Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013."

Transkript

1 Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars Hultsfred Maj 2013

2 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under vecka 12 år 2013 inom OF i Hultsfreds kommun visar att den uppmätta svarsfrekvensen ligger på 71,1 %. De som har svarat på enkäterna är 76 stycken av 107 utlämnade enkäter. De som av olika anledningar inte har kunnat svara eller som inte har svarat ligger på 28,9 % vilket innebär 31 stycken av 107 utlämnade enkäter. Brukarundersökningen är gjord utifrån de som hade påbörjade beviljade insatser utifrån lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL). De boendeformer som varit aktuella vid genomförandet av enkäten är bostäder med särskild service (9:9 boende) som innebär gruppbostad/trapphus, servicebostad, ordinärt boende för de som har personlig assistans eller boendestöd i Hultsfreds kommun. Resultat OF I brukarundersökningen har brukarna fått svara på frågor inom 3 områden. De är delaktighet, integritet/respekt och nöjdhet. Delaktighet I hela OF visar det att 69 % av brukarna känner någon form av delaktighet, 2 % känner ingen delaktighet och 29 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten alls. Integritet/respekt I hela OF visar det att 68 % känner integritet/respekt, 2 % känner inte det och 30 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten. Nöjdhet I hela OF visar det att 69 % känner nöjdhet, 1 % känner inte det och 30 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten

3 3 Målnivå Målnivå är ett sätt att mäta kvalitet. Vi har valt att sätta målnivå efter de mål som Socialnämnden antagit för 2013 och som rör den enskilde och där de balanserade styrkorten ger ett mätbart och jämförbar målnivå från år till år. Målnivån för de olika mätområdena är 70. I de balanserade styrkorten för 2013 som grundar sig på delar av Socialnämndens satta mål och som utgår ifrån den enskilde inom hela OF är följande; Den enskilde påverkar sin vardag (invånare och brukare) Den enskilde möts på ett respektfullt sätt (invånare och brukare) Brukarundersökningens undersökningsområde går hand i hand med dessa målnivåer i de balanserade styrkorten. Fokus i undersökning för att den enskilde ska kunna påverka sin vardag och bli bemött på ett respektfullt sätt har varit att undersöka brukarnas delaktighet, integritet/respekt och nöjdhet. Som mål med brukarundersökningen sattes en svarsfrekvens på 85 % som möjlig att uppnå.

4 4 Resultat - brukarundersökning inom LSS och SoL Undersökningsområde I detta avsnitt redovisas svaren på enkätundersökningen. Studien genomfördes inom OF med dem som har insatser utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och bor i bostäder med särskild service (9:9 boende), de som har personlig assistans och de som har boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Boendeformer som har varit aktuella vid genomförandet av enkäten är gruppbostad/trapphusboende, servicebostad, egna lägenheter för de som har personlig assistans eller boendestöd enligt SoL. Resultatet kommer att redovisas i sin helhet inom OF och delas upp i nedanstående tre områden: - Delaktighet - Integritet/respekt - Nöjdhet Resultatet kommer att redovisas utifrån ovanstående punkter. Undersökningsgrupp Brukarna består av dem som 1 januari år 2013 hade insatser beviljade utifrån LSS inom särskild service (9:9 boende), de som har personlig assistans och de som har boendestöd enligt SoL. Svarsfrekvens Enkäten delades ut till 107 stycken inom omsorgen och socialpsykiatrin inom OF i Hultsfreds kommun. 76 (71,1 %) personer har besvarat enkäten medan 31 (28,9 %) personer som inte har svarat. Svarsfrekvens besvarade 28,9 % 71,1 % obesvarade

5 5 Delaktighet Detta avsnitt handlar om huruvida man känner sig delaktig i besluten i sitt eget hem och om man får bestämma i olika frågor och vad man vill göra i sin vardag. De frågor som rör delaktighet är: 1a). Har du möjlighet att bestämma vad du sak göra under en dag? 1b). Får du bestämma vad du ska göra när du är ledig? 2 a). Bestämmer du vad du ska laga för mat? 2 b). Får du bestämma vad du ska äta? 3 a). Bestämmer du i ditt hem? 3 b). Får du bestämma över dina saker i din lägenhet? Delaktighet Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Frågorna 1a och b Frågorna 2 a och b Frågorna 3 a och b

6 6 Kommentarer till delaktighet Får ibland besök av god man, personal, sjuksköterska varvid jag måste vara i bostaden vid dessa tillfällen. Jag bor tillsammans med mor, och bestämmer tillsammans med henne vad vi ska göra - vi kommer bra överens. Lagar mat och diskar. Vill åka hem och hälsa på. Ja vi lagar mat och städar och lite annat ibland. Beställer kylmat. Brukaren tycker om den glada gubben, hade svårt att svara på frågan. Vi turas om vad vi tycker vi skall äta. Många gånger eller väldigt ofta är vi överens- men inget bråk om maten. Köper mycket djupfrysta rätter lagar även själv. Vill ha jansson mer. På arbetet får jag mat från lindblomsskolan och hemma kommer det från Sala. Mor och jag resonerar om hur vi skall fördela arbetsuppgifterna. Vi brukar dela på ansvaret. Fast jag får göra lite mera nu än förut, för några år sedan.

7 7 Integritet/Respekt Detta avsnitt handlar om huruvida man upplever att man har integritet och blir bemött med respekt utifrån vad man uppfattar på vilket sätt personalen ger sitt stöd. De frågor som rör integritet/respekt är: 1). Knackar/ringer personalen på din dörr? 2 a). Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem? 2 b). Trivs du i din lägenhet? Integritet/respekt Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Fråga Frågorna 2 a och b Kommentarer till integritet/respekt Oftast säger hej (namnet) när dom öppnar dörren. Ligger jag och sover går dom. Ibland när jag vill får de gå in med nyckel. Brukaren säger att personal frågar om de får komma in. Ja säger brukare då. Har ingen ringklocka (vill inte ha det) personalen har nyckel, jag hör när de låser upp och ropar hallå. Det går bra så. Jag vill inte att dom ska göra det då blir jag rädd. Det känns lite tråkigt ibland att situationen är sådan, att jag behöver personalen. Personalen är annars trevlig. Trivs bra i lägenheten och ute, pekar mot altanen, men inte snön. Trivs bra. Oh jaa, jag stortrivs i min lägenhet. Ja det gör jag.

8 8 Nöjdhet Detta avsnitt handlar om huruvida man upplever hur man blir lyssnad på, hur nöjd man är med bemötandet från personal och hur nöjd man är med stödet man får. De frågor som rör integritet/respekt är: 1 a). Tycker du att personalen lyssnar på hur du vill ha det? 1 b). Är personalen snäll mot dig? 2 a). Är du nöjd med hur du blir bemött av personal? 2 b). Är du nöjd med personalen? 3 a). Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål? 3 b). Är du nöjd med stödet du får? Nöjdhet Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Frågorna 1a och b Frågorna 2 a och b Frågorna 3 a och b

9 9 Kommentarer till nöjdhet Det fungerar bra. Personalen har nog en svår uppgift ibland. Jag tycker personalen lyssnar mera nu, än för ett tag sedan- funderar här på var jag sätter "krysset". Ibland stressad personal. Brukare säger: Ni är så snälla att jag skulle ge puss på handen visar denne. Personalen är snälla mot mig. Ja, allihopa. Ja, jämt. Personalen har säkert en svår uppgift att fylla många gånger. Jag tycker dom gör det bra. En del yngre flick/pojk blir väl bättre med tiden. När dom inte är stressade. Kan inte bli bättre än ni e. För det mesta ibland är jag mindre nöjd. Jaaaa. Tycker om alla personalen. Oh ja, jag är nöjd. Ja det är jag. Behoven växlar från månad till månad tycker jag. Jag tycker att önskemålen i dagsläget uppfylls ganska bra. Brukare önskar lite mer hjälp med maten visar denne. Pratar om oro med att inte få hjälp med en resa till som brukare vill göra. När jag behöver hjälp får jag det. Känner ibland att personalen är stressade när de kommer. Jag blir nervös av det. Ja.

10 10 Har du något annat du vill tala om Har vid ett flertal gånger påtalat och visat skadan av någon slag syra = = handsprit 30x40 cm på ett stort skåp i stora rum. Men hittills har inget hänt med vänliga hälsningar.. God man bestämmer i mitt hem. Personal bestämmer i mitt hem. Åka på mer utflykter med personal. När jag ringer på nattpatrullen så vill jag att dom ska komma meddetsamma. Skulle vilja ha kort på nattpersonalen. Jag tycker om mina grannar. Jag är nöjd. Nöjd över att få gå och handla när jag vill. Jag vill att dom ringer och säger god natt till mig. Jag är mycket nöjd med sin personal även de vikarier som kommer regelbundet. Vill ha mer sällskap på kvällarna. Titta på tv och fika med personalen. Tycker om att hämta maten. Gemensamma på gruppbostaden i helgerna tycker jag om. Prata med en annan. Hon är rolig. Jag är trött går upp tidigt. Det är skönt att slippa arbeta.

11 11 Sammanställning hela OF I detta avsnitt kommer svaren att sammanställas utifrån delaktighet, integritet/respekt och nöjdhet inom hela OF. Delaktighet Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av delaktighet, alltid och ibland, de som inte känner delaktighet och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 1. Delaktighet i procent procent Känner delaktighet i någon form 69 % Känner inte delaktighet. 2 % Kan inte eller inget svar 29 % Tabellen visar att 69 % känner delaktighet i någon form och 2 % känner ingen delaktighet. 29 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten. Integritet/respekt Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av integritet/respekt, alltid och ibland, de som inte känner integritet/respekt och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 2. Integritet/respekt i procent procent Känner integritet och blir bemött med respekt i någon form 68 % Känner inte integritet/ respekt 2 % Kan inte eller inget svar 30 %

12 12 Tabellen visar att 68 % känner integritet/respekt i någon form och 2 % känner ingen integritet/respekt. 30 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten. Nöjdhet Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av nöjdhet, alltid och ibland, de som inte känner nöjdhet och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 3. Nöjdhet i procent procent Känner nöjdhet i någon form 69 % Känner ingen nöjdhet 1 % Kan inte eller inget svar 30 % Tabellen visar att 69 % känner nöjdhet i någon form och 1 % känner ingen nöjdhet. 30 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer