Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(24) SN Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning Under slutet av 2012 har en brukarundersökning genomförts inom gruppbostad och daglig verksamhet. Undersökningen har genomförts med hjälp av två olika enkäter, en för daglig verksamhet och en för gruppbostad. Totalt har 154 enkäter besvarats, 101 stycken inom daglig verksamhet och 53 inom gruppboende. Svarsfrekvensen är 83 procent inom daglig verksamhet och 90 procent inom gruppbostad. Generellt sett är resultatet bra på båda enkäterna och på många frågor är mer än 70 procent av de som svarat positiva/nöjda. Nöjd kund index (NKI) för undersökningen är också högt = 75 (daglig verksamhet = 72 och gruppboende = 83). NKI kan variera mellan och tolkas enligt: 0-40 missnöjd ganska nöjd nöjd 75- mycket nöjd Undersökningen ska följas upp Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2013 Bakgrund Under slutet av 2012 har en brukarundersökning genomförts inom gruppbostad (personkrets 1 personer med utvecklingsstörning eller autism, 9:9 LSS) och daglig verksamhet inom handikappomsorgen. Undersökningen har genomförts med hjälp av två olika enkäter, en för daglig verksamhet (15 verksamheter) och en för gruppbostad (10 boenden). c:\temp\notesb04eb9\brukarundersökning handikappomsorg 2012.doc

2 2 (24) Undersökningen har gjorts på boende/verksamhetsnivå men då många av dessa är små (litet antal brukare) så redovisas resultatet enbart på övergripande nivå. Då respondenterna har olika möjlighet att kommunicera så innehåller enkäterna flera olika svarsalternativ. Ja/nej, tumme upp/tumme ner samt tre olika gubbar med olika ansiktsuttryck. Respondenterna har även fått hjälp med att läsa och tolka frågorna samt att svara på enkäten. Till varje fråga fanns också en möjlighet att skriva en kommentar från respondenten eller intervjuaren. Enkäterna innehåller också tre stycken modifierade Nöjd kund indexfrågor (NKI) som ger ett helhetsbetyg för verksamheten. Frågorna är modifierade på så vis att de har gjorts lättare att läsa och förstå. Totalt har 154 enkäter besvarats, 101 stycken inom daglig verksamhet och 53 inom gruppboende. Svarsfrekvensen är 83 procent inom daglig verksamhet och 90 procent inom gruppbostad. Några av de som inte svarat har inte gjort så på grund av att de inte förstår frågorna. Ibland saknas också svar beroende på att man inte förstått någon enstaka fråga eller att svaret från respondenten inte gått att tolka. En kommentar som återkommit från intervjuaren är att det behövs mer visuella hjälpmedel för att alla brukare ska kunna förstå och svara på frågorna. Detta är något som behöver ses över till nästa brukarundersökning. Det finns även ett bortfall av svar på NKI-frågorna på grund av att flera respondenter, som svarat på de andra frågorna, inte förstått alla eller någon av NKI-frågorna. Brukarundersökningen ska följas upp Sammanfattning av resultat Nedan följer en kort sammanfattning av några av enkätsvaren. Generellt sett är resultatet bra på båda enkäterna och på många frågor är mer än 70 procent av de som svarat positiva/nöjda. Se bilaga 1 och 2 för samtliga svar. Gruppboende Av de boende svarade 87 procent (46 stycken) att de tycker om sin lägenhet. 86 procent (46 stycken) svarade också att de själva får bestämma hur de vill ha det i sin lägenhet. 28 procent (15 stycken) svarade att de är rädda för någonting hemma. Exempel på det man är rädd för är mörker, spöken, troll, åska, hundar, spisen och sladdar, att gå ner i källaren samt att andra ska komma in i lägenheten om den är olåst. 87 procent (46 stycken) svarade att de vet vad som finns att göra när de är lediga och 81 procent (43 stycken) svarade att de själva får välja vad de ska göra när de är lediga.

3 3 (24) 89 procent (348 av 389, varje boende svarar på fler än en personal) svarade att de trivs med personalen och 85 procent (45 stycken) svarade att hjälpen de får av personalen är bra. 55 procent (29 stycken) svarade att de vet vem de ska prata med om personalen inte är snäll. 75 procent (40 stycken) svarade att de tycker om de andra som bor i gruppbostaden. Daglig verksamhet Av de som arbetar inom de dagliga verksamheterna svarade 80 procent (81 stycken) att de trivs med sina arbetsuppgifter. 73 procent (74 stycken) svarade också att de tycker att de har viktiga arbetsuppgifter. 79 procent (80 stycken) svarade att de trivs på sin arbetsplats och 65 procent (66 stycken) svarade att de trivs med sina arbetskamrater. 75 procent (167 av 222, varje brukare svarar på fler än en personal) svarade att de trivs med personalen. 73 procent (74 stycken) svarade att de visste om att de kan prova på någon annan daglig verksamhet än den de jobbar på. 44 procent (44 stycken) svarade att de får vara med och diskutera viktiga saker på sitt jobb medan 21 procent (21 stycken) svarade att de inte fick det. Nöjd kund index (NKI) Det sammanlagda NKI-resultatet för undersökningen är högt = 75 (daglig verksamhet = 72 och gruppboende = 83). Detta är samma totalresultat som NKI kan variera mellan och tolkas enligt: 0-40 missnöjd ganska nöjd nöjd 75- mycket nöjd Uppdrag Berörda enhetschefer har fått i uppdrag att ta fram en plan med förbättringsåtgärder samt att genomföra planerade åtgärder. En övergripande plan för hur förbättringsarbetet har lagts upp ska redovisas för socialnämnden i samband med delårsrapport 1, Hur förbättringsarbetet har påbörjats ska redovisas för socialnämnden i samband med delårsrapport 2, 2013.

4 4 (24) Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökning inom handikappomsorgen. Patrik Jonsson Utredare

5 5 (24) Bilaga 1 Gruppbostad

6 6 (24)

7 7 (24)

8 8 (24)

9 9 (24)

10 10 (24)

11 11 (24) (Varje boende svarar på fler än en personal, därför blir det så många svar i diagrammet.)

12 12 (24)

13 13 (24)

14 14 (24)

15 15 (24)

16 16 (24)

17 17 (24)

18 18 (24) Bilaga 2 Daglig verksamhet

19 19 (24)

20 20 (24)

21 21 (24) (Varje brukare svarar på fler än en personal, därför blir det så många svar i diagrammet.)

22 22 (24)

23 23 (24)

24 24 (24)

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer