KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24"

Transkript

1 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun

2 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog Manager. Resultaten från enkätundersökningen kompletteras med data från kostnad per brukare kalkylen Kompassen blir komplett

3 Kompassen Psykiskt funktionshindrade

4 SoL Boende för psykiskt funktionshindrade Daglig sysselsättning Boendestöd Enkäter P Enkäter B Svar P Svar B % P % B Psyk Boende för psykiskt funktionshindrad % 31% Boendestöd socialpsykiatri % 18% gruppbostäder % 50% Daglig sysselsättning Dalig sysselsättning % 67% TOTALT % 35%

5 Boende för psykiskt funktionshindrade

6 Kvalitet Trygghet Persona l 75 Trygghet Personal Trivs i sitt boende Vet vem som är kontaktperson Vet vad kontaktperson kan /ska göra Vikarier välinformerade om vad de ska göra Information om vilka medicinska insatser som ges Total Fr ågor

7 Kvalitet Inflytande Inflytande Persona 65 l Personal Frågar hur hjälpen ska utföras Möjlighet att deltaga i aktiviteter utifrån intressen/förmåga Stöd vid måltiderna Vet vem vända sig till om ändrat behov Vet hur framföra klagomål och synpunkter Total Fr ågor

8 Kvalitet Bemötande Persona l 94 Bemötande Personal Bemöter brukarna med respekt Har tid för brukarna Lätt att få kontakt med personalen vid behov Lyssnar och förstår brukarnas behov Brukarna nöjda med den omvårdnad de får Total Fr ågor

9 Kvalitet Persona 71 l Nationella frågor Nationella frågor Personal Nöjd med hjälpen i sin helhet Hjälpen uppfyller förväntningar Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den brukarna får Total Fr ågor

10 Boendestöd

11 Daglig sysselsättning

12 Kompassen LSS

13 Resultat Kompassen LSS Gruppbostad Daglig verksamhet Korttidsvistelse Personlig assistans

14 Svarsfrekvens LSS Enkäter P Enkäter B Svar P Svar B % P % B LSS Gruppbostad Bo Hammarsköldsväg % 50% Novembervägen % 50% Orrögatan % 40% Änglundavägen % 33% Sättra 8 4 Daglig verksamhet Pokalen % 62% Korttidsvistelse Torsbo % 47% Personlig assistans Område % 28% Område % 29% TOTALT % 42%

15 Mål, alarmgränser MÅTT MÅLNIVÅ ALARMNIVÅ Produktivitet- LSS-Gruppbostad/ 1950 kr/dygn 2350 kr/dygn Produktivitet- LSS-Daglig verksamhet 360 kr/dag 460 kr/dag Produktivitet- LSS- Personlig assistans 60 kr/timme 80 kr/timme INDIKATOR Väl Godkänt Godkänt Icke Godkänt Förklaring Nivån är över målvärdet Nivån är mellan alarmvärde och målvärde Nivån är under alarmvärde

16 Enkät- Kvalitetsindikatorer Gruppbostad/Korttidsvistelse Trygghet Trivs i mitt boende Får veta vilken personal som ska jobba Törs säga till personal om tycker ngt är fel Vikarier är välinformerade om behov Informerad om vilka medicinska insatser Inflytande Får välja vilken av personalen som ska hjälpa mig Får välja vilka aktiviteter jag ska vara med på Får bestämma när jag ska äta Får bestämma när jag ska lägg mig Vet hur jag ska framföra synpunkter och klagomål Bemötande Personalen bryr sig om mig Personalen förstår om jag är arg eller ledsen. Jag känner att personalen har tid med mig. Personalen knackar eller ringer på min dörr innan de kommer in. Personalen hjälper mig att ta reda på saker jag undrar över. Nationella frågor Nöjd med hjälpen i sin helhet? Hur väl uppfylls förväntningar? Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp?

17 Gruppbostad- Övergripande

18 Kvalitet Trygghet Trygghet Persona 63 l Personal Trivs i boendet. Får alltid veta vilken personal som skall jobba. Törs säga till personalen om något är fel. Vikarier är väl informerade om brukares behov. Information om vilka medicinska insatser som ges Total Fr ågor

19 Kvalitet Inflytande Inflytande Persona69 l Personal Får välja vilken av personalen som skall hjälpa. Får välja vilka Får bestämma när aktiviteter jag skall jag ska äta. vara med på. Får bestämma när jag skall lägga mig. Vet hur framföra synpunkter och klagomål. Total Fr ågor

20 Kvalitet Bemötande Persona l Bemötande Personal Tycker att personalen bryr sig. Personalen förstår om brukaren är arg eller ledsen. Känner att personalen har tid med brukarna Personalen knackar eller ringer på innan de kommer in. Personalen hjälper att ta reda på saker brukaren undrar över. Total Fr ågor

21 Kvalitet Nationella frågor Persona 73 l Nationella frågor Personal Nöjd med hjälpen i sin helhet Hjälpen uppfyller förväntningar Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den brukarna får Total Fr ågor

22 Gruppbostad- Bo Hammarskjöld

23 Gruppbostad- Novembervägen

24 Gruppbostad- Änglundavägen

25 Gruppbostad- Orrögatan

26 Gruppbostad- Övergripande Enskilda- 2010

27 Daglig verksamhet- Övergripande

28 Kvalitet Trygghet Trygghet Persona 71 l Personal Vet vad som ska göras på jobbet. Trivs med arbetskamrater på jobbet. Törs säga till personalen om något är fel. Vet vem som är handledare på jobbet. Total Fr ågor

29 Kvalitet Inflytande 90 Inflytande Persona 57 l Personal Får vara med och bestämma hur arbetsdagen på jobbet ska se ut. Har haft möjlighet att önska mitt nuvarande jobb. Vet vem prata med om Får lära mig olika saker något är bra eller på jobbet. dåligt i jobbet. Fr ågor Total

30 Kvalitet Bemötande Persona l Bemötande Personal Personalen på jobbet bryr sig om brukarna. Känner att personalen på jobbet har tid med brukarna. Får hjälp från personalen på jobbet vid behov. Personalen på jobbet är bra på att reda ut problem. Total Fr ågor

31 Kvalitet Nationella frågor 100 Nationella frågor Persona l Personal Nöjd med hjälpen i sin helhet Hjälpen uppfyller förväntningar Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den brukarna får Total Fr ågor

32 Korttidsvistelse, övergripande

33 Trygghet Enkät- Kvalitetsindikatorer Personlig assistans Jag har haft samma personliga assistenter under en längre tid. Jag tycker att de personliga assistenterna är väl insatta i mina behov. Jag anser att den tid jag blivit beviljad är tillräcklig. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får. Jag anser att vikarier är väl informerade om mina behov Bemötande De personliga assistenterna bemöter mig med respekt. Jag anser att de personliga assistenterna förstår mig och mina behov. Med hjälp av de personliga assistenterna kan jag leva som andra. De personliga assistenterna respekterar att hon/ han arbetar i mitt hem. De personliga assistenterna hjälper mig att kunna delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Inflytande Jag har själv fått vara med och påverka vilka personliga assistenter som hjälper mig. De personliga assistenterna utför endast sådant som jag själv inte kan göra. Jag kan själv välja hur hjälpen skall utföras. Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov förändras. Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och förbättringsförslag Nationella frågor Nöjd med hjälpen i sin helhet? Hur väl uppfylls förväntningar? Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp?

34 Personlig assistans, övergripande

35 HUR utveckla verksamheten mha. Kompassen Upprätta grupp för förbättringsarbete av kvalitet. Genom utbyte av erfarenheter och genom avsatt tid för kreativa ideér förbättra utvecklingsområden inom kvalitet 1. Utveckla förbättringsförslag till konkreta och praktiskt genomförbara förbättringsåtgärder. Resultatet av detta arbete blir strukturering och prioritering av ett åtgärder 2. Upprätta en tidsplan för förändringsarbete 3. Uppföljning kvalitetsförbättring genom Kompassen 2012

36 Framtiden

37 Nationell konferens 17:e oktober Uppdatering av kalkyl och Kompass för 2011

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer