Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer med funktionsnedsättning som har personlig assistent. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S5MAR1. Ansvarig för undersökningen åt Vara kommun är Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd brukar-index 5 Ditt boende 7 Arbete och sysselsättning 8 Kommunal hälso- och sjukvård 1 Fritidsaktiviteter 11 Din vardag 12 Maten och måltiden 14 Personalen 16 Trygghet 19 Sammantaget 2 Tjänstegarantier 22 Beskrivning av de svarande 23 Tabellbilaga 24 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har 18 brukare med personliga assistenter besvarat frågor om omsorg om personer med funktionsnedsättning. SKOP har beräknat ett Nöjd brukar-index (NHI) som kan variera mellan som lägst och som högst 1. För personer med personlig assistent är Nöjd-index i genomsnitt 82. Två av tre med personlig assistent (93 procent) är nöjda och har ett NHI över 61. De som har personlig assistans i Vara är mer nöjda än de som har hjälp av omsorg om personer med funktionsnedsättning i gruppboende eller eget boende. Alla med personlig assistent litar på att de alltid eller oftast får hjälp om de behöver det och nästan alla känner sig alltid eller oftast trygga. Det är bara nio brukare som har besvarat frågan, men av dem anser tre fjärdedelar att Vara uppfyller tjänstegarantins löfte om personlig kontakt inom fem arbetsdagar efter en ansökan. Personalen får genomgående höga betyg, vilket visas av att samtliga har svarat att de alltid eller oftast trivs med sina assistenter. De flesta anser att de alltid eller oftast får den assistans som de har behov av. Lägst betyg ger brukarna när det gäller inflytande och deras möjlighet att påverka. En majoritet får aldrig vara med vid schemaläggningen och många anser att de aldrig kan påverka sin assistenttid. Två av tre som besvarat undersökningens frågor anser att de själva alltid eller oftast får bestämma över sin vardag. Maten och måltiden får mycket höga betyg. Alla anser att maten alltid eller oftast är god, och nästan lika många anser att det är variation på maten. Två av tre har alltid eller oftast arbete eller sysselsättning på dagarna. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär I 21 års undersökning har i stort sett samma frågor använts som vid de hemtjänstundersökningar som Vara kommun genomförde år 26 tillsammans med andra konsulter. Frågorna hade i huvudsak fasta svarsalternativ men formuläret avslutades med en öppen frågor som efterlyste kommentarer och synpunkter. Datainsamlingsmetod Brukarna fick frågeformuläret till sin hemadress och har besvarat frågorna skriftligt. En stor majoritet (72 procent) har fått hjälp av anhöriga med att skriva ned svaren eller att besvara frågorna. Datainsamlingsperiod Formulären postades i december 29 och en påminnelse gick ut vid årsskiftet 29/21. I redovisningen har alla svar medtagits som kom till SKOP före januari månads utgång. Svarsfrekvens och bortfall Av de 22 postade frågeformulären har 18 besvarats, vilket ger en svarsfrekvens om 82 procent. Resultatredovisning Eftersom andelen ej svar varierar starkt mellan de olika frågorna innehåller undersökningens tabeller dubbla redovisningar, dels med procentberäkningar inklusive ej svarande, dels procentberäkningar för dem som besvarat frågan. 4

5 Nöjd brukar-index SKOP har för Vara skapat ett Nöjd brukar-index som varierar mellan och 1. Det bygger på tre frågor till brukarna - Övergripande betyg: Hur nöjd är Du med hjälpen Du får? - Motsvarar förväntningarna: Är hjälpen så som Du väntade Dig? - Jämförelse med idealet: Tänk på den hjälp Du skulle vilja ha. Hur stämmer det med den hjälp Du har nu? Nöjd brukar-index är 82 bland samtliga som besvarat omsorgsfrågorna; Tabell 51. Genomsnittligt Nöjd Handikappomsorgs-index (NHI) & delfrågor Skala mellan =lägsta betyg och 1=högsta betyg Nöjd Handikappomsorgs-index Övergripande betyg Motsvarar förväntningarna Jämförelse med idealet Medel NHI 93 procent är nöjda har ett NHI över 61 Nästan alla med personlig assistent i Vara (93 procent) är nöjda och har ett NHI över 61; Tabell 51. Andel missnöjda Av personer med personlig assistent är det ingen ( procent) som är missnöjd, med ett NHI under 41. 5

6 Genomsnittligt Nöjd Handikappomsorgs-index (NHI) Skala mellan =lägsta betyg och 1=högsta betyg Samtliga 82 Man 79 Kvinna 85 Svarat på frågorna själv 89 Fått hjälp att svara 8 Medel NHI Nöjd Handikappomsorgs-index (NHI) Skala mellan =lägsta betyg och 1=högsta betyg NHI -4 Missnöjda NHI 41-6 Varken/eller NHI 61-1 Nöjda 6

7 Ditt boende - Är Din bostad anpassad efter Ditt funktionshinder Alla som har besvarat frågorna (1 procent) anser att deras bostad alltid eller oftast är anpassad efter deras funktionshinder; Tabell 1. Ditt boende Är Din bostad anpassad efter Ditt funktionshinder Ja alltid Ja oftast 7

8 Arbete och sysselsättning - Har Du arbete/sysselsättning på dagarna? - De som inte har arbete/sysselsättning på dagarna, Skulle Du vilja ha arbete/sysselsättning? - Är Du nöjd med arbetets/sysselsättningens omfattning? - Har Du kunnat påverka Din arbetssituation? - Trivs Du med Dina arbetskamrater? Två av tre (66 procent) har alltid eller oftast arbete eller sysselsättning på dagarna; Tabell 2. De flesta är alltid eller oftast nöjda med sin sysselsättning alla (84 procent) och alla trivs med sina arbetskamrater (1 procent). Det är relativt många som anser att de inte kan påverka sin arbetssituation. En av tre (33 procent) svarar att de aldrig kan göra det. Arbete och sysselsättning Har Du arbete/sysselsättning på dagarna De som inte har arbete/sysselsättning på dagarna, Skulle Du vilja ha arbete/sysselsättning 8 Är Du nöjd med arbetets/sysselsättningens omfattning Har Du kunnat påverka Din arbetssituation Trivs Du med Dina arbetskamrater Ja alltid Ja oftast 8

9 Arbete och sysselsättning Har Du arbete/sysselsättning på dagarna 27 7 De som inte har arbete/sysselsättning på dagarna, Skulle Du vilja ha arbete/sysselsättning 2 Är Du nöjd med arbetets/sysselsättningens omfattning 17 Har Du kunnat påverka Din arbetssituation Trivs Du med Dina arbetskamrater Nej, aldrig Nej, inte alltid 9

10 Kommunal hälso- och sjukvård - Tycker Du att Du får hjälp av kommunens sjuksköterska när Du behöver? - Lyssnar sjuksköterskan på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? - Tycker Du att sjuksköterskan kan sitt jobb? Alla tycker att de alltid eller oftast får hjälp av kommunens sjuksköterska när de behöver det (1 procent) och att sjuksköterskan alltid eller oftast lyssnar på dem (1 procent); Tabell 19. Nästan alla (9 procent) anser att sjuksköterskan kan sitt jobb. Kommunal hälso- och sjukvård Tycker Du att Du får hjälp av kommunens sjuksköterska när Du behöver Lyssnar sjuksköterskan på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål Tycker Du att sjuksköterskan kan sitt jobb 6 3 Ja alltid Ja oftast Kommunal hälso- och sjukvård Tycker Du att Du får hjälp av kommunens sjuksköterska när Du behöver Lyssnar sjuksköterskan på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål Tycker Du att sjuksköterskan kan sitt jobb 1 Nej, aldrig Nej, inte alltid 1

11 Fritidsaktiviteter - Har Du något att göra på Din fritid? - Kan Du göra det Du vill, när Du så önskar? - Har Du kontakt med vänner/familj? De flesta (88 procent) har alltid eller oftast kontakt med vänner och familj; Tabell 8. Alltid eller oftast har tre av fyra något att göra på fritiden (76 procent) och nästan lika många kan göra det när det när de vill göra det (71 procent). Fritidsaktiviteter Har Du något att göra på Din fritid Kan Du göra det Du vill, när Du så önskar 71 Har Du kontakt med vänner/familj Ja alltid Ja oftast Fritidsaktiviteter Har Du något att göra på Din fritid Kan Du göra det Du vill, när Du så önskar Har Du kontakt med vänner/familj Nej, aldrig Nej, inte alltid 11

12 Din vardag - Har Du möjlighet att själv bestämma över Din vardag? - Får Du gå upp vid den tid Du önskar för att hinna till Ditt arbete/sysselsättning? - Får Du gå och lägga Dig när Du vill? - Får Du hjälp med att tvätta Dig och gå på toaletten när Du vill om Du behöver det? - Får Du den hjälp Du behöver för att känna Dig ren och fräsch om Du behöver det? - Får Du, om Du behöver, hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande? Två av tre som besvarat undersökningens frågor (65 procent) anser att själva alltid eller oftast får bestämma över sin vardag; Tabell 12. Nästan alla (93 procent) får alltid eller oftast gå upp när de vill för att hinna till sin sysselsättning och de flesta får gå och lägga sig när de vill (88 procent). Din vardag Har Du möjlighet att själv bestämma över Din vardag Får Du gå upp vid den tid Du önskar för att hinna till Ditt arbete/sysselsättning Får Du gå och lägga Dig när Du vill Får Du hjälp med att tvätta Dig och gå på toaletten när Du vill om Du behöver det Får Du den hjälp Du behöver för att känna Dig ren och fräsch om Du behöver det Får Du, om Du behöver, hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande 88 6 Ja alltid Ja oftast 12

13 Nästan alla (94 procent) får alltid eller oftast den hjälp de behöver för att hålla sig rena och fräscha. De flesta brukarna (88 procent) får alltid eller oftast hjälp att tvätta sig och gå på toaletten när de vill. En stor majoritet (94 procent) anser att de alltid eller oftast får hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande. Din vardag Har Du möjlighet att själv bestämma över Din vardag 36 Får Du gå upp vid den tid Du önskar för att hinna till Ditt arbete/sysselsättning 8 Får Du gå och lägga Dig när Du vill 6 6 Får Du hjälp med att tvätta Dig och gå på toaletten när Du vill om Du behöver det Får Du den hjälp Du behöver för att känna Dig ren och fräsch om Du behöver det Får Du, om Du behöver, hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande Nej, aldrig Nej, inte alltid 13

14 Maten och måltiden - Är maten god? - Är det variation på maten? - Serveras maten på ett trevligt sätt? - Är måltiderna trevliga? - Är miljön kring måltiden trevlig? - Har Du möjlighet att vara med att bestämma vad Du ska äta? Maten och måltiden får mycket höga betyg; Tabell 23. Alla anser att maten alltid eller oftast är god, och nästan lika många (93 procent) anser att det är variation på maten. Alla (1 procent) anser också alltid eller oftast att måltiderna trevliga, att maten serveras på ett trevligt sätt och att miljön kring måltiden är trevlig. Maten & måltiden Är maten god 5 5 Är det variation på maten 43 5 Serveras maten på ett trevligt sätt Är måltiderna trevliga Är miljön kring måltiden trevlig Har Du möjlighet att vara med att bestämma vad Du ska äta Ja alltid Ja oftast 14

15 Minst nöjda är brukarna med sitt inflytande på maten och måltiderna. Det är bara 62 procent som anser att de alltid eller ofta har möjlighet att bestämma vad de skall äta. Personalen - Har assistenterna tid för Dig? - Lyssnar assistenterna på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? - Är assistenterna vänliga och bemöter Dig med respekt? - Är assistenterna engagerade och positiva? - Tycker Du att assistenterna kan sitt jobb? - Har Du någon Du kan tala med om sådant som är viktigt? - Trivs Du med assistenterna? - Kan Du påverka Din assistenttid? - Får Du vara med vid schemaläggningen? - Får Du den assistans Du har behov av? - Får Du välja vilka assistenter Du vill ha? Personalen får genomgående höga betyg, vilket visas av att samtliga (1 procent) har svarat att de alltid eller oftast trivs med sina assistenter; Tabellerna 3. De flesta (88 procent) anser att de alltid eller oftast får den assistans som de har behov av. Alla anser också att assistenterna lyssnar på brukarna (1 procent) och nästan alla anser att assistenterna kan sitt jobb (95 procent) och har tid för dem (94 procent). De flesta tycker dessutom att assistenterna är vänliga och bemöter brukarna med respekt (94 procent) och att de är engagerade och positiva (89 procent). De flesta som har personlig assistent (86 procent) har alltid eller oftast någon som de kan tala med om sådant som är viktigt. Lägst betyg ger brukarna när det gäller inflytande och deras möjlighet att påverka. En majoritet (58 procent) får aldrig vara med vid schemaläggningen och många (4 procent) anser att de aldrig kan påverka sin assistenttid. Det är också relativt många (2 procent) som aldrig får vara med och välja vilka assistenter de vill ha. 15

16 Personalen Har assistenterna tid för Dig Lyssnar assistenterna på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål Är assistenterna vänliga och bemöter Dig med respekt Är assistenterna engagerade och positiva Tycker Du att assistenterna kan sitt jobb Har Du någon Du kan tala med om sådant som är viktigt 5 36 Trivs Du med assistenterna Kan Du påverka Din assistenttid 2 33 Får Du vara med vid schemaläggningen 25 8 Får Du den assistans Du har behov av Får Du välja vilka assistenter Du vill 4 27 Ja alltid Ja oftast 16

17 Personalen Har assistenterna tid för Dig Lyssnar assistenterna på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål Är assistenterna vänliga och bemöter Dig med respekt 6 6 Är assistenterna engagerade och positiva 12 Tycker Du att assistenterna kan sitt jobb 6 Har Du någon Du kan tala med om sådant som är viktigt 7 7 Trivs Du med assistenterna Kan Du påverka Din assistenttid 4 7 Får Du vara med vid schemaläggningen 58 8 Får Du den assistans Du har behov av 12 Får Du välja vilka assistenter Du vill 2 13 Nej, aldrig Nej, inte alltid 17

18 Trygghet - Litar Du på att Du får hjälp när Du så behöver? - Känner Du Dig trygg? Alla med personlig assistent (1 procent) litar på att de alltid eller oftast får hjälp om de behöver det och nästan alla känner sig alltid eller oftast trygga (92 procent); Tabell 42. Trygghet Litar Du på att Du får hjälp när Du så behöver? 8 2 Känner Du Dig trygg? Ja alltid Ja oftast 18

19 Sammantaget - Har Du det, allt sammantaget, bra? - Önskar Du förändra något? - Får Du göra det Du själv klarar i Ditt vardagsliv? - Får Du hjälp med att träna Dig för att klara sådant i Ditt vardagsliv som Du inte kan idag? De flesta (92 procent) anser att de allt sammantaget alltid eller ofta har det bra; Tabell 46. En av fyra (25 procent) önskar alltid eller oftast förändra något. Nästan alla får alltid eller oftast göra det de själva klarar av i sitt vardagsliv (93 procent), men det är färre (61 procent) får hjälp med träning för att kunna klara sådant som de inte kan idag. Sammantaget Har Du det, allt sammantaget, bra Önskar Du förändra något 17 8 Får Du göra det Du själv klarar i Ditt vardagsliv Får Du hjälp med att träna Dig för att klara sådant i Ditt vardagsliv som Du inte kan idag Ja alltid Ja oftast 19

20 Sammantaget Har Du det, allt sammantaget, bra 8 Önskar Du förändra något Får Du göra det Du själv klarar i Ditt vardagsliv 7 Får Du hjälp med att träna Dig för att klara sådant i Ditt vardagsliv som Du inte kan idag Nej, aldrig Nej, inte alltid 2

21 Tjänstegarantier Vara kommun har sedan ett år tillbaka ett antal tjänstegarantier kring den service som kommunen tillhandahåller. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning skall personlig kontakt tas inom 5 arbetsdagar efter det att ansökan inkommit om något av följande: dag-lig verksamhet, avlastning/korttidsvistelse, personlig assistent, kontaktperson, boende med särskild service, ledsagarservice, färdtjänst/riksfärdtjänst, boende-stöd, trygghetslarm, korttidstillsyn. SKOP frågade, Tycker Du att kommunen uppfyller tjänstegarantin om att ta personlig kontakt inom 5 arbetsdagar när Du gjort en ansökan? Det är bara nio brukare som har besvarat frågan, men av dem anser tre fjärdedelar (78 procent) att Vara kommun uppfyller tjänstegarantins löfte; Tabell 45. Tjänstegarantier Andel som anser att tjänstegarantierna uppfylls Tycker Du att kommunen uppfyller tjänstegarantin om att ta personlig kontakt inom 5 arbetsdagar när Du gjort en ansökan 78 Ja 21

22 Beskrivning av de svarande En majoritet av de svarande (56 procent) är kvinnor; Tabell 55. Huvuddelen (72 procent) är mellan 26 och 64 år. Många (72 procent) har i varierande grad fått hjälp att besvara frågorna på så sätt att de svarat själva och en annan person hjälpt dem att fylla i svaren eller genom att en anhörig/närstående har besvarat frågorna. Beskrivning av de svarande Man 44 Kvinna år 72 Svarat på frågorna själv 28 Fått hjälp i varierande grad 72 22

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer