Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013"

Transkript

1 Hur nöjda är våra kunder med SPV?

2

3 Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen och den kompletterande ålderspensionen. Resultatet av undersökningarna är sedan som ett underlag för hur vi utvecklar verksamheten. Undersökning om kundernas nöjdhet Undersökningar om kundernas nöjdhet genomförs varje år och vänder sig till statliga arbetsgivare, statligt anställda och pensionärer. Kunderna svarar på frågor om hur de upplever de tjänster och den service som vi lämnar. Undersökningarna är baserade på ett övergripande nöjdhetsindex samt ett antal kvalitetsområden. Den övergripande nöjdheten handlar om hur nöjda våra kunder är med SPV och vilket förtroende man har för SPV. Undersökningen innehåller tre övergripande frågor vars medelbetyg räknas samman till ett övergripande index. De frågor som vägs ihop speglar de tillfrågades nöjdhet med SPV i stort, förtroende för SPV, förväntningar och en jämförelse med den perfekta fiktiva pensionsadministratören. Undersökningarna utförs på ett slumpmässigt urval. Statliga arbetsgivare svarar på undersökningen genom ett webbaserat frågeformulär. Statligt anställda och pensionärer blir uppringda av ett undersökningsföretag. För att kunna jämföra kundnöjdheten mellan våra olika kundgrupper så har resultaten räknats om till ett index på en 100-gradig skala. Årets NKI-resultat visar på ökningar i samtliga målgrupper, från en liten ökning bland arbetsgivarna till en betydande ökning bland de anställda. Som tidigare noterats kan det inte uteslutas att detta beror på metodförändringar, varför analysen istället bör utgå från andel positiva. Kännedom bland privatkunder Diagrammen nedan visar att de flesta har kännedom om att de har statlig tjänstepension, oavsett ålder. Däremot är kunskapen om att det är SPV som administrerar den statliga tjänstepensionen ojämn sett till ålder. 35 år eller yngre Känner till att de har statlig tjänstepension : n = år år 56 år eller äldre 35 år eller yngre år år 56 år eller äldre Känner till att SPV administrerar deras statliga tjänstepension : n = % 51 % 67 % 77 % 99 % 99 % 85 % Sett till ålder är även andelen med ingen åsikt generellt högre bland de yngre anställda. Sett till giltiga svar finns det få åsiktsskillnader. Det är även generellt få skillnader mellan könen. 100 % 3

4 Övergripande nöjdhet Förtroendet för SPV har ökat något i samtliga målgrupper. Allra mest har andelen ökat bland anställda Förtroende för SPV : n = 193, pensionärer: n = 413, arbetsgivare: n = Arbetsgivare Övergripande nöjdhet och andel nöjda Svarsfrekvens 44 % 39 % 57 % 25 % 51 % Övergripande nöjdhet, index Andel nöjda (betyg 7-10) 67 % 52 % 41 % 45 % 37 % Andel som ger SPV godkänt betyg (6) 7 % 6 % 14 % 20 % 26 % Andel missnöjda (1-5) 19 % 34 % 8 % 3 % 5 % Andel ingen åsikt 7 % 8 % 37 % 32 % 42 % Svarsfrekvens 28 % 41 % 32 % 16 % 42 % Övergripande nöjdhet, index Andel nöjda (betyg 7-10) 52 % 27 % 15 % 21 % 20 % Andel som ger SPV godkänt betyg (6) 8 % 10 % 23 % 20 % 21 % Andel missnöjda (1-5) 31 % 35 % 11 % 5 % 12 % Andel ingen åsikt 8 % 27 % 51 % 54 % 47 % Svarsfrekvens 66 % 57 % 72 % 67 % 80 % Arbetsgivare Övergripande nöjdhet, index Andel nöjda (betyg 7-10) 93 % 89 % 85 % 74 % 80 % Andel som ger SPV godkänt betyg (6) 1 % 6 % 6 % 13 % 10 % Andel missnöjda (1-5) 2 % 2 % 3 % 7 % 7 % Andel ingen åsikt 4 % 3 % 6 % 6 % 3 % 4

5 Övriga övergripande resultat Från år 2012 visas mätningens resultat i dimensioner som sammanfattar frågeområden. När det gäller privatkunderna är SPV bäst på service och bemötande. Störst förbättringspotential finns inom området information. För de anställda är det främst information om vad som påverkar deras statliga tjänstepension som får ett lågt värde och för pensionärerna är det främst information om förändringar av pensionen som saknas. Övergripande dimensioner privatkunder Service och bemötande Kontakt med SPV Kontaktvägar till SPV Omkring en av tio privatkunder har varit i kontakt med SPV under det senaste året. De vanligaste kontaktvägarna är via telefon och webbplatsen, vilket kan antas ge omedelbara svar på frågor. Omkring åtta av tio är i kontakt med SPV en eller två gånger per år. Omkring åtta av tio bland både pensionärerna och de anställda är nöjda med den senaste kontakten som helhet. Kontaktsätt : n = 198, pensionärer: n = 408, arbetsgivare: n = 116 Arbetsgivare Bilden av SPV Ringer 25 % 41 % 59 % Webbplats Information NKI Arbetsgivarna har generellt en högre nöjdhet sett till dimensioner i jämförelse med privatkunderna. Även här får SPV högst värde på tillgänglighet och service samt servicetid och förmågan att förklara. Störst förbättringspotential finns i webbplatsen och beträffande tydlighet, främst gällande redovisning av anställningsuppgifter i Rapport direkt och information om nyheter/förändringar i avtal/ överföringskrav. Övergripande dimensioner arbetsgivare Söker på SPV:s webbplats Skickar e-post Skickar brev 1 % 0 % 6 % 10 % 13 % 25 % 32 % 28 % 61 % Bland arbetsgivarna har nio av tio varit i kontakt med SPV under det senaste året. Det är fler i gruppen arbetsgivare EPH och Statens service som inte har varit i kontakt med SPV. För arbetsgivarna är kontaktvägarna mer varierande. Webbplats 76 Tillgänglighet och service 86 Utbildningar och nätverksträffar Tydlighet Rutiner som stödjer och underlättar Servicetid Förmåga att förklara NKI

6 Nöjdhet med personlig service Eftersom andelen privatkunder som har varit i kontakt med SPV under det senaste året är så låg baseras det övergripande omdömet om den senaste kontakten på ett litet antal respondenter. Baserat på detta lilla stickprov så är majoriteten mycket nöjda. Omdöme om senaste kontakten : n = 25, pensionärer: n = 18 Enkelt att hitta Nöjdhet med webbplatsen : n = 63-64, pensionärer: n = % 65 % Förmåga att lösa ärendet 74 % Lätt att förstå 65 % 62 % Bemötande Hur snabbt frågan besvarades 94 % 94 % 56 % Helhetsintryck 63 % Webbplatsen privatkunder Andelen som har besökt webbplatsen bland privatkunderna är lägre bland pensionärerna (10%) och högre bland de anställda (32%). Sett till besökarnas ålder är det tydligt att intresset för webbplatsen ökar i takt med att pensionen närmar sig. Efter pensionsdagen sjunker intresset. Det kan delvis förklaras av lägre internetanvändande i de äldre åldersgrupperna, trots att omkring varannan person mellan år använder internet dagligen (20% i befolkningen över 85 år). Det är alltså rimligt att anta ett stigande intresse för webbplatsen bland pensionärerna i takt med att internetvanan stiger. Sju av tio av de som uppgett att de har besökt webbplatsen är män. 100 % Helhetsintryck av kontakt Har besökt webbplatsen : n = 198, pensionärer: n = 427 Webbplatsen arbetsgivare Nöjdhet med webbplatsen Arbetsgivare: n = Enkelt att hitta information Enkelt att förstå information Helhetsintryck 90 % 90 % 80 % 60 % 51 % Totalt har 92 procent av arbetsgivarna besökt webbplatsen under det senaste året. I jämförelse med privatkunderna är också en betydligt större andel av arbetsgivarna, nio av tio, nöjda med webbplatsen. 40 % 33 % 36 % 20 % 16 % 17 % 12 % 0 % 35 år eller yngre år år 56 år eller äldre 65 år eller yngre 2 % 0 % år år 86 år eller äldre Generellt upplever pensionärerna en bättre tillgänglighet på webbplatsen i jämförelse med de anställda, men pensionärerna upplever ett sämre helhetsintryck. Detta skulle kunna vara en indikation på att pensionärerna söker något annat innehåll än det som erbjuds. 6

7 Kompetens Privatkundernas uppfattning om SPV:s kompetens skiljer sig åt främst vid frågan om trygghet. na tycker i högre grad att det är tryggt att ha sin tjänstepension administrerad av SPV, vilket också är viktigt för dem (se Utvecklingskompassen i Indikators webbverktyg). na tycker också i något högre utsträckning att SPV är professionella i jämförelse med de anställda. Kompetens : n = , pensionärer: n SPV är en organisation med stor kompetens 55 % 57 % Tryggt att ha sin tjänstepension administrerad av SPV 74 % 68 % SPV är professionella 65 % 62 % Arbetsgivarna uppger generellt mycket höga värden för SPV:s kompetens. Endast förmågan att förklara frågor angående premier eller pensionsskuld och fakturor har ett resultat där mindre än 90% är nöjda. Kompetens Arbetsgivare: n = rättning av anställningsuppgifter i Rapport direkt (ej EPH) 93 % utbildningar eller kurser 98 % matriklar (ej EPH) 95 % premier eller pensionsskuld 85 % pensionsberäkning 95 % uppdatering av anställningsuppgifter tolkning av avtal och överföringskrav 95 % 92 % fakturor 83 % 7

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar

Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar Rapport 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från två undersökningar 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer