Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vara kommun. Bibliotek Våren 2014"

Transkript

1

2 Vara kommun Bibliotek Våren 2014

3 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga

4 Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort på någon av Vara kommuns bibliotek. Ett slumpmässigt urval gjordes av kommunen. En postal enkät skickades till 516 st. låntagare. En påminnelse skickades ut till de som inte besvarade enkäten i första skedet. Undersökningen genomfördes v år Totalt besvarades enkäten av 212 låntagare vilket ger en svarsfrekvens på 41 %. Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB Maria Eklund

5 Sammanfattning Totalt sett ger besökarna bra betyg av biblioteken i Vara. 85 % uppger att de allt sammantaget upplever det bibliotek de vanligen besöker som bra eller mycket bra. 79 % uppger att de allt sammantaget upplever utbudet på biblioteket som bra eller mycket bra. 85 % uppger att de allt sammantaget upplever personalen på biblioteket som bra eller mycket bra. 89 % uppger att de allt sammantaget upplever lokalerna och miljön på biblioteket som bra eller mycket bra. På många av påståendena ses en hög andel som svarar vet ej vilket tyder på att respondenterna inte nyttjat hela det utbud som biblioteken erbjuder och därav inte kan svara.

6 Resultat Nöjd Biblioteks Index

7 Nöjd Biblioteks Index 100,0 73,7 50,0 0,0 *NBI baseras på tre frågor: 1. Hur nöjd är du på det hela taget med det bibliotek som du vanligen besöker? 2. Hur väl motsvarar det bibliotek som du vanligen besöker dina förväntningar? 3. Om du tänker dig ett bibliotek som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att det bibliotek som du vanligen besöker motsvarar ett sådant? NKI

8 Resultat Frågor

9 Är du...? (Antal svar: 211) % Man Kvinna

10 Hur gammal är du? (Antal svar: 211) 100 % år eller yngre år 61 år eller äldre

11 Hur ofta besöker du något av biblioteken i Vara? (Antal svar: 211) 100 % Flera gånger i veckan Flera gånger varje månad Några gånger varje halvår Några gånger varje år En gång per år eller mer sällan

12 Vilket bibliotek brukar du vanligen besöka? (Antal svar: 205) % Huvudbiblioteket Biblioteket i Vedum Biblioteket i Kvänum Bokcaféet i Stora Levene Biblioteken på nätet

13 Vilket eller vilka är de huvudsakliga skälen till att du besöker biblioteken i Vara kommun? Flera svar möjliga (Antal svar: 212) Besöka utställningar eller andra arrangemang 29 Låna böcker, musik eller talböcker 81 Läsa tidningar och tidskrifter 21 Läsa böcker eller studera 4 Använda datorerna 7 Annat %

14 Vilket föredrar du? Att själv gå till ett bibliotek för att få tips om böcker eller att få den informationen via Internet och biblioteken på nätet? (Antal svar: 203) % Att själv gå till ett bibliotek Att få informationen via Internet

15 Har du någon gång besökt biblioteket via Facebook? (Antal svar: 192) % Ja Nej

16 Har du någon gång besökt biblioteket via hemsidan (Antal svar: 198) 100 % Ja Nej

17 Har du någon gång besökt biblioteket via Biblioteket på nätet? (Antal svar: 195) % Ja Nej

18 Utbudet på biblioteket Biblioteket jag vanligen besöker erbjuder Vet ej %...ett rikt utbud av arrangemang ett rikt utbud av böcker ett rikt utbud av dagstidningar ett rikt utbud av tidskrifter ett rikt utbud av ljudböcker ett rikt utbud av musik % 50% 100% Tar helt avstånd från Tar delvis avstånd från Instämmer delvis Instämmer helt

19 Service Biblioteket jag vanligen besöker Vet ej %...erbjuder goda möjligheter att använda Internet har bra öppettider kan snabbt skaffa fram böcker du önskar låna stimulerar alla i kommunen att läsa och ta del av kulturaktiviteter har intressanta aktiviteter % 50% 100% Tar helt avstånd från Tar delvis avstånd från Instämmer delvis Instämmer helt

20 Uppställning och möjlighet att hitta Hur väl instämmer du i följande påståenden? Vet ej % Böcker står trevligt uppställda på biblioteket Tidningar står trevligt uppställda på biblioteket Det är lätt att hitta de böcker du söker % 50% 100% Tar helt avstånd från Tar delvis avstånd från Instämmer delvis Instämmer helt

21 Bibliotekets personal Personalen på biblioteket Vet ej %...är trevlig ger mig hjälp och stöd vid behov kan ge mig bra lästips tar sig tid och hjälper mig behandlar mig med respekt är lyhörd inför behov och önskemål visar hur man använder datorer och andra hjälpmedel % 50% 100% Tar helt avstånd från Tar delvis avstånd från Instämmer delvis Instämmer helt

22 Lokalerna och miljön Hur väl instämmer du i följande påståenden? Vet ej % Lokalerna är trevliga Det är välstädat på biblioteket Toaletterna är välstädade & välskötta Det finns inga trappor, tunga dörrar och annat som gör det svårt att komma in % 50% 100% Tar helt avstånd från Tar delvis avstånd från Instämmer delvis Instämmer helt

23 Ro och stämning Hur väl instämmer du i i följande påståenden? Vet ej % Det finns bra möjligheter att sitta och läsa på biblioteket Det är lugnt på biblioteket Det är lagom ljudnivå på biblioteket Det är en trevlig stämning på biblioteket % 50% 100% Tar helt avstånd från Tar delvis avstånd från Instämmer delvis Instämmer helt

24 Sammanfattande betyg Vilket sammanfattande betyg vill du ge... Vet ej %...det bibliotek som du vanligast besöker i Vara kommun? utbudet på biblioteket i Vara kommun som du vanligen besöker? personalen på biblioteket som du vanligen besöker i Vara lokalerna och miljön i det bibliotek som du vanligast besöker i Vara kommun? % 50% 100% Mycket dåligt Mycket bra

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos känner sig i högre grad igenkända när de besöker sitt bankkontor och upplever i högre grad att deras besöks

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Fritidsavdelningens brukarenkät

Fritidsavdelningens brukarenkät Fritidsavdelningens brukarenkät 2011 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer