Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013"

Transkript

1

2 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel

3 Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Indikator Index Resultat per fråga över tid Resultat per regiform Resultat män/kvinnor Resultat svarsmetod Andel nöjda per stadsdel

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga hemtjänstmottagare som antingen bor i eget så kallat ordinärt boende eller på servicehus. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi, entreprenader och privat/övrig regi. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. Genomförande vecka -1 år 2. Denna rapport visar resultaten för personer med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel som bor på servicehus. Jämförelse görs mellan år 2-2 där så är möjligt. Brytningar görs även på kön och vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. Totalt för Kungsholmen stadsdel inkom svar, vilket ger en svarsprocent på %. Totalt för staden inkom st svar, vilket ger en svarsprocent på %. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen för respektive år. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten 1. Hur ofta får du hemtjänst? 2. Är det oftast samma personer som kommer hem till dig från hemtjänsten?. Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig.. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt.. Hemtjänstpersonalen visar mig respekt.. Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper.. Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det.. Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras.. Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. 1. Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp.. Hjälper hemtjänsten dig med matlagning eller hemlevererade matportioner?. Maten smakar bra.. Är du beviljad promenader eller utevistelse? 1. Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. 1. Jag känner mig trygg med min hemtjänst. 1. Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. 1. Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp.. Har du svarat på frågorna helt själv? 1. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. 2. Vet du vilka insatser du är beviljad? 21. Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. 22. Jag är nöjd med möjligheten att komma ut (exempelvis ut på balkongen, gården, parken). 2. Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder.

6 Svarsfrekvens Urval netto 2 Antal svar 2 Antal svar 2 Antal svar 2 Svarsfrekvens (%) 2 Svarsfrekvens (%) 2 Svarsfrekvens (%) 2 Kungsholmen totalt 2 Kungsholmen män Kungsholmen kvinnor Kungsholmen stadens utförare Data ej 1 Kungsholmen privata utförare tillgänglig 1 1 Kungsholmen - år 1 Kungsholmen 1- år 2 1 Kungsholmen 1-år Kungsholmen - år Kungsholmen 1- år Data ej 2 Staden män tillgänglig Staden kvinnor 2 Stadens utförare Data ej 2 Privata utförare tillgänglig 2 Staden - år 2 2 Staden 1- år 22 1 Staden 1-år 1 2 Staden - år Staden 1- år 2 1 Staden totalt

7 Andel nöjda

8 Kungsholmen stadsdel andel nöjda per fråga per år (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutar om. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 Maten smakar bra. Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Not: Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

9 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Kungsholmen stadsdel andel nöjda per fråga jämfört med staden totalt 2 Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutar om. Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder. Jag är nöjd med möjligheten att komma ut (exempelvis på balkongen, gården, parken). (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Stadsdel 2 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Maten smakar bra.

10 Kungsholmen stadsdel andel nöjda per fråga per år (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutar om. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Stadens utförare 2 Privata utförare 2 Stadens utförare 2 Privata utförare 2 Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Maten smakar bra. Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Not: Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

11 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Kungsholmen stadsdel andel nöjda per fråga jämfört med staden totalt 2 Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutar om. Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder. Jag är nöjd med möjligheten att komma ut (exempelvis på balkongen, gården, parken). (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Stadens utförare 2 Privata utf örare 2 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Maten smakar bra.

12 Kungsholmen stadsdel andel nöjda per fråga per år (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutar om. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Man 2 Kvinna 2 Man 2 Kvinna 2 Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Maten smakar bra. Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Not: Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

13 Kungsholmen stadsdel andel nöjda per fråga jämfört med staden totalt 2 (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutar om. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder. Jag är nöjd med möjligheten att komma ut (exempelvis på balkongen, gården, parken). Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Man 2 Kvinna 2 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Maten smakar bra.

14 Indikator

15 Indikator hemtjänst Kungsholmen stadsdel per år jämfört med staden totalt Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % 2 Andelen nöjda omsorgstagare Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs

16 Index Andelen som har svarat + för de tre påståendena - Jag känner mig trygg med min hemtjänst - Jag är nöjd med min hemtjänst - Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp

17 Helhetsomdöme Index Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % 2 Andelen som svarat + för de tre påståendena "jag känner mig trygg med min hemtjänst", "jag är nöjd med min hemtjänst" samt "hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp"

18 Resultat per fråga över tid

19 Kön Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % Man Kvinna

20 Ålder Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % år 1- år 1- år - år 1 år -

21 Har du svarat på frågorna själv? Stadsdel 2 1 % Ja, helt själv Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person Nej, annan person har svarat 1 Nej, god man

22 Hur ofta har du hemtjänst? Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel % Varje dag En eller flera gånger i veckan Mindre än en gång i veckan

23 Är det oftast samma personer som kommer hem till dig från hemtjänsten? Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % 1 2 Ja Nej

24 Vet du vilka insatser du är beviljad? Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % Ja Nej

25 Hjälper hemtjänsten Dig med matlagning eller hemlevererade matportioner? Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % Ja, de hjälper mig med matlagningen Ja, jag får hemlevererade matportioner Nej, jag har inte hjälp med mat från hemtjänsten

26 Är du beviljad promenader eller utevistelse? Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 1 % Ja Nej

27 Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel 2 Kungsholmen stadsdel per år jämfört med staden totalt Personalens service och sätt att vara Andel (%) Nöjda** Vet ej Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Stadsdel 2 Stadsdel Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

28 Inflytande och delaktighet Kungsholmen stadsdel per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Stadsdel 2 Stadsdel Stadsdel Stadsdel Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Stadsdel 2 1 Stadsdel Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Stadsdel 2 Stadsdel 2 Stadsdel Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

29 Frågorna besvardes enbart av de som får hjälp med matlagning/är beviljade prommenader/utevistelser. Matlagning/aktiviteter Kungsholmen stadsdel per år jämfört med staden totalt Stadsdel Andel (%) Nöjda** Vet ej 1 Maten smakar bra. Stadsdel 2 21 Stadsdel Stadsdel Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Stadsdel Stadsdel Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

30 Helhetsomdöme Kungsholmen stadsdel per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Stadsdel 2 Stadsdel Stadsdel Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Stadsdel Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Stadsdel 2 Stadsdel ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

31 Biståndsbeslut Kungsholmen stadsdel per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Stadsdel Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Stadsdel 2 Stadsdel Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. Stadsdel 2 Stadsdel Frågan besvarades enbart av de som vet vilka insatser de är beviljade. Stadsdel ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

32 Aktiviteter servicehus Kungsholmen stadsdel per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Stadsdel 2 2 Jag är nöjd med möjligheten att komma ut. Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder. Stadsdel ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

33 Resultat per regiform

34 Kungsholmen stadsdel stadens och privata utförare per år jämfört med Personalens service och sätt att vara staden totalt Andel (%) Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. Stadens utf örare 2 Privata utf örare 2 Stadens utförare 2 Privata utförare Nöjda** Vet ej 1 Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Stadens utförare 2 Privata utförare 2 Stadens utförare 2 Privata utf örare Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Stadens utförare 2 Privata utf örare 2 Stadens utf örare 2 Privata utförare Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Stadens utf örare 2 Privata utförare 2 Stadens utförare 2 Privata utförare Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Stadens utförare 2 Privata utförare 2 Stadens utf örare 2 Privata utf örare ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

35 Inflytande och delaktighet Kungsholmen stadsdel stadens och privata utförare per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Stadens utf örare 2 Privata utförare Stadens utf örare Privata utförare Stadens utf örare Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Privata utförare 2 Stadens utf örare Privata utf örare Stadens utf örare Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Privata utförare 2 Stadens utf örare Privata utförare Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

36 Frågorna besvardes enbart av de som får hjälp med matlagning/är beviljade prommenader/utevistelser. Matlagning/aktiviteter Stadens utf örare 2 Kungsholmen stadsdel stadens och privata utförare per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Maten smakar bra. Privata utförare 2 21 Stadens utf örare Privata utförare Stadens utf örare Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Privata utförare 2 Stadens utf örare Privata utförare Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

37 Helhetsomdöme Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Stadens utförare 2 Privata utförare 2 Stadens utförare 2 Privata utförare 2 Kungsholmen stadsdel stadens och privata utförare per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej 2 Stadens utförare 2 2 Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Privata utf örare 2 Stadens utf örare Privata utf örare Stadens utförare 2 1 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Privata utförare 2 Stadens utförare Privata utförare ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

38 Biståndsbeslut Kungsholmen stadsdel stadens och privata utförare per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Stadens utf örare Privata utf örare Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Stadens utförare Privata utförare Stadens utförare Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. Privata utförare Frågan besvarades enbart av de som vet vilka insatser de är beviljade. Stadens utf örare 2 Privata utf örare ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

39 Aktiviteter servicehus Kungsholmen stadsdel stadens och privata utförare per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Stadens utförare 2 1 Jag är nöjd med möjligheten att komma ut. Privata utförare 2 Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder. Stadens utf örare Privata utförare ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

40 Resultat män/kvinnor

41 Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. Man 2 Kvinna 2 Man 2 Kvinna 2 Kungsholmen stadsdel kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Personalens service och sätt att vara Andel (%) Nöjda** Vet ej 1 Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Man 2 Kvinna 2 Man 2 Kvinna Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Man 2 Kvinna 2 Man 2 Kvinna Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Man 2 Kvinna 2 Man 2 Kvinna Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. Man 2 Kvinna 2 Man 2 Kvinna ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

42 Inflytande och delaktighet Kungsholmen stadsdel kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Man 2 Kvinna Man Kvinna Man Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Kvinna 2 Man Kvinna Man Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Kvinna 2 Man Kvinna Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

43 Frågorna besvardes enbart av de som får hjälp med matlagning/är beviljade prommenader/utevistelser. Matlagning/aktiviteter Man 2 Kungsholmen stadsdel kvinnor och män per år jämfört med staden totalt 2 2 Andel (%) Nöjda** Vet ej 1 Maten smakar bra. Kvinna Man Kvinna Man Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Kvinna 2 Man Kvinna Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

44 Helhetsomdöme Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Man 2 Kvinna 2 Man 2 Kvinna 2 Kungsholmen stadsdel kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej 2 Man Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Kvinna 2 Man Kvinna Man Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Kvinna 2 Man Kvinna ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

45 Biståndsbeslut Kungsholmen stadsdel kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Man Kvinna Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Man Kvinna Man Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. Frågan besvarades enbart av de som vet vilka insatser de är beviljade. Kvinna 2 Man 2 Kvinna ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

46 Aktiviteter servicehus Kungsholmen stadsdel kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Man 2 Jag är nöjd med möjligheten att komma ut. Kvinna 2 Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder. Man Kvinna ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

47 Resultat svarsmetod Ingen redovisning sker pga. för få svaranden per grupp

48 Andel nöjda per stadsdel Observera att dessa svar är baserade på de brukare som stadsdelen fattat beslut om. Enbart utförare med minst svarande med beslut från denna stadsdel redovisas.

49 Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Pilträdets Serv-hus Fridhemmet serv.hus Staden totalt

50 Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) Pilträdets Serv-hus 2 Fridhemmet serv.hus Staden totalt

51 Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) Pilträdets Serv-hus 2 Fridhemmet serv.hus 1 Staden totalt 2

52 Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Pilträdets Serv-hus Fridhemmet serv.hus Staden totalt

53 Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Fridhemmet serv.hus 1 1 Pilträdets Serv-hus 1 1 Staden totalt

54 Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Fridhemmet serv.hus 2 Pilträdets Serv-hus 2 2 Staden totalt

55 Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Pilträdets Serv-hus Fridhemmet serv.hus Staden totalt

56 Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Fridhemmet serv.hus Pilträdets Serv-hus Staden totalt

57 Maten smakar bra. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Pilträdets Serv-hus Fridhemmet serv.hus Staden totalt

58 Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Fridhemmet serv.hus Pilträdets Serv-hus Staden totalt

59 Jag känner mig trygg med min hemtjänst. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Pilträdets Serv-hus 1 Fridhemmet serv.hus Staden totalt

60 Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Pilträdets Serv-hus 2 Fridhemmet serv.hus Staden totalt

61 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) Pilträdets Serv-hus Fridhemmet serv.hus Staden totalt

62 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Fridhemmet serv.hus 2 Pilträdets Serv-hus 1 Staden totalt 1

63 Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 2 Pilträdets Serv-hus 2 Fridhemmet serv.hus 1 Staden totalt

64 Jag är nöjd med möjligheten att komma ut (exempelvis ut på balkongen, gården, parken). (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 Fridhemmet serv.hus Pilträdets Serv-hus Staden totalt

65 Jag är nöjd med de aktiviteter mitt boende erbjuder. (Andel nöjda-stämmer ganska bra + stämmer helt) 2 Pilträdets Serv-hus 1 Fridhemmet serv.hus Staden totalt 1

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skärholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut om dagverksamhet från Skärholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 13 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut om dagverksamhet från Spånga-Tensta stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Vintertullens dagverksamhet. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Vintertullens dagverksamhet. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Vintertullens Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Vintertullens som utförare.

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 213 Sysselsättning Socialnämnden Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Resultat per fråga över tid Resultat regiform Resultat

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Sysselsättning Skarpnäck Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Resultat per fråga över tid Resultat regiform Resultat kön

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Sysselsättning Rinkeby-Kista Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Resultat per fråga över tid Resultat regiform Resultat

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Utförare - Sysselsättning Tur och Retur Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Utförare Sysselsättning Mellanmålet Rehab AB sysselsättning 2 Presentation Om

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Boendestöd Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Utförare - Sysselsättning Emma sysselsattning arbetstraning Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad Stockholms stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Korttidshem Bällsta Gård 2 Presentation Om undersökningen Resultat Index

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Stockholms stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Stockholms stad Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Utförare - Boendestöd 1:a Aktiva valet i norden AB 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stödboende Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 1 Boendestöd Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Boendestöd Hägersten-Liljeholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad Stockholms stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Daglig verksamhet Resursteamet Nacka Jobb 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Daglig verksamhet Tasava daglig verksamhet Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Utförare Sysselsättning Akalla Arbetscentrum 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Korttidshem Kaninholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Resultat per fråga Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp: Samtliga

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Daglig verksamhet Interse söder Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Hemtjänsten Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Daglig verksamhet Höken DV-Frösunda LSS AB Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 213 Boende Rinkeby-Kista stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Boendestöd Spånga-Tensta stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad - HVB-hem

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad - HVB-hem Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad - HVB-hem Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 HVB-hem Staden totalt Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Stora Blå Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Sköndals LSS AB Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Södermalms grupp/servicebostäder Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Gruppboende Brännkyrka gruppbostad Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Farsta Strand gruppbostad Nytida AB Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Gruppboende Reimersholme servicebostäder Enkätfabriken undersökningar 2

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Korttidstillsyn Enskede-Årsta-Vantör Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm Stockholm stad Familjedaghem 2 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende

Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende SIDAN 1 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning 29 Avsnitt 1 INLEDNING Resultat för Stockholms stad totalt SIDAN 2 Inledning Beskrivning av genomförandet av

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Stockholm stad Förskoleundersökning 214 27 Lilla Blå Elefanten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Staden

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SPÅNGA-TENSTA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SPÅNGA-TENSTA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SPÅNGA-TENSTA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT ÖSTERMALM

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT ÖSTERMALM STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT ÖSTERMALM Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 1892 Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola Stockholm stad Förskoleundersökning 86 Gläntan Pysslingen ABFörskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1.6-697-2012 2012-12-04 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 18 december 2012 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT HÄSSELBY-VÄLLINGBY

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT HÄSSELBY-VÄLLINGBY STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT HÄSSELBY-VÄLLINGBY Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT NORRMALM

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT NORRMALM STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT NORRMALM Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT FARSTA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT FARSTA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT FARSTA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2013 094207 Kling & Klang Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 213 1 Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Stockholms stad Familjedaghem Spånga-Tensta Capital of Scandinavia

Stockholms stad Familjedaghem Spånga-Tensta Capital of Scandinavia Stockholms stad Familjedaghem 17 Spånga-Tensta Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 13 131 Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Kontakt Novus; Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående

Läs mer