Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen

2 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet för Dementa Farstasom utförare. Enkätfabriken undersökningar 2

3 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat män/kvinnor Resultat svarsmetod Enkätfabriken undersökningar 3

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer som vid undersökningstillfället deltog i för äldre. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi, entreprenader och privat/övrig regi. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt med ett bifogat portofritt svarskuvert. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. Genomförande vecka 8-19 år Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet för Dementa Farsta som utförare. Jämförelse görs mellan år där så är möjligt. Brytningar görs även på kön och vem som har svarat på enkäten såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Totalt för Dagverksamhet för Dementa Farsta inkom 46 svar vilket ger en svarsprocent på 6. Totalt för staden inkom 620 st svar vilket ger en svarsprocent på 65%. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. Visas inte värden så beror det på att för få svarat Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Enkätfabriken AB, Daniel Sturesson, Enkätfabriken undersökningar 4

5 Frågorna i enkäten 1. Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt 2. Personalen lyssnar pa mina o nskema l 3. Jag har fo rtroende fo r personalen 4. Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en 5. Mina synpunkter och klagomål tas omhand 6. Jag är nöjd med aktiviteterna på min 7. Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min 8. Maten smakar bra 9. Måltiderna är en trevlig stund på dagen 10. Jag känner mig trygg i min 11. Jag är nöjd med min 12. Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara 13. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt 14. Jag får de aktiviteter som biståndshandläggaren beslutade om 15. Vet du vilka insatser du är beviljad? 16. Vet du att du har möjlighet att välja? 17. Valde du själv en du går på? 18. Hur ofta besöker du en? 19. Har du besvarat frågorna helt själv? 20. Att erbjudas på kvällar är viktigt för mig 21. Att erbjudas på helger är viktigt för mig 22. Är det du själv eller någon annan som valt en du går på? 23. Upplever du att du under de senaste tolv månaderna har diskriminerats i kontakt med verksamheten? 24. Ja, pga. Kön 25. Ja, pga. Könsöverskridande identitet eller uttryck 26. Ja, pga. Etnisk tillhörighet 27. Ja, pga. Religion eller trosuppfattning 28. Ja, pga. Funktionsnedsättning 29. Ja, pga. Sexuell läggning 30. Ja, pga. Ålder 31. Har du tagit upp händelsen med personalen i verksamheten? 32. Om du tagit upp händelsen med personalen har du då upplevt att din situation blivit bättre? 33. Har du några övriga synpunkter kan du lämna dem här. Enkätfabriken undersökningar 5

6 Andel nöjda Enkätfabriken undersökningar 6

7 Andel nöjda per fråga per år (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara Jag är nöjd med min Jag känner mig trygg i min Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt Personalen lyssnar pa mina o nskema l Jag har fo rtroende fo r personalen Utföraren 2016 Utföraren 2015 Utföraren 2014 Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en Måltiderna är en trevlig stund på dagen Mina synpunkter och klagomål tas omhand Maten smakar bra Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min Jag är nöjd med aktiviteterna på min Enkätfabriken undersökningar 7

8 Andel nöjda per fråga jämfört med staden totalt 2016 (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara Jag är nöjd med min Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt Personalen lyssnar pa mina o nskema l Utföraren 2016 Staden 2016 Jag har fo rtroende fo r personalen Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en Jag känner mig trygg i min Mina synpunkter och klagomål tas omhand Måltiderna är en trevlig stund på dagen Maten smakar bra Jag är nöjd med aktiviteterna på min Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min Enkätfabriken undersökningar 8

9 Jag är nöjd med min Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara Andel nöjda per fråga (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt Personalen lyssnar pa mina o nskema l Jag har fo rtroende fo r personalen Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en Man 2016 Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna 2015 Jag känner mig trygg i min Mina synpunkter och klagomål tas omhand Måltiderna är en trevlig stund på dagen Maten smakar bra Jag är nöjd med aktiviteterna på min Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min Enkätfabriken undersökningar 9

10 Andel nöjda per fråga jämfört med staden totalt 2016 (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Jag är nöjd med min Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt Personalen lyssnar pa mina o nskema l Jag har fo rtroende fo r personalen Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en Man 2016 Kvinna 2016 Staden 2016 Jag känner mig trygg i min Mina synpunkter och klagomål tas omhand Måltiderna är en trevlig stund på dagen Maten smakar bra Jag är nöjd med aktiviteterna på min Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min Enkätfabriken undersökningar 10

11 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara Jag är nöjd med min Andel nöjda per fråga per år (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt Personalen lyssnar pa mina o nskema l Jag har fo rtroende fo r personalen Svarat helt själv 2016 Svarat tillsammans 2016 Svar av utomstående 2016 Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en Jag känner mig trygg i min Mina synpunkter och klagomål tas omhand Måltiderna är en trevlig stund på dagen Maten smakar bra Jag är nöjd med aktiviteterna på min Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min Enkätfabriken undersökningar 11

12 Index Andelen som har svarat för de tre påståendena Jag känner mig trygg i min Jag är nöjd med min Dagverksamheten är så som Jag önskar att den ska vara Enkätfabriken undersökningar 12

13 10 91% Helhetsomdöme Index 98% 9 95% 75% 5 Utföraren 2016 Utföraren 2015 Utföraren 2014 Staden 2016 Enkätfabriken undersökningar 13

14 Bakgrundsfrågor Enkätfabriken undersökningar 14

15 10 Hur ofta besöker du en? 75% 8 76% 75% 7 Utföraren 2016 Utföraren 2015 Utföraren 2014 Staden % 12% 1 9% Varje dag Några gånger i veckan 7% En gång i veckan 15% 1 5% 2% 2% 2% 1% Några gånger i månaden Mer sällan Enkätfabriken undersökningar 15

16 10 Kön Utföraren % 7 76% 71% 6 Utföraren 2015 Utföraren 2014 Staden % 3 24% 29% Man Kvinna Enkätfabriken undersökningar 16

17 10 Har du besvarat frågorna helt själv? Utföraren % 71% Utföraren % Staden % 22% 2 15% 1 9% Ja, helt själv Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person Nej, annan person har svarat Nej, god man Enkätfabriken undersökningar 17

18 10 Ålder Utföraren % Utföraren 2015 Staden % 32% 35% 24% 24% 19% 22% 24% 1 4% 7% 7% -70 år år år år 91- år Enkätfabriken undersökningar 18

19 Resultat per fråga över tid Enkätfabriken undersökningar 19

20 Personalens förhållningssätt Utföraren per år jämfört med staden totalt Andel Nöjda* Vet ej utföraren % 2% 15% 8 95% 2% Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt utföraren 2015 utföraren % 86% 10 5% 10 2% staden % 19% 79% 98% 2% utföraren % 26% 69% 94% 15% Personalen lyssnar pa mina o nskema l utföraren 2015 utföraren % 22% 27% 75% 71% 97% 18% 98% 7% staden % 28% 66% 94% 1 utföraren % 79% 95% 7% Jag har fo rtroende fo r personalen utföraren 2015 utföraren % 86% 10 5% 10 2% staden % 2% 18% 79% 97% 4% Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt *svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 20

21 Inflytande och delaktighet Utföraren per år jämfört med staden totalt Andel Nöjda* Vet ej utföraren % 36% 5 89% 5% Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en utföraren 2015 utföraren % 2% 2% 5% 19% 77% 71% 91% 15% 9 7% staden % 2% 7% % utföraren % 26% 22% 26% 48% 31% Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min utföraren 2015 utföraren 2014 staden % 4% 7% 1 17% 11% 1 17% 29% % 76% 48% 79% 44% 58% 31% utföraren % 18% 36% 41% 77% 44% Mina synpunkter och klagomål tas omhand utföraren 2015 utföraren % 4% 35% 38% 6 58% 95% 46% 96% 37% staden % 16% 32% 47% 79% Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt *svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 21

22 Inflytande och delaktighet Utföraren per år jämfört med staden totalt Andel Nöjda* Vet ej utföraren % 9% 11% 6% 6% 11% 1 Att erbjudas på kvällar är viktigt för mig utföraren 2015 utföraren % 1 16% 6% 1 16% staden % 1 1 8% 11% 22% utföraren % 17% 11% 1 Att erbjudas på helger är viktigt för mig utföraren 2015 utföraren % 1 19% 6% 1 16% 18% staden % 16% 6% 16% 22% Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt *svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 22

23 Aktiviteter och social samvaro Utföraren per år jämfört med staden totalt Andel Nöjda* Vet ej utföraren % 1 26% 56% 82% 5% Jag är nöjd med aktiviteterna på min utföraren 2015 utföraren % 9% 19% 16% 78% 72% 97% 8% 88% 4% staden % 5% 32% 59% 91% 4% Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt *svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 23

24 Matsituationen Utföraren per år jämfört med staden totalt Andel Nöjda* Vet ej utföraren % 41% 54% 95% Maten smakar bra utföraren 2015 utföraren % 35% 31% 65% 67% 10 8% 98% 5% staden % 1% 4% 28% 66% 9 5% utföraren % 98% 2% Måltiderna är en trevlig stund på dagen utföraren 2015 utföraren % 26% 81% 74% % 1% staden % 22% 75% 97% 5% Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt *svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 24

25 Helhetsomdömen Utföraren per år jämfört med staden totalt Andel Nöjda* Vet ej utföraren % 72% 97% Jag känner mig trygg i min utföraren 2015 utföraren % 19% 84% 81% % staden % 19% 79% 98% 2% utföraren % 28% 67% 95% 5% Jag är nöjd med min utföraren 2015 utföraren % 1 16% 87% 79% 10 95% 2% 1% staden % 2% utföraren % 28% 5 81% 5% Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara utföraren 2015 utföraren % 68% 58% 95% 8% 8 18% staden % 1% 7% 3 57% 9 7% Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt *svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 25

26 Resultat män/kvinnor Enkätfabriken undersökningar 26

27 Personalens förhållningssätt Kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel Man % 18% 7 91% Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % % Staden totalt % 19% 79% 98% 2% Man % 22% 56% 78% 1 Kvinna % % Personalen lyssnar pa mina o nskema l Man 2015 Kvinna % 88% 71% % 17% Staden totalt % 28% 66% 94% 1 Man Kvinna % 82% 96% 1 Jag har fo rtroende fo r personalen Man 2015 Kvinna % 10 82% Staden totalt % 2% 18% 79% 97% 4% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 27

28 Inflytande och delaktighet Kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel Man % 11% 22% 56% 78% Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % 4% 2 4% 8% 12% 41% 8 76% 52% 9 7% 10 88% 19% Staden totalt % 2% 7% % Man % 17% Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % 24% 7% 29% 29% 29% 24% 57% 24% 29% 48% 3 57% 3 86% 5 Staden totalt % 11% 3 58% 31% Man % 17% 67% 8 3 Kvinna % 19% 44% 31% 75% 47% Mina synpunkter och klagomål tas omhand Man 2015 Kvinna % 44% % 94% 4 Staden totalt % 16% 32% 47% 79% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 28

29 Inflytande och delaktighet Kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel Man % 29% 22% Att erbjudas på kvällar är viktigt för mig Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % 71% 86% 1 11% 17% 7% 7% 4% 4% 8% 11% 7% 22% 1 Staden totalt % 1 1 8% 11% 22% Man % 3 17% 17% 3 Att erbjudas på helger är viktigt för mig Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % 59% 86% 17% 17% 21% 1 1 8% 1 22% 21% 17% Staden totalt % 16% 6% 16% 22% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 29

30 Aktiviteter och social samvaro Kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel Man % 9% 27% 55% 82% Jag är nöjd med aktiviteterna på min Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % 1 19% 2 57% 7 81% 82% 7% Staden totalt % 5% 32% 59% 91% 4% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 30

31 Matsituationen Kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel Man % 56% 10 Kvinna % Maten smakar bra Man Kvinna % 10 1 Staden totalt % 1% 4% 28% 66% 9 5% Man % 18% 7 91% Kvinna % 76% 10 Måltiderna är en trevlig stund på dagen Man 2015 Kvinna % 7 76% % Staden totalt % 22% 75% 97% 5% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 31

32 Helhetsomdömen Kvinnor och män per år jämfört med staden totalt Andel Man Jag känner mig trygg i min Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % 22% 72% 78% 86% Staden totalt % 19% 79% 98% 2% Man Kvinna % 69% 97% 6% Jag är nöjd med min Man 2015 Kvinna % Staden totalt % 2% Man % 22% 22% 44% 67% Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara Kvinna 2016 Man 2015 Kvinna % 1 11% % 7 67% 85% 7% % Staden totalt % 7% 3 57% 9 7% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 32

33 Resultat svarsmetod Enkätfabriken undersökningar 33

34 Personalens förhållningssätt Svarsmetod jämfört med staden totalt Andel Svarat själv 11% 11% 22% 56% 78% Personalen bemo ter mig pa ett bra sätt Tillsammans 2016 Annan person % 10 84% 10 4% 10 Staden totalt % 19% 79% 98% 2% Svarat själv 1 38% 5 88% Personalen lyssnar pa mina o nskema l Tillsammans 2016 Annan person % 7 75% 10 15% 75% 3 Staden totalt % 28% 66% 94% 1 Svarat själv % Jag har fo rtroende fo r personalen Tillsammans 2016 Annan person % 8% 88% 75% 96% 4% 10 3 Staden totalt % 2% 18% 79% 97% 4% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 34

35 Inflytande och delaktighet Svarsmetod jämfört med staden totalt Andel Svarat själv % 88% Jag har haft möjlighet att påverka vilka veckodagar jag ska vara på en Tillsammans 2016 Annan person % 4% 52% 75% 39% 91% 75% 3 Staden totalt % 2% 7% % Svarat själv 3 17% 17% 3 5 Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min Tillsammans 2016 Annan person 2016 Staden totalt % 28% 11% 5 28% 3 28% 5 17% 44% 28% 5 67% 58% 31% Svarat själv Mina synpunkter och klagomål tas omhand Tillsammans 2016 Annan person % 67% 36% % 44% 10 5 Staden totalt % 16% 32% 47% 79% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 35

36 Inflytande och delaktighet Svarsmetod jämfört med staden totalt Andel Svarat själv 57% 29% Att erbjudas på kvällar är viktigt för mig Tillsammans 2016 Annan person % 10 8% 17% 4% 4% 8% 4% 5 Staden totalt % 1 1 8% 11% 22% Svarat själv 4 29% 29% Att erbjudas på helger är viktigt för mig Tillsammans 2016 Annan person % 1 22% 9% 9% 8% 3 Staden totalt % 16% 6% 16% 22% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 36

37 Aktiviteter och social samvaro Svarsmetod jämfört med staden totalt Andel Svarat själv % Jag är nöjd med aktiviteterna på min Tillsammans 2016 Annan person % 15% % 5 77% 10 3 Staden totalt % 5% 32% 59% 91% 4% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 37

38 Matsituationen Svarsmetod jämfört med staden totalt Andel Svarat själv 38% 6 10 Maten smakar bra Tillsammans 2016 Annan person % 4 44% 48% 6 92% 10 17% Staden totalt % 1% 4% 28% 66% 9 5% Svarat själv 1 88% 88% Måltiderna är en trevlig stund på dagen Tillsammans 2016 Annan person % % 1% Staden totalt % 22% 75% 97% 5% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 38

39 Helhetsomdömen Svarsmetod jämfört med staden totalt Andel Svarat själv % 88% Jag känner mig trygg i min Tillsammans 2016 Annan person % 4 72% % Staden totalt % 19% 79% 98% 2% Svarat själv % 88% Jag är nöjd med min Tillsammans 2016 Annan person % 35% 75% 62% 96% % Staden totalt % 2% Svarat själv 17% 8 8 Dagverksamheten är så som jag önskar att den ska vara Tillsammans 2016 Annan person % 12% 36% 5 44% 8 75% 3 2% Staden totalt % 7% 3 57% 9 7% *svarat "Stämmer ganska Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt bra" och "Stämmer helt" Enkätfabriken undersökningar 39

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Resultat per fråga Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp: Samtliga

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Umeå Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 94 714 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 65,4% av de tillfrågade. I Umeå svarade 899

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1.6-697-2012 2012-12-04 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 18 december 2012 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg Primärvård 2015 läkarbesök Region Gävleborg 7 290 st. 2 731 st. 37.5 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens Landsting Utskickade enkäter: 7 290 st. Inkomna svar: 2 731 st. Svarsfrekvens: 37.5

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Bilaga. Brukarundersökning vård och omsorgsboende storstäder Sida 1. Maten smakar bra Sammantaget nöjd

Bilaga. Brukarundersökning vård och omsorgsboende storstäder Sida 1. Maten smakar bra Sammantaget nöjd Brukarundersökning vård och omsorgsboende storstäder 14 Bilaga Maten smakar bra 9 Måltiderna är en trevlig stund Träffa läkare v.b 7 Personalen har tid 4 Träffa ssk v.b Medelar om förändringar Stockholm

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Fokus särskilt boende i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Här redovisas

Läs mer

2016 GyVUX elev Gymnasial

2016 GyVUX elev Gymnasial 2016 GyVUX elev Gymnasial 1. Jag är A. Kvinna 1502 51,5 B. Man 1416 48,5 Total 2918 100 92,9% (2918/3141) 2. Värdegrund 2.1 Jag känner mig trygg på min skola. A. Stämmer inte alls. 67 2,1 B. Stämmer ganska

Läs mer