Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012"

Transkript

1

2 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör

3 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat män/kvinnor Resultat vem har besvarat enkäten Resultat per regiform Andel nöjda per utförare

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga hemtjänstmottagare som antingen bor i eget så kallat ordinärt boende eller på servicehus. Undersökningen omfattar regiformerna kommunal regi, entreprenader och privatregi. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. Genomförande vecka - år 0. Denna rapport visar resultaten för personer med ordinärt boende och beslut om hemtjänst i stadsdelen jämfört med hemtjänstmottagare i hela staden med ordinärt boende. Jämförelse görs även mellan år 0-0, kön, boendeform och regiform såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen privat regi i staden och entreprenörer i staden. Som kommunal regi räknas regiformen egen regi i staden. Antal svar st för Enskede-Årsta-Vantör vilket ger en svarsprocent på %. Totalt för staden inkom st svar vilket ger en svarsprocent på %. Påståendet Jag känner mig nöjd med min hemtjänst är indikator. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Bakgrundsfrågor

6 Vet du att du har möjlighet att välja utförare av hemtjänst? Stadsdel 0 Stadsdel Ja Nej

7 Har du svarat på frågorna själv? Stadsdel 0 Stadsdel Ja, helt själv Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person Nej, annan person har svarat

8 Kön Stadsdel 0 Stadsdel Man Kvinna

9 Ålder Stadsdel år -0 år - år -0 år år-

10 Vem har valt din hemtjänst? Stadsdel 0 Stadsdel Jag har valt själv Jag har valt tillsammans med annan närstående Anhörig/God man har valt åt mig Biståndshandläggare har valt åt mig Annan person har valt åt mig Vet inte

11 Resultat per fråga över tid

12 Hemtjänstpersonalens service och sätt att vara Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. Stadsdel 0 0 Stadsdel 0 0 Enskede-Årsta-Vantör stadsdel per år jämfört med staden totalt 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Stadsdel 0 Stadsdel Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Stadsdel 0 Stadsdel Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Stadsdel 0 0 Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det.* * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med mina möjligheter att nå personalen om jag skulle behöva det". Stadsdel 0 Stadsdel 0 0 Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

13 Inflytande och delaktighet Enskede-Årsta-Vantör stadsdel per år jämfört med staden totalt Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Stadsdel 0 Stadsdel Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Stadsdel 0 Stadsdel 0 0 Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras i min hjälp.* Biståndsbeslut Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Stadsdel 0 Stadsdel 0 0 Stadsdel 0 Stadsdel Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med hur personalen informerar om tillfälliga förändringar". Stadsdel 0 Stadsdel 0 0 Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt 0 ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

14 Maten Maten smakar bra. Enskede-Årsta-Vantör stadsdel per år jämfört med staden totalt Stadsdel 0 Stadsdel 0 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej Aktiviteter 0 Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Stadsdel 0 Stadsdel 0 Helhetsomdömen 0 0 Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Stadsdel 0 0 Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Stadsdel 0 0 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Stadsdel 0 0 ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

15 Resultat män/kvinnor

16 Hemtjänstpersonalens service och sätt att vara Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. Enskede-Årsta-Vantör stadsdel män/kvinnor jämfört med staden totalt år 0 Män Kvinnor 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej 0 Män 0 Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Kvinnor Män 0 Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Kvinnor 0 Män Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Kvinnor Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det.* * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med mina möjligheter att nå personalen om jag skulle behöva det". Män Kvinnor 0 Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

17 Inflytande och delaktighet Enskede-Årsta-Vantör stadsdel män/kvinnor jämfört med staden totalt år 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Män Kvinnor 0 0 Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Män Kvinnor 0 Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras i min hjälp.* Biståndsbeslut Män Kvinnor Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Män Kvinnor Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med hur personalen informerar om tillfälliga förändringar". Män 0 Kvinnor Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

18 Maten Maten smakar bra. Aktiviteter Enskede-Årsta-Vantör stadsdel män/kvinnor jämfört med staden totalt år 0 Män Kvinnor Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Män Kvinnor 0 0 Helhetsomdömen Män 0 Kvinnor 0 Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Män Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Kvinnor Män Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Kvinnor ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

19 Resultat vem har besvarat enkäten

20 Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. Enskede-Årsta-Vantör stadsdel vem har besvarat frågan jämfört med staden totalt år 0 Hemtjänstpersonalens service och sätt att vara Besvarat själv 0 Besvarat tillsammans Annan svarat Andel (%) Nöjda** Vet ej 0 Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat 0 Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det.* * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med mina möjligheter att nå personalen om jag skulle behöva det". Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt 0 ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

21 Inflytande och delaktighet Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Enskede-Årsta-Vantör stadsdel vem har besvarat frågan jämfört med staden totalt år 0 Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat 0 0 Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras i min hjälp.* Biståndsbeslut Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med hur personalen informerar om tillfälliga förändringar". Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

22 Maten Maten smakar bra. Aktiviteter Enskede-Årsta-Vantör stadsdel vem har besvarat frågan jämfört med staden totalt år 0 Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Helhetsomdömen Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat 0 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej 0 Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat 0 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Besvarat själv Besvarat tillsammans Annan svarat ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

23 Resultat per regiform

24 Hemtjänstpersonalens service och sätt att vara Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. Enskede-Årsta-Vantör stadsdel per regiform jämfört med staden totalt år 0 Privat regi 0 Kommunal regi 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej Privat regi 0 Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Kommunal regi 0 0 Privat regi 0 Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. Kommunal regi Privat regi Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. Kommunal regi Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det.* * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med mina möjligheter att nå personalen om jag skulle behöva det". Privat regi Kommunal regi Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt 0 0 ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

25 Inflytande och delaktighet Enskede-Årsta-Vantör stadsdel per regiform jämfört med staden totalt år 0 Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. Privat regi Kommunal regi 0 Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. Privat regi Kommunal regi Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras i min hjälp.* Biståndsbeslut Privat regi Kommunal regi Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. Privat regi Kommunal regi 0 Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. * År 0 formulerades frågan "Jag är nöjd med hur personalen informerar om tillfälliga förändringar". Privat regi Kommunal regi Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt.

26 Maten Maten smakar bra. Aktiviteter Enskede-Årsta-Vantör stadsdel per regiform jämfört med staden totalt år 0 Privat regi Kommunal regi Andel (%) Nöjda** Vet ej Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. Privat regi Kommunal regi 0 Helhetsomdömen Privat regi 0 Kommunal regi 0 Jag känner mig trygg med min hemtjänst. Privat regi 0 Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. Kommunal regi Privat regi Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. Kommunal regi 0 ** Nöjda visar de som har svarat stämmer ganska bra och stämmer helt. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt

27 Andel nöjda per utförare

28 AB Brage Omsorg i Sverige 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 FSB Älvsjö 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 HSB Omsorg Söderort 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Hemtjänst Årsta 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Hemtjänst Stureby 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 INBLASA AB 0 TSP VårdTeam AB 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 FSB Årsta 0 Högdalens hemtjänst 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Attendo - Söderort 0 Omsorgshuset Söderort 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Attendo - Älvsjö 0 0 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % 0 0 0

29 Jag får den hemtjänst som biståndshandläggaren beslutat om. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % Attendo - Söderort 0 FSB Älvsjö 0 INBLASA AB 0 Orion Omsorg AB 0 Hemtjänst Årsta 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Hemtjänst Stureby 0 FSB Årsta 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Högdalens hemtjänst 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 Omsorgshuset Söderort 0 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Attendo - Älvsjö 0 TSP VårdTeam AB 0 HSB Omsorg Söderort 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Sagac i Stockholm AB

30 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Högdalens hemtjänst 0 Hemtjänst Stureby 0 FSB Årsta 0 Hemtjänst Årsta 0 INBLASA AB 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 TSP VårdTeam AB 0 Omsorgshuset Söderort 0 Attendo - Söderort 0 Attendo - Älvsjö 0 FSB Älvsjö 0 HSB Omsorg Söderort 0 0 Hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % 0

31 Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % AB Brage Omsorg i Sverige 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Attendo - Söderort 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 FSB Älvsjö 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Hemtjänst Årsta 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 FSB Årsta 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 TSP VårdTeam AB 0 Hemtjänst Stureby 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Högdalens hemtjänst 0 INBLASA AB 0 HSB Omsorg Söderort 0 Attendo - Älvsjö 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Omsorgshuset Söderort 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 0

32 Hemtjänstpersonalen visar mig respekt. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) AB Brage Omsorg i Sverige 0 Attendo - Söderort 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 FSB Älvsjö 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Hemtjänst Årsta 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Hemtjänst Enskededalen 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Hemtjänst Stureby 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 FSB Årsta 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Högdalens hemtjänst 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 INBLASA AB 0 TSP VårdTeam AB 0 Omsorgshuset Söderort 0 HSB Omsorg Söderort 0 Attendo - Älvsjö 0 0 Andel nöjda %

33 Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % AB Brage Omsorg i Sverige 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Attendo - Söderort 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 INBLASA AB 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Hemtjänst Årsta 0 Högdalens hemtjänst 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 FSB Årsta 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Hemtjänst Stureby 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 Attendo - Älvsjö 0 TSP VårdTeam AB 0 Omsorgshuset Söderort 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 HSB Omsorg Söderort 0 FSB Älvsjö

34 Jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 INBLASA AB 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 AB Brage Omsorg i Sverige 0 TSP VårdTeam AB 0 Hemtjänst Stureby 0 Attendo - Söderort 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Högdalens hemtjänst 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 FSB Älvsjö 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Hemtjänst Årsta 0 FSB Årsta 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 HSB Omsorg Söderort 0 Omsorgshuset Söderort 0 Attendo - Älvsjö

35 Jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % AB Brage Omsorg i Sverige 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Attendo - Söderort 0 INBLASA AB 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Hemtjänst Årsta 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 TSP VårdTeam AB 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Hemtjänst Stureby 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 FSB Årsta 0 Högdalens hemtjänst 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 FSB Älvsjö 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Attendo - Älvsjö 0 Omsorgshuset Söderort 0 HSB Omsorg Söderort

36 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 INBLASA AB 0 TSP VårdTeam AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Attendo - Älvsjö 0 AB Brage Omsorg i Sverige 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 FSB Årsta 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Attendo - Söderort 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Hemtjänst Årsta 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 Högdalens hemtjänst 0 Hemtjänst Stureby 0 Omsorgshuset Söderort 0 FSB Älvsjö 0 HSB Omsorg Söderort 0 0 Hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % 0 0 0

37 Hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp. Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 INBLASA AB 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 TSP VårdTeam AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Hemtjänst Årsta 0 Attendo - Älvsjö 0 Attendo - Söderort 0 Högdalens hemtjänst 0 FSB Årsta 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Hemtjänst Stureby 0 Omsorgshuset Söderort 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 FSB Älvsjö 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 HSB Omsorg Söderort 0 0 (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda %

38 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 FSB Älvsjö 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 INBLASA AB 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Omsorgshuset Söderort 0 Hemtjänst Årsta 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 FSB Årsta 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 Högdalens hemtjänst 0 Hemtjänst Stureby 0 Attendo - Älvsjö 0 HSB Omsorg Söderort 0 TSP VårdTeam AB 0 Attendo - Söderort 0 0 Maten smakar bra. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % 0

39 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Omsorgshuset Söderort 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Hemtjänst Årsta 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Attendo - Söderort 0 TSP VårdTeam AB 0 Hemtjänst Stureby 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 FSB Årsta 0 HSB Omsorg Söderort 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 INBLASA AB 0 Högdalens hemtjänst 0 Attendo - Älvsjö 0 FSB Älvsjö 0 0 Jag är nöjd med promenaderna/utevistelserna. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda %

40 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Hemtjänst Enskededalen 0 FSB Årsta 0 Hemtjänst Årsta 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 INBLASA AB 0 TSP VårdTeam AB 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Högdalens hemtjänst 0 Hemtjänst Stureby 0 FSB Älvsjö 0 Attendo - Älvsjö 0 Attendo - Söderort 0 Omsorgshuset Söderort 0 HSB Omsorg Söderort 0 0 Jag känner mig trygg med min hemtjänst. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % 0 0

41 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 FSB Årsta 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 Hemtjänst Årsta 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 INBLASA AB 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 Högdalens hemtjänst 0 TSP VårdTeam AB 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Hemtjänst Stureby 0 FSB Älvsjö 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Attendo - Söderort 0 Omsorgshuset Söderort 0 Attendo - Älvsjö 0 HSB Omsorg Söderort 0 0 Jag känner mig nöjd med min hemtjänst. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda % 0

42 AB Brage Omsorg i Sverige 0 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 0 Orion Omsorg AB 0 Sagac i Stockholm AB 0 Omsorgsfamiljen H.E.M.Vård o Omsorg 0 TSP VårdTeam AB 0 FSB Årsta 0 FSB Hagsätra, Vantör 0 AB OmsorgsCompagniet Söderort 0 Vantörs Hemtjänst AB 0 Hemtjänst Årsta 0 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm 0 Hemtjänst Gullmarsplan 0 FSB Enskede, Skarpnäck, Farsta 0 INBLASA AB 0 Hemtjänst Enskededalen 0 Din hemtjänst i Stockholm AB 0 Hemtjänst Stureby 0 FSB Älvsjö 0 Bandhagen-Örbys Hemtjänst 0 Högdalens hemtjänst 0 Attendo - Söderort 0 Omsorgshuset Söderort 0 Attendo - Älvsjö 0 HSB Omsorg Söderort 0 0 Hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp. (Stämmer ganska bra + stämmer helt) Andel nöjda %

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Resultat per fråga Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp: Samtliga

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör DAGLIG VERKSAMHET Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Farsta Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Farsta Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1.6-697-2012 2012-12-04 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 18 december 2012 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

USK. 2007-01-15 Robert Fried UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Arbetsmaterial. Hemtjänsten i Stockholm

USK. 2007-01-15 Robert Fried UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Arbetsmaterial. Hemtjänsten i Stockholm USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2007-01-15 Robert Fried Arbetsmaterial Hemtjänsten i Stockholm - en enkät till brukarna hösten 2006 Innehåll Sammanfattning...1 Bakgrund...4 Syfte...4 Genomförande...4

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör Stockholm stad Förskoleundersökning 04 Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Kungsholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Örebro Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Örebro Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Örebro Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk Hemtjänst AB Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrand Adress: Skattungsvägen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om

Läs mer

Verksamhetsuppföljningar avseende utförare inom kundvalsmodellen för hemtjänst Rapport

Verksamhetsuppföljningar avseende utförare inom kundvalsmodellen för hemtjänst Rapport HÄGERSTEN-LILJEHOMEN STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-01-11 Handläggare: Inger Lindkvist Telefon: 08-508 23 678 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer