Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt"

Transkript

1

2 Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt

3 Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Staden per år Staden kommunala/fristående Staden flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI Stadsdelarna per fråga

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i familjedaghem i Stockholm stad, både kommunalt och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild verksamhet. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 8-5 år. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på familjedaghemmet i slutet av januari år. Denna rapport visar resultaten för alla familjedaghem i Stockholm stad. Resultaten i rapporten jämförs för staden totalt mellan år -, med stadsdelarna, flickor och pojkar samt familjedaghemmens regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Totalt för Stockholm stad inkom 9 svar, vilket ger en svarsprocent på 7 %. Svarsprocent för kommunala förskolor 7 %. Svarsprocent för enskilda förskolor 7 %. Av de som har svarat har st besvarat undersökningen via webblänk med personliga inloggningsuppgifter. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten. Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras.. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande.. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs.. Mitt barn känner sig tryggt. 5. Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. 6. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). 7. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. 8. Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. 9. Mitt barn bemöts på ett respektfullt sätt.. Jag är nöjd med mitt barns möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. gå på teater, konserter, museer).. Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse.. Mitt barn tycker att maten smakar bra.. Mitt barn serveras en varierad och näringsrik kost.. Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns mat. 5. Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. 6. Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. 7. Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. 8. Jag upplever att verksamheten i sin helhet är trygg och säker. 9. Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet.. Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på.. Jag är som helhet nöjd med verksamheten mitt barn deltar i.

6 Inför läsning av rapporten Maskinella avrundningar (avrundningar av andelar till heltal) och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en verksamhet har färre än 5 svar redovisas denna inte separat men vårdnadshavarens svar ingår i totalresultaten. Andel som har svarat Vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med eller 5 (5-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg + 5) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator är andelen nöjda (betyg + 5) svar på fråga. Index per område och KF-indikator mäts i skalan -. NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga och mäts i skalan -. Frågan nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan åren bör tolkas med försiktighet. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud formulerades år Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.).

7 Svarsfrekvens Stockholm stad Urval netto Antal svar Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%) Bromma stadsdel Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Farsta stadsdel Hägersten-Liljeholmen stadsdel Hässelby-Vällingby stadsdel Kungsholmen stadsdel Norrmalm stadsdel Rinkeby-Kista stadsdel Skarpnäck stadsdel Skärholmen stadsdel Spånga-Tensta stadsdel Södermalm stadsdel Utbildningsförvaltningen Älvsjö stadsdel Östermalm stadsdel Stockholm stad totalt

8 Sammanfattning av resultaten Andelen nöjda år är totalt sett på samma höga nivå eller någon procent högre jämfört med år och för de olika påståendena. NöjdFöräldraIndex har ökat från 9,8 år till,8 år. Index för området utveckling och lärande uppgår till 8 år. Index för området normer och värden har ökat från år, år till år. Index för området barns inflytande har ökat från 9 år, 9 år till år. Index för området samverkan med hemmet har ökat från 8 år, år 87 år. I årets undersökning fick vårdnadshavarna även besvara påståenden om maten och dess näringsinnehåll på familjedaghemmet och index för området mat uppmäts i år till 89. % av vårdnadshavarna instämmer i att de kan rekommendera deras barns verksamhet (9 % år, 9 % år ). % av vårdnadshavarna instämmer i att verksamheten i sin helhet är trygg och säker (9 % år, % år ). % av vårdnadshavarna är som helhet nöjd med verksamheten (9 % år, 9 % år ). Viss skillnad i andel nöjda vårdnadshavare beroende på regiform ses för de olika påståendena. Generellt inga skillnader i andel nöjda beroende på om barnet är flicka eller pojke.

9 Övergripande resultat

10 Staden totalt andel nöjda (betyg + 5) år : Nöjd : Nyfikenhet och lärande uppmuntras : Pedagogiska miljön : Valmöjlighet av verksamhet 8 : Utveckling och lärande dokumenteras 9: Rekommendera verksamheten 7 6 : Känner sig trygg 5 8: Trygg och säker 5: Lika möjligheter för flickor och pojkar 7: Information om verksamhetens mål 6: Sociala förmågor Staden totalt 6: Information om stödja barnets utveckling 7: Eget initiativ och ansvar 5: Välkommen att framföra synpunkter 8: Lyhörd för barnets behov : Information om mat 9: Blir bemött respektfullt : Varierad och näringsrik kost : Maten smakar bra : Kulturutbud : Uppmuntras till att skapa och uttrycka sig Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

11 Staden totalt andel nöjda (betyg + 5) per fråga per år : Nöjd : Nyfikenhet och lärande uppmuntras 8 : Pedagogiska miljön : Valmöjlighet av verksamhet : Känner sig trygg Staden totalt 9: Rekommendera verksamheten 5: Lika möjligheter för flickor och pojkar Staden totalt Staden totalt 8: Trygg och säker 6: Sociala förmågor 7: Information om verksamhetens mål 6: Information om stödja barnets utveckling 5: Välkommen att framföra synpunkter 7: Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

12 Staden totalt andel nöjda (betyg + 5) år : Nöjd : Nyfikenhet och lärande uppmuntras : Pedagogiska miljön : Valmöjlighet av verksamhet 8 : Utveckling och lärande dokumneteras 9: Rekommendera verksamheten 7 6 : Känner sig trygg 8: Trygg och säker 5 5: Lika möjligheter för flickor och pojkar Staden totalt Kommunal 7: Information om verksamhetens mål 6: Sociala förmågor Fristående 6: Information om stödja barnets utveckling 7: Eget initiativ och ansvar 5: Välkommen att framföra synpunkter 8: Lyhörd för barnets behov : Information om mat 9: Blir bemött respektfullt : Varierad och näringsrik kost : Maten smakar bra : Kulturutbud : Uppmuntras till att skapa och uttrycka sig Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

13 Staden totalt andel nöjda (betyg + 5) år : Nöjd : Nyfikenhet och lärande uppmuntras : Pedagogiska miljön : Valmöjlighet av verksamhet 8 : Utveckling och lärande dokumneteras 9: Rekommendera verksamheten 7 6 : Känner sig trygg 5 8: Trygg och säker 7: Information om verksamhetens mål 5: Lika möjligheter för flickor och pojkar 6: Sociala förmågor Staden totalt Pojke Flicka 6: Information om stödja barnets utveckling 7: Eget initiativ och ansvar 5: Välkommen att framföra synpunkter 8: Lyhörd för barnets behov : Information om mat 9: Blir bemött respektfullt : Varierad och näringsrik kost : Maten smakar bra : Kulturutbud : Uppmuntras till att skapa och uttrycka sig Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

14 Staden per år

15 Staden totalt per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Staden totalt Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Staden totalt 7 68 Staden totalt Staden totalt 8 57 Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Staden totalt 9 56 Staden totalt 5 8 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

16 Staden totalt per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn känner sig tryggt. Staden totalt Staden totalt Staden totalt 8 Staden totalt 8 6 Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Staden totalt 8 9 Staden totalt Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Staden totalt Staden totalt Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

17 Staden totalt per år Barns inflytande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Staden totalt Staden totalt Staden totalt Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Staden totalt 7 9 Mitt barn bemöts på ett respektfullt sätt. Staden totalt 8 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

18 Staden totalt per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Staden totalt Jag är nöjd med mitt barns möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. gå på teater, konserter, museer). Staden totalt Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse. Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

19 Staden totalt per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn tycker att maten smakar bra. Staden totalt 75 Mitt barn serveras en varierad och näringsrik kost. Staden totalt 7 69 Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns mat. Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

20 Staden totalt per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. Staden totalt Staden totalt Staden totalt Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. Staden totalt Staden totalt Staden totalt Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. Staden totalt Staden totalt Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

21 Staden totalt per år Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att verksamheten i sin helhet är trygg och säker. Staden totalt Staden totalt Staden totalt Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. Staden totalt Staden totalt Staden totalt Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på. Staden totalt Staden totalt Staden totalt Jag är som helhet nöjd med verksamheten mitt barn deltar i. Staden totalt Staden totalt Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

22 Staden kommunala/fristående

23 Staden totalt kommunala och fristående per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Kommunal Fristående Kommunal Fristående 7 69 Staden totalt Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Kommunal Fristående Kommunal Fristående 8 57 Staden totalt 8 57 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

24 Staden totalt kommunala och fristående per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal Mitt barn känner sig tryggt. Fristående 8 98 Kommunal Fristående Staden totalt 8 98 Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Kommunal Fristående Kommunal Fristående 8 8 Staden totalt 8 6 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Kommunal Fristående Kommunal Fristående Staden totalt 7 79 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

25 Staden totalt kommunala och fristående per år Barns inflytande Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal 7 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Fristående Kommunal Fristående 7 6 Staden totalt Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Kommunal Fristående Staden totalt 7 9 Mitt barn bemöts på ett respektfullt sätt. Kommunal Fristående Staden totalt 8 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

26 Staden totalt kommunala och fristående per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med mitt barns möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. gå på teater, konserter, museer). Kommunal Fristående Kommunal 9 77 Fristående Staden totalt Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse. Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

27 Staden totalt kommunala och fristående per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn tycker att maten smakar bra. Kommunal 8 Fristående 7 Staden totalt 75 Mitt barn serveras en varierad och näringsrik kost. Kommunal 75 Fristående Staden totalt 7 69 Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns mat. Kommunal Fristående 9 65 Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

28 Staden totalt kommunala och fristående per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal 8 Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. Fristående Kommunal 7 Fristående Staden totalt 5 8 Kommunal Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt 6 8 Kommunal Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt 6 8 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

29 Staden totalt kommunala och fristående per år Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att verksamheten i sin helhet är trygg och säker. Kommunal Fristående 9 9 Kommunal Fristående 5 8 Staden totalt Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. Kommunal Fristående Kommunal 6 8 Fristående 8 9 Staden totalt 8 Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på. Kommunal Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Jag är som helhet nöjd med verksamheten mitt barn deltar i. Kommunal Fristående Kommunal 69 Fristående 8 9 Staden totalt 5 8 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

30 Staden flickor/pojkar

31 Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Pojke 7 Flicka Staden totalt flickor och pojkar per år Pojke Flicka Staden totalt Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Pojke Flicka Pojke Flicka 8 56 Staden totalt 8 57 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Pojke Flicka Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

32 Staden totalt flickor och pojkar per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn känner sig tryggt. Pojke Flicka 8 89 Pojke 9 88 Flicka Staden totalt 8 98 Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Pojke Flicka Pojke 8 8 Flicka 8 9 Staden totalt 8 6 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Pojke Flicka Pojke Flicka Staden totalt 7 79 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

33 Staden totalt flickor och pojkar per år Barns inflytande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Pojke 5 Flicka Pojke Flicka Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Staden totalt Pojke 5 7 Flicka 7 9 Staden totalt 7 9 Mitt barn bemöts på ett respektfullt sätt. Pojke 8 Flicka 8 Staden totalt 8 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

34 Staden totalt flickor och pojkar per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med mitt barns möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. gå på teater, konserter, museer). Pojke Flicka Pojke Flicka Staden totalt Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse. Pojke Flicka Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

35 Staden totalt flickor och pojkar per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn tycker att maten smakar bra. Pojke Flicka 75 7 Staden totalt 75 Pojke Mitt barn serveras en varierad och näringsrik kost. Flicka Staden totalt 7 69 Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns mat. Pojke Flicka 8 6 Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

36 Staden totalt flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. Pojke Flicka Pojke Flicka Staden totalt 5 8 Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. Pojke 6 8 Flicka Pojke Flicka Staden totalt 6 8 Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. Pojke Flicka Pojke 6 8 Flicka 6 8 Staden totalt 6 8 ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

37 Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att verksamheten i sin helhet är trygg och säker. Pojke Flicka Pojke Flicka Staden totalt Staden totalt flickor och pojkar per år Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. Pojke Flicka Pojke Flicka Staden totalt Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på. Pojke Flicka Pojke Flicka Staden totalt Jag är som helhet nöjd med verksamheten mitt barn deltar i. Pojke Flicka Pojke Flicka Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och 5.

38 Index per område, KF-indikator och NFI

39 Staden totalt index per område och år samt KF-indikator Utveckling och lärande Staden totalt 8 Normer och värden Staden totalt Staden totalt Staden totalt Barns inflytande Staden totalt Staden totalt Staden totalt 9 9 Samverkan med hemmet Staden totalt Staden totalt Staden totalt 8 87 Mat Staden totalt 89 KF-indikator Staden totalt Staden totalt 9

40 Staden totalt NFI *NFI (NöjdFöräldraIndex ) är en indexering av fråga : "Jag är som helhet nöjd med mitt barns verksamhet." Staden totalt,8 NFI Staden totalt 9,8

41 Stadsdelarna per fråga

42 Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Andel nöjda ( + 5) % Södermalm 69 Skärholmen 9 Farsta 86 Hässelby-Vällingby 89 Enskede-Årsta-Vantör 9 Spånga-Tensta Älvsjö 89 Skarpnäck 88 Bromma 9 Utbildningsförvaltningen 9 Norrmalm Hägersten-Liljeholmen Rinkeby-Kista 8 8 Staden totalt

43 Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Andel nöjda ( + 5) % Spånga-Tensta Skärholmen Södermalm Farsta Hässelby-Vällingby Älvsjö Enskede-Årsta-Vantör Norrmalm Utbildningsförvaltningen Bromma Rinkeby-Kista Skarpnäck Hägersten-Liljeholmen Staden totalt

44 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm 79 Utbildningsförvaltningen Hässelby-Vällingby Skärholmen Bromma Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Farsta Södermalm Älvsjö Rinkeby-Kista Hägersten-Liljeholmen Skarpnäck 6 Staden totalt 7

45 Mitt barn känner sig tryggt. Andel nöjda ( + 5) % Farsta Norrmalm Skärholmen Utbildningsförvaltningen Hässelby-Vällingby Älvsjö Bromma Skarpnäck Spånga-Tensta Enskede-Årsta-Vantör Hägersten-Liljeholmen Södermalm Rinkeby-Kista Staden totalt

46 Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Andel nöjda ( + 5) % Rinkeby-Kista Skarpnäck 98 Skärholmen Älvsjö 99 Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby 9 Farsta 9 Bromma 9 Södermalm 8 Hägersten-Liljeholmen Norrmalm 89 Utbildningsförvaltningen Staden totalt

47 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor. Andel nöjda ( + 5) % Södermalm Skärholmen Älvsjö Norrmalm Enskede-Årsta-Vantör Hässelby-Vällingby Farsta Hägersten-Liljeholmen Bromma Skarpnäck Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Utbildningsförvaltningen Staden totalt

48 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Andel nöjda ( + 5) % Södermalm Skärholmen Farsta Hägersten-Liljeholmen Norrmalm Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Skarpnäck Rinkeby-Kista Utbildningsförvaltningen Älvsjö Staden totalt

49 Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Rinkeby-Kista Hässelby-Vällingby Skärholmen Farsta Hägersten-Liljeholmen Älvsjö Södermalm Bromma Skarpnäck Utbildningsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Staden totalt

50 Mitt barn bemöts på ett respektfullt sätt. Andel nöjda ( + 5) % Södermalm Utbildningsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen Farsta Norrmalm Bromma Skärholmen Enskede-Årsta-Vantör Hässelby-Vällingby Älvsjö Spånga-Tensta Skarpnäck Rinkeby-Kista 87 Staden totalt

51 Jag är nöjd med mitt barns möjlighet att ta del av stadens kulturutbud. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Skarpnäck Södermalm Spånga-Tensta Enskede-Årsta-Vantör Utbildningsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Farsta Bromma Hässelby-Vällingby Älvsjö Rinkeby-Kista Staden totalt

52 Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse. Andel nöjda ( + 5) % Utbildningsförvaltningen Skärholmen Skarpnäck Södermalm Norrmalm Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hässelby-Vällingby 87 Bromma Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hägersten-Liljeholmen Älvsjö Staden totalt 88

53 Mitt barn tycker att maten smakar bra. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Utbildningsförvaltningen Farsta Älvsjö Spånga-Tensta Bromma Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Skärholmen Rinkeby-Kista 87 Staden totalt

54 Mitt barn serveras en varierad och näringsrik kost. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Älvsjö Södermalm Spånga-Tensta Rinkeby-Kista Enskede-Årsta-Vantör Farsta Skarpnäck Hässelby-Vällingby Bromma Skärholmen Hägersten-Liljeholmen Utbildningsförvaltningen Staden totalt

55 Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns mat. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Utbildningsförvaltningen 9 Södermalm Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Skärholmen Älvsjö Spånga-Tensta Bromma Rinkeby-Kista 79 Staden totalt 86

56 Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. Andel nöjda ( + 5) % Rinkeby-Kista Skärholmen Hässelby-Vällingby Skarpnäck Älvsjö Enskede-Årsta-Vantör Norrmalm Hägersten-Liljeholmen Södermalm Spånga-Tensta Farsta Utbildningsförvaltningen Bromma Staden totalt 9 9

57 Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. Andel nöjda ( + 5) % Skärholmen Hässelby-Vällingby 8 87 Norrmalm 8 9 Skarpnäck 76 8 Enskede-Årsta-Vantör 8 8 Hägersten-Liljeholmen 69 8 Älvsjö 78 8 Södermalm 6 8 Bromma 8 8 Farsta 8 8 Spånga-Tensta 77 Utbildningsförvaltningen 75 Rinkeby-Kista Staden totalt 8 8

58 Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. Andel nöjda ( + 5) % Älvsjö 88 9 Spånga-Tensta Södermalm Hässelby-Vällingby 87 8 Norrmalm Utbildningsförvaltningen Skärholmen 8 8 Enskede-Årsta-Vantör 8 8 Bromma 8 86 Skarpnäck 8 8 Farsta 8 77 Hägersten-Liljeholmen Rinkeby-Kista Staden totalt 8 8

59 Jag upplever att verksamheten i sin helhet är trygg och säker. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Södermalm Skarpnäck Hässelby-Vällingby Älvsjö Farsta Skärholmen Hägersten-Liljeholmen Bromma Enskede-Årsta-Vantör Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Utbildningsförvaltningen Staden totalt

60 Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Skärholmen Skarpnäck Farsta Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Hägersten-Liljeholmen Enskede-Årsta-Vantör Södermalm Utbildningsförvaltningen Älvsjö Bromma Rinkeby-Kista Staden totalt

61 Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Älvsjö Bromma Spånga-Tensta Skärholmen Hässelby-Vällingby Enskede-Årsta-Vantör Farsta Skarpnäck Hägersten-Liljeholmen Rinkeby-Kista Utbildningsförvaltningen Södermalm Staden totalt

62 Jag är som helhet nöjd med verksamheten mitt barn deltar i. Andel nöjda ( + 5) % Norrmalm Skarpnäck Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Skärholmen Bromma Farsta Hägersten-Liljeholmen Enskede-Årsta-Vantör Södermalm Utbildningsförvaltningen Älvsjö Rinkeby-Kista Staden totalt

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm Stockholm stad Familjedaghem 2 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola Stockholm stad Förskoleundersökning 86 Gläntan Pysslingen ABFörskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Stockholm stad Förskoleundersökning 214 27 Lilla Blå Elefanten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen Stockholm stad Familjedaghem 14 Skärholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 213 1 Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 13 131 Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 1892 Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2013 094207 Kling & Klang Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan. Stockholms stad Staden totalt svar, 67% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Förskolan. Stockholms stad Staden totalt svar, 67% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Förskolan Stockholms stad Staden totalt 34602 svar, 67% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Innehåll - Om undersökningen - Svarsfrekvens över tid - Sammanfattning - Resultat - Index

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Stockholms stad Familjedaghem Lind, Anna Ulrika Capital of Scandinavia

Stockholms stad Familjedaghem Lind, Anna Ulrika Capital of Scandinavia Stockholms stad Familjedaghem 6 Lind, Anna Ulrika 6-5-8 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Övergripande resultat Per år Index per område, KF-indikator

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Stockholms stad Familjedaghem Spånga-Tensta Capital of Scandinavia

Stockholms stad Familjedaghem Spånga-Tensta Capital of Scandinavia Stockholms stad Familjedaghem 17 Spånga-Tensta Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 15 Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Åkesson, Ann Margaretha Sik

Åkesson, Ann Margaretha Sik Stockholms stad Familjedaghem 17 Åkesson, Ann Margaretha Sik 17-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Övergripande resultat Per år Index per

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10 Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Regnbågen Tensta Allé Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Lofoten

Förskolan Lofoten Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Lofoten 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg - Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gröndalsgården

Förskolan Gröndalsgården Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Gröndalsgården 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Stockholms stad Familjedaghem Juhlin, Ingela Capital of Scandinavia

Stockholms stad Familjedaghem Juhlin, Ingela Capital of Scandinavia Stockholms stad Juhlin, Ingela Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Övergripande resultat Per år Index per område, KF-indikator Sida 2 Om undersökningen

Läs mer

Propellern, Horisontvägen 97

Propellern, Horisontvägen 97 Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1587 Propellern, Horisontvägen 97 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Villekulla/Maria

Förskolan Villekulla/Maria Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Villekulla/Maria Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lammet, Gamla Brogatan 15

Lammet, Gamla Brogatan 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 88 Lammet, Gamla Brogatan 15 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 7 7 Mother Goose International Pre-school Kista Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månstugan Hjulsta Backar - -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gläntan i Sätra

Förskolan Gläntan i Sätra Stockholms stad Förskoleundersökning 17 777 Förskolan Gläntan i Sätra Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1

Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Björken Helsingborgsvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen

Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 877 Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer