Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel"

Transkript

1

2 Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

3 Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI Andel nöjda per familjedaghem

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i familjedaghem i Stockholm stad oavsett regiform. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskilt familjedaghem. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka -6 år. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var inskrivna på familjedaghemmet i slutet av januari år. Denna rapport visar resultaten för familjedaghem i Hässelby-Vällingby stadsdel. Resultaten i rapporten jämförs för stadsdelen mellan år - med Stockholm stad totalt samt med flickor och pojkar i stadsdelen såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Hässelby-Vällingby stadsdel är 49 st, vilket ger en svarsprocent på 6 %. Totalt för Stockholm stad inkom svar, vilket ger en svarsprocent på 6 %. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras.. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande.. Mitt barn känner sig tryggt. 4. Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas.. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). 6. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.. Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. 8. Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. 9. Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling..jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt..jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker..jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.)..jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. 4.Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på..jag är som helhet nöjd med verksamheten för mitt barn.

6 Inför läsning av rapporten Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om ett familjedaghem har färre än svar redovisas inte denna separat men vårdnadshavarens svar ingår i totalresultaten. Andel som har svarat Vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med 4 eller (-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + ) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator är andelen nöjda (betyg 4 + ) svar på fråga. Index per område och KF-indikator mäts i skalan -. NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga och mäts i skalan -. Frågorna nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan åren bör tolkas med försiktighet. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande formulerades år verksamhetens miljö stimulerar mitt barns utveckling och lärande. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor formulerades år verksamheten arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar formulerades år mitt barn ges stöd i att ta egna initiativ och eget ansvar. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker formulerades år miljön är trygg och säker för mitt barn.

7 Svarsfrekvens Hässelby-Vällingby stadsdel Urval brutto Urval Antal netto svar Hässelby-Vällingby stadsdel Urval brutto Urval Antal netto svar Hässelby-Vällingby stadsdel totalt Hässelby-Vällingby stadsdel totalt Ahlberg, Linda Lind, Anna Ulrika 4 Al Mpakri, Giasmin Lindbäck, Eva 4 Avasjö, Maria Lindell, Ing-Marie 6 6 Ayal, Suha Lindström, Renate 6 86 Björnsdotter, Anne-Mari 4 4 Mattsson, Christina Båvensjö, Kristina Melander, Johanna Elisabet 9 9 Daniele, Fausta 4 4 Myrbäck, Maria de Try, Susanne 4 4 Nilsson, Ewa Djärf, Rose-Marie 8 8 Nordstrand, Kerstin 4 8 Ekman, Maria Pergefors, Ann Kristina 4 8 Faraj, Souham Peters, Eva-Lena Flodin, Maria 4 4 Rosenlind, Ulla Charlotte 6 6 Franzén, Angelica Rydholm, Monica 4 4 Franzén, Gunilla 6 Sandberg, Kristina 9 Gjörling, Kristina Madelei 4 Sidenå, Ann Gjörling, Susanne Margareta Sjöberg, Elisabeth 6 Hallén, Siv 6 6 Sundholm, Lena 4 Hedman, Pernilla 9 Svanström Båvensjö, Helene Marie 4 4 Jansson, Mona Birgitta 4 Svedsäter, Marita Gunnel Elisabeth 6 Jern, Loella Elisabeth 4 4 Söderman, Anna Margareta Jungefalk, Marie Tankred, Anita 4 Kraft, Kerstin Mary Linnéa Trybom, Marie Susanne 4 4 Landeby, Inga Bodil Ulmert Gravin, Lena Maria 4 4 Lasson, Monica Westerdahl, Therése 4 8 Lemberg, Elenore 4 4 Zarifi, Azadeh 4 Lillehammer, Bonnie 6 Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%)

8 Stadsdelen per år

9 : Tankar och idéer tas tillvara Hässelby-Vällingby stadsdel andel nöjda (betyg 4 + ) per fråga per år 4: Välkommen : Kännedom om vad förskolan gör : Lust att lära uppmuntras : Pedagogiska miljön : Känner sig tryggt 4: Lika möjligheter för pojkar och flickor Hässelby-Vällingby stadsdel Hässelby-Vällingby stadsdel : Sociala förmågor : Förståelse för naturvetenskapliga fenomen Hässelby-Vällingby stadsdel : Lika möjligheter för flickor och pojkar 6: Lek genom eget skapande 9: Känner sig tryggt 8: Synliggörs, dokumenteras och följs : Fysiska aktiviteter Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

10 Hässelby-Vällingby stadsdel per år jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Normer och värden Stadsdel Mitt barn känner sig tryggt. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor. Stadsdel 9 Stadsdel 6 Stadsdel 6 6 Staden totalt 8 8 ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

11 Hässelby-Vällingby stadsdel per år jämfört med staden totalt Barns inflytande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras att ta egna initiativ och eget ansvar. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Samverkan med hemmet Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt 8 * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

12 Hässelby-Vällingby stadsdel per år jämfört med staden totalt Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds. Stadsdel Staden totalt Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag är som helhet nöjd med verksamheten för mitt barn. Stadsdel 9 4 Stadsdel 9 Stadsdel Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt 9 88 * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

13 Stadsdelen flickor/pojkar

14 Utveckling och lärande Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Hässelby-Vällingby stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Andel (%) Nöjda* Vet ej Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

15 Barns inflytande Mitt barn uppmuntras att ta egna initiativ och eget ansvar. Hässelby-Vällingby stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Samverkan med hemmet Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

16 Övriga frågor Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Hässelby-Vällingby stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds. Flicka Pojke Staden totalt Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på. Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Jag är som helhet nöjd med verksamheten för mitt barn. Flicka 9 Pojke 8 Flicka 8 69 Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

17 Index per område, KF-indikator och NFI

18 Hässelby-Vällingby stadsdel index per område och år samt KF-indikator jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Stadsdel 9 Normer och värden Stadsdel Stadsdel 9 9 Staden totalt 96 Stadsdel 9 Barns inflytande Stadsdel Stadsdel 9 Staden totalt 9 Samverkan med hemmet Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt KF-indikator Stadsdel Staden totalt 9

19 *NFI (NöjdFöräldraIndex ) är en indexering av fråga : "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola." Hässelby-Vällingby stadsdel NFI jämfört med staden totalt Stadsdel 9 NFI Staden totalt 9

20 Andel nöjda per familjedaghem

21 Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena Faraj, Souham 6 Sidenå, Ann 4 6 Staden totalt 88 9

22 Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Kraft, Kerstin Mary Linnéa 86 Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Gjörling, Susanne Margareta 9 Peters, Eva-Lena 6 Faraj, Souham 4 Sidenå, Ann 4 Staden totalt 8 8

23 Mitt barn känner sig tryggt. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Faraj, Souham Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate 88 Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena Sidenå, Ann 8 Staden totalt 96 98

24 Pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet 8 Peters, Eva-Lena Sidenå, Ann Faraj, Souham Staden totalt 9

25 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Faraj, Souham Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate 86 Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena Sidenå, Ann 6 Staden totalt 9 96

26 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Faraj, Souham Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena 8 Sidenå, Ann Staden totalt 9

27 Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Faraj, Souham Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Sidenå, Ann 6 6 Peters, Eva-Lena 4 Staden totalt 89 9

28 Jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Faraj, Souham Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Sidenå, Ann 6 6 Peters, Eva-Lena 4 Staden totalt 8 9

29 Jag får veta vad som görs för att stödja mitt barns utveckling. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate 86 Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena 6 Sidenå, Ann 6 8 Faraj, Souham 4 Staden totalt 6 8

30 Jag har fått information om verksamhetens mål och arbetssätt. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta 88 Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate 86 Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena Sidenå, Ann 6 6 Faraj, Souham Staden totalt 8

31 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Faraj, Souham Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena Sidenå, Ann 6 Staden totalt 9 9

32 Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Faraj, Souham 6 Peters, Eva-Lena 4 Sidenå, Ann 4 Staden totalt 9

33 Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena Faraj, Souham 6 Sidenå, Ann 6 Staden totalt 9

34 Jag har haft möjlighet att välja vilken verksamhet mitt barn ska gå på. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta Lindström, Renate 88 Peters, Eva-Lena Sidenå, Ann Melander, Johanna Elisabet 8 89 Faraj, Souham 8 Kraft, Kerstin Mary Linnéa Staden totalt 8 8 8

35 Jag är som helhet nöjd med verksamheten för mitt barn. Andel nöjda (4 + ) % Avasjö, Maria Gjörling, Susanne Margareta Kraft, Kerstin Mary Linnéa Lindström, Renate Melander, Johanna Elisabet Peters, Eva-Lena Faraj, Souham Sidenå, Ann 6 6 Staden totalt 9

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholms stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby Capital of Scandinavia

Stockholms stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby Capital of Scandinavia Stockholms stad Familjedaghem 6 Hässelby-Vällingby 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 1892 Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 213 1 Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2013 094207 Kling & Klang Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 13 131 Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm Stockholm stad Familjedaghem 2 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Staden

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Stockholm stad Förskoleundersökning 214 27 Lilla Blå Elefanten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen Stockholm stad Familjedaghem 14 Skärholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola Stockholm stad Förskoleundersökning 86 Gläntan Pysslingen ABFörskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Stockholms stad Familjedaghem Lind, Anna Ulrika Capital of Scandinavia

Stockholms stad Familjedaghem Lind, Anna Ulrika Capital of Scandinavia Stockholms stad Familjedaghem 6 Lind, Anna Ulrika 6-5-8 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Övergripande resultat Per år Index per område, KF-indikator

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholms stad Familjedaghem Spånga-Tensta Capital of Scandinavia

Stockholms stad Familjedaghem Spånga-Tensta Capital of Scandinavia Stockholms stad Familjedaghem 17 Spånga-Tensta Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Propellern, Horisontvägen 97

Propellern, Horisontvägen 97 Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1587 Propellern, Horisontvägen 97 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Liten Blir Stor

Förskolan Liten Blir Stor Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Liten Blir Stor 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Växthuset

Förskolan Växthuset Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Växthuset Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Villekulla/Maria

Förskolan Villekulla/Maria Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Villekulla/Maria Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Lammet, Gamla Brogatan 15

Lammet, Gamla Brogatan 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 88 Lammet, Gamla Brogatan 15 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Bromma stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Bromma stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Bromma stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gläntan i Sätra

Förskolan Gläntan i Sätra Stockholms stad Förskoleundersökning 17 777 Förskolan Gläntan i Sätra Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sagobacken

Förskolan Sagobacken Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Sagobacken -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Banérportens Förskola, Karlavägen

Banérportens Förskola, Karlavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Banérportens Förskola, Karlavägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sunnan

Förskolan Sunnan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Sunnan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Björken Helsingborgsvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg - Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 15 Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Lofoten

Förskolan Lofoten Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Lofoten 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola Stockholms stad Förskoleundersökning Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer