Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel"

Transkript

1

2 Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel

3 Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående förskolor Stadsdelen flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI Stadsdelsspecifika frågor

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka - år. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var inskrivna på förskolan i slutet av januari år. Denna rapport visar resultaten för förskolor i Östermalm stadsdel. Resultaten i rapporten jämförs för stadsdelen mellan år - med Stockholm stad totalt, flickor och pojkar i stadsdelen samt förskolornas regiform såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Östermalm stadsdel är st, vilket ger en svarsprocent på %. Totalt för Stockholm stad inkom svar, vilket ger en svarsprocent på %. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras.. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande.. Mitt barn uppmuntras i att utvecklas språkligt (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, reflektera, utveckla sitt skriftspråk).. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, tid).. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan människor, växter och djur).. Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande (t.ex. dramalek, bildskapande, konstruktion).. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.. Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp.. Mitt barn känner sig tryggt.. Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas.. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra).. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.. Mitt barns tankar och idéer tas tillvara.. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.. Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling.. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker.. Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.).. Jag kan rekommendera mitt barns förskola.. Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på.. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Not: Vissa stadsdelar har egna extrafrågor utöver ovanstående frågor.

6 Inför läsning av rapporten Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en förskola har färre än svar redovisas inte förskolan separat men vårdnadshavarens svar ingår i totalresultaten. Andel Vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med eller (-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg + ) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator är andelen nöjda (betyg + ) svar på fråga. Index per område och KF-indikator mäts i skalan -. NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga och mäts i skalan -. Frågorna nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan åren bör tolkas med försiktighet. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras formulerade år Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp formulerades år Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (tex utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra) formulerades år Förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar formulerades år Mitt barn får stöd i att ta egna initiativ och eget ansvar. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker formulerades år Miljön är trygg och säker i förskolan.

7 Svarsfrekvens Östermalm stadsdel Urval brutto Urval Antal netto svar Östermalm stadsdel Urval brutto Urval Antal netto svar Östermalm totalt Östermalm totalt Förskolan Mässen Futuraskolan AB Förskolan Skeppet Hillelgårdens Förskola Montessoriförskolan Fontänen Lindarängens Waldorflekskola Förskolan Tingeling Djurgårdens Montessori Förskolan Liten Blir Stor Skogshyddans Montessori Förskolan Skatan Fkp Rönnbäret Förskolan Rio Fkp Keruben Förskolan Gärdesbacken Föräldrakooperativet Spargrisen Hjorthagens Förskola Grevlingen Förskolan Läkarvillan Knattarna Ruddammens Förskola Lilla Villa Qvikkjokk Bigarrågården Förskolan Humpty Dumpty Körsbärets Förskola Tessinen Fsk Lärkstadens Förskola Rådjuret/Pysslingen Villagatans Förskola Förskolan Växthuset Förskolan Skeppargatan Ruddammens Fsk Olympen Förskolan Storgatan Barnens Mont Torstensg Förskolan Styrmansgatan Planet Kids Nursery Sch Förskolan Fältöversten Lilla Prästkragen Fsk Gustav Adolfs Förskola Banérportens Fsk Förskolan Breiten Tyska Skolans Förskola Förskolan Oceanen Montessoriförskolan Förskolan Olaus Petri Barnens Montessoriakade Förskolan Greven Les Melodies Förskolan Sandhamn Nybergsgatans Montessor Förskolan Orren Montess Baby Pyramiden Förskolan Nyponet Jensen Education School Förskolan Tegeludden Svea Torn Förskola Olympen Östermalmsskolans Förskola Förskolan Filuren Förskolan Forskaren Förskolan Lär Förskolan Filosofen Alexanderskolan AB Skepparg. Förskolan Lilla O Förskolan Riddaren Förskolan Styrmansgatan Mother Goose Il Dill AB Futuraskolan AB Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%)

8 Svarsfrekvens Östermalm stadsdel Urval brutto Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Östermalm totalt Banérporten AB (Oscars) Lysande Förskolan Alexanderskolan Linnégatan

9 Stadsdelen per år

10 Östermalm stadsdel andel nöjda (betyg + ) per fråga per år : Utveckling och lärande : Helhetsbild : Utvecklas språkligt : Valmöjlighet : Matematiska tänkande : Rekommendera förskolan : Synliggörs, dokumenteras och följs upp Östermalm stadsdel : Trygg och säker : Känner sig tryggt Östermalm stadsdel Östermalm stadsdel : Information om mål och arbetssätt : Lika möjligheter för flickor och pojkar : Kännedom om vad förskolan gör : Sociala förmågor : Välkommen : Tankar och idéer tas tillvara : Initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

11 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Östermalm stadsdel per år jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Stadsdel Staden totalt Mitt barn uppmuntras i att utvecklas språkligt. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel Staden totalt Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande. Stadsdel Staden totalt Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel Staden totalt Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

12 Östermalm stadsdel per år jämfört med staden totalt Normer och värden Stadsdel Mitt barn känner sig tryggt. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Stadsdel Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utvecklas sina sociala förmågor. Stadsdel Stadsdel Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

13 Östermalm stadsdel per år jämfört med staden totalt Barns inflytande Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Stadsdel Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Stadsdel Stadsdel Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

14 Östermalm stadsdel per år jämfört med staden totalt Samverkan med hemmet Stadsdel Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Stadsdel Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Stadsdel Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel Stadsdel Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

15 Östermalm stadsdel per år jämfört med staden totalt Övriga frågor Stadsdel Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan. Stadsdel Staden totalt Stadsdel Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Stadsdel Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Stadsdel Stadsdel Staden totalt Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

16 Stadsdelen kommunala/fristående förskolor

17 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Östermalm stadsdel kommunala och fristående förskolor per år jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Kommunal Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Mitt barn uppmuntras i att utvecklas språkligt. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

18 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Östermalm stadsdel kommunala och fristående förskolor per år jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Kommunal Fristående Staden totalt Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande. Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Fristående Staden totalt Kommunal Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

19 Östermalm stadsdel kommunala och fristående förskolor per år jämfört med staden totalt Normer och värden Kommunal Fristående Mitt barn känner sig tryggt. Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Fristående Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

20 Östermalm stadsdel kommunala och fristående förskolor per år jämfört med staden totalt Barns inflytande Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Fristående Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

21 Östermalm stadsdel kommunala och fristående förskolor per år jämfört med staden totalt Samverkan med hemmet Kommunal Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Kommunal Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Fristående Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

22 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Östermalm stadsdel kommunala och fristående förskolor per år jämfört med staden totalt Övriga frågor Kommunal Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan. Kommunal Fristående Staden totalt Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Kommunal Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Jag har möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Kommunal Fristående Kommunal Fristående Staden totalt Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Kommunal Fristående Kommunal Fristående Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

23 Stadsdelen flickor/pojkar

24 Östermalm stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Flicka Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Pojke Flicka Pojke Staden totalt Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Flicka Pojke Staden totalt Flicka Mitt barn uppmuntras i att utvecklas språkligt. Pojke Flicka Pojke Staden totalt Flicka Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Pojke Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

25 Östermalm stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Flicka Pojke Staden totalt Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande. Flicka Pojke Staden totalt Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Flicka Pojke Staden totalt Flicka Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. Pojke Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

26 Östermalm stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Normer och värden Flicka Pojke Mitt barn känner sig tryggt. Flicka Pojke Staden totalt Flicka Pojke Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Flicka Pojke Staden totalt Flicka Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor. Pojke Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

27 Östermalm stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Barns inflytande Flicka Pojke Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Flicka Pojke Staden totalt Flicka Pojke Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

28 Östermalm stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Samverkan med hemmet Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Pojke Flicka Pojke Staden totalt Flicka Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling. Pojke Flicka Pojke Staden totalt Flicka Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Pojke Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

29 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Östermalm stadsdel flickor och pojkar per år jämfört med staden totalt Övriga frågor Flicka Pojke Flicka Pojke Staden totalt Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan. Flicka Pojke Staden totalt Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Pojke Flicka Pojke Staden totalt Flicka Jag har möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Pojke Flicka Pojke Staden totalt Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Pojke Flicka Pojke Staden totalt ) Instämmer inte alls ) ) ) ) Instämmer helt och.

30 Index per område, KF-indikator och NFI

31 Östermalm stadsdel index per område och år samt KF-indikator jämfört med staden totalt Utveckling och lärande Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Normer och värden Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Barns inflytande Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt Samverkan med hemmet Stadsdel Stadsdel Stadsdel Staden totalt KF-indikator Stadsdel Staden totalt

32 *NFI (NöjdFöräldraIndex ) är en indexering av fråga : "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola." Östermalm stadsdel NFI jämfört med staden totalt Stadsdel NFI Staden totalt