STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

2 Rapportens innehåll Om undersökningen Frågeställningar / påståenden Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens samt vem som besvarat undersökningen Sammanfattning av resultaten Index Nöjdhet Indikatorer Övergripande resultat Staden med jämförelser över tid Regiform med jämförelser över tid Resultat per stadsdel Nöjdhet per stadsdel med jämförelse över tid Nöjdhet per stadsdel och regiform 2

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer inom funktionshinder med Barnboende i Stockholm stad som staden idag har avtal med. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi samt privat utförare. Undersökningen har genomförts som en postal enkät där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter. Totalt genomfördes 2 påminnelser. För att i öka upp svarsfrekvensen har de kontaktorganisation som önskat fått samtliga enkäter skickade till enheten för utdelning fått möjlighet till detta istället direktutsick till brukaren eller anhörig/god man. Svarsfrekvenser har under fältperioden redovisats vid två tillfällen till kontaktpersonerna Undersökningen genomfördes under perioden 21 Maj 31 Augusti Denna rapport visar resultaten för hela staden med jämförelser över tid år där så är möjligt. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en enhet har färre än 5 svar redovisas inte enheten separat men ingår i totalresultatet Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. Totalt för staden inkom 42 st svar vilket ger en svarsprocent på 47 %. Graferna visar positivt till vänster i grönt och negativt till höger i rött. Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt redovisas som topbox värden vid sidan om grafen. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Stockholm Stad, ansvarig konsult har varit Anna Ragnarsson, 3

4 Frågor /påståenden som ingått i undersökningen Jag och mina föräldrar har själva varit med och planerat det stöd jag får. Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Personalen respekterar oss och lyssnar på oss. Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Jag kan ta emot gäster i min bostad. Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig). Jag trivs med personalen. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag känner mig trygg i min bostad. Jag är nöjd med mitt boende. Jag tror att andra skulle trivas här. Vet du att du har möjlighet att välja boendet? Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i. Vem har svarat på de här frågorna? 4

5 Tips för analys och kommunikationen av resultatet Tips vid analysen Titta efter styrkor och utvecklingsområden i resultaten och diskutera hur ni skall arbeta vidare för att behålla / förbättra resultaten. Identifiera vad som förändrats över tid och reflektera över vad som kan ligga till grund för detta. Jämför undergrupper med stadens totalresultat och identifiera var de största gapen finns, identifiera goda exempel som man kan dra lärdom av. Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Om tex stora förändringar skett inom exempelvis en stadsdel/enhet kan det påverka resultatet och samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Om ni har ett bra resultat, slå er inte till ro med det! Finns det möjlighet till ytterligare förbättringar? Finns det olika faktorer som kan hota det starka resultatet som finns inom exempelvis en stadsdel? Om ni har ett svagt resultat, försök inte åtgärda allt på en gång! Identifiera istället vad som är särskilt viktigt att ta tag i, vad kan ni åtgärda snabbt och enkelt, vad kan ta lite längre tid? Råd kring kommunikation av resultaten Säg aldrig att resultat är dåliga. Dels ger det fel fokus, dels kan ett resultat som ser dåligt ut efter förutsättningarna vara godkända. Säg att resultaten är låga istället. Lyft fram det som är bra också. Om exempelvis en stadsdel ligger väldigt lågt så har de säkert ändå ett par frågor som ligger kring medel, lyft fram det som positivt. Var öppna. Är det låga resultat måste man vara tydlig med det, samt poängtera att något måste göras, samt att alla har ett ansvar för att resultaten ser ut som de gör och att det sker förbättringar. 5

6 SVARSFREKVENS SAMT VEM SOM BESVARAT UNDERSÖKNINGEN 6

7 Svarsfrekvens Stockholms Stad Urval brutto 2012 Urval netto 2012 Antal svar 2012 Urval brutto 2014 Urval netto 2014 Antal svar 2014 Svarsfrekvens (%) 2012 Svarsfrekvens (%) % 88% Enskede-Årsta- Vantör % 42% % 63% Hägersten- Liljeholmen % 4 Hässelby-Vällingby % 22% Kungsholmen % Norrmalm Rinkeby-Kista % 5 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta % Älvsjö Östermalm % 6 Man % 46% Kvinna % 56% Egen regi % 64% Privat regi % Hela staden % 49% 7

8 Kön % 36% % 36% Man Kvinna 8

9 Vem har svarat på de här frågorna? Jag har svarat på frågorna själv. Jag har fått hjälp att svara på frågorna. 33% 23% 14% 18% Någon annan, anhörig/vän har svarat åt mig 52% 59% 9

10 SAMMANFATTNING 10

11 Sammanfattning Vem har besvarat enkäten 33% har besvarat enkäten helt själv, vilket är fler jmf med 2012 då 23% besvarade enkäten själv. 14 % har svarat med hjälp av någon annan. 52% av enkäterna är besvarade av någon annan. 64% av de svarande var män och 36 % kvinnor. Övergripande index Brukarna är på det hela taget nöjda med sitt boende. Index har gått från att 2012 ligga på 65 % till att 2014 ligga på 70 % vilket är en klar förbättring. Helhetsomdöme Andelen brukare som är nöjda med sin dagliga verksamhet ligger på en hög och stabil nivå. 68 % är nöjda i årets mätning, varav 39 % anger att de är mycket nöjda. Motsvarande andel 2012 var 65 % nöjda, varav 44 % mycket nöjda. Resultat inom respektive delområde Att kunna vara med och bestämma Jämfört med 2012 är omdömena från brukarna mer positiva. Påståendet Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel får, liksom 2012, högst betyg av påståendena (92% nöjda). Andelen positiva vid detta påstående är markant högre jämfört med 2012 (73%). Att få stöd (hjälp) som passar just mig Andelen nöjda har generellt ökat något jämfört med Högst betyg får påståendet Jag kan ta emot hjälp i min bostad (77 % nöjda). Störst positiv förändring sedan 2012 får påståendet Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) (73 % 2014 jmf med 60 % 2012). Andelen mycket nöjda är lägre jämfört med Mönstret utmärker sig i påståendena Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad samt Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. 11

12 Sammanfattning Trygghet Liksom 2012 får påståenden om trygghet genomgående höga betyg. Andelen positiva har ökat och ligger i årets mätning mellan 81 % och 90 %. Påståendet Jag trivs med personalen får högst betyg (90 % nöjda). Så här tycker jag om mitt boende 68 % är nöjda med sitt boende, vilket är en ökning sedan 2012 (64 %). 75 % instämmer i påståendet Jag tror att andra skulle trivas här (68 % 2012). Möjlighet att välja 73 % instämmer i att de själva (med föräldrar) har valt barnboende. 18 % tar avstånd från påståendet. Övrigt Andelen som är nöjda med barnboendet är generellt något högre bland de som går under kategorin egen regi jämfört med privat regi. Andel nöjda är något högre bland pojkar än bland flickor. 12

13 Index Nöjdhet 13

14 Index nöjdhet Andelen som har svarat för de fem påståendena Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får. Personalen respekterar mig och lyssnar på mig. Jag har de hjälpmedel jag behöver i mitt Barnboende Jag känner mig trygg i mitt Barnboende. Jag är nöjd med mitt Barnboende 65% 7 Staden 2012 Staden

15 Indikatorer 15

16 Indikatorer Indikatorer funktionsnedsättning Staden totalt Enskede -Årsta- Vantör Häger- sten- Liljeholmen Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn Nöjda brukare - Daglig verksamhet Nöjda brukare - korttidsboende Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning Obligatoriska nämndindikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad 16 Rinkeby -Kista Hässelby -Vällingby Kungsholmen Norrmalm Skarpnäck Skärholmen Socialförv. Spånga- Tensta Älvsjö Östermalm

17 Andel nöjda 17

18 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) g har själva varit med och planerat det stöd jag får. Barnboende totalt 2014 Jag tror att andra skulle trivas här Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Barnboende totalt 2012 Jag är nöjd med mitt boende. 6 Personalen respekterar oss och lyssnar på oss. 4 Jag känner mig trygg i min bostad. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig). Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. 18 Jag kan ta emot gäster i min bostad. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

19 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i. g har själva varit med och planerat det stöd jag får Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Barnboende totalt 2014 Pojke Flicka Jag tror att andra skulle trivas här. 6 Personalen respekterar oss och lyssnar på oss. 4 Jag är nöjd med mitt boende. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Jag känner mig trygg i min bostad. Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig). 19 Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag kan ta emot gäster i min bostad. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

20 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i. g har själva varit med och planerat det stöd jag får Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Barnboende totalt 2014 Egen regi Privat regi Jag tror att andra skulle trivas här. 6 Personalen respekterar oss och lyssnar på oss. 4 Jag är nöjd med mitt boende. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Jag känner mig trygg i min bostad. Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig). 20 Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag kan ta emot gäster i min bostad. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

21 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag tror att andra skulle trivas här. Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i. g har själva varit med och planerat det stöd jag får Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Personalen respekterar oss och lyssnar på oss. Barnboende totalt 2014 Jag har svarat på frågorna själv Jag har fått hjälp att svara på frågorna Någon annan, anhörig\vän har svarat åt mig 4 Jag är nöjd med mitt boende. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Jag känner mig trygg i min bostad. Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig). 21 Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag kan ta emot gäster i min bostad. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

22 TOTALT - Resultat per fråga med jämförelser över tid 22

23 Att kunna vara med och bestämma Jag och mina föräldrar har själva varit med och planerat det stöd jag får. Topbox Vet ej % 37% 8% 11% 8% 74% 5% % 21% 21% 5% 12% 63% 2% Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel % 54% 5% 3% 92% % 18% 11% 9% 7% 73% Personalen respekterar mig och lyssnar på oss % 46% 12% 5% 2% % 16% 23% 9% 5% 64% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 23

24 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Topbox Vet ej % 42% 11% 5% 11% 74% 5% % 16% 14% 14% 5% 68% Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) % 41% 14% 3% 11% 73% 8% % 23% 12% 5% 6 2% Jag kan ta emot gäster i min bostad % 28% 15% 8% 77% 3% % 9% 14% 7% 7% 73% Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad % 33% 21% 3% 8% 69% 5% % 17% 2 7% 2% 71% 7% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 24

25 Trygghet Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig) Topbox Vet ej % 24% 11% 5% 84% 5% % 16% 16% 7% 2% 74% 2% Jag trivs med personalen % 58% 5% 5% 9 2% % 2 23% 5% 73% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det % 53% 14% 6% 81% 12% % 26% 21% 9% 2% 67% 2% Jag känner mig trygg i min bostad % 29% 11% 5% 3% 82% 3% % 17% 26% 2% 71% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 25

26 Så här tycker jag om mitt boende Jag är nöjd med mitt boende Topbox Vet ej % 29% 2 7% 5% 68% 2% % 21% 19% 14% 2% 65% Jag tror att andra skulle trivas här % 36% 17% 3% 6% 75% 12% % 2 24% 7% 68% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 26

27 Möjlighet att välja Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i. Topbox Vet ej 73% % 1 5% 13% 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 27

28 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja Barnboende? % 13% % 23% 11% Ja Nej Vet ej 28

29 REGIFORM - Resultat per fråga med jämförelser över tid 29

30 Att kunna vara med och bestämma Jag och mina föräldrar har själva varit med och planerat det stöd jag får. Topbox Vet ej Barnboende totalt % 37% 8% 11% 8% 74% 5% Egen regi % 33% 10 Privat regi % 38% 9% 13% 9% 69% 6% Egen regi % 14% 10 Privat regi % 22% 25% 6% 14% 56% 3% Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Barnboende totalt % 54% 5% 3% 92% 1 Egen regi Privat regi % 55% 6% 3% 9 11% Egen regi % 14% 10 Privat regi % 19% 14% 11% 8% 68% Personalen respekterar oss och lyssnar på oss Barnboende totalt % 46% 12% 5% 2% 8 Egen regi % 33% 33% 67% Privat regi % 49% 9% 6% 3% 83% 6% Egen regi % 14% 10 Privat regi % 16% 27% 11% 5% 57% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 30

31 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Topbox Vet ej Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % % 42% 39% 10 19% 6 16% 12% 11% 6% 16% 5% 11% 12% 5% 74% % 5% 17% 3% Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % 33% 32% 31% 86% 22% 41% 39% 5 28% 14% 13% 3% 11% 17% 3% 13% 14% 14% 6% 73% 83% 71% 10 53% 8% 9% 3% Jag kan ta emot gäster i min bostad Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % 49% 57% % 28% 11% 16% 15% 2 18% 8% 8% 9% 8% 77% 10 74% 10 68% 3% 17% Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % 35% 4 44% 33% 29% 10 21% 6 24% 24% 21% 3% 8% 3% 9% 9% 3% 69% % 10 65% 5% 17% 3% 8% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 31

32 Trygghet Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig) Topbox Vet ej Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % 57% 64% 67% 4 14% 24% 21% 19% 33% 11% 2 12% 8% 5% 3% 3% 84% 8 85% % 17% 3% 14% Jag trivs med personalen. Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % 29% 46% 5 86% 22% 58% 62% 33% 27% 5% 5% 17% 6% 3% 14% 5% 9 83% 91% 10 68% 2% 3% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % 26% 4 39% 57% 25% 53% 55% 4 29% 22% 14% 6% 2 16% 3% 14% 11% 3% 81% 8 81% 86% 64% 12% 17% 11% 3% Jag känner mig trygg i min bostad. Barnboende totalt 2014 Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2012 Privat regi % 5 49% 67% 86% 17% 28% 29% 11% 33% 13% 31% 5% 6% 14% 3% 3% 3% 82% 10 78% 10 66% 3% 3% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 32

33 Jag är nöjd med mitt boende Barnboende - Hela staden FH 2014 Så här tycker jag om mitt boende Topbox Vet ej Barnboende totalt % 29% 2 7% 5% 68% 2% Egen regi % 43% 10 Privat regi % 26% 24% 9% 6% 62% 3% Egen regi % 14% 14% 86% Privat regi % 22% 19% 17% 3% 61% Jag tror att andra skulle trivas här Barnboende totalt % 36% 17% 3% 6% 75% 12% Egen regi % 33% 10 14% Privat regi % 37% 2 3% 7% 7 12% Egen regi % 14% 14% 86% Privat regi % 21% 26% 9% 65% 6% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 33

34 Möjlighet att välja Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i. Topbox Vet ej Barnboende totalt % 1 5% 13% 73% Egen regi % 43% 14% 86% Privat regi % 18% 12% 3% 15% 7 Egen regi 2012 Privat regi 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 34

35 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja Barnboende? Barnboende totalt % 13% 2 Egen regi Privat regi % 15% 24% Egen regi % 14% Privat regi % 27% 11% Ja Nej Vet ej 35

36 Resultat per stadsdel 36

37 Att kunna vara med och bestämma Jag och mina föräldrar har själva varit med och planerat det stöd jag får. Topbox Vet ej Hela staden 37% 37% 8% 11% 8% 74% 5% 75% 25% 10 2 Enskede-Årsta-Vantör % 33% 33% 67% 25% 29% 29% 43% 57% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 37

38 Att kunna vara med och bestämma Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Topbox Vet ej Hela staden 38% 54% 5% 3% 92% 1 75% 25% % 57% 14% 86% Enskede-Årsta-Vantör 25% 5 25% 75% 2 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 38

39 Att kunna vara med och bestämma Personalen respekterar oss och lyssnar på oss Topbox Vet ej Hela staden 34% 46% 12% 5% 2% % 43% 14% 86% Enskede-Årsta-Vantör Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 39

40 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Topbox Vet ej Hela staden 32% 42% 11% 5% 11% 74% 5% Enskede-Årsta-Vantör % 5 25% 75% 43% 14% 14% 29% 57% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 40

41 Att få rätt stöd som passar just mig Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) Topbox Vet ej Hela staden 32% 41% 14% 3% 11% 73% 8% Enskede-Årsta-Vantör % 14% 14% 29% 43% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 41

42 Att få rätt stöd som passar just mig Jag kan ta emot gäster i min bostad Topbox Vet ej Hela staden 49% 28% 15% 8% 77% 3% 71% 14% 14% 86% % 25% 75% Enskede-Årsta-Vantör Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 42

43 Att få rätt stöd som passar just mig Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Topbox Vet ej Hela staden 36% 33% 21% 3% 8% 69% 5% Enskede-Årsta-Vantör % 29% 29% 14% 57% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 43

44 Trygghet Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig) Topbox Vet ej Hela staden 61% 24% 11% 5% 84% 5% % 17% 83% 14% Enskede-Årsta-Vantör Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 44

45 Trygghet Jag trivs med personalen. Topbox Vet ej Hela staden 33% 58% 5% 5% 9 2% % 43% 14% 86% Enskede-Årsta-Vantör Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 45

46 Trygghet Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Topbox Vet ej Hela staden 28% 53% 14% 6% 81% 12% 71% 29% Enskede-Årsta-Vantör 25% 25% % 25% 5 2 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 46

47 Trygghet Jag känner mig trygg i min bostad. Topbox Vet ej Hela staden 53% 29% 11% 5% 3% 82% 3% Enskede-Årsta-Vantör % 43% 57% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 47

48 Jag är nöjd med mitt boende. Barnboende - Hela staden FH 2014 Så här tycker jag om mitt boende Topbox Vet ej Hela staden 39% 29% 2 7% 5% 68% 2% Enskede-Årsta-Vantör % 29% 14% 29% 57% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 48

49 Jag tror att andra skulle trivas här Barnboende - Hela staden FH 2014 Så här tycker jag om mitt boende Topbox Vet ej Hela staden 39% 36% 17% 3% 6% 75% 12% Enskede-Årsta-Vantör % 33% 17% 33% 5 14% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 49

50 Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i Barnboende - Hela staden FH 2014 Möjlighet att välja Topbox Vet ej Hela staden 5 23% 1 5% 13% 73% 12% 75% 25% 10 Enskede-Årsta-Vantör % 29% 71% 14% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 50

51 Resultat per stadsdel och jämförelse med tidigare år 51

52 Att kunna vara med och bestämma Jag och mina föräldrar har själva varit med och planerat det stöd jag får. Hela staden 63% 74% Andel nöjda (4 + 5) 5 67% Enskede-Årsta- Vantör % 83%

53 Att kunna vara med och bestämma Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Hela staden 73% 92% Andel nöjda (4 + 5) Enskede-Årsta- Vantör 63% 75% % 83%

54 Att kunna vara med och bestämma Personalen respekterar oss och lyssnar på oss Hela staden 64% 8 Andel nöjda (4 + 5) 4 75% Enskede-Årsta- Vantör 38% % 83%

55 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Hela staden 68% 74% Andel nöjda (4 + 5) 75% 75% 8 10 Enskede-Årsta- Vantör 75% % 83%

56 Att få rätt stöd som passar just mig Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) Hela staden 6 73% Andel nöjda (4 + 5) Enskede-Årsta- Vantör 43% % 83%

57 Jag kan ta emot gäster i min bostad Barnboende - Hela staden FH 2014 Att få rätt stöd som passar just mig Hela staden 77% 73% Andel nöjda (4 + 5) 75% 75% 8 10 Enskede-Årsta- Vantör 6 75% %

58 Att få rätt stöd som passar just mig Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Hela staden 69% 71% Andel nöjda (4 + 5) Enskede-Årsta- Vantör 8 83% % 83%

59 Trygghet Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig) Hela staden 74% 84% Andel nöjda (4 + 5) Enskede-Årsta- Vantör 63% % 83%

60 Trygghet Jag trivs med personalen. Hela staden 73% 9 Andel nöjda (4 + 5) Enskede-Årsta- Vantör 8 75% 86% 83%

61 Trygghet Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Hela staden 67% 81% Andel nöjda (4 + 5) 5 67% 8 10 Enskede-Årsta- Vantör 5 63% %

62 Trygghet Jag känner mig trygg i min bostad. Hela staden 71% 82% Andel nöjda (4 + 5) 75% Enskede-Årsta- Vantör 67% % 83%

63 Jag är nöjd med mitt boende. Barnboende - Hela staden FH 2014 Så här tycker jag om mitt boende Hela staden 68% 65% Andel nöjda (4 + 5) 6 75% Enskede-Årsta- Vantör 6 57% % 83%

64 Jag tror att andra skulle trivas här Barnboende - Hela staden FH 2014 Så här tycker jag om mitt boende Hela staden 68% 75% Andel nöjda (4 + 5) 25% Enskede-Årsta- Vantör 67% %

65 Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i Barnboende - Hela staden FH 2014 Möjlighet att välja Hela staden 73% Andel nöjda (4 + 5) 8 10 Enskede-Årsta- Vantör %

66 Resultat per stadsdel och regiform 66

67 Att kunna vara med och bestämma Jag och mina föräldrar har själva varit med och planerat det stöd jag får. Staden totalt % 10 Andel nöjda (4 + 5) Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 4 10 Privat regi 67

68 Att kunna vara med och bestämma Jag vet vem jag ska prata med om jag tycker att något är fel. Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt Enskede-Årsta-Vantör 75% Egen regi 8 10 Privat regi 68

69 Att kunna vara med och bestämma Personalen respekterar oss och lyssnar på oss Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 83% 5 10 Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 8 10 Privat regi 69

70 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 10 8 Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 4 10 Privat regi 70

71 Att få rätt stöd som passar just mig Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 83% 5 10 Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 2 10 Privat regi 71

72 Jag kan ta emot gäster i min bostad Barnboende - Hela staden FH 2014 Att få rätt stöd som passar just mig Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 10 67% 10 8 Enskede-Årsta-Vantör 6 Egen regi 8 10 Privat regi 72

73 Att få rätt stöd som passar just mig Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 10 75% Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 4 10 Privat regi 73

74 Trygghet Jag vet vem min stödperson är (den person som har ansvaret för mig) Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 8 10 Privat regi 74

75 Trygghet Jag trivs med personalen. Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 91% 75% 10 Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 8 10 Privat regi 75

76 Trygghet Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 67% 8 Enskede-Årsta-Vantör 5 Egen regi Privat regi 76

77 Trygghet Jag känner mig trygg i min bostad. Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 10 75% 10 8 Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 4 10 Privat regi 77

78 Jag är nöjd med mitt boende. Barnboende - Hela staden FH 2014 Så här tycker jag om mitt boende Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % Enskede-Årsta-Vantör 6 Egen regi 4 10 Privat regi 78

79 Jag tror att andra skulle trivas här Barnboende - Hela staden FH 2014 Så här tycker jag om mitt boende Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 10 8 Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 4 10 Privat regi 79

80 Jag och mina föräldrar har valt det boende jag bor i Barnboende - Hela staden FH 2014 Möjlighet att välja Andel nöjda (4 + 5) Staden totalt % 75% Enskede-Årsta-Vantör 8 Egen regi 6 10 Privat regi 80

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Anledning till besöket 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kön 21% 22% 14% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Anledning till besöket 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kön 21% 22% 14% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1(15) Omsorgs- och socialförvaltningen Cecilia Larsson KUNDENKÄTER INOM IFO ÅR 2009 Beroendemottagningen Beroendemottagningen fick in 64 svar av totalt 76 utlämnade vilket motsvarar en svarsfrekvens på

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Barnafödande i Stockholms stad S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 FÖRORD... 3 INLEDNING...

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidsklubb Undersökning genomförd våren 2014 i fritidsklubb Stockholm Fristående ENSKEDE MELLIS - Enskede skola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 2 Fri Enskild Norrmalm Stadsdelsförvaltning Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola.

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport Brott och utsatthet för brott 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport Brott och utsatthet för brott 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport Brott och utsatthet för brott 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 202 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 202 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

2009-01-23. Sektorn för socialtjänst Funktionshinder BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008. Bostäder

2009-01-23. Sektorn för socialtjänst Funktionshinder BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008. Bostäder Sektorn för socialtjänst Funktionshinder 2009-01-23 BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008 Bostäder Undersökningen omfattar 12 bostäder. Kindbogården ingår inte eftersom bostaden avvecklades. Ett svar märkt

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö. Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez

Läs mer

RAPPORT NKI-mätning Myndighetsutövning 2013 Trafikverket

RAPPORT NKI-mätning Myndighetsutövning 2013 Trafikverket RAPPORT NKI-mätning Myndighetsutövning 2013 Trafikverket Undersökning Trafikverkets myndighetsärenden mot kunder och samarbetspartners 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 Dokumenttitel: NKI-mätning myndighetsutövning

Läs mer