White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30"

Transkript

1 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index

2 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från april En Nyhetsdialog består av en undersökning och en återkoppling, från MarketDirection till våra kunder. Vill du vara med i nästa nyhetsdialog, skicka ett mejl till: Syftet med studien som ligger till grund för detta dokument var att få reda på våra kunders och kontakters åsikter och erfarenheter om kundlojalitet, och jämföra dem dels med forskning som gjorts i ämnet och dels med vilka resultat vi har fått i den senaste tidens panelundersökningar. Vi började med att fråga om företagen utför kundnöjdhets- och/eller kundlojalitetsundersökningar, och om de inte gjorde det, varför då. Resultat var inte oväntat att det var betydligt vanligare att mäta kundnöjdhet än lojalitet men det överraskade oss lite att så många som 39 % faktiskt utför kundlojalitetsmätningar, se bilderna nedan. Här är några fritextssvar från respondenter som berättar varför deras företag i dagsläget inte utför kundnöjdhetsundersökningar. Vi talar med våra kunder. Har inte hunnit, haft råd eller planerat in det. Har inte tänkt på det... För att jag har sjukt få kunder. I följande fritextssvar från vår undersökning beskriver respondenterna varför deras företag i dagsläget inte utför kundlojalitetsmätningar. Vi följer upp kundlojalitet genom ekonomin. Har inte varit uppe till diskussion. Är de kvar så är de lojala. Kunder kan inte vara illojala. Vi menar att det är vi som företag som skall visa vår lojalitet med våra kunder, inte försöka göra tvärtom. Vad är egentligen skillnaden mellan kundnöjdhet och kundlojalitet? Först lite definitioner och förklaringar*. Vad är kundnöjdhet? Kundnöjdhet beskriver kundens attityd eller tillstånd, samt kundens sammanfattande omdöme av ett företag eller en produkt. Hur mäter man kundnöjdhet? Undersökning som ger nöjdhetsindex (t ex NKI) som företaget baserar sitt kvalitetsarbete på.

3 Vad är kundlojalitet? Kundlojalitet beskriver kundens beteende, att upprepa sina köp av ett företags produkter och att dessutom rekommendera andra att göra likadant (ambassadörer). Hur mäter man kundlojalitet? Antingen genom att studera kundens faktiska beteende eller att mäta en attitydfaktor som korrelerar med detta beteende. (Eller båda ) Nu kan man fråga sig: Är en nöjd kund alltid en lojal kund? Och är en lojal kund alltid en nöjd kund? Vad tror du? Kan man mäta kundlojalitet genom kundundersökningar? Vi tror det i varje fall! En ansats är att det finns frågor som man kan ställa i en kundundersökning som på något sätt korrelerar med kundens faktiska beteende. Forskare i USA, med Frederick F. Reichheld i spetsen, har i en studie jämfört hur olika typer av köpare svarade på nedanstående frågor med hur de agerade när det gällde återköp och rekommendation: Hur nöjd är du med företagets allmänna prestation? Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företaget till en vän/kollega? Hur sannolikt är det att du skulle fortsätta köpa produkter/tjänster från företaget? Hur sannolikt är det att du skulle välja företaget igen som om det vore första gången? Upplever du att företaget förtjänar lojalitet? Upplever du att företaget är det absolut främsta inom sin bransch? Upplever du att företaget skapar innovativa lösningar? Upplever du att företaget är lätt att göra affärer med?** I vår undersökning frågade vi vilken av dessa frågor som våra kunder trodde var den bästa för att mäta kundlojalitet. Svaren ser ni här: Intressant nog visar vår undersökning en tydlig samstämmighet med den amerikanska studien.

4 50 % i vår undersökning tror att det är frågan hur sannolikt det är att kunden skulle rekommendera företaget till en vän/kollega som är den viktigaste frågan för att mäta kundlojalitet. Och i studien från USA, se nedan, visar sig Rekommenderingsfrågan vara den som tydligast hade ett samband med faktiskt lojalt beteende**. Nästa steg: Net Promoter Index Det studierna i USA har visat är att benägenheten att rekommendera ett företag är nära kopplat till hur lojal man är mot det företaget. Nästa steg i deras studier var att skapa ett mätetal, ett index. När de amerikanska forskarna analyserade materialet upptäckte de att de kunde segmentera respondenterna i tre grupper baserat på hur de svarat på en 10-gradig skala: 1) Promoters (Positiva/ambassadörer) som svarat 9 eller 10 i undersökningen 2) Passiva som svarat 7 eller 8 i undersökningen 3) Negativa som svarat 1 till 6 i undersökningen Därefter definierades ett nytt mätetal som kallas Net Promoter Index, eller NPI innebärande: NPI = Procentandel Positiva svar (9-10) Procentandel Negativa svar (1-6)**. Det högsta möjliga värdet är 100 (då alla svarar 9 eller 10) och det lägsta möjliga värdet är -100 (då samtliga svarar 1-6). NPI-värdet brukar graderas enligt nedan***. NPI-värde Tolkning 100 Perfekt 85 to 99 Spektakulärt 70 to 84 Utmärkt 55 to 69 Mycket bra 40 to 54 Bra 25 to 39 Medel 0 to 24 Mediokert -25 to -1 Dåligt -50 to -26 Hemskt -100 to -51 Katastrofalt Hur lojala är era kunder? Vi frågade i undersökningen hur många ambassadörer våra kunder upplever att deras företag har. Resultatet på den frågan visas här nedanför.

5 Av respondenterna är det 30 % som tror att mer än hälften av deras kunder skulle kunna tänka sig att rekommendera ert företag till andra. Jämfört med ett slumpmässigt urval av MarketDirections undersökningar är det troligtvis en något överskattad siffra, då enbart 1 av dessa 6 undersökningar ger ett såpass högt resultat. I tabellen nedan visas de 6 undersökningarna med andel ambassadörer och det beräknade NPI-värdet. Undersökning Andel ambassadörer NPI 1 35 % % % % % % 29 När vi jämför detta med studien genomförd i USA på 400 företag landade det genomsnittliga NPI-talet på 16 (vilket är något lägre än våra kunders resultat med ett snitt på 18,8). De allra främsta företagen (exempelvis Amazon och Ebay) hade ett NPI på 75-80**. Samband mellan kundlojalitet och tillväxt Nästa frågeställning som vi hade i undersökningen handlade om det fanns något samband mellan företagets NPI och dess tillväxt. Frågorna ställdes i form av påståenden.

6 Svaren visar sig få stöd från de amerikanska studierna där man studerade sambandet mellan företags NPI och deras tillväxt under perioden I de allra flesta branscher fanns det ett tydligt samband mellan hög andel lojala kunder och ett företags tillväxt, nedan följer ett exempel avseende flygbolag från studien**. Den vågrätta axeln visar kundernas NPI och den horisontella axeln visar tillväxten under en 5-årsperiod. De företag som hade kunder som extremt gärna skulle rekommendera dessa har en betydligt högre tillväxt än övriga företag**. Enligt den amerikanska studien fanns detta tydliga samband i 12 av 14 undersökta branscher. Hur ser det ut i din bransch? Våra slutsatser och tankegångar Vi på MarketDirection anser, baserat på de amerikanska studierna och våra egna undersökningserfarenheter, att kundlojalitet i stor utsträckning är mer meningsfullt att mäta än kundnöjdhet. NPI kan i många fall förutsäga lönsamhet och tillväxt och dessutom utgöra ett levande och engagerande nyckeltal att jobba efter. För att arbeta med och öka kundlojaliteten måste dock kundens faktiska beteende, attityd (benägenhet att rekommendera) samt nöjdhet (dock ej nödvändigtvis i form av stor traditionell NKImätning) studeras och följas upp. I panelsammanhang rekommenderar vi att använda vårt koncept Trendmätningar, som rätt utformade ger både mätning av lojaliteten, beteenden, attityden och nöjdheten. Vi har noterat att en löpande dialog med kontinuerlig återkoppling till kunderna i sig ökar kundlojalitet. Vi har märkt att medarbetarnas insikt om kundernas lojalitet är viktig för att få igång ett långsiktigt arbete med att öka kundlojaliteten.

7 Källor. * Magnus Söderlunds bok Den lojala kunden ** White Paper utgivet av Satmetrix Systems (The Power Behind a Single Number - Growing Your Business with Net Promoter) *** Strategic Performance Group, Q3 Newsletter 2005 MarketDirection Sweden AB Telefon, växel: Org nummer: SE E-post: Adress: Sveavägen 98, 5 tr Fax: + 46 (0) VAT nummer: SE Webb: Stockholm, Sverige Har du frågor? Kontakta oss gärna Bankgiro nummer: Företaget innehar F-skattsedel

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Boken om lojalitetsprogram Boken om lojalitetsprogram (10 sidor) Staffan Elinder, dubblera Tankarna bakom ett lojalitetsprogram.

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet?

Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet? Inlämningsdatum: 2010-02-22 Intern marknadsföring inom SEB skapar bankens servicestrategi önskvärd kundnöjdhet? Linköpings Universitet Kurskod: 722G60 Strategier och marknadsföring i tjänsteföretag Amir

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer