PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: Release: Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00"

Transkript

1 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: Release: Kl PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

2 I SKI kundundersökning mäts och analyseras hur kunder upplevt ett företags image, produkt- och servicekvalitet, prisvärdhet samt vilka förväntningar man haft. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina leverantörer. 2

3 OM SKI KUNDUNDERSÖKNINGAR (SKI KUND) OCH FÖLJANDE RAPPORTERING I SKI kund mäts och analyseras ett stort antal aspekter kring kundrelationen till banker, finansiella bolag och fastighetsmäklare. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina företag. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. En tidsserie för det mest centrala indexet i SKI kund, nämligen kundnöjdhet. En SKI företagsprofil där index för samtliga i SKI kund ingående aspekter innevarande år (2012) presenteras. Aspekterna är image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärde, kundnöjdhet och lojalitet. Aspekterna ovan från image till prisvärde är i SKI modellen så kallade drivande aspekter. Kundnöjdhet och lojalitet är resultataspekter. Mätningen av lån och sparande är en fördjupning på den nationella bankmätningen. Här bedöms banker och finansiella bolag särskilt med avseende på bolån, konsumtionslån och sparande i värdepapper. Målgrupp för mätningarna är; Bolån Privatmarknad: Privatpersoner med lån för en privatbostad (eget hus för permanentboende, fritidsfastighet eller bostadsrättslägenhet). Bolån Företagsmarknad: Fastighetslån för bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och fastighetsföretag. Konsumtionslån: Privatpersoner med lån utan säkerhet (för konsumtion) på minst 2000 kronor. Sparande i värdepapper: Privatpersoner som sparar i aktier, fonder, obligationer, andra ränteinstrument och motsvarande. Målgrupp för mätningen av fastighetsmäklare är privatpersoner som genomfört försäljning av hus eller lägenhet genom en fastighetsmäklare. Förutom de särredovisade aktörerna på marknaden finns också en grupp; Annan. Gruppen Annan består av de övriga aktörerna verksamma på marknaden för respektive bransch. Alla index redovisas på en skala 0 till 100. När index eller betyg diskuteras så är det alltså inte procent utan enheter. Ju högre indexvärde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar. Intervjuerna har genomförts via telefon under perioden 15 oktober 18 november 2012 av EVRY. Totalt genomfördes intervjuer på privat- och företagsmarknad. 3

4 LÅN OCH SPARANDE I VÄRDEPAPPER Ingen skillnad i hur konsumtions- och bolånekunder bedömer sina leverantörer Konsumtionslånekunder har efter en nedgång i nöjdhet föregående år återigen hamnat i nivå med bolånekunderna på privatmarknaden. Kunderna bedömer sina leverantörer av lån på samma sätt oavsett typ av lån. Vad som är viktigt för nöjdheten skiljer sig åt bolånekunder efterfrågar service i större utsträckning medan mer drivande för konsumtionslånekunder är bolagens Image i samhället och valuta för pengarna. Skillnaden mellan bolag och banker för konsumtionslån minskar markant i år Det har blivit allt svårare att profilera sig på marknaden för konsumtionslån. Även föregående år har skillnaden mellan aktörerna varit liten och tendensen har stärkts ytterligare. Konkurrensen hårdnar på konsumtionslånemarknaden. Bilden av att vara prisvärd viktigare än den upplevda prisvärdheten Priset är en viktig faktor när kunderna väljer leverantör av lån och sparande, men väl kund har produkternas upplevda kvalitet, information och råd betydligt större vikt för nöjdheten. Gemensamt för samtliga branscher inom lån och sparande är dock att den allmänna bilden av att få valuta för pengarna är fortsatt viktig och många gånger den viktigaste frågan för kundernas nöjdhet. Mediebilden och bolagens kommunikation kring priser påverkar i hög grad kundernas upplevelse. När kunderna ska bedöma Imagen i samhället av att vara prisvärd får Swedbank och Nordea lägst betyg av sina kunder. Bostadsrättsföreningar fortsatt mindre nöjda med sina bolåneföretag Företagskundernas nöjdhet på bolånemarknaden minskar ytterligare och ligger i år på den lägsta mätta nivån sedan mätningarna startade Det är framförallt bostadsrättsföreningar som är markant mindre nöjda med sina bolåneföretag. Nöjdheten har minskat framförallt hos Nordeas kunder, som är missnöjda i genomsnitt. Nöjdast bland bostadsrättsföreningarna är åter i år kunder till SBAB Bank. Sparaffären ligger på en signifikant lägre nöjdhetsnivå än bolån och konsumtionslån Sparandeaffären har sedan mätningarna startade haft lägre nöjdhet än kunder av bolån och konsumtionslån. Skillnaden är dock stor mellan aktörer av sparande i värdepapper där Avanza har mycket nöjda kunder följt av Handelsbanken. Lägst nöjdhet har Nordeas kunder, som ger banken precis godkänt på sin sparandeaffär. Avanza och Handelsbanken lyckas på ett bra sätt matcha sina kunders efterfrågan på sparprodukter och service. Avanzakunden bedömer bolagets produktkvalitet som mycket hög och efterfrågar en hög kvalitet på infrastruktur och teknik. Handelsbanken utmärker sig genom en hög upplevd servicekvalitet och engagerad personal. 4

5 Generellt låg kunskapsnivå kring sparande i värdepapper 7 av 10 kunder bedömer sin kunskapsnivå kring sparande i värdepapper som otillräcklig för att hantera sparandet på ett bra sätt. Skillnaden mellan bankerna är dock stor. Andelen hos Avanza som bedömer sin kunskapsnivå som låg är 3 av 10 och hos Handelsbanken 6 av av 10 kunder bedömer samtidigt att de får den information de behöver för att ta beslut kring sitt sparande. Bankerna får generellt ett bra betyg på kvaliteten på rådgivning och information. Högst betyg på rådgivning och information får Handelsbanken. 5 av 10 sparkunderna vet inte vad de betalar i avgifter och räntor till sin bank under 1 år. Avanza skiljer sig från storbankerna i detta avseende där andelen kunder med låg kunskap kring den årliga kostnaden är nere på 25%. Bra information och kunskap ger nöjdare kunder Det finns ett starkt samband mellan kundnöjdheten och kundernas kunskap om sparande, den information de får av sin bank och hur väl insatta kunderna är kring de kostnader som de betalar. Storbankerna lever på gamla kunder Länsförsäkringar och SBAB Bank har under ett antal år lockat till sig många nya bolånekunder, där andelen nytillkomna kunder under det senaste året är ca 12%. Bland storbankerna är bilden en annan. Majoriteten av kunderna har varit kund 10 år eller längre. Bland storbankerna är SEB den bank med störst andel nya kunder. FASTIGHETSMÄKLARE Kunderna är nöjda med sin fastighetsmäklare Branschen som helhet ligger kvar på samma nöjdhet som förra året (73 enheter i nöjdhet) vilket betyder att kunderna är fortsatt nöjda med sina fastighetsmäklare. Skillnaden mellan hur kunderna bedömer sina fastighetsmäklarföretag har dock åter ökat. Mäklarhuset och ERA sticker ut Högst betyg erhåller Mäklarhuset följt av ERA medan Länsförsäkringar som fick en toppnotering förra året tappar mer än 5 enheter. Det som särskiljer både Mäklarhuset och ERA från mängden är den extremt höga servicenivån där man mycket väl lever upp till kundernas förväntningar. Det är tydligt att det bemötande och vilja att hjälpa till som man får av både mäklaren och mäklarföretaget är särskilt högt bland dessa två aktörer. 5

6 Trend i kundnöjdhet för Lån och Sparande Branschprofil 2012 för Lån och Sparande 6

7 Utveckling nöjdhet för Bolån Privatmarknad Bolagsprofil 2012 för Bolån Privatmarknad 7

8 Utveckling nöjdhet för Bolån Företagsmarknad Bolagsprofil 2012 för Bolån Företagsmarknad 8

9 Utveckling nöjdhet för Konsumtionslån Bolagsprofil 2012 för Konsumtionslån 9

10 Utveckling nöjdhet för Sparande i värdepapper Bolagsprofil 2012 för Sparande i värdepapper 10

11 Betyg (0-100) 80 Kundnöjdhet 2012 Fastighetsmäklare Svenskt Kvalitetsindex Fastighetsmäklare För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Sara Pärssinen, analytiker, telefon: , e-post: Johan Parmler, VD, telefon: , e-post: 11

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer