Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex"

Transkript

1 Johan Parmler Publiceringstid kl Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea Hypotek, SEB Hypotek och Swedbank (Spintab). - Länsförsäkringar befäster sin position med mycket nöjda privatkunder. - SBAB, som minskat i nöjdhet sedan 2004, har nu brutit den negativa trenden. - Säljare av fastigheter och bostadsrätter är fortsatt nöjda med sin fastighetsmäklare. Av huvudresultaten framgår också att: en bland privatkunderna har ökat något. Det är Länsförsäkringar, Skandiabanken och SBAB som har mest nöjda kunder medan storbankerna får sänkta betyg av sina kunder. Endast Handelsbanksgruppen (stadshypotek respektive SHB-lån) har oförändrat resultat jämfört med 2007 bland storbankerna. Länsförsäkringar för den största ökningen, 2,6 enheter, vilket betyder Länsförsäkringar befäster sin position med mycket nöjda privatkunder. SBAB, som minskat i nöjdhet sedan 2004, då man låg i absoluta toppen, har nu brutit den negativa trenden. Bland storbankerna uppvisar Handelsbanksgruppen de högsta nöjdhetstalen. De andra tre storbankerna SEB Hypotek, Nordea Hypotek och Swedbank (Spintab) ligger som en egen grupp och är de aktörer som får nöjdhetstal under 70. Mindre aktörer som Danske Bank, Sparbankerna och Skandiabanken uppvisar en nöjdhet som ligger avsevärt över branschens genomsnitt. Kundnöjdheten har sjunkit ordentligt bland bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag/ägare. I årets mätning toppar SBAB i kundnöjdhet bland institutionskunderna och fjolårets vinnare, Handelsbankgruppen (inkl. Stadshypotek) tappar. Nordea Hypotek får kraftigt försämrade betyg i år och minskar i nöjdhet med hela 4,5 enheter bland sina institutionskunder. Räntesatser och övriga kostnader kring bolånet är ett viktigt konkurrensmedel men långt ifrån det avgörande för vilket bolåneföretag man Det är minst lika viktigt att bolåneföretagen ger en bra service till sina kunder och kan ge god rådgivning. Det senare är i år betydligt mer viktigare jämfört med tidigare mätningar. Säljare av fastigheter är något mer nöjda med sin fastighetsmäklare än tidigare. Högst nöjdhet bland de särredovisade fastighetsmäklarna får Mäklarhuset tät följt av Skandiamäklarna. De stora, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling släppar efter. 1

2 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan Nu redovisas de första slutsatserna för det 20e årets mätningar och analyser. Bankerna var först ut även i år. Resultat från stora delar av det svenska näringslivet och samhällsservice har redovisats och kommer redovisas successivt under hösten och vintern. Totalt görs i år mer än intervjuer inom ramen för SKI. Bolånestudien omfattar drygt intervjuer med privatkunder och bostadsrättsföreningar respektive fastighetsägare och bostadsföretag. I studien av fastighetsägare har drygt 1250 säljare av fastigheter (permanentbostäder såväl som fritidshus) och bostadsrättslägenheter intervjuats. Intervjuerna genomfördes under perioden 9 november 2 december av EDB Business Partners. Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna/brukarna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. Skillnader på ca 2 enheter eller mer är statistiskt säkerställda. Mätningarna görs via telefonintervjuer till ett statistiskt urval av personer och företag representerande hela det svenska samhället. Kundnöjdhetsindex räknas fram via en analysmetod som bygger på svaren från ett 40-tal olika frågor. Utöver detta centrala mått beräknas också värden på image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. 2

3 Huvudresultat Särredovisning görs för de stora bankernas bolåneverksamhet (hypotek) samt för SBAB. Dessutom inkluderas gruppen andra bolåneföretag. Resultat finns för de åtta senaste åren avseende privatmarknad och för de sju senaste åren avseende institutionsmarknad. Privatmarknad Kundnöjdheten för bolånemarknaden för privatkunder presenteras nedan. 80 Kundnöjdhet Bolån Privatmarknad enligt Svenskt Kvalitetsindex År Danske Bank LF Nordea Hypotek SBAB SEB Hypotek SHB-gruppen (inkl. Stadshypotek) Skandiabanken Sparbankerna Swedbank (Spintab) Annan Branschen Kundnöjdhet Bolåneföretag Privatkunder enligt SKI Bolag Danske Bank 73,9 73,5 LF 76,7 76,2 79,6 77,9 76,0 78,7 Nordea Hypotek 66,4 68,1 67,3 69,5 71,1 69,2 70,7 69,2 SBAB 72,5 73,2 74,3 78,2 77,8 75,4 72,8 74,1 SEB Hypotek 65,8 66,4 69,3 70,6 70,6 70,5 69,9 68,6 SHB-gruppen (inkl. Stadshypotek) 70,7 68,7 69,6 71,0 73,2 72,0 71,3 71,9 Skandiabanken 76,5 Sparbankerna 74,1 72,8 Swedbank (Spintab) 65,6 67,1 67,4 66,8 71,7 70,2 70,9 68,0 Annan 70,9 75,1 74,3 75,6 77,3 75,9 73,0 75,9 Branschen 69,3 70,3 70,8 70,2 72,5 71,1 71,3 72,4 3

4 en för branschen som helhet, som legat still under det senaste två åren, har för 2008 ökat med 1,1 enheter till 72,4. Denna ökning är statistisk säkerställd. Årets nivå ligger på samma nivå som toppnoteringen Även om branschen som helhet har ökat i kundnöjdhet så varierar det för de enskilda aktörerna. Bland de som särredovisas så står Länsförsäkringar för den största ökningen, 2,6 enheter, vilket betyder Länsförsäkringar befäster sin position med mycket nöjda kunder. SBAB, som minskat i nöjdhet sedan 2004, då man låg i absoluta toppen, har nu brutit den negativa trenden. Bland storbankerna uppvisar Handelsbanksgruppen (stadshypotek respektive SHB-lån) de högsta nöjdhetstalen. De andra tre storbankerna SEB Hypotek, Nordea Hypotek och Swedbank (Spintab) ligger som en egen grupp och är de aktörer som får nöjdhetstal under 70. Liksom förra året så kan vi i årets mätning redovisa såväl Sparbankerna som grupp som Danske Bank fullt ut. Det gäller för i år även Skandiabanken. Dessa har nu så god precision i skattningarna att de kan jämföras med övriga listade företag. Dessa tre aktörer uppvisar en nöjdhet bland sina bolånekunder som ligger avsevärt över branschens genomsnitt. I gruppen annan, som också har ett betyg över genomsnittet, ligger ICA Banken, Ikano Banken och BlueStep. I SKI mäts och analyseras ett stort antal aspekter på kundrelationen till bolåneföretagen. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sitt bolåneföretag. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. Kundprofil Bolån Privatmarknad 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Indexnivå Image Förvänt ProdQ ServQ Värde Lojalitet Aspekt Danske Bank Länsförsäkringar Nordea Hypotek SBAB SEB Hypotek SHB-gruppen (inkl. Stadshypotek) Skandiabanken Sparbankerna Swedbank (Spintab) Annan Branschen Skillnaden mellan den bästa och sämsta bolåneföretagen i kundernas ögon är särskilt stor vad avser image (bilden av bolåneföretaget) servicekvalitet (personlig service, råd och tillgänglighet) och prisvärde (valuta för pengarna). Länsförsäkringar är det bolag som bäst lyckas leva upp till sina kunders förväntningar. 4

5 Det är också tydligt att lojaliteten givet nöjdheten är klart lägst för de tre storbankerna Nordea Hypotek, SEB Hypotek och Swedbank (Spintab). Det betyder att de har en stor utmaning i att erhålla lojala kunder i framtiden. Det är storbankerna tillsammans med Sparbankerna som får lägre betyg av sina kunder i år. Detta betyder att spridningen mellan ledaren (Länsförsäkringar) och Swedbank som får lägst betyg i år ökat. Skillnaden som är 10,6 enheter är den största som noterats sedan Tabellen nedan visar förändringen mellan årets resultat och det från förra året. Bland aspekterna för branschen som helhet har kundförväntningarna ökat. Den upplevda produkt- och servicekvaliteten har ökat parallellt. Prisvärdet ligger på ungefär samma nivå som tidigare men har ökat för några bolåneföretag och minskat för andra. Räntesatser och övriga kostnader kring bolånet är idag ett viktigt konkurrensmedel men långt ifrån det avgörande för vilket bolåneföretag man väljer respektive hur nöjd man är. Den djupare analysen ger att det är minst lika viktigt att bolåneföretagen ger en bra service till sina kunder och kan ge god rådgivning. Det senare är i år betydligt mer viktigare jämfört med tidigare mätningar. Både Länsförsäkringar och SBAB som ökar i kundnöjdhet har också fått bättre betyg vad gäller just personlig service och rådgivning. Kundprofil Bolåneföretag Privatkunder enligt SKI 2008 Bolag Image Förvänt ProdQ ServQ Värde Lojalitet Danske Bank -3,6 2,7 1,0-0,1 1,7-0,4 1,1 Länsförsäkringar 1,4 1,3 0,9 1,6 2,0 2,6-1,2 Nordea Hypotek -1,1 1,7 0,5-0,8-0,7-1,5-4,2 SBAB -1,2 2,9 1,3 2,1 2,9 1,4 1,6 SEB Hypotek -2,8 2,7 0,7-1,2 0,7-1,3-6,1 SHB-gruppen (inkl. -0,1 2,9 1,2 2,0 1,4 0,6-0,4 Stadshypotek) Skandiabanken Sparbankerna 2,6 0,0-1,1-1,8-0,5-1,3-2,3 Swedbank (Spintab) -5,9 0,1-2,4-2,4-2,2-2,9-8,0 Annan 9,5 3,2 0,9 8,0 1,2 2,9 0,4 Branschen -0,2 2,4 1,2 1,0 2,1 1,1-0,6 Kvinnor är fortsatt mera nöjda än män med en skillnad på runt 4 enheter. Dock så är män mer nöjda med Danske Bank och för Länsförsäkringar är skillnaden obefintlig. Äldre kunder är mer nöjda än yngre, vilket följer det mönster som noterats i flertalet studier av Svenskt Kvalitetsindex. Boende i de tre storstadsområdena är mindre nöjda än boende i övriga tätorter och landsbygd. Från undersökningen framgår också att en stor del av bolånekunderna skrivit om sina lån under det senaste året, eller tagit nya lån. Denna andel varierar mellan bolåneföretagen från 30 till 43 procent (i genomsnitt 35 procent för privatkunderna i stort sett samma nivå som föregående år). Genomsnittet för andelen bolånekunder som köpt hus eller bostadsrättslägenhet under året ligger på 10 procent (varierar mellan 5 12 procent för de olika bolåneföretagen) och därför ändrat lånen (tagit nya lån). Liksom vid tidigare mätningar så spelar mäklaren även i år enligt de svarande - en mycket begränsad roll vad gäller att påverka valet av bolåneföretag. 5

6 Andelen klagande kunder ligger precis som i förra året på 6 procent (varierar mellan 2 15 procent för de olika bolåneföretagen). Andelen som ansett sig ha haft anledning klaga men inte funnit det mödan värt har dock ökat betydligt. För 2007 var denna andel 2 procent och i årets studie har den fördubblats till 4 procent (varierar mellan 1 8 procent för de olika bolåneföretagen). Det finns också avsevärda förbättringsmöjligheter när det gäller hanteringen av klagomål. Fastighetslån för Bostadsrättsföreningar och företagskunder För sjunde året har också kundnöjdheten mätts särskilt inom övriga delar av bolånesektorn. Här ingår följande tre kundkategorier: Bostadsrättsföreningar Privata fastighetsägare Fastighetsföretag Resultaten för denna del av sektorn framgår av nedanstående tabell och diagram. Kundnöjdhet Fastighetslån Institutionsmarknad enligt Svenskt Kvalitetsindex Bolag År Nordea Hypotek SBAB SEB Hypotek SHB-gruppen (inkl. Stadshypotek) Swedbank (Spintab) Annan Branschen Kundnöjdhet Bolåneföretag Institutionskunder enligt SKI Nordea Hypotek 66,3 67,5 68,3 71,0 72,9 69,4 65,0 SBAB 69,1 72,3 72,9 71,8 73,0 70,5 70,9 SEB Hypotek 67,0 65,6 69,9 70,6 72,4 67,9 68,7 SHB-gruppen (inkl. 73,0 71,7 72,3 74,1 73,8 72,6 68,8 Stadshypotek) Swedbank (Spintab) 67,1 67,4 71,0 68,9 69,9 69,7 66,0 Annan 69,1 70,2 72,6 72,4 75,0 74,8 68,2 Branschen 68,6 69,8 71,7 71,3 72,7 70,8 68,0 6

7 Kundnöjdheten i denna delbransch har fortsatt att minska och ligger nu på den lägsta nivån under de sju åren som mätningen har gemomförts. Nedgången är statistisk säkerställd. Det är bara SBAB och SEB Hypotek som ligger kvar på samma nivåer som för I årets mätning toppar SBAB och fjolårets vinnare, Handelsbankgruppen (inkl. Stadshypotek), har minskat med 3,7 enheter. Även Nordea Hypotek och Swedbank har minskat betydligt i kundnöjdhet. Nordea Hypotek får kraftigt försämrade betyg i år och minskar i nöjdhet med hela 4,5 enheter. I gruppen annan förekommer bland annat Danske Bank och Sparbankerna. Kundprofilen presenteras nedan är mycket tydlig vad gäller drivande faktorer för nöjdhet och lojalitet, vilket framgår av nedanstående diagram för det senaste året. SBAB är det bolåneföretag som på bästa sätt lever upp till sina kunders förväntningar. Störst skillnad mellan företagen noteras i image och prisvärde. Kundprofil Bolån Institutionsmarknad 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Indexnivå Image Förvänt ProdQ ServQ Värde Lojalitet Aspekt Nordea Hypotek SBAB SEB Hypotek SHB-gruppen (inkl. Stadshypotek) Swedbank (Spintab) Annat Bolag Branschgenomsnitt Prisvärdet är fortfarande en starkt drivande aspekt för att erhålla nöjda kunder. Dock noteras, precis om bland privatkunder, att större krav ställs på bolåneföretagen vad gäller service och rådgivning till kunderna. Det är alltså inte bara räntesatser och övriga kostnader som spelar roll utan andra aspekter är minst lika viktigt för att erhålla en lång och nöjd relation till kunderna. Här framgår en tydlig skillnad mot tidigare mätningar där just servicedimension varit underordnad. Det är också tydligt att lojaliteten givet nöjdheten är lägre i år jämfört med tidigare mätningar vilket betyder att bolåneföretagen idag måste kämpa hårdare för att få lojala kunder också i framtiden. 7

8 Bostadsrättsföreningar har under några år varit mera nöjda än såväl privata fastighetsägare som (särskilt) fastighetsbolag med sitt bolåneföretag. Förra årets så noterades att de privata fastighetsägarna blivit avsevärt mera nöjda, medan bostadsrättsföreningarna var något mindre nöjda än tidigare. I årets mätning noteras inga signifikanta skillnader. Kundnöjdheten bland bostadsrättsföreningar presenteras nedan. Kundnöjdhet Bostadsrättsföreningar enligt SKI Företag År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 Nordea Hypotek ,5 SBAB 76,6 75,1 74,3 71,9 71,2 SEB Hypotek/bolån 68,9 69,4 70,5 64,6 68,6 SHB-gruppen (inkl. 75,6 74,9 73,5 71,3 69,2 Stadshypotek) Swedbank (Spintab) 73,8 70,8 71,7 70,8 66,3 Alla andra 67,5 68,3 66,4 70,4 66,6 Branschen 72,6 71,6 71,4 69,5 67,7 Bland institutionskunderna klagar under ett år mellan 5 22 procent (jämför 2007, 4 14 procent). Dessutom är det ungefär 6 procent av kunderna som anser sig ha haft anledning klaga, men av olika skäl avstått vilket är en högre andel än Lägst andel klagande har SEB Hypotek och SBAB, medan Nordea Hypotek har högst andel klagande. Betyget på klagomålshanteringen är fortfarande ett förbättringsområde. 8

9 Synen på fastighetsmäklaren säljarens bedömning För andra året i rad har SKI i år genomfört en mätning av kundnöjdhet och drivande faktorer för fastighetsmäklarföretag. I denna studie har närmare säljare av fastigheter (permanentbostäder såväl som fritidshus) och bostadsrättslägenheter intervjuats. I fjolårets studie redovisades te två största fastighetsmäklarföretagen men i år så har studien utökats för även kunna särredovisa mindre aktörer. Av diagrammet nedan framgår att nöjdheten för de två stora aktörerna ligger lägre än för övriga bolag. Högst nöjdhet bland de särredovisade fastighetsmäklarna får Mäklarhuset och Skandiamäklarna. I gruppen annan ligger bland annat Husman Hagberg samt många lokala fastighetsmäklarföretag. Jämfört med 2007 så noteras att branschen som helhet får ett högre betyg i år. Fastighetsbyrån för högre nöjdhetsbetyg av sina kunder är tidigare medan Svensk Fastighetsförmedling får lägre. Förändringarna är dock inom felmarginalen. Analysmodellen som SKI använder på lyckas på ett mycket bra sätt förklara variationer i nöjdhet mellan enskilda säljare och kan fånga upp påverkande faktorer. Därmed har den också goda förutsättningar att kunna fungera som ett förbättringsinstrument i branschen. Kundnöjdhet Fastighetsmäklare enligt Svenskt Kvalitetsindex Kundnöjdhet Fastighetsbyrån Svensk Fastighetsförmedling Mäklarhuset Skandiamäklarna Annan Branschen 9

10 Samtidigt som säljarna generellt är mer nöjda så ser vi att fördelningen över hur nöjda/missnöjda kunderna är har förändrats. I diagrammet nedan framgår det hur stor andel som är missnöjda (nöjdhet mellan 0 60) och andelen mycket nöjda (75-100). Det är tydligt att kunderna är antingen mycket nöjda med sin fastighetsmäklare eller mycket missnöjda. Det föreligger alltså en stor variation i relationen mellan säljare och fastighetsmäklarföretagen. Andelen nöjda/missnöjda varierar dock ganska kraftigt variation mellan fastighetsmäklarföretagen. Andel (%) Spridning Kundnöjdhet Privatmarknad SKI % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Index värde År 2007 År 2008 Kundprofilen från bilden av fastighetsmäklarföretaget (image) till upplevd lojalitet framgår nedan. 10

11 Kundprofil Fastighetsmäklare Svenskt Kvalitetsindex Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Fastighetsbyrån Svensk Fastighetsförmedling Mäklarhuset Skandiamäklarna Annan Branschen Spridningen mellan de redovisade bolagen är störst för aspekterna upplevd servicekvalitet samt prisvärde. Det också tydligt att säljarna ställer olika höga krav på sina fastighetsmäklare. En faktor som kunderna anser är avgörande för att man ska bli nöjd är hur väl själva försäljningen sköts och att mäklaren håller vad som lovats, dvs. hur väl objektet (fastigheten eller bostadsrätten) exponeras, vad man blir lovad inledningsvis av mäklaren etc. I årets mätning är det också tydligt att servicen och särskilt engagemanget från fastighetsmäklareföretagen är betydligt mer viktigt i kundernas ögon än tidigare. Just engagemanget är en framgångsfaktor där de företagen med hög nöjdhet har lyckats. Det noteras också att lojaliteten är lägre än kundnöjdheten. Detta förhållande mellan kundnöjdhet och lojalitet förekommer inte allt för ofta. Fenomenet att lojaliteten är låg givet nivån på kundnöjdheten tolkas som att fastighetsmäklarföretagen måste arbetare hårdare för att också erhålla lojala kunder i framtiden. Från undersökningarna är det tydligt att hög kundnöjdhet är en förutsättning för att fastighetsmäklareföretagens kunder ska vara lojala också i framtiden. Säljaren av fritidshus är i genomsnitt mer nöjd än säljaren av andra objekt. Manliga och kvinnliga säljare är i genomsnitt ungefär lika nöjda medan äldre är betydligt mer nöjdare med sitt fastighetsmäklarföretag jämfört med yngre. Stora regionala skillnader noteras där boende i storstadsområden är signifikant mindre nöjda än andra tätorter och landsbygd. Andelen klagande säljare är relativt låg inom branschen, ungefär 8 procent. För några av fastighetsmäklarföretagen noteras att en nästan lika stor andel säljare anser sig ha haft anledning klaga men inte funnit det mödan värt. Samtidigt så är klagomålshanteringen riktigt dålig och sämst i detta avseende är Svensk Fastighetsförmedling. 11

12 Svenskt Kvalitetsindex ett analyssystem i samhällets tjänst Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida ( Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja svenskt näringsliv och samhällsorgan. Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort. Kunden i centrum Stärkande av svensk konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och sysselsättning utgör centrala mål för den ekonomiska politiken. Hög kvalitet i produktion och distribution är nödvändig för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Det är därför särskilt viktigt att beakta kvaliteten såsom kunder på marknaden upplever den. För detta behövs i sin tur kunskap om kundupplevd kvalitet baserad på regelbundna och oberoende mätningar. Det är därför som Svenskt Kvalitetsindex lanserats. Forskning och utveckling som stöd sker löpande vid Handelshögskolan i Stockholm och SIQ (Svenska institutet för Kvalitetsutveckling). Detta garanterar såväl kvalitet som opartiskhet, oberoende och integritet i arbetet. Svenskt Kvalitetsindex är ett system för att samla in, analysera och sprida information om kunders förväntningar, upplevd kvalitet och värdering av varor och tjänster. Uppgifterna är väsentliga för såväl enskilda företag (t.ex. vid jämförelser med andra leverantörer; benchmarking och för att prioritera kvalitetsåtgärder) och placerare, som på bransch- och samhällsnivå. De spelar också roll som rådgivande betygsättning för enskilda kunders framtida beslut. De ger ny och kompletterande information om konkurrenskraft, kundlojalitet, framtida företagsvärde liksom avseende olika användares upplevda välfärd, samband mellan produktivitet och kvalitet samt importkonkurrensen. Jämfört med flertalet traditionella nyckeltal är Svenskt Kvalitetsindex starkt framtidsinriktat och ger därmed signaler om åt vilket håll konkurrenskraft och lönsamhet kan förväntas utvecklas. För varje bransch tas ett samlat index fram, baserat på de faktiska kundernas bedömning att sin respektive leverantörs kvalitet, service och prisvärdhet. Branschindex erhålls från de företagsspecifika indexen genom att väga ihop med respektive marknadsandel. Internationella erfarenheter visar att sådan information spelar en allt viktigare roll för ekonomisk politik, konkurrensstudier, finansiella överväganden och även för enskilda konsument-/kundbeslut. Det europeiska och internationella samarbetet avseende kundstudier görs inom ramen för EPSI Rating (Extended Performance Satisfaction Index). Kontakt angående detta kan också tas via SKI kansliet. Ytterligare information kan erhållas från SKI-kansliet: tel (Johan Parmler) eller tel (SKI-kansliet) Webb-plats: 12

13 13

Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2011-11-21 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Jämfört med andra branscher så ligger kundnöjdheten

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Jan Eklöf 2008-06-09 Release kl. 05.oo Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex -Affärsjuristerna i topp

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2009-10-05 Release: kl. 05.oo Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex - heten minskar bland företagskunderna men fortsatt hög bland privatkunderna - SEB, förloraren bland

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Johan Parmler Release: kl. 05.oo. Pressinformation. Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Johan Parmler Release: kl. 05.oo. Pressinformation. Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2009-06-08 Release: kl. 05.oo Pressinformation Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Affärsjuristerna i topp, följt av Revisionsbyråerna när företagskunderna ger betyg på fem

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-04 Release: kl. 05.oo Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Nöjdheten återhämtar sig bland företagskunderna och är fortsatt hög bland privatkunderna. - Ökning bland både

Läs mer

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2011-10-03 Release: kl. 05.oo Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Svenska bankkunder är generellt fortsatt nöjda med sina banker. - Det är tydligt att bankerna blir bättre och

Läs mer

För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se

För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se 2011-11-07 Release: kl. 05.00 Pressinformation Försäkringsbranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Kraftiga nedgångar i årets mätning av livbolagen. Det betyder att uppgången från 2009 till 2010 nu är utraderad

Läs mer

Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2010-11-15 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Kundnöjdhetsbetygen för myndigheterna

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-25 Release: kl. 05.oo Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma

Läs mer

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2010-12-06 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Efter fjolårets nedgång så återhämtar sig persontransportbranschen

Läs mer

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE TELEKOM 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011-05-30 Release: kl. 05.oo Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Revisionsbyråer kommer högst ut i nöjdhet när kunderna ger betyg på tre olika företagstjänster. Leverantörer

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex 2011-10-24 Release: kl. 05.00 Kampen om kunderna hårdnar. En generell trend är att operatörerna närmar sig varandra i kundnöjdhet

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: 2012-11-19 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OFFENTLIG SEKTOR 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Lån och Sparande 2015

Lån och Sparande 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Mari Nilsson 2010-12-13 Johan Parmler Release: kl. 05.oo Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 1 Energibranschen fortsätter sakta men säkert att stärka förtroendet

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2008 - Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar 1989-2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler Projektledare försäkring

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni Svenskt Kvalitetsindex SKI Bredband och Digital-TV 2016 Datum: 2016-10-31 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post:

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen

Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Kundnöjdhet försäkringar 1989 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017

SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017 SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017 den 4 september 2017 SVENSKT KVALITETSINDEX VID FRÅGOR: För ytterligare sammanställningar och kompletterande information, kontakta oss på 08 31 53 00 www.kvalitetsindex.se

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN 2013 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-11-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Årets mätning ger att privatkunderna är mer nöjda med sitt livförsäkringsbolag än tidigare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX

SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX STUDIER KRING KOMMUNAL SERVICE ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Stockholm 2010-12-06 Svenskt Kvalitetsindex, 2010 FÖRORD Denna rapport är en övergripande resultatsammanställning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009 Bankföreningens bolånestatistik Mars 29 Johan Hansing, chefsekonom 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Trogna bankkunder med bunden ränta

Trogna bankkunder med bunden ränta Trogna bankkunder med bunden ränta - bolånemarknadens förlorare SBAB:s uppdrag från ägaren, staten, är att bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Bolånerapporten belyser trender på bolånemarknaden

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Bolånekunder, plocka russinen ur kakan! De fyra storbankernas andel av bolånemarknaden till hushåll ligger kvar på 92 procent under första halvåret i år. Nio

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Myndigheter 2008, rapport från Svenskt Kvalitetsindex Bakgrundsmaterial Externa Kunder MYNDIGHETER 2008 Stockholm 2008 12 05 EPSI Rating, 2008 2 SAMMANFATTNING -

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

MÖLNDAL 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

MÖLNDAL 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET MÖLNDAL 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Augusti2013

Privatekonomiskbarometer Augusti2013 Privatekonomiskbarometer Augusti2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Augusti 2013 Räntan har under augusti, i snitt, minskat

Läs mer

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q4 2014 Christina har arbetat på Compricer sedan februari 2012 och hjälper Compricers kunder att spara pengar genom att sprida kunskap om privatekonomi. Christina har en

Läs mer

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån.

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån. Privatekonomisk barometer Juli 2013 Bolån Sammanfattning för Juli 2013 Räntan har, i snitt, minskat för bolån med rörlig, 1 års och 2 års ränta under juli (0,03, 0,03 respektive 0,01 procentenheter). För

Läs mer

The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10

The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10 The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10 2009-06-10 Sida 1 Agenda Syfte: Att få med sig några konkreta principer som kan förbättra hur vi visualiserar information Exempel

Läs mer

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april.

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april. Bolån Sammanfattning för Maj 2014 Bolåneräntan sjönk under maj månad för både rörligt bolån och bolån med bindningstid. Snitträntan för rörliga bolån sjönk med 0,02 procentenheter, räntan på bolån med

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation Se Konsumenternas Bank- och finansbyrå för mer information och jämförelse av bolagens IPS-produkt. Källa: Konsumenterna Bank- och finansbyrå senast uppdaterat

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Bolån. Den 31/10 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,67 procentenheter vilket är 0,01 procentenhet lägre än 30/9.

Bolån. Den 31/10 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,67 procentenheter vilket är 0,01 procentenhet lägre än 30/9. Bolån Sammanfattning för Oktober 2013 Räntan gick ned (i snitt) för alla bindningstider under oktober månad efter att ha gått upp i september. 1-årsräntan gick ned med 0,01 procentenheter, 2-årsräntan

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

HALMSTAD 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

HALMSTAD 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET HALMSTAD 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

VÄRNAMO 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

VÄRNAMO 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET VÄRNAMO 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Privatekonomiskbarometer December2013

Privatekonomiskbarometer December2013 Privatekonomiskbarometer December2013 (samtmars-december2013) CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för December 2013 Räntan gick ned

Läs mer