Lokalt företagsklimat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt företagsklimat"

Transkript

1 Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden... Bilaga Kommunerna över tid Bilaga Definitioner av faktorer Figurförteckning Fel! Hittar inga figurförteckningsposter.figur 8-: Sammanfattande omdömen...

3 Sammanfattning I vår rapport för Västernorrlands län gör vi en sammanfattning och en presentation över utvecklingen av länets sju kommuner. Resultaten baseras på en enkät där företagen själva får chansen att sätta betyg på företagsklimatet i sin kommun. Vår undersökning är ingen tävling i bästa näringslivskontor utan en temperaturmätare på hur företagen upplever sitt lokala företagsklimat. Undersökningen berör även många olika parter som alla har en del i att påverka det lokala företagsklimatet. Det är fler kommuner i Västernorrland som tar in placeringar än tappar placeringar i årets ranking. Den kommun som har klättrat mest, länets framgångskommun, är. Kommunen gör sin bästa placering någonsin och går in på en 79:e plats. Det är den bästa placeringen av alla länets kommuner sedan års rankingresultat. Delvis är det ett resultat av ett långsiktigt målmedvetet arbete med bland annat företagslotsen som gjort att har fått bra betyg på attitydfrågorna. Företagens betyg på de kommunala politikernas och tjänstemännens attityder varierar mellan länets kommuner. Fyra kommuner förbättrar sina medelvärden från föregående år och tre sänker sitt medelvärde. I nästan alla kommuner kan man se att om politikerna får ett högre medelvärde på sina attityder så har tjänstemännen i samma mätning också fått ett högre värde. Likaså kan man se att om tjänstemännen har fått ett sämre betyg från förra mätningen så uppvisar kommunalpolitikerna samma tendens. I en del kommuner kan man se att det även är ett mönster från tidigare år. Nyföretagandet i länet är en faktor som ökat i jämförelse med rikets snitt, fler företag per tusen invånare startas i Västernorrland generellt mot hela. och har bästa värdena när det gäller nyföretagande. Generellt så är företagens vilja att växa hög i Västernorrland. Det sammanfattande omdömet väger en tredjedel när rankingen beräknas. Därför kan man se att de kommuner där företagen svarat positivt på den frågan ligger bättre till i rankingen. s kommun får höga betyg av företagen i attitydfrågorna för politiker och tjänstemän, allmänheten, media samt skola. s kommun har tagit in 9 placeringar till plats 79 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare med är osund konkurrens samt regler och byråkrati. Företagen i s kommun anser att man har en bra tillgång på kompetent arbetskraft där kommunen har bästa medeltalet i länet. Företagen tycker även att medias attityder är bra och kan jämföras med rikets medeltal. s kommun har stigit placeringar till plats 7 i årets ranking. Frågor att jobba vidare med är kommunens service och attityder till företagande. kommun har fått höga betyg av sina företag i kategorin Vägnät, tåg och flygförbindelser med ett medel på, som är klart högre än rikets, i medeltal. kommun har tappat 7 placeringar till plats 7 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är attityder till företagande och kommunens service. kommun får ett av länets högsta betyg på den kommunala servicen och man har förbättrat sitt medeltal i kategorin Tele och IT nät med, enheter. kommun har

4 tappat placeringar till plats 99 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är osund konkurrens och attityder till företagande. De svarande företagen i kommun har gett kommunen höga betyg i kategorin Osund konkurrens från kommunen vilket tyder på att det inte är ett så stort problem i kommunen. kommun har gått framåt 7 placeringar till plats i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är kommunens service och attityder till företagande. kommun har en av de bästa siffrorna på nyföretagande i länet och företagen tycker att kommunens service har blivit bättre sedan, en höjning på, enheter i medeltalet. kommun har stigit sex placeringar i årets ranking till plats 7. Frågor att jobba vidare på är de kommunala politikernas och tjänstemännens attityder till företagande och den kommunala servicen. s kommun får även de ett högt betyg av företagen som svarat i kategorin Tele och IT nät där man ligger över rikets medeltal. s kommun har tappat placeringar till plats 88 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är osund konkurrens och medias attityder till företagande. Svenskt Näringsliv Regionkontor Tel

5 Vad är det vi mäter, och varför? Det är företagandet och de företagsamma människorna som skapar fördelar för. Det är företag och företagsamma människor som bygger fundamentet för det moderna samt välmående, och arbetet börjar på den lokala nivån. För att skapa ekonomiskt tillväxt och välstånd krävs framgångsrika företag och förutsättningen för detta är ett gott företagsklimat på alla nivåer. Vår definition av lokalt företagsklimat är det samlade värdet av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagens närmiljö. Svenskt Näringslivs årliga undersökning speglar det lokala företagsklimatet ur företagens perspektiv och arbetar kontinuerligt med klartläggning och uppföljning. Metod Varje år genomför Svenskt Näringsliv en ranking av alla s 9 kommuner i gott företagsklimat. I år genomfördes den mindre undersökning där företag i varje kommun svarar på den utskickade enkäten. Tre block ligger till grund för rankingresultatet; basfaktorer, enkätsvar samt företagens sammanfattande omdöme. Alla tre blocken har lika stor tyngd och värde vid sammanställningen av resultatet. Undersökningen är statistiskt säkerställd från Demoskop och enkätens svarsfrekvens är bra bland länets kommuner och varierar från 7 till 9 procent. Ranking Block Basfaktorer Block Enkät Block Sammanfattande omdöme Disposition Blocken kommer att presenteras i ordning vart och ett för sig med diagram och efterföljande kommentar. Efter presentationen av blocken kan man läsa om bra exempel för framtiden, där bl.a. bra åtgärder och handlingar ute i kommunerna lyfts fram. Sist i rapporten finns två bilagor, den första med en närmare presentation över varje kommun och dess resultat över tid och den andra med definitioner av faktorerna som utgör undersökningen och som ligger till grund för rankingen. Se bilaga för definition av faktorerna tillhörande rankingen eller Statistik från SCB För mer information angående undersökningens metod, besök Svenskt Näringslivs hemsida eller

6 Basfaktorer Block Företagande, minst en anställd 9, 8,,8,9, 8,8,88,9,9 Antal privata arbetsplatser/ inv. Västernorrlands län har flest privata arbetsplatser per invånare och har haft ungefär samma siffror de senaste tre åren. I och i s kommun har man sedan två år tillbaka ökat sina siffror. Nyföretagande,, 9,, 7, 8,8,8 8,8 8, Antal startade företag/ inv. Västernorrlands län Nyföretagandet i länet är högre än riket snitt. och sticker ut mest i länet med höga siffror i nyföretagande. kommun har nästan fördubblat sina siffror på ett år medan tredubblat sina värden på ett år.

7 Marknadsförsörjningsgrad,,,7 9,9 8, 7,, 8, 9,8 Andelar Västernorrlands län Marknadsförsörjningen i länet har legat relativt stabilt. Ser man över en fem års period noterades det högsta värdet år och under de två följande åren sjönk marknadsförsörjningen en aning för att vända uppåt igen. Kommunalskatt,,99,,,9,89,9,9, Västernorrlands län 9 Kr/ kr Generellt kan man se att länets skattesatser har ökat med kr/ kr i jämförelse med rikets snitt som ökat med lite mer än kr/ kr över en fyra års period. Dock har länet generellt en högre skattesats totalt mot riket med en differens på,9 kr/ kr. 7

8 Entreprenader,,,,,,9,9,, 8 Andelar i privat drift Västernorrlands län Om man ser till hur det generellt ser ut i så lägger Västernorrlands kommuner ut nästan hälften så mycket på entreprenad. och s kommun lägger ut mest av sina kommunala verksamheter på privat drift i Västernorrland. Högre utbildningsnivå,,79 7,8,,,,8,, Andel inv. med eftergymnasial utbildning Västernorrlands län, och s kommuner har den största andelen invånare med eftergymnasial utbildning., och har ökat sin andel av invånarna med eftergymnasial utbildning med någon procent sedan mätningen. 8

9 Enkätsvar Block Allmänhetens attityder,,9,,,,,,,7 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Allmänhetens attityder är den kommun som ligger i topp bland länets kommuner och man närmar sig betyget () Bra. s medeltal ligger på, vilket är en bit under rikets medeltal. Kommunalpolitikernas attityder Medelväde,,8,8,,,,,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunalpolitikernas attityder Företagens betyg åt sina kommunalpolitiker skiljer sig en aning runt om i länet där två kommuner ligger under betyget () Godtagbart och en annan nästan vid betyget () Bra. Endast har ökat mer än, enheter sedan förra mätningen i kategorin Kommunalpolitikernas attityder. 9

10 Kommunala tjänstemäns attityder,,,8,,,,,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunala tjänstemäns attityder Bilden över tjänstemännens attityder liknar till stor del den bild som presenterades av politikernas attityder. Variationen mellan kommunerna är stor men skillnaden mellan länet och rikets medeltal är mindre. Medias attityder,,8,,,,,8,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Medias attityder Företagen är relativt nöjda med medias attityder ute i kommunerna. Det är endast i och som attityderna har blivit sämre sedan års mätning.

11 Skolans attityder,,,8,8,8,,,8 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Skolans attityder Skolan är en kategori som många av länets kommuner har ett relativt bra medeltal i. Fyra av länets sju kommuner tangerar eller ligger över rikets medeltal och börjar närma sig betyget () Bra. Kommunens service,,7,,,9, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunens service Företagen ger inte några höga medeltal för Västernorrlands län när det kommer till kommunernas service. kommun har sedan ökat sitt medel från, till,7 vilket är en positiv förändring på, enheter.

12 ,,7 Kommunala regler och byråkrati,,,7,7,,,7 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunala regler och byråkrati Företagen lämnar inte någon ljus bild av kommunerna och länet när det handlar om de kommunala reglerna och byråkratin. Ingen kommun klarar betyget () Godtagbart. Osund konkurrens från kommunen,,,,,8,7,8 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Osund konkurrens från kommunen får i kategorin Osund konkurrens från kommunen länets högsta betyg. har gjort en stor upphämtning från förra årets medeltal på, medan tappar på två år från,7 till årets,.

13 Vägnät, tåg och flygförbindelser,,,,,,,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Vägnät, tåg och flygförbindelser fortsätter att hålla ett högt betyg på, i medeltal. I denna kategori har många kommuner i länet fått ett mycket bättre medeltal över en två års period. går från,7 till, på ett år och går från, till, i medel på två år. Tele och IT nät,,,,,8,,7,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Tele och IT nät I kategorin Tele och It nät får bästa placeringen och länet har samma medeltal som riket. Sedan har ökat, enheter i sitt medeltal och, enheter vilket ger en andra placering i länet.

14 Tillgång på kompetent arbetskraft,,,7,7,8,9,9 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Tillgång på kompetent arbetskraft När det handlar om tillgången på kompetent arbetskraft är företagen inte fullt så nöjda vilket ger länet ett medeltal på,9 som är inom nivån Inte godtagbart. gör den största positiva förändringen och ökar sitt medeltal från, till,8 på två år. Sammanfattande omdöme Block Sammanfattande omdöme,,, År Årets bästa kommun i länet och kategorin är. Med sina, i betyg ligger kommunen, enheter över rikets medel. Kommunen har över en tre års period inte backat i sina betyg utan över tid förbättrat sitt medeltal. Hela procent av företagen har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt, vilket är en ökning med procentenheter från. Sammanfattande omdöme Medlevärde,7,, År s sammanfattande omdöme har successivt sjunkit från och endast procent av företagen som svarat i denna mätning har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Det är en minskning med procentenheter från.

15 Sammanfattande omdöme,,, År ligger bland länets toppkommuner i kategorin med sina, i medelvärde, ett värde som står sig när man ser till rikets medel som även det är,. Medeltalet för har legat ganska stabilt över de tre senaste åren. procent av företagen har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt, vilket är en ökning med procentenheter från. Sammanfattande omdöme,,, År För har det sammanfattande omdömet legat relativt stadigt och endast varierat någon tiondel kring betyget () godkänt. är en av länets toppkommuner i denna kategori med ett medeltal i jämförelse med riket. procent av företagen som svarat har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Detta är en ökning med 8 procentenheter från. Sammanfattande omdöme,,9, År har ett betyg som är något högre än. Kommunen har hämtat sig efter förra årets nedgång på, enheter och är på väg upp mot års betyg. 8 procent av företagen som svarat har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Det är en ökning med procentenheter från året innan. Sammanfattande omdöme,,9, År utveckling över de tre senaste åren går framåt. Kommunens betyg ligger just under rikets medeltal och just över länets medeltal på,. procent av företagen har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Det gör att ökar sitt medeltal med 8 procentenheter.

16 Sammanfattande omdöme,, År Sammanfattande omdömet för har successivt över en tre års period ökat till en nivå som ger ett godkänt betyg av företagen i kommunen. 8 procent av företagen som svarat har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Detta är en ökning med procentenheter från året innan. Bra exempel för framtiden Det finns många goda exempel på kommuner som jobbar aktivt med sitt lokala företagsklimat och lyckas genom detta skapa en bättre miljö för företagen där de kan verka och utvecklas. För att få inspiration till ett fortsatt arbete lyfts här kommuner fram där man på något specifikt område tillsammans i kommunen lyckats skapa goda förutsättningar för företagande. Var kommunen ligger i har inte så stor betydelse, förutsättningar skapas genom samarbete, vilja och ibland en smula efterhärmanden. Osund konkurrens har jobbat med att förbättra den osunda konkurrensen i kommunen. Man har bland annat avvecklat det kommunala tryckeriet som upplevdes som konkurrerande verksamhet. En annan kommun som också har nöjda företag samt fått ett bra betyg på den osunda konkurrensen är Gnosjö kommun i Jönköpings län. Offentlig upphandling s kommun har skapat ett policydokument för offentlig upphandling. Dokumentet skall fungera som en vägvisare för hur kommunens bolag och stiftelser ska agera och gå tillväga vid ett upphandlingstillfälle. Andra kommuner i med liknande dokument är Ronneby och Umeå kommun. Företagslots En bra service som kommunen kan erbjuda företag är en företagslots. Det hjälper företag bland annat att inte hamna fel i den kommunala organisationen vilket sparar tid och resurser, samt att hitta rätt person för rätt ärende. En dörr in kan skapa en god relation mellan kommun och företag på lång sikt. s kommun har länge satsat på att skapa och bibehålla en väl fungerande företagslots som företagen i kommunen är nöjda med. Kommunen har varit ett föredöme för andra kommuner som har inspirerats av dess funktion och sätt att arbeta. Även s kommun har en företagslots som man arbetar med. Service kommun har nöjda företag när det gäller den kommunala servicen, och man har ett av de högsta medeltalen i länet. Kommunen jobbar nära sina företag och är ute och besöker dom vilket skapar en grogrund för en god kommunikation som i sin tur är viktig när man tillhandahåller service. Andra kommuner som har ett jämförbart medelvärde till i kategorin kommunens service är Haninge och Gislaveds kommun som ligger i Stockholms län respektive Jönköpings län.

17 Attityder hos politiker och tjänstemän s kommun har under det senaste året satsat på att möta kommunens företag mera i dess vardagsmiljö. Politiker och tjänstemän har under våren gjort företagsbesök för att öka förståelsen för företagens situation samt att försöka utveckla närmare kontakter mellan företagen och kommunens företrädare, något som kan löna sig på lång sikt. Handläggningstider Det är viktigt att handläggningstiderna hos kommuner och andra myndigheter är så korta som möjligt för företag då deras verksamhet kan vara direkt beroende av tiden som omfattar hantering av ärendet. År hamnade s kommun bra till när det handlade om handläggningstider på maximalt 7 dagar. Andra kommuner i som också hade korta handläggningstider var bland andra Åre, Hedemora och Perstorps kommun. Entreprenader När kommuner erbjuder och lägger ut sina tjänster på entreprenad skapas fler möjligheter och jobb till företagen. Det är överlag väldigt liten andel av verksamheten som kommuner och landsting lägger ut till privata företag, men de som är bäst i länet är och kommun. Andra kommuner som lyckats lika bra var Västervik och Herrljunga kommun. 7

18

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2015

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2015 Företagsklimatet i kommun 2015 Fakta Intervjuperiod januari-april 2015 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i kommun från

Läs mer

Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner. Olle Nylund April 2009

Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner. Olle Nylund April 2009 Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner Olle Nylund April 2009 Företagsklimatet blir långsamt något bättre 1 Företagsklimatet blir långsamt något bättre Det lokala företagsklimatet

Läs mer

Lokalt företagsklimat Sundsvall

Lokalt företagsklimat Sundsvall Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 8 14 7 12 10 12 1- anställda 18 24 31 46 43 43 42 38 40 6-2 anställda 26 26 31 27 26 26

Läs mer

Lokalt företagsklimat Hudiksvall

Lokalt företagsklimat Hudiksvall Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 5 5 8 13 14 10 12 11 12 1-5 anställda 32 43 42 43 43 43 42 38 40 6-25 anställda 33 31 35 30

Läs mer

Lokalt företagsklimat Klippan

Lokalt företagsklimat Klippan Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 12 16 17 11 14 9 12 9 12 1-5 anställda 41 48 47 41 43 40 42 38 40 6-25 anställda 22 26 31

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Karlskrona?

Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Anna Gillek Dahlström, Jönköping Vad är företagsklimat? Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 3 Företagens välfärdsavtryck

Läs mer

Lokalt företagsklimat Karlskrona

Lokalt företagsklimat Karlskrona Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 3 7 8 11 14 5 12 8 12 1-5 anställda 31 41 46 43 43 44 42 37 40 6-25 anställda 18 24 29 26

Läs mer

Lokalt företagsklimat Umeå

Lokalt företagsklimat Umeå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 28 14 26 12 25 12 1-5 anställda 24 29 32 43 43 43 42 44 40 6-25 anställda 28 25 31 17

Läs mer

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Eda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Götene kommun 2016

Företagsklimatet i Götene kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Lokalt företagsklimat Västernorrland 2012 Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Information om undersökningen ScandInfo har under perioden september till november 2012 genomfört undersökningen Lokalt

Läs mer

Företagsklimatet i Lysekils kommun 2016

Företagsklimatet i Lysekils kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4000 personer 2 800 miljoner i skatteintäkter 3 1600 sjuksköterskor eller 7600 gymnasieplatser 2 Totalt

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 57300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 30600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 49500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 36300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 13500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 19400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 31300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 20400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Linköpings kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Lokalt företagsklimat Tranemo 2012. Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg

Lokalt företagsklimat Tranemo 2012. Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Lokalt företagsklimat Tranemo 2012 Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Information om undersökningen ScandInfo har under perioden september till november 2012 genomfört undersökningen Lokalt Företagsklimat

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Skola, utbildning Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Fastigheter Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 21400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 40100 personer

Läs mer