SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER"

Transkript

1 SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q4 2014

2 Christina har arbetat på Compricer sedan februari 2012 och hjälper Compricers kunder att spara pengar genom att sprida kunskap om privatekonomi. Christina har en master i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelor i psykologi från Swinburne University och drev tidigare en ekonomiblogg. OM BAROMETERN Svensk Privatekonomisk Barometer presenteras varje kvartal och sammanfattar siffror från olika privatekonomiska områden: bolån, el, försäkringar, sparande, mobil och privatlån. Svensk Privatekonomisk Barometer ges idag ut för första gången i sin nuvarande form och är ett samarbete mellan Compricer, Lendo, Mobilio, Kundkraft och MittBolån. Syftet med barometern är att få en klar bild av allt ifrån hur priset på el förändras över tid till hur räntan på bolånen rör sig i relation till reporäntan. För frågor, kontakta: Christina Söderberg, sparekonom BOLÅN Stor prutmån på bolån 0,26 procentenheter i snitt mot listräntan under kvartal fyra. Den rörliga listräntan för bolån sänktes med 0,42 procentenheter under året. MittBolåns lägst erbjudna ränta under 2014 var 1,30 procent. PRIVATLÅN Lönsamt att samla privatlån och krediter till ett större lån hela 5 procentenheter i skillnad på lån under kr och över kr. Lägst erbjuden ränta på privatlån från Lendo EL Inaktiv sämsta alternativet för el-kunder. Kundkraft erbjöd sina kunder en rabatt på 18,38 öre/kwh under Fortum erbjöd lägsta rörliga elpris vid årets utgång. SPARKONTO Lata pengar att tjäna - 1,50 procentenheter i skillnad mellan bäst ränta på sparkonto hos kreditinstitut och bäst ränta hos storbank under sista kvartalet. Räntan på rörliga sparkonton sänktes under 2014 med 0,65 procentenheter. var under året 3,25 procent.

3 BOLÅN RÄNTANS UTVECKLING UNDER 2014 Reporäntan sänktes med 0,75 procentenheter under 2014, listräntan (snitt) hos bankerna sänktes med 0,42 procentenheter samtidigt som den erbjudna snitträntan hos MittBolån sjönk med 0,45 procentenheter. Samtliga presenterade räntor är 3-månadersräntor. 3% Lägsta erbjudna räntan under 2014: 1,30% 2,67 2,66 2,44 2,38 2,43 2,25 2% 1,90 1,90 2,12 1,58 1,99 ANDEL RÖRLIGA JÄMFÖRT MED BUNDNA LÅN Under kvartal fyra valde 95 procent av MittBolåns kunder rörliga lån vilket är 3 procent- 1,30 enheter mer än under kvartal tre. 1% Q1 Bankernas listräntor snitt* Q2 Erbjuden snittränta MittBolån Q3 Q4 Lägsta erbjudna ränta MittBolån 100% 90% 80% 70% 84% 89% 92% 9 Den lägsta räntan som MittBolån erbjöd under kvartal fyra låg på 1,30 procent vilket är 0,28 60% procentenheter lägre än under kvartal tre. Detta var också den lägst erbjudna räntan under 50% 2014, och en sänkning under året med 0,60 procentenheter. 40% Kvartal Bankerna* MittBolån Skillnad Q1 2,67% 2,44% -0,23 30% 20% 10% 0% 16% 11% 8% Q2 2,66% 2,38% -0,28 Q1 Q2 Q3 Q4 Rörliga lån Bundna lån Q3 2,43% 2,12% -0,31 Q4 2,2 1,99% -0,26 Snitt ,50% 2,23% -0,27 *3-månaders ränta snitt från MittBolån, Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Länsförsäkringar, Nordea, SBAB, SEB, Skandiabank, Swedbank, BättreBolån och Ålandsbanken. Under kvartal fyra har MittBolån erbjudit sina kunder en genomsnittlig ränta på 1,99 procent.

4 a Snitträntan på rörliga bolån sjönk med 0,18 procentenheter under kvartal fyra och med 0,42 procentenheter under Snitträntan för ett 3-års bundet bolån låg under kvartal fyra på 2,42 och under 2014 på 2,75 procent i snitt. HISTORISK SNITTRÄNTA, SAMTLIGA BOLÅNEINSTITUT 7% 6% BOLÅNERÄNTA SNITT Kvartal 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år Q1 2,67% 2,67% 2,7 2,99% 3,56% 4,30% Q2 2,66% 2,6 2,71% 2,93% 3,46% 4,21% 4% 3% 2% Q3 2,43% 2,41% 2,49% 2,64% 3,10% 3,94% 1% Q4 2,2 2,23% 2,30% 2,42% 2,82% 3,64% Skillnad -0,42-0,44-0,45-0,57-0,74-0,66 Den lägsta erbjudna rörliga bolåneräntan sjönk med 0,27 procentenheter under kvartal fyra och med 0,49 procentenheter under % mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år HISTORISK SNITTRÄNTA (3-MÅN) OCH STIBOR 3M 7% INSTITUTEN MED LÄGSTA LISTRÄNTAN 6% Kvartal* #1 #2 #3 Q1 2,62% 2,63% 2,66% Bättre Bolån Nordea Handelsbanken Q2 2,61% 2,62% 2,63%t Bättre Bolån Länsförsäkringar Nordea Q3 2,40% 2,41% 2,41% Bättre Bolån MittBolån Länsförsäkringar Q4 2,13% 2,14% 2,1 Bättre Bolån Länsförsäkringar SBAB Skillnad -0,49-0,49-0,51 * Q1=31/3, Q2=30/6, Q3=30/9, Q4=31/12 4% 3% 2% 1% 0% mån STIBOR 3M* *STIBOR 3M - Stockholm Interbank Offered Rate är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet.

5 PRIVATLÅN UTBETALDA RÄNTOR HOS LENDO 2014 Lägst erbjuden ränta under året var 3,25 procent. Medianräntan under året låg på 9,83 procent för alla utbetalda lån och på 7,51 procent för lån över kronor. MEDIANRÄNTOR FÖR LÅN ÖVER OCH UNDER KRONOR Ränteskillnaden på lån under kronor och på lån över kronor låg under året på 4,88 procentenheter. Ofta erbjuds lägre ränta om man samlar sina lån till ett större lån vilket syns tydligt i diagrammet nedan. 11% 10% 9% 8% 7% 6% 4% 9,95 9,90 9,90 9,55 3,85 3,79 3,25 3, % 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 12,50 9,95 7,95 12,10 9,89 7,53 12,45 9,50 7,25 12,50 9,68 7,30 3% 6% 2% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Lägsta erbjudna ränta Medianränta* < kr kr > kr Räntorna sätts individuellt och utifrån kundens kreditvärdighet. För att få en låg ränta krävs ofta en god ekonomi och stabila anställningsförhållanden. *Medianen är det mittersta talet i en mängd tal. Antalet tal större än medianen är lika med antalet tal mindre än medianen. Storleken på ansökt lån låg på drygt kronor och storleken på utbetalt lån låg på drygt kronor i snitt under året. Skillnaden mellan ansökt och utbetalt lån ökade under kvartal fyra till 18 procent (från 11 procent under kvartal tre). Årets lägsta ränta: 3,2

6 EL-AVTAL KUNDKRAFTS PRISER JÄMFÖRT MED ÖVRIGA MARKNADEN Under året erbjöd Kundkraft sina medlemmar ett genomsnittspris på 85,03 öre/kwh samtidigt som genomsnittspriset på 1-årsavtal på marknaden låg på 103,41 öre/kwh. Skillnaden kan bli ännu större pga att vissa elbolag även har olika fasta avgifter. Dessa är helt bortförhandlade för Kundkrafts kunder. ANDELEN RÖRLIGA JÄMFÖRT MED FASTA ELAVTAL Av alla som tecknade ett elavtal hos Compricer under kvartal fyra valde 51 procent ett rörligt elavtal och 49 procent ett fast. Intresset för rörliga avtal var högst under kvartal ett och två ,21 101,30 84,60 83,10 Q1 Q2 Genomsnittligt elpris övriga marknaden 106,11 86,33 Q3 104,02 86,10 Q4 Priser Kundkraft 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% Q1 17% 7 2 Q2 Rörligt elpris 51% 49% 51% 49% Q3 Q4 Fast elpris All el via Kundkraft är Grön El, alltså el som enbart producerats av förnybara energikällor.

7 LÄGSTA ERBJUDNA RÖRLIGA ELPRIS KWH I ELOMRÅDE 3 (SÖDRA MELLANSVERIGE) Lägst rörligt elpris i elområde 3 erbjöd Fortum med ett pris på 73,96 öre/kwh kvartal 4 vilket är en sänkning med 1,79 öre/kwh från kvartal tre. Det lägsta jämförelsepriset steg något under året från 71,38 till 73,96 öre/kwh. ELSPOTPRIS, NORDPOOL öre/kwh Rörligt #1 #2 #3 Q1 71,38 öre/kwh 71,69 öre/kwh 73,30 öre/kwh Fortum SverigesEnergi Göta Energi Q2 76,14 öre/kwh 76,88 öre/kwh 82,28 öre/kwh Göta Energi Fortum E.ON Q3 75,75 öre/kwh 78,86 öre/kwh 81,09 öre/kwh Fortum Göta Energi Vattenfall Q4 73,96 öre/kwh 77,10 öre/kwh 78,53 öre/kwh Fortum Vattenfall E.ON Spotpriset på el sjönk under kvartal fyra med 3,45 öre/kwh från 33,56 öre/kwh till 30,11 öre/ kwh. Under 2014 sjönk spotpriset med 1,50 öre/kwh. Nov 2011 Jan 2012 Mar 2012 Maj 2012 Jul 2012 Sept 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mar 2013 Maj 2013 Jul 2013 Sept 2013 SE1 SE2 SE3 SE4 Nov 2013 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Sept 2014 Nov 2014 Spotpriset är det rörliga pris som sätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Spotpriset ligger till grund för hur elbolagen sätter sina priser till konsumenter. FÖRSÄKRINGAR Genomsnittspremierna på bilförsäkringar har legat relativt still under året. Helförsäkringar har blivit marginellt billigare samtidigt som halvförsäkring och trafikförsäkring har blivit marginellt dyrare. Under kvartal fyra kostade en genomsnittlig helförsäkring kronor, en halvförsäkring kronor och trafikförsäkring 3179 kronor. GENOMSNITTSPREMIER PÅ BILFÖRSÄKRINGAR UNDER 2014 KR Q1 Q2 Q3 Q4 HELFÖRSÄKRING HALVFÖRSÄKRING TRAFIKFÖRSÄKRING ö

8 SPARKONTO Räntan på rörliga sparkonton sänktes i snitt med 0,26 procentenheter under kvartal fyra och med 0,65 procentenheter under STORBANKERNAS VANLIGA OBUNDNA SPARKONTON, KR Skillnaden mellan bäst rörlig ränta på sparkonto hos storbank och bäst rörlig ränta hos kreditinstitut var 1,5 procentenheter kvartal fyra (31/12). Högst rörliga ränta på sparkonto med insättningsgaranti erbjöd Amfa Bank, Collector och Hoist Spar kvartal fyra (1,60 %) vilket är en sänkning med 0,5 procentenheter från kvartal tre. INSTITUTEN MED HÖGST RÄNTA OCH INSÄTTNINGSGARANTI, KR Rörlig, fria uttag #1 #2 #3 Q1 2,30% 2,2 2,20% Resurs Bank Svea Direkt SBAB! Q2 2,2 2,20% 2, Avida Finans Amfa Bank Collector Q3 2,10% 2,0 2,00% Svea Direkt TF Bank Marginalen Bank Handelsbanken Nordea SEB Swedbank e-kapitalkonto Förmånskonto Enkla Sparkontot e-sparkonto Q1 0,20% 0,0 0,30% 0,2 Q2 0,20% 0,0 0,30% 0,20% Q3 0,10% 0,00% 0,20% 0,10% Q4 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% Q4 1,60% 1,60% 1,60% Amfa Bank Collector Hoist Spar Högst ränta på sparkonto med 3-års bindningstid erbjöd Hoist Spar kvartal fyra (2,50 %), vilket är samma ränta som de erbjöd kvartal tre. Skillnad ,20-0,05-0,30-0,15 3 år bunden #1 #2 #3 Q1 3,20% 3,1 3,10% BIGBANK BlueStep Finans Hoist Spar Q2 3,30% 3,2 3,10% BIGBANK BlueStep Finans Hoist Spar Q3 2,50% 2,4 2,40%t Hoist Spar BlueStep Finans Marginalen Bank Q4 2,50% 2,40% 2,20% Hoist Spar Marginalen Bank BIGBANK Under 2014 sänktes räntan på rörliga sparkonton i snitt med: 0,65 procentenheter

9 CHRISTINA SÖDERBERG, SPAREKONOM Christina har arbetat på Compricer sedan februari 2012 och hjälper Compricers kunder att spara pengar genom att sprida kunskap om privatekonomi VÅRA EXPERTER LENA WALLIN, BOLÅN För att ta fram Svensk Privatekonomisk Barometer tar vi in kunskaper från experter inom respektive område. Vid frågor om Barometern och dess innehåll kan ni alltid kontakta Christina Söderberg. Har ni specifika frågor om ett område får ni gärna även kontakta våra experter via telefon eller mejl. Lena har lång erfarenhet av bostadsmarknaden efter 8 år som fastighetsmäklare. Lena har jobbat på MittBolån sedan starten och kan ge värdefulla tips och råd HANNA NEIDENMARK, PRIVATLÅN Hanna arbetar på Lendo sedan 2012, och har en magisterexamen inom ekonomi. Hanna ansvarar för att du som kund ska få så många och bra erbjudanden som möjligt JOHAN DAHLGREN, EL Johan har jobbat inom elbranschen sedan Sedan 2011 hjälper han dagligen Kundkrafts medlemmar att hitta rätt i eldjungeln och att hitta enklare elavtal PHILIPPE SUHARD, FÖRSÄKRINGAR Philippe har jobbat på Compricer sedan september 2008 och ansvarar för försäkringar RIKARD SCHOLLIN, MOBIL Rikard svarar på frågor inom mobiltelefoni och ansvarar för Mobilios operativa verksamhet

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q1 2015. 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är okej om bankerna börjar ta ut en minusränta på sparkontot.

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q1 2015. 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är okej om bankerna börjar ta ut en minusränta på sparkontot. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q1 2015 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är okej om bankerna börjar ta ut en minusränta på sparkontot. Undersökning om svenskarnas åsikter om avgifter på sparkontot.

Läs mer

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån.

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån. Privatekonomisk barometer Juli 2013 Bolån Sammanfattning för Juli 2013 Räntan har, i snitt, minskat för bolån med rörlig, 1 års och 2 års ränta under juli (0,03, 0,03 respektive 0,01 procentenheter). För

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Augusti2013

Privatekonomiskbarometer Augusti2013 Privatekonomiskbarometer Augusti2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Augusti 2013 Räntan har under augusti, i snitt, minskat

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Vad säger banken? I princip kan man låna till vad som helst som banken inte betraktar

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÅNEGUIDEN KREDITKORTEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÅNEGUIDEN KREDITKORTEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÅNEGUIDEN MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I EXPRESSEN JUNI 2007 LYXFÄLLAN Charlie Söderberg, känd från Lyxfällan i TV3, ger sina bästa tips

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer