Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder."

Transkript

1 PRESSINFO Bank 2013 Datum: Publicering: Kl Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. 1

2 OM SKI BANK 2013 Kundnöjdhet och kundlojalitet är två viktiga nyckelindikatorer för företag och organisationer. Utöver att mäta dessa undersöks i SKI-modellen även fem andra områden/aspekter (image, förväntningar, upplevd produkt- och servicekvalitet samt prisvärdhet) för att förklara vad som gör kunder nöjda och lojala. Betygen för respektive aspekt presenteras på en 0:100-skala. Ju högre betyg desto bättre omdöme har banken fått av sina kunder. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. Målpopulationen i undersökningen gällande privatpersoner utgörs av personer mellan 18 och 79 år som är bosatta i Sverige och har en bankrelation. PAR Konsument har använts som urvalsram. En intervju har i genomsnitt tagit ca 12 minuter. Målpopulationen i undersökningen gällande företagskunder utgörs av företag med minst en anställd som är registrerade i Sverige och har en bankrelation. Företagsdatabasen PARAD har använts som urvalsram. En intervju har i genomsnitt tagit ca 11 minuter. I genomsnitt är felmarginalen både för privat- och företagsstudien 2,5 enheter. Felmarginalen bildar tillsammans med medelvärdet ett konfidensintervall som med en viss sannolikhet täcker det sanna värdet man vill uppskatta i en population. SKI använder som standard 95 % sannolikhet. Förklararingsgraden är i genomsnitt 68 procent. Förklaringsnivån (eller förklaringsgraden) anger hur mycket av den totala variationen nöjdhet som kan förklaras av modellen (i detta fall image, förväntningar, upplevd kvalitet och prisvärde). Samtliga intervjuer har genomförts via telefon och har pågått under perioden 5 augusti 16 september Totalt har intervjuer genomförts och svarsfrekvensen uppskattas till 62 procent. 2

3 GENERELLT Bankbranschen får fortsatt kritik av sina kunder. I år kan en nedgång i kundernas nöjdhet noteras både bland privat- och företagskunder. Årets resultat är det sämsta på många år och branschen har nu en lång resa att göra för att öka kundernas förtroende. Endast 3 av 10 bankkunder känner ett högt förtroende för bankbranschen. Däremot är förtroendet för den egna banken betydligt högre. Detta skulle kunna vara en förklaring till den relativt låga kundrörligheten i branschen. En av bankbranschens utmaningar är att se kundernas faktiska behov. Kunderna värderar idag service högt i sin relation med sin bank samtidigt som den succesivt har upplevts som försämrad. Exempel på detta är minskningen av kontanthantering, ökat beroende av tekniska tjänster och nedstängningar av fysiska kontor. Bankernas får stor kritik från kunderna för att de känner sig tvingade in i olika i tekniska tjänster som sedan inte upplevs fungera. Kunder vill ha säkra och korrekta tjänster av sin bank. Bankkunderna ställer idag högre krav på sin bank när det gäller råd och service. Detta är något man upplever sig betala för men inte får i den utsträckning man förväntar sig. En källa till missnöje är att kunder idag upplever banker som mer säljande än rådgivande. 3

4 Privatmarknad 2013 För tredje året får ICA banken höga betyg av sina kunder och i år hamnar ICA banken i toppen. ICA bankens kunders höga förväntningar på produkter och service lyckas ICA banken uppfylla bra vilket ligger bakom det höga betyget. Bland de stora bankerna behåller Handelsbanken sin ledande position. Länsförsäkringar Banks kunder är mindre nöjda sedan förra året. Kunderna förväntar sig en mycket hög nivå vad gäller service, information och råd och det har man inte lyckats leva upp till. Länsförsäkringar Bank har dock fortfarande nöjda kunder. Årets minskning beror mycket på att nya kunder inte är lika nöjda som kunder som varit kunder längre. Nordeas kunder har de senaste två åren upplevt en försämrad relation med sin bank. Lyckas inte Nordea vända denna negativa trend riskerar deras kunder snart att hamna i kategorin missnöjda kunder, vilket är ovanligt i bankbranschen. En generell trend är att banker som har en tydlig kundgrupp, så kallade nischbanker, är i regel mer nöjda, detta noteras hos exempelvis kunder i ICA banken och Skandiabanken. Danske Banks nedåtgående trend fortsätter och de har sedan 2008 fått lägre betyg av sina kunder för varje år. Kunderna till Danske Bank upplever att de får betala dyrt för sina produkter. Det är uppenbart att borttagandet av kontanthantering fortfarande sticker kunder i ögonen. Sparbankerna som grupp har fortsatt nöjda kunder men minskar något i år, dock mindre än branschen som helhet. Skillnaderna mellan enskilda sparbanker är fortsatt relativt stor. Sparbanker med särskilt nöjda kunder är Ålems Sparbank, Westra Wermlands Sparbank och Tidaholms Sparbank. 4

5 Företagsmarknad 2013 Samtliga banker får sämre betyg av sina företagskunder. Bland företagsbankerna tappar SEB mest. Nya kunder till SEB är mer nöjda än kunder som har varit kund längre. Handelsbanken klarar sig bäst även i år och har nöjdast företagskunder av samtliga banker. Swedbank får det lägsta kundbetyget på många år av sina företagskunder och hamnar på samma nivå som Nordea. Swedbanks produkter tycker kunderna är alltför dyra i förhållande till vad de betalar. Företagskunderna är inte helt nöjda med de produkter och tjänster som bankerna erbjuder de upplever exempelvis att de tekniska tjänsterna blivit sämre. Sämre service tillsammans med lägre upplevd kvalitet betyder att man som företagskund upplever att man får sämre valuta för pengarna jämfört med tidigare. En stor utmaningen som bankerna har när det gäller företagskunderna är att de känner sig mindre trygga och i mindre utsträckning än tidigare upplever bankerna som ansvarsfulla. Viktigt för företagskunder till bankerna är att det finns produkter och service som passar just dem. Sparbankerna och Handelsbanken har båda stark lokal förankring vilket förklarar att de har årets mest nöjda företagskunder. De sparbanker som uppvisar särskilt nöjda företagskunder är Tidaholms Sparbank, Ålems Sparbank och Fryksdalens Sparbank. Internationella jämförelser Trenden med mindre nöjda kunder kan också noteras i övriga nordiska länder. Omotiverade vinster, i kundernas ögon, sämre upplevd service är den gemensamma nämnaren för samtliga nordiska länder. Den bredda nedgången gäller såväl privatkunder och företagskunder. Minst nöjd är man i Danmark och Sverige följt av Norge medan man i Finland och de baltiska länderna är betydligt mer nöjd. De internationella studierna genomför inom ramen för EPSI Rating och mer information finns på För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Analytiker, Johan Parmler, VD, telefon: , e-post: telefon: , e-post: 5

6 Kundnöjdhet Privatmarknad Aktör Danske Bank 75,6 74,1 71,6 72,1 71,4 67,3 Handelsbanken 75,0 76,9 78,3 77,8 75,2 74,2 ICA banken 73,3 74,1 75,6 79,4 78,5 79,0 Länsförsäkringar bank 77,9 78,7 79,6 80,1 79,5 74,3 Nordea 67,9 70,9 71,3 70,7 66,4 64,1 SEB 70,4 68,1 70,0 69,5 67,7 66,2 Skandiabanken 74,2 75,2 78,0 75,4 74,6 75,1 Sparbanken Öresund 77,5 76,7 73,0 Sparbankerna 75,6 75,6 75,8 76,0 75,3 74,6 Swedbank 70,6 70,2 70,3 70,2 66,7 65,2 Övriga 73,2 75,5 74,4 79,4 64,7 79,8 Branschen 71,8 72,4 73,0 73,0 69,7 68,7 Kundnöjdhet Företagsmarknad Aktör Danske Bank 71,5 68,9 68,6 70,0 70,7 68,2 Handelsbanken 72,4 72,0 73,0 73,3 73,2 71,1 Nordea 67,0 65,7 67,0 65,3 64,6 63,3 SEB 67,7 65,0 67,5 69,5 71,2 67,5 Sparbanken Öresund 72,6 72,7 67,6 Sparbankerna 73,5 73,3 72,4 74,2 74,2 70,9 Swedbank 70,6 65,3 67,6 66,7 67,0 63,7 Övriga 69,0 75,0 74,5 65,9 69,6 71,5 Branschen 69,7 68,4 69,6 69,2 69,6 67,4 6

7 Internationella jämförelser Kundnöjdhet Privatkunder Land Czech Republic 69,8 67,8 69,7 71,1 71,3 Estonia 75,6 75,4 74,2 73,1 72,3 71,2 Latvia 78,1 75,2 76,8 75,3 76,7 75,2 Lithuania 82,1 78,2 78,3 77,6 78,4 79,3 Denmark 73,9 68,5 70,0 71,9 67,5 65,8 Finland 76,7 77,3 78,2 77,2 76,5 75,6 Norway 69,8 69,4 69,9 72,1 71,5 69,8 Russia 75,3 70,6 73,3 72,5 75,0 75,3 Spain 61,9 54,3 Sweden 71,8 72,4 73,0 73,0 69,7 68,7 United Kingdom 72,3 69,4 72,4 73,8 74,4 Kazakhstan 72,0 76,2 76,1 77,6 Azerbaijan 83,0 82,4 85,4 82,9 Georgia 82,4 83,5 86,0 83,0 EPSI North Europe 73,5 71,9 73,1 73,8 72,9 72,8 Kundnöjdhet Företagskunder Land Denmark 73,1 66,6 67,1 68,8 70,7 66,9 Finland 76,1 75,9 73,7 76,2 77,0 75,3 Norway 68,2 67,2 67,6 68,6 68,9 67,6 Sweden 69,7 68,4 69,6 69,2 69,6 67,4 UK 68,5 64,2 68,7 69,4 71,9 Estonia 70,5 65,8 66,9 65,3 67,1 67,1 Latvia 74,9 69,3 69,8 71,6 73,0 73,2 Lithuania 80,1 70,8 71,5 73,7 71,3 74,2 7

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2008 - Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar 1989-2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer