Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015"

Transkript

1 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0

2 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid. Framtida utlåning sid. Användningsområden sid. Befintliga och nya företagskunder sid. Utlåningsmarginal sid. Företagens storlek sid. Bankernas utlåning till hushåll sid. Nuvarande utlåning sid. Framtida utlåning sid. Befintliga och nya privatkunder sid. Utlåningsmarginal sid. 0 Konjunkturbedömning sid. Kortsiktig sid. Långsiktig sid. Bilagor Bortfallsredovisning

3 Låneindikatorn Juni 0, sid Sammanfattning Oförändrad utlåning till företag förväntas Nära hälften av bankcheferna anger att bankens utlåning till företag har ökat under andra kvartalet 0, vilket ligger i nivå med föregående mätning. En av tre bankchefer bedömer att bankens utlåning till företag kommer att öka under tredje kvartalet 0, vilket är en lägre andel jämfört med föregående mätning. De flesta bankchefer tror dock på oförändrad utlåning. Ökad utlåning till hushåll Tre av fyra bankchefer uppger att bankens utlåning till privatkunder har ökat under andra kvartalet 0, vilket är en högre andel jämfört med föregående mätning. procent av bankcheferna bedömer att utlåningen till privatkunder kommer att öka på kort sikt, medan procent tror att den kommer att öka på lång sikt. Färre tror på en ökning av utlåningen på kort sikt och färre tror på en minskning på lång sikt. Ingen skillnad för företags- och privatkunder att få lån De flesta bankchefer upplever inte att det är någon skillnad i hur svårt det är för företags- och privatkunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Andel bankchefer som upplever att det är enklare för befintliga företagskunder att få lån är dock lägre än föregående mätning. Färre bankkontor ökar utlåningsmarginalen till företag Drygt hälften av bankcheferna uppger att bankens utlåningsmarginal till företag är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Det är en lägre andel som uppger att utlåningsmarginalen har ökat jämfört med föregående mätning. Ett av fyra bankkontor har ökat sin utlåningsmarginal till privatkunder jämfört med föregående kvartal, medan något större andel har minskat den. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Fortsatt positiv konjunkturutveckling på lång sikt Nästan en av tre bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att stärkas på kort sikt och drygt hälften tror att konjunkturen kommer att stärkas på lång sikt. Resultaten ligger i nivå med föregående mätning.

4 Låneindikatorn Juni 0, sid Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Genomförande Undersökningen genomförs kvartalsvis av CMA Research AB, se för mer information. Denna mätning är den fyrtiofjärde i ordningen sedan starten i september 00. Projektledare på CMA: Anna Bergman. Kontaktperson hos Almi Företagspartner: Lars Mårdbrant. procent av bankcheferna vill ta del av undersökningens resultat. Metod Undersökningens målgrupp är bankkontorschefer från samtliga bankkontor i Sverige (totalt finns ca 00 bankkontor). Telefonintervjuer har genomförts med 0 bankkontorschefer under perioden juni 0. Urvalsmetoden är ett så kallat OSU (obundet slumpmässigt urval) som beställts från PAR (www.par.se). Felmarginalen i studien på totalnivå är max ± procent. Andel respondenter utan åsikt i en fråga redovisas endast om den överstiger procent. Enkät Enkäten består av fem frågeområden: utlåning till företag, bankkontorets lånevillkor för företag, utlåning till hushåll, bankkontorens lånevillkor samt konjunkturutveckling. Frågorna har utarbetats i samarbete mellan Almi Företagspartner, CMA Research AB och Riksbanken.

5 Låneindikatorn Juni 0, sid Fakta om respondenterna Bank Respondenterna arbetar främst på Handelsbanken (SHB). I kategorin Övriga ingår i huvudsak bankkontorschefer på lokala sparbanker. Bankkontor SHB % Swedbank Nordea SEB Övriga % % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kunder Majoriteten av bankkontoren har utlåning till både företagskunder och privatkunder. Bankkontorets kunder % % Både företagsoch privatkunder Privatpersoner Företag % Bas: Samtliga banker, 0 st.

6 Bankernas utlåning till företag Nuvarande utlåning Låneindikatorn Juni 0, sid Nära hälften av bankcheferna anger att bankens utlåning till företag har ökat under andra kvartalet 0, jämfört med första kvartalet. Ungefär lika många uppges ha oförändrad utlåning. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Har bankens utlåning till företag ökat, minskat eller är den oförändrad under andra kvartalet i år (jämfört med första kvartalet i år)? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, % 0% 0% 0% 0% 00% Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.

7 Bankernas utlåning till företag Framtida utlåning, kortsiktig Låneindikatorn Juni 0, sid En av tre bankchefer bedömer att bankens utlåning till företag kommer att öka under tredje kvartalet 0. Detta är en lägre andel jämfört med föregående mätning, medan andelen som tror på minskad utlåning är högre. De flesta bankchefer tror dock på oförändrad utlåning. Bedömer du att bankens utlåning till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under tredje kvartalet 0 (jämfört med andra kvartalet 0)? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, % 0% 0% 0% 0% 00% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.

8 Bankernas utlåning till företag Framtida utlåning, långsiktig Låneindikatorn Juni 0, sid Nästan tre av fem bankchefer bedömer att utlåningen till företag kommer att öka under de kommande fyra kvartalen. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning, men andelen bankchefer som tror att utlåningen kommer att öka tenderar att minska. Bedömer du att bankens utlåning till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen (jämfört med föregående fyra kvartal)? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, % 0% 0% 0% 0% 00% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.

9 Bankernas utlåning till företag Användningsområden Låneindikatorn Juni 0, sid Företagens ökade lånebehov gäller främst rörelsekapital och maskiner/inventarier. Jämfört med föregående mätning är det en högre andel som uppger att det ökade lånebehovet gäller förvärv och produktutveckling. Vilket eller vilka av följande användningsområden avser företagens ökade lånebehov? Rörelsekapital Maskiner/Inventarier % % Rörelsefastighet Förvärv Varulager % % % Marknadsutveckling Produktutveckling Övrigt % % % Inget svar % 0% 0% 0% 0% 0% 00% Bas: Banker som har ökat utlåningen till företag, st.

10 Bankernas utlåning till företag Befintliga och nya företagskunder Låneindikatorn Juni 0, sid I två av tre fall har den ökade utlåningen till företag gällt både befintliga och nya kunder. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Avser den ökade utlåningen nya företagskunder, befintliga företagskunder eller både och? % Både och % Befintliga företagskunder Nya företagskunder % Bas: Banker som har ökat utlåningen till företag, st. I hälften av fallen gäller den minskade utlåningen till företag befintliga kunder. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Avser den minskade utlåningen nya företagskunder, befintliga företagskunder eller både och? % Både och % Befintliga företagskunder Nya företagskunder 0% Bas: Banker som har minskat utlåningen till företag, st.

11 Bankernas utlåning till företag Befintliga företagskunder Låneindikatorn Juni 0, sid 0 Nio av tio bankchefer upplever inte att det är någon skillnad i hur svårt det är för befintliga företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Andel bankchefer som upplever att det är enklare att få lån är lägre jämfört med föregående mätning. Bedömer du att det för bankens befintliga företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare Bas: Banker som har utlåning till företag, st.

12 Bankernas utlåning till företag Nya företagskunder Låneindikatorn Juni 0, sid Nio av tio bankchefer upplever inte att det är någon skillnad för nya företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Bedömer du att det för bankens nya företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare Bas: Banker som har utlåning till företag, st.

13 Bankernas utlåning till företag Utlåningsmarginal Låneindikatorn Juni 0, sid Drygt hälften av bankcheferna uppger att bankens utlåningsmarginal till företag är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Jämfört med föregående mätning är det en lägre andel som uppger att utlåningsmarginalen har ökat. Har bankkontorets utlåningsmarginal till företag ökat, minskat eller varit oförändrad jämfört med föregående kvartal? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.

14 Bankernas utlåning till företag Företagens storlek Låneindikatorn Juni 0, sid Hälften av bankkontoren lånar endast ut till företag med färre än 0 anställda, vilket är en lägre andel jämfört med föregående mätning. Hur stor del av er utlåning till företag i kr går till företag med färre än 0 anställda? 00 procent 0- procent 0- procent 0- procent 0- procent 0- procent Vet ej Antal Andel 0% % % % % % % Bas: Banker som har utlåning till företag, st.

15 Bankernas utlåning till hushåll Nuvarande utlåning Låneindikatorn Juni 0, sid Tre av fyra bankchefer uppger att bankens utlåning till privatkunder har ökat under andra kvartalet 0, jämfört med första kvartalet. Detta är en högre andel jämfört med föregående mätning, medan andelen som tror på minskad utlåning är lägre. Andel bankchefer som angett att utlåning har ökat är den högsta andelen hittills, medan de som tror på minskad utlåning är den lägsta. Har bankens utlåning till privatpersoner ökat, minskat eller är den oförändrad under andra kvartalet i år (jämfört med första kvartalet i år)? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.

16 Bankernas utlåning till hushåll Framtida utlåning, kortsiktig Låneindikatorn Juni 0, sid procent av bankcheferna bedömer att utlåningen till privatkunder kommer att öka under tredje kvartalet 0. Detta är en lägre andel jämfört med föregående mätning, medan andelen som tror på oförändrad eller minskad utlåning är högre. Bedömer du att bankens utlåning till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under tredje kvartalet 0 (jämfört med andra kvartalet 0)? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.

17 Bankernas utlåning till hushåll Framtida utlåning, långsiktig Låneindikatorn Juni 0, sid procent av bankcheferna bedömer att utlåningen till privatkunder kommer att öka under de kommande fyra kvartalen. Jämfört med föregående mätning är det en lägre andel som tror på en minskning av utlåningen på lång sikt. Bedömer du att bankens utlåning till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen (jämfört med föregående fyra kvartal)? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.

18 Bankernas utlåning till hushåll Befintliga och nya privatkunder Låneindikatorn Juni 0, sid Majoriteten av den ökade utlåningen till privatkunder gäller både befintliga och nya kunder. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Avser den ökade utlåningen nya privatkunder, befintliga privatkunder eller både och? % % Både och Befintliga privatkunder Nya privatkunder % Bas: Banker som har ökat utlåningen till hushåll, 0 st.

19 Bankernas utlåning till hushåll Befintliga privatkunder Låneindikatorn Juni 0, sid Drygt tre av fyra bankchefer anser inte att det är någon skillnad i hur svårt det är för bankens befintliga privatkunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Bedömer du att det för bankens befintliga privatkunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.

20 Bankernas utlåning till hushåll Nya privatkunder Låneindikatorn Juni 0, sid Drygt tre av fyra bankchefer upplever inte att det är någon skillnad för nya privatkunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Bedömer du att det för bankens nya privatkunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.

21 Bankernas utlåning till hushåll Utlåningsmarginal Låneindikatorn Juni 0, sid 0 Ett av fyra bankkontor har ökat sin utlåningsmarginal till privatkunder jämfört med föregående kvartal, medan något större andel har minskat den. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Har bankkontorets utlåningsmarginal till hushåll ökat, minskat eller varit oförändrad jämfört med föregående kvartal? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.

22 Konjunkturbedömning Kortsiktig Låneindikatorn Juni 0, sid Nästan en av tre bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att stärkas under tredje kvartalet 0. Majoriteten tror dock på en oförändrad konjunktur på kort sikt. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Vad är din personliga bedömning av konjunkturutvecklingen under det kommande kvartalet? Bedömer du att konjunkturen kommer att stärkas, försvagas eller vara oförändrad under tredje kvartalet 0? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Stärkas betydligt Stärkas något Oförändrad Försvagas något Försvagas betydligt Bas: Samtliga banker, 0 st.

23 Konjunkturbedömning Långsiktig Låneindikatorn Juni 0, sid Drygt hälften av bankcheferna bedömer att konjunkturen kommer att stärkas under de kommande fyra kvartalen. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Vad är din personliga bedömning av konjunkturutvecklingen under det närmsta året? Bedömer du att konjunkturen kommer att stärkas, försvagas eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen? Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, % 0% 0% 0% 0% 00% Stärkas betydligt Stärkas något Oförändrad Försvagas något Försvagas betydligt Bas: Samtliga banker, 0 st.

24 Låneindikatorn Juni 0 Bilagor Bilaga : Bortfallsredovisning

25 Bilaga Bortfallsredovisning Låneindikatorn Juni 0 Samtalsinformation Nordea SEB SHB Swedbank Övriga Totalt Bruttourval 0 Dubblett Fel målgrupp Ej tillgänglig under fältperiod Summa A-bortfall 0 Nettourval Inget svar Telefonsvarare Upptaget Återkom enligt ip 0 0 Återkom enligt annan 0 0 Ej tid 0 0 Vill ej svara 0 Avbröt intervju Annat 0 0 Summa B-bortfall 0 Genomförda intervjuer 0 0 Svarsfrekvens % % 0% % % %

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos anser att de har lättare att låna och börja pensionsspara jämfört med storbankernas kunder Kunder hos känner

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos känner sig i högre grad igenkända när de besöker sitt bankkontor och upplever i högre grad att deras besöks

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Småföretagarbarometern november 2014

Småföretagarbarometern november 2014 Småföretagarbarometern november 2014 Rekordlågt förtroende för den nya regeringen - speciellt hos småföretagarna Småföretagarbarometern, en undersökning gjord av e-bokföringsföretaget Speedledger, visar

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer