SKI Kundnöjdhet Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex"

Transkript

1 SKI Kundnöjdhet Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

2 Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar enligt Svenskt Kvalitetsindex År Sakförsäkring - privatmarknad Sakförsäkring - företagsmarknad Pensions-/livförsäkring privat Tjänstepension - företag Försäkringsförmedlare HELA BRANSCHEN 2

3 Svenskarna alltmer nöjda... Kunderna ger sitt sakförsäkringsbolag bättre betyg för fjärde året i följd. Dina Försäkringar ligger i topp följt av Länsförsäkringar Handelsbanken Liv och Länsförsäkringar är i topp på livsidan bland privatkunder. 3

4 Svenska folket ger i år sina sakförsäkringsbolag högre betyg i år jämfört med förra året. Vesta och If står får årets största förbättringar bland privatkunderna och även bland företagskunderna står If får årets förbättring. Företagskunderna är mera nöjda i år än de varit under tidigare mätningarna. If har förbättrats i kundernas ögon betydligt där en bättre image är en stor förklaring. Generellt förklaras den ökade kundnöjdheten bland sakförsäkringskunderna av att prisvärdheten upplevs högre än tidgare. Kunderna anser sig alltså få mer för pengarna från sitt sakförsäkringsbolag. Pensions/livförsäkringsbolagen får nu bättre betyg av sina privatkunder. Branschen ligger dock fortfarande klart under genomsnittet för ekonomin vad gäller nöjdhet. På bilförsäkring toppar Dina Försäkringar och Länsförsäkringar med Volvia på tredje plats. Alla sakbolag får höga betyg på skadereglering medan man överlag är dålig på att hantera klagomål från kunderna. Andelen klagande kunder är emellertid ganska lågt. Bland de stora livbolagen ligger Handelsbanken Liv och Länsförsäkringar i topp på marknaden för privatpersoner. Skandia, som fram till 2004 rasade i kundnöjdhet, når nu sin högsta notering sen Allra störst ökning uppvisar Folksam. KPA, Länsförsäkringar och Alecta får högst betyg när det gäller företagskundernas syn på det bolag som hanterar tjänstepensionen. Det noteras dock att Alecta som var den klara vinnaren 2007, i år står för en kraftig tillbakagång. Tjänstepensionsbranschen är den enda delbranschen som inte förbättrat sin kundnöjdhet. Företagskunderna är fortsatt mera nöjda när de går via försäkringsmäklare än vid direktavtal med försäkringsbolaget. 4

5 Svenskt Kvalitetsindex Är ett system för att mäta och analysera hur kunder, medarbetare och andra intressenter uppfattar verksamheten; Syftar till att stärka kvalitetsmedvetandet i svenskt näringsliv och organisationer/myndigheter; Vi mäter regelbundet (vanligen årligen) hur främst externa kunder uppfattar situationen; Uppläggningen bygger på branschvisa syndicated research studier. Organisationer med en marknadsandel på minst 8 10 procent kan regelmässigt analyseras. Successivt har vi utvecklat också medarbetar- och samhällsperspektivet i mätningar och analys En del av EPSI Rating 5

6 Den grundläggande modellen Mätning och analys av icke-finansiella värdeskapande relationer Medarbetarperspektivet Kund/brukarperspektivet EPSI, 2008 Samhällsperspektivet 6

7 Varför bry sig om kund-brukarnöjdhet? Vill vinna skönhetstävling Vill lära oss vad som krävs för att bli bättre (i kundernas ögon) Vill förbättra den långsiktiga nöjdheten och förtroendet Vill använda kundnöjdhet som uppföljnings- och utvärderingsmått Vill utnyttja det som indikator på framtida kundvärde Vill ge kunderna information för val 7

8 SKI Kundnöjdhet IMAGE Förväntningar Produkt- Kvalitet Prisvärdhet Kundnöjdhet Lojalitet Service- Kvalitet Klagomål Bygger på en ekonomisk modell för kundbeteende som ursprungligen utvecklats av Professor Claes Fornell (Fornell, 1992) och har successivt utvecklats (Cassel & Eklöf, 2001). 8

9 Resultaten presenteras utgående från... Mätskalan är hela tiden 1-10 (1 mycket dåligt; 10 mycket bra) Resultat transformeras och index redovisas mellan (där 0 betyder att alla respondenter säger 1; 100 betyder alla respondenter säger 10) Normalt ligger nöjdheten mellan

10 Empirin - Allmänt Datainsamling i huvudsak via telefonintervjuer medarbetare på företags/organisationsnivå via webb 250 respondenter (minimum) per särredovisat företag/segment Detta ger en felmarginal på ca. +/- 2 enheter (95-procentigt konfidensintervall) Svarsfrekvensen mellan procent (90 procent på medarbetarsidan) 10

11 Datafångst Populationen täcker faktiska kunder till resp. leverantör av utvald produkt/tjänst Referensperioden varierar mellan branscher/ sektorer (dagligvaror 3 månader; sjukvård 6 månader, försäkring 12 månader) Statistiska urval ur RTB resp CFAR/Basun utnyttjas Också möjligt att komplettera med kundurval för fördjupningar Frågebatteriet branschanpassas (30-35 frågor) 11 Jan Eklöf, SKI

12 Försäkringsstudien 2008 Datainsamlingen gjordes under perioden 10 oktober 2 november Drygt intervjuer genomfördes med privatpersoner och företagskunder för denna Fältarbetet sköttes av EDB Business Partner.

13 Resultat Försäkringssektorn Profiler och modellsammanställning Sakförsäkring privatmarknad 13

14 Image Image (pålitlighet; kundservice; prisvärdhet, professionalism och kompetens, samhällsansvar) Bolag Image Image Image Image Image Image Image Image Felmarginal Folksam 66,8 64,2 62,6 65,5 66,9 64,9 65,1 68,0 1,95 LF 71,9 69,4 69,7 70,0 71,3 71,0 72,1 73,9 1,65 If 65,8 64,9 62,6 59,3 61,9 64,2 62,1 67,5 1,79 Trygg Hansa 64,1 66,1 64,5 65,5 67,2 67,0 67,8 70,3 1,90 Dina Försäkringar 72,1 73,9 75,6 2,00 Aktsam 69,7 73,6 66,7 72,5 2,54 Vesta 62,7 67,3 3,02 Annan 70,5 70,2 69,2 71,5 70,3 68,2 66,3 73,6 2,27 Branschen 68,2 67,0 66,0 66,6 67,6 67,6 67,7 70,7 14

15 Förväntningar Förväntningar (kompetens och professionalitet, kundservicen, säkerhet och korrekthet, metoder och teknik i arbetet, kommunikationen) Bolag Förvänt Förvänt Förvänt Förvänt Förvänt Förvänt Förvänt Förvänt Felmarginal Folksam 73,8 74,4 73,9 76,3 76,7 75,4 73,1 77,8 2,27 LF 75,9 74,4 78,6 78,0 77,3 78,4 77,1 79,6 1,85 If 73,9 72,4 73,5 72,2 74,9 75,3 71,5 76,6 2,14 Trygg Hansa 73,4 73,6 77,3 75,2 76,0 76,4 74,6 79,1 1,92 Dina Försäkringar 78,0 80,5 80,5 1,99 Aktsam 76,6 78,2 73,0 77,5 3,15 Vesta 78,2 81,2 2,73 Annan 76,0 77,1 78,9 78,8 78,3 75,1 79,2 81,5 2,23 Branschen 74,7 74,3 76,5 76,2 76,4 76,6 74,8 78,5 15

16 Upplevd Produktkvalitet Produktkvalitet (försäkringsstjänster/produkter; kompetensen hos personal, säkerhet och korrekthet i arbetet och kommunikationen) Bolag ProdQ ProdQ ProdQ ProdQ ProdQ ProdQ ProdQ ProdQ Felmarginal Folksam 70,1 68,7 67,1 68,7 70,4 67,8 66,9 71,2 2,01 LF 75,1 70,8 71,2 71,7 72,3 72,8 72,6 74,6 1,84 If 70,7 68,4 67,7 66,3 67,9 69,0 67,3 70,7 1,89 Trygg Hansa 68,4 70,2 68,4 68,6 69,4 69,1 69,7 72,6 1,87 Dina Försäkringar 73,5 75,5 76,6 1,80 Aktsam 69,3 73,4 69,1 73,9 3,04 Vesta 68,9 74,8 2,63 Annan 71,4 73,5 73,0 73,0 73,3 70,9 71,1 76,5 2,30 Branschen 71,6 70,2 69,5 69,8 70,5 70,4 70,0 72,9 16

17 Upplevd Servicekvalitet Servicekvalitet (engagemang/klientansvar, tillgänglighet och flexibilitet, information) Bolag ServQ ServQ ServQ ServQ ServQ ServQ ServQ ServQ Felmarginal Folksam 70,6 68,7 67,9 70,9 71,1 68,4 68,8 72,7 2,13 LF 74,5 71,4 73,2 73,6 74,3 74,8 74,4 76,3 1,95 If 70,5 67,9 66,4 65,5 68,4 70,6 68,1 70,6 2,10 Trygg Hansa 68,0 68,6 67,6 68,5 69,8 70,5 71,0 73,4 1,99 Dina Försäkringar 77,4 79,7 79,9 1,99 Aktsam 70,1 73,8 71,1 73,7 3,24 Vesta 68,3 74,7 2,81 Annan 72,0 74,3 73,5 74,5 72,7 70,9 71,0 77,6 2,47 Branschen 71,5 70,1 69,9 70,9 71,4 71,9 71,6 73,8 17

18 Prisvärde Prisvärde (valuta för pengarna; professionell service och kompetens; personlig service; tillgänglighet, säkerhet och korrekthet ; metoder och teknik) Bolag Värde Värde Värde Värde Värde Värde Värde Värde Felmarginal Folksam 67,1 64,1 64,0 63,2 64,1 63,6 64,0 68,3 2,14 LF 71,4 66,6 67,2 65,9 67,1 68,3 69,1 71,4 1,98 If 64,3 63,9 62,3 58,7 63,0 64,4 62,8 67,2 2,03 Trygg Hansa 63,5 64,5 64,3 61,4 64,4 64,3 64,1 69,2 1,97 Dina Försäkringar 71,2 73,2 76,1 1,83 Aktsam 66,7 72,1 68,1 73,4 2,46 Vesta 69,6 75,5 2,39 Annan 69,3 71,2 70,2 69,3 69,3 66,2 72,7 74,8 2,59 Branschen 67,6 65,9 65,6 63,8 65,4 65,9 66,2 69,9 18

19 Kundnöjdhet sakförsäkring B2C Bolag Nöjdhet Nöjdhet Nöjdhet Nöjdhet Nöjdhet Nöjdhet Nöjdhet Nöjdhet Felmarginal Förklarings nivå R 2 Folksam 66,6 65,8 64,0 65,9 66,1 65,4 64,7 68,3 2,25 0,67 LF 72,6 68,7 69,3 69,3 69,4 70,0 71,5 73,7 1,70 0,59 If 66,0 62,7 62,5 59,9 63,4 65,9 63,6 67,6 1,98 0,58 Trygg Hansa 64,2 63,8 63,3 62,8 64,8 64,6 66,3 69,7 1,86 0,60 Dina Försäkringar 72,5 73,5 75,5 1,81 0,60 Aktsam 68,0 71,7 69,7 70,9 2,83 0,68 Vesta 66,0 70,8 2,55 0,60 Annan 69,9 70,2 69,4 70,0 70,3 66,7 67,7 71,9 2,38 0,67 Branschen 68,4 66,4 65,9 65,9 66,7 67,2 67,6 70,5

20 Lojalitet Lojalitet (återköp ; kommenterar ; rekommendation) Bolag Lojalitet 2001 Lojalitet 2002 Lojalitet 2003 Lojalitet 2004 Lojalitet 2005 Lojalitet 2006 Lojalitet 2007 Lojalitet 2008 Felmarginal 2008 Folksam 69,4 67,1 67,4 70,4 69,9 67,8 65,4 71,5 2,54 LF 79,6 76,4 78,1 77,1 76,0 76,2 76,3 80,0 1,99 If 67,2 65,0 66,6 61,4 65,3 68,8 65,0 71,9 2,08 Trygg Hansa 65,6 69,1 68,2 66,7 69,9 67,2 67,4 74,2 2,33 Dina Försäkringar 79,7 78,6 84,1 1,95 Aktsam 76,1 81,5 75,1 78,9 3,26 Vesta 74,4 81,9 2,55 Annan 74,9 78,0 78,1 79,2 76,5 71,2 75,9 78,4 2,84 Branschen 72,2 71,4 72,1 71,4 71,6 71,3 70,3 75,7 20

21 21

22 Kunder är olika eller? Nöjda mindre nöjda och lojala Klagande kunder 22

23

24 24

25

26

27 Klagomål Tabell 5.1.1: Andel klagande 2008 Ja, direkt till bolaget. T ex till kundservice eller till företagsledningen Ja, till någon extern instans. T ex till Finansinspektionen. Ja, har haft anledning, men inte klagat Nej, har inte haft anledning till att klaga Folksam 4% 0% 2% 95% Länsförsäkringar 2% 0% 1% 97% If 2% 0% 3% 94% Trygg- Hansa 4% 0% 1% 95% Dina Försäkringar 2% 0% 0% 98% Aktsam 0% 0% 0% 100% Vesta 3% 0% 3% 94% Annat bolag 5% 0% 2% 94% 27

28 Tabell 5.3.2: Hur nöjd är du med hur skaderegleringen hanterades?, 2008 Betyg Folksam 75,1 Länsförsäkringar 85,1 If 75,1 Trygg- Hansa 82,2 Dina Försäkringar 87,5 Aktsam 88,9 Vesta 82,8 Annat bolag, ange vilket 82,5

29 Andra försäkringsområden Sakförsäkring företagsmarknad Fordonsförsäkring Livförsäkring privatkunder Liv-tjänstepension Försäkringsmäklare (liv och sak företagskudner)

30

31 Indexnivå Profil Sakförsäkring Företagsmarknad Image Förvänt ProdQ ServQ Värde Nöjdhet Lojalitet Aspekt LF If Trygg Hansa Folksam Dina Försäkringar Annan Branschen

32 Kundnöjdhet Kundnöjdhet - Bilförsäkring Privatmarknad, Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet 2007 Nöjdhet Folksam If Trygg Hansa LF Volvia Dina Försäkringar Annan Branschen

33 Indexnivå Profil Bilförsäkring Privatmarknad Image Förvänt ProdQ ServQ Värde Nöjdhet Lojalitet Aspekt Folksam If Trygg Hansa LF Volvia Dina Försäkringar Annan Branschen

34 Nöjdhet Kundnöjdhet Liv/pensionsbolag privatkunder enligt SKI År Folksam LF Skandia SEB Trygg-Liv SHB Liv/SPP SHB Liv SPP Nordea Liv Swedbank (Robur) Annat Bolag Branschgenomsnitt

35

36 Kundnöjdhet Kundnöjdhet Tjänstepensionsbranschen Företagskunder enligt SKI Företag Nöjdhet 2006 Nöjdhet 2007 Nöjdhet 2008

37 Tjänstepension profil 2008

38 Kundnöjdhet Kundnöjdhet försäkringsförmedlare enligt Svenskt Kvalitetsindex År 2007 År 2008 Kundnöjdhet Försäkringsförmedlare - Företagsmarknad 2008 Företag Kundnöjdhet 2008 Max Matthiessen 70,1 Söderberg & Partner 70,6 SÄKRA 73,5 Andra 71,5 Branschen 71,4

39 Mätning i förändringsarbetet Att prioritera från resultaten

40 EPSI Improvement Kit EPSI Benchmarks Navigator EPSI Potential EPSI Image Barometer EPSI Improvements Compass EPSI Improvement Kit EPSI Quality Map EPSI 2008 EPSI Competitive Map EPSI Retention Analysis

41 Instrument för förbättring... Sak privatmarknad 41

42 Total E ffekt Drivande faktorer 0.9 T otal E ffekt från Drivande faktorer till K undnöjdhet S K I 2007 Drivande faktorer ökas med en enhet Sak privatmarknad Imag e F örväntning ar P rodq S ervq P ris värde F olks am LF If Tryg g -Hans a Akts am Dina F örs äkring ar Ves ta Annan 42 Jan Eklöf, SKI

43 Total Effekt Total Effekt från Drivande faktorer till Kundnöjdhet SKI 2008 Drivande faktorer ökas med en enhet 0,9 0,8 Tjänstepension 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Image Expect ProdQ ServQ Value SEB-Trygg-Liv SPP Alecta Nordea KPA Länsförsäkringar Handelsbanken liv Annat försäkringsbolag, 2008

44

45 Betyg Betydelse Betyg och Betydelse Image SKI 2008 Andra bolag Privat sak 80,0 0,30 75,0 0,25 70,0 0,20 65,0 0,15 60,0 pålitlig försäkringsbolag erbjuda utmärkt kundservice erbjuda prisvärda tjänster erbjuder kvalificerade och moderna tjänster samt nyttjar god teknik Bilden av att vara en socialt ansvarstagande företag allmänna bilden 0,10 Betyg Betydelse

46 Förväntad effekt av satsning Vid en ökning av 0,5 enheter kring bilden av professionalism och kompetens så kommer index för image och kundnöjdhet öka med x,v (image) respektive z,c (kundnöjdhet). Motsvarande för frågan kring kundservice ger c,x enheter och n,m enheter. 46

47 För mer information Svenskt Kvalitetsindex Box 3353 SE Stockholm Tel: +46 (0) Sveavägen 59, 5tr 47

48 European Performance Satisfaction Index Webb-plats: 1

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Försäkringsbranschen ett nödvändigt ont? Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Katja Ericson, Turismprogrammet Niklas Larsson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Olle Duhlin Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer