Sparbarometern QIII 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbarometern QIII 2012"

Transkript

1 Sparbarometern QIII 2012

2 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Svensk Försäkring, Finansinspektionen, MoneyMate, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

3 Utveckling tredje kvartalet 2012 Nysparandet var under kvartalet 12 miljarder kronor. Banksparandet uppgick till 18 miljarder, sparandet i fondförsäkring till 4 miljarder. Sparandet i fonder och traditionell försäkring var negativa med 5 miljarder vardera. Kurserna på stockholmsbörsen steg med 4,85 procent. Bostadsvärdena gick upp med 0,3 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,0 (1,1) procent. För tolv månader var ökningen 4,4 (5,5) procent. SEB hade 11,3% och Swedbank 13,9% av sparmarknaden. Alecta 10,3%, Skandia 9,0%, Nordea 8,9% och Handelsbanken 8,7% SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

4 Vad hände tredje kvartalet 2012? Miljarder kronor Ingående värde Nysparande +12 Värdeförändring direktägda aktier +37 Värdeförändring bostäder +59 Värdeförändring övrigt +138 Utgående värde Upplåning Netto tillgångar SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

5 Sparstockens utveckling MSEK Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2006/2007 vuxit med 23,5%, från till miljarder SEK IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m Premiepension Direkt aktieägande Bostäder SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

6 Trygghetssparande Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Premiepension Fonder Obligationer Aktier 43,3% 49,4% SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

7 MSEK Nysparande Per kvartal Inflödet i premiepensionen är exkluderat I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III 10- IV 11-I 11-II 11- III 11- IV 12-I 12-II 12- III SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

8 MSEK Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i premiepensionen är exkluderat I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III 10- IV 11-I 11-II 11- III 11- IV 12-I 12-II 12- III SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

9 Nysparande Kvartal III 2012 Premiepension Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank MSEK SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

10 Nysparande Kvartal III 2012 (exklusive obligationer) SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

11 Aktiekursernas utveckling AGFX = SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

12 Hushållens tillgångar Miljoner SEK Räntor Aktier Bostäder IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV 12-II SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

13 Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder IV 03-II 04-IV 06-II 07-IV 09-II 10-IV 12-II SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

14 Hushållens lån Förändring från föregående år, procent ,4% + 4,5% + 4,8% + 5,0% + 5,5% SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

15 Hushållens nyupplåning under QII Miljarder kronor QIII 2012 QIII 2011 QIII 2010 QIII 2009 QIII 2008 QIII SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

16 Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig.PremieSumma inlåning Förs. Förs. m m pens. SEB 12,2 8,2 24,4 12,6 2,2 11,3 Alecta 27,4 10,3 Skandia 2,5 16,8 17,8 1,0 9,0 Länsförsäkringar 4,2 6,7 9,8 2,6 4,8 Folksam 11,7 9,2 5,4 AMF 17,2 4,2 1,0 7,3 7,7 Handelsbanken 17,7 1,4 7,7 15,0 2,3 8,7 SPP 5,3 6,8 5,3 3,2 Nordea 16,1 1,7 2,7 20,9 4,4 8,8 Swedbank 22,3 1,2 13,1 28,4 20,1 13,9 Staten 27,7 3,2 Övriga 24,9 2,3 4,4 22,2 27,1 13, SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

17 Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar (120630) Övriga 13,8 (13,4) % Staten 3,2 (3,2)% Alecta 10,3 (9,9) % SEB 11,3 (11,4)% Swedbank 13,9 (14,0)% Folksam 5,4 (5,6)% Skandia 9,0 (9,4)% LF 4,8 (4,8)% AMF 7,7 (7,8)% SPP 3,2 (3,2)% Handelsbanken 8,7 (8,7)% Nordea 8,8 (8,7)% SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

18 Sparstockens utveckling 100% 80% 60% 40% 20% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

19 Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 13,8% (11,1) Staten 3,2% (3,6) Folksam 5,4% (3,9) Alecta 10,3% (10,4) AMF 7,7% (7,6) Länsförsäkringar 4,8% (4,8) SPP 3,2% (-) Handelsbanken 8,7% (11,4) Nordea 8,8% (8,6) Skandia 9,0% (10,4) Swedbank 13,9% (14,7) SEB 11,3% (13,4) SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

20 Bankinlåning, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 24,9% (21,7) Swedbank 22,3% (26,2) Nordea 16,1% (17,8) Handelsbanken 17,7% (15,6) Länsförsäkringar 4,2% (3,0) Skandia 2,5% (3,5) SEB 12,2% (12,2) 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

21 Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 2,3% (1,6) Swedbank 1,2% (0,2) AMF 17,2% (16,7) Nordea 1,7% (1,2) Alecta 27,4% (26,7) SPP 5,3% (-) Handelsbanken 1,4% (7,1) Folksam 11,7% (7,0) Länsförsäkringar 6,7% (7,2) Skandia 16,8% (19,4) SEB 8,2% (13,0) 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

22 Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 4,4% (1,9) AMF 4,2% (3,2) Swedbank 13,1% (16,4) SPP 6,8% (-) Handelsbanken 7,7% (15,0) Nordea 2,7% (2,1) Folksam 9,2% (6,2) Länsförsäkringar 9,8% (9,5) Skandia 17,8% (21,9) SEB 24,4% (23,7) SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

23 Fonder, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 23,2% (22,9) Swedbank 28,4% (29,7) Nordea 20,9% (18,8) Handelsbanken 15,0% (13,2) SEB 12,6% (15,4) SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

24 Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 27,1% (21,6) Staten 27,7% (30,5) Swedbank 20,1% (13,7) Nordea 4,4% (2,3) SPP 5,3% (-) Handelsbanken 2,3% (9,8) AMF 7,3% (8,8) Folksam - (5,6) Länsförsäkringar 2,6% (3,7) Skandia 1,0% (1,5) SEB 2,2% (2,4) SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

25 Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparandet i PPM Nysparande Stockförändring I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II 11-III 11-IV 12-I 12-II 12-III SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

26 Förändring av sparstock Kvartal III 2012 Premiepension Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder MSEK SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

27 Förändring av sparstock Staten Alecta SPP SHB Folksam AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia Kvartal III 2012 MSEK SEB SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

28 Hushållens tillgångar och skulder Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter Miljarder SEK Tillgångar Skulder SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

29 Lån MSEK Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

30 Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV 12-II SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

31 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11-I 11-III 12-I 12-III MSEK Sparstock per bolag 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

32 Sparstock per sparform 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11-I 11-III 12-I 12-III MSEK Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån.

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån. Privatekonomisk barometer Juli 2013 Bolån Sammanfattning för Juli 2013 Räntan har, i snitt, minskat för bolån med rörlig, 1 års och 2 års ränta under juli (0,03, 0,03 respektive 0,01 procentenheter). För

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer