Svensk Försäkrings branschstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor... 2 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 4 Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar... 6 Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar... 8 Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring... 9 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information... 23

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Royal Skandia. Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas ett urval av de förändringar i statistiken som har ägt rum under den senaste tiden och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring Premieinkomstbegreppet i tabellerna 6-16 innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Inflyttat kapital består av enskilda försäkringar som flyttats mellan bolagen samt överlåtelser av hela försäkringsbestånd mellan bolagen. Under det första kvartalet 2012 överläts ett bestånd på 3,1 miljarder kronor från Skandia till Folksam Fondförsäkring och detta påverkar därför perioden 11q4-12q3 i några av tabellerna. I tabellerna 6, 7 och 9 ingår beståndsöverlåtelsen i premieinkomsten för Folksam Fondförs. I tabellerna 14 och 16 ingår beståndsöverlåtelsen i det inflyttade kapitalet till tjänstepensionsförsäkring via valcentral. Under 2012 skedde en minskning i livförsäkringspremier, vilket i stora stycken torde ha sin förklaring i att spararna gjorde en omallokering av sitt nysparande från försäkringsprodukter till investeringssparkonto. Investeringssparkonto produceras av banker och framgår därför inte av Branschstatistiken. Under 2013 har trenden vänt och livförsäkringspremierna ökar igen. Skadeförsäkring Den kraftiga nedgången i premieinkomst för skadeförsäkring beror på att AFA Sjukförsäkring i slutet av 2012 betalade tillbaka tidigare inbetalda premier för perioden till arbetsgivarna. Sedan 2009 är dessutom premiesatsen satta till noll.

4 LIV Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q1-q Alecta 12,8 9,6-2,1 11,4 Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier ***) 22,9 12,6-6,8 16,8 17,3 12,1 inriktning 50% aktier ****) ,6 inriktning 40% aktier 16,3 10,2-1,9 13,8 12,2 9,9 inriktning 10% aktier 6,4 6,3 5,5 9,2 4,7 6,4 Förmånsbest ämd 12,7 9,5-2,0 11,2 9,8 8,1 Allmänna Änke- och Pupillkassan 17,2 8,6-2,4 5,7 9,7 7,6 AMF Pension 12,6 9,8 2,4 8,0 9,3*) 8,4 Bliwa 6,7-2,9 6,9 8,5 FL Gruppförs 7,5 5,2 5,4 6,7 7,6 6,5 Folksam Liv 10,3 8,7 6,5 7,0 7,6 8,0 Liv 1 9,7 8,3 6,0 7,1 7,7 7,8 Liv 2 11,5 9,4 7,5 6,8 7,4 8,5 Sparande med garanti 6,6 4,6 6,5 4,8 3,7 5,2 Sparande utan garanti 19,5 10,6-1,9 9,3 14,2 10,1 KPA Livförs 8,2 4,5 4,8 6,4 7,2 6,2 KPA Pensionförs 12,4 8,2 5,6 7,2 8,2 8,3 Handelsbanken Liv **) 3% årlig garanti -2,1 2,9 3, % slutgaranti 3,8 3,2 6, % årlig garanti 1,7 2,6 7,8 - - Livförvaltning (startdat ) - 3,4-5,0 - - LF Fondliv LF Fondliv Garanti ,6 LF Liv Nya Trad (startdat ) ,3 Nya Världen 24,3 8,9-3,8 12,2 12,8 10,5 Gamla Trad 2,3 4,1 6,5 6,1-3,0 3,1 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 3,0 0,9 16,1 6,7-0,4 5,1 Tillväxtportföljen 17,9 5,9-2,7 9,5 13,4 8,6 Trygga portföljen 3,8 0,9 1,4 5,2 4,6 3,2 PK FPK 5,2 6,5 8,3 5,3 2,1 5,5 PRI 14,5 9,2-0,8 7,3 7,5 7,4 SEB TL Fond Tjänstepension 7,2 4,0 8,5 6,9 2,3 5,8 Övrig pension 9,3 4,5 10,4 7,7 2,2 6,8 SEB TL Gla 15,1 10,8 1,5 9,9 11,3 9,6 Skandia Liv 16,4 9,4 3,2 7,3 6,8 8,5 Tradliv 16,4 9,4 3,2 7,3 6,7 8,5 GarantiPension Plus (25-åring) 25,4 11,6-3,9 10,4 12,8 10,9 GarantiPension Plus (40-åring) 22,7 10,9-1,8 9,5 11,0 10,2 GarantiPension Plus (55-åring) 19,3 10,1 0,9 8,3 8,7 9,3 SPP Liv Förmånsbest ämda 4,1 6,0 8,6 6,6 1,4 5,3 Premiebestämda nyteckning 9,6 7,0 3,3 9,0 6,5 7,1 Premiebestämda stängd 3,9 4,5 9,8 6,4-0,1 4,8 Storebrand Liv 4,6 4,9 4,8 5,6 5,1 5,0 Swedbank Försäkring Traditionell Pension 20,8 9,3-1,1 5,8 8,6 8,5 Trad Pension SAF LO 15,4 12,7-6,3 8,2 10,9 7,9 Viktat genomsnitt 11,9 8,8 2,2 8,7 7,9 7,8 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen **) Sedan 2012 rapporterar inte Handelsbanken Liv totalavkastning ***) Förval fram till 63 år ****) Startade 1 juli Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning (26)

5 LIV Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se sid 3) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q1-q Folksam Liv Sparande utan garanti 21,9 10,6 1,1 9,2 14,3 11,2 Handelsbanken Liv 3% årlig garanti *) -2,1 2,8 3,3 2,9 1,9 1,7 3% slutgaranti *) 3,4 3,0 6,0 3,9 2,7 3,8 5% årlig garanti *) 1,7 2,6 7,1 3,0 2,5 3,3 Livförvaltning (start ) *) 3,4-5,0 3,6 13,7 Nordea Livförsäkring Premiegaranti: Tillväxtportfölj 17,9 5,9-2,7 9,5 9,0 7,7 Premiegaranti: Trygg portfölj 3,8 0,9 1,4 5,2 3,0 2,8 Trad (Privat & Tjänste) *) 3,0 0,9 16,1 6,7-1,6 4,8 SPP Liv Förmånsbestämd portfölj 4,1 6,0 8,6 6,6 1,4 5,3 Premiebestämd, nyteckning 8,6 6,3 3,0 8,1 5,9 6,4 Premiebestämd, stängd *) 3,6 4,2 8,9 5,8-0,1 4,4 Storebrand Liv Storebrand Liv 4,6 3,8 5,9 4,9 3,7 4,6 Swedbank Försäkring Traditionell Pension *) 20,8 9,3-1,1 5,8 8,6 8,4 Trad Pension SAF LO 12,7-6,3 8,2 10,9 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q1-q Alecta Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier **) 22,9 12,5-6,9 16,8 17,4 12,0 inriktning 40% aktier 16,2 10,1-1,9 13,8 12,2 9,9 inriktning 10% aktier 6,4 6,3 5,4 9,1 4,7 6,4 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under uppskovstid 7,4 1,7 8,3 13,0 Övrig traditionell försäkring 29,0 2,5 8,9 9,5 Ny traditionell försäkring, lågrisk 4,1 4,2 0,6 Ny traditionell försäkring, högrisk -8,8 14,7 18,7 Folksam Liv Sparande med garanti 7,4 4,7 3,4 4,4 3,8 4,7 Avtalspension Premiegaranti (45-åring) 9,2-0,8 8,2 14,3 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 11,9 8,3 5,5 7,2 8,0 8,2 LF Liv Nya världen *) 24,3 8,9-3,8 12,2 12,8 10,5 Skandia Liv GarantiPension Plus (25-åring) 17,7 9,5-2,9 8,5 11,6 8,7 GarantiPension Plus (40-åring) 12,8 8,4-0,5 7,0 9,4 7,3 GarantiPension Plus (55-åring) 6,4 6,9 2,7 5,1 6,6 5,5 *) Stängda för nyteckning **) Förval fram till 63 år. Källa: Bolagsdata (26)

6 LIV Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1-q4 Folksam Liv Folksam Liv 5,5 5,7 4,5 5,5 Folksam Liv 2 (fd KP) 9,6 11,0 8,4 6,0 LF Liv Gamla Trad *) 6,2 4,0 0,0 0,2 Nya Trad 5,0 SalusAnsvar 2,0 1,7 1,0 0,0 SEB TL Fond Tjänstepension 2,0 4,0 4,3 17,9 Övrig 0,3 2,0 2,6 22,3 SEB TL Gla *) 4,2 5,0 3,0 5,2 Skandia Liv 5,6 5,2 3,5 4,3 Genomsnitt 4,7 4,8 3,6 7,2 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata (26)

7 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden Livbolagens tillgångar skulder av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den totalavkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 LIV Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Bolag Alecta 1) 100,0 99,8 152,7 148,2 Allmänna Änke- och Pupillkassan 153,6 157,6 AMF Pension 2) 101,2 100,6 157,7 161,4 AMF Pension ny trad försäkring 100,0 100,7 AMF Pension SAF-LO ny 3) 101,7 100,9 Folksam Liv 117,3 120,4 156,3 160,8 KPA Pensionförs 1) 100,1 100,3 111,8 123,6 LF Liv Gamla Trad 106,0 106,8 LF Liv Nya Trad 113,2 114,9 SalusAnsvar 174,1 172,6 SEB TL Gla 116,6 120,2 Skandia Liv 109,9 110,0 145,7 138,1 TOTALT 107,1 105,7 151,6 148,7 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent Konsolideringsnivå Återbäringsränta q3 2010q2 2011q1 2011q4 2012q3 2013q2 0 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering (26)

9 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 6. Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Alecta 1 106, ,2 279,7 334, , ,1 Allmänna Änke- & Pupillkassa 3,1 1,6 0,1 8,2 9,3 AMF Pension 2 028, ,0 614,5 742, , ,5 Avanza 1 093, , , ,8 Bliwa 31,9 16,0 136,9 152,6 Brummer Life 42,4 38,5 135,2 120,0 480,5 505,9 Cardif Nordic 4,3 8,4 77,4 85,3 Danica 380,3 436, , , , ,0 Folksam 2 219, , , , , ,3 FL Gruppförs 0,3 479,9 506,0 Folksam Fondförs 638,5 747,7 609,6 835, , ,5 Folksam Liv 468,7 809,6 788, , , ,0 Folksam LO Fondförs 324,3 238, , ,3 KPA Livförs 460,9 470,2 KPA Pensionförs 775, ,0 365, , , ,4 SalusAnsvar 11,9 5,7 111,6 128,0 Handelsbanken 451,1 557,2 556, , , ,9 Handelsbanken Liv 451,1 557,2 383, , , ,9 SHB L&P 172, ,7 Holmia 33,2 29,8 405,2 417,2 If Liv 37,4 44,3 64,4 80,3 IKANO Liv 20,3 15,6 62,5 48,7 Länsförsäkringar 1 091,8 961,5 297,2 405, , ,0 LF Fondliv 840,9 864,9 283,9 405, , ,2 LF Liv 250,9 96,6 13,3 0, , ,3 LF GruppLiv AB 237,6 223,4 Movestic 384,4 593,3 225,9 657, , ,3 Nordea Liv 565,5 571,9 950, , , ,3 Nordea Livförsäkring 495,6 525,5 48, , , ,5 Nordea Utland 69,9 46,5 902,2 814, , ,9 Nordnet 104,0 60,5 665,6 838, , ,3 PP Pension Fond 13,4 10,5 4,5 0,8 111,8 119,2 SEB Trygg Liv 1 246, ,7 888, , , ,0 SEB Life 440, , , ,4 SEB TL Fond 1 237, ,1 447,7 354, , ,7 SEB TL Gla 9,3 12,6 0, ,0 955,9 Skandia 2 033, , , , , ,3 Royal Skandia 835,6 861,8 835,6 861,8 Skandia 646,9 620, , , , ,1 Skandia Liv 1 386, , , , , ,3 SPP 949,6 992,0 423,9 540, , ,9 Euroben L&P 258,9 170,6 SPP Liv 289,3 201,4 311,4 343, , ,9 SPP Liv Fond 659,9 790,5 112,5 196, , ,0 Storebrand sv filial 0,4 0,0 38,4 20,4 Sv Handel Fond 10,3 21,1 10,5 19,9 49,9 72,8 Swedbank Försäkring 1 000,6 726, , , , ,3 VFF Fond 8,7 12,0 56,1 132,9 TOTALT , , , , , ,8 Ej konkurrensutsatta Alecta 1 166,2 952,2 373,2 433, , ,4 AMF Pension 1 862, ,8 Bliwa 5,4 3,5 Folksam Liv 53,7 19, , ,9 Skandia Liv 9,2 7,2 250,7 232,7 St Erik Liv 73,9 86,0 TOTALT 1 175, ,1 373,2 453, , ,3 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

10 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring uppdelad i grenen fondförsäkring. Premieinkomsten är uppdelat i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 7. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 AMF Pension 413,9 523,1 21,1 14, , ,3 Avanza 25,4 14,0 219,1 245,0 Danica 362,9 420,8 89,6 176, , ,8 Folksam 1 023, ,8 609,6 837, , ,8 Folksam Fondförs 638,5 747,7 609,6 835, , ,5 Folksam Liv 42,9 15,2 1,3 74,9 76,1 Folksam LO Fondförs 324,3 238, , ,3 KPA Pensionförs 17,9 2,7 423,7 411,0 Handelsbanken 422,8 532,6 233,1 333, , ,9 Länsförsäkringar 785,8 763,7 279,2 401, , ,5 Movestic 365,8 568,0 162,3 195, , ,0 Nordea Liv 346,4 369,5 493,4 380, , ,1 Nordea Livförsäkring 276,4 323,0 36,0 55, , ,2 Nordea Utland 69,9 46,5 457,4 324, , ,9 Nordnet 52,3 17,7 22,7 3,9 129,4 175,6 SEB Trygg Liv 1 155,9 953,3 447,7 354, , ,3 Skandia 584,0 506,0 531,0 508, , ,9 SPP 659,9 790,5 112,5 196, , ,7 SPP Liv Fond 659,9 790,5 112,5 196, , ,0 Storebrand sv filial 0,0 8,5 3,6 Swedbank Försäkring 480,7 521,7 502,3 632, , ,4 Övr. svenska bolag 66,1 70,1 158,8 152,7 698,3 830,8 Brummer Life 42,4 38,5 135,2 120,0 480,5 505,9 PP Pension Fond 13,4 10,5 4,5 0,8 111,8 119,2 Sv Handel Fond 10,3 21,1 10,5 19,9 49,9 72,8 VFF Fond 8,7 12,0 56,1 132,9 TOTALT 6 720, , , , , ,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (26)

11 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring inom grenen övrig livförsäkring. Premieinkomsten är uppdelad i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Alecta 1 106, ,2 279,7 334, , ,1 Allmänna Änke- & Pupillkassan 3,1 1,6 0,1 8,2 9,3 AMF Pension 1 614, ,9 593,4 727, , ,2 Avanza 1 068, , , ,8 Bliwa 31,9 16,0 136,9 152,6 Cardif Nordic 4,3 8,4 77,4 85,3 Danica 17,3 15, , , , ,2 Folksam 1 195, , , , , ,4 FL Gruppförs 0,3 479,9 506,0 Folksam Liv 425,8 794,4 788, , , ,9 KPA Livförs 460,9 470,2 KPA Pensionförs 757, ,4 365, , , ,5 SalusAnsvar 11,9 5,7 111,6 128,0 Handelsbanken 28,3 24,6 323,3 705, , ,0 Handelsbanken Liv 28,3 24,6 150,8 705,8 908, ,0 SHB L&P 172, ,7 Holmia 33,2 29,8 405,2 417,2 If Liv 37,4 44,3 64,4 80,3 Länsförsäkringar 306,0 197,7 18,0 4, , ,5 LF Fondliv 55,1 101,1 4,8 3,9 558,3 749,7 LF Liv 250,9 96,6 13,3 0, , ,3 LF GruppLiv AB 237,6 223,4 Movestic 18,6 25,3 63,6 461,4 374,3 870,3 Nordea Liv 219,1 202,4 457, , , ,2 Nordea Livförsäkring 219,1 202,4 12, , , ,3 Nordea Utland 444,8 489,3 959, ,0 Nordnet 51,8 42,8 642,9 834, , ,7 SEB Trygg Liv 90,4 79,4 440, , , ,7 SEB Life 440, , , ,4 SEB TL Fond 81,2 66,8 0,0 677,1 668,4 SEB TL Gla 9,3 12,6 0, ,0 955,9 Skandia 1 449, , , , , ,4 Royal Skandia 835,6 861,8 835,6 861,8 Skandia 62,8 114, , , , ,2 Skandia Liv 1 386, , , , , ,3 SPP 289,7 201,5 311,4 343, , ,3 Euroben L&P 258,9 170,6 SPP Liv 289,3 201,4 311,4 343, , ,9 Storebrand sv filial 0,3 0,0 30,0 16,7 Swedbank Försäkring 519,9 204, , , , ,9 Övr. svenska bolag 20,3 15,6 62,5 48,7 TOTALT 7 037, , , , , ,8 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

12 LIV Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandelen baseras på nyteckningen för premieinkomsten. Marknadsandelen beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 AMF Pension 5,9 7,0 4,7 4,5 Avanza 0,0 0,0 0,3 0,4 Danic a 5,2 5,9 3,9 4,1 Folksam 15,3 14,6 17,3 13,2 Folksam Fondförs 9,9 11,1 9,8 6,0 Folksam Liv 0,6 0,2 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 4,6 3,2 6,8 6,5 KPA Pensionförs 0,3 0,0 0,6 0,6 Handelsbanken 6,3 7,6 8,5 9,2 Länsförsäkringar 11,5 10,8 12,2 12,8 Movestic 5,4 7,9 3,0 3,3 Nordea Liv 5,6 5,5 5,7 5,8 Nordea Livförsäkring 4,0 4,4 3,1 3,7 Nordea Utland 1,6 1,1 2,6 2,0 Nordnet 0,8 0,2 0,2 0,3 SEB Trygg Liv 16,9 13,3 17,2 16,4 Skandia 9,0 7,5 9,4 8,6 SPP 9,5 10,9 7,3 10,1 SPP Liv Fond 9,5 10,9 7,3 10,1 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 7,5 7,8 9,2 10,2 Övr. svenska bolag 1,2 1,1 1,0 1,2 Brummer Life 0,8 0,7 0,7 0,7 PP Pension Fond 0,2 0,1 0,2 0,2 Sv Handel Fond 0,2 0,3 0,1 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,1 0,2 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

13 LIV Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Alecta 13,3 16,8 11,3 10,3 Allmänna Änke- & Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 AMF Pension 19,7 15,3 14,5 13,7 Avanza 1,3 1,1 6,2 6,5 Bliwa 0,4 0,2 0,1 0,1 Cardif Nordic 0,1 0,1 0,1 0,1 Danic a 2,2 1,9 3,1 3,8 Folksam 15,4 22,9 14,1 15,1 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,5 0,4 Folksam Liv 5,9 10,1 5,4 5,6 KPA Livförs 0,0 0,0 0,5 0,4 KPA Pensionförs 9,3 12,8 7,7 8,5 SalusAnsvar 0,1 0,1 0,1 0,1 Handelsbanken 0,7 1,0 2,5 2,5 Handelsbanken Liv 0,5 1,0 0,9 2,5 SHB L&P 0,2 0,0 1,6 0,0 Holmia 0,4 0,3 0,4 0,4 If Liv 0,4 0,5 0,1 0,1 Länsförsäkringar 3,6 2,1 5,4 4,0 LF Fondliv 0,7 1,1 0,6 0,6 LF Liv 3,0 1,0 4,6 3,2 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,2 0,2 Movestic 0,3 0,8 0,4 0,7 Nordea Liv 3,1 4,7 4,5 7,7 Nordea Livförsäkring 2,6 4,2 3,6 6,7 Nordea Utland 0,5 0,5 1,0 1,0 Nordnet 1,4 1,3 3,7 3,9 SEB Trygg Liv 1,6 2,2 3,3 3,9 SEB Life 0,5 1,4 1,5 2,5 SEB TL Fond 1,0 0,7 0,7 0,6 SEB TL Gla 0,1 0,1 1,1 0,8 Skandia 24,8 22,5 20,8 19,3 Royal Skandia 1,0 0,9 0,8 0,7 Skandia 3,9 3,8 6,5 5,8 Skandia Liv 19,9 17,8 13,5 12,8 SPP 3,8 2,5 3,2 2,4 Euroben L&P 0,0 0,0 0,3 0,1 SPP Liv 3,8 2,5 2,9 2,2 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 7,4 3,6 6,4 5,5 Övr. svenska bolag 0,2 0,2 0,1 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

14 LIV Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten för nyteckning redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

15 LIV Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 14. Premieinkomst i miljoner kronor, fondförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fondförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital 6 14 Kapitalpension TOTALT Tabell 15. Premieinkomst i miljoner kronor, övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Övrig livförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Premieinkomst i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fond- och Övrig livförsäkring 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

16 LIV Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelarna beräknas schablonmässigt genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med tio för att bättre återspegla en årssiffra. Uppgifterna är baserade på premieinkomsten av nya försäkringar. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 2. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär Alecta 9,4% SEB Trygg Liv 7,1% SPP 6,2% Länsförsäkringar 5,9% Swedbank Försäkring 5,5% Danic a 3,6% AMF Pension 11,7% Övriga 1,2% Annan 14,1% Movestic 3,9% Nordnet 0,9% Avanza 0,6% Skandia 15,9% Handelsbanken 3,9% Nordea Liv 5,0% Folksam 19,3% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Diagram 3. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär % 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folksam Skandia AMF Pension Alecta SEB Trygg Liv SPP Länsförsäkringar Swedbank Försäkring Nordea Liv Handelsbanken Movestic Danica Övriga Nordnet Avanza Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

17 LIV Marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring I marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring ingår både gamla och nya försäkringar. Marknadsandelarna gäller för konkurrensutsatt affär. Totalt uppgick premieinkomsterna till MSEK. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 4. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar Swedbank Försäkring 7,2% Länsförsäkringar 7,2% Nordea Liv 7,0% SEB Trygg Liv 8,5% Alecta 6,5% Nordnet 2,6% AMF Pension 10,3% Annan 13,3% Danic a 3,9% Movestic 1,7% Övriga 0,9% Handelsbanken 5,0% Avanza 4,2% Folksam 14,4% SPP 5,3% Skandia 15,4% Diagram 5. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar, % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Skandia Folksam AMF Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring Länsförsäkringar Nordea Liv Alecta SPP Handelsbanken Avanza Danica Nordnet Movestic Övriga Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

18 LIV & SKADE Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 17. Premier totalt för hela branschen i miljoner kronor Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Summa livförsäkring Procentuell förändring Skadeförsäkring, individuellt tecknad Avtalsförsäkringsbolag, skade Avgångsbidragsförsäkring Sjuk- o olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Skadeförsäkring i livbolagen* Summa skadeförsäkring TOTALT * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Källa: Finansinspektionens blankett för premieinkomst för Skade- respektive Livförsäkringsbolag Diagram 6. Premieinkomst för livförsäkring sedan Diagram 7. Premieinkomst för livförsäkring sedan 2007 uppdelat på fond- och övriga livförsäkringar mdrsek mdrsek Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

19 LIV & SKADE Diagram 8. Premieinkomst för skadeförsäkring sedan Diagram 9. Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar mdrsek mdrsek F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga AFA Sjuk sänkte premien till 0 kr för Under 2012 återbetalas i bolaget ackumulerade premier till arbetsgivare. Dessa visas som negativa premier i statistiken. F&F=Företag&Fastighet, H&V=Hem&Villa, MAT=Fartyg, Transport och Luftfart, S&O=Sjuk- och Olycksfall. Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

20 SKADE Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna mäts i procent. Separat hemförsäkring tecknas i första hand av lägenhetsinnehavare och omfattar främst lösöre. Villahemförsäkring tecknas i första hand av villaägare och omfattar både lösöre och egendom. Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Diagram 10. Separat hemförsäkring i procent 60% 48,8 48,8 40% 24,9 25,1 20% 0% 11,0 11,1 9,8 10,0 4,0 3,5 1,6 1,5 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Dina federationen Diagram 11. Villahemförsäkring i procent 50% 40% 30% 39,4 39,9 28,1 28,3 20% 10% 0% 12,2 12,3 10,5 10,7 5,6 5,3 4,3 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna ,5 Diagram 12. Fritidshusförsäkring i procent 50% 41,2 41,2 40% 30% 20% 10% 0% 23,1 23,3 16,5 16,6 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna ,6 12,0 5,4 5,1 2,1 1,8 Tabell 18. Antal försäkringar Försäkringsgren Separat hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Separat båtförsäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

21 SKADE Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Siffrorna i diagrammen är i procent. Diagram 13. Separat båtförsäkring i procent 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29,0 29,1 19,6 18,8 17,0 16,3 16,5 16,0 12,3 10,0 5,3 5,0 2,5 2,4 Länsförsäkringar Moderna If Skadeförsäkring Svenska Sjö Trygg-Hansa Folksam Dina federationen Diagram 14. Antalet försäkrade personbilar i procent 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33,3 34,2 24,2 24,1 21,6 21,4 13,7 13,6 3,9 3,5 3,3 3,3 Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina federationen Diagram 15. Antalet försäkrade övriga fordon i procent 60% 50% 40% 46,7 48,5 30% 20% 10% 18,3 17,0 12,5 11,7 11,0 11,2 6,0 6,1 5,6 5,5 0% Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Folksam Dina federationen Moderna Tabell 19. Antal försäkrade fordon Personbilar Övriga fordon Bolag Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Dina federationen Moderna TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

22 SKADE Marknadsandelar för skadeförsäkring Marknadsandelarna baseras på premieinkomst för skadeförsäkring för samtliga försäkringsgrenar och omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Diagram 16. Marknadsandelar i procent, skadeförsäkring 35% 30% 29,8 29,5 25% 20% 18,5 18,2 15% 16,2 16,0 15,9 15,4 10% 6,4 6,2 5% 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam 3,6 3,3 2,7 2,6 Moderna Dina federationen 1,6 1,6 Zurich 1,3 1,2 Gjensidige 1,2 1,1 0,6 0,6 Solid Övr. utländska bolag 2,6 2,7 0,6 0,4 0,1 0,1 ERV Assuransföreningen Captivebolag Övriga Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

23 SKADE Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 20. Premieinkomst för olika försäkringsgrenar miljoner kronor Fartyg, transport Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur och luftfart Övrigt TOTALT Länsförsäkringar (5 229) (3 821) (2 913) (3 924) (1 411) (1 489) 112 (107) (18 894) If Skadeförsäkring (1 874) (1 750) (1 659) (4 891) 828 (762) 302 (288) 563 (634) 2 (1) (11 859) Trygg-Hansa (1 778) (1 662) (1 605) (2 404) (2 816) 106 (114) (10 378) Folksam 437 (382) (3 473) (1 178) (2 790) (1 438) 513 (475) 3 (3) 220 (155) (9 895) Moderna 485 (442) 490 (761) 356 (407) 497 (501) 122 (136) 201 (10) 47 (39) (2 296) Sakförsäkring, Captivebolag (1 591) (0) 7 (9) 12 (12) 50 (20) 12 (14) 43 (16) (1 664) Dina federationen 475 (481) 457 (450) 315 (319) 425 (392) 31 (30) 57 (53) 2 (12) (1 737) Övriga 382 (398) 43 (23) 223 (192) (1) 51 (50) 850 (741) (1 404) Zurich 978 (917) 27 (23) 26 (26) 56 (87) (1 053) Landstingen 900 (900) 900 (900) Gjensidige 353 (321) 45 (39) 165 (158) 306 (254) 869 (771) Solid (0) 338 (334) 88 (88) 167 (152) 96 (92) 5 (5) 12 (105) 706 (775) Anticimex 49 (38) 627 (561) 676 (599) Övr. utländska bolag 54 (56) 1 (1) 256 (249) 3 (5) 70 (64) 385 (376) Unionen 306 (287) 306 (287) ERV 296 (348) 4 (38) 300 (386) Sveland Djur 285 (269) 285 (269) Falck 151 (147) 26 (28) 177 (175) AFA 165 (165) 165 (165) SAFE 3 (3) 22 (19) 76 (69) 15 (12) 116 (102) Assuransföreningen 59 (56) 59 (56) Accept 2 (4) 2 (2) 15 (16) 36 (35) 56 (57) HSB 26 (28) 26 (28) Erika 2 (3) 2 (3) LRF (0) (0) (0) TOTALT (14 438) (13 248) (8 359) (15 497) (7 268) (2 580) (1 080) (1 661) (64 130) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

24 SKADE Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 21. Marknadsandelar för olika försäkringsgrenar i procent Fartyg, transport Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur och luftfart Övrigt TOTALT Länsförsäkringar 36,5 (36,2) 29,5 (28,8) 35,4 (34,8) 25,9 (25,3) 19,4 (19,4) 58,9 (57,7) 9,6 (9,9) 29,8 (29,5) If Skadeförsäkring 12,4 (13,0) 13,9 (13,2) 20,1 (19,9) 30,8 (31,6) 10,8 (10,5) 10,7 (11,2) 48,3 (58,7) 0,1 (0,1) 18,2 (18,5) Trygg-Hansa 12,1 (12,3) 13,0 (12,5) 18,1 (19,2) 15,4 (15,5) 38,5 (38,7) 9,0 (10,5) 16,0 (16,2) Folksam 2,9 (2,6) 26,7 (26,2) 14,8 (14,1) 18,3 (18,0) 19,9 (19,8) 18,2 (18,4) 0,3 (0,2) 12,3 (9,4) 15,9 (15,4) Moderna 3,3 (3,1) 3,6 (5,7) 4,3 (4,9) 3,0 (3,2) 1,6 (1,9) 17,2 (0,9) 2,6 (2,4) 3,3 (3,6) Sakförsäkring, Captivebolag 11,1 (11,0) 0,0 (0,0) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,6 (0,3) 1,1 (1,3) 2,4 (1,0) 2,7 (2,6) Dina federationen 3,2 (3,3) 3,3 (3,4) 3,8 (3,8) 2,6 (2,5) 0,4 (0,4) 2,0 (2,0) 0,1 (0,7) 2,6 (2,7) Övriga 2,6 (2,8) 0,3 (0,2) 2,9 (2,6) (0,1) 4,3 (4,6) 47,4 (44,6) 2,3 (2,2) Zurich 6,6 (6,4) 0,3 (0,3) 0,2 (0,2) 4,8 (8,0) 1,6 (1,6) Landstingen 6,1 (6,2) 1,3 (1,4) Gjensidige 2,4 (2,2) 0,3 (0,3) 2,0 (1,9) 1,9 (1,6) 1,3 (1,2) Solid 0,0 (0,0) 2,5 (2,5) 1,1 (1,0) 1,0 (1,0) 1,3 (1,3) 0,2 (0,2) 0,7 (6,3) 1,1 (1,2) Anticimex 0,3 (0,3) 4,6 (4,2) 1,0 (0,9) Övr. utländska bolag 0,4 (0,4) 0,0 (0,0) 3,3 (3,4) 0,3 (0,5) 3,9 (3,9) 0,6 (0,6) Unionen 17,0 (17,3) 0,5 (0,4) ERV 2,2 (2,6) 0,1 (0,5) 0,4 (0,6) Sveland Djur 10,1 (10,4) 0,4 (0,4) Falck 0,9 (0,9) 1,5 (1,7) 0,3 (0,3) AFA 9,2 (10,0) 0,2 (0,3) SAFE 0,0 (0,0) 0,2 (0,1) 1,0 (0,9) 0,8 (0,7) 0,2 (0,2) Assuransföreningen 5,1 (5,2) 0,1 (0,1) Accept 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 2,0 (2,1) 0,1 (0,1) HSB 0,2 (0,2) 0,0 (0,0) Erika 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) LRF (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) TOTALT 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

25 SKADE Antal anmälda skador Antalet anmälda skador visar antalet skador sedan årets början och jämförs med motsvarande period föregående år. Diagrammet visar antalet anmälda skador rullande 12 månader bakåt i tiden för respektive kvartal. Antalet anmälda skador baseras på månadsstatistik som rapporteras till Svensk Försäkring. De bolag som redovisar månadsstatistik är: Dina-gruppen, ERV, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg Hansa. Siffrorna är antal anmälda skador och den procentuella förändringen är jämfört med föregående period. Tabell 22. Hem-, villa-, fritidshusförsäkring och sep. båtförsäkring 2012q1-q4 2013q1-q4 Procentuell förändring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT Brand Inbrott Vatten Storm o natur Diagram 17. Totalt antal anmälda skador kvartalsvis inom kombinerad hemförsäkring, villahemförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring sedan 2004 kvartal Tusental Källa: Svensk Försäkrings Månadsstatistik, Antalet anmälda skador (26)

26 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter som försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Svensk Försäkring. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Även utländska bolags försäljning till svenska kunder inkluderas. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat för att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Svensk Försäkring. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där överskottet ska gå tillbaka till försäkringstagarna. Nyteckning inom fond- och övrig livförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, det vill säga första premien skall vara betald. Försäkringen räknas med i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning och flyttat kapital samt eventuella fribrevsuppräkningar i förmånsbestämd tjänstepension från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Redovisande bolag: Livbolagens kollektiva konsolidering: redovisande bolag anges i anslutning till respektive tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt inbetalda premier, livbolag: samtliga bolag redovisade i tabell. Inbetalda premier, skadebolag: samtliga bolag, som redovisar till Finansinspektionen, hela Dina-gruppen samt följande utländska bolag: ACE och Zürich. Marknadsandelar, skadebolag: samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell med verksamhet inom respektive försäkringsgren, Svenska Sjö samt hela Dina-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Svensk Försäkring Box Stockholm Tel: E-post: (26)

27 Komplettering av Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Försäkringsstatistikkommittén i Svensk Försäkring har beslutat att branschstatistiken ska innehålla information om flyttar av kapital mellan livbolagen. Detta gör att vi behöver komplettera branschstatistiken med ytterligare information på de följande två sidorna. Källa till informationen och kommentarer Informationen kommer från livbolagens kvartalsrapport till Finansinspektionen (FFFS 2011:30). Både avflyttat kapital och inflyttat kapital innehåller beståndsöverlåtelser. Under det första kvartalet 2012 överläts ett bestånd på 3,1 miljarder kronor från Skandia till Folksam Fondförsäkring. Övriga frågor kring omständigheter som ligger bakom avflyttat kapital och inflyttat kapital svarar respektive bolag själva på. Kontakt Kontakta Rikard Bergström på Svensk Försäkring för frågor och synpunkter på uppställningen av statistiken. Tel: E-post: Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

28 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag Avflyttat kapital Inflyttat kapital Bolag 12q1-12q4 13q1-13q4 12q1-12q4 13q1-13q4 Alecta 878,9 842,8 109,2 175,4 AMF Pension 2 184, , , ,0 Avanza 50,1 52,2 389,6 570,9 Brummer Life 15,2 28,0 117,6 86,9 Danica 375,0 553, ,3 944,3 Folksam 1 467,0 865, , ,3 Folksam Fondförs 84,9 118, ,4 348,4 Folksam Liv 181,2 236,4 689,0 597,4 Folksam LO Fondförs 614,4 491, ,0 925,2 KPA Pensionförs 14,1 17,3 143,2 10,3 SalusAnsvar 572,4 1,6 Handelsbanken 1 839,1 763, , ,7 Handelsbanken Liv 787,8 763, , ,7 SHB L&P 1 051,3 Länsförsäkringar 3 080, , , ,9 LF Fondliv 542,1 864, , ,8 LF Liv 2 538, ,6 73,3 20,0 Movestic 556,3 619,5 191,1 492,0 Nordea Liv 463,7 561, , ,3 Nordnet 10,4 53,4 235,7 386,1 PP Pension Fond 1,5 3,1 SEB Trygg Liv 2 209, ,4 972, ,2 SEB Life 123,8 146,0 SEB TL Fond 2 094, ,1 848, ,3 SEB TL Gla 114,8 83,4 Skandia 6 334, , , ,9 Skandia 5 430, , , ,6 Skandia Liv 903,5 938, , ,3 SPP 1 889, ,4 766, ,1 SPP Liv 886, ,3 263,3 281,3 SPP Liv Fond 977, ,5 502, ,7 Storebrand sv filial 25,4 25,5 Sv Handel Fond 5,9 1,8 1,6 Swedbank Försäkring 670,7 755,5 970, ,3 VFF Fond -0,8-4,1 5,6 16,6 TOTALT , , , ,6 En del av avflyttat och inflyttat kapital avser endast flyttar inom bolag eller inom koncern. 2 (3)

29 Miljardtal Avflyttat kapital och inflyttat kapital per koncern under perioden från till Avflyttat kapital Inflyttat kapital 3 (3)

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Försäkrade i Sverige

Försäkrade i Sverige Försäkrade i Sverige Livslängder och dödlighet, prognoser 2014-2070, baserade på data 2001-2012 En studie av Försäkringstekniska Forskningsnämnden (FTN), Svensk Försäkring Undersökningens genomförande

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING PROMEMORIA FI Dnr 06-2127-306 Datum 2006-06-27 Författare Björn Palmgren Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se ATT TA BORT

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

En granskning av informationen kring ombildningen av SPP till vinstutdelande bolag

En granskning av informationen kring ombildningen av SPP till vinstutdelande bolag En granskning av informationen kring ombildningen av SPP till vinstutdelande bolag AMF Pension Inledning Denna rapport innehåller synpunkter och kommentarer till det informationsmaterial som SPP har distribuerat

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? Flyttrapport 216 Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? FLYTTRAPPORT 216 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 12 sid 13 Sammanfattning Kollektivavtalade tjänstepensioner Flyttutvecklingen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet Sparbarometern QIV 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45. Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu?

Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45. Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu? Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45 Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu? Vi slutar att sälja liv- och pensionsförsäkring med

Läs mer