Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning... 4 Avkastningsräntor... 5 Återbäringsränta... 6 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 7 Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar... 9 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag Nyteckningspremier och inbetalda premier för fondförsäkringar Nyteckningspremier och inbetalda premier för övriga livförsäkringar Marknadsandel för nyteckning och inbetalda premier Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Inbetalda premier för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av inbetalda premier för livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information (26)

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Royal Skandia. Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas ett urval av de förändringar i statistiken som har ägt rum under den senaste tiden och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring (sid 4-18) De inbetalda premierna i tabellerna 6-16 innehåller varken inflyttat kapital eller uppräknade fribrev. Tidigare har dessa tabeller visat premieinkomst där både inflyttat kapital och uppräknade fribrev har ingått. Avflyttat och inflyttat kapital specificeras i tabell 6A. Här ingår både flytt av enskilda försäkringar mellan bolagen och överlåtelser av hela försäkringsbestånd. Under det fjärde kvartalet 2014 genomförde Nordea Liv en beståndsöverlåtelse på 12,2 miljarder kronor från Nordea Liv i Finland. Under 2014 genomförde Alecta en fribrevsuppräkning på 7,4 miljarder kronor för icke konkurrensutsatta försäkringar och på 1,2 miljarder kronor för konkurrensutsatta försäkringar. Detta påverkar endast tabell 17. Skadeförsäkring (sid 18-25) De totala premierna för skadeförsäkring har sjunkit under de senaste åren. Detta beror till största delen på att AFA Sjukförsäkring satte ner sina premier till noll från och med Under 2012 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2007 och 2008 till samtliga arbetsgivare. Under 2013 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn. Under 2014 betalar AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom det privata arbetarkollektivet (26)

4 Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q1-q Alecta 9,6-2,1 11,4 Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier ***) 12,6-6,8 16,8 17,3 14,9 10,6 inriktning 50% aktier ****) ,6 14,1 inriktning 40% aktier 10,2-1,9 13,8 12,2 13,3 9,4 inriktning 10% aktier 6,3 5,5 9,2 4,7 10,8 7,3 Förmånsbestämd 9,5-2,0 11,2 9,8 12,8 8,1 AMF Pension 9,8 2,4 8,0 9,3 12,7 8,4 Bliwa 6,7-2,9 6,9 8,5 9,1 5,6 FL Gruppförs 5,2 5,4 6,7 7,6 9,6 6,9 Folksam Liv 8,7 6,5 7,0 7,6 12,0 8,3 Liv 1 8,3 6,0 7,1 7,7 11,4 8,1 Liv 2 9,4 7,5 6,8 7,4 12,9 8,8 Sparande med garanti 4,6 6,5 4,8 3,7 9,1 5,7 Sparande utan garanti 10,6-1,9 9,3 14,2 15,5 9,4 KPA Livförs 4,5 4,8 6,4 7,2 9,6 6,5 KPA Pensionförs 8,2 5,6 7,2 8,2 13,3 8,5 Handelsbanken Liv **) 3% årlig garanti 2,9 3, % slutgaranti 3,2 6, % årlig garanti 2,6 7, Livförvaltning (startdat ) 3,4-5, LF Fondliv LF Fondliv Garanti ,6 6,0 LF Liv Nya Trad (startdat ) ,3 9,4 Nya Världen 8,9-3,8 12,2 13,5 8,7 7,7 Gamla Trad 4,1 6,5 6,1-3,0 11,3 4,9 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 0,9 16,1 6,7-0,4 13,2 7,1 Tillväxtportföljen 5,9-2,7 9,5 13,4 12,0 7,5 Trygga portföljen 0,9 1,4 5,2 4,6 5,4 3,5 PK FPK 6,5 8,3 5,3 2,1 12,8 7,0 PRI 9,2-0,8 7,3 7,5 8,1 6,2 SEB TL Fond Tjänstepension 4,0 8,5 6,9 2,3 14,3 7,1 Övrig pension 4,5 10,4 7,7 2,2 15,1 7,9 SEB TL Gla 10,8 1,5 9,9 11,3 10,6 8,8 Skandia Livf. 9,4 3,2 7,3 6,8 13,7 8,0 Tradliv 9,4 3,2 7,3 6,7 13,6 8,0 GarantiPension Plus (25-åring) 11,6-3,9 10,4 12,8 17,5 9,4 GarantiPension Plus (40-åring) 10,9-1,8 9,5 11,0 16,4 9,0 GarantiPension Plus (55-åring) 10,1 0,9 8,3 8,7 14,9 8,5 SPP Liv Förmånsbestämda 6,0 8,6 6,6 1,4 11,6 6,8 Premiebestämda nyteckning 7,0 3,3 9,0 6,5 14,0 7,9 Premiebestämda stängd 4,5 9,8 6,4-0,1 12,4 6,5 Storebrand Liv 4,9 4,8 5,6 5,1 Swedbank Försäkring Traditionell Pension, Tjänste 9,3-1,1 5,8 8,6 8,2 6,1 Traditionell Pension, Premiegaranti 12,7-6,3 8,2 10,9 13,7 7,6 Traditionell Pension, Övrigt ,4 Änke- och Pupillkassan 8,6-2,4 5,7 9,7 12,7 6,7 Viktat genomsnitt 8,8 2,2 8,7 7,9 12,5 8,0 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen **) Sedan 2012 rapporterar inte Handelsbanken Liv totalavkastning ***) Förval fram till 63 år ****) Startade 1 juli Följande delportföljer nytecknas inte: Handelsbanken Liv (alla delportföljer), LF Liv (Nya Världen och Gamla Trad), Nordea Livförsäkring (Trad (Privat & Tjänste)), SEB TL Gla, SPP Liv (Premiebestämda stängd), Swedbank Försäkring (Traditionell Pension, Tjänste) Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning (26)

5 Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se tabell 4) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q1-q Folksam Liv Sparande utan garanti 10,6 1,1 9,2 14,3 15,7 10,0 Handelsbanken Liv 3% årlig garanti *) 2,8 3,3 2,9 1,9 3,9 3,0 3% slutgaranti *) 3,0 6,0 3,9 2,7 5,2 4,1 5% årlig garanti *) 2,6 7,1 3,0 2,5 4,8 4,0 Livförvaltning (start ) *) 3,4-5,0 3,6 13,7 5,3 4,0 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) *) 0,9 16,1 6,7-0,4 13,2 7,1 Premiegaranti: Tillväxtportfölj 5,9-2,7 9,5 13,4 12,0 7,5 Premiegaranti: Trygg portfölj 0,9 1,4 5,2 4,6 5,4 3,5 SPP Liv Förmånsbestämd portfölj 6,0 8,6 6,6 1,4 11,6 6,8 Premiebestämd, nyteckning 6,3 3,0 8,1 5,9 12,6 7,1 Premiebestämd, stängd *) 4,2 8,9 5,8-0,1 11,3 5,9 Storebrand Liv Storebrand Liv 3,8 5,9 4,9 3,7 3,7 4,4 Swedbank Försäkring Traditionell Pension,Tjänste *) 9,3-1,1 5,8 8,6 8,2 6,1 Traditionell Pension, Premiegarant 12,7-6,3 8,2 10,9 13,7 7,6 Traditionell Pension, Övrigt *) 7,4 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring (26)

6 Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q1-q Alecta Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier **) 12,5-6,9 16,8 17,4 14,9 10,5 inriktning 50% aktier 14,1 inriktning 40% aktier 10,1-1,9 13,8 12,2 13,3 9,3 inriktning 10% aktier 6,3 5,4 9,1 4,7 10,9 7,2 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under upp 7,4 1,7 8,3 13,0 14,2 8,8 Äldre traditionella försäkringar 29,0 2,5 8,9 9,5 11,9 12,0 Ny traditionell försäkring (25 åring) 10,5 14,3 16,0 Ny traditionell försäkring (40 åring) 9,4 12,4 14,5 Ny traditionell försäkring (55 åring) 7,8 8,9 11,9 Ny traditionell försäkring (65 åring) 5,4 5,0 10,2 Folksam Liv Sparande med garanti 4,7 3,4 4,4 3,8 9,0 5,0 Avtalspension Premiegaranti (45-årin 9,2-0,8 8,2 14,3 15,3 9,1 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 8,3 5,5 7,2 8,0 13,4 8,4 LF Liv Nya världen *) 8,9-3,8 12,2 13,5 8,7 7,7 Skandia Livf. GarantiPension Plus (25-åring) 9,5-2,9 8,5 11,6 15,0 8,2 GarantiPension Plus (40-åring) 8,4-0,5 7,0 9,4 13,0 7,4 GarantiPension Plus (55-åring) 6,9 2,7 5,1 6,6 10,5 6,3 *) Stängda för nyteckning **) Förval fram till 63 år. Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1-q4 Folksam Liv Folksam Liv 5,7 4,5 5,5 6,5 Folksam Liv 2 (fd KP) 11,0 8,4 6,0 6,5 LF Liv Gamla Trad *) 4,0 0,0 0,2 1,0 Nya Trad 5,0 6,6 SalusAnsvar 1,7 1,0 0,0 0,0 SEB TL Fond Tjänstepension 4,0 4,3 17,9 5,0 Övrig 2,0 2,6 22,3 5,0 SEB TL Gla *) 5,0 3,0 5,2 9,0 Skandia Livf. 5,2 3,5 4,3 8,3 Änke- och Pupillkassan 10,7 8,0 8,0 8,0 Genomsnitt 4,6 3,7 8,8 6,2 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring (26)

7 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden Livbolagens tillgångar skulder Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den total-avkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Bolag Alecta 1) 100,0 99,9 145,5 143,3 AMF Pension 2) 100,1 101,3 156,0 161,5 AMF Pension ny trad försäkring 100,3 100,1 AMF Pension SAF-LO ny 3) 100,0 101,4 Folksam Liv 123,6 124,8 171,2 174,6 KPA Pensionförs 1) 100,1 100,3 148,5 150,2 LF Liv Gamla Trad 116,7 120,2 LF Liv Nya Trad 117,0 119,6 SEB TL Gla 122,7 124,4 Skandia Livf. 116,4 115,6 134,7 137,1 Änke- och Pupillkassan 161,8 168,7 Pensionstilläggsmetod TOTALT 110,1 110,8 146,7 144,8 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent Konsolideringsnivå Återbäringsränta q3 2011q2 2012q1 2012q4 2013q3 2014q2 0 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering och bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring (26)

9 Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premierna för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Tabell 6. Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 Alecta 1 564, ,2 334,3 208, , ,5 AMF Pension 1 911, ,7 742,1 117, , ,8 Avanza 1 035, , , ,7 Bliwa 16,0 49,6 152,6 188,4 Brummer Life 38,5 47,1 120,0 99,8 419,0 366,4 Cardif Nordic 8,4 17,8 85,3 114,0 Danica 436,0 362, , , , ,1 Folksam 2 817, , , , , ,3 FL Gruppförs 506,0 518,2 Folksam Fondförs 747,7 822,6 835, , , ,5 Folksam Liv 809,6 747, , , , ,3 Folksam LO Fondförs 238,2 263, , ,3 KPA Livförs 470,2 377,3 KPA Pensionförs 1 016, , ,5 837, , ,2 SalusAnsvar 5,7 2,3 128,0 63,5 Handelsbanken 557,2 565, , , , ,3 Holmia 29,8 24,2 417,2 342,7 If Liv 44,3 40,8 80,3 83,2 IKANO 15,6 13,7 48,7 48,4 Länsförsäkringar 961,5 979,0 405,7 236, , ,9 LF Fondliv 864,9 950,3 405,0 235, , ,9 LF Liv 96,6 28,7 0,7 1, , ,8 LF GruppLiv AB 223,4 739,2 Movestic 593,3 591,5 657,3 538, , ,2 Nordea Liv 571,9 525, , , , ,4 Nordea Livförsäkring 525,5 496, , , , ,6 Nordea Utland 46,5 28,6 814,1 228, , ,8 Nordnet 60,5 89,4 838, , , ,2 PP Pension Fond 10,5 8,3 0,8 1,1 119,2 89,4 SEB Trygg Liv 1 032, , , , , ,6 SEB Life 1 317,6 806, , ,2 SEB TL Fond 1 020, ,0 354,6 464, , ,3 SEB TL Gla 12,6 19,3 0,0 0,0 955,9 832,1 Skandia 1 907, , , , , ,8 Royal Skandia 861,8 651,2 861,8 651,2 Skandia Fondf. 620,9 522, , , , ,3 Skandia Livf , , , , , ,2 SPP 992,0 963,5 540,2 577, , ,8 Euroben L&P 170,6 68,1 SPP Liv 201,4 130,9 343,8 305, , ,1 SPP Pension 790,5 832,6 196,4 271, , ,6 Storebrand sv filial 0,0 20,4 Sv Handel Fond 21,1 11,9 19,9 13,9 71,2 70,3 Swedbank Försäkring 726,2 720, , , , ,4 VFF Fond 12,0 3,1 116,3 47,5 Änke- och Pupillkassan 1,6 3,4 9,3 23,9 TOTALT , , , , , ,4 Ej konkurrensutsatta Alecta 952,2 548,3 433,9 415, , ,6 AMF Pension 1 787,8 Bliwa 3,5 3,2 Folksam Liv 53,7 56,7 19,6 12, , ,1 Skandia Livf. 7,2 6,6 232,7 248,9 St Erik Liv 86,0 70,7 TOTALT 1 013,1 611,6 453,5 427, , , (26)

10 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag I detta avsnitt redovisas avflyttat och inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser. En del av detta avser endast flyttar inom bolag eller inom koncern. Frågor kring vilka omständigheter som ligger bakom avflyttat kapital och inflyttat kapital svarar respektive bolag själva på. Tabell 6A. Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag jämfört med föregående år i miljoner kronor. Avflyttat kapital Inflyttat kapital Netto inflyttat Bolag 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 Alecta 842,8 621,1 175,4 290,1-667,4-331,0 AMF Pension 2 034, , ,0 822,2-637,4-790,9 Avanza 52,2 131,1 570,9 862,6 518,7 731,5 Brummer Life 28,0 38,2 86,9 151,7 58,9 113,5 Danica 553,1 717,8 944,3 822,6 391,2 104,8 Folksam 865, , , , ,2-137,9 Folksam Fondförs 118,7 169,3 348,4 286,4 229,7 117,1 Folksam Liv 236,4 171,8 597,4 682,3 361,1 510,5 Folksam LO Fondförs 491,1 478,9 925,2 371,5 434,1-107,4 KPA Pensionförs 17,3 715,8 10,3 57,8-7,0-658,0 SalusAnsvar 1,6-1,6 Handelsbanken 763,7 786, , , , ,4 Länsförsäkringar 3 888, , , , , ,9 LF Fondliv 864, , , , ,9 511,5 LF Liv 3 023, ,4 20,0 15, , ,4 Movestic 619,5 768,1 492,0 693,9-127,5-74,2 Nordea Liv 561,6 659, , , , ,8 Nordnet 53,4 70,4 386,1 559,2 332,8 488,8 PP Pension Fond 3,1 2,3 17,5-3,1 15,2 SEB Trygg Liv 2 889, , , , , ,4 SEB Life 146,0 87,0 146,0 87,0 SEB TL Fond 2 806, , , , , ,1 SEB TL Gla 83,4 49,3-83,4-49,3 Skandia 3 417, , , ,5 475,8 713,0 Skandia Fondf , , , ,2-7, ,0 Skandia Livf. 938,1 798, , ,4 483, ,0 SPP 3 674, , , , , ,1 SPP Liv 2 420, ,8 281,3 315, , ,5 SPP Pension 1 228, , , ,2 898,2-612,6 Storebrand sv filial 25,5-25,5 Sv Handel Fond 5,9 16,3 1,6 0,3-4,3-16,0 Swedbank Försäkring 755,5 983, , ,9 306,9 536,0 VFF Fond -4,1 2,3 16,6 8,3 20,7 6,0 TOTALT , , , , , ,4 Under det fjärde kvartalet 2014 genomförde Nordea Liv en beståndsöverlåtelse på 12,2 miljarder kronor från Nordea Liv i Finland (26)

11 Nyteckningspremier och inbetalda premier för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premierna för grenen fondförsäkring. Premierna är uppdelade i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Tabell 7. Nyteckningspremier och inbetalda premier i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 AMF Pension 523,1 382,6 14,8 11, , ,2 Avanza 14,0 44,5 208,2 246,6 Danica 420,8 342,5 176,3 187, , ,8 Folksam 1 003, ,0 837, , , ,9 Folksam Fondförs 747,7 822,6 835, , , ,5 Folksam Liv 15,2 12,2 1,3 2,8 75,9 82,7 Folksam LO Fondförs 238,2 263, , ,3 KPA Pensionförs 2,7 5,3 410,5 397,3 Handelsbanken 532,6 538,6 333,2 370, , ,8 Länsförsäkringar 763,7 847,9 401,1 226, , ,3 Movestic 568,0 560,7 195,9 176, , ,9 Nordea Liv 369,5 273,4 380,3 250, , ,9 Nordea Livförsäkring 323,0 244,8 55,5 33, , ,3 Nordea Utland 46,5 28,6 324,8 216, ,9 968,6 Nordnet 17,7 23,7 3,9 5,0 108,6 107,6 SEB Trygg Liv 953, ,3 354,6 464, , ,0 Skandia 506,0 451,8 508,3 219, , ,6 SPP 790,5 832,6 196,4 271, , ,6 SPP Pension 790,5 832,6 196,4 271, , ,6 Storebrand sv filial 3,6 Swedbank Försäkring 521,7 555,5 632,5 752, , ,5 Övr. svenska bolag 70,1 67,3 152,7 117,8 725,7 573,7 Brummer Life 38,5 47,1 120,0 99,8 419,0 366,4 PP Pension Fond 10,5 8,3 0,8 1,1 119,2 89,4 Sv Handel Fond 21,1 11,9 19,9 13,9 71,2 70,3 VFF Fond 12,0 3,1 116,3 47,5 TOTALT 7 040, , , , , , (26)

12 Nyteckningspremier och inbetalda premier för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för övrig livförsäkring. Premierna är uppdelade i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 Alecta 1 564, ,2 334,3 208, , ,5 AMF Pension 1 387, ,2 727,3 106, , ,6 Avanza 1 021, , , ,1 Bliwa 16,0 49,6 152,6 188,4 Cardif Nordic 8,4 17,8 85,3 114,0 Danica 15,3 20, , , , ,3 Folksam 1 813, , , , , ,5 FL Gruppförs 506,0 518,2 Folksam Liv 794,4 735, , , , ,6 KPA Livförs 470,2 377,3 KPA Pensionförs 1 013, , ,5 837, , ,9 SalusAnsvar 5,7 2,3 128,0 63,5 Handelsbanken 24,6 26,9 705,8 738, , ,5 Holmia 29,8 24,2 417,2 342,7 If Liv 44,3 40,8 80,3 83,2 IKANO 15,6 13,7 48,7 48,4 Länsförsäkringar 197,7 131,2 4,6 10, , ,6 LF Fondliv 101,1 102,5 3,9 8,1 240,8 359,5 LF Liv 96,6 28,7 0,7 1, , ,8 LF GruppLiv AB 223,4 739,2 Movestic 25,3 30,8 461,4 361,8 708,6 629,3 Nordea Liv 202,4 252, , , , ,5 Nordea Livförsäkring 202,4 252, , , , ,2 Nordea Utland 489,3 12, ,0 77,2 Nordnet 42,8 65,7 834, , , ,6 SEB Trygg Liv 79,4 82, ,6 806, , ,7 SEB Life 1 317,6 806, , ,2 SEB TL Fond 66,8 62,7 668,4 652,3 SEB TL Gla 12,6 19,3 0,0 0,0 955,9 832,1 Skandia 1 401, , , , , ,1 Royal Skandia 861,8 651,2 861,8 651,2 Skandia Fondf. 114,9 70, , , , ,7 Skandia Livf , , , , , ,2 SPP 201,5 130,9 343,8 305, , ,3 Euroben L&P 170,6 68,1 SPP Liv 201,4 130,9 343,8 305, , ,1 Storebrand sv filial 0,0 16,7 Swedbank Försäkring 204,5 164, , , , ,0 Änke- och Pupillkassan 1,6 3,4 9,3 23,9 TOTALT 7 276, , , , , , (26)

13 Marknadsandel för nyteckning och inbetalda premier Marknadsandelen för nyteckning beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Inbetalda premier Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 AMF Pension 7,0 5,1 5,1 4,9 Avanza 0,0 0,1 0,4 0,4 Danica 5,9 4,8 3,7 3,9 Folksam 14,6 17,1 13,8 16,1 Folksam Fondförs 11,1 13,4 6,7 9,2 Folksam Liv 0,2 0,2 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 3,2 3,5 6,3 6,1 KPA Pensionförs 0,0 0,1 0,7 0,7 Handelsbanken 7,6 7,6 8,1 8,2 Länsförsäkringar 10,8 11,5 11,7 10,9 Movestic 7,9 7,6 3,4 3,9 Nordea Liv 5,5 3,9 5,5 4,8 Nordea Livförsäkring 4,4 3,3 3,0 3,1 Nordea Utland 1,1 0,7 2,5 1,6 Nordnet 0,2 0,3 0,2 0,2 SEB Trygg Liv 13,3 15,1 17,2 17,0 Skandia 7,5 6,2 10,1 9,2 SPP 10,9 11,3 8,5 8,3 SPP Pension 10,9 11,3 8,5 8,3 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 7,8 8,3 11,0 11,3 Övr. svenska bolag 1,1 1,0 1,3 1,0 Brummer Life 0,7 0,8 0,7 0,6 PP Pension Fond 0,1 0,1 0,2 0,2 Sv Handel Fond 0,3 0,2 0,1 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,2 0,1 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Inbetalda premier Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 Alecta 16,8 19,3 11,1 10,6 AMF Pension 15,3 10,8 13,8 11,6 Avanza 1,1 1,3 6,6 7,4 Bliwa 0,2 0,5 0,1 0,2 Cardif Nordic 0,1 0,2 0,1 0,1 Danica 1,9 1,8 3,9 3,2 Folksam 22,9 24,0 15,9 18,0 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,5 0,4 Folksam Liv 10,1 11,9 5,6 8,9 KPA Livförs 0,0 0,0 0,4 0,3 KPA Pensionförs 12,8 12,0 9,3 8,3 SalusAnsvar 0,1 0,0 0,1 0,1 Handelsbanken 1,0 1,0 2,8 2,6 Holmia 0,3 0,2 0,4 0,3 If Liv 0,5 0,4 0,1 0,1 IKANO 0,2 0,1 0,0 0,0 Länsförsäkringar 2,1 1,3 3,9 3,3 LF Fondliv 1,1 1,0 0,2 0,3 LF Liv 1,0 0,3 3,4 2,4 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,2 0,6 Movestic 0,8 0,6 0,7 0,5 Nordea Liv 4,7 5,7 6,7 9,4 Nordea Livförsäkring 4,2 5,7 5,7 9,3 Nordea Utland 0,5 0,0 1,1 0,1 Nordnet 1,3 1,9 4,0 4,0 SEB Trygg Liv 2,2 1,6 4,1 3,1 SEB Life 1,4 0,8 2,6 1,9 SEB TL Fond 0,7 0,6 0,6 0,5 SEB TL Gla 0,1 0,2 0,9 0,7 Skandia 22,5 24,8 17,6 18,6 Royal Skandia 0,9 0,6 0,8 0,5 Skandia Fondf. 3,8 2,4 4,2 3,0 Skandia Livf. 17,8 21,8 12,7 15,0 SPP 2,5 1,6 2,4 1,7 Euroben L&P 0,0 0,0 0,2 0,1 SPP Liv 2,5 1,6 2,2 1,7 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 3,6 2,9 5,7 5,3 Änke- och Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100, (26)

14 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar nyteckningspremierna (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Nyteckningspremierna redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar nyteckningspremier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 13q1-13q4 14q1-14q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT (26)

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer