VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02"

Transkript

1 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter angående kapitalplaceringarna till Försäkringsförbundet. För att nivåerna i totalsummorna inte ska förändras alltför mycket har vi skattat AFAs kapitalplaceringar med de uppgifter som lämnades per 31/12 2. Förmodligen är detta en överskattning av de verkliga uppgifterna. Livbolagens nyteckning (Kvartalsstatistiken sidorna 6-9) Premier avseende kommun- och landstingsanställdas pensionsval (PFA 98) är inte inkluderat i den nyteckningsstatistik som redovisas på sidorna 6 9 utan särredovisas på sidan 18. De ingår dock i diagrammen över totala premieflödet på sidan 1. Pensionsvalet för kommun- och landstingsanställda (PFA 98) För åren har cirka 12,7 miljarder kronor avsatts för individuella premier i pensionsvalet för de kommun- och landstingsanställda. De premier för PFA 98 som avser 1998 och 1999 redovisas som engångspremie och premierna för 2 som årlig premie. Vi särredovisar PFA-resultaten på sidan 18 i Kvartalsstatistiken. Arne Sandström C:\Slask\Acrobat\KvStat\21 2 Viktigt.doc

2 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/21 1a halvåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering, återbärings- 4 räntor och totalavkastning C. Livförsäkringsbolagen Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 6R uppdelat på traditionell liv och fondförsäkring 7R Nyteckning, Försäkringsgrenar 8R Marknadsandelar och förändring, Nyteckning Totalt 9R Premieinkomst 1R D. Premier, Liv- och Skadeförsäkring 11R E. Skadeförsäkringsbolagen Marknadsandelar: Bestånd 12 Marknadsandelar: Inbetalda premier 14R Marknadsandelar för vissa försäkringsgrenar 15R Antal anmälda skador 16 Nyckeltal 17 Särskild redovisning av pensionsvalet PFA Information och redovisande bolag 19 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. VIKTIGT: Läs de noteringar som angetts på sidan före denna innehållsförteckning.

3 Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkring MSEK :2 2:3 2:4 21:1 21:2 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska Utländska TOTALT Livförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt 1) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING AÄP FL För Grupp FL För Koll FL För. Liv Liv Holmia Liv KPA Pension LIVIA LIVIA II LRF Liv LW Liv Netviq Liv SalusAn Gr SalusAn Liv SEB TL Nya SEB TLGamla SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv SvBr Liv FONDFÖRSÄKRING AMF Fond Danica Fond LO Fond KP Fond LF Wasa Fond Robur Förs SEB TL Fond SHB Fond SkandiaLink SPPLiv Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA Liv Alecta AMF Pension KPA Livförs ÖVRIGA Gerling PPM TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavanden, Penningmarknadsinstrument, Repor som bruttoredovisats) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) P1A R1-2 -

4 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden 4 Skadeförsäkring MSEK :2 2:3 2:4 21:1 21:2 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt 1) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % AFA AMFK Anticimex Assuransföreningen BrandfVerket Brandkont Europeiska FPG GAR-BO Göta-Lejon If Skade Järnv.män LFgruppen LRF Moderna Försäkringar S E B SafeInt SalusAnsvar Sirius Inter Skandiakoncernen SOFAB-gruppen StErik Svenska Brand Telia Trygg-Hansa TOTALT Länsförsäkringsgruppen (LFgruppen): If Skade (konc): (konc): LW AB Dial Sak Länsbolagen FörsäkringsAB Skandia Inter AGRIA If Skadeförsäkring Svenska Konsumentförs. Stockholm Re Skandia IndSkad AFA: WASA Sak AB If Rese AFA Sjuk WASA Garanti AFA Trygg WASA Inter SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: WASA Sak Specialf. AB Kapitalpalceringar: endast Aktsam SOFAB Holmia Suecia Trygg-Hansa 1) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) P1A R2-3 -

5 Livförsäkring Kollektiv konsolidering Buffert kapital BK Mdkr 2 Buffertkapital och konsolideringsnivå i % % Tillgångar i marknadsvärde Återbäringsmedel i marknadsvärde ÅB totalt planerad återbäring Garanterat åtagande GÅ 97 kv 1 97 kv 4 98 kv 3 99 kv 2 kv 1 kv Livbolagens Tillgångar Skulder Buffertkapital Konsolideringsnivå Livförsäkring med återbäringsgrunder Buffertkapital Konsolideringsnivå MSEK % Bolag AMF Pension ,1 112,5 AÄP ,2 158,8 FL För Koll ,7 22,4 FL För. Liv ,3 137, Liv ,2 96,4 KPA Pension ,4 96,9 LIVIA ,1 12,4 LW Liv ,4 11,3 SalusAn Liv ,8 1,6 SEB TL Nya , 16,5 SEB TLGamla , 1,8 SHB Liv ,4 16,9 Skandia Liv ,5 19,4 SparLiv ,3 94,8 SPP Liv ,5 113,2 TOTALT ,1 16,6 Kollektiv konsolidering Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsoliderings kapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtaganderna och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses den kollektiva konsolideringsgraden beräknad kring nivån 1. Konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterade åtaganden (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 1.3 och 1.6 är uppskattade, preliminära, värden. Alecta 1) ,7 129,1 1) Försäkringsbolaget Alecta fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag. Konsolideringsnivå kv 1 97 kv 4 98 kv 3 99 kv 2 kv 1 kv Återbäringsränta Konsolideringsnivå Återbäringsränta KON R1-4 -

6 Årsbasis Bolag aug AMF Pension 14, 19,6 16,2 Avtalspension SAF-LO 25,5 11,7 8, AMF Privat, ITPK 16,5 11, 8, Liv Sparande före ,1 22,1 9, 18,7 5, 4, Sparande fr o m ,1 22,1 9, 18,7 5, 4, Tecknade fr o m , 12,3 9, 18,7 5, 4, KPA Pension 11, 12,3 9,3 Sparat före ,9 6,7 5, Sparat fr o m ,3 6,7 5, LIVIA 13,5 14,5 9,5 13,3 7,3 5, LW Liv 11,5 16,9 5,1 4, Wasa Liv 11,3 12,6 LF Liv 12,3 13, SalusAn Liv Sparande fr o m ,8 11,7 7,8 11,4 5,8 4, Sparande före ,8 11,7 7,8 11,4 5,8 4, SEB TL Nya 11,8 12,2 7, 11,5 7,2 5, SEB TLGamla Sparande t o m ,5 22,2 7, 18,5 7,2 5, Sparande från ,5 22,2 7, 18,5 7,2 5, SHB Liv 1,3 14, 11,3 13,5 6, 4, Skandia Liv Sparande före ,4 14,4 9,8 17,8 8,9 7, Sparande fr o m ,2 14,4 9,8 17,8 8,9 7, Sparande fr o m ,3 9,8 17,8 8,9 7, Sparande fr o m ,5 8,9 7, Sparande fr o m ,5 8,2 7, SparLiv 11,8 14, 15, 22,2 5, 4, SPP Liv 13,7 13,5 7,5 1,9 6,2 5,3 Genomsnitt 14, 15,3 9,6 16, 7,2 5,4 Totalavkastning på tillgångar % Bolag Alecta 15,9 2, 6,2 AMF Pension 17,6 23,6 8,7 Liv 12,8 2, -1, KPA Livförs 22,2 -,9 KPA Pension 11,4 24,8-6,7 LF Liv 14,8 LIVIA 15, 19, 5,1 LW Liv 17,2,4 SalusAn Gr 3,3 SalusAn Liv 17, 22,8-1,7 SEB TL Nya 16,7 18,9 2,1 SEB TLGamla 15,4 18,6 3,6 SHB Liv 18,7 21,6,2 Skandia Liv 15,8 22,2 7,6 SparLiv 12,1 19,9 -,6 SPP Liv 15, 19,1 3,3 WASA Liv Öms 19,4 Genomsnitt 15,5 2,7 2, Livförsäkring Återbäringsräntor och totalavkastning Återbäringsräntor i % före skatt och före generella kostnader % Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och Totalavkastning Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation. Återbäringsränta på årsbasis ARA R1

7 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkr. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = 1 * Årlig premie + Engångspremie Konkurrensutsatta Nyteckning Premieinkomst TOTALT TOTALT Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % AFA 1 252,2 1,1 Alecta 327,2 3,4 153,4,4 2,5 656,6 5,2 15,3,5 4,2 AMF Pension 233,2 2,4 99,2,2 1,8 1 5,8 8,3 173,8,5 6,7 7 17,3 6,4 AMF Fond 45,6,5 11,4,,3 19,,9 13,3,,7 582,7,5 AMF Pension 187,6 2, 87,9,2 1,4 941,8 7,4 16,6,5 6, 6 434,6 5,9 Danica 58,3,6 557,2 1,4,8 84,8,7 628,2 1,9,9 783,3,7 68,6 6, ,5 5,3 6,1 891,1 7, 2 64,6 8, 7, ,8 13,4 Liv 27,3 2, ,8 3,8 2,7 251,8 2, 1 494,5 4,5 2, ,8 5, LO 37,8,4,3 192,3 1,5 1, ,9 1,5 Fond 35,2 3,7 35,3,9 2,8 256,6 2, 218,1,7 1,7 1 21,8 1,1 KPA Fond,6, 1,4,, 1,5,,9,, 2,4, KPA Livförs 87,2,7 KPA Pension 12,2,1 28,,7,3 188,9 1,5 927,1 2,8 1, ,5 4,9 SparLiv,5,,,,, 315,2,3 Förenade Liv 4,, 3,1,, 3,5, 1,9,, 781,5,7 FL För Grupp,9,,,2,, 39,7,3 FL För Koll 1,7, 3,1,, 3,4, 1,9,, 35,5,3 FL För. Liv 1,5,, 121,3,1 Handelsbankskonc ,6 19, ,5 22,8 2, ,7 17,7 8 27,7 25, 19, ,3 17, SHB Fond 656,3 6,9 4 39,8 1,7 8, 465,8 3, ,6 5,8 4, ,4 3,9 SHB Liv 117, 1,2 96,2 2,3 1,6 146,5 1,2 842,5 2,5 1, ,5 2,1 SPP Liv 316,9 3,3 3 84,2 9,3 5,1 625,5 4, ,3 16,3 7, ,1 8,6 SPPLiv Fond 765,4 8, 18,3,4 5,7 994,9 7,9 13,2,4 6,3 2 75,4 2,5 Holmia 3,3,, 3,4,, 25,2, Kooperationen 26,2,2 13,3,,2 57,8,1 LFgruppen 976,4 1, ,5 7,1 9,3 1 54,8 8,3 2 32,4 7, 8, ,9 8,3 LF Wasa Fond 586,3 6,1 97,4 2,4 5, 557,4 4,4 663,7 2, 3, ,5 3,3 LW Liv 39,1 4, , 4,7 4,3 497,4 3, ,7 4,9 4, ,4 5, LRF 3,4, 1,4,, 1,9,, 158,1,1 Netviq,1,,,2,,1,,,2, Nordeakoncernen 164, 1, ,6 9,3 4, 214,7 1, ,7 8,1 3, 4 837,5 4,4 LIVIA 49,9,5 119,4,3,5 9,8,7 149,4,5, ,9 1,3 LIVIA II 13,8, Merita Liv 114,1 1, ,1 9, 3,6 123,9 1, 2 534,3 7,7 2, ,8 3,1 Robur Försäkring 89,4 8, ,5 21,4 12,4 734,7 5, ,4 13,5 7,4 1 77,8 9,8 S E B 1 496,5 15, ,3 14,9 15, ,4 12,8 4 79,5 12,3 12, ,1 14,1 SEB TL 2c 8,8,1,1,1,, 18,1, SEB TL Fond 1 359,9 14, ,1 13,1 13, , 9, ,6 9,8 9, ,3 9,5 SEB TL Nya 113, 1,2 75,7 1,8 1,4 323,5 2,6 842,1 2,5 2,6 1 79,1 1,6 SEB TLGamla 14,8,2 14,6,,1 44,7,4 2,9,, ,7 3, SalusAnsvar 48,7,5 4,3,,4 13,,1 1,7,,1 532,,5 SalusAn Gr,5,, 6,9,1, 134,6,1 SalusAn Liv 48,1,5 4,3,,4 6,1, 1,7,, 397,3,4 Skandiakoncernen 2 959,9 31, 7 74,6 17,2 26,8 4 55,6 32, ,3 23,2 3, ,4 23,2 Skandia Liv 1 213,5 12, ,2 7,3 11, ,3 12,5 4 32,3 12,2 12, ,1 13,6 SkandiaLink 1 746,5 18,3 4 77,4 9,9 15, ,3 19, , 11, 17, ,3 9,5 Svenska Brand 1,,, 33,2, Änke- o Pupillkassan,2,,,, 1,3,,4,, 5,6, SAMTLIGA 9 548,8 1, ,3 1, 1, ,8 1, ,1 1, 1, ,8 1, Traditionell 3 27,9 33, ,4 3,9 32, ,6 42, ,5 47,2 43, ,4 53,6 Fond 6 34,9 66, ,9 69,1 67, ,2 57, ,6 52,8 56, ,4 46,4 Ej konkurrensutsatta Alecta 1 88,9 1, 816,1 1, 1, 1 583,6 99, ,3 1, 99, ,2 1, KP Fond 6,4,4,3 Myndigheter PPM 67,9 1,,5 1, 1, , 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R5-6 -

8 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkr. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar, exklusive PPM. TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = 1 * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning Premieinkomst TOTALT TOTALT Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % Traditionell livförsäkring AFA Liv 1 252,2 1,8 Alecta 327,2 1,2 153,4 1,2 7,6 656,6 12,2 15,3 1, 9, ,2 16,1 AMF Pension 187,6 5,8 87,9,7 4,4 941,8 17,5 16,6 1, 13, ,6 9,1 22, 6, ,8 14,5 9, 44,7 8, ,6 15,5 9, ,7 16,7 Liv 27,3 6, ,8 12,3 8,1 251,8 4, ,5 9,6 5, ,8 7,7 KPA Livförs 87,2 1,1 KPA Pension 12,2,4 28, 2,2,9 188,9 3,5 927,1 5,9 4, ,5 7,5 SparLiv,5,,,,, 315,2,4 Förenade Liv 4,,1 3,1,,1 3,5,1 1,9,,1 781,5 1,1 FL För Grupp,9,,,2,, 39,7,4 FL För Koll 1,7,1 3,1,, 3,4,1 1,9,,1 35,5,5 FL För. Liv 1,5,, 121,3,2 Handelsbankskonc. 619,7 19,3 4 8,6 37,7 24,5 772, 14, ,8 39,8 2, ,6 16,4 SHB Liv 117, 3,6 96,2 7,5 4,8 146,5 2,7 842,5 5,4 3, ,5 3,2 SPP Liv 316,9 9,9 3 84,2 3,2 15,6 625,5 11, ,3 34,4 16, ,1 13,2 SPPLiv Fond 185,8 5,8,1, 4,1 Holmia Liv 3,3,1,1 3,4,1, 25,2, LW Liv 39,1 12, , 15,3 13, 497,4 9, ,7 1,5 9, ,4 7,7 LRF Liv 3,4,1 1,4,,1 1,9,, 158,1,2 Netviq Liv,1,,,2,,1,,,2, Nordeakoncernen 49,9 1,6 119,4,9 1,4 9,8 1,7 149,4 1, 1, ,7 2,1 LIVIA 49,9 1,6 119,4,9 1,4 9,8 1,7 149,4 1, 1, ,9 2,1 LIVIA II 13,8, Robur Förs 9,9,2,1 S E B 14,4 4,4 765,2 6, 4,8 372,7 6,9 844,9 5,4 6,6 5 4,8 7, SEB TL 2c 8,8,3,2,1,, 18,1, SEB TL Fond 3,8,1,1 4,3,1,1 SEB TL Nya 113, 3,5 75,7 5,9 4,2 323,5 6, 842,1 5,4 5,9 1 79,1 2,4 SEB TLGamla 14,8,5 14,6,1,4 44,7,8 2,9,, ,7 4,6 SalusAnsvar 48,7 1,5 4,3, 1,1 13,,2 1,7,,2 532,,7 SalusAn Gr,5,, 6,9,1,1 134,6,2 SalusAn Liv 48,1 1,5 4,3, 1,1 6,1,1 1,7,,1 397,3,6 Skandia Liv 1 213,5 37, ,2 23,6 33, ,3 29,3 4 32,3 25,8 28, ,1 21, SvBr Liv 1,,, 33,2, AÄP,2,,,, 1,3,,4,, 5,6, SUMMA 3 27,9 1, ,4 1, 1, 5 382,6 1, 15 63,5 1, 1, 71 9,1 1, Nyteckning Premieinkomst TOTALT TOTALT Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % Fondförsäkring AMF Fond 45,6,7 11,4,,5 19, 1,5 13,3,1 1,2 582,7 1,2 Danica Fond 58,3,9 557,2 2, 1,2 84,8 1,2 628,2 3,6 1,6 783,3 1,6 388,6 6,1 351,7 1,2 4,6 45,4 6,2 219, 1,3 5,2 2 81,1 5,6 LO 37,8,6,4 192,3 2,6 2, ,9 3,2 Fond 35,2 5,5 35,3 1,2 4,2 256,6 3,5 218,1 1,2 3,1 1 21,8 2,4 KPA Fond,6, 1,4,, 1,5,,9,, 2,4, Handelsbankskonc , 19,5 4 57,9 16,1 18,4 1 46,7 2,1 2 43,8 11,7 18, ,7 14, SHB Fond 656,3 1,4 4 39,8 15,4 11,9 465,8 6, ,6 1,9 7, ,4 8,5 SPPLiv Fond 579,6 9,1 18,1,6 6,5 994,9 13,7 13,2,7 11,2 2 75,4 5,5 KP Fond 26,2,4 13,3,1,3 57,8,1 LF Wasa Fond 586,3 9,2 97,4 3,4 7,4 557,4 7,7 663,7 3,8 6, ,5 7,3 Merita Liv 114,1 1, ,1 13,1 5,3 123,9 1, ,3 14,5 4, ,8 6,8 Robur Förs 89,4 12, ,5 31, 18,4 724,8 1, 4 479,4 25,6 13, 1 77,8 21,5 SEB TL Fond 1 356,1 21, ,1 18,9 2, ,7 17, ,6 18,5 17, ,3 2,9 SkandiaLink 1 746,5 27,5 4 77,4 14,3 23, ,3 34, , 2,9 31, ,3 2,9 SUMMA 6 34,9 1, ,9 1, 1, 7 261,2 1, ,6 1, 1, 49 77,4 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R18-7 -

9 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Exklusive PPM. Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund Period: Traditionell livförsäkring Fondförsäkring livförsäkring och Fondförsäkring Försäkringsgrenar Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % * MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Summan av Traditionell Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt * = procentuell förändring från föregående år P2 R17

10 Livförsäkring Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar 1999:II = Exklusive PPM 2:II = Källa: tabell sidan 6 21:II = (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) Nyteckning 21:II Förenade Liv,% Danica,9% AMF Pension 6,7% Övriga Alecta,2% 4,2% 12 månaders försäljning (period: se ovan) 7,2% Robur Försäkring 7,4% Skandiakoncernen 3,2% LFgruppen 8,1% Nordeakoncernen 3,% SalusAnsvar,1% S E B 12,7% Handelsbankskonc. 19,2% Nyteckning: tidsserie månaders försäljning (perioder: se ovan) Skandiakoncernen Handelsbankskonc. S E B LFgruppen Robur Försäkring AMF Pension Alecta Nordeakoncernen Danica Övriga SalusAnsvar Förenade Liv 1999:II 2:II 21:II Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: 1 * Årlig premie + Engångspremie P2 R6-9 -

11 Livförsäkring Marknadsandelar Premier: totalt premieinflöde för både 1999:II = gamla och nya försäkringar. Exklusive PPM. 2:II = Källa: tabell sid 6, kolum längst till höger. 21:II = Premier 21:II Förenade Liv,6% Danica,6% AMF Pension 5,8% Övriga 1,3% Alecta 9,5% 1286 MSEK 12 månaders försäljning (period: se ovan) 12,2% Skandiakoncernen 21,% Robur Försäkring 8,9% LFgruppen 7,6% Nordeakoncernen 4,% SalusAnsvar,4% S E B 12,8% Handelsbankskonc. 15,4% Premier: tidsserie månaders uppgifter (perioder: se ovan) Skandiakoncernen Handelsbankskonc. S E B Alecta Robur Försäkring LFgruppen AMF Pension Nordeakoncernen Övriga Danica Förenade Liv SalusAnsvar 1999:II 2:II 21:II P2 R7-1 -

12 Liv- och Skadeförsäkring 2:II = Premieinkomst (MSEK) Livförsäkring, exklusive PPM. 21:II = Bolagstyp 2:II 21:II Livförsäkrings- Livförsäkringsrörelsen % rörelsen % (1) Traditionella livförsäk.bolag , ,3 (2) Fondförsäkringsbolag , ,2 (3) Avtalsförsäkringsbolag , ,5 Totalt Inbetalda premier (MSEK) Skadeförsäkring 2:II 21:II Föränd.% (4) Individuellt tecknade förs ,1 (5) Avtalsförsäkringar ,5 (6) Skadeförsäkring i livbolagen* ,7 Totalt ,5 * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk och olycksfallsförsäkring Avtalsförsäkringar 2:II 21:II Föränd.% Avgångsbid (AGB) ,5 Sjuk o olycksf (AGS) , Tryggh.för. vid (TFA) ,6 Totalt ,5 Premier, totalt hela branschen (MSEK) MSEK 2:II 21:II Föränd.% (1) Traditionella livförsäk.bolag ,4 (2) Fondförsäkringsbolag , (3) Avtalsförs, liv ,4 (4) Skadeförs, individ. teckn ,1 (5) Avtalsförs, skade ,5 (6) Skadeförsäkring i livbolagen ,7 Summa ,7 Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Fondförs.bolag Avtalsförs.bolag F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga 2:II 21:II 2:II 21:II P2 R

13 1 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/6 2 3/ Trygg-Hansa LFgruppen Antal försäkringar 3/6 : 2 Antal försäkringar 3/6 : 21 If Skade SOFAB-gruppen Övriga Övr. utländska bolag Zurich 1 75 Villahemförsäkring 3/6 2 3/ LFgruppen If Skade Antal försäkringar 3/6 : 2 Antal försäkringar 3/6 : SOFAB-gruppen Trygg-Hansa Övr. utländska bolag Övriga Zurich 1 75 Fritidshusförsäkring 3/6 2 3/ LFgruppen If Skade Antal försäkringar 3/6 2 : Antal försäkringar 3/6 21 : SOFAB-gruppen Trygg-Hansa Övr. utländska bolag Övriga Zurich BES R3-12 -

14 1 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/6 2 3/ Länsförsäkringar If Skade Antal försäkringar 3/6 2 : Antal försäkringar 3/6 21 : Svenska Sjö Moderna Försäkringar SOFAB-gruppen Trygg-Hansa Zurich 1 75 Trafikförsäkring 3/6 2 3/ Länsförsäkringar Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/6 2 : Antal försäkringar 3/6 21 : If Skade Volvia Zurich SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-13 -

15 Skadeförsäkring Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier LFgruppen If Skade Trygg-Hansa Zurich SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Volvia Assuransföreningen Svenska Brand Europeiska Övriga Källa: Finansinspektionens blankett P1S P1S R1_B

16 Skadeförsäkring Marknadsandelar inom vissa försäkringsgrenar, baserade på inbetalda premier Period: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring Övr. utländska bolag (6.26%) Trygg-Hansa (7.46%) Zurich (8.83%) (11.21%) Zurich (.8%) Övr. utländska bolag (.22%) Trygg-Hansa (14.48%) SOFAB-gruppen (2.25%) (3.11%) SOFAB-gruppen (1.81%) Svenska Brand (2.45%) If Skade (24.24%) Övriga (5.16%) LFgruppen (29.6%) If Skade (14.85%) LFgruppen (32.59%) Övriga (8.41%) Inbetalda premier MSEK: Inbetalda premier MSEK: Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Zurich (.17%) Volvia (1.99%) Övr. utländska bolag (.15%) Trygg-Hansa (19.41%) (21.14%) Zurich (.15%) Volvia (5.41%) Övr. utländska bolag (.1%) Trygg-Hansa (2.65%) (2.61%) SOFAB-gruppen (1.17%) SOFAB-gruppen (1.14%) Övriga (.89%) If Skade (24.79%) If Skade (27.63%) LFgruppen (31.17%) LFgruppen (23.52%) Inbetalda premier MSEK: Inbetalda premier MSEK: Sjuk- och olycksfallsförsäkring MAT (marine, aviation & transport) (fartyg, luftfart och transport) Zurich (.4%) Övr. utländska bolag (3.31%) Zurich (11.88%) (2.16%) Trygg-Hansa (27.15%) (44.23%) Övr. utländska bolag (6.11%) Trygg-Hansa (4.35%) If Skade (33.33%) SOFAB-gruppen (.11%) LFgruppen (8.16%) Övriga (3.9%) If Skade (13.9%) Assuransföreningen (3.51%) LFgruppen (1.43%) Övriga (1.23%) Inbetalda premier MSEK: Inbetalda premier MSEK: P1S R4-15 -

17 Skadeförsäkring Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT anmälda: varav: Brand Inbrott Vatten Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Europeiska If Skade Period: 1-6 %- Period: 1-12 % förändring förändring LFgruppen Svenska Brand Trygg-Hansa Andel bränder efter brandorsak. % 1994 Tändstickor, Levande ljus, tomtebloss Uppsåt Explosion Soteld Eldstadsanläggning i övrigt El-orsaker Åskslag Tobaksrökning Självantändning Heta arbeten Övriga kända orsaker Okända orsaker Källa: Försäkringförbundets B1-statistik Antalet inträffade skador MST R7-16 -

18 År 99 o Gemensamma NYCKELTAL i försäkringsbolagens årsredovisningar SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG 1999 och 2 Koncern/Bolag 1999 Svensk försäkring 2 Svensk försäkring Koncernen/Bolaget Koncernen/Bolaget Avkastn. Soliditet Effektiv. Effektivitetsmått Avkastn. Soliditet Effektiv. Effektivitetsmått Räntabilitet på justerat Räntabilitet på justerat konsolide- Justerad Konsolide- TKP SKP DKP TKP konsolide- Justerad Konsolide- TKP SKP DKP TKP ringskapital soliditet ringsgrad netto netto netto netto ringskapital soliditet ringsgrad netto netto netto netto Aktsam , -- 94, 16, 11, , 14, 12, Moderna Försäkringar 21,5 33,5 264, 126,2 n 111,5 27,4 138,9 b - 32,4 279, 141,4 n 92,9 27,8 12,7 b Brandkontoret ,7 57,7 114, ,5 53,7 116, ,7 121,7 13,4 2,6 124, 1) ,1 11,6 89,2 15, 14,2 1) Holmia , 21, 17, , 17, 16, if Skadeförs 62, n 95, 24, 119, b -8, , 111, n ) Länsförsäkringsgruppen -- 28, 26,5 111,1 96,9 22,6 119, ,9 235,2 115, 95,1 23,1 118,2 SAFE -- 79, , 58, 15, -- 81, , 58, 18, SveLand , 19, 16, , 24, 16, Trygg-Hansa AB -25, 13,3 64,4 124,7 95,2 24,4 119, , 115,9 9,9 19,8 11,8 Volvia ,5 1, 14, ,9 9, 16,9 Ej redovisade nyckeltal markeras med -- b: brutto, n: netto SKP: Skadekostnadsprocent 1) exkl. kreditförsäkring DKP: Driftskostnadsprocent 2) beräknar ej nyckeltal för TKP: Totalkostnadsprocent enbart Sverige If's uppgifter är hämtade från en preliminär verksamhetsberättelse. Kommentar: De nya redovisningsreglerna i ÅRFL ocf FFFS 1996:29 innebär att effektivitetsmåtten tas fram för egen räkning och inkluderar mottagen återförsäkring. I de fall effektivitetsmåtten redovisas enligt tidigare modell framgår det av tabellens sista kolumn. De nya redovisningsreglerna innebär också att kostnader för skadereglering flyttas från DKP till SKP

19 PFA 98 valet Av de utskickade valsedlarna från de två valcentralerna, Pensionsvalet (PV AB) och Statens pensionsverk (SPV) har totalt 61,5 % svarat och aktivt valt försäkringsbolag. Resterande 38,5 % läggs hos KPA Pension. Cirka 12,7 miljarder kronor fördelades mellan bolagen efter valet som skedde under det gångna året. Resultat Premier Samtliga väljare MSEK MSEK Bolag PV AB/SPV Årlig premie Engångspremie Traditionella bolag AMF Pension 16, Liv 1, SHB Liv 1, KPA Pension 41, LIVIA, Länsförsäkringar 1, SEB Trygg Liv, Skandia Liv, SPP Liv, Fondförs.bolag AMF Fond 5, LO Fond 2, Fond, SHB Fond 2, KPA Fond 4, Länsförsäkringar Fond 2, Merita Liv 1, 6 7 Robur 6, SEB Trygg Liv Fond 1, Skandia Link 1) 5, SPP Liv Fond 3, Summa 1, ) I Skandia Links del ingår de som valt att placera pengarna hos Carlsson Fond, som är en enhet för extern kapitalförvaltning inom Skandiakoncernen. En del väljare har även placerat sina pengar hos Arkitekternas Pensionskassa

20 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter med grunder. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-1): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid 11): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: ACE, AIG, Allianz Nordeuropa, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid 12-13): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Catrina Ingelstam Ekonomidirektör Stockholm, 31 augusti 2011 Folksam är ett varumärke - två koncerner som totalt omfattar

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet Sparbarometern QIV 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer