V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem"

Transkript

1 V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO. Enligt en tidigare överenskommelse med FI skulle förbundet redovisa nyteckningen exklusive SAF-LO-pensionen för att få jämförbarhet mellan åren. I de på sidorna 6, 7 och 9 redovisade nyteckningsuppgifterna har avtalspensionen SAF LO exkluderats. SAF LO-uppgifterna har hämtats från FORAs sammanställning per 3 december 999. På FORAs hemsida (www.fora.se) finns uppgifter om fördelningen av avtalspensionen SAF LO mellan de olika bolagen och kassorna. 2) SOFAB har bytt datasystem och i samband med det har civildelen i lantbruksförsäkring överförts till villahemförsäkring. Samtidigt har de fått ett antal nya medlemsbolag. Detta har gjort att man ökat antal villahemförsäkringar med ca 87. Marknadsandelarna för övriga bolag har därför sjunkit. Arne Sandström

2 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /2 4e kvartalet 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering, återbärings- 4 räntor och totalavkastning C. Livförsäkringsbolagen Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 6R uppdelat på traditionell liv och fondförsäkring 7R Nyteckning, Försäkringsgrenar 8R Marknadsandelar och förändring, Nyteckning Totalt 9R Premieinkomst R D. Premier, Liv- och Skadeförsäkring R E. Skadeförsäkringsbolagen Marknadsandelar: Bestånd 2 Marknadsandelar: Inbetalda premier 4R Marknadsandelar för vissa försäkringsgrenar 5R Antal anmälda skador 6 Information och redovisande bolag 7 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Zeon PDF Driver Trial Kommentarer: Avtalspension SAF LOär ej inkluderad i nyteckningsredovisningen. Önskar ni närmare information om hur fördelningen mellan de enskilda bolagen och pensionskassorna är hänvisas ni till FORAs hemsida Välj Valbarometern på FORAs hemsida.

3 Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkring MSEK :4 999: 999:2 999:3 999:4 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring Svenska Utländska TOTALT Livförsäkringsbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING AÄP FL För Grupp FL För Koll FL För. Liv Liv Holmia Liv KPA Pension LIVIA LRF Liv LW Liv SalusAn Gr SalusAn Liv SEB TL SEB TL Gaml SEB TL Nya SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv FONDFÖRSÄKRING AMF Fond Danica Fond LO Fond LF Wasa Fond SEB TL Fond SHB Fond SkandiaLink SparFond SPPLiv Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KPA Livförs SPP ÖVRIGA Gerling Järnvägsmän TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavanden, Penningmarknadsinstrument, Repor som bruttoredovisats) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R - 2 -

4 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Skadeförsäkring MSEK :4 999: 999:2 999:3 999:4 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska FPG Göta-Lejon If Skade LRF S E B SafeInt Sirius Inter SOFAB-gruppen StErik Svenska Brand Telia Trygg-Hansa Varsam Volvia TOTALT Länsförsäkringsgruppen (): If Skade (konc): (konc): LW AB Dial Sak Länsbolagen(vissa redov. PA) FörsäkringsAB Skandia Inter AGRIA Skandia Skade/If Skade Stockholm Re Skandia IndSkad WASA Sak AB Storebrand Sverige WASA Garanti WASA Inter SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: WASA Sak Specialf. AB Kapitalpalceringar: endast Aktsam SOFAB Holmia Suecia Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R2-3 -

5 Livförsäkring Kollektiv konsolidering Buffert kapital Tillgångar i marknadsvärde Återbäringsmedel i marknadsvärde Garanterat åtagande BK ÅB GÅ totalt planerad återbäring Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå i kv 3 96 kv 2 97 kv 97 kv 4 98 kv 3 99 kv Livbolagens Tillgångar Skulder Buffertkapital Konsolideringsnivå Bolag Livförsäkring med återbäringsgrunder Buffertkapital MSEK Konsolideringsnivå AMF Pension ,5 42,5 AÄP ,8 79,7 FL För Koll , 268,5 FL För. Liv , 58,7 Liv ,3 25,6 KPA Pension ,5 2,3 LIVIA ,2 22,9 LW Liv ,2 26,4 SalusAn Liv , 28,3 SEB TL Gaml ,5 22,5 SEB TL Nya , 3,6 SHB Liv ,7 3,4 Skandia Liv ,6 27,6 SparLiv ,5 27,6 SPP Liv ,7 27, TOTALT ,2 29,3 SPP. ) , 24,3 ) Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt, fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag. Konsolideringsnivå Kollektiv konsolidering Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsoliderings kapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtaganderna och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses den kollektiva konsolideringsgraden beräknad kring nivån. Konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterade åtaganden (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 99.9 och 99.2 är uppskattade, preliminära, värden kv 3 96 kv 2 97 kv 97 kv 4 98 kv 3 99 kv Återbäringsräntor 2-2- KON R Konsolideringsnivå Återbäringsränta

6 Livförsäkring Återbäringsräntor och totalavkastning Bolag Återbäringsräntor i före skatt och efter generella kostnader Årsbasis feb AMF Pension Avtalspension SAF-LO 3,8 9,3 6, 25, 25, AMF Privat 2,3 5,6 5,6 5,6 ITPK 6, 6, 6, Liv, Förs teckn f 95+ITPK f 972 4,7 2,5 8,6,6,6 Förs teck fr 95+eng pre 4, 2,5 8,4,4,4 Förs teck fr 972,4,7 8,4,4,4 ITPK tecknad fr 972,4,7 8,6,6,6 KPA Pension,7 2, 8,9,9,9 LIVIA,3 ITPK 3,2 4,2 9,2 9,2 9,2 Övriga försäkringar 3, 4, 9, 9, 9, LW Liv,7,, Wasa Liv 9,,5,8 LF Liv 9,6 2,3 3, SalusAn Liv 8,2,, 7, 9,8, SEB TL Gaml,6 Förs tecknade före 97-22,4 22, 6,9 9,9 9,9 Förs tecknade fr 97-22, 2,7 6,5 9,5 9,5 SEB TL Nya,3,7 6,5 9,5 9,5 SHB Liv 8,5, Teckn tom 975 och K-förs 3,8,,6,8 ITPK och SAF-LO 3,8,,6,8 Övriga försäkringar 3,,3 9,8, Skandia Liv 9,8 9,3 Sparande tom ,9 Sparande fr 9733,7 Sparande fr 9853,8 Sparande tom ,9 Sparande tom ,3 8, Sparande fr 2--,, SparLiv,,2 3,5 4,6 4,6 4,6 SPP Liv,7 2,5 2,8 7,,4,7 Genomsnitt 9,7 3,5 5,, 2, 2, Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. Totalavkastning på tillgångar Bolag AMF Pension 25, 2,4 7,6 Liv 26, 6,4 2,8 LF Liv 2,4 6, 4,8 Livia 2,8 2,6 5, Salus Ansvar 7, SEB Trygg Gamla Liv 22,4 9,6 5,4 SEB Trygg Nya Liv 9,3 6,7 SHB Liv 9,9 4,9 8,7 Skandia Liv 2,8 7, 6,2 SparLiv 23,6 5, 2, SPP 8,9 5,8 5,9 SPP Liv 7,3 4,8 5, WASA Liv 2,4 4, 9,4 Genomsnitt 2,6 5,5 5, ARA R Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation.

7 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförs. TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag Sammanvägning av årlig premie och engångspremie: *årlig premie + Engångspremie MSEK Period Nyteckning () (2) TOTALT Premieinkomst Bolagsgrupper Engångs- Årlig markn.andel Bolag premie premie MSEK AMF Pension AMF Fond AMF Pension/KoUts Danica Fond ,9 5,2 38,3 5,7 5,6 5 36, 8,6 Liv 786,9 3,5 25,4,9 2, ,7 6,3 SparLiv,5, 5,9,2,2 672,5, Fond 37,5,7 239, 3,6 3, 723,9,2 LO Fond Förenade Liv,, 6,9,3,2 738,2,2 FL För. Liv --, 5,8,2,2 44,,7 FL För Koll --,,7,, 53,6, FL För Grupp --,,4,, 243,5,4 FöreningsSparbanken 6 9,7 27, 498,6 7,5 2,4 7 63,4 2,2 Handelsbanken 2 87,6 2,9 495,6 7,4 8, ,5 7,9 SHB Liv 68,9 3, 86,8,3,7 798, 2,9 SHB Fond 2 89,7 9,9 48,8 6, 7, 3 24,5 5, KPA Liv 98,7,4 6,,,2 255,5,4 7,3 4,5 78,2,7 9, ,3 9,5 LW Liv 427,5,9 37, 4,8 4, 4 28, 6, LF Wasa Fond 579,8 2,7 464,2 7, 5,8 7,2 3,5 LRF 45,3,2 5,6,2,2 2,2,2 Landia Liv 45,3,2 5,6,2,2 2,2,2 LRF Liv Merita Nordbanken 88,6 5,3 2,9,8 2,7 2 43,9 3,4 LIVIA,9,5 4,7,6,6 28,7,6 Merita Fond 86,7 4,9 8,2,2 2, 5,2,8 S E B Trygg Liv 4 39, 8,6 49,8 2,3 2,7 2 27, 9,6 SEB TL Fond 3 487,5 5,7 6,8 6, 5, ,4,7 SEB TL Gamla 7,3, 58,5,9,7 3 86,3 6,2 SEB TL --, 2,9,3,2 22,8, SEB TL Nya 644,3 2,9 278,6 4,2 3,9 976,6,6 2,7, 56,7,9,7 4,6,7 Liv 2,7, 55,2,8,7 39,5,5 Grupp --,,5,,,,2 Skandia 4 57,2 8,3 92, 28,6 26, 5 3,5 24,2 SkandiaLink 96, 8,8 83,6 2,5, ,3 7,8 Skandia Liv 2 96, 9,4 7,5 6, 4,4 229,2 6,4 SPP 64,9 7,4 956,3 4,4 2, ,3 2,2 SPP KoUts 78,5,4 248, 3,7 2,9 2 8,3 3,3 SPP Liv 56,4 7, 49,4 7,4 7,3 5 4,5 8, SPPLiv Fond 2,,4 27,8 3,3 2,5 473,5,8 Trygg-Hansa/Holmia,, 3,5,, 5,7, Änke- o Pupillkassan,,,3,, 9,, SAMTLIGA ,, 6 653,8,, ,4, därav Traditionell 6 54, 29,4 2 85,8 42,9 39, ,2 56, därav Fond 5 688, 7,6 3 82, 57, 6, ,2 44, Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund

8 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförs. TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag Sammanvägning av årlig premie och engångspremie: *årlig premie + Engångspremie MSEK Period Nyteckning () (2*) TOTALT Premieinkomst Bolagsgrupper Engångs- Reviderad markn.andel Bolag premie Årlig premie MSEK AMF Pension 46,9, 45,2,6,4 2 3,8 2,5 AMF Fond 4,7, 2,2,3,2 248,8,3 AMF Pension/KoUts 42,2, 24,,3,2 782, 2,2 Danica Fond 3,2,4,9,2,2 4,2,2 82,3 5,2 593,6 7,6 6, ,2 8, Liv 453,2 4,2 233,7 3, 3,4 4 79,2 5,8 SparLiv --, 2,8,, 368,5,4 Fond 359,, 344,6 4,4 3,4 995,4,2 LO Fond --, 2,5,2, 53,,6 Förenade Liv,, 3,3,2, 782,6, FL För. Liv --, 5,5,, 22,4,3 FL För Koll --, 2,5,, 23,7,3 FL För Grupp --, 5,3,, 356,5,4 FöreningsSparbanken 7 79,3 22,5 654,6 8,4 2,7 545,2 4, Handelsbanken 4 38,6,6 579,9 7,4 8, ,2 8, SHB Liv 982, 2,8 2,4,4,9 2 98,2 2,7 SHB Fond 3 56,6 8,8 467,5 6, 6, , 5,5 KPA Liv 35,3, 3,9,2,4 39,4,4 2 28,7 5,8 844,8,7 9, ,6 9,3 LW Liv 257,9 3,6 332,5 4,2 4, 4 827,6 5,9 LF Wasa Fond 77,8 2,2 52,3 6,5 5,2 2 82, 3,4 LRF,,,8,, 84,2, Landia Liv LRF Liv,,,8,, 84,2, Merita Nordbanken 3 53,2,2 39,3,8 4, , 5,9 LIVIA 23,3,4 47,7,6,5 26,,5 Merita Fond 3 389,9 9,8 9,6,2 3, ,9 4,4 S E B Trygg Liv 5 87,9 6,8 227, 5,7 5, ,6 5,4 SEB TL Fond 4 988,7 4,4 26,5 3, 3,5 7 64,2 9,2 SEB TL Gamla 3,, 37,2,5,3 3 68, 4,5 SEB TL --, 5,4,2, 3,9, SEB TL Nya 86, 2,4 47,9,9 2, 349,4,6 8,8, 6,2,8,5 58,3,6 Liv 8,8, 6,5,8,5 45,8,5 Grupp --,,7,, 2,5, Skandia 5 344,9 5, ,8 3,8 26,8 8 24,6 22, SkandiaLink 2 9,7 6,3 68, 4,9 2, , 7, Skandia Liv 3 53,2 9, 326,8 6,9 4, ,5 5, SPP 3 664,2,7 4,3 4,5 3, ,8,3 SPP KoUts 58,6,5 293,6 3,7 2,7 2 6,6 2,5 SPP Liv 3 37,9 9,8 4,3 5, 6, ,5 7,7 SPPLiv Fond 34,7,4 447,4 5,7 4, 926,7, Trygg-Hansa/Holmia,, 3,4,, 25,5, Änke- o Pupillkassan,,,2,, 5,2, SAMTLIGA ,4, 7 835,2,, ,4, därav Traditionell 73,7 34, 3 77, 39,3 37, ,8 52,9 därav Fond 22 87,7 66, 4 758, 6,7 62, ,6 47, (2*) Reviderad årlig premie: Årlig premie redovisad enligt Finansinspektionens blankett P2 minskat med avtals- pension SAF-LO enligt FORAs uppgifter per Källa: Finansinspektionens blankett P2 och FORAs redovisning av avtalspension SAF-LO Sveriges Försäkringsförbund

9 Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund Försäkringsgrenar Individuell försäkring Årlig premie Livförsäkring Traditionella livbolag Engångspremie MSEK MSEK Årlig premie Fondförsäkringsbolag MSEK Engångspremie MSEK Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring Period: Period: Period: MSEK * 2 Engångspremie MSEK * 52 Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkring Livränteförsäkring Pensionsförsäkring Livförsäkring utan grunder Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Övrig försäkring Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grunder Tjänstegrupplivförsäkring utan grunder Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunder Grupplivförsäkring utan grunder Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkring Totalt * = -uell förändring från föregående år P2 R7

10 Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar Källa: tabell sid 6-7 Livförsäkring 997:IV = :IV = :IV = Nyteckning 999:IV Merita Nordbanken 4,3,6 2-månaders försäljning 6,9 Skandia 26,8 Handelsbanken 8,7 9,3 FöreningsSparbanken 2,7 SPP 3,4 S E B Trygg Liv 6, Nyteckning: tidsserie 2-månaders försäljning 3, 25, 2, 5,, 5,, Skandia S E B Trygg Liv SPP FöreningsSparbanken Handelsbanken Merita Nordbanken AMF Pension KPA Liv Förenade Liv Övriga 997:IV 998:IV 999:IV Källa: se sid 6-7 Sveriges Försäkringsförbund

11 Livförsäkring Premier: totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar Marknadsandelar Källa: tabell sidan 6, kolumnen längst till höger 997:IV = :IV = :IV = Premier 999:IV AMF Pension (2.47) Förenade Liv (.95) (8.2) Övriga (.66) Trygg-Hansa (.3) SPP (.29) MSEK 2-månaders uppgifter (period: se ovan) FöreningsSparbanken (4.3) Skandiakoncernen (22.3) (9.28) Merita Nordbanken (5.88) (.62) Handelsbanken (8.4) S E B (5.39) Premier: tidsserie 25 2-månaders uppgifter (perioder: se ovan) Skandiakoncernen FöreningsSparbanken S E B SPP AMF Pension Förenade Liv Trygg-Hansa Handelsbanken Merita Nordbanken Övriga 997:IV 998:IV 999:IV 2-2- P2 R7 - -

12 2-2- P2 R9 - - Liv- och Skadeförsäkring Premieinkomst (MSEK) Bolagstyp Livförsäkring 998:IV Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten 998:IV = :IV = :IV Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten () Traditionella livförsäk.bolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförsäkringsbolag Totalt Inbetalda premier (MSEK) Skadeförsäkring 998:IV 999:IV Föränd. Avtalsförsäkringar 998:IV 999:IV Föränd. (4) Individuellt tecknade förs. (5) Avtalsförsäkringar (6) Skadeförsäkring i livbolagen* Avgångsbid (AGB) Sjuk o olycksf (AGS) Tryggh.för. vid (TFA) Totalt * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk och olycksfallsförsäkring Premier, totalt hela branschen (MSEK) MSEK 998:IV 999:IV Föränd. () Traditionella livförsäk.bolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförs, liv (4) Skadeförs, individ. teckn (5) Avtalsförs, skade (6) Skadeförsäkring i livbolagen Summa Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Premieinkomst, livförsäkring, MSEK 5 Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Avtalsförs.bolag Fondförs.bolag F&F Trafik MAT Kredit Övriga H&V Motor S&O Husdjur 998:IV 999:IV 998:IV 999:IV

13 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/ / Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/2 : 998 Antal försäkringar 3/2 : 999 If Skade Övr. utländska bolag SOFAB-gruppen Övriga Zurich 75 Villahemförsäkring 3/ / If Skade Antal försäkringar 3/2 : 998 Antal försäkringar 3/2 : SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Trygg-Hansa Zurich Övriga 75 Fritidshusförsäkring 3/ / If Skade Antal försäkringar 3/2 998 : Antal försäkringar 3/2 999 : SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Trygg-Hansa Övriga Zurich 2-2- BES R3-2 -

14 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/ / If Skade Atlantica Antal försäkringar 3/2 998 : Antal försäkringar 3/2 999 : Trygg-Hansa Övriga Zurich Övr. utländska bolag 75 Trafikförsäkring 3/ / Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/2 998 : Antal försäkringar 3/2 999 : If Skade Volvia SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Zurich 2-2- BES R3-3 -

15 Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. Inbetalda premier If Skade Trygg-Hansa Zurich Volvia SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Svenska Brand Atlantica Assuransföreningen Europeiska Övriga Källa: Finansinspektionens blankett PS 2-2- PS R_B

16 Skadeförsäkring Marknadsandelar inom vissa försäkringsgrenar, baserade på inbetalda premier eriod: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring Zurich (.35) Atlantica (2.75) (7.88) Övr. utländska bolag (.5) Trygg-Hansa (4.72) Zurich (.4) Atlantica (.2) Övr. utländska bolag (2.67) Trygg-Hansa (5.9) SOFAB-gruppen (.77) Svenska Brand (.28) (.67) Övriga (2.82) If Skade (27.3) SOFAB-gruppen (2.28) (2.88) (27.43) (29.9) If Skade (4.8) (35.32) Övriga (7.39) Inbetalda premier: Inbetalda premier: Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Volvia (4.47) Övr. utländska bolag (.7) Trygg-Hansa (2.99) Zurich (.3) (2.3) Övr. utländska bolag (.) Zurich (.6) Volvia (2.52) (9.37) Trygg-Hansa (22.58) SOFAB-gruppen (.86) (2.5) If Skade (22.35) If Skade (2.24) (27.76) SOFAB-gruppen (.7) (2.) Övriga (.39) (22.2) Inbetalda premier: Inbetalda premier: Fartygsförsäkring Transportförsäkring Atlantica (7.86) (.5) If Skade (9.9) Zurich (23.67) Atlantica (8.25) (2.57) Övriga (.) Övriga (2.5) (4.) vr. utländska bolag (4.98) Assuransföreningen (75.2) Trygg-Hansa (5.9) (.85) If Skade (44.49) Inbetalda premier: Inbetalda premier: PS R4-5 -

17 Skadeförsäkring Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT anmälda: varav: Brand Inbrott Vatten Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Europeiska Holmia If Skade Period: -2 - Period: förändring förändring Svenska Brand Trygg-Hansa Antal dödade resp. skadade personer i samband med trafikförsäkringsskador. Anmälda t o m december skadeåret. Antal dödade Antal skadade Dödade Skadade

18 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter med grunder. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: ACE, AIG, Allianz Nordeuropa, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid 2-3): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Catrina Ingelstam Ekonomidirektör Stockholm, 31 augusti 2011 Folksam är ett varumärke - två koncerner som totalt omfattar

Läs mer

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 1 Tjänstepensionsförs, fond 1 Via valcentral (L1) Undertaking 1 Undertaking 2 2 Övr.

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5 Livbolagens avgifter Livbolagens avgifter 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 UTGÅNGSPUNKTER 5 Ökad öppenhet om avgifter 5 Undersökningens omfattning

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10 1. Definitioner och terminologi... 2 1. 1. Översikt... 2 Försäljningsersättning (FÖ)... 2 på betald premie (KVP)... 2 på kapital (KVK)... 2 Annullation (AN) Gäller seriebetald försäkring daterad före 2015-01-01

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring 2004-09-13 PROMEMORIA FI Dnr 04-3714-399 Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring Av/Kontakt Bertil Sjöö, Telnr 08-787 8065 Sammanfattning: Det är angeläget att allsidigt få

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Halvårsrapport Januari-juni 2006

Halvårsrapport Januari-juni 2006 Halvårsrapport Januari-juni 2006 Ett bra halvår för spararna Första halvåret blev bra för spararna i AMF Pension, trots viss dramatik på finansmarknaden. Kortsiktiga börssvängningar betyder ganska lite

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer