Svensk Försäkrings branschstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning... 4 Avkastningsräntor... 5 Återbäringsränta... 7 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 8 Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag Nyteckningspremier och inbetalda premier för fondförsäkringar, depåförsäkringar och övriga livförsäkringar Marknadsandel för nyteckning och inbetalda premier Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Inbetalda premier för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av inbetalda premier för livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information (28)

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fond-, depå och och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, och SEB Life. Old Mutual Int. (tidigare benämnt Royal Skandia) redovisas separat från och med fjärde kvartalet 2015 och inte, som tidigare, under Skandiakoncernen. Även historiska siffror berörs av förändringen. Nedan redovisas ett urval av de förändringar i statistiken som har ägt rum under den senaste tiden och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring (sid 4-19) De inbetalda premierna i tabellerna 6-16 innehåller varken inflyttat kapital eller uppräknade fribrev. Tidigare har dessa tabeller visat premieinkomst där både inflyttat kapital och uppräknade fribrev har ingått. Avflyttat och inflyttat kapital specificeras i tabell 6A. Här ingår både flytt av enskilda försäkringar mellan bolagen och överlåtelser av hela försäkringsbestånd. Under det fjärde kvartalet 2014 genomförde Nordea Liv en beståndsöverlåtelse på 12,2 miljarder kronor från Nordea Liv i Finland. Ökningen för AMF beror primärt på omval inom SAF-LO hösten 2014, premierna för dessa kunder placerades under Skadeförsäkring (sid 21-27) De totala premierna för skadeförsäkring har trendmässigt ökat under de senaste åren. De variationer som redovisas beror på de nedsättningar av premier och återbetalningar av premier som AFA Sjukförsäkring har genomfört sedan AFA Sjukförsäkring satte ned sina premier till noll från och med Under 2012 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2007 och 2008 till samtliga arbetsgivare. Under 2013 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn. Under 2014 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom det privata arbetarkollektivet. Under 2015 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för år 2004 till arbetsgivare i kommun och landsting. Under 2016 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för år 2004 till arbetsgivare inom det privata arbetarkollektivet. Under det första kvartalet 2016 ändrades uppdelningen på försäkringsgrenar vid rapporteringen till Finansinspektionen. Den nya grenen Sjukvårdsförsäkring redovisas tillsammans med Sjuk- och olycksfallsförsäkring. De nya grenarna Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring och Assistansförsäkring redovisas under Övrigt. Detta har gjort att en del premier som före 2016 redovisades under Företag & Fastighet redovisas från och med 2016 under Övrigt. Det gäller framförallt ansvarsförsäkring tecknad av LÖF som tidigare redovisades under Företag & Fastighet och som nu redovisas under Övrigt. Fram till och med 2015 var Husdjursförsäkring en egen försäkringsgren. Från och med 2016 ingår Husdjursförsäkring i Övrig egendomsförsäkring. 3 (28)

4 Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning under de senaste fem åren, dvs. de senaste 20 kvartalen. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q1-q3 11q4-16q3 Alecta 11,4 Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier ***) 16,8 17,3 14,9 7,9 2,4 12,9 inriktning 50% aktier ****) - 9,6 14,1 7,1 2,8 inriktning 40% aktier 13,8 12,2 13,3 6,2 3,2 10,5 inriktning 10% aktier 9,2 4,7 10,8 3,5 4,3 6,9 Förmånsbestämd 11,2 9,8 12,8 5,8 3,2 9,1 AMF Pension 8,0 9,3 12,7 5,3 4,5 8,7 Bliwa 6,9 8,5 9,1 3,9 3,5 7,0 FL Gruppförs 6,7 7,6 9,6 1,9 5,0 6,8 Folksam Liv 7,0 7,6 12,0 3,7 5,8 8,0 Övrig Liv 7,1 7,7 11,4 3,9 5,3 7,8 Tjänstepension 6,8 7,4 12,9 3,4 6,4 8,2 Sparande med garanti tjänstepension 4,8 3,7 9,1 1,8 4,2 5,2 Sparande utan garanti tjänstepension 9,3 14,2 15,5 5,4 4,6 10,9 Sparande med garanti övrig liv 4,8 3,7 9,1 1,8 4,2 5,2 Sparande utan garanti övrig liv 9,3 14,2 15,5 5,3 4,6 10,9 KPA Livförs 6,4 7,2 9,6 2,4 3,4 6,4 KPA Pensionförs 7,2 8,2 13,3 3,3 4,8 8,1 LF Fondliv LF Fondliv Garanti - 5,6 6,0-0,2 3,6 LF Liv Nya Trad (startdat ) - 4,3 9,4 1,4 2,8 Nya Världen 12,2 13,5 8,7 0,3 3,7 8,7 Gamla Trad 6,1-3,0 11,3 0,5 6,8 4,5 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 6,7-0,4 13,2-0,3 8,9 6,0 Tillväxtportföljen 9,5 13,4 12,0 2,3 3,0 8,8 Trygga portföljen 5,2 4,6 5,4 0,3 1,9 3,7 PK FPK 5,3 2,1 12,8 0,9 5,0 5,8 PRI 7,3 7,5 8,1 3,0 3,0 6,4 SEB Pension Tjänstepension 6,9 2,3 14,3 2,1 6,4 6,8 Övrig pension 7,7 2,2 15,1 2,4 5,4 7,0 SEB TL Gla 9,9 11,3 10,6 4,5 4,4 8,7 Skandia Livf. 7,3 6,8 13,7 5,2 5,9 8,3 Tradliv 7,3 6,7 13,6 5,3 5,9 8,3 GarantiPension Plus (25-åring) 10,4 12,8 17,5 5,2 7,2 11,5 GarantiPension Plus (40-åring) 9,5 11,0 16,4 5,2 6,8 10,6 GarantiPension Plus (55-åring) 8,3 8,7 14,9 5,2 6,3 9,3 SPP Pension Förmånsbestämda 6,6 1,4 11,6 0,1 7,7 5,9 Premiebestämd ,9 Premiebestämda nyteckning 9,0 6,5 14,0 1,4 - Premiebestämda stängd 6,4-0,1 12,4-0,1 - Storebrand Liv 5,6 5,1 Swedbank Försäkring Traditionell Pension, Tjänste 5,8 8,6 8,2 2,7 1,9 6,2 Traditionell Pension, Premiegaranti 8,2 10,9 13,7 3,9 5,5 9,5 Traditionell Pension, Övrigt - - 7,4 2,4 1,9 Änke- och Pupillkassan 5,7 9,5 12,7 5,0 4,7 8,6 Viktat genomsnitt 8,7 7,9 12,5 4,6 4,6 8,0 ***) Förval fram till 63 år, ****) Startade 1 juli Följande delportföljer nytecknas inte: Handelsbanken Liv (alla delportföljer), LF Liv (Nya Världen och Gamla Trad), Nordea Livförsäkring (Trad (Privat & Tjänste)), SEB TL Gla, SPP Liv (Premiebestämda stängd), Swedbank Försäkring (Traditionell Pension, Tjänste) Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning 4 (28)

5 Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se tabell 4) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q1-q Folksam Liv Sparande utan garanti 9,2 14,3 15,7 5,7 4,0 10,2 Handelsbanken Liv 3% årlig garanti *) 2,9 1,9 3,9 0,3 1,6 2,2 3% slutgaranti *) 3,9 2,7 5,2-2,4 1,4 2,2 5% årlig garanti *) 3,0 2,5 4,8 0,4 1,6 2,6 Livförvaltning *) 3,6 13,7 5,3-1,5 1,2 4,6 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) *) 6,7-0,4 13,2-0,3 8,9 5,8 Premiegaranti: Tillväxtportfölj 9,5 13,4 12,0 2,3 3,0 8,4 Premiegaranti: Trygg portfölj 5,2 4,6 5,4 0,3 1,9 3,7 SPP Pension Förmånsbestämd portfölj 6,6 1,4 11,6 0,1 7,7 5,7 Premiebestämd, nyteckning 8,1 5,9 12,6 1,4 Premiebestämd, stängd *) 5,8-0,1 11,3-0,1 Premiebestämd 6,9 Storebrand Liv Storebrand Liv 4,9 3,7 3,7 3,7 3,7 4,2 Swedbank Försäkring Traditionell Pension,Tjänste *) 5,8 8,6 8,2 2,7 1,9 5,7 Traditionell Pension, Premiegaranti 8,2 10,9 13,7 3,9 5,5 8,8 Traditionell Pension, Övrigt *) 7,4 2,4 1,9 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring 5 (28)

6 Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q1-q Alecta Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier **) 16,8 17,4 14,9 7,8 2,4 12,3 inriktning 50% aktier 14,1 7,0 2,8 inriktning 40% aktier 13,8 12,2 13,3 6,1 3,2 10,2 inriktning 10% aktier 9,1 4,7 10,9 3,4 4,2 6,8 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under uppskovstid 8,3 13,0 14,2 10,1 2,0 10,0 Äldre traditionella försäkringar 8,9 9,5 11,9 7,9 2,9 8,6 Ny traditionell försäkring (25 åring) 10,5 14,3 16,0 9,6 4,2 11,4 Ny traditionell försäkring (40 åring) 9,4 12,4 14,5 7,8 4,3 10,2 Ny traditionell försäkring (55 åring) 7,8 8,9 11,9 5,5 4,2 8,0 Ny traditionell försäkring (65 åring) 5,4 5,0 10,2 3,8 4,1 6,0 Folksam Liv Sparande med garanti 4,4 3,8 9,0 2,0 4,0 4,9 Avtalspension Premiegaranti (45-åring) 8,2 14,3 15,3 6,9 3,9 10,2 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 7,2 8,0 13,4 3,7 5,0 7,8 LF Liv Nya världen *) 12,2 13,5 8,7 3,8 3,8 8,8 Skandia Livf. GarantiPension Plus (25-åring) 8,5 11,6 15,0 10,1 5,7 10,7 GarantiPension Plus (40-åring) 7,0 9,4 13,0 11,7 4,9 9,7 GarantiPension Plus (55-åring) 5,1 6,6 10,5 13,7 3,8 8,3 *) Stängda för nyteckning **) Förval fram till 63 år. Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring 6 (28)

7 Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1-q3 Folksam Liv Folksam Liv sparande tom ,5 6,5 9,0 5,9 Tjänste (f.d. KP), sparande t.o.m ,0 6,5 9,1 5,9 Övrig Liv, sparande fr.o.m ,0 3,1 Tjänste, sparande from (from för fd KP) 4,0 3,1 LF Liv Gamla Trad *) 0,2 1,0 2,0 2,0 Nya Trad 5,0 6,6 9,2 6,5 SalusAnsvar SEB Pension Tjänstepension 17,9 5,0 13,1 4,0 Övrig 22,3 5,0 17,1 4,0 SEB TL Gla *) 5,2 9,0 14,0 12,0 Skandia Livf. 4,3 8,3 9,0 4,0 Änke- och Pupillkassan 8,0 8,0 10,3 8,5 Genomsnitt 8,8 6,2 11,1 6,8 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring 7 (28)

8 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden Livbolagens tillgångar skulder Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den totalavkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent. 8 (28)

9 Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Bolag Alecta 1) 100,0 100,1 139,8 141,9 AMF Pension 2) 100,4 100,9 155,6 162,7 AMF Pension ny trad försäkring 100,2 100,6 AMF Pension SAF-LO ny 3) 99,6 101,2 Folksam Liv 116,1 118,2 178,2 182,1 KPA Pensionförs 1) 100,0 100,0 140,4 143,4 LF Liv Gamla Trad 126,0 127,7 LF Liv Nya Trad 111,3 113,6 SEB TL Gla 109,0 111,3 Skandia Livf. 107,3 110,1 139,8 142,8 Änke- och Pupillkassan 161,9 167,1 Pensionstilläggsmetod TOTALT 105,8 107,6 141,4 166,2 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent Konsolideringsnivå Återbäringsränta q2 2013q1 2013q4 2014q3 2015q2 2016q1 0 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering och bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring 9 (28)

10 Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premierna för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Tabell 6. Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Alecta 1 797, ,4 224,7 142, , ,9 AMF Pension 3 014, ,1 77,6 45, , ,7 Avanza 569,1 898, , , , ,8 Bliwa 36,7 42,5 24,6 201,1 253,2 Brummer Life 54,8 57,8 134,3 102,9 372,2 296,4 Cardif Nordic 19,7 26,2 121,5 143,4 Danica 310,6 351, , , , ,1 Folksam 3 088, , , , , ,8 FL Gruppförs 409,1 545,0 76,1 Folksam Fondförs 942,5 926, ,8 294, , ,0 Folksam Liv 1 122, , , , , ,0 Folksam LO Fondförs 293,2 415, , ,9 KPA Livförs 389,5 366,4 KPA Pensionförs 729,8 645, , , , ,4 Handelsbanken 886,0 705, , , , ,5 If Liv 39,1 10,5 85,8 88,0 IKANO 7,1 8,5 46,7 31,0 Länsförsäkringar 958, ,7 384,6 280, , ,8 LF Fondliv 934, ,2 382,7 280, , ,0 LF Liv 23,4 19,5 1,9 0, , ,0 LF GruppLiv AB 821,7 476,9 Maiden 204,5 Movestic 513,5 690,8 613,2 512, , ,1 Nordea Liv 1 365,2 746, , , , ,8 Nordea Livförsäkring 1 365,2 746, , , , ,8 Nordea Utland 58,5 Nordnet 164,7 204, ,2 964, , ,0 Old Mutual Int. 369,3 455,9 369,3 455,9 PP Pension Fond 17,0 13,7 0,4 2,0 74,0 101,4 SEB 1 696, , , , , ,6 SEB Life 1 021, , , ,2 SEB Pension 1 669, ,9 550, , , ,5 SEB TL Gla 27,1 26,1 0,5 0,1 689,3 559,8 Skandia 2 061, , , , , ,1 Skandia Fondf. 603,9 625, , , , ,0 Skandia Livf , , , , , ,1 Solidar 8,1 9,5 28,6 36,6 SPP 990,4 990,3 395,7 336, , ,9 Euroben L&P 68,2 66,9 SPP Liv 28,4 39,9 431,6 SPP Pension 962,0 990,3 355,9 336, , ,0 Sv Handel Fond 26,0 21,2 20,9 59,5 93,4 146,6 Swedbank Försäkring 1 085,7 730, , , , ,1 Trygg-Hansa 20,8 28,3 351,9 259,1 VFF Fond 0,5 0,0 26,7 4,0 Änke- och Pupillkassan 1,5 1,5 0,8 0,3 10,3 10,5 TOTALT , , , , , ,8 Ej konkurrensutsatta Alecta 626,6 637,3 371,3 323, , ,5 Bliwa 1,3 Folksam Liv 54,5 59,2 11,9 11, , ,9 Skandia Livf. 4,0 3,8 265,4 282,6 St Erik Liv 69,3 63,6 TOTALT 685,0 700,3 383,2 334, , ,9 10 (28)

11 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag I detta avsnitt redovisas avflyttat och inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser. En del av detta avser endast flyttar inom bolag eller inom koncern. Frågor kring vilka omständigheter som ligger bakom avflyttat kapital och inflyttat kapital svarar respektive bolag själva på. Tabell 6A. Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag jämfört med föregående år i miljoner kronor Avflyttat kapital Inflyttat kapital Netto inflyttat Bolag 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Alecta 538,7 431,6 304,6 282,9-234,1-148,6 AMF Pension 4 437, ,1 322,2 227, , ,1 Avanza 151,2 121, , ,8 939, ,7 Brummer Life 57,7 82,8 160,8 139,2 103,1 56,4 Danica 923,0 808, , ,3 122, ,3 Folksam 4 385, , , , , ,0 FL Gruppförs 98,3-98,3 Folksam Fondförs 356,5 298,1 233,3 200,9-123,3-97,2 Folksam Liv 182,4 112,8 565,1 285,6 382,7 172,8 Folksam LO Fondförs 1 643, , , ,3-637,2-29,6 KPA Pensionförs 2 203, ,2 224,0 138, , ,7 Handelsbanken 1 039,8 912, , , , ,7 Länsförsäkringar 2 553, , , , ,3-873,4 LF Fondliv 1 288, , , ,9 109,4-308,7 LF Liv 1 265,4 692,9 50,7 128, ,7-564,7 Movestic 918,5 927,0 746,3 755,6-172,3-171,5 Nordea Liv 792,7 856, , , , ,5 Nordnet 56,3 74,7 728,3 898,1 672,0 823,4 PP Pension Fond 12,7 5,0 28,2 18,3 15,6 13,3 SEB 3 517, , , , , ,8 SEB Life 64,6 36,4 64,6 36,4 SEB Pension 3 484, , , , , ,7 SEB TL Gla 33,3 23,5-33,3-23,5 Skandia 3 684, , , , , ,1 Skandia Fondf , , ,6 981, ,9-949,8 Skandia Livf. 569,2 409, , , , ,9 SPP 2 548, , , , , ,5 SPP Liv 202,8 88,7-114,1 SPP Pension 2 345, , , , , ,5 Sv Handel Fond 29,8 12,1 0,4 5,6-29,4-6,5 Swedbank Försäkring 1 640, , , ,4 283,5 197,4 VFF Fond 4,0 135,8 6,2 2,1-135,8 TOTALT , , , , ,5 649,6 Under det fjärde kvartalet 2014 genomförde Nordea Liv en beståndsöverlåtelse på 12,2 miljarder kronor från Nordea Liv i Finland. 11 (28)

12 Nyteckningspremier och inbetalda premier för fondförsäkringar, depåförsäkringar och övriga livförsäkringar Premierna är uppdelade i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Tabell 7. Nyteckningspremier och inbetalda premier i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 AMF Pension 399,0 337,3 10,1 4, , ,6 Avanza 18,4 0,0 36,7 0,6 Danica 288,2 320,3 168,3 143, , ,7 Folksam 1 259, , ,8 298, , ,8 Folksam Fondförs 942,5 926, ,8 294, , ,0 Folksam Liv 8,1 16,2 4,0 4,0 91,9 84,7 Folksam LO Fondförs 293,2 415, , ,9 KPA Pensionförs 15,6 13,7 396,2 382,2 Handelsbanken 863,2 679,0 447,9 320, , ,5 Länsförsäkringar 843, ,7 376,0 272, , ,7 Movestic 488,3 667,9 249,4 138, , ,3 Nordea Liv 312,4 221,3 47,6 72, , ,7 Nordea Livförsäkring 312,4 221,3 47,6 72, , ,7 Nordea Utland 53,5 Nordnet 31,9 50,9 5,9 18,1 133,0 189,1 SEB 1 563, ,5 480,4 375, , ,3 Skandia 557,9 589,3 532,9 662, , ,2 SPP 863,2 872,4 240,1 129, , ,9 Swedbank Försäkring 960,9 627,8 952,5 524, , ,1 Övr. svenska bolag 97,8 92,6 156,2 164,4 566,3 548,4 Brummer Life 54,8 57,8 134,3 102,9 372,2 296,4 PP Pension Fond 17,0 13,7 0,4 2,0 74,0 101,4 Sv Handel Fond 26,0 21,2 20,9 59,5 93,4 146,6 VFF Fond 0,5 0,0 26,7 4,0 TOTALT 8 529, , , , , ,0 Tabell 8A. Nyteckningspremier och inbetalda premier i miljoner kronor jämfört med föregående år, depåförsäkring Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Depåförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Avanza 569,1 898, , , , ,2 Danica 22,4 29, , , , ,7 Handelsbanken 1 415, , , ,8 Movestic 9,8 7,6 363,8 374,0 408,2 412,6 Nordea Liv 951,1 428, , , , ,1 Nordea Livförsäkring 951,1 428, , , , ,1 Nordea Utland 5,0 Nordnet 132,8 153, ,3 946, , ,9 Old Mutual Int. 369,3 455,9 369,3 455,9 SEB 0,3 0, , , , ,8 SEB Life 1 021, , , ,2 SEB Pension 0,3 0,6 14,2 4,6 Skandia 37,0 28, , , , ,7 Swedbank Försäkring 32,8 31, , , , ,3 TOTALT 1 755, , , , , ,0 12 (28)

13 Tabell 8B. Nyteckningspremier och inbetalda premier i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Alecta 1 797, ,4 224,7 142, , ,9 AMF Pension 2 615, ,8 67,5 41, , ,2 Bliwa 36,7 42,5 24,6 201,1 253,2 Cardif Nordic 19,7 26,2 121,5 143,4 Danica 1,8 13,0 26,7 Folksam 1 828, , , , , ,0 FL Gruppförs 409,1 545,0 76,1 Folksam Liv 1 114, , , , , ,3 KPA Livförs 389,5 366,4 KPA Pensionförs 714,2 632, , , , ,2 Handelsbanken 22,8 26,6 1,9 6,8 619,8 555,2 If Liv 39,1 10,5 85,8 88,0 IKANO 7,1 8,5 46,7 31,0 Länsförsäkringar 114,7 108,0 8,6 7, , ,2 LF Fondliv 91,2 88,4 6,7 7,3 411,6 454,3 LF Liv 23,4 19,5 1,9 0, , ,0 LF GruppLiv AB 821,7 476,9 Movestic 15,4 15,3 234,0 256,1 Nordea Liv 101,7 97,4 3,2 15, , ,0 SEB 133,0 245,9 70,2 907, , ,4 SEB Pension 105,9 219,8 69,6 906,8 730, ,6 SEB TL Gla 27,1 26,1 0,5 0,1 689,3 559,8 Skandia 1 466, , , , , ,1 Skandia Fondf. 9,0 7,2 78,6 52,1 Skandia Livf , , , , , ,1 SPP 127,2 117,8 155,6 206, , ,0 Euroben L&P 68,2 66,9 SPP Liv 28,4 39,9 431,6 SPP Pension 98,9 117,8 115,7 206, , ,1 Swedbank Försäkring 92,0 71,2 0,1 0, , ,8 Trygg-Hansa 20,8 28,3 351,9 259,1 Änke- och Pupillkassan 1,5 1,5 0,8 0,3 10,3 10,5 Övr. svenska bolag 8,1 9,5 28,6 36,6 TOTALT 8 447, , , , , ,3 Inbetalda premier 13 (28)

14 Marknadsandel för nyteckning och inbetalda premier Marknadsandelen för nyteckning beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Den årliga premien multipliceras med 10 för att bättre återspegla det framtida intjänandet. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Inbetalda premier Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 AMF Pension 4,4 3,9 4,8 5,0 Avanza 0,0 0,0 0,1 0,0 Danica 3,3 3,8 3,7 3,8 Folksam 16,2 16,1 17,0 15,0 Folksam Fondförs 12,8 11,0 9,8 7,0 Folksam Liv 0,1 0,2 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 3,2 4,8 6,4 7,2 KPA Pensionförs 0,2 0,2 0,6 0,6 Handelsbanken 10,0 8,2 8,6 8,6 Länsförsäkringar 9,7 12,8 10,8 11,4 Movestic 5,6 7,8 3,7 3,9 Nordea Liv 3,5 2,6 5,1 5,4 Nordea Livförsäkring 3,5 2,6 5,0 5,4 Nordea Utland 0,0 0,0 0,1 0,0 Nordnet 0,4 0,6 0,2 0,3 SEB 17,7 17,4 16,4 16,8 Skandia 6,7 7,5 9,2 9,5 SPP 9,7 10,2 7,3 7,7 Swedbank Försäkring 11,6 7,8 12,5 11,7 Övr. svenska bolag 1,2 1,3 0,9 0,9 Brummer Life 0,7 0,8 0,6 0,5 PP Pension Fond 0,2 0,2 0,1 0,2 Sv Handel Fond 0,3 0,3 0,1 0,2 VFF Fond 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 10A. Marknadsandelar i procent, depåförsäkring Inbetalda premier Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Depåförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Avanza 22,6 34,8 22,7 26,0 Danica 6,2 9,9 11,6 12,8 Handelsbanken 4,0 5,4 6,8 8,5 Movestic 1,3 1,4 0,8 0,9 Nordea Liv 42,5 24,4 22,5 18,0 Nordea Livförsäkring 42,5 24,4 22,5 18,0 Nordea Utland 0,0 0,0 0,0 0,0 Nordnet 9,2 7,9 12,8 12,3 Old Mutual Int. 1,0 1,4 0,7 1,0 SEB 2,9 4,4 6,8 6,9 SEB Life 2,9 4,3 6,8 6,9 SEB Pension 0,0 0,0 0,0 0,0 Skandia 5,5 4,9 6,5 5,5 Swedbank Försäkring 4,9 5,6 8,8 8,1 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 14 (28)

15 Tabell 10B. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Inbetalda premier Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Alecta 17,9 30,2 17,5 21,9 AMF Pension 25,7 15,9 18,2 19,9 Bliwa 0,4 0,5 0,2 0,3 Cardif Nordic 0,2 0,3 0,1 0,2 Danica 0,0 0,0 0,0 0,0 Folksam 25,7 22,3 28,9 24,8 FL Gruppförs 0,0 0,5 0,6 0,1 Folksam Liv 17,5 13,3 14,9 9,4 KPA Livförs 0,0 0,0 0,4 0,5 KPA Pensionförs 8,2 8,5 12,9 14,8 Handelsbanken 0,2 0,3 0,7 0,7 If Liv 0,4 0,1 0,1 0,1 IKANO 0,1 0,1 0,1 0,0 Länsförsäkringar 1,1 1,2 3,9 3,4 LF Fondliv 0,9 1,0 0,5 0,6 LF Liv 0,2 0,2 2,6 2,2 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,9 0,6 Movestic 0,2 0,2 0,3 0,3 Nordea Liv 1,0 1,1 1,6 1,3 SEB 1,4 3,8 1,6 2,9 SEB Pension 1,1 3,5 0,8 2,2 SEB TL Gla 0,3 0,3 0,8 0,7 Skandia 23,2 21,2 22,8 20,3 Skandia Fondf. 0,1 0,1 0,1 0,1 Skandia Livf. 23,1 21,1 22,8 20,3 SPP 1,4 1,6 2,0 2,0 Euroben L&P 0,0 0,0 0,1 0,1 SPP Liv 0,3 0,0 0,5 0,0 SPP Pension 1,1 1,6 1,4 1,9 Swedbank Försäkring 0,9 0,8 1,5 1,5 Trygg-Hansa 0,2 0,3 0,4 0,3 Änke- och Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 Övr. svenska bolag 0,1 0,1 0,0 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 15 (28)

16 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar nyteckningspremierna (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Nyteckningspremierna redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar nyteckningspremier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12A. Nyteckning i miljoner kronor, depåförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Depåförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12B. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring, depåförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fond-, depå- och övrig livförs 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT (28)

17 Inbetalda premier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. De inbetalda premierna är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 14. Inbetalda premier i miljoner kronor, fondförsäkring Inbetalda premier Procentuell andel Fondförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 15A. Inbetalda premier i miljoner kronor, depåförsäkring Inbetalda premier Procentuell andel Depåförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 15B. Inbetalda premier i miljoner kronor, övrig livförsäkring Inbetalda premier Procentuell andel Övrig livförsäkring 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Inbetalda premier i miljoner kronor, summan av fondförsäkring, depåförsäkring och övrig livförsäkring Inbetalda premier Procentuell andel Fond-, depå- och Övrig livförs 14q4-15q3 15q4-16q3 14q4-15q3 15q4-16q3 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT (28)

18 Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelarna beräknas schablonmässigt genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Den årliga premien multipliceras med 10 för att bättre återspegla det framtida intjänandet. Uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar. Marknadsandelarna omfattar premier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 2. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär AMF Pension 8,4% Länsförsäkringar 5,9% Nordea Liv 5,3% Avanza 5,3% SEB 9,6% Handelsbanken 4,4% Movestic 3,6% Danica 3,1% Alecta 12,9% Annan 23,4% Swedbank Försäkring 4,5% Nordnet 1,5% Övriga 1,4% SPP 5,0% Skandia 12,9% Folksam 16,3% Diagram 3. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folksam Skandia Alecta SEB AMF Pension Länsförsäkringar Nordea Liv Avanza SPP Swedbank Försäkring Handelsbanken Movestic Danica Nordnet Övriga 18 (28)

19 Marknadsandelar av inbetalda premier för livförsäkring I marknadsandelar av inbetalda premier för livförsäkring ingår både gamla och nya försäkringar. Marknadsandelarna gäller för konkurrensutsatt affär. Totalt uppgick de inbetalda premierna till MSEK. Marknadsandelarna omfattar inbetalda premier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 4. Marknadsandelar i procent för inbetalda premier för både gamla och nya försäkringar Nordea Liv 6,8% Avanza 6,6% Swedbank Försäkring 6,4% Handelsbanken 5,2% SEB 8,4% Länsförsäkringar 5,1% Nordnet 3,2% Alecta 9,4% Annan 13,6% SPP 3,3% Movestic 1,6% Övriga 1,0% AMF Pension 10,1% Folksam 15,4% Danica 4,4% Skandia 13,1% Diagram 5. Marknadsandelar i procent för inbetalda premier för både gamla och nya försäkringar 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folksam Skandia AMF Pension Alecta SEB Nordea Liv Avanza Swedbank Försäkring Handelsbanken Länsförsäkringar Danica SPP Nordnet Movestic Övriga 19 (28)

20 Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 17. Premieinkomst totalt för hela branschen i miljoner kronor Procentuell förändring Fondförsäkring, inbetalda premier Fondförsäkring, inflyttat kapital Depåförsäkring, inbetalda premier Depåförsäkring, inflyttat kapital Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt, inbetalda premier Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt, inflyttat kapital Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt, fribrevsuppräkning 3 Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt, inbetalda premier Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt, fribrevsuppräkning 15 4 Summa premieinkomst livförsäkring Skadeförsäkring i skadebolagen exkl AFA Sjuk Skadeförsäkring, AFA Sjukförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen* Summa premieinkomst skadeförsäkring TOTALT * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring samt Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador Diagram 6. Premieinkomst för livförsäkring Diagram 7. Premieinkomst för livförsäkring uppdelat på fond- och övriga livförsäkringar mdrsek mdrsek Fondförsäkring Övrig livförsäkring och depåförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt 20 (28)

21 Diagram 8. Premieinkomst för skadeförsäkring Alla 12-mån Alla exkl AFA 12-mån AFA Sjuk sänkte premien till 0 kr för Under har bolaget återbetalat ackumulerade premier till arbetsgivare. Dessa visas som negativa premier i statistiken. Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador Diagram 9. Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar mdrse K F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga F&F = Företag och Fastighet, H&V = Hem och Villa, MAT = Fartyg, Transport och Luftfart, S&O = Sjuk och Olycksfall. Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador 21 (28)

22 Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna mäts i procent. Separat hemförsäkring tecknas i första hand av lägenhetsinnehavare och omfattar främst lösöre. Villahemförsäkring tecknas i första hand av villaägare och omfattar både lösöre och egendom. Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Diagram 10. Separat hemförsäkring i procent 60% 50% 40% 48,5 48,0 30% 25,6 25,9 20% 10% 0% 10,7 11,0 10,8 10,4 2,9 2,2 1,5 1,5 0,0 1,1 Folksam Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Moderna Dina federationen Övriga Diagram 11. Villahemförsäkring i procent 50% 40,4 40,1 40% 30% 28,5 28,3 20% 10% 0% 12,7 12,7 10,8 10,4 5,1 5,0 2,6 2,2 0,0 1,4 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna Övriga Diagram 12. Fritidshusförsäkring i procent 50% 40,9 40,8 40% 30% 20% 10% 0% 23,5 23,6 16,9 16,8 12,2 12,0 5,0 4,9 1,3 1,2 0,0 0,6 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna Övriga Tabell 18. Antal försäkringar Försäkringsgren Separat hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Separat båtförsäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd 22 (28)

23 Diagram 13. Separat båtförsäkring i procent 35% 31,9 29,5 30% 25% 20% 15% 19,0 18,7 16,1 16,0 15,3 14,0 12,9 12,3 10% 5% 0% Länsförsäkringar Moderna Svenska Sjö If Skadeförsäkring 4,8 4,6 2,4 2,3 0,0 0,2 Trygg-Hansa Folksam Dina federationen Övriga Diagram 14. Antalet försäkrade personbilar i procent 40% 35,8 36,1 35% 30% 23,9 24,2 25% 20,7 20,2 20% 15% 13,0 11,6 10% 5% 3,2 3,3 3,4 3,2 0,0 1,5 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Dina federationen Moderna Övriga Diagram 15. Antalet försäkrade övriga fordon i procent 60% 49,5 49,4 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,0 16,8 11,1 11,1 10,3 9,9 6,5 6,8 5,6 5,5 0,0 0,4 Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Folksam Dina federationen Moderna Övriga Tabell 19. Antal försäkrade fordon Personbilar Övriga fordon Bolag Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Dina federationen Moderna Vardia ICA Försäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd 23 (28)

24 Marknadsandelar för skadeförsäkring Marknadsandelarna baseras på premieinkomst för skadeförsäkring för samtliga försäkringsgrenar och omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Diagram 16. Marknadsandelar i procent, skadeförsäkring 35% 30% 30,0 30,0 25% 20% 18,2 18,2 15% 16,7 16,3 15,5 15,0 11,7 12,9 10% 5% 2,9 2,8 2,6 2,7 2,3 2,2 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina federationen Captivebolag Övriga Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador 24 (28)

25 Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 20. Premieinkomst för olika försäkringsgrenar miljoner kronor Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Övrig egendom Avgångsbidrag Övrigt TOTALT Länsförsäkringar (5 531) (4 431) (3 212) (4 900) (1 722) (1 906) 221 (180) (21 882) If Skadeförsäkring (1 943) (2 195) (1 696) (5 628) (994) 327 (325) 3 (2) 517 (529) (13 311) Folksam 347 (606) (4 014) (1 286) (3 260) (1 933) 726 (634) 254 (424) 145 (4) (12 162) Trygg-Hansa (1 721) (2 151) (1 200) (2 948) (3 204) 114 (112) (11 337) Moderna 500 (522) 351 (396) 334 (352) 490 (486) 151 (105) (269) (2 129) Dina federationen 549 (522) 513 (488) 326 (290) 573 (519) 32 (32) 74 (68) 2 (1) (1 919) Sakförsäkring, Captivebolag (1 584) (-12) 9 (5) 19 (21) 36 (49) (63) (1 711) LÖF 350 (1 025) (1 025) Gjensidige 261 (333) 211 (186) 251 (238) 421 (391) 5 (4) (1 152) Zurich 826 (898) 19 (25) 30 (26) 76 (74) 45 (54) 996 (1 078) Anticimex 108 (80) 749 (731) 857 (810) Vardia 118 (91) 185 (170) 107 (107) 214 (213) 62 (47) 687 (628) AFA 621 (174) 621 (174) PRI 554 (411) 554 (411) Solid (-0) 258 (301) 57 (77) 133 (136) 3 (5) 7 (10) (528) ACE 53 (46) 1 (1) 286 (286) 68 (57) 409 (390) Unionen 356 (373) 356 (373) Sveland Djur 352 (340) 352 (340) Cardif Nordic 201 (177) 93 (69) (0) 295 (246) ICA Försäkring ERV 52 (225) (225) Falck 44 (204) (0) (10) 202 (214) Bliwa Sak 158 (172) 158 (172) GAR-BO 52 (44) 91 (91) 143 (135) Brandkont. 219 (130) -79 (0) 140 (130) IKANO 27 (4) 8 (23) 25 (33) 21 (32) 80 (93) Övriga 145 (167) 3 (46) 3 (3) 13 (15) 25 (36) 271 (152) 460 (418) TOTALT (15 247) (15 344) (8 413) (18 677) (8 811) (3 277) 969 (1 117) (2 107) (72 993) Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador I försäkringsgrenen Övrigt ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Transportförsäkring, Fartygsförsäkring, Luftfartsförsäkring, Kredit- och borgensförsäkring, Ansvarsförsäkring, Rättskyddsförsäkring samt Assistansförsäkring. Ansvarsförsäkring tecknad av LÖF redovisades före 2016 som Företag & Fastighet redovisas från och med 2016 under Övrigt. Husdjursförsäkring ingår i Övrig egendom. Raden med AFA avser AFA Trygghetsförsäkring. AFA Sjukförsäkring är undantagen från denna tabell. 25 (28)

26 Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 21. Marknadsandelar för olika försäkringsgrenar i procent Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Övrig egendom Avgångsbidrag Övrigt TOTALT Länsförsäkringar 40,2 (36,3) 29,2 (28,9) 38,6 (38,2) 26,9 (26,2) 20,2 (19,5) 56,3 (58,2) 4,8 (8,6) 30,0 (30,0) If Skadeförsäkring 13,7 (12,7) 14,6 (14,3) 21,0 (20,2) 30,5 (30,1) 11,1 (11,3) 9,1 (9,9) 0,3 (0,2) 11,2 (25,1) 18,2 (18,2) Folksam 2,4 (4,0) 27,1 (26,2) 14,5 (15,3) 17,2 (17,5) 23,0 (21,9) 20,3 (19,3) 26,2 (37,9) 3,1 (0,2) 16,3 (16,7) Trygg-Hansa 11,8 (11,3) 14,4 (14,0) 13,0 (14,3) 15,7 (15,8) 34,2 (36,4) 2,5 (5,3) 15,0 (15,5) Moderna 3,4 (3,4) 2,2 (2,6) 4,0 (4,2) 2,5 (2,6) 1,6 (1,2) 0,8 6,2 (12,8) 2,8 (2,9) Dina federationen 3,8 (3,4) 3,3 (3,2) 3,9 (3,5) 2,9 (2,8) 0,3 (0,4) 2,1 (2,1) 0,0 (0,1) 2,7 (2,6) Sakförsäkring, Captivebolag 9,5 (10,4) (-0,1) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,4 (0,6) 4,4 4,2 (3,0) 2,2 (2,3) LÖF 2,4 (6,7) 27,4 2,1 (1,4) Gjensidige 1,8 (2,2) 1,3 (1,2) 3,0 (2,8) 2,1 (2,1) 0,1 (0,0) 1,5 (1,6) Zurich 5,7 (5,9) 0,2 (0,3) 0,2 (0,1) 0,8 (0,8) 1,0 (2,6) 1,3 (1,5) Anticimex 0,7 (0,5) 4,7 (4,8) 1,1 (1,1) Vardia 0,8 (0,6) 1,2 (1,1) 1,3 (1,3) 1,1 (1,1) 0,6 (0,5) 0,9 (0,9) AFA 13,5 (8,3) 0,8 (0,2) PRI 12,0 (19,5) 0,7 (0,6) Solid (-0,0) 1,6 (2,0) 0,3 (0,4) 1,4 (1,5) 0,1 (0,2) 0,7 (0,9) 1,1 0,7 (0,7) ACE 0,4 (0,3) 0,0 (0,0) 3,0 (3,2) 1,5 (2,7) 0,5 (0,5) Unionen 36,7 (33,4) 0,5 (0,5) Sveland Djur 9,8 (10,4) 0,5 (0,5) Cardif Nordic 2,1 (2,0) 0,0 9,6 (6,2) 0,0 (0,0) 0,4 (0,3) ICA Försäkring 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,0 0,3 ERV 0,3 (1,5) 0,8 1,5 1,0 0,4 0,3 (0,3) Falck 0,2 (1,1) 0,0 (0,0) 0,1 3,4 (0,5) 0,3 (0,3) Bliwa Sak 16,3 (15,4) 0,2 (0,2) GAR-BO 0,4 (0,3) 2,0 (4,3) 0,2 (0,2) Brandkont. 1,5 (0,9) -0,5 (0,0) 0,2 (0,2) IKANO 0,2 (0,0) 0,0 (0,1) 0,3 (0,4) 2,2 (2,9) 0,1 (0,1) Övriga 1,0 (1,1) 0,0 (0,3) 0,0 (0,0) 0,1 (0,2) 2,6 (3,2) 5,9 (7,2) 0,6 (0,6) TOTALT 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador I försäkringsgrenen Övrigt ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Transportförsäkring, Fartygsförsäkring, Luftfartsförsäkring, Kredit- och borgensförsäkring, Ansvarsförsäkring, Rättskyddsförsäkring samt Assistansförsäkring. Ansvarsförsäkring tecknad av LÖF redovisades före 2016 som Företag & Fastighet redovisas från och med 2016 under Övrigt. Husdjursförsäkring ingår i Övrig egendom. Raden med AFA avser AFA Trygghetsförsäkring. AFA Sjukförsäkring är undantagen från denna tabell. 26 (28)

27 Antal anmälda skador Antalet anmälda skador visar antalet skador sedan årets början och jämförs med motsvarande period föregående år. Diagrammet visar antalet anmälda skador rullande 12 månader bakåt i tiden för respektive kvartal. Antalet anmälda skador baseras på månads-statistik som rapporteras till Svensk Försäkring. De bolag som redovisar månadsstatistik är: Dina-gruppen, ERV, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg Hansa. Siffrorna är antal anmälda skador. Tabell 22. Hem-, villa-, fritidshusförsäkring och sep. båtförsäkring 2015q1-q3 2016q1-q3 Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT Brand Inbrott Vatten Storm o natur Ny indelning per 1/ varför alla skadearter inte alltid är jämförbara med tidigare år Diagram 17. Totalt antal anmälda skador kvartalsvis inom kombinerad hemförsäkring, villahemförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring sedan 2007 kvartal Tusental Källa: Svensk Försäkrings Månadsstatistik, Antalet anmälda skador 27 (28)

28 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter som försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Svensk Försäkring. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Även utländska bolags försäljning till svenska kunder inkluderas. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat för att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Svensk Försäkring. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där överskottet ska gå tillbaka till försäkringstagarna. Nyteckning inom fond- och övrig livförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, det vill säga första premien skall vara betald. Försäkringen räknas med i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning och flyttat kapital samt eventuella fribrevsuppräkningar i förmånsbestämd tjänstepension från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Inbetalda premier är premieinkomsten efter avdrag för inflyttat kapital och fribrevsuppräkningar. Redovisande bolag: Livbolagens kollektiva konsolidering: redovisande bolag anges i anslutning till respektive tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt inbetalda premier, livbolag: samtliga bolag redovisade i tabell. Inbetalda premier, skadebolag: samtliga bolag, som redovisar till Finansinspektionen, hela Dinagruppen samt följande utländska bolag: ACE, Gjensidige, Moderna Försäkringar, Trygg Hansa, Vardia och Zurich. Marknadsandelar, skadebolag: samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell med verksamhet inom respektive försäkringsgren, Svenska Sjö, hela Dina-federationen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Svensk Försäkring Box Stockholm Tel: E-post: 28 (28)

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer