Svensk Försäkrings branschstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning... 4 Avkastningsräntor... 5 Återbäringsränta... 6 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 7 Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar. 9 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag Nyteckningspremier och premieinkomst för fondförsäkringar Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information (26)

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fond-försäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lag-stiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Royal Skandia. Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas ett urval av de förändringar i statistiken som har ägt rum under den senaste tiden och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring (sid 4-18) Premieinkomstbegreppet i tabellerna 6-16 innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Nyteckningspremierna i tabellerna 6-13 påverkas inte av inflyttat kapital och inte heller av uppräknade fribrev. Under det första kvartalet 2014 genomförde Alecta en fribrevsuppräkning på 7,4 miljarder kronor för icke konkurrensutsatta försäkringar och på 1,2 miljarder kronor för konkurrensutsatta försäkringar. Inflyttat kapital består av enskilda försäkringar som flyttats mellan bolagen samt överlåtelser av hela försäkringsbestånd mellan bolagen. Under 2012 skedde en minskning i livförsäkringspremier, vilket i stora stycken torde ha sin förklaring i att spararna gjorde en omallokering av sitt nysparande från försäkringsprodukter till investeringssparkonto. Investeringssparkonto produceras av banker och framgår därför inte av Branschstatistiken. Under 2013 har trenden vänt och livförsäkringspremierna ökar sedan dess. Skadeförsäkring (sid 18-25) De totala premierna för skadeförsäkring har sjunkit under de senaste åren. Detta beror till största delen på att AFA Sjukförsäkring satte ner sina premier till noll från och med Under 2012 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2007 och 2008 till samtliga arbetsgivare. Under 2013 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn. Under 2014 betalar AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom det privata arbetarkollektivet (26)

4 Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q1-q Alecta 9,6-2,1 11,4 Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier ***) 12,6-6,8 16,8 17,3 7,4 10,1 inriktning 50% aktier ****) ,6 7,0 inriktning 40% aktier 10,2-1,9 13,8 12,2 6,5 8,9 inriktning 10% aktier 6,3 5,5 9,2 4,7 5,2 6,9 Förmånsbest ämd 9,5-2,0 11,2 9,8 6,3 7,6 AMF Pension 9,8 2,4 8,0 9,3 5,6 7,8 Bliwa 6,7-2,9 6,9 8,5 4,6 5,2 FL Gruppförs 5,2 5,4 6,7 7,6 4,3 6,5 Folksam Liv 8,7 6,5 7,0 7,6 5,3 7,8 Liv 1 8,3 6,0 7,1 7,7 5,0 7,6 Liv 2 9,4 7,5 6,8 7,4 5,9 8,2 Sparande med garanti 4,6 6,5 4,8 3,7 4,6 5,4 Sparande utan garanti 10,6-1,9 9,3 14,2 7,2 8,6 KPA Livförs 4,5 4,8 6,4 7,2 4,5 6,1 KPA Pensionförs 8,2 5,6 7,2 8,2 6,0 7,9 Handelsbanken Liv **) 3% årlig garanti 2,9 3, % slutgaranti 3,2 6, % årlig garanti 2,6 7, Livförvaltning (startdat ) 3,4-5, LF Fondliv LF Fondliv Garanti ,6 3,1 LF Liv Nya Trad (startdat ) ,3 5,1 Nya Världen 8,9-3,8 12,2 12,8 3,8 7,4 Gamla Trad 4,1 6,5 6,1-3,0 5,1 4,1 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 0,9 16,1 6,7-0,4 6,3 6,4 Tillväxtportföljen 5,9-2,7 9,5 13,4 6,0 7,0 Trygga portföljen 0,9 1,4 5,2 4,6 3,1 3,3 PK FPK 6,5 8,3 5,3 2,1 5,7 6,2 PRI 9,2-0,8 7,3 7,5 5,1 6,3 SEB TL Fond Tjänstepension 4,0 8,5 6,9 2,3 7,5 6,5 Övrig pension 4,5 10,4 7,7 2,2 8,0 7,3 SEB TL Gla 10,8 1,5 9,9 11,3 5,1 8,5 Skandia Livf. 9,4 3,2 7,3 6,8 6,8 7,4 Tradliv 9,4 3,2 7,3 6,7 6,8 7,4 GarantiPension Plus (25-åring) 11,6-3,9 10,4 12,8 8,6 8,6 GarantiPension Plus (40-åring) 10,9-1,8 9,5 11,0 8,1 8,3 GarantiPension Plus (55-åring) 10,1 0,9 8,3 8,7 7,4 7,8 SPP Liv Förmånsbest ämda 6,0 8,6 6,6 1,4 6,3 6,4 Premiebestämda nyteckning 7,0 3,3 9,0 6,5 7,3 7,4 Premiebestämda stängd 4,5 9,8 6,4-0,1 6,6 6,0 Storebrand Liv 4,9 4,8 5,6 5,1 Swedbank Försäkring Traditionell Pension, Tjänste 9,3-1,1 5,8 8,6 4,4 5,9 Traditionell Pension, Premiegaranti 12,7-6,3 8,2 10,9 6,9 7,0 Traditionell Pension, Övrigt ,9 Änke- och Pupillkassan 8,6-2,4 5,7 9,7 5,3 5,9 Viktat genomsnitt 8,8 2,2 8,7 7,9 6,0 7,4 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen **) Sedan 2012 rapporterar inte Handelsbanken Liv totalavkastning ***) Förval fram till 63 år ****) Startade 1 juli (26)

5 Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkrings-tagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt be-drivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se sid 3) bestäms avkastnings-räntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q1-q Folksam Liv Sparande utan garanti 10,6 1,1 9,2 14,3 7,4 9,4 Handelsbanken Liv 3% årlig garanti *) 2,8 3,3 2,9 1,9 2,1 2,9 3% slutgaranti *) 3,0 6,0 3,9 2,7 3,0 4,1 5% årlig garanti *) 2,6 7,1 3,0 2,5 2,4 3,9 Livförvaltning (start ) *) 3,4-5,0 3,6 13,7 4,1 4,2 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) *) 0,9 16,1 6,7-0,4 6,3 6,4 Premiegaranti: Tillväxtportfölj 5,9-2,7 9,5 13,4 6,0 7,0 Premiegaranti: Trygg portfölj 0,9 1,4 5,2 4,6 3,1 3,4 SPP Liv Förmånsbestämd portfölj 6,0 8,6 6,6 1,4 6,3 6,4 Premiebestämd, nyteckning 6,3 3,0 8,1 5,9 6,6 6,7 Premiebestämd, stängd *) 4,2 8,9 5,8-0,1 6,0 5,5 Storebrand Liv Storebrand Liv 3,8 5,9 4,9 3,7 3,7 4,9 Swedbank Försäkring Traditionell Pension,Tjänste *) 9,3-1,1 5,8 8,6 4,4 5,9 Traditionell Pension, Premiegaranti 12,7-6,3 8,2 10,9 6,9 7,0 Traditionell Pension, Övrigt *) 3,9 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata (26)

6 Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q1-q Alecta Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier **) 12,5-6,9 16,8 17,4 7,4 10,1 inriktning 50% aktier 7,0 inriktning 40% aktier 10,1-1,9 13,8 12,2 6,6 8,9 inriktning 10% aktier 6,3 5,4 9,1 4,7 5,4 6,9 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under uppskov 7,4 1,7 8,3 13,0 7,3 8,3 Övrig traditionell försäkring 29,0 2,5 8,9 9,5 5,8 12,0 Ny traditionell försäkring, lågrisk 4,1 4,2 0,6 3,1 Ny traditionell försäkring, högrisk -8,8 14,7 18,7 4,0 Folksam Liv Sparande med garanti 4,7 3,4 4,4 3,8 4,6 4,6 Avtalspension Premiegaranti (45-åring) 9,2-0,8 8,2 14,3 6,8 8,3 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 8,3 5,5 7,2 8,0 6,2 7,8 LF Liv Nya världen *) 8,9-3,8 12,2 12,8 3,8 7,4 Skandia Livf. GarantiPension Plus (25-åring) 9,5-2,9 8,5 11,6 6,8 7,3 GarantiPension Plus (40-åring) 8,4-0,5 7,0 9,4 5,6 6,6 GarantiPension Plus (55-åring) 6,9 2,7 5,1 6,6 4,2 5,7 *) Stängda för nyteckning **) Förval fram till 63 år. Källa: Bolagsdata Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader samman taget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1-q2 Folksam Liv Folksam Liv 5,7 4,5 5,5 6,2 Folksam Liv 2 (fd KP) 11,0 8,4 6,0 6,2 LF Liv Gamla Trad *) 4,0 0,0 0,2 1,0 Nya Trad 5,0 6,2 SalusAnsvar 1,7 1,0 0,0 0,0 SEB TL Fond Tjänstepension 4,0 4,3 17,9 5,0 Övrig 2,0 2,6 22,3 5,0 SEB TL Gla *) 5,0 3,0 5,2 8,0 Skandia Livf. 5,2 3,5 4,3 6,0 Änke- och Pupillkassan 10,7 8,0 8,0 8,0 Genomsnitt 4,6 3,7 8,8 5,8 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata (26)

7 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden Livbolagens tillgångar skulder Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den total-avkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Bolag Alecta 1) 100,0 100,0 146,7 146,8 AMF Pension 2) 99,7 100,5 181,5 152,6 AMF Pension ny trad försäkring 99,8 99,7 AMF Pension SAF-LO ny 3) 100,8 100,4 Folksam Liv 120,5 122,3 163,2 168,3 KPA Pensionförs 1) 100,2 100,2 125,5 145,1 LF Liv Gamla Trad 111,1 113,2 LF Liv Nya Trad 116,7 116,5 SEB TL Gla 120,7 122,3 Skandia Livf. 111,6 114,5 140,7 144,3 Änke- och Pupillkassan 159,0 161,7 Pensionstilläggsmetod TOTALT 106,2 107,5 148,0 147,7 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent Konsolideringsnivå Återbäringsränta q1 2010q4 2011q3 2012q2 2013q1 2013q4 0 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering (26)

9 Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya för-säkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 6. Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Alecta 1 182, ,7 297,6 318, , ,7 AMF Pension 1 987, ,4 681,1 463, , ,5 Avanza 1 099, , , ,4 Bliwa 17,7 49,1 143,9 173,3 Brummer Life 38,3 38,9 135,2 97,0 509,0 541,4 Cardif Nordic 6,9 12,9 82,1 95,0 Danica 434,0 399, , , , ,9 Folksam 2 412, , , , , ,0 FL Gruppförs 0,0 481,4 514,7 Folksam Fondförs 711,0 783,3 644, , , ,2 Folksam Liv 453,2 989,8 858, , , ,6 Folksam LO Fondförs 237,0 262, , ,1 KPA Livförs 470,0 462,6 KPA Pensionförs 1 002, ,6 976, , , ,2 SalusAnsvar 8,7 4,1 112,7 113,6 Handelsbanken 487,7 573,9 895, , , ,1 Handelsbanken Liv 487,7 573,9 889, , , ,1 SHB L&P 5,9 383,9 Holmia 33,3 25,8 408,2 392,4 If Liv 46,1 52,9 77,1 91,5 IKANO Liv 21,0 14,8 61,5 57,4 Länsförsäkringar 1 018,3 992,2 380,1 271, , ,4 LF Fondliv 837,2 953,5 377,4 271, , ,7 LF Liv 181,1 38,7 2,7 0, , ,4 LF GruppLiv AB 244,9 365,2 Movestic 447,7 679,5 469,5 661, , ,6 Nordea Liv 611,7 490, , , , ,0 Nordea Livförsäkring 545,5 456,5 243, , , ,4 Nordea Utland 66,2 34, ,4 356, , ,6 Nordnet 57,0 84,0 765, , , ,6 PP Pension Fond 11,4 8,8 4,0 1,3 116,3 115,9 SEB Trygg Liv 1 055, , , , , ,0 SEB Life 642, , , ,6 SEB TL Fond 1 044, ,2 396,3 413, , ,8 SEB TL Gla 11,8 13,6 0, ,7 880,6 Skandia 1 948, , , , , ,2 Royal Skandia 861,2 821,0 861,2 821,0 Skandia Fondf. 649,7 583, , , , ,1 Skandia Livf , , , , , ,1 SPP 886, ,6 420,4 574, , ,2 Euroben L&P 223,4 107,4 SPP Liv 234,4 177,1 285,6 389, , ,0 SPP Liv Fond 652,1 874,6 134,8 185, , ,7 Storebrand sv filial 0,4 29,7 8,1 Sv Handel Fond 19,0 14,1 22,3 9,4 66,3 66,1 Swedbank Försäkring 700,4 732, , , , ,8 VFF Fond 12,1 8,4 135,4 53,7 Änke- och Pupillkassan 1,9 1,4 0,0 8,4 11,5 TOTALT , , , , , ,5 Ej konkurrensutsatta Alecta 1 257,6 646,7 408,3 410, , ,8 AMF Pension 1 906,3 826,6 Bliwa 4,7 3,8 Folksam Liv 73,4 24, , ,3 Skandia Livf. 9,1 7,4 236,0 243,1 St Erik Liv 90,2 71,4 TOTALT 1 266,7 727,5 408,3 434, , ,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

10 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag I detta avsnitt redovisas avflyttat och inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser. Inflyttat kapital är en del av premieinkomsten för gamla och nya försäkringar. En del av avflyttat och inflyttat kapital avser endast flyttar inom bolag eller inom koncern. Frågor kring omständigheter som ligger bakom avflyttat kapital och inflyttat kapital svarar respektive bolag själva på. Tabell 6A. Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag jämfört med föregående år i miljoner kronor. Avflyttat kapital Inflyttat kapital Bolag 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Alecta 841,1 812,8 78,6 291,4 AMF Pension 1 993, , , ,8 Avanza 62,6 63,7 514,0 689,0 Brummer Life 23,7 22,8 120,0 113,1 Danica 478,0 592, ,5 895,4 Folksam 778,7 719, , ,3 Folksam Fondförs 113,9 120,8 248,5 349,0 Folksam Liv 123,3 279,9 427,8 745,1 Folksam LO Fondförs 493,9 299,0 919,5 655,0 KPA Pensionförs 17,3 17,9 10,2 14,2 SalusAnsvar 30,2 1,6 Handelsbanken 1 331,8 812, , ,7 Handelsbanken Liv 653,3 812, , ,7 SHB L&P 678,5 Länsförsäkringar 4 280, , , ,4 LF Fondliv 734, , , ,0 LF Liv 3 545, ,0 37,9 12,4 Movestic 603,4 652,8 302,5 647,1 Nordea Liv 505,8 636, , ,2 Nordnet 27,1 63,0 338,0 441,3 PP Pension Fond -0,1 2,6 SEB Trygg Liv 2 726, , , ,2 SEB Life 160,5 114,6 SEB TL Fond 2 642, , , ,6 SEB TL Gla 83,8 75,8 Skandia 3 604, , , ,1 Skandia Fondf , , , ,7 Skandia Livf ,2 838, , ,4 SPP 3 112, , , ,4 SPP Liv 1 986, ,4 264,3 292,9 SPP Liv Fond 1 096, , , ,5 Storebrand sv filial 29,5 12,5 Sv Handel Fond 4,6 5,0 2,1 0,4 Swedbank Försäkring 708,5 796,0 933, ,4 VFF Fond -1,5-2,9 12,8 13,3 TOTALT , , , ,4 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

11 Nyteckningspremier och premieinkomst för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring uppdelad i grenen fond-försäkring. Premieinkomsten är uppdelat i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya för-säkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 7. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 AMF Pension 415,6 512,3 21,8 10, , ,3 Avanza 14,1 27,3 235,9 261,3 Danica 416,4 380,2 135,1 203, , ,6 Folksam 968, ,8 644, , , ,4 Folksam Fondförs 711,0 783,3 644, , , ,2 Folksam Liv 17,7 14,6 0,2 1,5 77,5 77,2 Folksam LO Fondförs 237,0 262, , ,1 KPA Pensionförs 2,7 5,2 408,4 397,9 Handelsbanken 461,2 546,5 286,0 336, , ,0 Länsförsäkringar 752,6 846,1 373,6 262, , ,6 Movestic 427,8 647,9 174,8 208, , ,2 Nordea Liv 396,4 308,2 470,0 323, , ,9 Nordea Livförsäkring 330,2 273,8 51,3 38, , ,5 Nordea Utland 66,2 34,4 418,7 285, , ,4 Nordnet 15,6 20,5 5,6 3,7 165,7 139,1 SEB Trygg Liv 973, ,9 396,3 413, , ,8 Skandia 551,3 482,5 507,6 319, , ,2 SPP 652,1 874,6 134,8 185, , ,0 SPP Liv Fond 652,1 874,6 134,8 185, , ,7 Storebrand sv filial 5,9 1,3 Swedbank Försäkring 488,2 559,7 637,5 652, , ,8 Övr. svenska bolag 68,8 61,8 173,6 116,2 826,9 777,1 Brummer Life 38,3 38,9 135,2 97,0 509,0 541,4 PP Pension Fond 11,4 8,8 4,0 1,3 116,3 115,9 Sv Handel Fond 19,0 14,1 22,3 9,4 66,3 66,1 VFF Fond 12,1 8,4 135,4 53,7 TOTALT 6 587, , , , , ,2 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (26)

12 Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring inom grenen övrig livför-säkring. Premieinkomsten är uppdelad i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Alecta 1 182, ,7 297,6 318, , ,7 AMF Pension 1 571, ,1 659,4 453, , ,3 Avanza 1 085, , , ,1 Bliwa 17,7 49,1 143,9 173,3 Cardif Nordic 6,9 12,9 82,1 95,0 Danica 17,6 18, , , , ,3 Folksam 1 444, , , , , ,6 FL Gruppförs 0,0 481,4 514,7 Folksam Liv 435,5 975,2 858, , , ,4 KPA Livförs 470,0 462,6 KPA Pensionförs 1 000, ,4 976, , , ,4 SalusAnsvar 8,7 4,1 112,7 113,6 Handelsbanken 26,5 27,4 609,2 730, , ,1 Handelsbanken Liv 26,5 27,4 603,3 730, , ,1 SHB L&P 5,9 383,9 Holmia 33,3 25,8 408,2 392,4 If Liv 46,1 52,9 77,1 91,5 Länsförsäkringar 265,7 146,1 6,5 8, , ,8 LF Fondliv 84,7 107,4 3,8 8,2 802,4 731,1 LF Liv 181,1 38,7 2,7 0, , ,4 LF GruppLiv AB 244,9 365,2 Movestic 19,9 31,6 294,6 453,2 695,9 869,4 Nordea Liv 215,3 182,7 832, , , ,0 Nordea Livförsäkring 215,3 182,7 191, , , ,9 Nordea Utland 640,7 71, ,4 228,1 Nordnet 41,4 63,4 759, , , ,5 SEB Trygg Liv 82,8 73,9 642, , , ,2 SEB Life 642, , , ,6 SEB TL Fond 70,9 60,3 0,0 676,6 686,0 SEB TL Gla 11,8 13,6 0, ,7 880,6 Skandia 1 397, , , , , ,1 Royal Skandia 861,2 821,0 861,2 821,0 Skandia Fondf. 98,4 101, , , , ,9 Skandia Livf , , , , , ,1 SPP 234,8 177,1 285,6 389, , ,2 Euroben L&P 223,4 107,4 SPP Liv 234,4 177,1 285,6 389, , ,0 Storebrand sv filial 0,4 23,8 6,8 Swedbank Försäkring 212,2 173, , , , ,1 Änke- och Pupillkassan 1,9 1,4 0,0 8,4 11,5 Övr. svenska bolag 21,0 14,8 61,5 57,4 TOTALT 6 839, , , , , ,4 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fondoch övrig livförsäkring Marknadsandelen baseras på nyteckningen för premieinkomsten. Marknadsandelen beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev (26)

13 Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 AMF Pension 6,0 6,6 4,6 4,6 Avanza 0,0 0,0 0,4 0,4 Danic a 6,2 5,2 4,2 4,1 Folksam 14,8 15,4 12,5 14,3 Folksam Fondförs 11,1 11,8 5,1 7,4 Folksam Liv 0,3 0,2 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 3,4 3,4 6,7 6,2 KPA Pensionförs 0,0 0,1 0,6 0,6 Handelsbanken 7,0 7,5 9,0 9,2 Länsförsäkringar 11,3 11,2 13,6 11,9 Movestic 6,4 8,6 3,0 4,0 Nordea Liv 6,3 4,4 5,9 5,6 Nordea Livförsäkring 4,8 3,6 3,5 3,8 Nordea Utland 1,5 0,8 2,4 1,8 Nordnet 0,2 0,3 0,2 0,2 SEB Trygg Liv 14,5 13,7 17,0 16,6 Skandia 8,6 6,6 9,1 8,4 SPP 9,5 11,5 9,3 8,9 SPP Liv Fond 9,5 11,5 9,3 8,9 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 7,9 8,0 10,0 10,9 Övr. svenska bolag 1,2 0,9 1,2 1,1 Brummer Life 0,7 0,6 0,8 0,8 PP Pension Fond 0,2 0,1 0,2 0,2 Sv Handel Fond 0,3 0,2 0,1 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,2 0,1 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Alecta 14,2 20,4 10,7 11,6 AMF Pension 19,2 11,5 14,7 12,3 Avanza 1,3 1,2 6,6 6,8 Bliwa 0,2 0,5 0,1 0,1 Cardif Nordic 0,1 0,1 0,1 0,1 Danic a 2,1 1,9 3,6 3,4 Folksam 19,1 24,1 13,9 16,3 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,5 0,4 Folksam Liv 6,1 11,8 5,0 6,6 KPA Livförs 0,0 0,0 0,4 0,4 KPA Pensionförs 12,9 12,2 7,9 8,9 SalusAnsvar 0,1 0,0 0,1 0,1 Handelsbanken 1,0 1,0 2,3 2,4 Handelsbanken Liv 1,0 1,0 1,9 2,4 SHB L&P 0,0 0,0 0,4 0,0 Holmia 0,4 0,2 0,4 0,3 If Liv 0,5 0,5 0,1 0,1 Länsförsäkringar 3,1 1,4 5,0 3,4 LF Fondliv 1,0 1,0 0,8 0,6 LF Liv 2,1 0,4 4,0 2,6 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,2 0,3 Movestic 0,6 0,7 0,7 0,7 Nordea Liv 3,5 5,0 5,2 9,0 Nordea Livförsäkring 2,7 4,9 3,9 8,8 Nordea Utland 0,8 0,1 1,4 0,2 Nordnet 1,4 1,7 3,9 3,8 SEB Trygg Liv 1,7 2,0 3,4 3,7 SEB Life 0,8 1,3 1,8 2,5 SEB TL Fond 0,8 0,6 0,6 0,5 SEB TL Gla 0,1 0,1 1,0 0,7 Skandia 24,3 22,6 20,7 18,7 Royal Skandia 1,0 0,8 0,8 0,7 Skandia Fondf. 4,3 3,0 6,8 4,5 Skandia Livf. 19,1 18,9 13,1 13,6 SPP 3,1 2,1 2,8 2,1 Euroben L&P 0,0 0,0 0,2 0,1 SPP Liv 3,1 2,1 2,5 2,0 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 4,0 3,0 6,0 5,1 Änke- och Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 Övr. svenska bolag 0,2 0,1 0,1 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

14 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensions-systemet ingår inte. Premieinkomsten för nyteckning redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum (26)

15 Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 14. Premieinkomst i miljoner kronor, fondförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fondförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital 3 14 Kapitalpension TOTALT Tabell 15. Premieinkomst i miljoner kronor, övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Övrig livförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Premieinkomst i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fond- och Övrig livförsäkring 12q3-13q2 13q3-14q2 12q3-13q2 13q3-14q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

16 Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelarna beräknas schablonmässigt genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med tio för att bättre återspegla en årssiffra. Uppgifterna är baserade på premieinkomsten av nya försäkringar. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 2. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär SEB Trygg Liv 7,0% SPP 6,1% Länsförsäkringar 5,6% AMF Pension 9,4% Swedbank Försäkring 5,2% Handelsbanken 3,7% Danic a 3,3% Alecta 11,7% Annan 18,8% Movestic 4,1% Övriga 1,3% Nordnet 1,1% Avanza 0,7% Skandia 15,8% Nordea Liv 4,7% Folksam 20,4% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Diagram 3. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folksam Skandia Alecta AMF Pension SEB Trygg Liv SPP Länsförsäkringar Swedbank Försäkring Nordea Liv Movestic Handelsbanken Danica Övriga Nordnet Avanza Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

17 Marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring I marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring ingår både gamla och nya försäkringar. Marknadsandelarna gäller för konkurrensutsatt affär. Totalt uppgick premieinkomsterna till MSEK. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 4. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar Nordea Liv 7,8% Alecta 7,5% Swedbank Försäkring 7,1% Länsförsäkringar 6,4% SEB Trygg Liv 8,2% SPP 4,5% Danic a 3,6% Nordnet 2,5% AMF Pension 9,6% Annan 22,7% Avanza 4,6% Movestic 1,8% Övriga 0,8% Handelsbanken 4,8% Skandia 15,0% Folksam 15,6% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Diagram 5. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folksam Skandia AMF Pension SEB Trygg Liv Nordea Liv Alecta Swedbank Försäkring Länsförsäkringar Handelsbanken Avanza SPP Danica Nordnet Movestic Övriga Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

18 Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 17. Premier totalt för hela branschen i miljoner kronor Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Summa livförsäkring Procentuell förändring Skadeförsäkring i skadebolagen exkl AFA Sjuk Skadeförsäkring, AFA Sjukförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen* Summa skadeförsäkring TOTALT * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Diagram 6. Premieinkomst för livförsäkring sedan mdrsek Diagram 7. Premieinkomst för livförsäkring sedan 2008 uppdelat på fond- och övriga livförsäkringar mdrsek Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt (26)

19 Diagram 8. Premieinkomst för skadeförsäkring sedan mdrsek AFA Sjuk sänkte premien till 0 kr för Under 2012, 2013 och 2014 har bolaget återbetalat ackumulerade premier till arbetsgivare. Dessa visas som negativa premier i statistiken. Diagram 9. Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar mdrsek F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga F&F = Företag och Fastighet, H&V = Hem och Villa, MAT = Fartyg, Transport och Luftfart, S&O = Sjuk och Olycksfall. Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

20 Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna mäts i procent. Separat hemförsäkring tecknas i första hand av lägenhetsinnehavare och omfattar främst lösöre. Villahemförsäkring tecknas i första hand av villaägare och omfattar både lösöre och egendom. Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Diagram 10. Separat hemförsäkring i procent 60% 48,9 48,7 40% 25,0 25,2 20% 0% 11,0 11,1 9,8 10,3 3,8 3,3 1,5 1,5 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Dina federationen Diagram 11. Villahemförsäkring i procent 50% 39,7 40,0 40% 30% 28,2 28,3 20% 10% 0% 12,2 12,4 10,6 11,0 5,3 5,2 3,9 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna ,2 Diagram 12. Fritidshusförsäkring i procent 50% 41,3 41,0 40% 30% 20% 10% 0% 23,2 23,4 16,5 16,8 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna ,9 12,2 5,1 5,0 2,0 1,6 Tabell 18. Antal försäkringar Försäkringsgren Separat hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Separat båtförsäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

21 Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Siffrorna i diagrammen är i procent. Diagram 13. Separat båtförsäkring i procent 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29,1 29,2 18,9 18,7 16,3 16,1 16,7 16,1 Länsförsäkringar Moderna Svenska Sjö If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam Dina federationen ,5 12,5 5,1 5,0 2,4 2,4 Diagram 14. Antalet försäkrade personbilar i procent 40% 35% 30% 33,8 34,5 25% 24,0 24,0 21,5 21,3 20% 15% 10% 13,6 13,7 5% 3,7 3,3 3,3 3,2 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina federationen Diagram 15. Antalet försäkrade övriga fordon i procent 60% 50% 47,6 48,7 40% 30% 20% 10% 17,8 17,2 11,8 11,6 11,4 10,8 6,0 6,3 5,4 5,3 0% Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Folksam Dina federationen Moderna Tabell 19. Antal försäkrade fordon Personbilar Övriga fordon Bolag Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Dina federationen Moderna TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

22 Marknadsandelar för skadeförsäkring Marknadsandelarna baseras på premieinkomst för skadeförsäkring för samtliga försäkringsgrenar och omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Diagram 16. Marknadsandelar i procent, skadeförsäkring 35% 30% 30,2 29,7 25% 20% 18,4 18,2 15% 16,0 15,7 16,1 15,7 10% 6,6 6,4 5% 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa 3,4 3,1 2,6 2,6 Moderna Dina federationen 1,6 1,5 Zurich 2,5 2,5 1,2 1,5 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,1 0,1 Gjensidige Solid Övr. utländska bolag ERV Assuransföreningen Captivebolag Övriga (26)

23 Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 20. Premieinkomst för olika försäkringsgrenar miljoner kronor Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur Avgångsbidrag Övrigt TOTALT Länsförsäkringar (5 373) (3 928) (2 913) (4 106) (1 456) (1 557) 108 (111) (19 444) If Skadeförsäkring (1 810) (1 813) (1 634) (4 924) 900 (841) 312 (293) 2 (2) 480 (579) (11 897) Folksam 490 (425) (3 560) (1 189) (2 895) (1 508) 542 (480) 221 (219) 3 (4) (10 279) Trygg-Hansa (1 803) (1 713) (1 547) (2 462) (2 887) 91 (115) (10 527) Moderna 481 (458) 350 (720) 351 (379) 491 (492) 98 (140) 368 (57) (2 247) Dina federationen 489 (480) 463 (449) 306 (307) 453 (400) 31 (30) 59 (57) 1 (5) (1 728) Sakförsäkring, Captivebolag (1 555) 4 (8) 10 (13) 49 (16) 53 (62) (1 653) Zurich 925 (895) 22 (26) 27 (26) 6 65 (85) (1 031) Gjensidige 378 (320) 47 (42) 207 (162) 401 (283) (806) Landstingen 950 (900) 950 (900) Anticimex 53 (38) 652 (661) 705 (698) Solid (0) 308 (361) 46 (85) 122 (157) 106 (101) 5 (5) 7 (16) (-12) 593 (715) Övriga 236 (266) 45 (43) (1) 177 (162) 458 (471) Övr. utländska bolag 54 (57) 2 (-1) -1 (2) 264 (252) 71 (68) 390 (378) Unionen 369 (313) 369 (313) Sveland Djur 299 (275) 299 (275) Cardif Nordic 204 (208) 68 (57) (0) 272 (265) ERV 262 (290) 1 (18) 263 (308) PRI 212 (348) 212 (348) Falck 170 (143) 24 (25) 194 (168) SACO 187 (172) 187 (172) AFA 166 (169) 166 (169) GAR- BO 94 (90) 55 (54) 149 (145) Bliwa Sak 141 (129) 141 (129) IKANO 3 (3) 21 (19) 18 (74) 77 (12) 119 (108) Brandkont. 116 (129) 116 (129) Accept 2 (3) 2 (3) 16 (15) 34 (37) 1 (1) 55 (59) TOTALT (14 602) (13 602) (8 248) (15 906) (7 548) (2 667) (958) (1 831) (65 362) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag I försäkringsgrenen Övrigt ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Transportförsäkring, Fartygsförsäkring, Luftfartsförsäkring samt Kredit- och borgensförsäkring. Raden med AFA avser AFA Trygghetsförsäkring. AFA Sjukförsäkring är undantagen från denna tabell (26)

24 Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 21. Marknadsandelar för olika försäkringsgrenar i procent Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur Avgångsbidrag Övrigt TOTALT Länsförsäkringar 36,9 (36,8) 29,8 (28,9) 36,3 (35,3) 26,0 (25,8) 19,6 (19,3) 59,4 (58,4) 5,7 (6,0) 30,2 (29,7) If Skadeförsäkring 12,5 (12,4) 14,4 (13,3) 20,4 (19,8) 30,8 (31,0) 11,5 (11,1) 10,4 (11,0) 0,2 (0,2) 25,6 (31,7) 18,4 (18,2) Folksam 3,3 (2,9) 26,9 (26,2) 15,2 (14,4) 18,0 (18,2) 20,4 (20,0) 18,1 (18,0) 20,0 (22,9) 0,2 (0,2) 16,0 (15,7) Trygg-Hansa 11,5 (12,3) 13,4 (12,6) 16,7 (18,8) 15,5 (15,5) 38,3 (38,3) 4,9 (6,3) 15,7 (16,1) Moderna 3,2 (3,1) 2,5 (5,3) 4,3 (4,6) 2,9 (3,1) 1,3 (1,9) 19,6 (3,1) 3,1 (3,4) Dina federationen 3,3 (3,3) 3,3 (3,3) 3,7 (3,7) 2,6 (2,5) 0,4 (0,4) 2,0 (2,1) 0,0 (0,3) 2,6 (2,6) Sakförsäkring, Captivebolag 10,7 (10,6) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,6 (0,2) 2,8 (3,4) 2,5 (2,5) Zurich 6,1 (6,1) 0,3 (0,3) 0,2 (0,2) 0,1 3,4 (4,6) 1,5 (1,6) Gjensidige 2,5 (2,2) 0,3 (0,3) 2,5 (2,0) 2,3 (1,8) 1,5 (1,2) Landstingen 6,3 (6,2) 1,4 (1,4) Anticimex 0,4 (0,3) 4,7 (4,9) 1,0 (1,1) Solid 0,0 (0,0) 2,2 (2,7) 0,6 (1,0) 0,7 (1,0) 1,4 (1,3) 0,2 (0,2) 0,6 (1,7) (-0,6) 0,9 (1,1) Övriga 1,6 (1,8) 0,3 (0,3) (0,0) 9,5 (8,8) 0,7 (0,7) Övr. utländska bolag 0,4 (0,4) 0,0 (-0,0) -0,0 (0,0) 3,4 (3,3) 3,8 (3,7) 0,6 (0,6) Unionen 33,4 (32,7) 0,5 (0,5) Sveland Djur 10,0 (10,3) 0,4 (0,4) Cardif Nordic 2,6 (2,8) 6,1 (5,9) -0,0 (0,0) 0,4 (0,4) ERV 1,9 (2,1) 0,0 (0,2) 0,4 (0,5) PRI 11,3 (19,0) 0,3 (0,5) Falck 1,0 (0,9) 1,3 (1,3) 0,3 (0,3) SACO 16,9 (18,0) 0,3 (0,3) AFA 8,9 (9,2) 0,2 (0,3) GAR- BO 0,6 (0,6) 2,9 (3,0) 0,2 (0,2) Bliwa Sak 12,8 (13,5) 0,2 (0,2) IKANO 0,0 (0,0) 0,1 (0,1) 0,2 (1,0) 6,9 (1,3) 0,2 (0,2) Brandkont. 0,8 (0,9) 0,2 (0,2) Accept 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 3,1 (3,9) 0,0 (0,0) 0,1 (0,1) TOTALT 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag I försäkringsgrenen Övrigt ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Transportförsäkring, Fartygsförsäkring, Luftfartsförsäkring samt Kredit- och borgensförsäkring. Raden med AFA avser AFA Trygghetsförsäkring. AFA Sjukförsäkring är undantagen från denna tabell (26)

25 Antal anmälda skador Antalet anmälda skador visar antalet skador sedan årets början och jämförs med mot-svarande period föregående år. Diagrammet visar antalet anmälda skador rullande 12 månader bakåt i tiden för respektive kvartal. Antalet anmälda skador baseras på månads-statistik som rapporteras till Svensk Försäkring. De bolag som redovisar månadsstatistik är: Dina-gruppen, ERV, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg Hansa. Siffrorna är antal anmälda skador och den procentuella förändringen är jämfört med föregående period. Tabell 22. Hem-, villa-, fritidshusförsäkring och sep. båtförsäkring 2013q1-q2 2014q1-q2 Procentuell förändring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT Brand Inbrott Vatten Storm o natur Diagram 17. Totalt antal anmälda skador kvartalsvis inom kombinerad hemförsäkring, villahemförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring sedan 2005 kvartal Tusental Källa: Svensk Försäkrings Månadsstatistik, Antalet anmälda skador (26)

26 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter som försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Svensk Försäkring. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Även utländska bolags försäljning till svenska kunder inkluderas. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat för att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Svensk Försäkring. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där överskottet ska gå tillbaka till försäkringstagarna. Nyteckning inom fond- och övrig livförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, det vill säga första premien skall vara betald. Försäkringen räknas med i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning och flyttat kapital samt eventuella fribrevsuppräkningar i förmånsbestämd tjänstepension från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Redovisande bolag: Livbolagens kollektiva konsolidering: redovisande bolag anges i anslutning till respektive tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt inbetalda premier, livbolag: samtliga bolag redovisade i tabell. Inbetalda premier, skadebolag: samtliga bolag, som redovisar till Finansinspektionen, hela Dinagruppen samt följande utländska bolag: ACE och Zürich. Marknadsandelar, skadebolag: samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell med verksamhet inom respektive försäkringsgren, Svenska Sjö, hela Dina-federationen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Svensk Försäkring Box Stockholm Tel: E-post: (26)

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer