Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003"

Transkript

1 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering, återbärings- 4 räntor och totalavkastning C. Livförsäkringsbolagen Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 6R uppdelat på traditionell liv och fondförsäkring 7R Försäkringsgrenar, Nyteckning 8R Försäkringsgrenar, Premieinkomst 9R Marknadsandelar och förändring, Nyteckning Totalt 1R Premieinkomst 11R D. Premier, Liv- och Skadeförsäkring 12R E. Skadeförsäkringsbolagen Marknadsandelar: Bestånd 13 Marknadsandelar: Inbetalda premier 15R Marknadsandelar för vissa försäkringsgrenar 16R Antal anmälda skador 17 Information och redovisande bolag 18 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. VIKTIGT: AFAs uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2 +3, är de som gällde ultimo 22. Bolagen redovisar inte statistiken till förbundet. Premierna för AFAs skadebolag skattas av förbundet. PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. OBS: sidan 9 är ny. Övriga sidor har därför förskjutits.

2 Livförsäkring MSEK Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden :1 22:2 22:3 22:4 23:1 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska , , -32,1 Utländska , ,4-46,5 TOTALT , ,4-37,1 Livförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt 1) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING 5,9 26,1 3,1 2, ,9,7,7 AÄP 32,7 38, 7,9 21,4 246,2-6,3-6,3 Bliwa 63,4 33,5, 3, ,2-18,4-18,4 FL För Grupp 86,7 12,3, 1, 1 473,6,8,8 FL Liv AB 76,1 23,,,9 6 7,2-1,3-1,3 Liv 63,4 24,6 5,3 6, ,8 5,3 5,3 Holmia Liv 34,8,, 65,2 115, 11,4 11,4 KPA Livförs 77,1 21,8, 1,1 3 92,5 2,2 2,2 KPA Pension 68,1 12,9, 19, ,1 44,6 44,6 LF Liv 51,1 33,2 4,8 1, , -1,1-1,1 LRF Liv 29,6 57,7, 12,7 513,3-7,5-7,5 Nordea Liv I 68,8 6,9 6,3 18, ,3 -,3 -,3 SAFE Liv,,, 1, 1,4,, SalusAn Gr 26,3,, 73,7 259, 7,8 7,8 SalusAn Liv,,, 1, 5 162,9 -,5 -,5 SEB TL Nya 74,9,, 25, ,3 5,6 5,6 SEB TLGamla 51,4 23,5 7,7 17, ,9 1,3 1,3 Skandia Liv 43,7 37,1, 19, ,1-2,6-2,6 SPP Liv 49,8 5,6, 44, ,6 -,1 -,1 SvBr Liv, 26,, 74, 67,8 286,3 286,3 FONDFÖRSÄKRING,4 95,7, 3, ,8,5,5 Danica Fond 5,9 93,, 1,2 1 62,4 -,3 -,3 LO, 95,6, 4, ,2 26,3 26,3 Fond, 97,8, 2,2 3 58, -1,9-1,9 KP Fond, 9,3, 9,7 26,7,9,9 KPA Fond, 64,5, 35,5 1 18,8 46,1 46,1 LF Fondliv,4 98,6, 1, 13 64,4-2,3-2,3 Robur Förs,3 91,8, 7, ,1-1, -1, SEB TL Fond,4 99,5,, ,6-1,6-1,6 SPPLiv Fond, 92,1, 7, ,5 9,6 9,6 AVTALSFÖRSÄKRING 55, 26,3 8,2 1, ,5-1,1-1,1 AFA Liv 2) 5, 36,5 3,6 9, ,7,, Alecta 55,1 26, 8,3 1, ,8-1,1-1,1 TRADITIONELL- & FONDFÖRS. 37,2 48, 4, 1, ,9 16,1 16,1 AMF Pension: fondlivförsäkring, 1,,, 2 594,3 6,6 6,6 - " - : traditionell livförsäkring 52,8 32, 6, 9, , 1,1 1,1 Moderna Liv: fondlivförsäkring, 1,,, 2, -7,7-7,7 - " - : traditionell livförsäkring, 22,6, 77,4 52,6 1,6 1,6 Nordea LivII: fondlivförsäkring, 1,,, 123,6 18,9 18,9 - " - : traditionell livförsäkring 62,8 13,9, 23,3 253,2-7,8-7,8 SHB Liv: fondlivförsäkring, 1,,, ,2-5,6-5,6 - " - : traditionell livförsäkring 35,4 16,6 1,6 46, ,7 2,2 2,2 Skandia: fondlivförsäkring, 1,,, 35 44,5 - " - : traditionell livförsäkring 4,1 83,3, 12, ,8 5,9 5,9 ÖVRIGA Gerling 25,5 18,8,5 55,2 278, 1,1 1,1 PPM, 98,8, 1,2 3, 29,4 29,4 TOTALT 44,9 36,3 4,2 14, ,1 3,2 3,2 1) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavanden, Penningmarknadsinstrument, Repor som bruttoredovisats) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken). 2) uppgifterna avser ultimo föregående år P1A R Källa: Finansinspektionens blankett P1A

3 Skadeförsäkring MSEK Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden :1 22:2 22:3 22:4 23:1 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska 58 79, ,8-25,3 Utländska , ,7-31,6 TOTALT , ,5-28,2 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt 1) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % AFA 2) 6, 31,5 4,5 4, ,,, AMFK 62,9 3,2, 6,9 573,6-2,4-2,4 Anticimex 9,9,, 9,1 171,6 3,8 3,8 Assuransföreningen 64,9 2,6, 14, , -6, -6, BrandfVerket 23,2 53,7 19, 4,1 649,4-4,7-4,7 Brandkontoret 9, 33,3 43,8 13,9 1 77, -1,5-1,5 Europeiska,,8, 99,2 247,2 15,8 15,8 42,8 11,9 4,7 4, ,4 1,3 1,3 FPG 67,2 29,8, 3, ,5-1, -1, GAR-BO, 13,3, 86,7 94,7 5,8 5,8 Göta-Lejon, 47,5, 52,5 25,2 32,9 32,9 If Skade 42,4 6,8,2 5, ,7 6,2 6,2 Järnv.män 9,1,, 9,9 5,2,, LRF 46,4 43,, 1,6 962,3 6,6 6,6 35,4 43,4 9,3 11, ,1 2,4 2,4 Moderna Försäkringar 3,3 26,8,1 69,8 589,9 3,1 3,1 S E B, 19,1, 8, ,3-3,4-3,4 SafeInt 54,3 16,3, 29,5 257,6 5,8 5,8 SalusAnsvar 43,6 8,, 48,4 379,5 2,1 2,1 Sirius Inter 42, 4,5,1 17, , -7,6-7,6 SOFAB-gruppen 37,5 2,5 7,6 34,5 476,2 11,7 11,7 StErik,,, 1, 151,7 45,8 45,8 Telia 65,9,, 34,1 29,1-2,5-2,5 Tennant,,, 1, 9,5 46,3 46,3 Trygg-Hansa 62,1 6,7,5 3, ,6 2,7 2,7 TOTALT 51, 26,3 4, 18, ,3 1,2 1,2 : Sak Länsbolagen AGRIA WASA Inter WASA Sak AB WASA Garanti If Skade (konc): If Rese If Skadeförsäkring AFA: AFA Sjuk AFA Trygg SOFAB-gruppen Kapitalpalceringar: endast SOFAB o SveLand (konc): Sak Svenska Konsumentförs. Trygg-Hansa: Aktsam (Holmia) Suecia Trygg-Hansa 1) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken). 2) uppgifterna avser ultimo föregående år P1A R Källa: Finansinspektionens blankett P1A

4 Livförsäkring Kollektiv konsolidering Buffertkapital BK Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå i % % Tillgångar i marknadsvärde Återbäringsmedel i marknadsvärde ÅB totalt planerad återbäring Garanterat åtagande GÅ kv 4 99 kv 3 kv 2 1 kv 1 1 kv 4 2 kv Livbolagens Tillgångar Skulder Buffertkapital Konsolideringsnivå Buffertkapital Konsolideringsnivå MSEK % Bolag Alecta ,1 112, AMF Pension 1) ,1 99,4 AÄP ,3 123, Bliwa ,2 123,8 FL Liv AB , 86,4 Liv ,2 91,7 KPA Pension ,8 92,5 LF Liv ,6 84,3 Nordea Liv I ,6 89,8 SalusAn Liv ,9 88,8 SEB TL Nya ,1 95, SEB TLGamla , 86,8 Skandia Liv ,4 85,3 SPP Liv ,5 98, TOTALT ,3 94,9 Kollektiv konsolidering Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsolideringskapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtagandena och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses den kollektiva konsolideringsgraden beräknad kring nivån 1. Konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterade åtaganden (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 2.12 och 3.3 är uppskattade, preliminära, värden. 1) Fr o m kvartal 1 23 ingår endast individuella åtaganden. Konsolideringsnivån enligt tidigare metod är 94, % Konsolideringsnivå Återbäringsränta 8 98 kv 4 99 kv 3 kv 2 1 kv 1 1 kv 4 2 kv 3-1 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Finansinspektionens blankett Kollektiv konsolidering KON R1-4 -

5 Livförsäkring Återbäringsräntor och totalavkastning Återbäringsräntor i % före skatt och före generella kostnader Årsbasis Bolag maj AMF Pension 16,2 Avtalspension SAF-LO 25,5 1,4 2,5,6,5 AMF Privat, ITPK 16,5 9,7 2,5,6,5 FL Liv AB 15, 22,2 Sparande före ,6 1, 1, 1, Sparande fr o m , 3, 3, 3, Liv Sparande före , 18,7 4,6 1, 1, 1, Sparande fr o m , 18,7 4,6 1, 1, 1, Tecknade fr o m , 18,7 4,6 1, 1, 1, Sparande fr o m , 3, 3, 3, KPA Pension 9,3 Sparande före ,9 6,2 2,3 1, 1, Sparande fr o m ,3 6,2 2,3 1, 1, Sparande from , 3, 3, LF Liv 11,5 16,9 4,8 2,2 Sparande före ,5,5 Sparande fr o m , 3, Nordea Liv I 9,5 13,3 6,8 Sparande före ,2,, Sparande fr o m , 3, 3, SalusAn Liv Sparande fr o m ,8 11,4 5,6 1,7,, Sparande före ,8 11,4 5,6 1,7,, Sparande fr o m , 3, 3, SEB TL Nya 7, 11,5 6,7 2,5 1, 1, SEB TLGamla Sparande t o m , 18,5 6,7 2, 1, 1, Sparande från , 18,5 6,7 2, 1, 1, SHB 11,3 13,5 5,8 Skandia Liv Sparande före ,8 17,8 7,9 2,8,7,5 Sparande fr o m ,8 17,8 7,9 2,8,7,5 Sparande fr o m ,8 17,8 7,9 2,8,7,5 Sparande fr o m ,5 7,9 2,8,7,5 Sparande fr o m ,5 7,2 2,8,7,5 Sparande fr o m , 3, 3, SPP Liv 7,5 1,9 5,8 2,2 1,5 1,5 Genomsnitt 7,9 12,6 4,8 1,8 1, 1, Återbäringsräntor Genom att förränta de försäk-rades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan för-delas överskott till försäkrings-tagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prog-nos om framtida kapitalavkast-ning. Dessutom ska den kollek-tiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. Totalavkastning Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation. Totalavkastning på tillgångar % Prel 31/3 Bolag Alecta 6,2-1, -11, 5,8 1,1 -,5 AMF Pension 8,7-3,5-1,2 7,2 12,6 FL För Grupp 3,5 8,3 3,2 FL Liv AB -,6-6,4-3,8 4,2 1,,2 Liv -1, -4,3-2,4 5, 1,5,4 KPA Livförs -,9-3,8,8 4,8,9 KPA Pension -6,7 -,9-1,1 5,6,4 LF Liv,4-4,3 Nordea Liv I 3,6-3,9-9,3 4,9 9,7 1,2 Nordea LivII -,3, SalusAn Gr 3,3-6,1 1,1 SalusAn Liv -1,7-4,5-11,6,9 SEB TL Nya 2,1-5,3-2,1 6,1 1,4 SEB TLGamla 3,6-3,5-7,5 5,3 11,1 -,8 SHB,2-2,1 Skandia Liv 7,6-3,1-11,7 6,3 11, -1,9 SPP Liv 3,3-2,8-1,4 4,9 1,8,5 Genomsnitt 4,9-2,8-9,8 5,8 1,6 % Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis Källa: Bolagens Återbäringsränta och Årsredovisningar ARA R1

6 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = 1 * Årlig premie + Engångspremie Konkurrensutsatta Nyteckning Premieinkomst TOTALT TOTALT Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie Marknadsandel Årlig premie Engångspremie Marknadsandel Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % Alecta 917,4 6,9 96,4,4 6, 649,9 5,5 443,5 3, 5, ,2 2, ,5 4,1 AMF Pension 1 4,6 7,6 166,2,7 6, ,8 1,3 154,6 1, 9, , 7, ,5 8, Bliwa Livförsäkring 2,9,, 2,1,, 336,7,3 16,2,1 Bliwa,3,, 11,7,1 5,9,1 KAF Kollekt. 2,9,, 1,8,, 235,,2 55,3,1 Danica 118,7,9 431,3 1,9 1, 195,9 1,7 22,8 1,4 1,6 61,6,6 526,1,6 949,7 7,2 1 46,4 6,4 7, ,2 1, ,1 9,8 1, ,7 13, ,6 14, FL För Grupp,3,, 18,4 1,5 1,4 381,3,4 384,6,4 FL Liv AB 12,6,1,1 296,9,3 287,7,3 Liv 293,4 2,2 93,9 4,1 2,5 26,1 1,7 664,4 4,5 2, 4 632,6 4, , 5,2 LO 111,3,8,7 126,7 1,1 1, 1 89,1 1, ,3 1,4 Fond 2, 1,5 125,5,5 1,4 144,8 1,2 165,4 1,1 1, ,6 1,1 986,4 1,1 KPA Fond 2,7,2,6,,1,,,8,, 37,7,4 11,5, KPA Livförs 6,2,, 14,,1, 828,5,8 1 86,6 1,2 KPA Pension 324,1 2,5 397,3 1,7 2,3 556,6 4,7 611,5 4,1 4, ,1 4,4 4 85,4 4,4 Handelsbankskonc ,4 17, ,5 32,1 19,6 1 74,2 14, , 33,1 16, ,6 17, ,1 16,9 SHB Liv 52,7 3, ,1 7,7 4,4 411,2 3, ,4 8,5 4, 5 666,6 5, ,6 5,1 SPP Liv 91,7 6, ,1 22,3 9,1 647,1 5, , 23,1 7,4 9 65,9 9, ,2 8,5 SPPLiv Fond 891, 6,7 468,3 2, 6,1 681,9 5,8 224,7 1,5 5,3 3 36,1 3, ,4 3,3 Holmia 3,1,, 31,2,3,2 25,4, 56,,1 KP Fond 6,8,1 8,6,, 8,7,1 5,1,,1 9,2, 6,7, LRF 4,6,, 2,4,, 35,2,3 284,7,3 1 19,4 8, ,6 5,7 8, 1 329,9 11,2 767,3 5,2 1, ,9 8, ,9 9, LF Fondliv 433,2 3,3 381,7 1,7 3, 5,3 4,2 286,8 1,9 4, 3 594,6 3,4 3 12,7 3,3 LF Liv 675,4 5,1 915,9 4, 4,9 829,6 7, 48,5 3,2 6, ,4 5, ,6 5,7 SvBr Liv,8,, 29,9, 5,6, Moderna Försäkringar 26,3,2,1,,2 3,9, 6,3,, 6,6, 34,1, Nordeakoncernen 172,8 1, , 6, 2, 179,1 1,5 428,7 2,9 1, ,7 3, ,2 2,4 Nordea Liv I 7,,5 11,1,4,5 1,3,8 36,7,2, , 1, ,5 1,2 Nordea LivII 11,8,1 24,1,1,1 33,2,3 44,2,3,3 94,1,1 131,8,1 Nordea LivSF 91,, ,8 5,5 1,4 45,7,4 347,8 2,3,6 2 38,5 1,9 98, 1, Robur Försäkring 572,4 4, ,1 11,5 5,4 468,2 4, 1 235,9 8,3 4, , 8,3 6 78, 6,5 S E B 1 847,1 14, 2 631,1 11,5 13, ,6 12, ,9 1,2 12, ,2 13, ,4 13,5 SEB TL Fond 1 274,4 9,6 1 87,4 8,2 9, ,7 9, ,7 8,5 9,5 9 34,6 8,6 7 94,4 8,4 SEB TL Nya 513,3 3,9 759, 3,3 3,8 353,9 3, 256,6 1,7 2,8 1 9,6 1, ,2 1,6 SEB TLGamla 59,4,5 1,7,,4 3,,3 2,6,, ,1 3, 3 39,9 3,5 SalusAnsvar 2,3,2 2,8,,1 11,,1,4,,1 534,2,5 523,1,6 SalusAn Gr 13,5,1,1 8,4,1,1 166,9,2 171,2,2 SalusAn Liv 6,8,1 2,8,, 2,6,,4,, 367,4,3 352,,4 Skandiakoncernen 4 16, 31, ,2 23,7 3, ,7 27, ,5 24,7 27,1 24 8,3 22, ,3 23,9 Skandia Liv 1 944,8 14, ,1 12,3 14, ,6 12, ,2 14,5 13, ,6 13, ,8 14,4 SkandiaLink 2 215,2 16,8 2 69,1 11,4 16, 1 734,1 14, ,3 1,2 14, ,7 9, ,6 9,5 Änke- o Pupillkassan,7,,2,,,2,,4,, 5,7, 4,6, Övr. svenska bolag,1, 3,9,1, 1,6, 58,2,4,1 31,3, 62,3,1 Banco Fond,1, 3,9,1, 1,6, 58,2,4,1 31,3, 62,3,1 SAFE Liv,, SAMTLIGA 13 27,8 1, ,1 1, 1, ,3 1, , 1, 1, 15 43,6 1, ,6 1, Traditionell 6 788,5 51, ,6 52,6 51, ,1 52, ,5 62,3 53, ,7 56, ,6 61,5 Fond 6 419,4 48, ,4 47,4 48, ,3 47, ,5 37,7 46, ,8 43, , 38,5 Ej konkurrensutsatta AFA Liv 1 469, 18, ,5 1,6 Alecta 2 817,5 99, ,6 1, 99, ,6 99, ,2 1, 99, ,7 79, ,9 81,3 AMF Pension 4,6,1 787,9 6, Bliwa 5,7, KAF Kollekt.,7,, 128,1 1,6 258,9 2, KP Fond 15,8,6,5 7,,1,1 1,4,,7, Myndigheter PPM 884,8 1, 1,5 1, 1, 167,1 1, 7,6 1, 1, 38 21,1 1, 21 43,6 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R5-6 -

7 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar, exklusive PPM. TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = 1 * Årlig premie + Engångspremie Konkurrensutsatt Nyteckning Premieinkomst TOTALT TOTALT Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie Marknadsandel Årlig premie Engångspremie Marknadsandel Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % Traditionell livförsäkring Alecta 917,4 13,5 96,4,8 11,6 649,9 1,4 443,5 4,8 9, ,2 4, ,5 6,7 AMF Pension 882,3 13, 152,6 1,3 11,2 94,9 15, 139,7 1,5 13,3 6 56, 1, ,7 1,9 Bliwa Livförsäkring 2,9,, 2,1,, 336,7,6 16,2,2 Bliwa,3,, 11,7,2 5,9,1 KAF Kollekt. 2,9,, 1,8,, 235,,4 55,3,1 617,8 9, ,4 11,1 9,4 942, 15, ,9 13,9 14, ,4 18, ,1 18,7 FL För Grupp,3,, 18,4 2,9 2,5 381,3,6 384,6,7 FL Liv AB 296,9,5 286,6,5 Liv 293,4 4,3 93,9 7,7 4,8 25, 3,3 664,4 7,2 3, ,6 7,8 4 91,9 8,5 KPA Livförs 6,2,1, 14,,2, 828,5 1,4 1 86,6 1,9 KPA Pension 324,1 4,8 397,3 3,3 4,6 556,6 8,9 611,5 6,6 8, ,1 7,9 4 85,4 7,1 Handelsbankskonc. 1 41,7 15, ,8 48,6 2,4 838,6 13,4 4 45,8 47,6 17, ,3 2, ,3 18,2 SHB Liv 14, 2,1 738,6 6,1 2,7 191,6 3,1 973,8 1,5 4, 2 275,3 3, ,1 4,4 SPP Liv 91,7 13, ,1 42,5 17,7 647,1 1, , 37,1 13,8 9 65,9 16, ,2 13,8 Holmia Liv 3,1,, 31,2,5,4 25,4, 56,,1 LRF Liv 4,6,, 2,4,, 35,2,5 284,7,5 676,2 1, 915,9 7,6 9,6 829,6 13,3 48,5 5,2 12, ,3 9, ,2 9,3 LF Liv 675,4 9,9 915,9 7,6 9,6 829,6 13,3 48,5 5,2 12, ,4 9, 5 351,6 9,3 SvBr Liv,8,, 29,9,1 5,6, Moderna Liv 26,3,4,1,,3,1,, 6,6, 28,2, Nordeakoncernen 7,7 1, 11,1,8 1, 12,9 1,6 36,7,4 1,5 1 52, 2, ,8 2,1 Nordea Liv I 7, 1, 11,1,8 1, 1,3 1,6 36,7,4 1, , 2, ,5 2, Nordea LivII,6,, 2,6,, 36,,1 37,3,1 Robur Förs 7,6,1,1 1,2,2,1 288,8,5 29,,5 S E B 576,8 8,5 76,7 6,3 8,2 387,7 6,2 259,2 2,8 5,8 5 16,4 8,6 4 85,8 8,3 SEB TL Fond 4,,1,1 3,8,1,1 16,7, 23,7, SEB TL Nya 513,3 7,6 759, 6,3 7,4 353,9 5,7 256,6 2,8 5,3 1 9,6 3, ,2 2,6 SEB TLGamla 59,4,9 1,7,,7 3,,5 2,6,, ,1 5,4 3 39,9 5,7 SalusAnsvar 2,3,3 2,8,,3 11,,2,4,,2 534,2,9 523,1,9 SalusAn Gr 13,5,2,2 8,4,1,1 166,9,3 171,2,3 SalusAn Liv 6,8,1 2,8,,1 2,6,,4,, 367,4,6 352,,6 Skandiakoncernen 1 944,8 28, ,1 23,4 27, ,6 24,2 2 23,9 23,8 24, ,6 23, ,2 23,6 Skandia Liv 1 944,8 28, ,1 23,4 27, ,6 24, ,2 23,2 24, ,6 23, ,8 23,5 SkandiaLink 55,6,6,1 69,4,1 AÄP,7,,2,,,2,,4,, 5,7, 4,6, SUMMA 6 788,5 1, 12 48,6 1, 1, 6 259,1 1, 9 262,5 1, 1, ,7 1, 57 64,6 1, Konkurrensutsatt Nyteckning Premieinkomst TOTALT TOTALT Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie Marknadsandel Årlig premie Engångspremie Marknadsandel Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % Fondförsäkring AMF Pension 122,4 1,9 13,6,1 1,6 277,9 5, 14,8,3 4, ,1 4, ,8 3,3 Danica Fond 118,7 1,8 431,3 4, 2,2 195,9 3,5 22,8 3,6 3,5 61,6 1,3 526,1 1,5 331,9 5,2 126,1 1,2 4,6 285,2 5,1 166,2 3, 4, ,3 7, ,4 6,5 FL Liv AB 12,6,2,2 1,1, Liv 1,,,,1, LO 111,3 1,7 1,5 126,7 2,3 2,1 1 89,1 4, ,3 3,7 Fond 2, 3,1 125,5 1,2 2,8 144,8 2,6 165,4 3, 2, ,6 2,6 986,4 2,7 KPA Fond 2,7,3,6,,3,,,8,, 37,7,8 11,5, Handelsbankskonc ,7 19, ,8 13,7 18,7 91,6 16,2 57,2 9,1 15, ,3 14, ,8 14,8 SHB Liv 362,7 5,7 1 23,5 9,4 6,2 219,7 3,9 282,5 5,1 4, 3 391,2 7, ,5 6,1 SPPLiv Fond 891, 13,9 468,3 4,3 12,5 681,9 12,2 224,7 4, 11,5 3 36,1 7, ,4 8,7 KP Fond 6,8,1 8,6,1,1 8,7,2 5,1,1,2 9,2, 6,7, LF Fondliv 433,2 6,7 381,7 3,5 6,3 5,3 9, 286,8 5,1 8, ,6 7,8 3 12,7 8,6 Moderna Liv 3,8,1 6,3,1,1 5,8, Nordeakoncernen 12,2 1, ,9 11,7 3,1 76,2 1,4 392, 7, 1,9 2 96,7 4,6 1 74,4 3, Nordea LivII 11,2,2 24,1,2,2 3,6,5 44,2,8,6 58,2,1 94,5,3 Nordea LivSF 91, 1, ,8 11,5 2,9 45,7,8 347,8 6,2 1,3 2 38,5 4,4 98, 2,7 Robur Förs 564,8 8, ,1 24,2 11, 458, 8, ,9 22,1 9, ,3 18, , 16, SEB TL Fond 1 27,3 19,8 1 87,4 17,2 19,4 1 13,9 2, ,7 22,5 2,5 9 17,9 19,7 7 88,6 21,8 SkandiaLink 2 215,2 34,5 2 69,1 24, 33, 1 734,1 31, ,6 26,1 3, ,7 21,7 8 83,2 24,4 Banco Fond,1, 3,9,3, 1,6, 58,2 1,,1 31,3,1 62,3,2 SUMMA 6 419,4 1, 1 863,4 1, 1, 5 574,3 1, 5 593,5 1, 1, 45 85,8 1, , 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R18-7 -

8 Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Livförsäkring Exklusive PPM. Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund Period: Summan av Traditionell Traditionell livförsäkring Fondförsäkring livförsäkring och Fondförsäkring Försäkringsgrenar Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % * MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt * = procentuell förändring från föregående år P2 R17

9 Livförsäkring Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar, exklusive PPM. Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund Försäkringsgrenar Traditionell livförsäkring Fondförsäkring MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt P2 R2

10 Livförsäkring Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar 21:I = Konkurrensutsatt affär 22:I = Källa: tabell sidan 6 23:I = (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) Nyteckning 23:I 12 månaders försäljning (period: se ovan) AMF Pension 9,3% Danica 1,6% Övriga,4% Alecta 5,2% 1,3% Skandiakoncernen 27,1% Robur Försäkring 4,4% 1,6% Nordeakoncernen 1,7% SalusAnsvar,1% S E B 12,5% Handelsbankskonc. 16,8% Nyteckning: tidsserie månaders försäljning (perioder: se ovan) Skandiakoncernen Handelsbankskonc. S E B AMF Pension Alecta Robur Försäkring Nordeakoncernen Danica Övriga SalusAnsvar 21:I 22:I 23:I Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: 1 * Årlig premie + Engångspremie P2 R6-1 -

11 Livförsäkring Marknadsandelar Premier: totalt premieinflöde för både 21:I = gamla och nya försäkringar. Konkurrensutsatt affär. 22:I = Källa: tabell sid 6, kolum längst till höger. 23:I = Premier 23:I MSEK 12 månaders försäljning (period: se ovan) AMF Pension 8,3% Danica,6% Övriga,6% 14,6% Skandiakoncernen 24,9% Robur Försäkring 6,8% 9,4% Handelsbankskonc. 17,6% Nordeakoncernen 2,5% SalusAnsvar,6% S E B 14,1% Premier: tidsserie 3 12 månaders uppgifter (perioder: se ovan) Skandiakoncernen Handelsbankskonc. S E B AMF Pension Robur Försäkring Nordeakoncernen Övriga Danica SalusAnsvar 21:I 22:I 23:I P2 R7-11 -

12 Liv- och Skadeförsäkring 22:I = Premieinkomst (MSEK) Livförsäkring, exklusive PPM. 23:I = Bolagstyp 22:I 23:I Livförsäkrings- Livförsäkringsrörelsen % rörelsen % (1) Traditionella livförsäk.bolag , ,5 (2) Fondförsäkringsbolag , ,3 (3) Trad- och Fondförs.bolag , ,5 (4) Avtalsförsäkringsbolag , ,7 Totalt Inbetalda premier (MSEK) Skadeförsäkring 22:I 23:I Föränd.% (5) Individuellt tecknade förs ,7 (6) Avtalsförsäkringar ,8 (7) Skadeförsäkring i livbolagen* ,1 Totalt ,9 * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Avtalsförsäkringar 22:I 23:I Föränd.% Avgångsbid (AGB) ,2 Sjuk o olycksf (AGS) ,2 Tryggh.för. vid (TFA) ,8 Totalt ,8 Premier, totalt hela branschen (MSEK) MSEK 22:I 23:I Föränd.% (1) Traditionella livförsäk.bolag ,3 (2) Fondförsäkringsbolag ,1 (3) Trad- och Fondförs.bolag ,8 (4) Avtalsförs, liv ,2 (5) Skadeförs, individ. teckn ,7 (6) Avtalsförs, skade ,8 (7) Skadeförsäkring i livbolagen ,1 Summa ,2 Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Fondförs.bolag Trad- o Fondförs.bolag Avtalsförs.bolag F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga 22:I 23:I 22:I 23:I Källa: Finansinspektionens blanketter P1S och P P2 R

13 1 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 31/ / Trygg-Hansa Antal försäkringar 31/3 : 22 Antal försäkringar 31/3 : 23 If Skade SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Zurich 1 75 Villahemförsäkring 31/ / Antal försäkringar 31/3 : 22 Antal försäkringar 31/3 : If Skade Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Zurich 1 75 Fritidshusförsäkring 31/ / If Skade Antal försäkringar 31/3 22 : Antal försäkringar 31/3 23 : Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Zurich Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-13 -

14 1 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 31/ / If Skade Antal försäkringar 31/3 22 : Antal försäkringar 31/3 23 : Svenska Sjö Moderna Försäkringar SOFAB-gruppen Trygg-Hansa Zurich 1 75 Trafikförsäkring 31/ / If Skade Trygg-Hansa Antal försäkringar 31/3 22 : Antal försäkringar 31/3 23 : SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Zurich Volvia Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-14 -

15 Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige, MSEK Inbetalda premier Förändr. % If Skade Trygg-Hansa Zurich Övr. utländska bolag Europeiska SOFAB-gruppen Assuransföreningen Övriga Källa: Finansinspektionens blankett P1S P1S R1_B

16 Skadeförsäkring Marknadsandelar inom vissa försäkringsgrenar, baserade på inbetalda premier Period: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring Zurich (.4) Zurich (11.72) (1.76) Trygg-Hansa (14.7) Europeiska (3.82) Övr. utländska bolag (3.97) If Skade (22.7) SOFAB-gruppen (3.14) Moderna Försäkringar (2.2) (25.1) Trygg-Hansa (18.64) SOFAB-gruppen (1.86) Moderna Försäkringar (1.58) Övriga (3.79) (34.62) (32.71) Övriga (4.86) If Skade (14.7) Inbetalda premier MSEK: Inbetalda premier MSEK: Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Zurich (.7) Övr. utländska bolag (.11) Trygg-Hansa (2.19) (16.39) Zurich (.12) Övr. utländska bolag (.1) Trygg-Hansa (22.42) (15.59) SOFAB-gruppen (1.48) Övriga (.77) SOFAB-gruppen (1.26) Moderna Försäkringar (1.7) Övriga (1.28) If Skade (28.2) If Skade (31.27) (32.97) (26.97) Inbetalda premier MSEK: Inbetalda premier MSEK: Sjuk- och olycksfallsförsäkring MAT (marine, aviation & transport) (fartyg, luftfart och transport) Zurich (.26) Övr. utländska bolag (3.82) Zurich (6.67) (.51) Övr. utländska bolag (1.18) Moderna Försäkringar (.2) Övriga (2.58) Trygg-Hansa (32.68) (4.3) Trygg-Hansa (8.2) Övriga (.26) If Skade (35.88) SOFAB-gruppen (.1) (11.2) If Skade (9.32) Assuransföreningen (32.53) (5.95) Moderna Försäkringar (.1) Inbetalda premier MSEK: Inbetalda premier MSEK: Källa: Finansinspektionens blankett P1S P1S R4-16 -

17 Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Period: 1-3 Period: %-föränd %-föränd. Komb. Hemförsäkring , , Villahemförsäkring , ,7 Fritidshusförsäkring , ,2 Sep. Båtförsäkring , ,8 Totalt anmälda: , ,8 varav: Brand , ,2 Inbrott , ,2 Vatten , , Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Skadeförsäkring Antal anmälda skador Redovisande bolag: If Skade Antal dödade resp. Skadade personer i samband med trafikförsäkringsskador. Anmälda t o m december skadeåret Antal dödade Antal skadade Dödade Skadade MST R

18 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där allt överskott går tillbaka till försäkringstagarna. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-11): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid 12): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: ACE, AIG, Zürich, Reliance och Sampo. Marknadsandelar, skadebolag (sid 13-16): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, Svenska Sjö samt hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Catrina Ingelstam Ekonomidirektör Stockholm, 31 augusti 2011 Folksam är ett varumärke - två koncerner som totalt omfattar

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 1 Tjänstepensionsförs, fond 1 Via valcentral (L1) Undertaking 1 Undertaking 2 2 Övr.

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5 Livbolagens avgifter Livbolagens avgifter 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 UTGÅNGSPUNKTER 5 Ökad öppenhet om avgifter 5 Undersökningens omfattning

Läs mer

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring 2004-09-13 PROMEMORIA FI Dnr 04-3714-399 Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring Av/Kontakt Bertil Sjöö, Telnr 08-787 8065 Sammanfattning: Det är angeläget att allsidigt få

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige; FFFS 1997:19 beslutade

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Premievolym, kronor Försäkringsbolag Perioden kr Ackumulerat kr Alecta* 6 526 561 54 705 256 Alecta - ickeval 39 435 137 330 543 029 AMF Pension 4 749 052 37 130 240 Länsförsäkringar Liv 2 193 829 16 477

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10 1. Definitioner och terminologi... 2 1. 1. Översikt... 2 Försäljningsersättning (FÖ)... 2 på betald premie (KVP)... 2 på kapital (KVK)... 2 Annullation (AN) Gäller seriebetald försäkring daterad före 2015-01-01

Läs mer

Delårsöversikt Januari juni 2015

Delårsöversikt Januari juni 2015 Delårsöversikt Januari juni Q1 Q2 Q3 Q4 Folksam 1 Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Halvårsrapport Januari-juni 2006

Halvårsrapport Januari-juni 2006 Halvårsrapport Januari-juni 2006 Ett bra halvår för spararna Första halvåret blev bra för spararna i AMF Pension, trots viss dramatik på finansmarknaden. Kortsiktiga börssvängningar betyder ganska lite

Läs mer