Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning... 4 Avkastningsräntor... 5 Återbäringsränta... 6 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 7 Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar... 9 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag Nyteckningspremier och inbetalda premier för fondförsäkringar Nyteckningspremier och inbetalda premier för övriga livförsäkringar Marknadsandel för nyteckning och inbetalda premier Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Inbetalda premier för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av inbetalda premier för livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information (26)

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Royal Skandia. Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas ett urval av de förändringar i statistiken som har ägt rum under den senaste tiden och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring (sid 4-18) De inbetalda premierna i tabellerna 6-16 innehåller varken inflyttat kapital eller uppräknade fribrev. Tidigare har dessa tabeller visat premieinkomst där både inflyttat kapital och uppräknade fribrev har ingått. Avflyttat och inflyttat kapital specificeras i tabell 6A. Här ingår både flytt av enskilda försäkringar mellan bolagen och överlåtelser av hela försäkringsbestånd. Under det fjärde kvartalet 2014 genomförde Nordea Liv en beståndsöverlåtelse på 12,2 miljarder kronor från Nordea Liv i Finland. Under 2014 genomförde Alecta en fribrevsuppräkning på 7,4 miljarder kronor för icke konkurrensutsatta försäkringar och på 1,2 miljarder kronor för konkurrensutsatta försäkringar. Detta påverkar endast tabell 17. Skadeförsäkring (sid 18-25) De totala premierna för skadeförsäkring har sjunkit under de senaste åren. Detta beror till största delen på att AFA Sjukförsäkring satte ner sina premier till noll från och med Under 2012 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2007 och 2008 till samtliga arbetsgivare. Under 2013 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn. Under 2014 betalar AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom det privata arbetarkollektivet (26)

4 Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q Alecta -2,1 11,4 Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier ***) -6,8 16,8 17,3 14,9 11,1 12,2 inriktning 50% aktier ****) - - 9,6 14,1 9,7 inriktning 40% aktier -1,9 13,8 12,2 13,3 8,3 10,6 inriktning 10% aktier 5,5 9,2 4,7 10,8 4,3 8,1 Förmånsbestämd -2,0 11,2 9,8 12,8 7,8 9,2 AMF Pension 2,4 8,0 9,3 12,7 6,5 9,2 Bliwa -2,9 6,9 8,5 9,1 5,8 6,4 FL Gruppförs 5,4 6,7 7,6 9,6 4,6 8,0 Folksam Liv 6,5 7,0 7,6 12,0 6,0 9,2 Liv 1 6,0 7,1 7,7 11,4 5,8 9,0 Liv 2 7,5 6,8 7,4 12,9 6,3 9,7 Sparande med garanti 6,5 4,8 3,7 9,1 3,7 6,5 Sparande utan garanti -1,9 9,3 14,2 15,5 9,1 10,7 KPA Livförs 4,8 6,4 7,2 9,6 4,9 7,8 KPA Pensionförs 5,6 7,2 8,2 13,3 6,7 9,7 Handelsbanken Liv **) 3% årlig garanti 3, % slutgaranti 6, % årlig garanti 7, Livförvaltning -5, LF Fondliv LF Fondliv Garanti - - 5,6 6,0 3,6 LF Liv Nya Trad (startdat ) - - 4,3 9,4 4,8 Nya Världen -3,8 12,2 13,5 8,7 5,5 8,3 Gamla Trad 6,5 6,1-3,0 11,3 3,1 5,5 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 16,1 6,7-0,4 13,2 4,1 9,2 Tillväxtportföljen -2,7 9,5 13,4 12,0 5,0 8,6 Trygga portföljen 1,4 5,2 4,6 5,4 1,2 4,2 PK FPK 8,3 5,3 2,1 12,8 4,8 7,8 PRI -0,8 7,3 7,5 8,1 5,5 6,5 SEB Pension Tjänstepension 8,5 6,9 2,3 14,3 4,1 8,5 Övrig pension 10,4 7,7 2,2 15,1 4,3 9,3 SEB TL Gla 1,5 9,9 11,3 10,6 4,7 8,9 Skandia Livf. 3,2 7,3 6,8 13,7 7,3 9,0 Tradliv 3,2 7,3 6,7 13,6 7,2 8,9 GarantiPension Plus (25-åring) -3,9 10,4 12,8 17,5 10,7 11,0 GarantiPension Plus (40-åring) -1,8 9,5 11,0 16,4 9,7 10,4 GarantiPension Plus (55-åring) 0,9 8,3 8,7 14,9 8,3 9,6 SPP Pension Förmånsbestämda 8,6 6,6 1,4 11,6 3,0 7,3 Premiebestämda nyteckning 3,3 9,0 6,5 14,0 4,2 8,7 Premiebestämda stängd 9,8 6,4-0,1 12,4 2,3 7,2 Storebrand Liv 4,8 5,6 5,1 Swedbank Försäkring Traditionell Pension, Tjänste -1,1 5,8 8,6 8,2 4,8 6,1 Traditionell Pension, Premiegaranti -6,3 8,2 10,9 13,7 7,6 7,8 Traditionell Pension, Övrigt ,4 4,3 Änke- och Pupillkassan -2,4 5,7 9,5 12,7 7,6 7,7 Viktat genomsnitt 2,2 8,7 7,9 12,5 6,5 8,9 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen **) Sedan 2012 rapporterar inte Handelsbanken Liv totalavkastning ***) Förval fram till 63 år ****) Startade 1 juli Följande delportföljer nytecknas inte: Handelsbanken Liv (alla delportföljer), LF Liv (Nya Världen och Gamla Trad), Nordea Livförsäkring (Trad (Privat & Tjänste)), SEB TL Gla, SPP Liv (Premiebestämda stängd), Swedbank Försäkring (Traditionell Pension, Tjänste) Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning (26)

5 Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se tabell 4) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q Folksam Liv Sparande utan garanti 1,1 9,2 14,3 15,7 9,3 11,6 Handelsbanken Liv 3% årlig garanti *) 3,3 2,9 1,9 3,9 1,4 3,2 3% slutgaranti *) 6,0 3,9 2,7 5,2 2,1 4,7 5% årlig garanti *) 7,1 3,0 2,5 4,8 1,6 4,5 Livförvaltning *) -5,0 3,6 13,7 5,3 4,5 5,0 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) *) 16,1 6,7-0,4 13,2 4,1 9,2 Premiegaranti: Tillväxtportfölj -2,7 9,5 13,4 12,0 5,0 8,6 Premiegaranti: Trygg portfölj 1,4 5,2 4,6 5,4 1,2 4,2 SPP Pension Förmånsbestämd portfölj 8,6 6,6 1,4 11,6 3,0 7,3 Premiebestämd, nyteckning 3,0 8,1 5,9 12,6 3,8 7,8 Premiebestämd, stängd *) 8,9 5,8-0,1 11,3 2,1 6,5 Storebrand Liv Storebrand Liv 5,9 4,9 3,7 3,7 3,7 5,2 Swedbank Försäkring Traditionell Pension,Tjänste *) -1,1 5,8 8,6 8,2 4,8 6,1 Traditionell Pension, Premiegarant -6,3 8,2 10,9 13,7 7,6 7,8 Traditionell Pension, Övrigt *) 7,4 4,3 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring (26)

6 Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q Alecta Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier **) -6,9 16,8 17,4 14,9 11,1 12,2 inriktning 50% aktier 14,1 9,7 inriktning 40% aktier -1,9 13,8 12,2 13,3 8,3 10,6 inriktning 10% aktier 5,4 9,1 4,7 10,9 4,3 8,1 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under upp 1,7 8,3 13,0 14,2 9,1 10,9 Äldre traditionella försäkringar 2,5 8,9 9,5 11,9 6,7 9,3 Ny traditionell försäkring (25 åring) 10,5 14,3 16,0 10,3 Ny traditionell försäkring (40 åring) 9,4 12,4 14,5 8,9 Ny traditionell försäkring (55 åring) 7,8 8,9 11,9 6,1 Ny traditionell försäkring (65 åring) 5,4 5,0 10,2 4,1 Folksam Liv Sparande med garanti 3,4 4,4 3,8 9,0 3,8 5,7 Avtalspension Premiegaranti (45-årin -0,8 8,2 14,3 15,3 9,4 10,8 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 5,5 7,2 8,0 13,4 7,0 9,7 LF Liv Nya världen *) -3,8 12,2 13,5 8,7 5,5 8,3 Skandia Livf. GarantiPension Plus (25-åring) -2,9 8,5 11,6 15,0 8,5 9,4 GarantiPension Plus (40-åring) -0,5 7,0 9,4 13,0 6,8 8,3 GarantiPension Plus (55-åring) 2,7 5,1 6,6 10,5 4,7 7,0 *) Stängda för nyteckning **) Förval fram till 63 år. Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1 Folksam Liv Folksam Liv 4,5 5,5 6,5 7,7 Folksam Liv 2 (fd KP) 8,4 6,0 6,5 7,7 LF Liv Gamla Trad *) 0,0 0,2 1,0 2,0 Nya Trad 5,0 6,6 8,0 SalusAnsvar 1,0 0,0 0,0 0,0 SEB Pension Tjänstepension 4,3 17,9 5,0 6,3 Övrig 2,6 22,3 5,0 6,3 SEB TL Gla *) 3,0 5,2 9,0 10,0 Skandia Livf. 3,5 4,3 8,3 12,0 Änke- och Pupillkassan 8,0 8,0 8,0 8,7 Genomsnitt 3,7 8,8 6,2 5,0 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring (26)

7 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden Livbolagens tillgångar skulder Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den total-avkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Bolag Alecta 1) 100,0 100,0 143,3 148,1 AMF Pension 2) 101,3 101,4 161,5 154,2 AMF Pension ny trad försäkring 100,1 100,5 AMF Pension SAF-LO ny 3) 101,4 101,0 Folksam Liv 124,8 128,7 174,6 184,4 KPA Pensionförs 1) 100,3 100,2 150,2 157,0 LF Liv Gamla Trad 120,2 123,7 LF Liv Nya Trad 119,6 123,9 SEB TL Gla 124,4 127,4 Skandia Livf. 115,6 120,4 137,1 141,8 Änke- och Pupillkassan 168,7 178,8 Pensionstilläggsmetod TOTALT 110,8 112,5 144,8 149,6 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent Konsolideringsnivå Återbäringsränta q4 2011q3 2012q2 2013q1 2013q4 2014q3 0 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering och bolagsdata insamlad av Svensk Försäkring (26)

9 Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premierna för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Tabell 6. Nyteckningspremier och inbetalda premier för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Alecta 1 922, ,9 326,0 213, , ,2 AMF Pension 1 734, ,7 646,2 108, , ,9 Avanza 191, , , , ,9 Bliwa 47,0 30,9 162,5 189,4 Brummer Life 38,8 56,0 108,2 101,5 486,8 338,4 Cardif Nordic 8,7 19,2 88,0 119,5 Danica 420,4 314, , , , ,7 Folksam 3 566, , , , , ,4 FL Gruppförs 511,5 523,3 Folksam Fondförs 754,5 916,2 995, , , ,2 Folksam Liv 915,8 998, , , , ,9 Folksam LO Fondförs 265,9 270, , ,9 KPA Livförs 505,0 320,2 KPA Pensionförs 1 625,2 754, ,0 596, , ,9 SalusAnsvar 4,8 1,2 116,8 39,1 Handelsbanken 591,3 730, , , , ,3 If Liv 46,5 51,3 84,2 88,6 IKANO 14,6 13,0 54,7 50,5 Länsförsäkringar 957, ,4 364,6 312, , ,2 LF Fondliv 890, ,9 364,4 310, , ,2 LF Liv 67,4 24,5 0,2 1, , ,0 LF GruppLiv AB 220,3 770,0 Movestic 645,8 544,0 742,9 504, , ,6 Nordea Liv 531,3 968, , , , ,1 Nordea Livförsäkring 486,9 950, , , , ,6 Nordea Utland 44,4 17,1 584,4 146, ,1 698,5 Nordnet 70,3 89,2 950, , , ,6 PP Pension Fond 11,0 11,7 0,8 1,1 118,9 86,1 SEB 1 055, , , , , ,3 SEB Life 1 469,5 731, , ,7 SEB Pension 1 043, ,4 387,1 465, , ,3 SEB TL Gla 11,8 22,4 0,0 0,0 913,6 805,3 Skandia 1 960, , , , , ,9 Royal Skandia 864,7 536,0 864,7 536,0 Skandia Fondf. 594,1 563, , , , ,0 Skandia Livf , , , , , ,9 SPP 1 051,0 960,9 534,6 531, , ,7 Euroben L&P 125,7 67,6 SPP Liv 232,3 82,3 344,7 200, , ,6 SPP Pension 818,7 878,7 189,9 330, , ,5 Storebrand sv filial 13,2 Sv Handel Fond 19,8 20,4 19,3 21,5 74,2 81,8 Swedbank Försäkring 711, , , , , ,0 Trygg-Hansa 27,5 23,5 407,9 344,9 VFF Fond 12,6 0,7 35,8 47,5 Änke- och Pupillkassan 1,1 2,6 9,2 11,5 TOTALT , , , , , ,9 Ej konkurrensutsatta Alecta 797,5 537,6 417,9 400, , ,2 AMF Pension 1 316,1 Bliwa 4,2 1,8 Folksam Liv 60,4 55,7 21,2 12, , ,4 Skandia Livf. 7,8 5,3 236,1 245,2 St Erik Liv 85,4 70,4 TOTALT 865,6 598,6 439,2 412, , , (26)

10 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag I detta avsnitt redovisas avflyttat och inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser. En del av detta avser endast flyttar inom bolag eller inom koncern. Frågor kring vilka omständigheter som ligger bakom avflyttat kapital och inflyttat kapital svarar respektive bolag själva på. Tabell 6A. Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag jämfört med föregående år i miljoner kronor. Avflyttat kapital Inflyttat kapital Netto inflyttat Bolag 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Alecta 842,7 534,6 271,5 260,3-571,2-274,2 AMF Pension 1 841, , ,0 471,1-309, ,2 Avanza 55,0 158,6 619,2 949,0 564,2 790,4 Brummer Life 23,1 47,1 93,4 136,3 70,3 89,3 Danica 565,0 811,4 944,6 751,0 379,5-60,5 Folksam 868, , , , ,5-958,5 Folksam Fondförs 123,0 257,5 351,0 290,1 228,0 32,6 Folksam Liv 269,0 170,2 733,7 618,1 464,6 447,8 Folksam LO Fondförs 455,7 886,3 886,8 409,9 431,2-476,4 KPA Pensionförs 19, ,1 9,4 127,6-9,7-962,5 SalusAnsvar 1,6-1,6 Handelsbanken 816,5 853, , ,7 851, ,7 Länsförsäkringar 3 524, , , , , ,6 LF Fondliv 884, , , , ,3 349,3 LF Liv 2 639, ,7 15,7 22, , ,9 Movestic 663,0 804,3 690,8 598,7 27,8-205,6 Nordea Liv 603,0 650, , , , ,8 Nordnet 57,5 68,8 328,4 614,9 270,9 546,1 PP Pension Fond 3,1 6,6 19,6-3,1 13,0 SEB 3 039, , , , , ,1 SEB Life 108,4 84,3 108,4 84,3 SEB Pension 2 954, , , , , ,9 SEB TL Gla 84,7 35,6-84,7-35,6 Skandia 3 330, , , ,9 424,1 962,5 Skandia Fondf , , , ,8-299, ,4 Skandia Livf. 882,3 760, , ,2 723, ,9 SPP 3 687, , , , , ,9 SPP Liv 2 088,2 971,3 293,2 237, ,0-733,4 SPP Pension 1 578, , , ,9 263,4-738,5 Storebrand sv filial 21,1-21,1 Sv Handel Fond 7,4 23,2 1,5 0,5-5,9-22,7 Swedbank Försäkring 751, , , ,0 495,9 386,2 VFF Fond -3,0 2,8 18,9 8,8 21,9 6,0 TOTALT , , , ,0 988, ,5 Under det fjärde kvartalet 2014 genomförde Nordea Liv en beståndsöverlåtelse på 12,2 miljarder kronor från Nordea Liv i Finland (26)

11 Nyteckningspremier och inbetalda premier för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premierna för grenen fondförsäkring. Premierna är uppdelade i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfalls-försäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Tabell 7. Nyteckningspremier och inbetalda premier i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 AMF Pension 504,7 396,2 11,4 22, , ,1 Avanza 13,4 39,2 203,2 146,0 Danica 400,1 298,6 200,4 176, , ,9 Folksam 1 039, ,3 996, , , ,3 Folksam Fondförs 754,5 916,2 995, , , ,2 Folksam Liv 11,6 10,2 1,4 3,0 73,5 87,8 Folksam LO Fondförs 265,9 270, , ,9 KPA Pensionförs 7,1 14,8 402,9 733,3 Handelsbanken 565,2 705,9 328,0 408, , ,9 Länsförsäkringar 783,7 909,7 355,7 306, , ,6 Movestic 612,9 518,4 205,3 181, , ,9 Nordea Liv 344,7 320,7 321,3 173, , ,9 Nordea Livförsäkring 300,2 303,6 46,4 35, , ,6 Nordea Utland 44,4 17,1 274,9 137, ,2 665,3 Nordnet 20,7 20,6 3,4 4,0 88,3 115,3 SEB 977, ,6 387,1 465, , ,9 Skandia 482,3 504,8 423,4 301, , ,4 SPP 818,7 838,4 189,9 291, , ,2 SPP Pension 818,7 838,4 189,9 291, , ,2 Storebrand sv filial 2,2 Swedbank Försäkring 527,0 911,7 632,2 867, , ,7 Övr. svenska bolag 69,6 87,5 140,9 124,8 715,6 538,8 Brummer Life 38,8 56,0 108,2 101,5 486,8 338,4 PP Pension Fond 11,0 11,1 0,8 1,1 118,9 71,1 Sv Handel Fond 19,8 20,4 19,3 21,5 74,2 81,8 VFF Fond 12,6 0,7 35,8 47,5 TOTALT 7 146, , , , , , (26)

12 Nyteckningspremier och inbetalda premier för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för övrig livförsäkring. Premierna är uppdelade i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Inbetalda premier Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Alecta 1 922, ,9 326,0 213, , ,2 AMF Pension 1 229, ,5 634,8 86, , ,8 Avanza 191, , , , ,9 Bliwa 47,0 30,9 162,5 189,4 Cardif Nordic 8,7 19,2 88,0 119,5 Danica 20,4 15, , , , ,8 Folksam 2 527, , , , , ,2 FL Gruppförs 511,5 523,3 Folksam Liv 904,2 988, , , , ,0 KPA Livförs 505,0 320,2 KPA Pensionförs 1 618,1 739, ,0 596, , ,6 SalusAnsvar 4,8 1,2 116,8 39,1 Handelsbanken 26,1 24,1 754,3 980, , ,4 If Liv 46,5 51,3 84,2 88,6 IKANO 14,6 13,0 54,7 50,5 Länsförsäkringar 173,7 118,6 8,9 6, , ,6 LF Fondliv 106,3 94,2 8,7 4,2 277,3 377,6 LF Liv 67,4 24,5 0,2 1, , ,0 LF GruppLiv AB 220,3 770,0 Movestic 32,9 25,7 537,6 322,9 783,7 609,7 Nordea Liv 186,6 647, , , , ,3 Nordea Livförsäkring 186,6 647, , , , ,1 Nordea Utland 309,5 9,1 538,9 33,2 Nordnet 49,6 68,6 947, , , ,3 SEB 77,5 85, ,6 731, , ,4 SEB Life 1 469,5 731, , ,7 SEB Pension 65,7 62,8 660,8 663,4 SEB TL Gla 11,8 22,4 0,0 0,0 913,6 805,3 Skandia 1 477, , , , , ,5 Royal Skandia 864,7 536,0 864,7 536,0 Skandia Fondf. 111,7 58, , , , ,6 Skandia Livf , , , , , ,9 SPP 232,3 122,5 344,7 239, , ,5 Euroben L&P 125,7 67,6 SPP Liv 232,3 82,3 344,7 200, , ,6 SPP Pension 40,3 39,2 417,3 Storebrand sv filial 10,9 Swedbank Försäkring 184,9 136, , , , ,3 Trygg-Hansa 27,5 23,5 407,9 344,9 Änke- och Pupillkassan 1,1 2,6 9,2 11,5 Övr. svenska bolag 0,6 14,9 TOTALT 8 286, , , , , , (26)

13 Marknadsandel för nyteckning och inbetalda premier Marknadsandelen för nyteckning beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Inbetalda premier Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 AMF Pension 6,7 4,6 5,1 4,9 Avanza 0,0 0,0 0,4 0,2 Danica 5,6 3,7 3,9 3,7 Folksam 15,0 16,6 14,5 16,8 Folksam Fondförs 11,3 13,1 7,2 9,3 Folksam Liv 0,2 0,1 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 3,5 3,1 6,4 6,1 KPA Pensionförs 0,1 0,2 0,7 1,2 Handelsbanken 7,9 8,7 8,3 8,2 Länsförsäkringar 10,8 10,9 11,6 10,7 Movestic 8,4 6,2 3,5 3,8 Nordea Liv 5,0 3,9 5,3 5,0 Nordea Livförsäkring 4,0 3,6 3,1 3,9 Nordea Utland 1,0 0,4 2,2 1,1 Nordnet 0,3 0,2 0,2 0,2 SEB 13,4 15,9 17,2 16,3 Skandia 6,9 6,2 9,8 9,0 SPP 11,1 10,1 8,6 8,0 SPP Pension 11,1 10,1 8,6 8,0 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 7,8 11,6 10,6 12,4 Övr. svenska bolag 1,1 1,2 1,3 0,9 Brummer Life 0,7 0,8 0,9 0,5 PP Pension Fond 0,1 0,1 0,2 0,1 Sv Handel Fond 0,3 0,3 0,1 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,1 0,1 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Inbetalda premier Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Alecta 18,2 15,5 11,2 10,7 AMF Pension 12,0 15,6 12,7 11,7 Avanza 1,1 3,2 6,9 7,9 Bliwa 0,4 0,3 0,1 0,1 Cardif Nordic 0,1 0,2 0,1 0,1 Danica 1,7 1,8 3,5 3,8 Folksam 27,2 20,7 16,9 18,1 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,5 0,4 Folksam Liv 10,3 13,9 5,9 9,4 KPA Livförs 0,0 0,0 0,5 0,2 KPA Pensionförs 16,9 6,8 10,0 8,0 SalusAnsvar 0,0 0,0 0,1 0,0 Handelsbanken 0,9 1,0 2,7 2,9 If Liv 0,4 0,4 0,1 0,1 IKANO 0,1 0,1 0,0 0,0 Länsförsäkringar 1,6 1,0 3,5 2,8 LF Fondliv 1,0 0,8 0,2 0,3 LF Liv 0,6 0,2 3,1 1,9 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,2 0,6 Movestic 0,8 0,5 0,7 0,5 Nordea Liv 4,7 9,5 8,0 10,0 Nordea Livförsäkring 4,4 9,5 7,5 9,9 Nordea Utland 0,3 0,0 0,5 0,0 Nordnet 1,3 2,1 3,7 4,6 SEB 2,1 1,4 4,2 3,0 SEB Life 1,4 0,6 2,8 1,9 SEB Pension 0,6 0,5 0,6 0,5 SEB TL Gla 0,1 0,2 0,8 0,6 Skandia 21,1 23,0 17,3 18,0 Royal Skandia 0,8 0,5 0,8 0,4 Skandia Fondf. 3,1 2,0 3,7 2,8 Skandia Livf. 17,2 20,5 12,9 14,8 SPP 2,5 1,3 2,1 1,4 Euroben L&P 0,0 0,0 0,1 0,1 SPP Liv 2,5 0,9 2,0 1,1 SPP Pension 0,0 0,4 0,0 0,3 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 3,3 2,2 5,8 4,1 Trygg-Hansa 0,3 0,2 0,4 0,3 Änke- och Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 Övr. svenska bolag 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100, (26)

14 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar nyteckningspremierna (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Nyteckningspremierna redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar nyteckningspremier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT (26)

15 Inbetalda premier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar de inbetalda premierna för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. De inbetalda premierna är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 14. Inbetalda premier i miljoner kronor, fondförsäkring Inbetalda premier Procentuell andel Fondförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 15. Inbetalda premier i miljoner kronor, övrig livförsäkring Inbetalda premier Procentuell andel Övrig livförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Inbetalda premier i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Inbetalda premier Procentuell andel Fond- och Övrig livförsäkring 13q2-14q1 14q2-15q1 13q2-14q1 14q2-15q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT (26)

16 Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelarna beräknas schablonmässigt genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med tio för att bättre återspegla en årssiffra. Uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar. Marknadsandelarna omfattar premier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 2. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär Alecta 9,0% SEB 7,5% Nordea Liv 7,2% Swedbank Försäkring 6,2% Länsförsäkringar 5,2% Danica 2,6% Avanza 1,9% AMF Pension 10,9% Annan 14,2% Movestic 2,9% Nordnet 1,3% Övriga 1,2% Skandia 15,9% Handelsbanken 4,3% SPP 5,0% Folksam 19,0% Diagram 3. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folksam Skandia AMF Pension Alecta SEB Nordea Liv Swedbank Försäkring Länsförsäkringar SPP Handelsbanken Movestic Danica Avanza Nordnet Övriga (26)

17 Marknadsandelar av inbetalda premier för livförsäkring I marknadsandelar av inbetalda premier för livförsäkring ingår både gamla och nya försäkringar. Marknadsandelarna gäller för konkurrensutsatt affär. Totalt uppgick de inbetalda premierna till MSEK. Marknadsandelarna omfattar inbetalda premier tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 4. Marknadsandelar i procent för inbetalda premier för både gamla och nya försäkringar Alecta 7,3% Nordea Liv 8,4% SEB 7,2% Swedbank Försäkring 6,7% Avanza 5,5% Länsförsäkringar 5,3% SPP 3,5% Nordnet 3,2% AMF Pension 9,6% Annan 17,3% Danica 3,8% Movestic 1,5% Övriga 0,7% Handelsbanken 4,6% Skandia 15,1% Folksam 17,6% Diagram 5. Marknadsandelar i procent för inbetalda premier för både gamla och nya försäkringar 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folksam Skandia AMF Pension Nordea Liv Alecta SEB Swedbank Försäkring Avanza Länsförsäkringar Handelsbanken Danica SPP Nordnet Movestic Övriga (26)

18 Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 17. Premier totalt för hela branschen i miljoner kronor Procentuell förändring Fondförsäkring, inbetalda premier Fondförsäkring, inflyttat kapital Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt, inbetalda premier Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt, inflyttat kapital Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt, fribrevsuppräkning Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt, inbetalda premier Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt, fribrevsuppräkning Summa premieinkomst livförsäkring Skadeförsäkring i skadebolagen exkl AFA Sjuk Skadeförsäkring, AFA Sjukförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen* Summa premieinkomst skadeförsäkring TOTALT * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring samt Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador Diagram 6. Premieinkomst för livförsäkring sedan 2009 mdrsek Diagram 7. Premieinkomst för livförsäkring sedan 2009 uppdelat på fond- och övriga livförsäkringar mdrsek Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt (26)

19 Diagram 8. Premieinkomst för skadeförsäkring sedan mdrsek AFA Sjuk sänkte premien till 0 kr för Under 2012, 2013 och 2014 har bolaget återbetalat ackumulerade premier till arbetsgivare. Dessa visas som negativa premier i statistiken. Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador Diagram 9. Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar mdrse K F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga F&F = Företag och Fastighet, H&V = Hem och Villa, MAT = Fartyg, Transport och Luftfart, S&O = Sjuk och Olycksfall. Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador (26)

20 Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna mäts i procent. Separat hemförsäkring tecknas i första hand av lägenhetsinnehavare och omfattar främst lösöre. Villahemförsäkring tecknas i första hand av villaägare och omfattar både lösöre och egendom. Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Diagram 10. Separat hemförsäkring i procent 60% 50% 40% 48,8 48,7 30% 25,2 25,4 20% 10% 0% 11,0 10,9 10,1 10,5 3,4 3,0 1,5 1,5 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Dina federationen Diagram 11. Villahemförsäkring i procent 50% 40,0 40,5 40% 30% 28,4 28,5 20% 10% 0% 12,4 12,6 10,7 10,9 5,2 4,9 3,4 2,7 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna Diagram 12. Fritidshusförsäkring i procent 50% 41,1 41,0 40% 30% 20% 10% 0% 23,4 23,5 16,7 16,9 12,0 12,1 5,1 5,0 1,7 1,4 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina federationen Moderna Tabell 18. Antal försäkringar Försäkringsgren Separat hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Separat båtförsäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

21 Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Siffrorna i diagrammen är i procent. Diagram 13. Separat båtförsäkring i procent 40% 30% 29,1 29,4 20% 18,8 18,7 16,1 16,1 16,2 15,8 12,3 12,7 10% 5,0 4,8 2,4 2,4 0% Länsförsäkringar Moderna Svenska Sjö If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam Dina federationen Diagram 14. Antalet försäkrade personbilar i procent 40% 34,3 35,5 35% 30% 25% 23,9 23,9 21,5 21,1 20% 15% 10% 13,7 13,1 5% 3,4 3,3 3,2 3,1 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina federationen Diagram 15. Antalet försäkrade övriga fordon i procent 60% 48,7 49,3 50% 40% 30% 20% 17,2 17,1 11,6 11,4 10,7 10,4 10% 6,2 6,3 5,5 5,4 0% Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Folksam Dina federationen Moderna Tabell 19. Antal försäkrade fordon Personbilar Övriga fordon Bolag Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Dina federationen Moderna TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

22 Marknadsandelar för skadeförsäkring Marknadsandelarna baseras på premieinkomst för skadeförsäkring för samtliga försäkringsgrenar och omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Diagram 16. Marknadsandelar i procent, skadeförsäkring 35% 30% 29,9 30,3 25% 20% 18,2 18,3 16,5 16,4 15,7 15,6 15% 11,1 11,2 10% 5% 3,5 3,0 2,6 2,6 2,5 2,5 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina federationen Captivebolag Övriga Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador (26)

23 Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 20. Premieinkomst för olika försäkringsgrenar miljoner kronor Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur Avgångsbidrag Övrigt TOTALT Länsförsäkringar (5 504) (4 065) (2 956) (4 378) (1 514) (1 717) 113 (94) (20 227) If Skadeförsäkring (1 817) (1 963) (1 668) (5 181) 942 (867) 320 (309) 2 (2) 484 (474) (12 281) Folksam 562 (493) (3 748) (1 246) (3 077) (1 594) 582 (523) 401 (450) 4 (3) (11 136) Trygg-Hansa (1 743) (1 796) (1 444) (2 588) (2 944) 87 (105) (10 619) Moderna 464 (531) 435 (555) 346 (379) 473 (532) 99 (127) 316 (216) (2 340) Dina federationen 508 (486) 477 (460) 292 (310) 487 (437) 31 (31) 64 (57) 2 (2) (1 783) Sakförsäkring, Captivebolag (1 557) 6 (4) 23 (10) 48 (49) 51 (83) (1 703) Gjensidige 305 (375) 120 (46) 264 (163) 471 (305) (889) Zurich 892 (974) 19 (27) 21 (32) 76 (5) 57 (53) (1 092) Landstingen (950) (950) Anticimex 71 (53) 663 (677) 734 (730) Solid (0) 302 (356) (70) 73 (148) 124 (101) 5 (5) 11 (13) 515 (693) Unionen 408 (381) 408 (381) PRI 406 (106) 406 (106) Övr. utländska bolag 50 (55) 2 (0) -1 (1) 282 (259) 63 (74) 396 (389) Övriga 109 (179) 53 (45) 197 (170) 360 (393) Sveland Djur 322 (290) 322 (290) Cardif Nordic 184 (219) 81 (70) (0) 265 (290) ERV 238 (271) (3) 238 (274) Falck 195 (158) 1 21 (27) 216 (185) AFA 171 (166) 171 (166) Bliwa Sak 162 (141) 162 (141) Brandkont. 128 (116) 128 (116) GAR-BO 51 (103) 77 (57) 128 (161) IKANO 4 (3) 25 (20) 35 (28) 48 (66) 111 (117) Läkemedel 77 (72) 77 (72) Accept 2 (2) 2 (2) 15 (16) 31 (36) 2 (1) 52 (57) TOTALT (15 011) (14 005) (8 269) (16 847) (7 757) (2 901) (1 159) (1 631) (67 580) Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador I försäkringsgrenen Övrigt ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Transportförsäkring, Fartygsförsäkring, Luftfartsförsäkring samt Kredit- och borgensförsäkring. Raden med Landstingen avser Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Raden med AFA avser AFA Trygghetsförsäkring. AFA Sjukförsäkring är undantagen från denna tabell (26)

24 Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 21. Marknadsandelar för olika försäkringsgrenar i procent Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur Avgångsbidrag Övrigt TOTALT Länsförsäkringar 37,0 (36,7) 29,6 (29,0) 38,2 (35,7) 26,5 (26,0) 19,5 (19,5) 59,0 (59,2) 5,5 (5,7) 30,3 (29,9) If Skadeförsäkring 12,6 (12,1) 14,5 (14,0) 20,3 (20,2) 30,6 (30,8) 11,1 (11,2) 10,2 (10,6) 0,2 (0,1) 23,6 (29,1) 18,3 (18,2) Folksam 3,7 (3,3) 26,3 (26,8) 15,1 (15,1) 17,5 (18,3) 22,1 (20,6) 18,5 (18,0) 35,1 (38,9) 0,2 (0,2) 16,4 (16,5) Trygg-Hansa 11,4 (11,6) 13,8 (12,8) 15,2 (17,5) 15,8 (15,4) 36,8 (38,0) 4,2 (6,5) 15,6 (15,7) Moderna 3,1 (3,5) 3,0 (4,0) 4,2 (4,6) 2,6 (3,2) 1,2 (1,6) 15,4 (13,2) 3,0 (3,5) Dina federationen 3,4 (3,2) 3,3 (3,3) 3,5 (3,8) 2,7 (2,6) 0,4 (0,4) 2,0 (2,0) 0,1 (0,1) 2,6 (2,6) Sakförsäkring, Captivebolag 10,9 (10,4) 0,1 (0,0) 0,1 (0,1) 0,6 (0,6) 2,5 (5,1) 2,5 (2,5) Gjensidige 2,0 (2,5) 0,8 (0,3) 3,2 (2,0) 2,6 (1,8) 0,0 1,6 (1,3) Zurich 5,9 (6,5) 0,2 (0,3) 0,1 (0,2) 0,9 (0,1) 2,8 (3,3) 1,5 (1,6) Landstingen 6,8 (6,3) 1,4 (1,4) Anticimex 0,5 (0,4) 4,5 (4,8) 1,0 (1,1) Solid -0,0 (0,0) 2,1 (2,5) (0,9) 0,4 (0,9) 1,5 (1,3) 0,1 (0,2) 1,0 (1,1) 0,7 (1,0) Unionen 35,6 (32,9) 0,6 (0,6) PRI 19,8 (6,5) 0,6 (0,2) Övr. utländska bolag 0,3 (0,4) 0,0 (0,0) -0,0 (0,0) 3,3 (3,3) 3,1 (4,5) 0,6 (0,6) Övriga 0,7 (1,2) 0,4 (0,3) 9,6 (10,4) 0,5 (0,6) Sveland Djur 10,2 (10,0) 0,5 (0,4) Cardif Nordic 2,2 (2,8) 7,0 (6,0) (0,0) 0,4 (0,4) ERV 1,6 (1,9) (0,0) 0,3 (0,4) Falck 1,1 (0,9) 0,0 1,0 (1,6) 0,3 (0,3) AFA 8,3 (10,2) 0,2 (0,2) Bliwa Sak 14,2 (12,2) 0,2 (0,2) Brandkont. 0,8 (0,8) 0,2 (0,2) GAR-BO 0,3 (0,7) 3,8 (3,5) 0,2 (0,2) IKANO 0,0 (0,0) 0,2 (0,1) 0,4 (0,4) 4,2 (5,7) 0,2 (0,2) Läkemedel 0,5 (0,5) 0,1 (0,1) Accept 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 2,7 (3,1) 0,1 (0,0) 0,1 (0,1) TOTALT 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) Källa: Finansinspektionens kvartalsrapport för skadeförsäkringsföretagen med premier och skador I försäkringsgrenen Övrigt ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Transportförsäkring, Fartygsförsäkring, Luftfartsförsäkring samt Kredit- och borgensförsäkring. Raden med Landstingen avser Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Raden med AFA avser AFA Trygghetsförsäkring. AFA Sjukförsäkring är undantagen från denna tabell (26)

25 Antal anmälda skador Antalet anmälda skador visar antalet skador sedan årets början och jämförs med motsvarande period föregående år. Diagrammet visar antalet anmälda skador rullande 12 månader bakåt i tiden för respektive kvartal. Antalet anmälda skador baseras på månads-statistik som rapporteras till Svensk Försäkring. De bolag som redovisar månadsstatistik är: Dina-gruppen, ERV, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg Hansa. Siffrorna är antal anmälda skador och den procentuella förändringen är jämfört med föregående period. Tabell 22. Hem-, villa-, fritidshusförsäkring och sep. båtförsäkring 2014q1 2015q1 Procentuell förändring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT Brand Inbrott Vatten Storm o natur Diagram 17. Totalt antal anmälda skador kvartalsvis inom kombinerad hemförsäkring, villahemförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring sedan 2006 kvartal Tusental Källa: Svensk Försäkrings Månadsstatistik, Antalet anmälda skador (26)

26 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter som försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Svensk Försäkring. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Även utländska bolags försäljning till svenska kunder inkluderas. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat för att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Svensk Försäkring. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där överskottet ska gå tillbaka till försäkringstagarna. Nyteckning inom fond- och övrig livförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, det vill säga första premien skall vara betald. Försäkringen räknas med i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning och flyttat kapital samt eventuella fribrevsuppräkningar i förmånsbestämd tjänstepension från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Inbetalda premier är premieinkomsten efter avdrag för inflyttat kapital och fribrevsuppräkningar. Redovisande bolag: Livbolagens kollektiva konsolidering: redovisande bolag anges i anslutning till respektive tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt inbetalda premier, livbolag: samtliga bolag redovisade i tabell. Inbetalda premier, skadebolag: samtliga bolag, som redovisar till Finansinspektionen, hela Dinagruppen samt följande utländska bolag: ACE och Zürich. Marknadsandelar, skadebolag: samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell med verksamhet inom respektive försäkringsgren, Svenska Sjö, hela Dina-federationen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Svensk Försäkring Box Stockholm Tel: E-post: (26)

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Snittbetyg: 5,9. De svenska livförsäkringsbolagen. Introduktion

Snittbetyg: 5,9. De svenska livförsäkringsbolagen. Introduktion De svenska livförsäkringsbolagen Januari 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Snittbetyg: 5,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denna analys - branschgenomsnitt Föregående analys branschgenomsnitt Högsta &

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning 2011 Årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Traditionellt pensionssparande i kris

Traditionellt pensionssparande i kris Traditionellt pensionssparande i kris nr 3 2004 årgång 32 Under hösten 2003 sänkte flera livförsäkringsbolag återbäringen på traditionellt pensionssparande eller minskade pågående utbetalningar, samtidigt

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att Innehåll Vad SPP är till för 1 2001 i korthet 2 VDs kommentar 4 Strategier 6 Livförsäkringsmarknaden 8 Den goda ellipsen 9 Detta är SPP 10 Fondförsäkring 12 Kapitalförvaltning 14 Riskhantering 16 Ny försäkringsrörelselag

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva NFT konsolidering 3/2002 Hur allvarliga är problemen och vad gör Finansinspektionen? av Jarl Symreng

Läs mer

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2011 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version FM 12 SM 123, korrigerad version Försäkringsbolagen under 211 Preliminära uppgifter Swedish companies 211. Preliminary data I korta drag Korrigering 212-9-19 Tabell 2.2 har kompletterats med värden avseende

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer