Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005"

Transkript

1 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25

2 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till Finansinspektionen, SOFAB-gruppens bolag samt vissa utländska bolag. Bilaga, sidan 18: Redovisning av Kapitalpension Nyheter sid 7b, 8b och 9a+b, se nedan AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 24. Bolagen redovisar inte statistiken till förbundet. Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Kapitalplaceringar 2 Kapitalplaceringar 3 Kollektiv konsolidering 4 Antal försäkringar 13 Återbäringsräntor o marknadsandelar Totalavkastning 5 Premieinkomst 14 Avkastningsräntor 6 marknadsandelar, totalt (R) Nyteckning & premieinkomst 7a+b Premieinkomst 15 samtliga livbolag (R) marknadsandelar, grenar (R) Nyteckning & premieinkomst 8a+b Antal anmälda skador 16 uppdelat på traditionell livförsäkring & fondföräkring (R) LIV OCH SKADEFÖRSÄKRING Nyteckning & premieinkomst 9a+b Premieinkomst 12 försäkringsgrenar (R) sammanställning (R) Nyteckning diagram (R) 1 Information 17 Premieinkomst diagram (R) 11 och redovisande bolag Bilaga: Kapitalpension 18 ( R ) anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader. Sid 7: 7a: jämförelse med föregående års rullande 12 månader (som tidigare) 7b: jämförelse med föregående Kvartalsstatistik (ev efter vissa justeringar) Sid 8: 8a: jämförelse med föregående års rullande 12 månader (som tidigare) 8b: jämförelse med föregående Kvartalsstatistik (ev efter vissa justeringar) Sid 9: Gamla sidan 9 har delats upp i 9a: nyteckning och 9b: premieinkomst. På båda sidorna finns jämförelse med föregående års rullande 12 månader och föregående Kvartalsstatistik (ev efter vissa justeringar) Sid 15: Försäkringsgrenen Husdjur ersätter MAT Jämförelse av total premieinkomst med föregående års värde.

3 LIV Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkringsbolagens placeringar 2 Övrigt MSEK :4 25:1 25:2 25:3 25:4 Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska , ,7 31,9 Utländska , ,4 29,8 TOTALT , ,2 31,2 Livförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter 1) Övrigt 2) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING 44,2 39,9 3,7 12, ,4 1,6 12,6 AFA Liv 3) 51,4 39,8 3,4 5,4 8 42, Alecta 47,7 38,4 5,8 8, ,7 2,9 15,5 Allm Änke- & Pupillk 39,7 35,8 9,5 15, 323,3 3,9 9, AMF Pension 33, 5,2 5, 11, ,6 1,7 15,7 Avanza Pension 1,3 56,, 42, ,3 466,6 Bliwa 44,7 49,,3 6, 1 523,9 3,1 14,8 FL För Grupp 76, 17,4, 6, ,6 3,3 8, FL Liv AB 72,9 25,8, 1,3 6 57,1-1,3-3,5 Folksam Liv 63,9 27,9 5, 3, ,1 -,3 6,3 Handelsbanken Liv 32, 49,2 1,4 17, ,7-1,9 11,1 Holmia Liv 46,4,, 53,6 178,,2 41,6 If Liv 88,2,, 11,8 48,9 KPA Livförs 72,9 24,2, 2,9 3 68,2-1,7 22,1 KPA Pension 73, 23,7, 3, ,7 1,6 18,2 LF Liv 44,8 44,2 1,3 9, ,1 3,6 13,8 LRF Liv 3, 66,8, 3,2 644,5 9,2-6,3 Moderna Liv, 27,1, 72,9 15,5 34,9 166,2 Nordea L & P 15,6 47,, 37,4 975,5 43,7 97,4 Nordea Liv I 5,9 2,1 4,6 42, ,7, -1,9 Nordnet Pension 6,2 52,9, 4,9 1 41, PPM, 99,8,,2 37,2 2,1 2425,8 Revios 33,6 17,3,2 48,9 689,9-3,4 66,9 Robur Förs,,, 1, 2 764,4 1,6 12,2 SalusAn Gr 6,9,, 93,1 369,8,1-5,3 SalusAn Liv 62,5 1,4, 36, ,7 3,2 2,4 SEB TL Gla 47,7 31,9 7,5 12, ,9 2,4 13,3 SEB TL Nya 86,8,, 13, ,8-7,6-23, Skandia 1,4 84,4, 5, ,6 -,6-3,1 Skandia Liv 38,4 44,4, 17, ,9 2,3 12,9 SPP Liv 52,1 28,9,2 18, , 2,8 SvBr Liv 26,3 1,1, 63,6 75,7,3 3,1 FONDFÖRSÄKRING 1,1 98,5,, ,5 8,4 42,5 AMF Pension, 1,,, 9 743,7 7, 56,6 Danica Fond 1,1 97,5, 1, ,2 18,2 62,1 Folksam LO, 1,,, 11 99,8 6,5 55,6 FolksamFond, 98,5, 1, ,3 8,3 3,8 Handelsbanken Liv, 1,,, ,4 8,8 37,2 KP Fondförsäkring, 98,6, 1,4 722, 9, 53,8 KPA Fond, 98,7, 1, ,3 6,8 52,5 LF Fondliv,1 99,1,, ,6 8,2 4,4 Moderna Liv, 1,,, 2 299, 48,8 348, Nordea L & P, 1,,, 2 646, 195,4 555,9 Robur Förs, 1,,, , 4,2 32,1 SEB TL Fond 4, 95,1,, ,3 9,1 45,8 Skandia, 1,,, 74 39, 6,8 37,6 SPP Liv Fond, 99,4,, ,1 9,8 46,8 TOTALT 36,4 5,5 3, 1, ,9 2,7 17,1 1) Vissa bolag har sitt fastighetsinnehav i dotterbolag. Detta redovisas under Aktier & andelar. 2) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (kassa och banktillgodohavanden, penningmarknadsinstrument, repor som bruttoredovisats) samt lån (direktlån, livförsäk 3) uppgifterna avser ultimo 24 Källa: Finansinspektionens blankett P1A P1A R11-2 -

4 MSEK Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden :4 25:1 25:2 25:3 25:4 Skadeförsäkringsbolagens placeringar Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer SKADE Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska , ,1 16,5 Utländska , ,6 1,3 TOTALT , ,7 9,6 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter 1) Övrigt 2) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % AFA 3) 63, 29,6 3,9 3, , AMFK 61,3 32,6, 6,1 718,3 1,9 5,3 Anticimex 16,,, 84, 112,7 41,3 335,2 Assuransföreningen 4,1 51,6, 8, , 8,5 24,7 Bliwa 23,5 29,6, 46,9 43,1 22,1 BrandfVerket 16,7 69,4 7,5 6,4 1 89,9 6,2 27,1 Brandkontoret 6,7 45,9 38,3 9, ,9 6,5 15,7 Europeiska 5,7,8, 48,5 234,1-2,1-1,4 Folksam 65,5 8,3 3,9 22, ,3 3, 1,9 FPG 57,5 32,6, 9, ,7 2,6 13, GAR-BO 5,5 25,4, 69,1 191,8 17,4 26,8 Göta-Lejon, 75,2, 24,8 16, -56,3-39,9 If Försäkring 65,5 13,9, 2, ,1-3,1 16,6 LRF 47,4 42,2, 1,4 1 21,7 1,4 12,3 Länsförsäkringar 31,6 53,7 5,6 9, ,3 3,3 17,3 Moderna Försäkringar,3 62,1, 37, ,7 1, 65,7 S E B, 18,6, 81, ,2 2,8 2,3 SalusAnsvar 57,4 11,3, 31,3 448,6 3,6 15,1 Sirius Inter 54,9 32,4, 12, ,9-1,7 23,6 Skandiakoncernen,,, 1, 168,1 68,1 44,5 SOFAB-gruppen 22,2 23,7 2,3 51,8 1 22,3 11,9 66,3 StErik,,, 1, 198,1-2,3 17,8 SveLand 24,6 26,2 6,7 42,5 197, -1, -5,9 Telia 52,4,, 47,6 46,7-1,9-29, Tennant 6,8,, 93,2 297,2 76,3 121,4 Trygg-Hansa 67,1 5,4 4,9 22, ,6 1,8 14,4 TOTALT 56,7 28,2 3,4 11, ,3,5 8,8 Bolagnot Länsförsäkringar: Länsförsäkringar Sak Länsbolagen AGRIA Stockholm Re WASA Sak AB WASA Inter AFA: AFA Sjuk AFA Trygg Dina-gruppen Kapitalpalceringar: endast SOFAB/Dina Försäkringar Folksam (konc): Folksam Sak Svenska Konsumentförs. Trygg-Hansa: Aktsam Holmia Trygg-Hansa 1) Vissa bolag har sitt fastighetsinnehav i dotterbolag. Detta redovisas under Aktier & andelar. 2) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto h 3) uppgifterna avser ultimo 24 Källa: Finansinspektionens blankett P1A P1A R12-3 -

5 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolagen Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och fördelade värden. De fördelade värdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och fördelade värden. En konsolideringsnivå över 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än fördelade värden. En konsolideringsnivå under 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är lägre än fördelade värden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Om ett bolags konsolideringsnivå avviker från detta intervall under mer än 36 månader, rekommenderar regelverket att bolaget vidtar särskilda åtgärder. Retrospektivreservmetoden innebär att försäkringstagarnas tillgodohavanden förräntas med en s.k. återbäringsränta. Metoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. Pensionstilläggsmetoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats. Metoden tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Förändringar i livförsäkringsbolegens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Livbolagens tillgångar Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden skulder Fördelade värden Vissa bolag fördelar s.k. villkorad återbäring, vilket gör att begreppet kollektiv konsolidering inte är tillämpligt. Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå % samtliga bolag % Återbäringsränta och konsolideringsnivå % samtliga bolag 1 kv 3 2 kv 2 3 kv 1 3 kv 4 4 kv 3 5 kv 2 1 kv 3 2 kv 2 3 kv 1 3 kv 4 4 kv 3 5 kv 2 Buffertkapital Konsolideringsnivå Konsolideringsnivå Återbäringsränta Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Buffertkapital Konsoliderings- Buffertkapital Konsolideringsnivå nivå MSEK % MSEK % Bolag Alecta ,3 128,5 Allm Änke- & Pupillk ,2 167,4 AMF Pension ,1 121, , 15, Bliwa , 177,8 FL Liv AB ,3 111,4 Folksam Liv ,7 111,4 KPA Pension 1) ,2 1, ,7 18,1 LF Liv ,5 113,6 Nordea Liv I , 11,9 SalusAn Liv ,1 1,9 SEB TL Gla ,1 116, ,3 292,9 SEB TL Nya ,2 11,7 Skandia Liv ,9 19, ,6 122,7 SPP Liv ,4 98, ,5 113,3 TOTALT ,2 112, ,5 128,9 1) KPA Pensions konsolidering är alltid 1 procent, därför att avkastningsräntan sätts in på spararnas konto direkt efter varje kvartal Uppgifterna per 5.9 och 5.12 är uppskattade, preliminära, värden. Källa: Finansinspektionens blankett Kollektiv konsolidering IKL R7-4 - Konsolideringsnivå Återbäringsränta

6 LIV Återbäringsräntor och totalavkastning *) hittills under året tillämpad återbäringsränta på årsbasis Återbäringsräntor i % före skatt och före generella kostnader Aktuell Årsbasis ränta per 31 jan Bolag * 26 AMF Pension Avtalspension SAF-LO 2,5,6 2,8 6,6 12, AMF Privat, ITPK 2,5,6 2,8 6,6 12, FL Liv AB Sparande före , 1,8 4,7 5,3 7, Sparande fr o m , 3,3 4,7 5,3 7, 1) Sparande före , -11,3 4,7 5,3 7, Folksam Liv Sparande före , 1,8 4, 4,2 4,5 Sparande fr o m , 1,8 4, 4,2 4,5 Tecknade fr o m , 1,8 4, 4,2 4,5 Sparande fr o m , 3,3 4, 4,2 4,5 1) Sparande före , -8,3 4, 4,2 4,5 1) Sparande fr o m , -8,3 4, 4,2 4,5 1) Sparande från , -8,3 4, 4,2 4,5 KPA Pension Sparande före ,3 1, 4, 2) Sparande from , 3, 5,3 LF Liv 2,2 3) Sparande före ,5-5,4 4,5 6, Sparande fr o m , 3,6 4,5 6, Nordea Liv I Sparande före ,2,,,, Sparande fr o m , 3, 3, 3, 3, SalusAn Liv 4) Sparande fr o m ,7, -7,3 2,9 2, 4) Sparande före ,7, -7,3 2,9 2, 4) Sparande fr o m , 3, -7,3 2,9 2, SEB TL Gla Sparande fr o m ,,4,3 4,3 5, Sparande t o m ,,4,3 4,3 5, SEB TL Nya Sparande före ,5 1, 1, 3, 3, Sparande fr o m , 3, 3, Skandia Liv Sparande före ,8,7 2,7 4,3 6, Sparande fr o m ,8,7 2,7 4,3 6, Sparande fr o m ,8,7 2,7 4,3 6, Sparande fr o m ,8,7 2,7 4,3 6, Sparande fr o m ,8,7 2,7 4,3 6, Sparande fr o m , 3, 3,1 4,3 6, SPP Liv 2,2 1,5 1,5 1,5 Genomsnitt 2,1,1 1,8 4, 5,2 Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. 1) Folksam och Förenade Liv reallokerade den 1 oktober 23 med högst 1 procent respektive högst 13 procent. Reallokeringen har gått till så att de enskilda spararnas försäkringskapital har sänkts med mellan och 1 procent respektive mellan och 13 procent. Variationen beror på att sparande fr o m är undantaget från sänkningen och att sänkningen av försäkringskapital inte har gått längre ned än till 15 procent av återköpsvärdet. Försäkringsförbundets statistik över återbäringsräntor redovisar alternativen och 1 procent reallokering för Folksam respektive och 13 procent reallokering för Förenade Liv. 2) Ny metod (avkastningsränta) från avser helåret med återbäringsränta första halvåret och avkastningsränta andra halvåret. 3) LF Liv reallokerade den 1 juni 24 med högst 9 procent. De enskilda spararnas försäkringskapital har sänkts som mest med 9 procent. 4) Full reallokering (1%) på hela beståndet under januari 24. Totalavkastning på tillgångar % Prel 31/12 Bolag Alecta -11, 1,4 1,3 2,8 1, 14,3 AMF Pension -1,2 1,8 9,7 3,1 12, 16, FL För Grupp 3,5 8,8 8,7 9,6 7,7 FL Liv AB -3,8 7,9 7,8 1, 9,3 9,6 Folksam Liv -2,4 7,2 7,5 1,4 9,8 9,9 Handelsbanken Liv -7,4 6,3 6,8 8,6 11,7 KPA Livförs,8 5,6 6,1 1,6 7,2 KPA Pension -1,1 6,9 6,4 1, 1,9 LF Liv -1,1 8,5 6,8,5 9,1 14,9 Nordea L & P -,3 6,2 7,8 11,9 Nordea Liv I -9,3 4,5 6,5,3 8, 3,5 Robur Förs 17,5 SalusAn Liv -11,6 3,8 6,1-1,6 4,9 SEB TL Gla -7,5 9,6 1, 2,6 1,8 14,8 SEB TL Nya -2,1 4,1 5,2 1,2 3,9 Skandia Liv -11,7 8,9 8,6 2,1 1,2 13,6 SPP Liv -1,4 5,3 6,,3 8,6 6,6 Genomsnitt -9,8 9,2 9, 2,1 1,1 1,5 Totalavkastning Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation. % Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis Källa: Bolagens Återbäringsränta och Årsredovisningar ARA R1-5 -

7 Avkastningsräntor LIV *) hittills under året Avkastningsränta, som ger upphov Villkorad sidnot återbäring uppnådd avkastning Bolag * Handelsbanken Liv Handelsbanken Liv -7,4 5,64 6,15 1,49 Nordea L & P Premiegaranti: Blandportfölj 6,77 7,95 15,1 Premiegaranti: Ränteportfölj 1,13 4, 2,2 Robur Förs Robur Traditionell Pension 17,5 Genomsnitt -7,4 4,51 6,3 11,32 *) hittills under året uppnådd avkastning till villkorad återbäring, i % före skatt och före generella kostnader Årsbasis Avkastningsränta, som ger upphov till återbäring, i % före skatt och före generella kostnader Årsbasis Bolag * Folksam Liv Valfri placering 6,6 6,87 7,62 KPA Pension 1) KPA Pensionförsäkring 3,78 1,17 LF Liv Nya världen -22,51 12,47 9,59 17,1 Genomsnitt -22,51 9,27 6,75 11,63 1) Ny metod (avkastningsränta) från % 15 Genomsnittlig totalavkastning för de bolag som redovisats ovan Prel 31/ ,44 7,9 7, 12,79 Totalavkastning och avkastningsräntor Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkor. Utgör ej bolagets riskkapital och kan endast nedsättas enligt regler som bolaget fastställt i försäkringsvillkor. Allt kapital är normalt fördelat, ingen buffert. Fastställs normalt utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit, minus den andel som tilldelas aktieägarna. Återbäring, se även sid 5 Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Utgör bolagets riskkapital och kan återtas för att täcka förluster. Ej fördelat kapital (utjämningskapital) i buffert, så kallad kollektiv konsolidering Fördelning av kapitalavkastning Vid beräkning av återbäring /villkorad återbäring förräntas de försäkrades tillgodohavanden. Förräntningen speglar bolagets kapitalavkastning med mer eller mindre utjämning i tiden. Förräntningen kan ske med Återbäringsränta eller Avkastningsränta enligt nedan: Återbäringsränta Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella konsolidering Avkastningsränta Avkastningsräntan fastställs utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit och varierar med svängningarna på kapitalmarknaden Totalavkastning Avkastningsränta (villkorad återbäring) Avkastningsränta (återbäring) Källa: Bolagens Avkastningsränta och Årsredovisningar ARA R3-6 -

8 OBS: Jämförelse med föregående år Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 24:IV och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 25:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV Alecta 549,6 5,6 552,5 5,2 196,8 1,7 73,7,3 5,1 4, ,3 5, ,6 4,5 AMF Pension 825,4 8, ,1 12, ,2 14,9 965,2 3,3 9, 1,3 1 88, 1, , 8,2 Aspis liv 1,3, 6,8,1,,1 175,4,2 187,1,2 Avanza 893,8 3,1, ,2 1,2 Bliwa 29,2,3 24,4,2,3,2 99,1,1 18,2,1 Danica 323,8 3,3 281,2 2,7 35,8 3, 1 83,4 3,7 3,2 2,9 876,5,9 1 93,2 1,6 Folksam 89, 9, 1 278,5 12,1 976,7 8, ,1 4,2 8,9 1, ,3 16, ,5 13,2 FL För Grupp,,,2,,, 457,9,5 452,4,4 FL Liv AB 3,8, 2,8,,, 264,7,3 23,,2 Folksam Liv 284,6 2,9 187,5 1,8 598,4 5,1 394,9 1,4 3,1 1, ,2 5, ,6 3,9 Folksam LO 169,5 1,7 312,3 3, 1,5 2, ,7 1, ,1 1,4 FolksamFond 92,2,9 119,6 1,1 19,2,9 356,4 1,2,9 1,2 877,2, ,2,9 KPA Fond 2,9,2 47,1,4 1,4,,2,4 412,4,4 898,6,7 KPA Livförs 1 143,6 1, ,5,9 KPA Pension 318,9 3,2 69,1 5,8 269,2 2,3 458,4 1,6 3,1 4, ,7 5,7 5 86,1 4,7 Handelsbankskonc. 98,9 9,9 1 44,9 9, ,7 16, ,5 8,4 1,6 9, ,3 13, ,5 11,3 Handelsbanken Liv 458,1 4,6 535,1 5,1 1 25,4 8,8 1 68,9 5,8 5,1 5,2 5 46,4 5, ,6 5,2 SPP Liv 272,3 2,8 272,5 2,6 78,7 6,7 68,6 2,1 3,2 2, ,8 5, 4 45,7 3,5 SPP Liv Fond 25,4 2,5 237,4 2,3 11,6,9 159,,5 2,4 1, ,1 3, ,2 2,6 Holmia 15,3,2 14,5,1,1,1 25,8,2 258,7,2 KAF,1,, 7,4, KP Fond 7,1,1 6,4,1 4,8, 2,1,,1, 7,2,1 72,4,1 LRF 3,8, 4,4,,, 82,,1 83,4,1 Länsförsäkringar 1 256, 12,7 1 52, 1, 677,9 5,8 89,2 2,8 12, 8,4 8 73,2 8,9 9 42, 7,6 LF Fondliv 587,6 5,9 413,3 3,9 285,2 2,4 378,9 1,3 5,6 3, ,6 3, ,5 3, LF Liv 668,4 6,8 638,7 6,1 392,7 3,4 43,4 1,5 6,4 5, ,8 5, ,7 4,6 SvBr Liv 2,8, 2,8, Moderna Försäkringar 185, 1,9 194,7 1,8 276,9 2, ,9 4,1 1,9 2,3 445,3, ,5 1,3 Nordeakoncernen 134,5 1,4 154,7 1,5 235,7 2, 2 3,9 6,9 1,4 2, ,3 2, 4 64,5 3,3 Nordea L & P 79,5,8 114,2 1,1 95,5, ,7 6,7,8 2,3 412,5, , 2,2 Nordea Liv I 37,5,4 28,8,3,,,,,3,2 95,6,9 828,,7 Nordea LivSF 17,5,2 11,6,1 14,2 1,2 61,3,2,3,1 649,1,7 553,5,4 Nordnet 662,6 2,3, ,8,9 Robur Försäkring 578, 5,8 662, 6,3 71,7 6, 2 584, 8,9 5,9 6, ,9 6, ,5 8,9 S E B 2 158,9 21, ,8 17, ,1 12,2 7 58,7 26,1 2,8 19, , 14, ,5 17,3 SEB TL Fond 1 957,9 19,8 1 88,6 17, ,3 11, ,6 26, 18,9 19,1 1 95,3 1, ,2 15, SEB TL Gla 24,2,2 1,3,1 6,5,1 6,5,,2, ,7 2, ,5 1,7 SEB TL Nya 176,9 1,8 44,9,4 33,3,3 19,6,1 1,6, ,1 1,2 726,8,6 SalusAnsvar 16,9 1,1 26,4,2,, 1,,2 578,9,6 547,6,4 SalusAn Gr 15,4 1,1 26,2,2 1,,2 252,8,3 253,6,2 SalusAn Liv 1,5,,1,,,,, 326,1,3 294,1,2 Skandiakoncernen 1 856,4 18,8 2 91,4 19, ,8 27, ,6 25,9 19,6 21,2 2 23,3 2, , 19,6 Skandia 1 7,5 1, ,2 1,7 826,1 7,1 3 13,8 1,8 9,9 1, ,9 8, ,1 8,6 Skandia Liv 848,9 8,6 968,2 9, ,7 2, 4 44,9 15,2 9,8 1, ,4 12, ,9 11, Änke- o Pupillkassan,3,,1,,1,,,,, 4,2, 3,9, Övr. svenska bolag,, 1,5,,9,,1,,, 3,7,,7, Banco Fond,,,9,, 3,7, PP Pension Fond 1,5,,1,,,7, SAMTLIGA 9 898,6 1, 1 543,8 1, ,9 1, 29 47,2 1, 1, 1, ,1 1, ,7 1, Traditionell 4 31,1 43, ,7 45, ,6 62, 9 729,6 33,5 45,4 42, ,6 59, ,6 5,3 Fond 5 597,5 56, ,1 54, ,3 38, ,5 66,5 54,6 57, ,5 4, ,2 49,7 Ej konkurrensutsatta AFA Liv 1 374,6 7, ,7 6,9 Alecta 2 161,4 99, ,1 99,1 1 24,9 1, 1 197,4 1, 99,3 99, ,7 74, ,4 74,9 AMF Pension 2 767,8 15,2 2 83,8 17, Bliwa 12,8,1 2,,1 KAF Kollekt. 3,3,2,1 27,7 1,5 KP Fondförsäkring 4,6,2 11,,5,2,5 3,9,2 43,1,3 Skandia Liv 9,3,4 9,4,4,4,4 179,7 1, 121,8,7 LIV Myndigheter PPM 154,7 1, 142,6 1, 55,3 1, 182,7 1, 1, 1, ,4 1, ,1 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-7a -

9 OBS: Jämförelse med föregående kvartal Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 25:III och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 25:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 25:III 25:IV 25:III 25:IV 25:III 25:IV 25:III 25:IV Alecta 524,2 5,1 552,5 5,2 111,6,6 73,7,3 4,4 4, ,9 5, 5 645,6 4,5 AMF Pension 1 28,6 11, ,1 12,2 83,6 4,6 965,2 3,3 1,7 1, ,1 8, , 8,2 Aspis liv 7,1,1 6,8,1,1,1 315,9,3 187,1,2 Avanza 162,7,9 893,8 3,1,1,7 336,3, ,2 1,2 Bliwa 24,1,2 24,4,2,2,2 15,2,1 18,2,1 Danica 272,3 2,6 281,2 2,7 68,1 3,7 1 83,4 3,7 2,8 2, ,7 1,2 1 93,2 1,6 Folksam 1 265,8 12, ,5 12, ,6 6, ,1 4,2 11,4 1, ,5 14, ,5 13,2 FL För Grupp,2,,2,,, 448,6,4 452,4,4 FL Liv AB 2,9, 2,8,,, 245,6,2 23,,2 Folksam Liv 22, 2,1 187,5 1,8 425,2 2,3 394,9 1,4 2,2 1, ,4 4, ,6 3,9 Folksam LO 33,2 2,9 312,3 3, 2,5 2, ,8 1, ,1 1,4 FolksamFond 18,6 1,1 119,6 1,1 272,2 1,5 356,4 1,2 1,1 1,2 1 22,3, ,2,9 KPA Fond 24,1,2 47,1,4 1,4, 1,4,,2,4 452,,4 898,6,7 KPA Livförs 1 181, 1, ,5,9 KPA Pension 66,8 5,9 69,1 5,8 412,7 2,3 458,4 1,6 5,3 4, ,8 5,4 5 86,1 4,7 Handelsbankskonc. 1 18,7 9,9 1 44,9 9, ,1 9, ,5 8,4 9,9 9, ,7 11, ,5 11,3 Handelsbanken Liv 539,9 5,2 535,1 5,1 1 7,1 5,9 1 68,9 5,8 5,3 5,2 5 55,6 5, 6 417,6 5,2 SPP Liv 257,3 2,5 272,5 2,6 569,1 3,1 68,6 2,1 2,6 2,5 4 39,4 4, 4 45,7 3,5 SPP Liv Fond 221,4 2,1 237,4 2,3 135,9,7 159,,5 1,9 1,9 3 75,7 2, ,2 2,6 Holmia 14,2,1 14,5,1,1,1 227,9,2 258,7,2 KAF,5, KP Fond 6,5,1 6,4,1 3,4, 2,1,,1, 7,8,1 72,4,1 LRF 4,1, 4,4,,, 82,7,1 83,4,1 Länsförsäkringar 1 117,1 1,8 1 52, 1, 642,1 3,5 89,2 2,8 9,7 8, ,9 8,2 9 42, 7,6 LF Fondliv 434,6 4,2 413,3 3,9 221,9 1,2 378,9 1,3 3,8 3, ,1 3, ,5 3, LF Liv 682,5 6,6 638,7 6,1 42,2 2,3 43,4 1,5 6, 5, , 5, 5 675,7 4,6 SvBr Liv 3,8, 2,8, Moderna Försäkringar 27,7 2, 194,7 1,8 759,1 4, ,9 4,1 2,3 2,3 1 12,7 1, 1 671,5 1,3 Nordeakoncernen 131,5 1,3 154,7 1,5 419,6 2,3 2 3,9 6,9 1,4 2,6 2 16,8 2, 4 64,5 3,3 Nordea L & P 93,8,9 114,2 1,1 376,6 2, ,7 6,7 1,1 2,3 794,, , 2,2 Nordea Liv I 29,3,3 28,8,3,,,2,2 839,9,8 828,,7 Nordea LivSF 8,5,1 11,6,1 43,1,2 61,3,2,1,1 526,9,5 553,5,4 Nordnet 113,7,6 662,6 2,3,1,5 179,1, ,8,9 Robur Försäkring 633,3 6,1 662, 6, ,5 6, , 8,9 6,2 6, ,3 8, ,5 8,9 S E B 1 874,1 18, ,8 17, ,7 25,5 7 58,7 26,1 19,3 19, , 16, ,5 17,3 SEB TL Fond 1 783,2 17,3 1 88,6 17, ,4 25, ,6 26, 18,5 19, ,6 13, ,2 15, SEB TL Gla 13,8,1 1,3,1 1,7,1 6,5,,1,1 2 32,6 2, ,5 1,7 SEB TL Nya 77,,7 44,9,4 18,6,1 19,6,1,7,3 87,7,7 726,8,6 SalusAnsvar 48,8,5 26,4,2,,,4,2 573,6,5 547,6,4 SalusAn Gr 48,5,5 26,2,2,4,2 266,4,2 253,6,2 SalusAn Liv,3,,1,,,,, 37,3,3 294,1,2 Skandiakoncernen 1 952,3 18,9 2 91,4 19, ,5 31, ,6 25,9 2,8 21, ,5 2, , 19,6 Skandia 1 15,6 9, ,2 1, ,7 11,7 3 13,8 1,8 1,1 1,7 9 56,5 8, ,1 8,6 Skandia Liv 936,7 9,1 968,2 9, ,8 19,7 4 44,9 15,2 1,7 1, , 11, ,9 11, Änke- o Pupillkassan,2,,1,,1,,,,, 4,2, 3,9, Övr. svenska bolag,5, 1,5,,,,1,,,,1,,7, SAMTLIGA 1 37, 1, 1 543,8 1, ,4 1, 29 47,2 1, 1, 1, ,3 1, ,7 1, Traditionell 4 771,2 46, ,7 45, ,3 4, ,6 33,5 45,4 42, ,4 54, ,6 5,3 Fond 5 535,8 53, ,1 54, ,1 59, ,5 66,5 54,6 57,2 5 32,9 46, ,2 49,7 Ej konkurrensutsatta AFA Liv 64,7 3, ,7 6,9 Alecta 2 121,2 99, ,1 99, ,8 1, 1 197,4 1, 99,2 99, ,2 77, ,4 74,9 AMF Pension 2 765,5 16,9 2 83,8 17, Bliwa 2,6,1 2,,1 KAF Kollekt. 1,,, 66,3,4 KP Fondförsäkring 9,5,4 11,,5,4,5 41,2,3 43,1,3 Skandia Liv 7,5,4 9,4,4,3,4 28,3 1,3 121,8,7 LIV Myndigheter PPM 142,8 1, 142,6 1, 15,8 1, 182,7 1, 1, 1, ,8 1, ,1 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-7b -

10 OBS: Jämförelse med föregående år LIV 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 24:IV och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 25:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Bolagsgrupper Nyteckning och premieinkomst uppdelat på traditionell liv- och fondförsäkring Nyteckning 1) Premieinkomst 2) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" (Gamla och nya försäkringar) Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV Traditionell livförsäkring Alecta 549,6 12,8 552,5 11,5 196,8 2,7 73,7,8 11,3 9, ,3 9, ,6 9, AMF Pension 648,3 15,1 879,3 18, ,6 23,2 858,9 8,8 16,2 16, ,6 14, ,7 13,5 Aspis liv 1,3, 6,8,1,,1 175,4,3 187,1,3 Avanza 893,8 9,2 1, ,2 2,4 Bliwa 29,2,7 24,4,5,6,4 99,1,2 18,2,2 Danica 3,9,1,1 2,5, Folksam 586,2 13,6 793,3 16,6 867,6 12, 853,3 8,8 13,4 15, ,5 21, ,8 2,1 FL För Grupp,,,2,,, 457,9,8 452,4,7 FL Liv AB 259,9,4 211,7,3 Folksam Liv 267,3 6,2 184, 3,8 598,4 8,3 394,9 4,1 6,5 3,9 5 22,4 9, 4 98,1 7,8 KPA Livförs 1 143,6 2, 1 181,5 1,9 KPA Pension 318,9 7,4 69,1 12,7 269,2 3,7 458,4 4,7 6,9 11, ,7 9,6 5 86,1 9,4 Handelsbankskonc. 528,9 12,3 554,3 11, ,4 22, ,1 12,5 13,8 11, ,9 13,3 7 43,9 11,8 Handelsbanken Liv 256,6 6, 281,8 5,9 853,7 11,8 66,5 6,2 6,8 5, ,1 4, ,2 4,8 SPP Liv 272,3 6,3 272,5 5,7 78,7 1,8 68,6 6,3 7, 5, ,8 8,4 4 45,7 7, Holmia 15,3,4 14,5,3,3,3 25,8,4 258,7,4 KAF,1,, 7,4, LRF 3,8,1 4,4,,, 82,,1 83,4,1 Länsförsäkringar 668,4 15,5 638,7 13,3 392,7 5,4 43,4 4,4 14,1 11, ,6 9, 5 678,5 9,1 LF Liv 668,4 15,5 638,7 13,3 392,7 5,4 43,4 4,4 14,1 11, ,8 9, 5 675,7 9,1 SvBr Liv 2,8, 2,8, Moderna Försäkringar,3,,8, 151,7 1,6,,3 32,9,1 189,,3 Nordeakoncernen 94,7 2,2 19,5 2,3 6,5,8 95,3 1, 2, 2, ,9 2, 1 321,8 2,1 Nordea L & P 57,2 1,3 8,7 1,7 6,5,8 95,3 1, 1,3 1,6 267,3,5 493,9,8 Nordea Liv I 37,5,9 28,8,6,,,,,7,5 95,6 1,6 828, 1,3 Nordnet 66,1 6,8 1,1 1 11,2 1,8 Robur Försäkring 14,9,3 82,8 1,7 5,9,1 61,7,6,3 1,5 437,3,8 578,6,9 S E B 28, 4,8 129,2 2,7 39,7,5 26,1,3 4,2 2, ,2 6, ,6 5,2 SEB TL Fond 6,9,2 74, 1,5,1 1,3 3,4,1 376,3,6 SEB TL Gla 24,2,6 1,3,2 6,5,1 6,5,1,5, ,7 4, ,5 3,4 SEB TL Nya 176,9 4,1 44,9,9 33,3,5 19,6,2 3,6, ,1 2,1 726,8 1,2 SalusAnsvar 16,9 2,5 26,4,6,, 2,1,5 578,9 1, 547,6,9 SalusAn Gr 15,4 2,5 26,2,5 2,1,5 252,8,4 253,6,4 SalusAn Liv 1,5,,1,,,,, 326,1,6 294,1,5 Skandiakoncernen 848,9 19,7 968,2 2, ,5 32,5 4 45,2 45,3 21,6 24,5 12 8,5 2, ,2 21,9 Skandia 16,8,2,3,,, 21,1,,3, Skandia Liv 848,9 19,7 968,2 2, ,7 32,3 4 44,9 45,3 21,5 24, ,4 2, ,9 21,9 Änke- o Pupillkassan,3,,1,,1,,,,, 4,2, 3,9, SUMMA 4 31,1 1, 4 784,7 1, 7 232,6 1, 9 729,6 1, 1, 1, 58 14,6 1, ,6 1, Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV Fondförsäkring AMF Pension 177,1 3,2 48,8 7,1 57,6 1,3 16,3,6 3, 5, ,4 3, ,3 2,8 Danica 323,8 5,8 277,3 4,8 35,8 7,9 1 83,4 5,6 5,9 5, 876,5 2, ,7 3,1 Folksam 33,7 5,4 485,2 8,4 19,2 2,5 357,8 1,9 5,2 6,8 3 23,8 7, ,7 6,3 FL Liv AB 3,8,1 2,8,,1, 4,8, 18,3, Folksam Liv 17,3,3 3,5,1,3, 5,7, 7,6, Folksam LO 169,5 3, 312,3 5,4 2,8 4, ,7 4, ,1 2,9 FolksamFond 92,2 1,6 119,6 2,1 19,2 2,5 356,4 1,8 1,7 2, 877,2 2, ,2 1,9 KPA Fond 2,9,4 47,1,8 1,4,,3,6 412,4 1, 898,6 1,5 Handelsbankskonc. 452, 8,1 49,6 8,5 282,3 6, ,4 6,4 7,9 8, 5 335,4 13, ,6 1,8 Handelsbanken Liv 21,6 3,6 253,3 4,4 171,7 3,9 1 74,4 5,6 3,6 4,7 2 22,3 5, ,4 5,5 SPP Liv Fond 25,4 4,5 237,4 4,1 11,6 2,5 159,,8 4,3 3, ,1 7, ,2 5,3 KP Fond 7,1,1 6,4,1 4,8,1 2,1,,1,1 7,2,2 72,4,1 Länsförsäkringar 587,6 1,5 413,3 7,2 285,2 6,4 378,9 2, 1,2 5, ,6 8, ,5 6,1 Moderna Försäkringar 184,7 3,3 193,9 3,4 276,9 6,2 1 37,2 5,4 3,5 3,9 412,3 1, 1 482,4 2,4 Nordeakoncernen 39,9,7 45,1,8 175,2 3,9 1 98,6 9,9 1, 3,1 794,4 2, 2 742,6 4,4 Nordea L & P 22,3,4 33,5,6 35,, ,3 9,6,4 2,8 145,2, ,2 3,5 Nordea LivSF 17,5,3 11,6,2 14,2 3,2 61,3,3,5,2 649,1 1,6 553,5,9 Nordnet 2,4,, 2,6, Robur Försäkring 563,1 1,1 579,2 1,1 695,9 15, ,3 13,1 1,5 1, ,6 15, , 17, S E B 1 951, 34, ,6 3, ,3 31, ,6 39,1 34,6 32,4 1 64,9 25, ,9 29,6 Skandiakoncernen 1 7,5 18, 1 123,2 19,5 89,3 18,2 3 13,5 16,2 18, 18, ,9 2, ,8 17,3 Övr. svenska bolag,, 1,5,,9,,1,,, 3,7,,7, Banco Fond,,,9,, 3,7, PP Pension Fond 1,5,,1,,,7, SUMMA 5 597,5 1, 5 759,1 1, 4 437,3 1, ,5 1, 1, 1, 4 133,5 1, ,2 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-8a -

11 OBS: Jämförelse med föregående kvartal LIV 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 25:III och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 25:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Bolagsgrupper Nyteckning och premieinkomst uppdelat på traditionell liv- och fondförsäkring Nyteckning 1) Premieinkomst 2) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" (Gamla och nya försäkringar) Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 25:III 25:IV 25:III 25:IV 25:III 25:IV 25:III 25:IV Traditionell livförsäkring Alecta 524,2 11, 552,5 11,5 111,6 1,5 73,7,8 9,7 9, ,9 9, ,6 9, AMF Pension 833,1 17,5 879,3 18,4 735,8 1,1 858,9 8,8 16,5 16,8 8 96,2 13, ,7 13,5 Aspis liv 7,1,1 6,8,1,1,1 315,9,5 187,1,3 Avanza 162,7 2,2 893,8 9,2,3 1,6 336,3, ,2 2,4 Bliwa 24,1,5 24,4,5,4,4 15,2,2 18,2,2 Danica 2,6,1 3,9,1,,1 1,4, 2,5, Folksam 82, 17,2 793,3 16,6 838, 11,5 853,3 8,8 16,4 15, ,7 21, ,8 2,1 FL För Grupp,2,,2,,, 448,6,8 452,4,7 FL Liv AB 231,1,4 211,7,3 Folksam Liv 213,1 4,5 184, 3,8 425,2 5,8 394,9 4,1 4,6 3, ,3 8,4 4 98,1 7,8 KPA Livförs 1 181, 2, 1 181,5 1,9 KPA Pension 66,8 12,7 69,1 12,7 412,7 5,6 458,4 4,7 11,8 11, ,8 1, 5 86,1 9,4 Handelsbankskonc. 553,9 11,6 554,3 11, ,2 16, ,1 12,5 12,2 11,7 7 27,2 12,3 7 43,9 11,8 Handelsbanken Liv 296,5 6,2 281,8 5,9 629,1 8,6 66,5 6,2 6,5 5, ,8 4, ,2 4,8 SPP Liv 257,3 5,4 272,5 5,7 569,1 7,8 68,6 6,3 5,7 5,8 4 39,4 7,4 4 45,7 7, Holmia 14,2,3 14,5,3,3,3 227,9,4 258,7,4 KAF,5, LRF 4,1,1 4,4,,, 82,7,1 83,4,1 Länsförsäkringar 682,5 14,3 638,7 13,3 42,2 5,7 43,4 4,4 13,2 11, ,8 9, ,5 9,1 LF Liv 682,5 14,3 638,7 13,3 42,2 5,7 43,4 4,4 13,2 11, , 9, ,7 9,1 SvBr Liv 3,8, 2,8, Moderna Försäkringar,4,,8, 151,7 1,6,,3 35,7,1 189,,3 Nordeakoncernen 1,5 2,1 19,5 2,3 68,8,9 95,3 1, 2, 2, ,1 2, 1 321,8 2,1 Nordea L & P 71,2 1,5 8,7 1,7 68,8,9 95,3 1, 1,4 1,6 338,3,6 493,9,8 Nordea Liv I 29,3,6 28,8,6,,,5,5 839,9 1,4 828, 1,3 Nordnet 113,7 1,6 66,1 6,8,2 1,1 179,1,3 1 11,2 1,8 Robur Försäkring 58,8 1,2 82,8 1,7 43,3,6 61,7,6 1,1 1,5 518,7,9 578,6,9 S E B 164, 3,4 129,2 2,7 29,2,4 26,1,3 3, 2, ,3 5, ,6 5,2 SEB TL Fond 73,1 1,5 74, 1,5 1,3 1,3 35,9,6 376,3,6 SEB TL Gla 13,8,3 1,3,2 1,7,1 6,5,1,3,2 2 32,6 3, ,5 3,4 SEB TL Nya 77, 1,6 44,9,9 18,6,3 19,6,2 1,4,8 87,7 1,4 726,8 1,2 SalusAnsvar 48,8 1, 26,4,6,,,9,5 573,6 1, 547,6,9 SalusAn Gr 48,5 1, 26,2,5,9,5 266,4,5 253,6,4 SalusAn Liv,3,,1,,,,, 37,3,5 294,1,5 Skandiakoncernen 936,7 19,6 968,2 2, ,7 49, 4 45,2 45,3 23,5 24, ,9 22, ,2 21,9 Skandia 1,,,3,,, 1,,,3, Skandia Liv 936,7 19,6 968,2 2, ,8 49, 4 44,9 45,3 23,5 24, , 22, ,9 21,9 Änke- o Pupillkassan,2,,1,,1,,,,, 4,2, 3,9, SUMMA 4 771,2 1, 4 784,7 1, 7 311,3 1, 9 729,6 1, 1, 1, 59 68,4 1, ,6 1, Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 25:III 25:IV 25:III 25:IV 25:III 25:IV 25:III 25:IV Fondförsäkring AMF Pension 375,5 6,8 48,8 7,1 94,7,9 16,3,6 5,8 5, ,9 3, ,3 2,8 Danica 269,8 4,9 277,3 4,8 68,1 6,2 1 83,4 5,6 5,1 5, 1 363,3 2, ,7 3,1 Folksam 445,7 8,1 485,2 8,4 273,7 2,5 357,8 1,9 7,1 6, ,8 6, ,7 6,3 FL Liv AB 2,9,1 2,8,,, 14,5, 18,3, Folksam Liv 6,9,1 3,5,1,1, 7,1, 7,6, Folksam LO 33,2 5,5 312,3 5,4 4,6 4, ,8 3, ,1 2,9 FolksamFond 18,6 2, 119,6 2,1 272,2 2,5 356,4 1,8 2, 2, 1 22,3 2, 1 175,2 1,9 KPA Fond 24,1,4 47,1,8 1,4, 1,4,,4,6 452,,9 898,6 1,5 Handelsbankskonc. 464,8 8,4 49,6 8,5 576,9 5, ,4 6,4 7,9 8, 5 71,5 11, ,6 1,8 Handelsbanken Liv 243,4 4,4 253,3 4,4 441, 4,1 1 74,4 5,6 4,3 4, ,8 5, ,4 5,5 SPP Liv Fond 221,4 4, 237,4 4,1 135,9 1,2 159,,8 3,5 3,3 3 75,7 6, ,2 5,3 KP Fond 6,5,1 6,4,1 3,4, 2,1,,1,1 7,8,1 72,4,1 Länsförsäkringar 434,6 7,9 413,3 7,2 221,9 2, 378,9 2, 6,9 5, ,1 7, 3 741,5 6,1 Moderna Försäkringar 27,3 3,7 193,9 3,4 759,1 7, 1 37,2 5,4 4,3 3,9 1 84,9 2, ,4 2,4 Nordeakoncernen 31,,6 45,1,8 35,9 3,2 1 98,6 9,9 1, 3,1 982,6 2, 2 742,6 4,4 Nordea L & P 22,5,4 33,5,6 37,8 2, ,3 9,6,8 2,8 455,7, ,2 3,5 Nordea LivSF 8,5,2 11,6,2 43,1,4 61,3,3,2,2 526,9 1, 553,5,9 Nordnet 2,4,, 2,6, Robur Försäkring 574,5 1,4 579,2 1, ,2 1, ,3 13,1 1,4 1, ,6 16, , 17, S E B 1 71,1 3, ,6 3, ,4 42, ,6 39,1 32,8 32, ,7 29, ,9 29,6 Skandiakoncernen 1 15,6 18, ,2 19, ,7 19,6 3 13,5 16,2 18,6 18, ,6 19, 1 694,8 17,3 Övr. svenska bolag,5, 1,5,,,,1,,,,1,,7, SUMMA 5 535,8 1, 5 759,1 1, 1 888,1 1, ,5 1, 1, 1, 5 32,9 1, ,2 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-8b -

12 LIV Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Exklusive PPM. Summan av Traditionell livförsäkring och Fondförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % * MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt Traditionell livförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt Fondförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt Kapitalpension, se sidan 18, ingår i Kapitalförsäkring ovan. * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-9a -

13 LIV Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar. Exklusive PPM. Traditionell livförsäkring Premieinkomst Fondförsäkring Premieinkomst MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt Summan av Traditionell livförsäkring Premieinkomst och Fondförsäkring MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt Kapitalpension, se sidan 18, ingår i Kapitalförsäkring ovan. * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-9b -

14 Nyteckning Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar 23:IV = Konkurrensutsatt affär 24:IV = Källa: tabell sidan 6 25:IV = (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) LIV Nyteckning 25:IV 12 månaders försäljning (period: se ovan) AMF Pension 1,3% Övriga 1,6% Alecta 4,2% Danica 2,9% Folksam 1,4% Skandiakoncernen 21,2% Robur Försäkring 6,8% Handelsbankskonc. 9,6% Länsförsäkringar 8,4% Nordeakoncernen 2,6% Moderna Försäkringar 2,3% SalusAnsvar,2% S E B 19,5% Nyteckning: tidsserie 3% 12 månaders försäljning (perioder: se ovan) 25% 2% 15% 1% 5% % Skandiakoncernen S E B Folksam AMF Pension Handelsbankskonc. Länsförsäkringar Robur Försäkring Alecta Danica Nordeakoncernen Moderna Försäkringar Övriga SalusAnsvar 23:IV 24:IV 25:IV Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: årlig premie + engångspremie/ IKL R4-1 -

15 Premier Marknadsandelar Premier: totalt premieinflöde för både 23:IV = gamla och nya försäkringar. Konkurrensutsatt affär. 24:IV = Källa: tabell sid 6, kolum längst till höger. 25:IV = LIV Premier 25:IV 12 månaders försäljning (period: se ovan) MSEK SalusAnsvar,4% AMF Pension 8,2% Länsförsäkringar 7,6% Skandiakoncernen 19,6% Moderna Försäkringar 1,3% Robur Försäkring 8,9% Alecta 4,5% Danica 1,6% Handelsbankskonc. 11,3% S E B 17,3% Övriga 2,7% Folksam 13,2% Nordeakoncernen 3,3% Premier: tidsserie 25% 12 månaders uppgifter (perioder: se ovan) 2% 15% 1% 5% % Skandiakoncernen S E B Folksam Handelsbankskonc. Robur Försäkring AMF Pension Länsförsäkringar Alecta Nordeakoncernen Övriga Danica Moderna Försäkringar SalusAnsvar 23:IV 24:IV 25:IV IKL R5-11 -

16 Premier 24:IV = :IV = Premier, totalt hela branschen (MSEK) 24:IV 25:IV Föränd. % (1) Traditionella livförsäkringsbolag ,3 (2) Fondförsäkringsbolag ,7 (3) Traditionell- och Fondförsäkringsbolag ,6 (4) Avtalsförsäkringsbolag, liv Summa livförsäkring ,6 21,5 (5) Skadeförsäkring, individuellt tecknad ,1 (6) Avtalsförsäkringsbolag, skade ,5 därav Avgångsbidragsförsäkring (AGB) ,6 Sjuk- o olycksfallsförsäkring (AGS) ,7 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ,2 (7) Skadeförsäkring i livbolagen* , Summa skadeförsäkring Totalt * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring , , LIV & SKADE Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Fondförs. Trad. & Fond. Avtalsförs. 4 2 F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga 24:IV 25:IV 24:IV 25:IV Bolagstyp 24:IV 25:IV Verksamhetsgren 24:IV 25:IV MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % (1) Trad.liv , ,4 F&F , , (2) Fondförs , , H&V , ,5 (3) Trad. & Fond , ,7 Trafik , ,1 (4) Avtalsförs , ,9 Motor , ,8 Totalt MAT , ,9 S&O , ,1 Kredit 267,5, Husdjur , ,6 Övriga 87,2 18, Totalt Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Källa: Finansinspektionens blanketter P1S och P IKL R6-12 -

17 SKADE Marknadsandelar - antalet försäkringar 31/ / Separat hemförsäkring 5,6 51, ,5 25, 12,2 11,9 9,6 9,5 1,1 1,3 1,2 1,3 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Försäkring Moderna Försäkringar SOFAB-gruppen Antal försäkringar 31/12 24 : Antal försäkringar 31/12 25 : Villahemförsäkring 5 41,1 4, ,2 28,1 12, 12,4 11,6 11,7 6,1 6,1 1, 1, Länsförsäkringar Folksam If Försäkring Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 31/12 24 : Antal försäkringar 31/12 25 : Fritidshusförsäkring 5 43,5 43, ,4 23,2 16,1 16,7 11,6 11,3 4,7 4,8,7,8 Länsförsäkringar Folksam If Försäkring Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 31/12 24 : Antal försäkringar 31/12 25 : Separat båtförsäkring ,9 26,8 19,2 19,5 16,8 17, 15,7 16,1 1,3 9,7 9,7 9,4 1,3 1,4 Länsförsäkringar If Försäkring Svenska Sjö Moderna Försäkringar Folksam Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Antal försäkringar 31/12 24 : Antal försäkringar 31/12 25 : Trafikförsäkring 5 36,7 36, ,9 25,1 17,2 17,3 17,2 17,1 2,3 2,6 1,7 1,8 Länsförsäkringar If Försäkring Trygg-Hansa Folksam SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 31/12 24 : Antal försäkringar 31/12 25 : Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-13 -

18 Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Marknadsandelar - Inbetalda premier SKADE Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier 51 16, ,7 7, % 32,3 3% 3,5 25% 2% 22,5 2,4 18,6 18, Flera bolag ingår i statistiken från 25: ca 4,9% eller 2 7 miljoner kronor. Detta förstärker negativa förändringar och minskar positiva förändringar. 15% 15,8 15,3 1% 7,7 5% 1,9 2,5 2,6 2,2 1,9 2,1 3,2 %,7,7,4,4,2,2 Länsförsäkringar If Försäkring Trygg-Hansa Folksam SOFAB-gruppen Zurich Moderna Försäkringar Europeiska Övr. utländska bolag Assuransföreningen Övriga Källa: Finansinspektionens blankett P1S IKS R1-14 -

19 SKADE Marknadsandelar - vissa försäkringsgrenar Period: Föregående period: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring Övr. utländska Zurich bolag 8,31%,64% If Försäkring 12,23% Moderna Försäkringar Europeiska 3,21% 2,63% Övriga 9,53% Övriga 13,51% Folksam 1,33% Länsförsäkringar 36,79% Trygg-Hansa 12,35% If Försäkring 14,74% SOFAB-gruppen 3,95% Länsförsäkringar 29,9% SOFAB-gruppen 4,13% Trygg-Hansa 15,65% Moderna Försäkringar 4,9% Folksam 26,2% Inbetalda premier MSEK: ,8 Inbetalda premier MSEK: ,1 Föregående period: ,4 Föregående period: 1 8,2 Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Folksam 15,38% Folksam 15,64% Moderna Försäkringar,98% Länsförsäkringar 31,33% Moderna Försäkringar,67% If Försäkring 32,43% Trygg-Hansa 2,94% Trygg-Hansa 2,1% Övriga 1,9% SOFAB-gruppen 1,88% Övriga,95% SOFAB-gruppen 1,41% If Försäkring 28,4% Länsförsäkringar 28,89% Inbetalda premier MSEK: 1 881,5 Inbetalda premier MSEK: ,7 Föregående period: 1 357,4 Föregående period: 11 51,7 Sjuk- och olycksfallsförsäkring Husdjursförsäkring Övriga 9,35% Moderna Försäkringar,13% If Försäkring 6,3% SOFAB-gruppen,53% SveLand 8,79% If Försäkring 1,44% Länsförsäkringar 13,29% Folksam 2,4% Övr. utländska bolag 3,34% Trygg-Hansa 34,37% Folksam 32,97% Länsförsäkringar 6,73% Inbetalda premier MSEK: 4 413,4 Inbetalda premier MSEK: 1 44,9 Föregående period: 3 956,9 Föregående period: 1 284,7 Källa: Finansinspektionens blankett P1S IKS R2-15 -

20 SKADE Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Period: Jan-Dec Period: Jan-Dec %-föränd %-föränd. Komb. Hemförsäkring , , Villahemförsäkring , ,2 Fritidshusförsäkring , ,6 Sep. Båtförsäkring , ,9 Totalt anmälda: , ,3 varav: Brand , , Inbrott , ,6 Vatten , ,9 Storm o natur , ,6 Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik, Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Europeiska,Folksam,If Försäkring,Länsförsäkringar,Trygg-Hansa EmbedSheet Antal dödade resp. skadade personer i samband med trafikförsäkringsskador Anmälda t o m december skadeåret Antal dödade Antal skadade Dödade Skadade MST R

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 1 Tjänstepensionsförs, fond 1 Via valcentral (L1) Undertaking 1 Undertaking 2 2 Övr.

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Catrina Ingelstam Ekonomidirektör Stockholm, 31 augusti 2011 Folksam är ett varumärke - två koncerner som totalt omfattar

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring 2004-09-13 PROMEMORIA FI Dnr 04-3714-399 Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring Av/Kontakt Bertil Sjöö, Telnr 08-787 8065 Sammanfattning: Det är angeläget att allsidigt få

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5 Livbolagens avgifter Livbolagens avgifter 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 UTGÅNGSPUNKTER 5 Ökad öppenhet om avgifter 5 Undersökningens omfattning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva NFT konsolidering 3/2002 Hur allvarliga är problemen och vad gör Finansinspektionen? av Jarl Symreng

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2013 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Delårsöversikt Januari juni 2015

Delårsöversikt Januari juni 2015 Delårsöversikt Januari juni Q1 Q2 Q3 Q4 Folksam 1 Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga

Läs mer