Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor... 2 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 4 Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar... 6 Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar... 8 Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring... 9 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information... 23

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Royal Skandia. Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas ett urval av de förändringar i statistiken som har ägt rum under den senaste tiden och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring Premieinkomstbegreppet i tabellerna 6-16 innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Inflyttat kapital består av enskilda försäkringar som flyttats mellan bolagen samt överlåtelser av hela försäkringsbestånd mellan bolagen. Under det första kvartalet 2012 överläts ett bestånd på 3,1 miljarder kronor från Skandia till Folksam Fondförsäkring. Under 2012 skedde en minskning i livförsäkringspremier, vilket i stora stycken torde ha sin förklaring i att spararna gjorde en omallokering av sitt nysparande från försäkringsprodukter till investeringssparkonto. Investeringssparkonto produceras av banker och framgår därför inte av Branschstatistiken. Under 2013 har trenden vänt och livförsäkringspremierna ökar igen. Skadeförsäkring Den kraftiga nedgången i premieinkomst för skadeförsäkring beror på att AFA Sjukförsäkring i slutet av 2012 betalade tillbaka tidigare inbetalda premier för perioden till arbetsgivarna. Sedan 2009 är dessutom premiesatsen satta till noll.

4 LIV Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q1-q Alecta 12,8 9,6-2,1 11,4 2,8 7,5 Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier***) 22,9 12,6-6,8 16,8 5,5 10,8 inriktning 40% aktier 16,3 10,2-1,9 13,8 3,8 9,2 inriktning 10% aktier 6,4 6,3 5,5 9,2 1,2 6,3 Allmänna Änke- och Pupillkassan 17,2 8,6-2,4 5,7 2,9 6,9 AMF Pension 12,6 9,8 2,4 8,0 3,3 8,0 Bliwa 6,7-2,9 6,9 2,8 FL Gruppförs 7,5 5,2 5,4 6,7 2,1 6,0 Folksam Liv 10,3 8,7 6,5 7,0 2,1 7,7 Liv 1 9,7 8,3 6,0 7,1 2,3 7,4 Liv 2 11,5 9,4 7,5 6,8 1,7 8,2 Sparande med garanti 6,6 4,6 6,5 4,8 0,8 5,2 Sparande utan garanti 19,5 10,6-1,9 9,3 6,0 9,5 KPA Livförs 8,2 4,5 4,8 6,4 2,2 5,8 KPA Pensionförs 12,4 8,2 5,6 7,2 1,9 7,8 Handelsbanken Liv **) 3% årlig garanti -2,1 2,9 3, % slutgaranti 3,8 3,2 6, % årlig garanti 1,7 2,6 7,8 - - Livförvaltning (startdat ) - 3,4-5,0 - - LF Liv Gamla Trad 2,3 4,1 6,5 6,1-3,7 3,3 Nya Världen 24,3 8,9-3,8 12,2 4,1 9,8 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 3,0 0,9 16,1 6,7-2,1 5,3 Tillväxtportföljen 17,9 5,9-2,7 9,5 5,1 7,7 Trygga portföljen 3,8 0,9 1,4 5,2 1,7 2,9 PK FPK 5,2 6,5 8,3 5,3-1,4 5,3 PRI 14,5 9,2-0,8 7,3 2,2 7,1 SEB TL Fond Tjänstepension 7,2 4,0 8,5 6,9-1,3 5,6 Övrig pension 9,3 4,5 10,4 7,7-1,3 6,7 SEB TL Gla 15,1 10,8 1,5 9,9 3,5 9,0 Skandia Liv 16,4 9,4 3,2 7,3 2,1 8,4 Tradliv 16,4 9,4 3,2 7,3 2,2 8,5 GarantiPension Plus (25-åring) 25,4 11,6-3,9 10,4 4,7 10,3 GarantiPension Plus (40-åring) 22,7 10,9-1,8 9,5 4,0 9,8 GarantiPension Plus (55-åring) 19,3 10,1 0,9 8,3 3,0 9,1 SPP Liv Förmånsbestämda 4,1 6,0 8,6 6,6-1,2 5,3 Premiebestämda nyteckning 9,6 7,0 3,3 9,0 1,4 6,7 Premiebestämda stängd 3,9 4,5 9,8 6,4-1,7 5,0 Storebrand Liv 4,6 4,9 4,8 5,6 2,2 4,9 Swedbank Försäkring Traditionell Pension 20,8 9,3-1,1 5,8 3,4 8,2 Trad Pension SAF LO 15,4 12,7-6,3 8,2 3,6 7,2 Viktat genomsnitt 11,9 8,8 2,2 8,7 2,1 7,4 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen **) Sedan 2012 rapporterar inte Handelsbanken Liv totalavkastning ***) Fram till pensionering har Alecta Optimal Pension som förval placeringsinriktning 60 % aktier, 10 % fastigheter och 30 % räntebärande papper. Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning (26)

5 LIV Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se sid 3) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q1-q Folksam Liv Sparande utan garanti 21,9 10,6 1,1 9,2 6,1 10,7 Handelsbanken Liv 3% årlig garanti -2,1 2,8 3,3 2,9 0,4 1,6 3% slutgaranti 3,4 3,0 6,0 3,9 0,4 3,7 5% årlig garanti 1,7 2,6 7,1 3,0 0,7 3,3 Livförvaltning (startdat ) 3,4-5,0 3,6 4,4 Nordea Livförsäkring Premiegaranti: Tillväxtportfölj 17,9 5,9-2,7 9,5 5,1 7,7 Premiegaranti: Trygg portfölj 3,8 0,9 1,4 5,2 1,7 2,9 Trad (Privat & Tjänste) 3,0 0,9 16,2 6,7-2,1 5,3 SPP Liv Förmånsbestämd portfölj 4,1 6,0 8,6 6,6-1,2 5,3 Premiebestämd, nyteckning 8,6 6,3 3,0 8,1 1,4 6,1 Premiebestämd, stängd 3,6 4,2 8,9 5,8-1,7 4,6 Storebrand Liv Storebrand Liv 4,6 3,8 5,9 4,9 2,3 4,8 Swedbank Försäkring Traditionell Pension 20,8 9,3-1,1 5,8 3,4 8,2 Trad Pension SAF LO 12,7-6,3 8,2 3,6 Källa: Bolagsdata Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q1-q Alecta Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier* 22,9 12,5-6,9 16,8 5,7 10,8 inriktning 40% aktier 16,2 10,1-1,9 13,8 4,0 9,2 inriktning 10% aktier 6,4 6,3 5,4 9,1 1,4 6,3 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under uppskovstid 7,4 1,7 8,3 7,7 Övrig traditionell försäkring 29,0 2,5 8,9 6,0 Ny traditionell försäkring, lågrisk 4,1 4,2-0,4 Ny traditionell försäkring, högrisk -8,8 14,7 9,0 Folksam Liv Sparande med garanti 7,4 4,7 3,4 4,4 0,9 4,6 Avtalspension Premiegaranti (45-åring) 9,2-0,8 8,2 7,3 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 11,9 8,3 5,5 7,2 1,8 7,7 LF Liv Nya världen 24,3 8,9-3,8 12,2 4,1 9,8 Skandia Liv GarantiPension Plus (25-åring) 17,7 9,5-2,9 8,5 4,6 8,1 GarantiPension Plus (40-åring) 12,8 8,4-0,5 7,0 3,8 6,9 GarantiPension Plus (55-åring) 6,4 6,9 2,7 5,1 2,7 5,3 *) Fram till pensionering har Alecta Optimal Pension som förval placeringsinriktning 60 % aktier, 10 % fastigheter och 30 % räntebärande papper. Källa: Bolagsdata (26)

6 LIV Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1-q2 Folksam Liv Folksam Liv 5,5 5,7 4,5 4,7 Folksam Liv 2 (fd KP) 9,6 11,0 8,4 6,7 LF Liv Gamla Trad 6,2 4,0 0,0 0,0 Nya Trad 5,0 SalusAnsvar 2,0 1,7 1,0 0,0 SEB TL Fond Tjänstepension 2,0 4,0 4,3 4,5 Övrig 0,3 2,0 2,6 3,0 SEB TL Gla 4,2 5,0 3,0 4,2 Skandia Liv 5,6 5,2 3,5 3,7 Genomsnitt 4,7 4,8 3,6 3,8 Källa: Bolagsdata (26)

7 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden Livbolagens tillgångar skulder av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den totalavkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 LIV Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Bolag Alecta 1) 100,0 100,0 134,6 145,0 Allmänna Änke- och Pupillkassan 153,1 150,9 AMF Pension 2) 101,3 98,2 148,7 151,7 AMF Pension ny trad försäkring 99,4 100,1 AMF Pension SAF-LO ny 3) 101,4 97,7 Folksam Liv 119,2 117,4 156,0 154,3 KPA Pensionförs 1) 100,1 100,1 111,7 111,6 LF Liv Gamla Trad 108,5 106,9 LF Liv Nya Trad 113,8 SalusAnsvar 151,4 165,1 SEB TL Gla 114,9 114,1 Skandia Liv 109,6 108,7 133,1 140,5 TOTALT 107,3 105,6 135,1 144,5 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent Konsolideringsnivå Återbäringsränta q1 2009q4 2010q3 2011q2 2012q1 2012q4 0 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering (26)

9 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 6. Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Alecta 977, ,9 285,1 297, , ,6 Allmänna Änke- & Pupillka 2,8 1,9 0,2 0,0 7,2 8,4 AMF Pension 1 685, ,5 746,0 681, , ,7 Avanza 898, , , ,8 Bliwa 22,9 17,7 122,1 143,9 Brummer Life 34,1 38,3 114,3 135,2 453,1 509,0 Cardif Nordic 5,3 6,9 75,1 82,1 Danica 384,3 434, , , , ,1 Folksam 2 110, , , , , ,2 FL Gruppförs 0,3 0,0 494,7 602,6 Folksam Fondförs 545,4 711,0 532,0 644, , ,2 Folksam Liv 462,3 453,2 914,1 858, , ,2 Folksam LO Fondförs 335,2 237, , ,2 KPA Livförs 461,0 470,0 KPA Pensionförs 767, ,9 395,2 976, , ,9 Handelsbanken 482,9 487,7 623,1 895, , ,5 Handelsbanken Liv 482,9 487,7 232,8 889, , ,6 SHB L&P 390,2 5, ,4 383,9 Holmia 29,1 33,3 384,5 408,2 If Liv 21,9 46,1 48,3 77,1 IKANO Liv 9,4 21,0 25,6 61,5 Länsförsäkringar 1 277, ,3 377,3 380, , ,7 LF Fondliv 855,0 837,2 248,4 377, , ,1 LF Liv 422,7 181,1 128,9 2, , ,7 LF GruppLiv AB 262,1 244,9 Movestic 423,7 447,7 209,3 469, , ,0 Nordea Liv 593,6 611, , , , ,3 Nordea Livförsäkring 491,9 545,5 51,3 243, , ,1 Nordea Utland 101,7 66, , , , ,3 Nordnet 100,5 57,0 732,5 765, , ,7 PP Pension Fond 15,4 11,4 1,7 4,0 96,3 116,3 SalusAnsvar 9,5 8,7 131,5 112,7 SEB Trygg Liv 1 385, ,9 961, , , ,9 SEB Life 482,0 642, , ,8 SEB TL Fond 1 376, ,0 479,2 396, , ,4 SEB TL Gla 8,8 11, , ,7 Skandia 1 914, , , , , ,5 Royal Skandia 1 090,8 861, ,8 861,2 Skandia 620,5 649, , , , ,8 Skandia Liv 1 294, , , , , ,5 SPP 986,8 886,9 448,2 420, , ,2 Euroben L&P 0,6 252,6 223,4 SPP Liv 300,8 234,4 346,6 285, , ,3 SPP Liv Fond 685,8 652,1 101,0 134, , ,8 Storebrand sv filial 0,1 0,4 44,4 29,7 Sv Handel Fond 10,4 19,0 9,1 22,3 47,5 66,3 Swedbank Försäkring 1 071,4 700, , , , ,8 VFF Fond 3,6 12,1 23,2 135,4 TOTALT , , , , , ,8 Ej konkurrensutsatta Alecta 1 166, ,6 367,5 408, , ,8 AMF Pension 1 763, ,3 Bliwa 6,0 4,7 Folksam Liv 1 402, ,5 Skandia Liv 8,0 9,1 239,9 236,0 St Erik Liv 122,9 90,2 TOTALT 1 174, ,7 367,5 408, , ,5 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

10 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring uppdelad i grenen fondförsäkring. Premieinkomsten är uppdelat i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 7. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 AMF Pension 300,1 415,6 17,2 21, , ,7 Avanza 26,0 14,1 220,0 235,9 Danica 364,9 416,4 103,7 135, , ,1 Folksam 949,8 968,5 532,0 644, , ,4 Folksam Fondförs 545,4 711,0 532,0 644, , ,2 Folksam Liv 51,4 17,7 0,2 78,8 77,5 Folksam LO Fondförs 335,2 237, , ,2 KPA Pensionförs 17,8 2,7 425,9 408,4 Handelsbanken 449,7 461,2 210,8 286, , ,0 Länsförsäkringar 832,5 752,6 245,2 373, , ,7 Movestic 404,4 427,8 209,0 174, , ,0 Nordea Liv 357,5 396,4 870,3 470, , ,3 Nordea Livförsäkring 255,8 330,2 35,5 51, , ,5 Nordea Utland 101,7 66,2 834,7 418, , ,8 Nordnet 50,4 15,6 33,0 5,6 92,0 165,7 SEB Trygg Liv 1 283,2 973,1 479,2 396, , ,8 Skandia 595,5 551,3 572,0 507, , ,0 SPP 685,8 652,1 101,0 134, , ,8 SPP Liv Fond 685,8 652,1 101,0 134, , ,8 Storebrand sv filial 0,0 10,1 5,9 Swedbank Försäkring 426,1 488,2 482,9 637, , ,8 Övr. svenska bolag 59,9 68,8 128,7 173,6 620,1 826,9 Brummer Life 34,1 38,3 114,3 135,2 453,1 509,0 PP Pension Fond 15,4 11,4 1,7 4,0 96,3 116,3 Sv Handel Fond 10,4 19,0 9,1 22,3 47,5 66,3 VFF Fond 3,6 12,1 23,2 135,4 TOTALT 6 760, , , , , ,2 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (26)

11 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring inom grenen övrig livförsäkring. Premieinkomsten är uppdelad i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Alecta 977, ,9 285,1 297, , ,6 Allmänna Änke- & Pupillkas 2,8 1,9 0,2 0,0 7,2 8,4 AMF Pension 1 385, ,9 728,8 659, , ,0 Avanza 872, , , ,9 Bliwa 22,9 17,7 122,1 143,9 Cardif Nordic 5,3 6,9 75,1 82,1 Danica 19,4 17, , , , ,0 Folksam 1 160, , , , , ,8 FL Gruppförs 0,3 0,0 494,7 602,6 Folksam Liv 410,9 435,5 914,1 858, , ,7 KPA Livförs 461,0 470,0 KPA Pensionförs 749, ,1 395,2 976, , ,5 Handelsbanken 33,2 26,5 412,2 609, , ,5 Handelsbanken Liv 33,2 26,5 22,0 603,3 814, ,6 SHB L&P 390,2 5, ,4 383,9 Holmia 29,1 33,3 384,5 408,2 If Liv 21,9 46,1 48,3 77,1 Länsförsäkringar 445,2 265,7 132,1 6, , ,9 LF Fondliv 22,5 84,7 3,2 3,8 142,3 802,4 LF Liv 422,7 181,1 128,9 2, , ,7 LF GruppLiv AB 262,1 244,9 Movestic 19,3 19,9 0,3 294,6 254,8 695,9 Nordea Liv 236,1 215,3 437,6 832, , ,0 Nordea Livförsäkring 236,1 215,3 15,7 191, , ,6 Nordea Utland 421,8 640,7 987, ,4 Nordnet 50,1 41,4 699,5 759, , ,0 SalusAnsvar 9,5 8,7 131,5 112,7 SEB Trygg Liv 102,2 82,8 482,0 642, , ,1 SEB Life 482,0 642, , ,8 SEB TL Fond 93,4 70,9 0,0 0,0 685,5 676,6 SEB TL Gla 8,8 11, , ,7 Skandia 1 319, , , , , ,5 Royal Skandia 1 090,8 861, ,8 861,2 Skandia 25,0 98, , , , ,8 Skandia Liv 1 294, , , , , ,5 SPP 300,9 234,8 347,3 285, , ,5 Euroben L&P 0,6 252,6 223,4 SPP Liv 300,8 234,4 346,6 285, , ,3 Storebrand sv filial 0,1 0,4 34,3 23,8 Swedbank Försäkring 645,4 212, , , , ,0 Övr. svenska bolag 9,4 21,0 25,6 61,5 TOTALT 6 795, , , , , ,6 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

12 LIV Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandelen baseras på nyteckningen för premieinkomsten. Marknadsandelen beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 AMF Pension 4,2 6,0 4,7 4,6 Avanza 0,0 0,0 0,3 0,4 Danica 5,2 6,2 3,6 4,2 Folksam 14,0 14,8 17,8 12,5 Folksam Fondförs 8,4 11,1 9,7 5,1 Folksam Liv 0,7 0,3 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 4,7 3,4 7,3 6,7 KPA Pensionförs 0,2 0,0 0,7 0,6 Handelsbanken 6,6 7,0 8,1 9,0 Länsförsäkringar 12,0 11,3 10,8 13,6 Movestic 5,9 6,4 3,3 3,0 Nordea Liv 6,2 6,3 6,8 5,9 Nordea Livförsäkring 3,6 4,8 2,8 3,5 Nordea Utland 2,6 1,5 3,9 2,4 Nordnet 0,8 0,2 0,1 0,2 SEB Trygg Liv 18,6 14,5 17,8 17,0 Skandia 9,1 8,6 10,0 9,1 SPP 9,7 9,5 6,7 9,3 SPP Liv Fond 9,7 9,5 6,7 9,3 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 6,6 7,9 9,1 10,0 Övr. svenska bolag 1,0 1,2 0,9 1,2 Brummer Life 0,6 0,7 0,7 0,8 PP Pension Fond 0,2 0,2 0,1 0,2 Sv Handel Fond 0,2 0,3 0,1 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,0 0,2 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

13 LIV Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Alecta 12,0 14,2 10,7 10,6 Allmänna Änke- & Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 AMF Pension 17,4 19,2 13,8 14,7 Avanza 1,0 1,3 7,0 6,5 Bliwa 0,3 0,2 0,1 0,1 Cardif Nordic 0,1 0,1 0,1 0,1 Danica 2,6 2,1 3,4 3,6 Folksam 15,4 19,0 13,5 13,9 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,5 0,6 Folksam Liv 6,0 6,1 5,2 5,0 KPA Livförs 0,0 0,0 0,4 0,4 KPA Pensionförs 9,4 12,9 7,3 7,9 Handelsbanken 0,9 1,0 2,5 2,3 Handelsbanken Liv 0,4 1,0 0,8 1,9 SHB L&P 0,5 0,0 1,8 0,4 Holmia 0,3 0,4 0,4 0,4 If Liv 0,3 0,5 0,0 0,1 Länsförsäkringar 5,5 3,1 5,6 5,0 LF Fondliv 0,3 1,0 0,1 0,8 LF Liv 5,2 2,1 5,2 4,0 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,3 0,2 Movestic 0,2 0,6 0,2 0,7 Nordea Liv 3,3 3,5 4,3 5,2 Nordea Livförsäkring 2,8 2,7 3,3 3,9 Nordea Utland 0,5 0,8 0,9 1,4 Nordnet 1,4 1,4 6,1 3,9 SalusAnsvar 0,1 0,1 0,1 0,1 SEB Trygg Liv 1,8 1,7 3,5 3,4 SEB Life 0,6 0,8 1,8 1,8 SEB TL Fond 1,1 0,8 0,7 0,6 SEB TL Gla 0,1 0,1 1,1 1,0 Skandia 24,1 24,3 18,7 20,7 Royal Skandia 1,3 1,0 1,0 0,8 Skandia 3,7 4,3 5,2 6,8 Skandia Liv 19,1 19,1 12,4 13,1 SPP 4,0 3,1 3,1 2,7 Euroben L&P 0,0 0,0 0,2 0,2 SPP Liv 4,0 3,1 2,8 2,5 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 9,1 4,0 6,9 6,0 Övr. svenska bolag 0,1 0,2 0,0 0,1 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

14 LIV Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten för nyteckning redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

15 LIV Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 14. Premieinkomst i miljoner kronor, fondförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fondförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital 36 3 Kapitalpension TOTALT Tabell 15. Premieinkomst i miljoner kronor, övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Övrig livförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Premieinkomst i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fond- och Övrig livförsäkring 11q3-12q2 12q3-13q2 11q3-12q2 12q3-13q2 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

16 LIV Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelarna beräknas schablonmässigt genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med tio för att bättre återspegla en årssiffra. Uppgifterna är baserade på premieinkomsten av nya försäkringar. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 2. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär SEB Trygg Liv 7,5% Alecta 7,8% Länsförsäkringar 6,8% SPP 6,0% Swedbank Försäkring 5,7% Handelsbanken 3,7% Movestic 3,2% AMF Pension 13,2% Annan 18,6% Danica 3,9% Övriga 1,4% Nordnet 0,9% Avanza 0,7% Nordea Liv 4,8% Folksam 17,1% Skandia 17,3% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Diagram 3. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Skandia Folksam AMF Pension Alecta SEB Trygg Liv Länsförsäkringar SPP Swedbank Försäkring Nordea Liv Danica Handelsbanken Movestic Övriga Nordnet Avanza Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

17 LIV Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring I marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring ingår både gamla och nya försäkringar. Marknadsandelarna gäller för konkurrensutsatt affär. Totalt uppgick premieinkomsterna till MSEK. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 4. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar Länsförsäkringar 8,3% SEB Trygg Liv 8,7% Swedbank Försäkring 7,5% Alecta 6,5% Nordea Liv 5,5% Danica 3,8% Nordnet 2,5% AMF Pension 10,8% Annan 17,9% Avanza 4,2% Movestic 1,6% Övriga 1,0% Handelsbanken 4,9% Folksam 13,4% SPP 5,3% Skandia 16,2% Diagram 5. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar, % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Skandia Folksam AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Swedbank Försäkring Alecta Nordea Liv SPP Handelsbanken Avanza Danica Nordnet Movestic Övriga Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

18 LIV & SKADE Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 17. Premier totalt för hela branschen i miljoner kronor Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Summa livförsäkring Procentuell förändring Skadeförsäkring, individuellt tecknad Avtalsförsäkringsbolag, skade -709 Avgångsbidragsförsäkring 743 Sjuk- o olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Skadeförsäkring i livbolagen* Summa skadeförsäkring TOTALT * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Källa: Finansinspektionens blankett för premieinkomst för Skade- respektive Livförsäkringsbolag Diagram 6. Premieinkomst för livförsäkring sedan Diagram 7. Premieinkomst för livförsäkring sedan 2007 uppdelat på fond- och övriga livförsäkringar MSEK MSEK Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

19 LIV & SKADE Diagram 8. Premieinkomst för skadeförsäkring sedan Diagram 9. Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar MSEK MSEK F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga AFA Sjuk sänkte premien till 0 kr för Under 2012 återbetalas i bolaget ackumulerade premier till arbetsgivare. Dessa visas som negativa premier i statistiken. F&F=Företag&Fastighet, H&V=Hem&Villa, MAT=Fartyg, Transport och Luftfart, S&O=Sjuk- och Olycksfall. Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

20 SKADE Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna mäts i procent. Separat hemförsäkring tecknas i första hand av lägenhetsinnehavare och omfattar främst lösöre. Villahemförsäkring tecknas i första hand av villaägare och omfattar både lösöre och egendom. Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Diagram 10. Separat hemförsäkring i procent 60% 50% 40% 48,8 48,9 30% 24,9 25,0 20% 10% 0% 10,9 11,0 9,8 9,8 4,1 3,8 1,6 1,5 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Dina-gruppen Diagram 11. Villahemförsäkring i procent 50% 40% 39,1 39,7 30% 28,0 28,2 20% 10% 12,1 12,2 10,4 10,6 5,7 5,3 4,7 3,9 0% Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Diagram 12. Fritidshusförsäkring i procent 50% 40% 41,3 41,3 30% 20% 10% 0% 23,0 23,2 16,6 16,5 11,5 11,9 5,4 5,1 2,2 2,0 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Tabell 18. Antal försäkringar Försäkringsgren Separat hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Separat båtförsäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

21 SKADE Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Siffrorna i diagrammen är i procent. Diagram 13. Separat båtförsäkring i procent 35% 30% 28,8 29,1 25% 20% 19,6 18,9 17,3 16,7 16,9 16,3 15% 10% 5% 9,6 11,5 5,3 5,1 2,5 2,4 0% Länsförsäkringar Moderna If Skadeförsäkring Svenska Sjö Trygg-Hansa Folksam Dina-gruppen Diagram 14. Antalet försäkrade personbilar i procent 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32,7 33,8 24,3 24,0 21,6 21,5 14,0 13,6 4,1 3,7 3,4 3,3 Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina-gruppen Diagram 15. Antalet försäkrade övriga fordon i procent 60% 50% 40% 45,4 47,6 30% 20% 10% 18,6 17,8 13,2 11,8 11,3 11,4 6,0 6,0 5,6 5,4 0% Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Folksam Dina-gruppen Moderna Tabell 19. Antal försäkrade fordon Personbilar Övriga fordon Bolag Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina-gruppen TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

22 SKADE Marknadsandelar för skadeförsäkring Marknadsandelarna baseras på premieinkomst för skadeförsäkring för samtliga försäkringsgrenar och omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Diagram 16. Marknadsandelar i procent, skadeförsäkring 35% 30% 29,7 29,2 25% 20% 15% 18,6 18,2 16,1 15,9 15,7 15,2 10% 6,5 6,0 5% 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam 3,9 3,4 Moderna 2,7 2,6 Dina-gruppen 1,7 1,6 Zurich 2,9 2,6 1,2 1,4 1,2 0,6 0,7 1,1 0,6 0,5 0,1 0,1 Gjensidige Solid Övr. utländska bolag ERV Assuransföreningen Captivebolag Övriga Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

23 SKADE Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 20. Premieinkomst för olika försäkringsgrenar miljoner kronor Fartyg, transport Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur och luftfart Övrigt TOTALT Länsförsäkringar (5 184) (3 743) (2 975) (3 918) (1 392) (1 423) 111 (105) (18 740) If Skadeförsäkring (1 876) (1 694) (1 755) (4 866) 841 (741) 293 (284) 579 (623) 2 (4) (11 843) Trygg-Hansa (1 759) (1 597) (1 655) (2 351) (2 702) 115 (113) (10 176) Folksam 425 (371) (3 483) (1 191) (2 723) (1 379) 480 (452) 4 (2) 219 (121) (9 722) Moderna 458 (430) 720 (829) 379 (449) 492 (543) 140 (145) 9 (8) 48 (70) (2 473) Övriga 441 (415) 39 (20) 208 (177) 3 (3) 56 (41) (1 010) (1 667) Dina-gruppen 468 (462) 450 (439) 307 (326) 400 (380) 30 (29) 54 (47) 5 (12) (1 694) Sakförsäkring, Captivebolag (1 712) (0) 39 (11) 13 (12) 16 (39) 13 (14) 49 (63) (1 851) Zurich 895 (946) 26 (21) 26 (25) 85 (74) (1 066) Landstingen 900 (900) 900 (900) Gjensidige 320 (319) 42 (37) 162 (159) 283 (241) 806 (757) Solid (-1) 361 (408) 85 (86) 157 (156) 101 (91) 5 (6) 5 (149) 715 (895) Anticimex 38 (51) 661 (532) 698 (583) Övr. utländska bolag 57 (53) -1 (1) 2 (0) 252 (240) 3 (5) 65 (66) 378 (365) ERV 290 (394) 18 (65) 308 (459) Sveland Djurförsäkringar 275 (255) 275 (255) AFA 169 (165) 169 (165) Falck 143 (148) 25 (29) 168 (178) SAFE 3 (3) 19 (18) 74 (66) 12 (6) 108 (92) Accept 3 (5) 3 (3) 15 (15) 38 (26) 59 (49) Assuransföreningen 47 (65) 47 (65) HSB 26 (28) 26 (28) Erika 3 (2) 3 (2) LRF (0) (0) (0) Hermes (-73) (-73) TOTALT (14 509) (13 201) (8 630) (15 366) (7 079) (2 469) (1 049) (1 650) (63 951) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

24 SKADE Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 21. Marknadsandelar för olika försäkringsgrenar i procent Fartyg, transport Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur och luftfart Övrigt TOTALT Länsförsäkringar 36,9 (35,7) 28,9 (28,4) 35,2 (34,5) 25,8 (25,5) 19,3 (19,7) 58,4 (57,6) 10,8 (10,0) 29,7 (29,3) If Skadeförsäkring 12,4 (12,9) 13,3 (12,8) 19,7 (20,3) 31,0 (31,7) 11,1 (10,5) 11,0 (11,5) 56,8 (59,4) 0,1 (0,3) 18,2 (18,5) Trygg-Hansa 12,4 (12,1) 12,6 (12,1) 18,7 (19,2) 15,5 (15,3) 38,3 (38,2) 11,2 (10,8) 16,1 (15,9) Folksam 2,9 (2,6) 26,2 (26,4) 14,4 (13,8) 18,2 (17,7) 20,0 (19,5) 18,0 (18,3) 0,4 (0,2) 12,4 (7,3) 15,7 (15,2) Moderna 3,1 (3,0) 5,3 (6,3) 4,6 (5,2) 3,1 (3,5) 1,9 (2,0) 0,9 (0,8) 2,7 (4,3) 3,4 (3,9) Övriga 3,0 (2,9) 0,3 (0,2) 0,0 2,8 (2,5) 0,1 (0,1) 5,5 (3,9) 64,0 (61,2) 2,9 (2,6) Dina-gruppen 3,2 (3,2) 3,3 (3,3) 3,7 (3,8) 2,5 (2,5) 0,4 (0,4) 2,0 (1,9) 0,3 (0,7) 2,6 (2,6) Sakförsäkring, Captivebolag 10,7 (11,8) 0,0 (0,0) 0,5 (0,1) 0,1 (0,1) 0,2 (0,5) 1,3 (1,4) 2,8 (3,8) 2,6 (2,9) Zurich 6,1 (6,5) 0,3 (0,2) 0,2 (0,2) 8,3 (7,0) 1,6 (1,7) Landstingen 6,2 (6,2) 1,4 (1,4) Gjensidige 2,2 (2,2) 0,3 (0,3) 2,0 (1,8) 1,8 (1,6) 1,2 (1,2) Solid 0,0 (-0,0) 2,7 (3,1) 1,0 (1,0) 1,0 (1,0) 1,3 (1,3) 0,2 (0,2) 0,3 (9,1) 1,1 (1,4) Anticimex 0,3 (0,4) 4,9 (4,0) 1,1 (0,9) Övr. utländska bolag 0,4 (0,4) -0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 3,3 (3,4) 0,3 (0,5) 3,7 (4,0) 0,6 (0,6) ERV 2,1 (3,0) 0,2 (0,9) 0,5 (0,7) Sveland Djurförsäkringar 10,3 (10,3) 0,4 (0,4) AFA 9,5 (10,0) 0,3 (0,3) Falck 0,9 (1,0) 1,4 (1,8) 0,3 (0,3) SAFE 0,0 (0,0) 0,1 (0,1) 1,0 (0,9) 0,7 (0,3) 0,2 (0,1) Accept 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 2,1 (1,6) 0,1 (0,1) Assuransföreningen 4,6 (6,2) 0,1 (0,1) HSB 0,2 (0,2) 0,0 (0,0) Erika 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) LRF (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) Hermes (-4,4) (-0,1) TOTALT 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

25 SKADE Antal anmälda skador Antalet anmälda skador visar antalet skador sedan årets början och jämförs med motsvarande period föregående år. Diagrammet visar antalet anmälda skador rullande 12 månader bakåt i tiden för respektive kvartal. Antalet anmälda skador baseras på månadsstatistik som rapporteras till Svensk Försäkring. De bolag som redovisar månadsstatistik är: Dina-gruppen, ERV, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg Hansa. Siffrorna är antal anmälda skador och den procentuella förändringen är jämfört med föregående period. Tabell 22. Hem-, villa-, fritidshusförsäkring och sep. båtförsäkring 2012q1-q2 2013q1-q2 Procentuell förändring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT Brand Inbrott Vatten Storm o natur Diagram 17. Totalt antal anmälda skador kvartalsvis inom kombinerad hemförsäkring, villahemförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring sedan 2004 kvartal Tusental Källa: Svensk Försäkrings Månadsstatistik, Antalet anmälda skador (26)

26 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter som försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Svensk Försäkring. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Även utländska bolags försäljning till svenska kunder inkluderas. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat för att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Svensk Försäkring. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där överskottet ska gå tillbaka till försäkringstagarna. Nyteckning inom fond- och övrig livförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, det vill säga första premien skall vara betald. Försäkringen räknas med i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning och flyttat kapital samt eventuella fribrevsuppräkningar i förmånsbestämd tjänstepension från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Redovisande bolag: Livbolagens kollektiva konsolidering: redovisande bolag anges i anslutning till respektive tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt inbetalda premier, livbolag: samtliga bolag redovisade i tabell. Inbetalda premier, skadebolag: samtliga bolag, som redovisar till Finansinspektionen, hela Dina-gruppen samt följande utländska bolag: ACE och Zürich. Marknadsandelar, skadebolag: samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell med verksamhet inom respektive försäkringsgren, Svenska Sjö samt hela Dina-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Svensk Försäkring Box Stockholm Tel: E-post: (26)

27 Komplettering av Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Försäkringsstatistikkommittén i Svensk Försäkring har beslutat att branschstatistiken ska innehålla information om flyttar av kapital mellan livbolagen. Detta gör att vi behöver komplettera branschstatistiken med ytterligare information på de följande två sidorna. Källa till informationen och kommentarer Informationen kommer från livbolagens kvartalsrapport till Finansinspektionen (FFFS 2011:30). Både avflyttat kapital och inflyttat kapital innehåller beståndsöverlåtelser. Av det flyttade kapitalet är 79 % tjänstepension och 21 % är övrig livförsäkring. Både avflyttat kapital och inflyttat kapital kan, utöver flyttar som sker på kunders initiativ, ibland även innehålla beståndsöverlåtelser. Övriga frågor kring omständigheter som ligger bakom avflyttat kapital och inflyttat kapital svarar respektive bolag själva på. Kontakt Kontakta Rikard Bergström på Svensk Försäkring för frågor och synpunkter på uppställningen av statistiken. Tel: E-post: Box 24043, Stockholm Karlavägen 108 Tel En del av Svensk Försäkring i samverkan

28 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per bolag under perioden från till Bolag Avflyttat kapital (Mkr) Inflyttat kapital (Mkr) Alecta AMF Pension Avanza Brummer Life Danica Folksam Folksam Fondförs Folksam Liv Folksam LO Fondförs KPA Pensionförs Handelsbanken Handelsbanken Liv SHB L&P Länsförsäkringar LF Fondliv LF Liv Movestic Nordea Liv Nordnet PP Pension Fond 0 0 SalusAnsvar SEB Trygg Liv SEB Life SEB TL Fond SEB TL Gla Skandia Skandia Skandia Liv SPP SPP Liv SPP Liv Fond Storebrand sv filial Sv Handel Fond -5 2 Swedbank Försäkring VFF Fond (3)

29 Avflyttat kapital och inflyttat kapital per koncern under perioden från till Miljardtal Avflyttat kapital Inflyttat kapital 3 (3)

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Snittbetyg: 5,9. De svenska livförsäkringsbolagen. Introduktion

Snittbetyg: 5,9. De svenska livförsäkringsbolagen. Introduktion De svenska livförsäkringsbolagen Januari 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Snittbetyg: 5,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denna analys - branschgenomsnitt Föregående analys branschgenomsnitt Högsta &

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att Innehåll Vad SPP är till för 1 2001 i korthet 2 VDs kommentar 4 Strategier 6 Livförsäkringsmarknaden 8 Den goda ellipsen 9 Detta är SPP 10 Fondförsäkring 12 Kapitalförvaltning 14 Riskhantering 16 Ny försäkringsrörelselag

Läs mer

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning 2011 Årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2011 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Pensionsorden Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och administrationsavgift 1 (vid allmän pension:) avgift för att täcka berörda myndigheters

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2012 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva NFT konsolidering 3/2002 Hur allvarliga är problemen och vad gör Finansinspektionen? av Jarl Symreng

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer