Svensk Försäkrings branschstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev Box 24043, Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor... 2 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 4 Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar... 6 Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar... 8 Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring... 9 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information... 23

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, SHB Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Skandia Utland (Skandia Life, Royal Skandia, Skandia Leben, Skandia Ireland). Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas de förändringar i enskilda bolags statistik som har ägt rum sedan 2010 och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring förändringar efter 2010 Finansinspektionen har genomfört förändringar i blanketten för redovisning av premieinkomst för livförsäkring, vilket innebär att Svensk Försäkring från och med första kvartalet 2011 kan fördjupa analysen av branschens premieinkomster. Dock saknas jämförbara uppgifter för 2010, varför vi väntar med att låta konsekvenserna av den nya redovisningen fullt ut påverka hur kvartalsstatistiken presenteras. Den ändrade redovisningen innebär att uppgifter om kapitalpension inte längre samlas in från och med andra kvartalet I den publicerade statistiken ska därför uppgifter om kapitalpension läsas med försiktighet. Sådana uppgifter finns i tabell I övriga tabeller ingår uppgifter om Kapitalpension i Kapitalförsäkring. AMF flyttade vid årsskiftet 2009/2010 kunder från icke upphandlade till upphandlade produkter inom ITPK Det obligatoriska omvalet i SAF-LO påverkar nyteckningen kraftigt för kvartal 1, Många försäkrades premier har dirigerats om till nya bolag och produkter, och i många fall till nya produkter inom samma bolag. Härigenom har nyteckningen ökat särskilt kraftigt för AMF (övrig livförsäkring), men även för Folksam-LO (fondförsäkring) och Swedbank (övrig livförsäkring). Skadeförsäkring förändringar efter 2010 Moderna Försäkringar är från filial i Tryg Forsikring DK. Redovisning av premier har utökats att även gälla övrig filialförsäljning i Sverige. Övrigt I SPP Livförsäkrings ABs premieinkomst för helåret 2010 ingår 708 miljoner i försäkringsväxling och motsvarande belopp i utflyttat kapital för SPP Liv Fondförsäkring AB.

4 LIV Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q Alecta -7,4 12,8 9,6-2,1 4,4 3,8 varav AlectaOptimalPens. -16,6 22,9 12,6-6,8 8,9 3,8 Allmänna Änke- och Pupillkassan -8,9 17,2 8,6-2,4 3,5 3,8 AMF Pension -6,6 12,6 9,8 2,4 2,6 4,7 Bliwa 6,7-2,9 4,3 FL Gruppförs 2,4 7,5 5,2 5,4 2,3 5,4 Folksam Liv 0,9 10,3 8,7 6,5 1,2 6,4 Liv 1 0,9 9,7 8,3 6,0 1,4 6,1 Liv 2 0,9 11,5 9,4 7,5 1,0 7,1 Sparande med garanti 4,8 6,6 4,6 6,5 1,2 5,6 Sparande utan garanti -15,0 19,5 10,6-1,9 5,6 3,6 KPA Livförs 2,6 8,2 4,5 4,8 2,3 5,3 KPA Pensionförs 6,3 12,4 8,2 5,6 1,4 8,0 Handelsbanken Liv -1,2 3% årlig garanti - -2,1 2,9 3,6 0,4 3% slutgaranti - 3,8 3,2 6,6 0,8 5% årlig garanti - 1,7 2,6 7,8-0,4 Livförvaltning (startdat ) - - 3,4-5,0 2,6 LF Liv Tradliv -0,6 2,3 4,1 6,5-1,3 2,5 Nya Världen -28,1 24,3 8,9-3,8 8,1 0,3 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 14,9 3,0 0,9 16,1-1,1 7,7 Tillväxtportföljen -14,4 17,9 5,9-2,7 5,1 2,1 Trygga portföljen 1,6 3,8 0,9 1,4 1,4 2,1 PK FPK -4,2 5,2 6,5 8,3-0,6 3,5 PK KP PRI -3,0 14,5 9,2-0,8 3,8 5,4 SEB TL Fond Tjänstepension 5,3 7,2 4,0 8,5 0,1 5,9 Övrig pension 2,5 9,3 4,5 10,4 0,0 6,2 SEB TL Gla -15,7 15,1 10,8 1,5 4,1 3,0 Skandia Liv -13,4 16,4 9,4 3,2 2,9 3,8 Tradliv -13,4 16,4 9,4 3,2 2,9 3,8 GarantiPension Plus (25-åring) -23,1 25,4 11,6-3,9 6,3 2,3 GarantiPension Plus (40-åring) -20,2 22,7 10,9-1,8 5,3 2,8 GarantiPension Plus (55-åring) -16,5 19,3 10,1 0,9 4,0 3,4 SPP Liv Förmånsbestämda 0,6 4,1 6,0 8,6 0,6 4,6 Premiebestämda nyteckning -5,9 9,6 7,0 3,3 2,8 3,8 Premiebestämda stängd 5,1 3,9 4,5 9,8 0,1 5,5 Storebrand Liv -1,4 4,6 4,9 4,8 1,5 3,4 Swedbank Försäkring Traditionell Pension -10,6 20,8 9,3-1,1 3,1 4,5 Trad Pension SAF LO - 15,4 12,7-6,3 3,8 Viktat genomsnitt -7,2 11,9 8,8 2,2 2,8 4,1 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning (26)

5 LIV Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se sid 3) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q Folksam Liv Sparande utan garanti -15,6 21,9 10,6 1,1 1,1 3,6 Handelsbanken Liv Handelsbanken Liv -1,2 3% årlig garanti -2,1 2,8 3,3 0,4 3% slutgaranti 3,4 3,0 6,0 0,8 5% årlig garanti 1,7 2,6 7,1-0,4 Livförvaltning (startdat ) 3,4-5,0 2,6 Nordea Livförsäkring Premiegaranti: Tillväxtportfölj -14,4 17,9 5,9-2,7 5,1 2,1 Premiegaranti: Trygg portfölj 1,6 3,8 0,9 1,4 1,4 2,1 Trad (Privat & Tjänste) 14,9 3,0 0,9 16,2-1,1 7,7 SPP Liv Förmånsbestämd portfölj 0,6 4,1 6,0 8,6 0,6 4,6 Premiebestämd, nyteckning -5,9 8,6 6,3 3,0 2,6 3,3 Premiebestämd, stängd 4,7 3,6 4,2 8,9 0,1 5,0 Storebrand Liv Storebrand Liv 1,0 4,6 3,8 5,9 0,6 3,7 Swedbank Försäkring Traditionell Pension -10,6 20,8 9,3-1,1 3,1 4,5 Trad Pension SAF LO 12,7-6,3 3,8 Källa: Bolagsdata Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q Alecta Alecta Optimal Pension -16,6 22,9 12,5-6,9 8,9 3,7 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under uppskovstid 7,4 1,7 3,3 Övrig traditionell försäkring 29,0 2,5 3,4 Ny traditionell försäkring, lågrisk 4,1-0,1 Ny traditionell försäkring, högrisk -8,8 6,3 Folksam Liv Sparande med garanti 4,7 7,4 4,7 3,4 1,3 5,1 Avtalspension Premiegaranti (45-åring) 9,2-0,8 5,1 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 6,3 11,9 8,3 5,5 1,5 7,9 LF Liv Nya världen -28,1 24,3 8,9-3,8 8,1 0,3 Skandia Liv GarantiPension Plus (25-åring) -15,1 17,7 9,5-2,9 5,4 2,7 GarantiPension Plus (40-åring) -9,9 12,8 8,4-0,5 4,1 3,2 GarantiPension Plus (55-åring) -3,1 6,4 6,9 2,7 2,4 3,5 Källa: Bolagsdata (26)

6 LIV Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1 Folksam Liv Folksam Liv 2,3 5,5 5,7 4,5 Folksam Liv 2 (fd KP) 3,3 9,6 11,0 11,0 LF Liv 0,8 6,2 4,0 0,0 SalusAn 2,0 2,0 1,7 1,0 SEB TL Fond Tjänstepension 0,0 2,0 4,0 4,0 Övrig 0,0 0,3 2,0 2,0 SEB TL Gla 0,2 4,2 5,0 3,0 Skandia Liv 1,0 5,6 5,2 4,0 Genomsnitt 1,4 4,7 4,8 3,8 Källa: Bolagsdata (26)

7 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden tillgångar Livbolagens skulder av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den totalavkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 Konsolideringsnivå LIV Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Bolag Alecta 1) 100,0 100,0 113,3 124,0 Allmänna Änke- och Pupillkassan 152,9 155,9 AMF Pension 2) 101,2 101,2 141,5 149,1 AMF Pension ny PA03 99,9 100,0 AMF Pension SAF-LO ny 3) 101,3 100,6 Folksam Liv 115,6 115,1 150,9 149,2 KPA Pensionförs 1) 100,1 100,1 107,8 109,1 LF Liv 109,2 107,5 SalusAn 104,6 141,0 SEB TL Gla 103,8 107,5 Skandia Liv 104,1 105,9 126,5 130,6 TOTALT 104,3 105,1 115,6 125,5 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent q4 2008q3 2009q2 2010q1 2010q4 2011q Återbäringsränta Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering (26)

9 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 6. Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Alecta 1 186,3 931,3 322,2 297, , ,3 Allmänna Änke- & Pupillkassan 1,3 1,1 0,4 5,1 6,1 AMF Pension 4 738, ,1 866,6 910, , ,7 Avanza 2 241, , , ,2 Bliwa 9,8 27,0 131,2 117,2 Brummer Life 62,0 66,2 105,2 88,7 124,7 487,0 Cardif Nordic 3,0 5,6 69,3 73,9 Danica 497,7 368, , , , ,8 Folksam 2 020, , , , , ,6 FL Gruppförs 0,1 0,1 492,6 490,1 Folksam Fondförs 578,2 693,4 779,2 530, , ,2 Folksam Liv 229,0 459,4 454, , , ,8 Folksam LO Fondförs 918,1 406, , ,8 KPA Livförs 618,0 460,8 KPA Pensionförs 295,5 725,7 506,6 411, , ,9 Handelsbanken 996,5 564, ,2 858, , ,2 Handelsbanken Liv 996,5 564,7 926,0 275, , ,9 SHB L&P 1 816,2 583, , ,4 Holmia 19,5 26,5 364,8 378,1 If Liv 22,4 24,2 42,0 49,0 IKANO Liv 4,2 6,7 17,2 14,6 Länsförsäkringar 1 917, ,4 964,4 451, , ,2 LF Fondliv 1 009,1 856,4 275,1 172, , ,0 LF Liv 908,1 584,1 689,2 279, , ,2 LF GruppLiv AB 252,0 269,0 Movestic 510,4 437,4 494,3 248, , ,2 Nordea Liv 917,5 606, , , , ,8 Nordea Livförsäkring 710,3 467,5 86,2 47, , ,0 Nordea Utland 207,2 138, , , , ,8 Nordnet 67,7 100, ,0 978, , ,0 PP Pension Fond 13,6 12,2 4,8 1,1 89,8 94,3 SalusAnsvar 18,1 8,4 111,8 138,7 SEB Trygg Liv 2 300, , , , , ,4 SEB Life 2 514,8 686, , ,0 SEB TL Fond 2 295, , ,6 673, , ,4 SEB TL Gla 5,3 7,9 0, , ,9 Skandia 1 625, , , , , ,1 Royal Skandia 941, ,8 941, ,8 Skandia 634,0 613, , , , ,5 Skandia Liv 991, , , , , ,9 SPP 955,6 967,3 625,8 459, , ,6 Euroben L&P 34,0 0,6 276,2 238,6 SPP Liv 271,1 285,9 456,6 359, , ,2 SPP Liv Fond 683,9 681,3 135,2 99, , ,6 Storebrand sv filial 0,6 0,1 75,3 48,2 Sv Handel Fond 9,8 9,6 19,8 10,5 148,8 47,5 Swedbank Försäkring 1 182, , , , , ,4 VFF Fond 4,9 4,2 46,8 18,1 TOTALT , , , , , ,2 Ej konkurrensutsatta Alecta 812, ,0 377,5 372, , ,4 AMF Pension 1 772, ,1 Bliwa 9,6 6,3 Folksam Liv 2 020, ,1 Skandia Liv 4,4 7,0 211,7 238,8 St Erik Liv 7,2 32,1 32,1 164,4 162,3 TOTALT 824, ,1 409,7 404, , ,9 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

10 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring uppdelad i grenen fondförsäkring. Premieinkomsten är uppdelat i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 7. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 AMF Pension 974,3 202,7 21,7 21, , ,5 Avanza 51,6 21,7 263,1 205,5 Danica 457,9 347,2 309,7 121, , ,5 Folksam 1 554, ,5 779,2 530, , ,1 Folksam Fondförs 578,2 693,4 779,2 530, , ,2 Folksam Liv 29,0 44,9 70,6 76,0 Folksam LO Fondförs 918,1 406, , ,8 KPA Pensionförs 29,2 29,5 489,3 436,1 Handelsbanken 937,9 529,4 671,0 218, , ,2 Länsförsäkringar 1 009,1 851,4 275,1 172, , ,9 Movestic 484,9 419,7 494,3 248, , ,0 Nordea Liv 567,3 360, , , , ,5 Nordea Livförsäkring 360,1 221,4 49,9 28, , ,0 Nordea Utland 207,2 138, , , , ,6 Nordnet 4,0 49,8 3,5 26,4 22,6 66,2 SEB Trygg Liv 2 211, , ,7 673, , ,0 SEB Life 2 119, ,2 SEB TL Fond 2 211, , ,6 673, , ,8 SEB TL Gla 3,1 Skandia 634,0 613,9 893,3 604, , ,9 SPP 684,0 681,4 135,2 99, , ,8 SPP Liv Fond 683,9 681,3 135,2 99, , ,6 Storebrand sv filial 0,2 0,0 18,0 11,2 Swedbank Försäkring 442,3 421, ,9 613, , ,0 Övr. svenska bolag 85,4 88,0 134,7 104,5 410,0 647,0 Brummer Life 62,0 66,2 105,2 88,7 124,7 487,0 PP Pension Fond 13,6 12,2 4,8 1,1 89,8 94,3 Sv Handel Fond 9,8 9,6 19,8 10,5 148,8 47,5 VFF Fond 4,9 4,2 46,8 18,1 TOTALT , , , , , ,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (26)

11 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring inom grenen övrig livförsäkring. Premieinkomsten är uppdelad i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Alecta 1 186,3 931,3 322,2 297, , ,3 Allmänna Änke- & Pupillkassan 1,3 1,1 0,4 5,1 6,1 AMF Pension 3 763, ,4 844,9 888, , ,2 Avanza 2 189, , , ,8 Bliwa 9,8 27,0 131,2 117,2 Cardif Nordic 3,0 5,6 69,3 73,9 Danica 39,7 21, , , , ,3 Folksam 466, ,8 961, , , ,5 FL Gruppförs 0,1 0,1 492,6 490,1 Folksam Liv 199,9 414,5 454, , , ,8 KPA Livförs 618,0 460,8 KPA Pensionförs 266,3 696,2 506,6 411, , ,7 Handelsbanken 58,6 35, ,2 639, , ,0 Handelsbanken Liv 58,6 35,3 255,0 56, ,8 874,7 SHB L&P 1 816,2 583, , ,4 Holmia 19,5 26,5 364,8 378,1 If Liv 22,4 24,2 42,0 49,0 Länsförsäkringar 908,1 589,0 689,2 279, , ,3 LF Fondliv 5,0 0,0 11,1 LF Liv 908,1 584,1 689,2 279, , ,2 LF GruppLiv AB 252,0 269,0 Movestic 25,5 17,7 245,8 250,2 Nordea Liv 350,2 246, ,9 499, , ,3 Nordea Livförsäkring 350,2 246,2 36,2 18, , ,0 Nordea Utland 1 335,7 481, , ,2 Nordnet 63,7 50, ,6 952, , ,8 SalusAnsvar 18,1 8,4 111,8 138,7 SEB Trygg Liv 88,8 104,2 395,7 686, , ,4 SEB Life 395,7 686, , ,0 SEB TL Fond 83,4 96,3 775,8 693,6 SEB TL Gla 5,3 7,9 0, , ,7 Skandia 991, , , , , ,3 Royal Skandia 941, ,8 941, ,8 Skandia 2 095, , , ,6 Skandia Liv 991, , , , , ,9 SPP 271,6 286,0 490,6 360, , ,8 Euroben L&P 34,0 0,6 276,2 238,6 SPP Liv 271,1 285,9 456,6 359, , ,2 Storebrand sv filial 0,5 0,1 57,3 37,0 Swedbank Försäkring 739,7 755, , , , ,4 Övr. svenska bolag 4,2 6,7 17,2 14,6 TOTALT 9 031, , , , , ,1 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

12 LIV Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandelen baseras på nyteckningen för premieinkomsten. Marknadsandelen beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Procentuell andel Procentuell andel Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 AMF Pension 8,7 2,7 4,3 4,7 Avanza 0,0 0,0 0,4 0,3 Danica 4,4 4,7 3,0 3,3 Folksam 14,6 16,1 10,7 14,2 Folksam Fondförs 5,8 9,8 4,7 4,9 Folksam Liv 0,3 0,6 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 8,2 5,3 5,2 8,5 KPA Pensionförs 0,3 0,4 0,7 0,7 Handelsbanken 9,0 7,2 7,1 7,7 Länsförsäkringar 9,2 11,4 8,9 10,1 Movestic 4,8 5,8 3,6 3,5 Nordea Liv 7,8 6,8 9,9 8,0 Nordea Livförsäkring 3,3 2,9 1,8 2,2 Nordea Utland 4,5 3,9 8,1 5,8 Nordnet 0,0 0,7 0,0 0,1 SEB Trygg Liv 23,0 19,0 23,3 18,8 SEB Life 1,9 0,0 2,9 0,0 SEB TL Fond 21,2 19,0 20,4 18,7 SEB TL Gla 0,0 0,0 0,0 0,0 Skandia 6,4 8,8 11,3 10,3 SPP 6,2 9,1 5,6 6,6 SPP Liv Fond 6,2 9,1 5,6 6,5 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 5,0 6,3 11,2 11,6 Övr. svenska bolag 0,9 1,3 0,6 1,0 Brummer Life 0,6 1,0 0,2 0,7 PP Pension Fond 0,1 0,2 0,1 0,1 Sv Handel Fond 0,1 0,1 0,2 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,1 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

13 LIV Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Procentuell andel Procentuell andel Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Alecta 10,6 11,4 9,4 9,7 Allmänna Änke- & Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 AMF Pension 33,6 14,6 12,0 13,4 Avanza 1,9 1,5 12,6 7,9 Bliwa 0,1 0,3 0,1 0,1 Cardif Nordic 0,0 0,1 0,1 0,1 Danica 3,2 3,1 4,2 4,2 Folksam 4,9 14,9 9,3 12,3 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,4 0,4 Folksam Liv 2,1 6,1 3,2 4,7 KPA Livförs 0,0 0,0 0,5 0,4 KPA Pensionförs 2,8 8,7 5,2 6,8 Handelsbanken 2,3 1,2 4,1 2,2 Handelsbanken Liv 0,7 0,5 1,3 0,8 SHB L&P 1,6 0,7 2,8 1,4 Holmia 0,2 0,3 0,3 0,3 If Liv 0,2 0,3 0,0 0,0 Länsförsäkringar 8,5 7,3 5,4 5,6 LF Fondliv 0,0 0,1 0,0 0,0 LF Liv 8,5 7,2 5,2 5,4 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,2 0,2 Movestic 0,2 0,2 0,2 0,2 Nordea Liv 4,3 3,5 4,3 4,3 Nordea Livförsäkring 3,1 2,9 2,5 3,1 Nordea Utland 1,2 0,6 1,7 1,2 Nordnet 2,3 1,7 10,6 7,5 SalusAnsvar 0,2 0,1 0,1 0,1 SEB Trygg Liv 1,1 2,0 2,9 3,8 SEB Life 0,3 0,8 1,4 2,2 SEB TL Fond 0,7 1,1 0,6 0,6 SEB TL Gla 0,0 0,1 0,9 1,0 Skandia 14,4 22,9 13,3 17,7 Royal Skandia 0,8 1,6 0,7 1,2 Skandia 1,8 3,6 2,9 4,7 Skandia Liv 11,7 17,7 9,7 11,8 SPP 2,8 3,8 2,9 2,9 Euroben L&P 0,0 0,0 0,2 0,2 SPP Liv 2,8 3,8 2,6 2,7 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 9,2 10,7 8,4 7,5 Övr. svenska bolag 0,0 0,1 0,0 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

14 LIV Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten för nyteckning redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

15 LIV Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 14. Premieinkomst i miljoner kronor, fondförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fondförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital 182 Kapitalpension 189 TOTALT Tabell 15. Premieinkomst i miljoner kronor, övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Övrig livförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital 98 Kapitalpension 74 Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Premieinkomst i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fond- och Övrig livförsäkring 10q2-11q1 11q2-12q1 10q2-11q1 11q2-12q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital 809 Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital 703 Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital 98 Kapitalpension 263 Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

16 Skandia Folksam SEB Trygg Liv Länsförsäkringar AMF Pension Swedbank Försäkring Alecta SPP Nordea Liv Handelsbanken Danica Movestic Nordnet Övriga Avanza SalusAnsvar LIV Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelarna beräknas schablonmässigt genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med tio för att bättre återspegla en årssiffra. Uppgifterna är baserade på premieinkomsten av nya försäkringar. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 2. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär * Swedbank Försäkring 8,6% Folksam 15,3% AMF Pension 8,9% Länsförsäkringar 9,2% Movestic 2,9% Danica 3,8% Nordea Liv 5,0% SPP 6,3% SEB Trygg Liv 10,0% Skandia 16,1% Annan 13,9% Alecta 6,7% Nordnet 1,2% SalusAnsvar 0,1% Handelsbanken 4,0% Avanza 0,8% Övriga 1,2% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Diagram 3. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär * 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag * Premieinkomsten för nyteckning påverkas bland annat av det obligatoriska omvalet i SAF/LO. Se läsanvisningar för mer information (26)

17 Skandia Folksam AMF Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring Länsförsäkringar Alecta Nordea Liv Avanza Nordnet SPP Handelsbanken Danica Movestic Övriga SalusAnsvar LIV Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring I marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring ingår både gamla och nya försäkringar. Marknadsandelarna gäller för konkurrensutsatt affär. Totalt uppgick premieinkomsterna till MSEK. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 4. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar Swedbank Försäkring 9,0% Länsförsäkringar 7,3% Alecta 6,1% Nordea Liv 5,7% SEB Trygg Liv 9,3% AMF Pension 10,1% Annan 19,4% Övriga 0,7% SPP 4,3% Nordnet 4,8% Handelsbanken 4,2% Movestic 1,4% SalusAnsvar 0,1% Folksam 13,0% Avanza 5,1% Danica 3,9% Skandia 15,0% Diagram 5. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar, % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Anm. Handelsbanken har reviderat sin rapport vilket medför en ändring från 4,1 % till 4,2 % i marknadsandelar. Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

18 MSEK MSEK LIV & SKADE Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 17. Premier totalt för hela branschen i miljoner kronor Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Summa livförsäkring Procentuell förändring Skadeförsäkring, individuellt tecknad Avtalsförsäkringsbolag, skade Avgångsbidragsförsäkring Sjuk- o olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Skadeförsäkring i livbolagen* Summa skadeförsäkring TOTALT * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Källa: Finansinspektionens blankett för premieinkomst för Skade- respektive Livförsäkringsbolag Diagram 6. Premieinkomst för livförsäkring sedan Diagram 7. Premieinkomst för livförsäkring sedan 2005 uppdelat på fond- och övriga livförsäkringar Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

19 F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga MSEK MSEK LIV & SKADE Diagram 8. Premieinkomst för skadeförsäkring sedan Diagram 9. Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar AFA Sjuk sänkte premien till 0 kr för 2009 och F&F=Företag&Fastighet, H&V=Hem&Villa, MAT=Fartyg, Transport och Luftfart, S&O=Sjuk- och Olycksfall. Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

20 SKADE Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna mäts i procent. Separat hemförsäkring tecknas i första hand av lägenhetsinnehavare och omfattar främst lösöre. Villahemförsäkring tecknas i första hand av villaägare och omfattar både lösöre och egendom. Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Diagram 10. Separat hemförsäkring i procent 60% 50% 40% 49,4 48,1 30% 25,0 24,7 20% 10% 0% 10,9 10,7 9,8 9,7 3,4 5,2 1,5 1,6 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Dina-gruppen Diagram 11. Villahemförsäkring i procent 50% 40% 39,0 39,1 30% 28,1 28,1 20% 10% 12,1 12,1 9,8 10,2 5,8 5,7 5,1 4,9 0% Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Diagram 12. Fritidshusförsäkring i procent 50% 40% 41,8 41,4 30% 20% 10% 0% 22,6 23,0 17,0 16,6 10,7 11,3 5,4 5,4 2,4 2,3 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Tabell 18. Antal försäkringar Försäkringsgren Separat hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Separat båtförsäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Anni Pilbacka Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical Statistics Masteruppsats 2011:1

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer