FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till förbundet. Premierna för AFAs skadebolag skattas av förbundet. Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Kapitalplaceringar 2 Kapitalplaceringar 3 Kollektiv konsolidering 4 Antal försäkringar 12 Återbäringsräntor 5 marknadsandelar Totalavkastning 5 Premieinkomst 13 Nyteckning & premieinkomst 6 marknadsandelar, totalt (R) samtliga livbolag (R) Premieinkomst 14 Nyteckning & premieinkomst 7 marknadsandelar, grenar (R) uppdelat på traditionell livförsäkring Antal anmälda skador 15 & fondföräkring (R) Nyteckning & premieinkomst 8 LIV OCH SKADEFÖRSÄKRING försäkringsgrenar (R) Premieinkomst 11 Nyteckning diagram (R) 9 sammanställning (R) Premieinkomst diagram (R) 1 Information 16 och redovisande bolag ( R ) anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader.

2 LIV Livförsäkringsbolagens placeringar MSEK Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden :2 23:3 23:4 24:1 24:2 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska , ,3 17,6 Utländska , , 35,8 TOTALT 548 8, ,3 23,1 Livförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt 1) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING 48,3 34,9 3,6 13, ,8-1,9 3,7 AFA Liv 2) 54,2 37,7 3,3 4,7 7 98,8 Alecta 55,2 33,1 6, 5, ,5,3 3, AMF Pension 42,6 43,5 4,8 9, ,1,5 8,4 AÄP 43,7 36,1 7,6 12,6 286,7 5,8 7,4 Bliwa 34,9 42,5,3 22,3 1 31,4 1,2 6,2 FL För Grupp 83,3 9,8, 6, ,7 2,9 1,6 FL Liv AB 7, 22,5, 7, ,4 3,4 6,8 Liv 62,4 28,6 4,8 4, ,8 1,3 5,4 Holmia Liv 42,4,, 57,6 129,6,5 1,7 KAF Kollekt. 54,2 36,1, 9,7 947,1 2,6 6, KPA Livförs 74,8 22,5, 2, ,2-4,7 15, KPA Pension 74,8 19,7, 5, ,7-13, 27,8 LF Liv 4,6 51, 1,4 7, ,9-1, 4,7 LRF Liv 26,7 62,3, 11, 69,5,7,1 Moderna Liv, 27,3, 72,7 52,2-8,5 11,4 Nordea L & P, 17,3, 82,7 364, 1,6 18, Nordea Liv I 53,5 11,1 5,9 29, ,1,3 1,4 PPM,,, 1,,3 5,5-16,7 Revios 2,1 19,,3 6,6 368,4 -,1 28,3 Robur Förs 3,4,, 96,6 2 57,9-19,6 22,1 SAFE Liv,,, 1, 1,1 1,1 -,2 SalusAn Gr 32,8,, 67,2 323,4 1,1 6,5 SalusAn Liv 67,7 2,8, 29, ,5 -,9 1,2 SEB TL Gla 51,4 29,1 6,9 12, ,2-9,4-2,5 SEB TL Nya 81,5,, 18,5 1 61,3-1,8-5,6 SHB Liv 37,9 31,3 1,4 29, ,5-1,3 -,8 Skandia 4,3 85,3, 1, ,6-14,9-18,7 Skandia Liv 44,1 36,5, 19, ,5-2, 3,2 SPP Liv 4,8 18,,2 41, ,6 6,4 12,4 SvBr Liv,,2, 74,8 73,7 4,9 6,2 FONDFÖRSÄKRING,1 99,7,, ,1 3,1 14,2 AMF Pension, 1,,, 5 872,9 23, 38,8 Danica Fond 2,6 96,9,,5 2 61,2 8,9 21,2 LO, 99,8,, ,9 8,3 37,6 Fond, 98,5, 1, ,5 1,9 11,3 KP Fond, 95,7, 4,3 49,1 5,3 2,4 KPA Fond, 97,5, 2, ,8-1,3 34,3 LF Fondliv,1 98,7, 1,2 21 2,9 3,1 15,1 Moderna Liv, 1,,, 313,7 156,4 Nordea L & P, 1,,, 327, 12,5 29,3 PPM, 1,,, 83,6-3,7 62,2 Robur Förs, 1,,, , 2,9 12,5 SEB TL Fond,3 99,7,, ,9 2,4 11,9 SHB Liv, 1,,, ,4 1,4 9,6 Skandia, 1,,, ,1 1,3 11,5 SPPLiv Fond, 99,9,, ,1 3,7 18,9 TOTALT 41,2 44,4 3, 11, ,9-1,2 5,1 1) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (kassa och banktillgodohavanden, penningmarknadsinstrument, repor som bruttoredovisats) samt lån (direktlån, livförsäkringslån och spärrkonto hos riksbanken). 2) uppgifterna avser ultimo 23 Källa: Finansinspektionens blankett P1A P1A R11-2 -

3 MSEK Skadeförsäkringsbolagens placeringar Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden 23:2 23:3 23:4 24:1 24:2 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer SKADE Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska ,2 5 18,1 12,2 Utländska , ,4 18,7 TOTALT 8 169, ,5 15,1 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt 1) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % AFA 2) 61,9 3,7 4, 3, , AMFK 58,3 34,1, 7,6 657,9-3,3 -,5 Anticimex 11,1,, 88,9 8,5 4,6-29,6 Assuransföreningen 57,6 34,, 8, , -1,4 3, BrandfVerket 18,3 62,4 15,9 3,4 819,2 3,2 6,5 Brandkontoret 9,8 42,9 37,7 9,6 2 23,2,2 3,4 Europeiska,9,9, 98,2 229,8 -,5 1,9 4,7 1,5 4, 44, ,4,4-3,6 FPG 61,1 29,2, 9, ,7 2,7 5,7 GAR-BO, 18,8, 81,2 131,1 4,9 15, Göta-Lejon, 21,7, 78,3 55,2-4,5 217,1 If Skade 53,8 11,5, 34, ,6 3, 6,4 Järnv.män, 92,5, 7,5 5,4-2,6 3,7 LRF 37,5 54,1, 8,4 1 74,8 9,5 7,6 3,9 52,9 7, 9, ,3,3 8,9 Moderna Försäkringar 1, 51,6, 47, ,7 1,2 11,1 S E B, 21,, 79, 2 62,5-1,3-4,2 SafeInt 66,1 15,5, 18,4 317,3 14,4 9,7 SalusAnsvar 52,6 4,6, 42,8 417,5-2,7-3,3 Sirius Inter 38,5 32,7,1 28,7 11 3,2 -,7-3,9 Skandiakoncernen,, 13,4 86,6 117, -6,,7 SOFAB-gruppen 3,4,1 4,6 39,8 835, 1,4 24,6 StErik,,, 1, 21, -12,2 14,8 Telia 41,4,, 58,6 534,2-1,4 4,1 Tennant,,, 1, 14,3 15,8 13,2 Trygg-Hansa 6,3 6,1 5,5 28, ,6-1,6 7,7 TOTALT 52,5 28, 3,7 15, ,4,6 2,8 : Sak Länsbolagen AGRIA Stockholm Re WASA Sak AB WASA Garanti WASA Inter WASA Sak Specialf. AB Svenska Brand If Skade (konc): If Skadeförsäkring If Rese AFA: AFA Sjuk AFA Trygg SOFAB-gruppen Kapitalpalceringar: endast SOFAB o SveLand (konc): Sak Inter Svenska Konsumentförs. Trygg-Hansa: Aktsam Holmia Suecia Trygg-Hansa 1) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken). 2) uppgifterna avser ultimo 23 Källa: Finansinspektionens blankett P1A P1A R12-3 -

4 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolagen Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och fördelade värden. De fördelade värdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och fördelade värden. En konsolideringsnivå över 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än fördelade värden. En konsolideringsnivå under 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är lägre än fördelade värden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Om ett bolags konsolideringsnivå avviker från detta intervall under mer än 36 månader, rekommenderar regelverket att bolaget vidtar särskilda åtgärder. Retrospektivreservmetoden innebär att försäkringstagarnas tillgodohavanden förräntas med en s.k. återbäringsränta. Metoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. Pensionstilläggsmetoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats. Metoden tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Förändringar i livförsäkringsbolegens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Livbolagens tillgångar Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden skulder Fördelade värden Handelsbanken Liv fördelar s.k. villkorad återbäring, vilket gör att begreppet kollektiv konsolidering inte är tillämpligt. Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå % samtliga bolag kv 1 kv 4 1 kv 3 2 kv 2 3 kv 1 3 kv 4 Buffertkapital Konsolideringsnivå % Konsolideringsnivå Återbäringsränta och konsolideringsnivå % samtliga bolag kv 1 kv 4 1 kv 3 2 kv 2 3 kv 1 3 kv 4 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Återbäringsränta Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Buffertkapital Konsoliderings- Buffertkapital Konsolideringsnivå nivå MSEK % MSEK % Bolag Alecta ,4 124,7 AMF Pension ,1 17, ,3 13,4 AÄP ,2 143,6 Bliwa , FL Liv AB ,7 16,1 Liv ,8 16,3 1, 1, KAF Kollekt ,1 181, KPA Pension ,5 1, ,7 98, LF Liv ,9 12,1 Nordea Liv I ,8 95,2 SalusAn Liv ,2 1,6 SEB TL Gla ,6 1, ,6 236,4 SEB TL Nya ,5 99, ,3 94,5 Skandia Liv , 97, ,6 18,3 SPP Liv ,5 91, ,6 19,8 TOTALT ,1 1, ,1 123,1 Källa: Finansinspektionens blankett Kollektiv konsolidering KON R1-4 -

5 LIV Återbäringsräntor och totalavkastning Återbäringsräntor i % före skatt och före generella kostnader Årsbasis Bolag aug AMF Pension Avtalspension SAF-LO,5 1,4 2,5,6 2,8 3, AMF Privat, ITPK 16,5 9,7 2,5,6 2,8 3, FL Liv AB 22,2 Sparande före ,6 1, 1,8 4,7 5, Sparande fr o m , 3, 3,3 4,7 5, 1) Sparande före med full realloke 4,6 1, -11,3 4,7 5, Liv Sparande före ,7 4,6 1, 1,8 4, 4, Sparande fr o m , 3, 3,3 4, 4, 1) Sparande före m full rea 18,7 4,6 1, -8,3 4, 4, KPA Pension Sparande före ,9 6,2 2,3 1,,1, Sparande fr o m ,3 6,2 2,3 1,,1, Sparande from , 3, 3, 3, LF Liv 16,9 4,8 2,2 Sparande före ,5 2,5 4, Sparande fr o m , 3,6 4, Nordea Liv I 13,3 6,8 Sparande före ,2,,, Sparande fr o m , 3, 3, 3, SalusAn Liv 2) Sparande före ,4 5,6 1,7, -7,3 3, 2) Sparande fr o m , 3, -7,3 3, SEB TL Gla _ 18,5 6,7 2,,4,, SEB TL Nya 11,5 6,7 2,5 1,,4 Sparande t o m , 1, Sparande fr o m , 3, SHB 13,5 5,8 Skandia Liv Sparande före ,8 7,9 2,8,7 2,7 3, Sparande fr o m ,5 7,9 2,8,7 2,7 3, Sparande fr o m ,5 7,2 2,8,7 2,7 3, Sparande fr o m , 3, 3,1 3, SPP Liv 1,9 5,8 2,2 1,5 1,5 1,5 Genomsnitt 13,2 4,8 1,7,1 1,4 2,2 Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. 1) Reallokering och Förenade Liv och Förenade Liv reallokerade den 1 oktober 23 med högst 1 procent respektive högst 13 procent. Reallokeringen har gått till så att de enskilda spararnas försäkringskapital har sänkts med mellan och 1 procent respektive mellan och 13 procent. Variationen beror på att sparande fr o m är undantaget från sänkningen och att sänkningen av försäkringskapital inte har gått längre ned än till 15 procent av återköpsvärdet. Försäkringsförbundets statistik över återbäringsräntor redovisar alternativen och 1 procent reallokering för respektive och 13 procent reallokering för Förenade Liv. 2) Full reallokering (1%) på hela beståndet under januari 24 *) Handelsbanken Liv har haft en avkastningsränta unde 23 på 5,64%. Nordea Liv & Pension har under 23 haft en avkastning på sin ränteportfölj på 1,13% och på sin blandportfölj på 7,46%. Uppgifterna ingår inte i genomsnittlig återbäring för branschen. Totalavkastning på tillgångar % Prel 3/6 Bolag Alecta 6,2-1, -11, 5,8 1,1 4,9 AMF Pension 8,7-3,5-1,2 7,2 12,6 FL För Grupp 3,5 8,3 3,4 FL Liv AB -,6-6,4-3,8 4,2 1, 4,1 Liv -1, -4,3-2,4 5, 1,5 4, KPA Livförs -,9-3,8,8 4,8 2,7 KPA Pension -6,7 -,9-1,1 5,6 2,6 LF Liv,4-4,3-9,2 3,6 Nordea L & P -,3 1,6 Nordea Liv I 3,6-3,9-9,3 4,9 9,7 2,6 SalusAn Gr 3,3-6,1 2,5 SalusAn Liv -1,7-4,5-11,6 2,9 SEB TL Gla 3,6-3,5-7,5 5,3 11,1 4,6 SEB TL Nya 2,1-5,3-2,1 6,1 1,8 SHB,2-2,1-7,4 6,2 9,3 Skandia Liv 7,6-3,1-11,7 6,3 11, 4, SPP Liv 3,3-2,8-1,4 4,9 1,8 2,6 Genomsnitt 4,9-2,8-9,8 5,8 1,6 3,2 Totalavkastning Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation. % Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis Källa: Bolagens Återbäringsränta och Årsredovisningar ARA R1-5 -

6 Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 23:II och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 24:II och engångspremie (Annualized premiums) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 23:II 24:II 23:II 24:II 23:II 24:II 23:II 24:II Alecta 638,2 5,5 575, 5,4 454,1 3,3 175, 1,4 5,3 5, 4 23,8 4, ,7 6,2 AMF Pension 1 2, 1,4 876,3 8,2 523,3 3,8 2 93,4 16,5 9,7 9, ,8 8, ,8 1,5 Bliwa Livförsäkring 1,3, 48,5,5,,4 9,9,1 82,6,1 Bliwa,4, 48,5,5,,4 5,2,1 82,6,1 FL För Koll 1,,, 4,8, Danica 173,8 1,5 299,2 2,8 164,2 1,2 279,2 2,2 1,5 2,7 493,2,5 777,,8 1 4,8 9, 889,2 8, ,6 1,7 1 79,3 8,5 9,2 8, , 14, ,5 15,8 FL För Grupp 1,1,,,,, 43,1,4 486,5,5 FL Liv AB 13,4,1 4,1,,1, 285,9,3 272,6,3 Liv,6 1,8 9,6 2,4 67,2 4,4 599,8 4,7 2,1 2, , 5, ,1 5,4 LO 161, 1,4 169,3 1,6 1,2 1,4 1 58, 1, ,5 1,7 Fond 135,7 1,2 17,7 1, 167,8 1,2 13,9 1, 1,2 1, 1 18,7 1,1 926,7,9 KPA Fond 16,5,1 2,1,2,8,,1,2 339,,4 437,5,4 KPA Livförs 6,2,, 1 82,2 1, ,5 1,1 KPA Pension 57,5 4,4 328,3 3,1 714,7 5,1 348,6 2,7 4,5 3, 4 145,1 4, ,1 5,4 Handelsbankskonc , 13, ,1 1, ,7 32, ,4 17, 15,5 11, , 16, ,2 13,4 SHB Liv 358,6 3,1 494,4 4, ,1 8,5 1 75,1 8,5 3,7 5, 4 61,9 5, 5 5,3 5, SPP Liv 59,3 5,1 349, 3, ,3 22,4 955,7 7,5 7, 3,7 7 54,3 8, ,3 5,2 SPPLiv Fond 599,1 5,2 3,7 2,8 241,3 1,7 13,5 1, 4,8 2, ,8 3, ,6 3,2 Holmia 66,3,6 74,,7,5,6 1,2,1 188,8,2 KAF,1,,1,,, 4,4, 6,1, KP Fond 9,2,1 6,9,1 4,6, 2,8,,1,1 6,2, 61,,1 LRF 2,2, 3,3,,, 81,1,1 83,8, ,5 12, , 11,5 634, 4,6 675,1 5,3 11,3 1,9 8,4 8, ,4 8,5 LF Fondliv 534,1 4,6 59,8 5,5 29,5 2,1 357,1 2,8 4,3 5, ,8 3, ,2 3,4 LF Liv 86,4 7,4 64,3 6, 343,5 2,5 318, 2,5 6,9 5,6 4 93,7 5, ,9 5,1 SvBr Liv 3,8, 3,3, Moderna Försäkringar 14,1,1 13,4 1,2 18,1,1 217,1 1,7,1 1,3 46,3, 313,9,3 Nordeakoncernen 144,7 1,3 124,9 1,2 262,9 1,9 238,1 1,9 1,3 1, ,6 2, ,5 1,9 Nordea L & P 31,6,3 56,,5 58,4,4 77,4,6,3,5 133,8,1 9,9,3 Nordea Liv I 83,3,7 48,1,5 2,8,1,1,,7, ,2 1,2 971,5 1, Nordea LivII 3,3, 1,9,, 22,, Nordea LivSF 26,6,2 2,7,2 181,8 1,3 16,6 1,3,3,3 691,6,7 683,,7 Robur Försäkring 519,5 4,5 622,5 5,8 871,4 6,3 91,7 7,2 4,7 6, 5 728,6 6, ,8 7,1 S E B 1 74,9 14, ,9 21, 1 352,3 9, , 12,8 14,2 2, ,5 13, ,3 13,8 SEB TL Fond 1 338,1 11,6 2 9,7 18, ,3 8, ,6 12,3 11,2 18, ,1 8, , 9,7 SEB TL Gla 27,3,2,,2 3,1, 1,9,,2, , 3, ,2 2,7 SEB TL Nya 339,6 2,9 212,1 2, 183,9 1,3 6,4,5 2,8 1,8 1 49,4 1, ,1 1,3 SalusAnsvar 41,6,4 132,2 1,2,2, 3,,,3 1,1 537,2,6 566,2,6 SalusAn Gr 39,2,3 129,6 1,2,3 1,1 187,4,2 2,,2 SalusAn Liv 2,4, 2,6,,2, 3,,,, 349,8,4 341,2,3 Skandiakoncernen 3 66,8 26, ,6 21, ,4, ,5,4 26,4 21, ,2 23, ,2 2,7 Skandia 1 646,3 14, ,9 11, ,4 9,8 982,8 7,7 13,8 11, ,5 9, ,4 8,5 Skandia Liv 1 42,5 12,3 1 15,7 9, , 15, ,7 17,7 12,6 1, ,7 14, ,8 12,2 Änke- o Pupillkassan,2,,3,,,,,,, 4,3, 4,8, Övr. svenska bolag 1,,,, 5,4,4 2,5,,, 54,4,1,1, Banco Fond 1,,,, 5,4,4 2,5,,, 54,4,1,1, SAFE Liv,,,, SAMTLIGA , 1, 1 69,9 1, ,5 1, ,3 1, 1, 1, 92 74,1 1, 1 54,7 1, Traditionell 5 93,4 51,3 4 73,1 44,2 9 4,7 66, ,1 6,8 52,9 46, 57 1,5 61, , 59,8 Fond 5 634,6 48,7 5 96,7 55, ,7 33, ,2 39,2 47,1 54, 35 63,6 38, ,6 4,2 Ej konkurrensutsatta AFA Liv 1 414,2 9, ,1 7,2 Alecta 5 47,2 99, ,7 99,5 2 78,2 1, 5 6,7 1, 99,8 99, ,5 78, ,3 78,2 AMF Pension 1 436, 9, ,9 12,9 Bliwa 9,5,1 14,6,1 FL För Koll 13,9,9 KAF Kollekt. 3,4,1 3,8,2,1,1 124,4,8 26,1 1,2 KP Fond 7,2,1 5,3,2,1,2,7, 28,9,1 Skandia Liv 1,9,1,1 49,,2 LIV Myndigheter PPM 167,9 1, 155,4 1, 13,5 1, 37,8 1, 1, 1, 21 59,5 1, ,7 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R5-6 -

7 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 23:II och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 24:II och engångspremie (Annualized premiums) = årlig premie + engångspremie/1 Bolagsgrupper Nyteckning och premieinkomst uppdelat på traditionell liv- och fondförsäkring Nyteckning 1) Premieinkomst 2) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" (Gamla och nya försäkringar) Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 23:II 24:II 23:II 24:II 23:II 24:II 23:II 24:II Traditionell livförsäkring Alecta 638,2 1,8 575, 12,2 454,1 4,9 175, 2,3 1, 1,8 4 23,8 7, ,7 1,4 AMF Pension 935,1 15,8 694,3 14,7 498,3 5,4 2 43,5 26,5 14,4 16, ,4 11, ,3 15, Bliwa Livförsäkring 1,3, 48,5 1,,,9 9,9,2 82,6,1 Bliwa,4, 48,5 1,,,9 5,2,1 82,6,1 FL För Koll 1,,, 4,8,1 712,3 12, 581,9 12, ,1 14,4 948,4 12,3 12,3 12,3 1 84,5 19, ,7 21,2 FL För Grupp 1,1,,,,, 43,1,7 486,5,8 FL Liv AB 281,4,5 9,1,4 Liv 23,7 3,4 3,6 5,4 67,2 6,6 599,8 7,8 3,9 5, ,7 8, ,5 9, KPA Livförs 6,2,1, 1 82,2 1, ,5 1,9 KPA Pension 57,5 8,6 328,3 6,9 714,7 7,7 348,6 4,5 8,4 6, ,1 7, ,1 9,1 Handelsbankskonc. 785,2 13,2 626,4 13, ,6 44, ,8 23,9 17,5 14, ,4 17, ,9 13,4 SHB Liv 194,9 3,3 277,5 5,9 1 24,3 11,1 889, 11,5 4,3 6,7 2 63,1 4, ,7 4,7 SPP Liv 59,3 1, 349, 7, ,3 33,8 955,7 12,4 13,2 8,1 7 54,3 13, ,3 8,7 Holmia Liv 66,3 1,1 74, 1,6 1, 1,3 1,2,2 188,8,3 KAF Kollekt.,1,,1,,, 4,4, 6,1, LRF Liv 2,2, 3,3,,, 81,1,1 83,8,1 86,4 14,5 64,3 13,5 343,5 3,7 318, 4,1 13,1 12,2 4 97,6 8, ,2 8,6 LF Liv 86,4 14,5 64,3 13,5 343,5 3,7 318, 4,1 13,1 12,2 4 93,7 8, ,9 8,6 SvBr Liv 3,8, 3,3, Moderna Liv,1,,3,,, 21,9, 26,9, Nordeakoncernen 86,1 1,5 86,3 1,8,1,3 42,7,6 1,3 1, ,2 2, 1 88,9 1,8 Nordea L & P 2,3, 38,2,8 4,2, 42,6,6,,8 33,9,1 117,3,2 Nordea Liv I 83,3 1,4 48,1 1, 2,8,2,1, 1,2, ,2 2, 971,5 1,6 Nordea LivII,5,, 9,1, Robur Förs 12,4,2 13,4,3,2,2 33,7,6 421,4,7 S E B 37,5 6,2 241,5 5,1 186,9 2, 62,4,8 5,7 4,5 4 65,9 8,1 4 98,9 6,9 SEB TL Fond 3,6,1 4,3,1,1,1 24,5, 28,6, SEB TL Gla 27,3,5,,5 3,1, 1,9,,4, , 5, ,2 4,6 SEB TL Nya 339,6 5,7 212,1 4,5 183,9 2, 6,4,8 5,2 4, 1 49,4 2, ,1 2,2 SalusAnsvar 41,6,7 132,2 2,8,2, 3,,,6 2,4 537,2,9 566,2,9 SalusAn Gr 39,2,7 129,6 2,7,6 2,4 187,4,3 2,,4 SalusAn Liv 2,4, 2,6,1,2, 3,,,,1 349,8,6 341,2,6 Skandiakoncernen 1 42,5 24, 1 15,7 21, ,7 24, ,1 29,5 24, 22, ,9 23, ,8 2,4 Skandia 82,7,9 28,4,4,1,1 97,1,2 34,,1 Skandia Liv 1 42,5 24, 1 15,7 21, , 23, ,7 29,1 23,9 22, ,7 23, ,8 2,3 AÄP,2,,3,,,,,,, 4,3, 4,8, SAFE Liv,,,, SUMMA 5 93,4 1, 4 73,1 1, 9 4,7 1, 7 716,1 1, 1, 1, 57 1,5 1, , 1, Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 23:II 24:II 23:II 24:II 23:II 24:II 23:II 24:II Fondförsäkring AMF Pension 264,9 4,7 182,1 3,1,,5 49,9 1, 4,4 2, ,4 3, ,5 3,7 Danica Fond 173,8 3,1 299,2 5, 164,2 3,5 279,2 5,6 3,1 5,1 493,2 1,4 777, 1,9 328,5 5,8 37,3 5,2 168,5 3,6 13,9 2,6 5,7 5, 2 942,5 8,3 3 11,8 7,7 FL Liv AB 13,4,2 4,1,1,2,1 4,5, 13,6, Liv 1,9, 6,,1,,1,3, 3,6, LO 161, 2,9 169,3 2,8 2,6 2,6 1 58, 4, ,5 4,3 Fond 135,7 2,4 17,7 1,8 167,8 3,6 13,9 2,6 2,5 1,9 1 18,7 2,9 926,7 2,3 KPA Fond 16,5,3 2,1,3,8,,3,3 339, 1, 437,5 1,1 Handelsbankskonc. 762,8 13,5 517,6 8,7 396, 8,5 316,6 6,4 13,1 8, ,6 14, ,2 13,5 SHB Liv 163,7 2,9 216,9 3,6 154,8 3,3 186,1 3,7 2,9 3,6 2 7,8 5, ,7 5,6 SPPLiv Fond 599,1 1,6 3,7 5, 241,3 5,2 13,5 2,6 1,2 4, ,8 9, 3 215,6 8, KP Fond 9,2,2 6,9,1 4,6,1 2,8,1,2,1 6,2, 61,,2 LF Fondliv 534,1 9,5 59,8 9,9 29,5 6,2 357,1 7,2 9,2 9, ,8 8, ,2 8,3 Moderna Liv 13,9,2 13,1 2,2 18,1,4 217,1 4,4,3 2,3 24,4,1 287,,7 Nordeakoncernen 58,5 1, 38,6,6 237,8 5,1 195,4 3,9 1,3,9 84,4 2,3 8,6 2,1 Nordea L & P 29,2,5 17,8,3 54,1 1,2 34,8,7,6,3 99,9,3 142,6,4 Nordea LivII 2,7, 1,9,, 12,9, Nordea LivSF 26,6,5 2,7,3 181,8 3,9 16,6 3,2,7,6 691,6 1,9 683, 1,7 Robur Förs 57,1 9, 69, 1,2 871,4 18,6 91,7 18,3 9,7 1, ,9 15,2 6 77,5 16,7 SEB TL Fond 1 334,5 23,7 2 5,3 33, ,3 24, ,6 31,4 23,8 33, ,6 21, ,4 24,1 Skandia 1 646,3 29, ,9 21, ,7 27,4 954,4 19,2 29,1 21, ,4 24, ,4 21,1 Banco Fond 1,,,, 5,4 1,1 2,5,1,1, 54,4,2,1,1 SUMMA 5 634,6 1, 5 96,7 1, 4 673,7 1, 4 983,2 1, 1, 1, 35 63,6 1, 4 262,6 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R LIV

8 LIV Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) och Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar. Exklusive PPM. Traditionell livförsäkring Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt Fondförsäkring Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt Summan av Traditionell livförsäkring Nyteckning Premieinkomst och Fondförsäkring Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % * MSEK % MSEK % * MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat Totalt * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R17-8 -

9 Nyteckning Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar 22:II = Konkurrensutsatt affär 23:II = Källa: tabell sidan 6 24:II = (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) LIV Nyteckning 24:II 12 månaders försäljning (period: se ovan) Danica 2,7% AMF Pension 9,1% 1,1% Alecta 5,% 8,3% Skandiakoncernen 21,8% Robur Försäkring 6,% 1,9% Handelsbankskonc. 11,4% Nordeakoncernen 1,2% Moderna Försäkringar 1,3% SalusAnsvar 1,1% S E B 2,1% Nyteckning: tidsserie månaders försäljning (perioder: se ovan) Skandiakoncernen S E B Handelsbankskonc. AMF Pension Robur Försäkring Alecta Danica Moderna Försäkringar Nordeakoncernen SalusAnsvar 22:II 23:II 24:II Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: årlig premie + engångspremie/ P2 R6-9 -

10 Premier Marknadsandelar Premier: totalt premieinflöde för både 22:II = gamla och nya försäkringar. Konkurrensutsatt affär. 23:II = Källa: tabell sid 6, kolum längst till höger. 24:II = LIV Premier 24:II 12 månaders försäljning (period: se ovan) 1 55 MSEK Robur Försäkring 7,1% Moderna Försäkringar,3% 8,5% Skandiakoncernen 2,7%,5% AMF Pension 1,5% Alecta 6,2% SalusAnsvar,6% Handelsbankskonc. 13,4% 15,8% Danica,8% S E B 13,8% Nordeakoncernen 1,9% Premier: tidsserie 12 månaders uppgifter (perioder: se ovan) Skandiakoncernen S E B Handelsbankskonc. AMF Pension Robur Försäkring Alecta Nordeakoncernen Danica SalusAnsvar Moderna Försäkringar 22:II 23:II 24:II P2 R7-1 -

11 Premier, totalt hela branschen (MSEK) 23:II (1) Traditionella livförsäkringsbolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Traditionell- och Fondförsäkringsbolag (4) Avtalsförsäkringsbolag, liv Summa livförsäkring 16 1 (5) Skadeförsäkring, individuellt tecknad (6) Avtalsförsäkringsbolag, skade 5 11 därav Avgångsbidragsförsäkring (AGB) 78 Sjuk- o olycksfallsförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 86 (7) Skadeförsäkring i livbolagen* 47 Summa skadeförsäkring Totalt * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Premier 23:II = :II = :II Föränd. % , , , , , , ,7 1 6, ,3 82-4, , , ,7 LIV & SKADE Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Fondförs. Trad. & Fond. Avtalsförs. F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur 23:II 24:II 23:II 24:II Bolagstyp 23:II 24:II Verksamhetsgren 23:II 24:II MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % (1) Trad.liv , ,6 F&F , ,2 (2) Fondförs , ,5 H&V , ,1 (3) Trad. & Fond , ,8 Trafik , ,7 (4) Avtalsförs , ,1 Motor , ,2 Totalt MAT , ,3 S&O , ,4 Kredit 331,7 248,5 Husdjur , ,5 39,1 79,2 Totalt Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Källa: Finansinspektionens blanketter P1S och P P2 R

12 SKADE Marknadsandelar - antalet försäkringar 3/6 23 3/ Separat hemförsäkring 49,9 5,3,2,5 13,1 12,4 9,8 9,6 1,2 1,1,9 1,1,, Trygg-Hansa If Skade SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 3/6 23 : Antal försäkringar 3/6 24 : Villahemförsäkring 5 41,8 41,6 27,3 28,2 12,1 11,9 11,8 11,7 6,3 5,9,7,8,, If Skade Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 3/6 23 : Antal försäkringar 3/6 24 : Fritidshusförsäkring 5 43,3 43,5 23,4 23,6 15,9 15,8 12,6 12, 4,3 4,4,5,7,, If Skade Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 3/6 23 : Antal försäkringar 3/6 24 : Separat båtförsäkring 5 26,2 26,9 18,6 18,9 16, 16,5 15,4 15,7 11,6 1,6 11, 1,2 1,2 1,2 If Skade Svenska Sjö Moderna Försäkringar Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Antal försäkringar 3/6 23 : Antal försäkringar 3/6 24 : Trafikförsäkring 5 36,1 36,,,1 18,5 17,9 17,1 17,4 2, 2,1 1,4 1,6,, If Skade Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 3/6 23 : Antal försäkringar 3/6 24 : Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-12 -

13 Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Marknadsandelar - Inbetalda premier SKADE Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier ,1 5 62,8 8, , 3 3,4 23,1 22,5 2 18,7 18, ,6 15, ,6 3,4 2,8 2,9 2,3 1,9 1,7 1,1 1,4 1,1,7,6,2,1 If Skade Trygg-Hansa Zurich SOFAB-gruppen Moderna Försäkringar Övr. utländska bolag Europeiska Assuransföreningen Källa: Finansinspektionens blankett P1S P1S R1_B

14 Marknadsandelar - vissa försäkringsgrenar SKADE Period: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring 1,47% Övr. utländska bolag Zurich,42% 1,62% 4,24% 38,41% Moderna Försäkringar 2,43% Övr. utländska bolag,33% If Skade 12,86% 4,84% 32,61% Trygg-Hansa 17,93% Trygg-Hansa 13,23% SOFAB-gruppen 3,26% If Skade 2,2% Moderna Försäkringar 3,64% Europeiska 3,2% 27,% SOFAB-gruppen 3,% Inbetalda premier MSEK: 12 7,2 Inbetalda premier MSEK: 1 167,4 Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring 16,9% Zurich,2% 14,66% Zurich,2%,38% 32,8%,4% If Skade 32,64% Trygg-Hansa 19,62% Trygg-Hansa 19,74% Moderna Försäkringar,77% If Skade 28,74% SOFAB-gruppen 1,58% Moderna Försäkringar,88% 3,43% SOFAB-gruppen 1,23% Inbetalda premier MSEK: 1 4,2 Inbetalda premier MSEK: 11 27,7 Sjuk- och olycksfallsförsäkring MAT (marine, aviation & transport) Övr. utländska bolag 1,22% Moderna Försäkringar,2% 13,27% If Skade Zurich 6,21%,2% 36,6% 1,2% 1,64%,2% Zurich 9,99% SOFAB-gruppen,32% Trygg-Hansa 14,71% If Skade 58,19% Trygg-Hansa 31,45% 2,43% Assuransföreningen 5,43% Inbetalda premier MSEK: 4 248,1 Inbetalda premier MSEK: 1 148, Källa: Finansinspektionens blankett P1S P1S R4-14 -

15 SKADE Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Period: Jan-Jun Period: Jan-Dec %-föränd %-föränd. Komb. Hemförsäkring , ,1 Villahemförsäkring , ,3 Fritidshusförsäkring , ,1 Sep. Båtförsäkring , ,4 Totalt anmälda: , ,3 varav: Brand , ,1 Inbrott , ,6 Vatten , , Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik, Antalet anmälda skador Redovisande bolag:, If Skade,, Andel bränder efter brandorsak. % Tändstickor, levande ljus, tomtebloss 1,8 2,8 2,4 1,9 1,9 1,8 2,1 Uppsåt 2,9 3,7 3,3 2,9 2,5 2,8 4, Explosion,4,5,5,4,4,3,3 Soteld,5,8,6,5,4,3,5 Eldstadsanläggning i övrigt 4,5 6,5 5,9 4,9 5,6 5,4 6,2 El-orsaker 11,4 12,4 1,8 8,9 11,1 1,9 11,2 Åskslag 59, 46,2 47,4 54,5 5,9 52, 46, Tobaksrökning,4,6,6,5,4,4,5 Självantändning,4,5,6,5,5,5,6 Heta arbeten,2,3,2,2,3,3,3 kända orsaker 7,1 9,3 8,8 8,2 8, 7,7 9,3 Okända orsaker 11,4 16,6 18,8 16,7 17,8 17,4 19,2 Källa: Försäkringförbundets B1-statistik Antalet inträffade skador MST R

16 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där allt överskott går tillbaka till försäkringstagarna. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapital-placeringar, t ex för vissa direktlån och aktier, har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärde-ringen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-11): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid 12): samtliga bolag redovisade i anslut-ning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: ACE, AIG, Zürich, Reliance och Sampo. Marknadsandelar, skadebolag (sid 13-16): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, Svenska Sjö samt hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Sveriges Försäkringsförbund, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm e-post:

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer