Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor... 2 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 4 Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar... 6 Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar... 8 Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring... 9 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information... 23

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Royal Skandia. Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas ett urval av de förändringar i statistiken som har ägt rum under den senaste tiden och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring Premieinkomstbegreppet i tabellerna 6-16 innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Under det första kvartalet 2014 genomförde Alecta en fribrevsuppräkning på 7,4 miljarder kronor för icke konkurrensutsatta försäkringar och på 1,2 miljarder kronor för konkurrensutsatta försäkringar. Inflyttat kapital består av enskilda försäkringar som flyttats mellan bolagen samt överlåtelser av hela försäkringsbestånd mellan bolagen. Under 2012 skedde en minskning i livförsäkringspremier, vilket i stora stycken torde ha sin förklaring i att spararna gjorde en omallokering av sitt nysparande från försäkringsprodukter till investeringssparkonto. Investeringssparkonto produceras av banker och framgår därför inte av Branschstatistiken. Under 2013 har trenden vänt och livförsäkringspremierna ökar igen. Skadeförsäkring De totala premierna för skadeförsäkring har sjunkit under de senaste åren. Detta beror till största delen på att AFA Sjukförsäkring satte ner sina premier till noll från och med Under 2012 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2007 och 2008 till samtliga arbetsgivare. Under 2013 betalade AFA Sjukförsäkring tillbaka inbetalda premier för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn.

4 LIV Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q Alecta 9,6-2,1 11,4 Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier ***) 12,6-6,8 16,8 17,3 3,1 9,7 inriktning 50% aktier ****) ,6 3,0 inriktning 40% aktier 10,2-1,9 13,8 12,2 2,9 8,6 inriktning 10% aktier 6,3 5,5 9,2 4,7 2,5 6,6 Förmånsbestämd 9,5-2,0 11,2 9,8 2,8 7,3 AMF Pension 9,8 2,4 8,0 9,3 2,2 7,4 Bliwa 6,7-2,9 6,9 8,5 2,0 4,9 FL Gruppförs 5,2 5,4 6,7 7,6 1,6 6,2 Folksam Liv 8,7 6,5 7,0 7,6 1,8 7,4 Liv 1 8,3 6,0 7,1 7,7 1,6 7,2 Liv 2 9,4 7,5 6,8 7,4 2,2 7,8 Sparande med garanti 4,6 6,5 4,8 3,7 2,0 5,1 Sparande utan garanti 10,6-1,9 9,3 14,2 2,5 8,0 KPA Livförs 4,5 4,8 6,4 7,2 1,7 5,8 KPA Pensionförs 8,2 5,6 7,2 8,2 2,2 7,4 Handelsbanken Liv **) 3% årlig garanti 2,9 3, % slutgaranti 3,2 6, % årlig garanti 2,6 7, Livförvaltning (startdat ) 3,4-5, LF Fondliv LF Fondliv Garanti ,6 0,8 LF Liv Nya Trad (startdat ) ,3 2,0 Nya Världen 8,9-3,8 12,2 12,8 0,5 7,0 Gamla Trad 4,1 6,5 6,1-3,0 2,6 3,8 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 0,9 16,1 6,7-0,4 3,1 6,1 Tillväxtportföljen 5,9-2,7 9,5 13,4 2,4 6,6 Trygga portföljen 0,9 1,4 5,2 4,6 1,4 3,2 PK FPK 6,5 8,3 5,3 2,1 1,8 5,6 PRI 9,2-0,8 7,3 7,5 2,7 6,1 SEB TL Fond Tjänstepension 4,0 8,5 6,9 2,3 3,3 5,9 Övrig pension 4,5 10,4 7,7 2,2 3,3 6,6 SEB TL Gla 10,8 1,5 9,9 11,3 2,0 8,3 Skandia Livf. 9,4 3,2 7,3 6,8 2,5 6,9 Tradliv 9,4 3,2 7,3 6,7 2,5 6,8 GarantiPension Plus (25-åring) 11,6-3,9 10,4 12,8 2,6 7,7 GarantiPension Plus (40-åring) 10,9-1,8 9,5 11,0 2,6 7,5 GarantiPension Plus (55-åring) 10,1 0,9 8,3 8,7 2,5 7,1 SPP Liv Förmånsbestämda 6,0 8,6 6,6 1,4 2,8 6,0 Premiebestämda nyteckning 7,0 3,3 9,0 6,5 2,8 6,7 Premiebestämda stängd 4,5 9,8 6,4-0,1 3,1 5,5 Storebrand Liv 4,9 4,8 5,6 5,1 Swedbank Försäkring Traditionell Pension, Tjänste 9,3-1,1 5,8 8,6 1,5 5,6 Traditionell Pension, Premiegaranti 12,7-6,3 8,2 10,9 2,4 6,3 Traditionell Pension, Övrigt ,3 Änke- och Pupillkassan 8,6-2,4 5,7 9,7 2,5 5,6 Viktat genomsnitt 8,8 2,2 8,7 7,9 2,4 7,0 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen **) Sedan 2012 rapporterar inte Handelsbanken Liv totalavkastning ***) Förval fram till 63 år ****) Startade 1 juli Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning (26)

5 LIV Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se sid 3) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q Folksam Liv Sparande utan garanti 10,6 1,1 9,2 14,3 2,7 8,8 Handelsbanken Liv 3% årlig garanti *) 2,8 3,3 2,9 1,9 0,9 2,8 3% slutgaranti *) 3,0 6,0 3,9 2,7 1,2 3,9 5% årlig garanti *) 2,6 7,1 3,0 2,5 1,0 3,8 Livförvaltning (start ) *) 3,4-5,0 3,6 13,7 1,0 3,7 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) *) 0,9 16,1 6,7-0,4 3,1 6,1 Premiegaranti: Tillväxtportfölj 5,9-2,7 9,5 13,4 2,4 6,6 Premiegaranti: Trygg portfölj 0,9 1,4 5,2 4,6 1,4 3,2 SPP Liv Förmånsbestämd portfölj 6,0 8,6 6,6 1,4 2,8 6,0 Premiebestämd, nyteckning 6,3 3,0 8,1 5,9 2,6 6,1 Premiebestämd, stängd *) 4,2 8,9 5,8-0,1 2,8 5,1 Storebrand Liv Storebrand Liv 3,8 5,9 4,9 3,7 3,7 5,2 Swedbank Försäkring Traditionell Pension,Tjänste *) 9,3-1,1 5,8 8,6 1,5 5,6 Traditionell Pension, Premiegaranti 12,7-6,3 8,2 10,9 2,4 6,3 Traditionell Pension, Övrigt *) 1,3 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q Alecta Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier **) 12,5-6,9 16,8 17,4 3,1 9,7 inriktning 50% aktier 3,0 inriktning 40% aktier 10,1-1,9 13,8 12,2 2,9 8,6 inriktning 10% aktier 6,3 5,4 9,1 4,7 2,5 6,6 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under uppskov 7,4 1,7 8,3 13,0 2,5 7,7 Övrig traditionell försäkring 29,0 2,5 8,9 9,5 2,1 11,8 Ny traditionell försäkring, lågrisk 4,1 4,2 0,6 1,5 Ny traditionell försäkring, högrisk -8,8 14,7 18,7 1,1 Folksam Liv Sparande med garanti 4,7 3,4 4,4 3,8 2,0 4,3 Avtalspension Premiegaranti (45-åring) 9,2-0,8 8,2 14,3 2,0 7,6 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring 8,3 5,5 7,2 8,0 2,3 7,4 LF Liv Nya världen *) 8,9-3,8 12,2 12,8 0,5 7,0 Skandia Livf. GarantiPension Plus (25-åring) 9,5-2,9 8,5 11,6 2,2 6,7 GarantiPension Plus (40-åring) 8,4-0,5 7,0 9,4 2,0 6,1 GarantiPension Plus (55-åring) 6,9 2,7 5,1 6,6 1,7 5,4 *) Stängda för nyteckning **) Förval fram till 63 år. Källa: Bolagsdata (26)

6 LIV Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1 Folksam Liv Folksam Liv 5,7 4,5 5,5 6,0 Folksam Liv 2 (fd KP) 11,0 8,4 6,0 6,0 LF Liv Gamla Trad *) 4,0 0,0 0,2 1,0 Nya Trad 5,0 6,0 SalusAnsvar 1,7 1,0 0,0 0,0 SEB TL Fond Tjänstepension 4,0 4,3 17,9 5,0 Övrig 2,0 2,6 22,3 5,0 SEB TL Gla *) 5,0 3,0 5,2 8,0 Skandia Livf. 5,2 3,5 4,3 6,0 Änke- och Pupillkassan 10,7 8,0 8,0 8,0 Genomsnitt 4,6 3,7 8,8 5,8 *) Stängda för nyteckning Källa: Bolagsdata (26)

7 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden Livbolagens tillgångar skulder av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den totalavkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 LIV Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Bolag Alecta 1) 99,8 100,0 148,2 146,7 AMF Pension 2) 100,6 99,7 161,4 181,5 AMF Pension ny trad försäkring 100,7 99,8 AMF Pension SAF-LO ny 3) 100,9 100,8 Folksam Liv 120,4 120,5 160,8 163,2 KPA Pensionförs 1) 100,3 100,2 123,6 125,5 LF Liv Gamla Trad 106,8 111,1 LF Liv Nya Trad 114,9 116,7 SalusAnsvar 172,6 SEB TL Gla 120,2 120,7 Skandia Livf. 110,0 111,6 138,1 140,7 Änke- och Pupillkassan 157,6 159,0 TOTALT 105,7 106,2 148,7 148,0 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid ca 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent Konsolideringsnivå Återbäringsränta q4 2010q3 2011q2 2012q1 2012q4 2013q3 0 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Svensk Försäkrings blankett Kollektiv konsolidering (26)

9 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 6. Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Alecta 1 156, ,2 292,4 326, , ,4 AMF Pension 2 110, ,1 574,6 646, , ,8 Avanza 1 133, , , ,1 Bliwa 16,7 47,0 139,2 162,5 Brummer Life 37,9 38,8 121,9 108,2 433,0 580,1 Cardif Nordic 6,1 8,7 78,3 88,0 Danica 425,6 420, , , , ,4 Folksam 1 946, , , , , ,6 FL Gruppförs 0,3 478,5 511,5 Folksam Fondförs 664,0 754,5 622,0 995, , ,3 Folksam Liv 497,4 915,8 821, , , ,6 Folksam LO Fondförs 252,6 265, , ,0 KPA Livförs 470,0 505,0 KPA Pensionförs 521, ,2 650, , , ,3 SalusAnsvar 10,3 4,8 113,2 116,8 Handelsbanken 458,9 591,3 730, , , ,7 Handelsbanken Liv 458,9 591,3 610, , , ,7 SHB L&P 119, ,8 Holmia 34,0 27,5 406,4 407,9 If Liv 39,9 46,5 68,7 84,2 IKANO Liv 19,6 14,6 64,6 54,7 Länsförsäkringar 1 063,1 957,4 367,2 364, , ,7 LF Fondliv 853,6 890,0 358,7 364, , ,4 LF Liv 209,5 67,4 8,5 0, , ,0 LF GruppLiv AB 237,7 220,3 Movestic 412,1 645,8 296,2 742, , ,1 Nordea Liv 630,3 531, , , , ,0 Nordea Livförsäkring 570,3 486,9 58, , , ,9 Nordea Utland 60,0 44, ,7 584, , ,1 Nordnet 66,9 70,3 731,4 950, , ,4 PP Pension Fond 13,7 11,0 4,5 0,8 117,3 118,9 SEB Trygg Liv 1 160, ,2 968, , , ,5 SEB Life 566, , , ,8 SEB TL Fond 1 150, ,4 401,5 387, , ,1 SEB TL Gla 10,1 11,8 0, ,2 913,6 Skandia 2 064, , , , , ,1 Royal Skandia 868,0 864,7 868,0 864,7 Skandia Fondf. 666,1 594, , , , ,8 Skandia Livf , , , , , ,6 SPP 873, ,0 429,7 534, , ,3 Euroben L&P 258,4 125,7 SPP Liv 228,3 232,3 300,4 344, , ,2 SPP Liv Fond 645,1 818,7 129,2 189, , ,2 Storebrand sv filial 0,4 33,9 13,2 Sv Handel Fond 13,1 19,8 13,5 19,3 53,5 75,7 Swedbank Försäkring 738,4 711, , , , ,6 VFF Fond 9,5 12,6 137,6 54,7 Änke- och Pupillkassan 3,5 1,1 0,1 8,5 9,2 TOTALT , , , , , ,4 Ej konkurrensutsatta Alecta 1 237,0 797,5 404,9 417, , ,8 AMF Pension 1 893, ,1 Bliwa 4,6 4,2 Folksam Liv 60,4 21, , ,8 Skandia Livf. 10,2 7,8 236,7 236,1 St Erik Liv 78,5 85,4 TOTALT 1 247,2 865,6 404,9 439, , ,4 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

10 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring uppdelad i grenen fondförsäkring. Premieinkomsten är uppdelat i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 7. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 AMF Pension 471,0 504,7 20,9 11, , ,2 Avanza 23,6 13,4 229,4 243,7 Danica 409,3 400,1 102,8 200, , ,6 Folksam 967, ,0 622,0 996, , ,1 Folksam Fondförs 664,0 754,5 622,0 995, , ,3 Folksam Liv 33,1 11,6 1,4 78,5 73,5 Folksam LO Fondförs 252,6 265, , ,0 KPA Pensionförs 17,6 7,1 424,9 403,4 Handelsbanken 430,7 565,2 278,6 328, , ,6 Länsförsäkringar 778,0 783,7 352,6 355, , ,4 Movestic 393,3 612,9 177,1 205, , ,8 Nordea Liv 409,7 344,7 480,6 321, , ,3 Nordea Livförsäkring 349,7 300,2 47,5 46, , ,1 Nordea Utland 60,0 44,4 433,1 274, , ,2 Nordnet 13,1 20,7 14,1 3,4 169,9 139,2 SEB Trygg Liv 1 075,5 977,7 401,5 387, , ,2 Skandia 572,1 482,3 474,0 423, , ,2 SPP 645,1 818,7 129,2 189, , ,5 SPP Liv Fond 645,1 818,7 129,2 189, , ,2 Storebrand sv filial 6,7 2,2 Swedbank Försäkring 503,5 527,0 622,5 632, , ,6 Övr. svenska bolag 64,7 69,6 149,4 140,9 741,3 829,4 Brummer Life 37,9 38,8 121,9 108,2 433,0 580,1 PP Pension Fond 13,7 11,0 4,5 0,8 117,3 118,9 Sv Handel Fond 13,1 19,8 13,5 19,3 53,5 75,7 VFF Fond 9,5 12,6 137,6 54,7 TOTALT 6 733, , , , , ,8 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (26)

11 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring inom grenen övrig livförsäkring. Premieinkomsten är uppdelad i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Alecta 1 156, ,2 292,4 326, , ,4 AMF Pension 1 639, ,4 553,7 634, , ,6 Avanza 1 109, , , ,4 Bliwa 16,7 47,0 139,2 162,5 Cardif Nordic 6,1 8,7 78,3 88,0 Danica 16,3 20, , , , ,8 Folksam 978, , , , , ,5 FL Gruppförs 0,3 478,5 511,5 Folksam Liv 464,3 904,2 821, , , ,2 KPA Livförs 470,0 505,0 KPA Pensionförs 503, ,1 650, , , ,0 SalusAnsvar 10,3 4,8 113,2 116,8 Handelsbanken 28,1 26,1 451,8 754, , ,1 Handelsbanken Liv 28,1 26,1 332,0 754, , ,1 SHB L&P 119, ,8 Holmia 34,0 27,5 406,4 407,9 If Liv 39,9 46,5 68,7 84,2 Länsförsäkringar 285,1 173,7 14,6 8, , ,3 LF Fondliv 75,6 106,3 6,1 8,7 726,9 747,0 LF Liv 209,5 67,4 8,5 0, , ,0 LF GruppLiv AB 237,7 220,3 Movestic 18,8 32,9 119,0 537,6 466,3 951,4 Nordea Liv 220,6 186,6 582, , , ,7 Nordea Livförsäkring 220,6 186,6 11, , , ,8 Nordea Utland 570,6 309, ,3 538,9 Nordnet 53,8 49,6 717,3 947, , ,2 SEB Trygg Liv 85,3 77,5 566, , , ,2 SEB Life 566, , , ,8 SEB TL Fond 75,2 65,7 0,0 676,7 660,8 SEB TL Gla 10,1 11,8 0, ,2 913,6 Skandia 1 492, , , , , ,9 Royal Skandia 868,0 864,7 868,0 864,7 Skandia Fondf. 94,0 111, , , , ,5 Skandia Livf , , , , , ,6 SPP 228,7 232,3 300,4 344, , ,9 Euroben L&P 258,4 125,7 SPP Liv 228,3 232,3 300,4 344, , ,2 Storebrand sv filial 0,4 27,2 10,9 Swedbank Försäkring 234,9 184,9 934, , , ,0 Änke- och Pupillkassan 3,5 1,1 0,1 8,5 9,2 Övr. svenska bolag 19,6 14,6 64,6 54,7 TOTALT 6 558, , , , , ,6 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

12 LIV Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandelen baseras på nyteckningen för premieinkomsten. Marknadsandelen beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 AMF Pension 6,6 6,7 4,6 4,6 Avanza 0,0 0,0 0,3 0,4 Danic a 5,9 5,6 4,3 4,2 Folksam 14,5 15,0 13,1 13,9 Folksam Fondförs 10,2 11,3 5,2 6,5 Folksam Liv 0,5 0,2 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 3,5 3,5 7,1 6,7 KPA Pensionförs 0,2 0,1 0,6 0,6 Handelsbanken 6,4 7,9 8,9 9,3 Länsförsäkringar 11,4 10,8 13,3 12,2 Movestic 5,8 8,4 3,0 3,6 Nordea Liv 6,4 5,0 6,4 5,7 Nordea Livförsäkring 5,0 4,0 3,9 3,9 Nordea Utland 1,5 1,0 2,5 1,8 Nordnet 0,2 0,3 0,3 0,2 SEB Trygg Liv 15,7 13,4 17,3 16,7 Skandia 8,7 6,9 9,3 8,5 SPP 9,2 11,1 8,5 9,2 SPP Liv Fond 9,2 11,1 8,5 9,2 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 7,9 7,8 9,6 10,3 Övr. svenska bolag 1,1 1,1 1,1 1,2 Brummer Life 0,7 0,7 0,7 0,9 PP Pension Fond 0,2 0,1 0,2 0,2 Sv Handel Fond 0,2 0,3 0,1 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,2 0,1 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

13 LIV Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Premieinkomst Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Alecta 14,7 18,2 11,2 11,4 AMF Pension 21,0 12,0 14,5 12,6 Avanza 1,4 1,1 6,2 6,7 Bliwa 0,2 0,4 0,1 0,1 Cardif Nordic 0,1 0,1 0,1 0,1 Danic a 2,2 1,7 3,5 3,5 Folksam 14,0 27,2 14,3 16,0 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,5 0,4 Folksam Liv 6,8 10,3 5,2 6,0 KPA Livförs 0,0 0,0 0,5 0,4 KPA Pensionförs 7,0 16,9 8,1 9,1 SalusAnsvar 0,1 0,0 0,1 0,1 Handelsbanken 0,9 0,9 2,7 2,5 Handelsbanken Liv 0,8 0,9 1,4 2,5 SHB L&P 0,1 0,0 1,3 0,0 Holmia 0,4 0,3 0,4 0,3 If Liv 0,5 0,4 0,1 0,1 Länsförsäkringar 3,6 1,6 5,2 3,6 LF Fondliv 0,9 1,0 0,7 0,6 LF Liv 2,6 0,6 4,3 2,8 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,2 0,2 Movestic 0,4 0,8 0,5 0,8 Nordea Liv 3,5 4,7 5,0 8,6 Nordea Livförsäkring 2,7 4,4 3,7 8,1 Nordea Utland 0,7 0,3 1,4 0,4 Nordnet 1,6 1,3 3,8 3,6 SEB Trygg Liv 1,8 2,1 3,3 3,9 SEB Life 0,7 1,4 1,5 2,6 SEB TL Fond 0,9 0,6 0,7 0,5 SEB TL Gla 0,1 0,1 1,1 0,7 Skandia 26,4 21,1 20,4 18,7 Royal Skandia 1,1 0,8 0,8 0,7 Skandia Fondf. 4,4 3,1 6,6 4,9 Skandia Livf. 20,9 17,2 13,0 13,0 SPP 3,2 2,5 3,0 2,2 Euroben L&P 0,0 0,0 0,3 0,1 SPP Liv 3,2 2,5 2,7 2,1 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 4,1 3,3 5,8 5,5 Änke- och Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 Övr. svenska bolag 0,2 0,1 0,1 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

14 LIV Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten för nyteckning redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt varav depå Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring varav depå Kapitalförsäkring varav depå Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

15 LIV Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital inklusive beståndsöverlåtelser och uppräknade fribrev. Tabell 14. Premieinkomst i miljoner kronor, fondförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fondförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital 6 14 Kapitalpension TOTALT Tabell 15. Premieinkomst i miljoner kronor, övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Övrig livförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Premieinkomst i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fond- och Övrig livförsäkring 12q2-13q1 13q2-14q1 12q2-13q1 13q2-14q1 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral varav inflyttat kapital Övrig Konkurrensutsatt varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Privat pensionsförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalförsäkring varav inflyttat kapital varav depå varav inflyttat kapital Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell+Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning 2011 Årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva NFT konsolidering 3/2002 Hur allvarliga är problemen och vad gör Finansinspektionen? av Jarl Symreng

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Pensionsorden Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och administrationsavgift 1 (vid allmän pension:) avgift för att täcka berörda myndigheters

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer