Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006"

Transkript

1 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26

2 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar inte statistiken till förbundet. Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Handelsbanken Livs dotterbolag Euroben säljer livförsäkringar till bosatta i Sverige. Fr o m 1a kvartalet i år ingår de i statistiken. Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till Finansinspektionen, Dina-gruppens bolag samt vissa utländska bolag. Nyheter sid 7b, 8b, 9a+b, 14b se nedan. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Kapitalplaceringar 2 Kapitalplaceringar 3 Kollektiv konsolidering 4 Antal försäkringar 13 Återbäringsräntor o marknadsandelar Totalavkastning 5 Premieinkomst Avkastningsräntor 6 marknadsandelar, totalt (R) 14a Nyteckning & premieinkomst 7a+b marknad, per grenar (R) 14b samtliga livbolag (R) Premieinkomst 15 Nyteckning & premieinkomst 8a+b marknadsandelar, grenar (R) uppdelat på traditionell livförsäkring Antal anmälda skador 16 & fondföräkring (R) Nyteckning & premieinkomst 9a+b LIV OCH SKADEFÖRSÄKRING försäkringsgrenar (R) Premieinkomst 12 Nyteckning diagram (R) 1 sammanställning (R) Premieinkomst diagram (R) 11 Information 17 och redovisande bolag ( R ) anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader. Sid 7: 7a: jämförelse med föregående års rullande 12 månader (som tidigare) 7b: jämförelse med föregående Kvartalsstatistik (ev efter vissa justeringar) Sid 8: 8a: jämförelse med föregående års rullande 12 månader (som tidigare) 8b: jämförelse med föregående Kvartalsstatistik (ev efter vissa justeringar) Sid 9: Gamla sidan 9 har delats upp i 9a: nyteckning och 9b: premieinkomst. På båda sidorna finns jämförelse med föregående års rullande 12 månader och föregående Kvartalsstatistik (ev efter vissa justeringar) Sid 14b: Premieinkomst, marknadsandelar per grenar Jämförelse av total premieinkomst med föregående års värde.

3 Livförsäkringsbolagens placeringar LIV MSEK :3 25:4 26:1 26:2 26:3 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska , ,8 19, Utländska , ,6 13,9 TOTALT , ,3 17,2 Livförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter 1) Övrigt 2) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING 44,4 41,6 3,7 1, ,3 3,5 4,1 AFA Liv 3) 44,3 44,3 3,5 7, ,6 Alecta 46,4 4,2 5,9 7, ,2 5,2 4,8 Allm Änke- & Pupillk 21,4 46,1 9,3 23,2 322,4 11,7 -,3 AMF Pension 37,3 49, 5, 8, ,5 3,6 2,9 Avanza Pension 2,7 78,8, 18, ,1 13,2 67,8 Bliwa 41,9 47,7,5 9, ,6 3,3 2,6 FL Gruppförs 78,2 14,5, 7, ,8,4 -,5 FL Livförs 72,4 25,7, 1, ,3-2,3-5,9 Folksam Liv 65, 29, 5, 1, 6 568,8 1,4,5 Handelsbanken Liv 36,1 49,8 1,3 12, ,7 1,1 7,9 Holmia Liv 58,4,, 41,6 26,1 1,9 15,8 If Liv 75,9,, 24,1 55,1 5, 12,8 KPA Livförs 74,9 23,5, 1, ,8-6,5 6,5 KPA Pensionförs 69,8 29,2, 1, 37 29,3 1,5 15,3 LF Liv 37,2 49,5 1,3 12, 11 66,8 1,4 2,5 LRF Liv 41,8 49,6, 8,6 658,6 9, 2,2 Moderna Liv, 66,, 34, 153,7 5,2 2,1 Nordea L & P 22,4 52,, 25, , 16,9 76,7 Nordea Liv I 73,5 9, 4,2 13, ,9 4, -,8 Nordnet Pension 4,4 76,1, 19, ,9 17,2 163,1 PPM, 99,7,,3 575,1 18, 87,2 Revios 4, 2,1,2 39,7 891, 2,5 29,1 Robur Förs,,8, 99, ,1 1,1-1,9 SAFE Liv,,, 1, 1,2,6 SalusAn Gr 56,1 2,6, 41,3 387,2,3 4,7 SalusAn Liv 75,2 2,8, 22, 2 963, -12,4-48,2 SEB TL Gla 5,2 31,7 7,8 1, ,8 3,8 1,9 SEB TL Nya 87,,, 13, 8 395,6 -,2-1,9 Skandia 8,9 81,8, 9, ,4-6,9-11,9 Skandia Liv 41, 45,2, 13, ,7 3,5 3, SPP Liv 4,7 39,5,1 19,7 97 4,7 4,8 17,8 SvBr Liv 26,2 11,, 62,8 73,3,8-3,2 FONDFÖRSÄKRING 1, 98,8,, ,4 6,4 9,2 AMF Pension, 1,,, ,1 7,5 21,3 Danica Fond,8 97,7, 1, ,6 9,4 23,5 Folksam Fondförs, 98,, 2, 7 623,5 3,7 4,8 Folksam LO Fondförs, 1,,, 12 52,6 7,5 4,4 Handelsbanken Liv, 1,,, 23 81, 5,7 9,3 KP Fondförsäkring, 97,8, 2,2 844,2 9,7 16,9 KPA Fondförs, 98,4, 1, ,3 6,7 17,6 LF Fondliv,2 99,2,, , 7,4 9,6 Moderna Liv, 1,,, 3 477,5 12, 51,3 Nordea L & P, 1,,, 4 542,4 13, 71,7 Robur Förs, 1,,, 61 13,5 5, 11,8 SEB TL Fond 4,1 95,9,, ,7 6,2 3, Skandia, 1,,, 8 353,2 6,1 8,5 SPP Liv Fond, 99,3,, ,6 7,3 11,2 TOTALT 36,2 52,4 3, 8, ,7 4,1 5, 1) Vissa bolag har sitt fastighetsinnehav i dotterbolag. Detta redovisas under Aktier & andelar. 2) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (kassa och banktillgodohavanden, penningmarknadsinstrument, repor som bruttoredovisats) samt lån (direktlån, livförsäkringslån och spärrkonto hos riksbanken). 3) uppgifterna avser ultimo 25 Källa: Finansinspektionens blankett P1A P1A R11-2 -

4 Skadeförsäkringsbolagens placeringar SKADE MSEK :3 25:4 26:1 26:2 26:3 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring % Svenska , ,8 16, Utländska , ,4 15, TOTALT 19 19, ,2 15,6 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter 1) Övrigt 2) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % AFA 3) 59,5 33,3 4, 3, , AMFK 72,5,, 27,5 125,7-77,7-82,5 Anticimex 11,2,, 88,8 16,8 48,5 42,7 Assuransföreningen 41,7 51,5, 6, ,9 9, -,8 Bliwa 16,6 29,8, 53,6 61,5 14,5 42,5 BrandfVerket 21,9 7,3 6,7 1, ,3 6,2 12,5 Brandkontoret 5,3 5,5 36,3 7, ,7 3,6 5,7 Cosa 73,4 1,1, 16,5 37,9-1,3 3,4 Dina-gruppen 2, 22,5 12,5 45, 1 232,1 6,2 19,3 Europeiska 64,5,7, 34,8 225,2-5,1-3,8 Folksam 62,4 9,1 4, 24, , 6,5, FPG 39,7 34,3, 26, ,2 3,3 5,8 GAR-BO 19,8 26,7, 53,5 237,4 4,8 23,8 Göta-Lejon, 18,9, 81,1 63,3 1,2 297,1 If Försäkring 79,3 12,9, 7, ,3-4,4,8 Järnv.män 68,8 23,4, 7,8 4,7-1,8 LRF 42,5 46,6, 1, ,7 1,5-2,1 Länsförsäkringar 29,7 56,1 5, 9, ,3 5,1 5, Moderna Försäkringar,2 78,5, 21,3 2 9,5 3,9 17,1 S E B, 18,8, 81, ,1 1,2 -,7 SAFE 69,9 25,2, 4,9 233,9 -,8 SalusAnsvar 37,1 2,1, 42,8 133,4 12,2 48,7 Sirius Inter 54,5 29,1, 16, ,7 4,1 -,6 Skandiakoncernen,,, 1, 3,2-2,3 78,6 StErik,,, 1, 227,4-4,9 14,8 SveLand 2,2 28,1 2,2 49,5 595,5 8,6 55, Telia 42,7,, 57,3 4,1 11,7-1,6 Tennant, 1,1, 98,9 289,5-3,7-2,6 Tre Kronor 28,4,, 71,6 68,9-26,8 Trygg-Hansa 66,9 4,8 4,2 24, ,7 4,5 1,6 TOTALT 56,3 3,3 3,4 1, ,8,9 8, Bolagnot Länsförsäkringar: Länsförsäkringar Sak Länsbolagen AGRIA Stockholm Re WASA Sak AB WASA Inter AFA: AFA Sjuk AFA Trygg Dina-gruppen Kapitalpalceringar: endast Dina Försäkringar Folksam (konc): Folksam Sak Svenska Konsumentförs. Trygg-Hansa: Aktsam Holmia Trygg-Hansa 1) Vissa bolag har sitt fastighetsinnehav i dotterbolag. Detta redovisas under Aktier & andelar. 2) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken). 3) uppgifterna avser ultimo 25 Källa: Finansinspektionens blankett P1A P1A R12-3 -

5 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolagen Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och fördelade värden. De fördelade värdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och fördelade värden. En konsolideringsnivå över 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än fördelade värden. En konsolideringsnivå under 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är lägre än fördelade värden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Om ett bolags konsolideringsnivå avviker från detta intervall under mer än 36 månader, rekommenderar regelverket att bolaget vidtar särskilda åtgärder. Retrospektivreservmetoden innebär att försäkringstagarnas tillgodohavanden förräntas med en s.k. återbäringsränta. Metoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. Pensionstilläggsmetoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats. Metoden tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Vissa bolag fördelar s.k. villkorad återbäring, vilket gör att begreppet kollektiv konsolidering inte är tillämpligt. Livbolagens tillgångar Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden skulder LIV Fördelade värden Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå % samtliga bolag 2 kv 2 3 kv 1 3 kv 4 4 kv 3 5 kv 2 6 kv 1 Buffertkapital Konsolideringsnivå % Återbäringsränta och konsolideringsnivå % samtliga bolag Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Buffertkapital Konsoliderings- Buffertkapital Konsolideringsnivå nivå MSEK % MSEK % Bolag Alecta ,7 141,1 Allm Änke- & Pupillk ,1 168,7 AMF Pension ,4 117, ,3 138,6 Bliwa ,2 178,9 FL Livförs ,6 11,1 Folksam Liv ,8 19,9 KPA Pensionförs 1) , 1, ,6 14,6 LF Liv ,6 11,8 SalusAn Liv ,1 12,8 SEB TL Gla ,5 117, ,4 38,5 SEB TL Nya ,1 1, Skandia Liv ,3 11, ,3 152,3 TOTALT ,8 112, ,1 14,2 1) KPA Pensions konsolidering är alltid 1 procent, därför att avkastningsräntan sätts in på spararnas konto direkt efter varje kvartal Uppgifterna per 6.6 och 6.9 är uppskattade, preliminära, värden. Källa: Finansinspektionens blankett Kollektiv konsolidering IKL R7-4 - Konsolideringsnivå kv 2 3 kv 1 3 kv 4 4 kv 3 5 kv 2 6 kv 1 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Återbäringsränta

6 LIV Återbäringsräntor och totalavkastning *) hittills under året tillämpad återbäringsränta Återbäringsräntor i % före skatt och före generella kostnader på årsbasis Aktuell 1 jan - 3 sep Årsbasis ränta per 31 okt Bolag * 26 AMF Pension Avtalspension SAF-LO 2,5,6 2,8 6,6 1,7 8, AMF Privat, ITPK 2,5,6 2,8 6,6 1,7 8, FL Livförs Sparande före , 1,8 4,7 5,3 6,3 5, Sparande fr o m , 3,3 4,7 5,3 6,3 5, 1) Sparande före , -11,3 4,7 5,3 6,3 5, Folksam Liv Sparande före , 1,8 4, 4,2 5,3 5, Sparande fr o m , 3,3 4, 4,2 5,3 5, 1) Sparande före m f 1, -8,3 4, 4,2 5,3 5, KPA Pensionförs Sparande före ,3 1, 4, 2) Sparande from , 3, 5,3 LF Liv 2,2 3) Sparande före ,5-5,4 4,5 7,3 6, Sparande fr o m , 3,6 4,5 7,3 6, Nordea Liv I Sparande före ,2,,, Sparande fr o m , 3, 3, 3, SalusAn Liv 4) Sparande före ,7, -7,3 2,9 2, 2, 4) Sparande fr o m , 3, -7,3 2,9 2, 2, SEB TL Gla 2,,4,3 4,3 6,2 7, SEB TL Nya Sparande före ,5 1, 1, 3, 3, 3, Sparande fr o m , 3, 3, 3, Skandia Liv Sparande före 2-1 2,8,7 2,7 4,3 6,4 6, Sparande fr o m ,8,7 2,7 4,3 6,4 6, Sparande fr o m ,8,7 2,7 4,3 6,4 6, Sparande fr o m , 3, 3,1 4,3 6,4 6, SPP Liv 2,2 1,5 1,5 1,5 Genomsnitt 2,3,8 2,2 4,6 7,6 6,7 Totalavkastning på tillgångar % Bolag Alecta 1,4 1,3 14,3 4,6 9,9 AMF Pension 1,8 9,7 16, 4,6 11,8 FL Gruppförs 8,8 8,7 9,2 1,7 FL Livförs 7,9 7,8 9,4 3, 8,5 Folksam Liv 7,2 7,5 9,9 3,6 9,3 Handelsbanken Liv 6,3 6,8 11,7 KPA Livförs 5,6 6,1 6,7 3,1 6,8 KPA Pensionförs 6,9 6,4 1,2 4,4 LF Liv 8,5 6,8 14,5 3,3 9, Nordea L & P 6,2 6,6 11,8 Nordea Liv I 4,5 6,5 3,5,3 8,3 Robur Förs 17,5 SalusAn Liv 3,8 6,1 4,6 -,4 SEB TL Gla 9,6 1, 14,8 4,8 1,4 SEB TL Nya 4,1 5,2 3,9 1,2 Skandia Liv 8,9 8,6 13,6 3,4 1,1 SPP Liv 5,3 6, 6,6,9 7,4 Genomsnitt 9,2 9, 13,5 3,8 9,8 % ) Folksam och Förenade Liv reallokerade den 1 oktober 23 med högst 1 procent respektive högst 13 procent. Reallokeringen har gått till så att de enskilda spararnas försäkringskapital har sänkts med mellan och 1 procent respektive mellan och 13 procent. Variationen beror på att sparande fr o m är undantaget från sänkningen och att sänkningen av försäkringskapital inte har gått längre ned än till 15 procent av återköpsvärdet. Försäkringsförbundets statistik över återbäringsräntor redovisar alternativen och 1 procent reallokering för Folksam respektive och 13 procent reallokering för Förenade Liv. 2) Ny metod (avkastningsränta) från avser helåret med återbäringsränta första halvåret och avkastningsränta andra halvåret. 3) LF Liv reallokerade den 1 juni 24 med högst 9 procent. De enskilda spararnas försäkringskapital har sänkts som mest med 9 procent. 4) Full reallokering (1%) på hela beståndet under januari 24. Totalavkastning Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation. Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. Återbäringsränta på årsbasis På Försäkringsförbundets hemsida finns en läsanvisning om totalavkastning! Källa: Bolagens Återbäringsränta och Årsredovisningar ARA R1-5 -

7 LIV Bolag * Handelsbanken Liv Handelsbanken Liv 2) -7,4 5,64 6,15 1,49 3,28 Nordea L & P Premiegaranti: Blandportfölj 6,77 7,95 15,1 2,39 Premiegaranti: Ränteportfölj 1,13 4, 2,2 1,33 Nordea Liv I Privat pension,93 Tjänstepension,87 Robur Förs Robur Traditionell Pension 17,5 5,5 SPP Liv SPP Liv 2) 2,73 *) hittills under året uppnådd avkastning 1 jan - 3 sep Avkastningsränta, som ger upphov till återbäring, i % före skatt och före generella kostnader Årsbasis Bolag * Folksam Liv Valfri placering 6,6 6,87 7,62 1,4 KPA Pensionförs 1) KPA Pensionförsäkring 3,78 1,17,65 LF Liv Nya världen -22,51 12,47 9,59 17,1 12,14 5,7 Genomsnittlig totalavkastning för de bolag som redovisats ovan ,76 6,79 7, 1,27 Avkastningsräntor *) hittills under året Avkastningsränta, som ger upphov Villkorad sidnot återbäring Villkorad återbäring är ett uppnådd avkastning till villkorad återbäring, i % före överskott som tilldelats 1 jan - 3 sep skatt och före generella kostnader försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkor. Årsbasis Utgör ej bolagets riskkapital och kan endast nedsättas enligt regler som bolaget fastställt i försäkringsvillkor. Allt kapital är normalt fördelat, ingen buffert. Fastställs normalt utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit, minus den andel som tilldelas aktieägarna. 1) Ny metod (avkastningsränta) från ) Avkastningsräntorna för Handelsbanken Liv och SPP Liv är vägda genomsnitt Återbäring, se även sid 5 Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Utgör bolagets riskkapital och kan återtas för att täcka förluster. Ej fördelat kapital (utjämningskapital) i buffert, så kallad kollektiv konsolidering Fördelning av kapitalavkastning Vid beräkning av återbäring /villkorad återbäring förräntas de försäkrades tillgodohavanden. Förräntningen speglar bolagets kapitalavkastning med mer eller mindre utjämning i tiden. Förräntningen kan ske med Återbäringsränta eller Avkastningsränta enligt nedan: Återbäringsränta Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella konsolidering. Avkastningsränta Avkastningsräntan fastställs utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit och varierar med svängningarna på kapitalmarknaden. Källa: Bolagens Avkastningsränta och Årsredovisningar ARA R3-6 -

8 Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 25:III och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 26:III och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 25:III 26:III 25:III 26:III 25:III 26:III 25:III 26:III Alecta 524,2 5,1 393,2 4, 111,6,6 24,3,1 4,4 3, ,9 5, 6 268,9 4,7 AMF Pension 1 28,6 11,7 887,2 9,1 83,6 4, ,4 5,3 1,6 8, ,1 8,9 11 3,1 8,3 Aspis liv 7,1,1 7,3,1,1,1 315,9,3 173,,1 Avanza 162,7, ,8 3,9,1,9 336,3, ,1 1,6 Bliwa 24,1,2 6,9,1,2,1 15,2,1 122,5,1 Danica 272,3 2,6 333,8 3,4 68,1 3,7 952,9 3,1 2,8 3, ,7 1,2 2 15,3 1,6 Folksam 1 265,8 12,3 967,8 9, ,6 6, ,4 4,1 11,3 8, ,5 14, ,5 11,6 FL Gruppförs,2,,3,,, 448,6,4 457,3,3 FL Livförs 2,9, 1,4,,, 245,6,2 211,9,2 Folksam Fondförs 18,6 1,1 148,8 1,5 272,2 1,5 333,5 1,1 1,1 1,4 1 22,3,9 1 21,9,9 Folksam Liv 22, 2,1 154,6 1,6 425,2 2,3 461,3 1,5 2,2 1, ,4 4,5 4 99,3 3,7 Folksam LO Fondfö 33,2 2,9 358,4 3,7 2,5 2, ,8 1, ,5 1,4 KPA Fondförs 24,1,2 31,7,3 1,4,,2,2 452,,4 37,,3 KPA Livförs 1 181, 1,1 97,7,7 KPA Pensionförs 66,8 5,9 272,5 2,8 412,7 2,3 461,6 1,5 5,3 2, ,8 5, ,9 4,1 Handelsbankskonc. 1 18,7 9,9 919,8 9, ,4 9, ,8 1,9 9,8 9, ,7 11, ,8 11,3 Euroben 611,3 2,,5 611,3,5 Handelsbanken Liv 539,9 5,2 384,9 3,9 1 7,4 5,9 1 87,9 6,2 5,3 4,5 5 55,6 5, 6 979, 5,2 SPP Liv 257,3 2,5 277,4 2,8 569,1 3,1 679,5 2,2 2,6 2,7 4 39,4 4, 4 271,2 3,2 SPP Liv Fond 221,4 2,1 257,5 2,6 135,9,7 137,2,5 1,9 2,1 3 75,7 2, ,4 2,4 Holmia 14,2,1 9,7,1,1,1 227,9,2 218,3,2 If Försäkring 5,3, KAF,5, KP Fond 25,5,2 33,9,3 3,4, 3,7,,2,3 153,1,1 153,2,1 LRF 4,1, 7,4,,, 82,7,1 82,5,1 Länsförsäkringar 1 117,1 1,8 1 32,2 1,5 642,1 3,5 1 54,6 3,5 9,7 8, ,9 8,2 1 96,7 7,6 LF Fondliv 434,6 4,2 475,7 4,9 221,9 1,2 437,4 1,4 3,8 4, 3 499,1 3,2 4 17,1 3,1 LF Liv 682,5 6,6 556,5 5,7 42,2 2,3 617,2 2, 6, 4, , 5, 5 989,6 4,5 SvBr Liv 3,8, Moderna Försäkringar 27,7 2, 249, 2,5 759,1 4,2 1 21,8 4, 2,3 2,9 1 12,7 1, 1 845,9 1,4 Nordeakoncernen 131,5 1,3 265,8 2,7 419,6 2,3 3 97,9 1,2 1,4 4,5 2 16,8 2, 6 96,8 4,6 Nordea L & P 93,8,9 218,7 2,2 376,6 2,1 2 98,2 9,8 1,1 4, 794,, , 3,5 Nordea Liv I 29,3,3 31,5,3,,,2,2 839,9,8 754,9,6 Nordea LivSF 8,5,1 15,6,2 43,1,2 117,7,4,1,2 526,9,5 672,9,5 Nordnet 32,6,3 113,7, ,2 4,7,1 1,4 179,1, ,8 2,8 PP Pension Fond,5, 3,6,,,,1,,,,1, 3,8, Robur Försäkring 633,3 6,1 724,2 7, ,5 6, ,1 9,8 6,2 8, 8 975,3 8, ,9 9,1 S E B 1 874,1 18, ,2 19, ,7 25,5 5 81,7 19,1 19,3 19, , 16,6 22 6,6 17, SEB TL Fond 1 783,2 17, ,7 19, 4 617,4 25, ,9 19, 18,5 19, 15 27,6 13, ,1 14,9 SEB TL Gla 13,8,1 4,7, 1,7,1,1, 2 32,6 2,1 2 5,6 1,5 SEB TL Nya 77,,7 24,8,3 18,6,1 2,8,1,6,2 87,7,7 65,9,5 SalusAnsvar 48,8,5 14,7,2,,,4,1 573,6,5 323,8,2 SalusAn Gr 48,5,5 14,7,2,4,1 266,4,2 145,8,1 SalusAn Liv,3,,,, 37,3,3 178,,1 Skandiakoncernen 1 952,3 18,9 2 12,2 2, ,5 31, ,8 21,3 2,8 2, ,5 2, ,6 17,7 Skandia 1 15,6 9,8 1 18,3 11, ,7 11, ,6 7,9 1,1 1,5 9 56,5 8, ,3 7,5 Skandia Liv 936,7 9,1 93,9 9, ,8 19,7 4 83,2 13,4 1,7 1, , 11, ,3 1,2 Sv Handel Fond 1,4, 6,8,, 18,8, Änke- o Pupillkassan,2,,2,,1,,5,,, 4,2, 3,6, SAMTLIGA 1 326, 1, 9 788,7 1, ,7 1, 3 397,1 1, 1, 1, ,7 1, ,8 1, Traditionell 4 771,2 46, ,6 39, ,3 4, ,9 4,2 45,3 39, ,4 54, ,1 51,1 Fond 5 554,8 53,8 5 96,1 6, ,4 59, ,2 59,8 54,7 6,6 5 43,3 46, ,7 48,9 Ej konkurrensutsatta AFA Liv 964,1 5,8 535,5 3,3 Alecta 2 121,2 99,6 2 65,1 99, ,8 1, 1 524,1 1, 99,6 99, ,2 75, ,5 79,1 AMF Pension 2 765,5 16, ,9 15,9 Bliwa 2,6,1 17,6,1 KAF Kollekt. 1,,, 66,3,4 Skandia Liv 7,5,4 2,7,8,3,7 28,3 1,3 255,1 1,6 SAMTLIGA 2 129,7 2 67, , ,1 1, 1, , 15 99,7 LIV Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-7a -

9 Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 26:II och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 26:III och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 26:II 26:III 26:II 26:III 26:II 26:III 26:II 26:III Alecta 428,1 4,3 393,2 4, 23,3,1 24,3,1 3,3 3,1 6 98,7 4, ,9 4,7 AMF Pension 9,9 9,1 887,2 9, ,5 4, ,4 5,3 8, 8, ,3 8,1 11 3,1 8,3 Aspis liv 6,9,1 7,3,1,1,1 181,6,1 173,,1 Avanza 1 26, 4, ,8 3,9 1,, ,2 1, ,1 1,6 Bliwa 6,9,1 6,9,1,1,1 125,4,1 122,5,1 Danica 343,4 3,5 333,8 3,4 964,6 3,1 952,9 3,1 3,4 3,3 2 76,8 1,6 2 15,3 1,6 Folksam 96,8 9,7 967,8 9,9 1 28,2 4, ,4 4,1 8,4 8, ,2 11, ,5 11,6 FL Gruppförs,3,,3,,, 47,5,4 457,3,3 FL Livförs 1,6, 1,4,,, 216,3,2 211,9,2 Folksam Fondförs 151,8 1,5 148,8 1,5 396,2 1,3 333,5 1,1 1,5 1, ,6,9 1 21,9,9 Folksam Liv 149,2 1,5 154,6 1,6 428,5 1,4 461,3 1,5 1,5 1, ,5 3,7 4 99,3 3,7 Folksam LO Fondfö 361,3 3,7 358,4 3,7 2,8 2, ,1 1, ,5 1,4 KPA Fondförs 31,7,3 31,7,3,2,2 368,1,3 37,,3 KPA Livförs 97,8,7 97,7,7 KPA Pensionförs 264,8 2,7 272,5 2,8 455,4 1,5 461,6 1,5 2,4 2,5 5 51,4 4, ,9 4,1 Handelsbankskonc. 924,7 9,3 919,8 9, ,2 1, ,8 1,9 9,7 9, ,4 11, ,8 11,3 Euroben 588,3 1,9 611,3 2,,5,5 588,3,4 611,3,5 Handelsbanken Liv 385,6 3,9 384,9 3, , 6,2 1 87,9 6,2 4,4 4,5 7 6,6 5, , 5,2 SPP Liv 264,3 2,7 277,4 2,8 629,6 2, 679,5 2,2 2,5 2, ,6 3, ,2 3,2 SPP Liv Fond 274,8 2,8 257,5 2,6 169,4,5 137,2,5 2,2 2, ,8 2, ,4 2,4 Holmia 1,5,1 9,7,1,1,1 262,7,2 218,3,2 If Försäkring 2,5, 5,3, KP Fond 26,4,3 33,9,3 3,1, 3,7,,2,3 165,1,1 153,2,1 LRF 8,, 7,4,,, 82,3,1 82,5,1 Länsförsäkringar 98, 9,9 1 32,2 1,5 962,9 3,1 1 54,6 3,5 8,3 8, ,7 7,4 1 96,7 7,6 LF Fondliv 445,3 4,5 475,7 4,9 458,6 1,5 437,4 1,4 3,8 4, 3 991,2 3, 4 17,1 3,1 LF Liv 534,7 5,4 556,5 5,7 54,3 1,6 617,2 2, 4,5 4, ,4 4, ,6 4,5 SvBr Liv 1,1, Moderna Försäkringar 237,3 2,4 249, 2, ,5 4,3 1 21,8 4, 2,8 2, ,5 1, ,9 1,4 Nordeakoncernen 23,3 2,1 265,8 2,7 3 59,8 9,8 3 97,9 1,2 3,9 4, , 4,4 6 96,8 4,6 Nordea L & P 161,8 1,6 218,7 2, ,3 9,5 2 98,2 9,8 3,5 4, 4 49,9 3, , 3,5 Nordea Liv I 28,,3 31,5,3,,,,,2,2 773,1,6 754,9,6 Nordea LivSF 13,5,1 15,6,2 117,5,4 117,7,4,2,2 672,,5 672,9,5 Nordnet 13,8,1 32,6, ,5 3, ,2 4,7 1, 1, , 2, 3 749,8 2,8 PP Pension Fond 2,6, 3,6,,1,,1,,, 1,9, 3,8, Robur Försäkring 69, 7, 724,2 7,4 3 2,3 9, ,1 9,8 7,6 8, ,1 9, ,9 9,1 S E B 1 991,1 2, ,2 19,3 6 12,7 19,7 5 81,7 19,1 2, 19, , 17,1 22 6,6 17, SEB TL Fond 1 958,8 19, ,7 19, 6 11,5 19, ,9 19, 19,7 19, ,6 15, ,1 14,9 SEB TL Gla 5,3,1 4,7,,, 2 79, 1,6 2 5,6 1,5 SEB TL Nya 27,,3 24,8,3 19,2,1 2,8,1,2,2 673,4,5 65,9,5 SalusAnsvar 16,8,2 14,7,2,1,1 412,,3 323,8,2 SalusAn Gr 16,8,2 14,7,2,1,1 188,,1 145,8,1 SalusAn Liv 224,,2 178,,1 Skandiakoncernen 2 153,1 21,8 2 12,2 2, ,1 23, 6 478,8 21,3 22,1 2, ,6 18, ,6 17,7 Skandia 1 161,4 11,7 1 18,3 11, ,1 8, ,6 7,9 11, 1, ,1 7, ,3 7,5 Skandia Liv 991,6 1, 93,9 9, , 14,6 4 83,2 13,4 11,1 1, ,6 1, ,3 1,2 Sv Handel Fond,4, 1,4, 6,7, 6,8,,, 9,1, 18,8, Änke- o Pupillkassan,2,,2,,4,,5,,, 4,1, 3,6, SAMTLIGA 9 897,1 1, 9 788,7 1, 31 14,8 1, 3 397,1 1, 1, 1, ,4 1, ,8 1, Traditionell 3 851,7 38, ,6 39,1 12 2,6 38, ,9 4,2 38,8 39, ,7 5, ,1 51,1 Fond 6 45,4 61,1 5 96,1 6, ,2 61, ,2 59,8 61,2 6, ,7 49, ,7 48,9 Ej konkurrensutsatta AFA Liv 798,2 4,9 535,5 3,3 Alecta 2 489, 99,3 2 65,1 99,2 1 39,2 1, 1 524,1 1, 99,3 99, ,6 76, ,5 79,1 AMF Pension 2 667,1 16, ,9 15,9 Bliwa 18,2,1 17,6,1 Skandia Liv 18,4,7 2,7,8,7,7 254,4 1,6 255,1 1,6 SAMTLIGA 2 57,5 2 67,8 1 39, ,1 1, 1, , ,7 LIV Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-7b -

10 LIV Nyteckning och premieinkomst uppdelat på traditionell liv- och fondförsäkring 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 25:III och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 26:III och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 25:III 26:III 25:III 26:III 25:III 26:III 25:III 26:III Traditionell livförsäkring Alecta 524,2 11, 393,2 1,3 111,6 1,5 24,3,2 9,7 7, ,9 9, ,9 9,2 AMF Pension 833,1 17,5 614,4 16, 735,8 1, , 12,6 16,5 15,2 8 96,2 13, , 13,6 Aspis liv 7,1,1 7,3,2,1,1 315,9,5 173,,3 Avanza 162,7 2, ,8 9,8,3 2,4 336,3, ,7 3,1 Bliwa 24,1,5 6,9,2,4,1 15,2,2 122,5,2 Danica 2,6,1 5,4,1,,1 1,4, 6,8, Folksam 82, 17,2 425,5 11,1 838, 11,5 922,9 7,6 16,4 1, ,7 21, ,3 17,6 FL Gruppförs,2,,3,,, 448,6,8 457,3,7 FL Livförs 231,1,4 192,7,3 Folksam Liv 213,1 4,5 152,7 4, 425,2 5,8 461,3 3,8 4,6 3, ,3 8,4 4 9,7 7,2 KPA Livförs 1 181, 2, 97,7 1,4 KPA Pensionförs 66,8 12,7 272,5 7,1 412,7 5,6 461,6 3,8 11,8 6, ,8 1, 5 455,9 8, Handelsbankskonc. 553,9 11,6 448, 11, ,2 16,4 2 45,9 16,8 12,2 12,9 7 27,2 12,3 8 26,8 12, Euroben 611,3 5, 1,2 611,3,9 Handelsbanken Liv 296,5 6,2 17,6 4,5 629,1 8,6 755,2 6,2 6,5 4, ,8 4, ,3 4,9 SPP Liv 257,3 5,4 277,4 7,2 569,1 7,8 679,5 5,6 5,7 6,8 4 39,4 7, ,2 6,3 Holmia 14,2,3 9,7,3,3,2 227,9,4 218,3,3 If Försäkring 5,3, KAF,5, LRF 4,1,1 7,4,1,, 82,7,1 82,5,1 Länsförsäkringar 682,5 14,3 557,3 14,6 42,2 5,7 617,2 5,1 13,2 12, ,8 9, ,7 8,8 LF Fondliv,8,,,1, LF Liv 682,5 14,3 556,5 14,5 42,2 5,7 617,2 5,1 13,2 12, , 9, ,6 8,8 SvBr Liv 3,8, Moderna Försäkringar,4,,4, 172,8 1,4,,4 35,7,1 213,7,3 Nordeakoncernen 1,5 2,1 146,7 3,8 68,8,9 65,,5 2, 3, 1 178,1 2, 1 795,9 2,6 Nordea L & P 71,2 1,5 115,2 3, 68,8,9 65,,5 1,4 2,4 338,3,6 1 41, 1,5 Nordea Liv I 29,3,6 31,5,8,,,5,6 839,9 1,4 754,9 1,1 Nordnet 32,6,9 113,7 1, ,8 11,6,2 3,5 179,1, ,2 5,5 Robur Försäkring 58,8 1,2 148,8 3,9 43,3,6 12,4,8 1,1 3,2 518,7,9 876,3 1,3 S E B 164, 3,4 113,6 3, 29,2,4 2,8,2 3, 2, ,3 5,9 3 16,5 4,6 SEB TL Fond 73,1 1,5 84,1 2,2 1,3 1,7 35,9,6 459,1,7 SEB TL Gla 13,8,3 4,7,1 1,7,1,3,1 2 32,6 3,9 2 5,6 3, SEB TL Nya 77, 1,6 24,8,6 18,6,3 2,8,2 1,4,5 87,7 1,4 65,9 1, SalusAnsvar 48,8 1, 14,7,4,,,9,3 573,6 1, 323,8,5 SalusAn Gr 48,5 1, 14,7,4,9,3 266,4,5 145,8,2 SalusAn Liv,3,,,, 37,3,5 178,,3 Skandiakoncernen 936,7 19,6 93,9 23, ,7 49, 4 83,2 33,4 23,5 26, 13 12,9 22, 13 66,3 2, Skandia 1,,, 1,,,, Skandia Liv 936,7 19,6 93,9 23, ,8 49, 4 83,2 33,4 23,5 26, 13 12, 22, 13 66,3 2, Änke- o Pupillkassan,2,,2,,1,,5,,, 4,2, 3,6, SUMMA 4 771,2 1, 3 828,6 1, 7 311,3 1, 12 21,9 1, 1, 1, 59 68,4 1, ,1 1, Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 25:III 26:III 25:III 26:III 25:III 26:III 25:III 26:III Fondförsäkring AMF Pension 375,5 6,8 272,8 4,6 94,7,9 79,4,4 5,8 3, ,9 3, ,2 2,8 Avanza 3,3, Danica 269,8 4,9 328,4 5,5 68,1 6,2 952,9 5,2 5,1 5, ,3 2,7 2 98,6 3,2 Folksam 445,7 8, 542,3 9,1 273,7 2,5 333,5 1,8 7,1 7, ,8 6, ,2 5,4 FL Livförs 2,9,1 1,4,,, 14,5, 19,2, Folksam Fondförs 18,6 2, 148,8 2,5 272,2 2,5 333,5 1,8 2, 2,3 1 22,3 2, 1 21,9 1,9 Folksam Liv 6,9,1 1,9,,1, 7,1, 8,6, Folksam LO Fondfö 33,2 5,5 358,4 6, 4,6 4, ,8 3, ,5 2,9 KPA Fondförs 24,1,4 31,7,5 1,4,,4,4 452,,9 37,,6 Handelsbankskonc. 464,8 8,4 471,8 7,9 577,2 5, ,9 6,9 7,9 7,7 5 71,5 11,3 6 91, 1,6 Handelsbanken Liv 243,4 4,4 214,2 3,6 441,3 4, ,7 6,1 4,3 4, ,8 5, ,6 5,6 SPP Liv Fond 221,4 4, 257,5 4,3 135,9 1,2 137,2,8 3,5 3,5 3 75,7 6, ,4 5, KP Fond 25,5,5 33,9,6 3,4, 3,7,,4,4 153,1,3 153,2,2 Länsförsäkringar 434,6 7,8 474,9 8, 221,9 2, 437,4 2,4 6,9 6, ,1 6,9 4 17, 6,3 Moderna Försäkringar 27,3 3,7 248,6 4,2 759,1 7, 1 29, 5,7 4,3 4,5 1 84,9 2, ,2 2,5 Nordeakoncernen 31,,6 119,2 2, 35,9 3,2 3 32,9 16,7 1, 5,4 982,6 1,9 4 3,8 6,6 Nordea L & P 22,5,4 13,6 1,7 37,8 2, ,2 16,,8 5,1 455,7, , 5,6 Nordea LivSF 8,5,2 15,6,3 43,1,4 117,7,6,2,4 526,9 1, 672,9 1, Nordnet 2,4,, 2,6, Robur Försäkring 574,5 1,3 575,3 9, ,2 1, ,7 15,8 1,4 11, ,6 16, ,6 17,2 S E B 1 71,1 3, ,6 29, ,4 42, ,9 31,8 32,7 3, ,7 29, ,1 29,8 Skandiakoncernen 1 15,6 18,3 1 18,3 18, ,7 19, ,6 13,2 18,5 17, ,6 19, 9 965,3 15,3 Övr. svenska bolag,5, 5,,1,, 6,9,,,1,1, 22,6, PP Pension Fond,5, 3,6,1,,,1,,,,1, 3,8, Sv Handel Fond 1,4, 6,8,, 18,8, SUMMA 5 554,8 1, 5 96,1 1, 1 888,4 1, ,2 1, 1, 1, 5 43,3 1, ,7 1, Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-8a -

11 Nyteckning och premieinkomst uppdelat på traditionell liv- och fondförsäkring 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 26:II och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 26:III och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 26:II 26:III 26:II 26:III 26:II 26:III 26:II 26:III Traditionell livförsäkring Alecta 428,1 11,1 393,2 1,3 23,3,2 24,3,2 8,5 7,8 6 98,7 9, ,9 9,2 AMF Pension 612, 15,9 614,4 16, 1 366,1 11, , 12,6 14,8 15, ,5 13, , 13,6 Aspis liv 6,9,2 7,3,2,1,1 181,6,3 173,,3 Avanza 1 26, 1, ,8 9,8 2,5 2, ,2 3, ,7 3,1 Bliwa 6,9,2 6,9,2,1,1 125,4,2 122,5,2 Danica 6,8,2 5,4,1,1,1 6,2, 6,8, Folksam 411,8 1,7 425,5 11,1 883,9 7,4 922,9 7,6 9,9 1, ,3 18, ,3 17,6 FL Gruppförs,3,,3,,, 47,5,7 457,3,7 FL Livförs 197,1,3 192,7,3 Folksam Liv 146,7 3,8 152,7 4, 428,5 3,6 461,3 3,8 3,8 3, ,6 7,4 4 9,7 7,2 KPA Livförs 97,8 1,4 97,7 1,4 KPA Pensionförs 264,8 6,9 272,5 7,1 455,4 3,8 461,6 3,8 6,1 6,3 5 51,4 8, ,9 8, Handelsbankskonc. 44,2 11,4 448, 11, ,6 16,1 2 45,9 16,8 12,5 12, ,7 12,2 8 26,8 12, Euroben 588,3 4,9 611,3 5, 1,2 1,2 588,3,9 611,3,9 Handelsbanken Liv 175,9 4,6 17,6 4,5 717,8 6, 755,2 6,2 4,9 4, ,8 5, 3 324,3 4,9 SPP Liv 264,3 6,9 277,4 7,2 629,6 5,2 679,5 5,6 6,5 6, ,6 6, ,2 6,3 Holmia 1,5,3 9,7,3,2,2 262,7,4 218,3,3 If Försäkring 2,5, 5,3, LRF 8,,1 7,4,1,, 82,3,1 82,5,1 Länsförsäkringar 535,5 13,9 557,3 14,6 54,3 4,2 617,2 5,1 11,6 12, ,6 8, ,7 8,8 LF Fondliv,8,,8,,,,1,,1, LF Liv 534,7 13,9 556,5 14,5 54,3 4,2 617,2 5,1 11,6 12, ,4 8, ,6 8,8 SvBr Liv 1,1, Moderna Försäkringar,6,,4, 166,6 1,4 172,8 1,4,3,4 21,9,3 213,7,3 Nordeakoncernen 124,7 3,2 146,7 3,8 77,,6 65,,5 2,6 3, 1 712,3 2, ,9 2,6 Nordea L & P 96,7 2,5 115,2 3, 77,,6 65,,5 2,1 2,4 939,2 1,4 1 41, 1,5 Nordea Liv I 28,,7 31,5,8,,,,,6,6 773,1 1,2 754,9 1,1 Nordnet 13,8,4 32,6, , 9, ,8 11,6 2,6 3, ,4 3, ,2 5,5 Robur Försäkring 127,2 3,3 148,8 3,9 69,2,6 12,4,8 2,7 3,2 765,9 1,1 876,3 1,3 S E B 118,3 3,1 113,6 3, 19,2,2 2,8,2 2,4 2,3 3 21,6 4,8 3 16,5 4,6 SEB TL Fond 85,9 2,2 84,1 2,2 1,7 1,7 449,3,7 459,1,7 SEB TL Gla 5,3,1 4,7,1,1,1 2 79, 3,1 2 5,6 3, SEB TL Nya 27,,7 24,8,6 19,2,2 2,8,2,6,5 673,4 1, 65,9 1, SalusAnsvar 16,8,4 14,7,4,3,3 412,,6 323,8,5 SalusAn Gr 16,8,4 14,7,4,3,3 188,,3 145,8,2 SalusAn Liv 224,,3 178,,3 Skandiakoncernen 991,6 25,7 93,9 23, , 37,8 4 83,2 33,4 28,6 26, ,6 21, ,3 2, Skandia,,,, Skandia Liv 991,6 25,7 93,9 23, , 37,8 4 83,2 33,4 28,6 26, ,6 21, ,3 2, Änke- o Pupillkassan,2,,2,,4,,5,,, 4,1, 3,6, SUMMA 3 851,7 1, 3 828,6 1, 12 2,6 1, 12 21,9 1, 1, 1, 67 45,7 1, ,1 1, Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Konkurrensutsatta 26:II 26:III 26:II 26:III 26:II 26:III 26:II 26:III Fondförsäkring AMF Pension 288,9 4,8 272,8 4,6 73,4,4 79,4,4 3,7 3, ,8 2, ,2 2,8 Avanza 2,, 3,3, Danica 336,6 5,6 328,4 5,5 964,6 5, 952,9 5,2 5,4 5,4 2 7,5 3,2 2 98,6 3,2 Folksam 549, 9,1 542,3 9,1 396,2 2,1 333,5 1,8 7,4 7, ,9 5, ,2 5,4 FL Livförs 1,6, 1,4,,, 19,2, 19,2, Folksam Fondförs 151,8 2,5 148,8 2,5 396,2 2,1 333,5 1,8 2,4 2, ,6 1,9 1 21,9 1,9 Folksam Liv 2,6, 1,9,,, 7,9, 8,6, Folksam LO Fondfö 361,3 6, 358,4 6, 4,5 4, ,1 2, ,5 2,9 KPA Fondförs 31,7,5 31,7,5,4,4 368,1,6 37,,6 Handelsbankskonc. 484,5 8, 471,8 7,9 1 38,6 7, ,9 6,9 7,8 7,7 7 25,7 1,7 6 91, 1,6 Handelsbanken Liv 29,7 3,5 214,2 3, ,2 6, ,7 6,1 4,2 4, ,9 5, ,6 5,6 SPP Liv Fond 274,8 4,5 257,5 4,3 169,4,9 137,2,8 3,7 3, ,8 5, 3 246,4 5, KP Fond 26,4,4 33,9,6 3,1, 3,7,,3,4 165,1,3 153,2,2 Länsförsäkringar 444,5 7,4 474,9 8, 458,6 2,4 437,4 2,4 6,2 6, ,1 6,1 4 17, 6,3 Moderna Försäkringar 236,8 3,9 248,6 4, ,9 6,1 1 29, 5,7 4,4 4, ,6 2, ,2 2,5 Nordeakoncernen 78,6 1,3 119,2 2, 2 982,9 15,6 3 32,9 16,7 4,7 5, ,7 6,3 4 3,8 6,6 Nordea L & P 65,1 1,1 13,6 1, ,3 15, 2 915,2 16, 4,4 5,1 3 47,7 5, , 5,6 Nordea LivSF 13,5,2 15,6,3 117,5,6 117,7,6,3,4 672, 1, 672,9 1, Nordnet 2,4, 2,4,,, 2,6, 2,6, Robur Försäkring 562,8 9,3 575,3 9, ,1 15, ,7 15,8 1,8 11, ,3 17, ,6 17,2 S E B 1 872,9 31, 1 779,6 29,9 6 11,5 31, ,9 31,8 31,2 3, ,3 29, ,1 29,8 Skandiakoncernen 1 161,4 19,2 1 18,3 18, ,1 13, ,6 13,2 17,9 17, , 15, ,3 15,3 Övr. svenska bolag 3,, 5,,1 6,8, 6,9,,,1 11,, 22,6, PP Pension Fond 2,6, 3,6,1,1,,1,,, 1,9, 3,8, Sv Handel Fond,4, 1,4, 6,7, 6,8,,, 9,1, 18,8, SUMMA 6 45,4 1, 5 96,1 1, 19 12,2 1, ,2 1, 1, 1, ,7 1, ,7 1, LIV Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-8b -

12 LIV Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Exklusive PPM. Traditionell livförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L2) Övrig Konkurrensutsatt (L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelad L2+L4) Privat pensionsförsäkring (L7) Kapitalförsäkring (L9) Kapitalpension (L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Fondförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1) Övrig Konkurrensutsatt (L3) Ej konkurrensutsatt Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L3) Privat pensionsförsäkring (L6) Kapitalförsäkring (L8) Kapitalpension (L1) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Summan av Traditionell livförsäkring och Fondförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % * MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1+L2) Övrig Konkurrensutsatt (L3+L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L2+L3+L4) Privat pensionsförsäkring (L6+L7) Kapitalförsäkring (L8+L9) Kapitalpension (L1+L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-9a -

13 LIV Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar. Exklusive PPM. Traditionell livförsäkring Premieinkomst MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L2) Övrig Konkurrensutsatt (L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konkurrensutsatt) (ej fördelat L2+L4) Privat pensionsförsäkring (L7) Kapitalförsäkring (L9) Kapitalpension (L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Fondförsäkring Premieinkomst MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1) Övrig Konkurrensutsatt (L3) Ej konkurrensutsatt Konv. data (konkurrensutsatt) (ej fördelat L1+L3) Privat pensionsförsäkring (L6) Kapitalförsäkring (L8) Kapitalpension (L1) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Summan av Traditionell livförsäkring Premieinkomst och Fondförsäkring MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1+L2) Övrig Konkurrensutsatt (L3+L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej föredelat L1+L2+L3+L4) Privat pensionsförsäkring (L6+L7) Kapitalförsäkring (L8+L9) Kapitalpension (L1+L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-9b -

14 Nyteckning Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar 24:III = Konkurrensutsatt affär 25:III = Källa: tabell sidorna 7a-b 26:III = (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) LIV Nyteckning 26:III 12 månaders försäljning (period: se ovan) Danica 3,3% AMF Pension 8,2% Övriga 2,8% Alecta 3,1% Folksam 8,5% Skandiakoncernen 2,7% Robur Försäkring 8,% Länsförsäkringar 8,9% Handelsbankskonc. 9,7% Nordeakoncernen 4,5% Moderna Försäkringar 2,9% SalusAnsvar,1% S E B 19,3% Nyteckning: tidsserie 25% 12 månaders försäljning (perioder: se ovan) 2% 15% 1% 5% % Skandiakoncernen S E B Handelsbankskonc. Länsförsäkringar Folksam AMF Pension Robur Försäkring Nordeakoncernen Danica Alecta Moderna Försäkringar Övriga SalusAnsvar 24:III 26:III 25:III Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: årlig premie + engångspremie/ IKL R4-1 -

15 Premier Marknadsandelar Premier: totalt premieinflöde för både 24:III = gamla och nya försäkringar. Konkurrensutsatt affär. 25:III = Källa: tabell sidorna 7a-b, kolum längst till höger. 26:III = LIV Premier 26:III 12 månaders försäljning (period: se ovan) MSEK Länsförsäkringar 7,6% SalusAnsvar,2% AMF Pension 8,3% Skandiakoncernen 17,7% Moderna Försäkringar 1,4% Robur Försäkring 9,1% Övriga 5,% Danica 1,6% S E B 17,% Handelsbankskonc. 11,3% Nordeakoncernen 4,6% Folksam 11,6% Alecta 4,7% Premier: tidsserie 25% 12 månaders uppgifter (perioder: se ovan) 2% 15% 1% 5% % Skandiakoncernen S E B Folksam Handelsbankskonc. Robur Försäkring AMF Pension Länsförsäkringar Övriga Alecta Nordeakoncernen Danica Moderna Försäkringar SalusAnsvar 24:III 26:III 25:III IKL R5-11 -

16 Premier, totalt hela branschen (MSEK) 25:III (1) Traditionella livförsäkringsbolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Traditionell- och Fondförsäkringsbolag (4) Avtalsförsäkringsbolag, liv Summa livförsäkring (5) Skadeförsäkring, individuellt tecknad (6) Avtalsförsäkringsbolag, skade 1 79 därav Avgångsbidragsförsäkring (AGB) 37 Sjuk- o olycksfallsförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 484 (7) Skadeförsäkring i livbolagen* Summa skadeförsäkring Totalt * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Premier 25:III = :III = :III Föränd. % , , , , , , , , , , , , , LIV & SKADE Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Fondförs. Trad. & Fond. Avtalsförs. F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga 25:III 26:III 25:III 26:III Bolagstyp 25:III 26:III Verksamhetsgren 25:III 26:III MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % (1) Trad.liv , ,4 F&F , ,4 (2) Fondförs , ,6 H&V , ,8 (3) Trad. & Fond , , Trafik , ,3 (4) Avtalsförs , , Motor , ,2 Totalt MAT 1 7 2, ,9 S&O , ,3 Kredit 436,8 523,9 Husdjur , ,7 Övriga 512, ,5 Totalt Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Källa: Finansinspektionens blanketter P1S och P IKL R6-12 -

17 SKADE Marknadsandelar - antalet försäkringar 3/9 25 3/ Separat hemförsäkring 51,2 51, ,1 24,9 11,8 11,8 9,5 9,4 1,2 1,4 1,2 1,3 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Försäkring Moderna Försäkringar Dina-gruppen Antal försäkringar 3/9 25 : Antal försäkringar 3/9 26 : Villahemförsäkring 5 4,8 4, ,1 27,6 12,3 12,7 11,7 11,8 6,1 6, 1, 1,1 Länsförsäkringar Folksam If Försäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 3/9 25 : Antal försäkringar 3/9 26 : Fritidshusförsäkring 5 43,3 43, ,2 22,6 16,7 17,1 11,3 11,2 4,7 4,8,8,8 Länsförsäkringar Folksam If Försäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 3/9 25 : Antal försäkringar 3/9 26 : Separat båtförsäkring ,9 27,2 19,6 19,5 17, 17,5 16,1 16,6 Länsförsäkringar If Försäkring Svenska Sjö Moderna Försäkringar 9,4 9,2 9,7 8,6 1,3 1,4 Trygg-Hansa Folksam Dina-gruppen Antal försäkringar 3/9 25 : Antal försäkringar 3/9 26 : Antal försäkrade fordon P1: 3/9 25 P2: 3/9 26 Övriga Personbilar P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 Länsförsäkringar If Försäkring Trygg-Hansa Folksam Dina-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkrade fordon, personbilar 3/9 26 (3/9 25) ( ) Antal försäkrade fordon, övriga fordon 3/9 26 (3/9 25) ( ) Antal försäkrade fordon, totalt 3/9 26 (3/9 25) ( ) Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-13 -

18 SKADE Marknadsandelar - Inbetalda premier Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier , ,8 4, % 3% 3,3 29,6 25% 2% 2,6 2, 17,8 17,6 15% 1% 15,3 15,1 Flera bolag ingår i statistiken från ,1 6,8 5% % Länsförsäkringar If Försäkring Trygg-Hansa Folksam 2,2 2,5 2,2 2,1 2, 2,1 Dina-gruppen Zurich Moderna Försäkringar,7 1,,7,7,4,5 Solid Europeiska Övr. utländska bolag,1,1,3, SAFE Assuransföreningen 1,4 Captivebolag 2, Övriga Källa: Finansinspektionens blankett P1S IKS R1-14 -

19 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Ftg&Fast Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Ofall Husdjur MAT Övrigt Totalt per bolag Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Länsförsäkringar ,8% ,% ,2% ,2% ,2% 929 6,8% 12 9,4%,% ,6% ,5% ,3% ,4% ,6% 58 13,8% ,5% 17 1,%,% ,3% If Försäkring ,8% ,3% ,3% ,3% 295 6,3% 16 1,5% ,5% ,% ,7% ,2% ,7% ,6% 272 6,5% 143 1,3% ,1% -3 -,4% ,6% Trygg-Hansa ,1% ,4% ,6% ,9% ,%,% 225 2,7%,% ,6% ,6% ,5% ,6% ,2% ,7%,% ,4%,% ,8% Folksam 2 1,4% ,3% ,1% ,7% ,6% 36 2,%,% 15 1,1% ,1% 172 1,3% ,3% ,6% ,7% ,2% ,4%,% 2,2% ,3% Dina-gruppen 56 3,6% 492 4,3% 228 2,1% 187 1,5% 24,5%,%,%,% ,5% 4 2,9% 441 4,% 2 1,9% 164 1,4% 17,4%,%,%,% ,2% Zurich ,2% 2,% 3,%,% 86 7,9% ,1% ,% 1,% 3,% 1,% 87 8,1% ,2% Moderna Försäkringar 56 4,% 424 3,8% 122 1,1% 91,7% 2,%,%,%,% ,1% 621 4,5% 29 2,6% 98,9% 73,6% 5,1%,%,%,% ,% Övriga 72 5,% 13,1% 9,1% 9,1% 44,9%,%,% ,% ,1% 535 3,9% 8,1%,% 5,% 17 2,5%,% 1,% ,2% 99 1,8% Sakförsäkring, Captivebo 92 6,5% 2,% 5,5% 1,1% 12,3%,% 35 3,2% 11 8,% ,% 686 5,%,% 43,4% 5,% 6,1%,% 24 2,2% 24 2,6% 788 1,4% AFA ,4% 735 1,3% 54 56,9% 54 1,% Solid 2,% 53 4,4% 39,8% 41 2,9% 585 1,% 342 3,1% 32,8% 374,7% SveLand 233 1,7% 17,1% 41,4% 46,4%,% 133 8,7%,%,% 47,8% 173 1,3% 14,1%,%,%,% 12 8,7%,%,% 37,6% Anticimex 7,5% 328 2,9% 398,7% 67,5% 315 2,8% 382,7% Landstingen 398 2,9% 398,7% 398 2,9% 398,7% Europeiska 382 3,4% 382,7% 36 3,2% 36,7% Övr. utländska bolag 88,6% 4,% 169 3,6%,% 261,5% 84,6% 5,% 137 3,3%,% 226,4% LRF 95,7% 121 2,6% 2,1% 217,4% 158 1,2% 114 2,7%,% 272,5% Tennant 7,% 19,2% 79,7% 91,8% 196,3% 18,1% 13,1% 52,5% 62,5% 144,3% SIF Medlem 98 2,1% 98,2% 78 1,9% 78,1% Hermes 75 5,4% 75,1% 51 5,4% 51,1% SAFE 14,1% 16,1% 9,2% 39,1% 37,3% 37,1% Viator 38,3% 38,1% 115 1,% 115,2% Falck 37,3% 37,1% 18,2% 18,% HSB 29,3% 29,1% 28,2% 28,1% Assuransföreningen 25 2,3% 25,% 14 13,1% 14,3% Erika 1,% 1,% 3,% 3,% Totalt per gren ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% 1 7 1,% 948 1,% ,% IKS R7-15 -

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 1 Tjänstepensionsförs, fond 1 Via valcentral (L1) Undertaking 1 Undertaking 2 2 Övr.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Catrina Ingelstam Ekonomidirektör Stockholm, 31 augusti 2011 Folksam är ett varumärke - två koncerner som totalt omfattar

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer