Sparbarometern QII Sparbarometern andra kvartalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1"

Transkript

1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet

2 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern andra kvartalet

3 Utveckling andra kvartalet 2010 Nysparandet var under kvartalet 46 miljarder kronor. Banksparandet uppgick till 34 miljarder och försäkringssparandet till 14 miljarder. Kurserna på stockholmsbörsen sjönk med 3,7 procent. Bostadspriserna gick upp med 3,3 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 2,2 procent. För tolv månader var ökningen 8,4%. SEB hade 12,6% och Swedbank 14,7% av sparmarknaden. Alecta 9,8%, Skandia 9,5% och Nordea 8,9%. Sparbarometern andra kvartalet

4 Vad hände första kvartalet 2010? Miljarder kronor Ingående värde Nysparande +46 Värdeförändring direktägda aktier -27 Värdeförändring bostäder +135 Värdeförändring övrigt -85 Utgående värde Upplåning Netto tillgångar Sparbarometern andra kvartalet

5 Sparstockens utveckling MSEK Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2004/2005 vuxit med 50,9%, från till miljarder SEK IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern andra kvartalet

6 Trygghetssparande Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 41,3% 49,4% Sparbarometern andra kvartalet

7 MSEK Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat I 05-II 05- III 05- IV 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II Sparbarometern andra kvartalet

8 MSEK Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 0 05-I 05-II 05-III 05- IV 06-I 06-II 06-III 06- IV 07-I 07-II 07-III 07- IV 08-I 08-II 08-III 08- IV 09-I 09-II 09-III 09- IV 10-I 10-II Sparbarometern andra kvartalet

9 Nysparande Kvartal II 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank MSEK Sparbarometern andra kvartalet

10 Nysparande Kvartal II 2010 SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK Sparbarometern andra kvartalet

11 Aktiekursernas utveckling AGFX =100 (länkat med SIX GX) Sparbarometern andra kvartalet

12 Hushållens tillgångar Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II Sparbarometern andra kvartalet

13 Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder IV 01-II 02-IV 04-II 05-IV 07-II 08-IV Sparbarometern andra kvartalet

14 Hushållens lån Förändring från föregående år, procent ,4% + 8,8% + 8,5% + 7,7% + 7,3% Sparbarometern andra kvartalet

15 Hushållens tillgångar och skulder Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2010 andra kvartalet Tillg '97 Skulder '97 Tillg '00 Skulder '00 Tillg '03 Skulder '03 Tillg '06 Skulder '06 Tillg '10 Skulder '10 Sparbarometern andra kvartalet

16 Hushållens nyupplåning under QII Miljarder kronor QII 2010 QII 2009 QII 2008 QII 2007 QII 2006 QII Sparbarometern andra kvartalet

17 Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,6 10,4 26,1 14,7 8,5 1,9 12,6 Alecta 25,8 9,8 Skandia 2,8 17,3 19,1 0,0 1,1 9,5 Länsförsäkringar 3,5 6,8 9,0 0,9 2,9 4,7 Folksam 10,8 7,6 5,0 AMF 17,0 3,6 0,8 8,9 7,7 Handelsbanken 18,8 1,3 8,8 11,1 19,5 2,3 8,4 Storebrand/SPP 5,7 6,3 0,0 6,4 3,4 Nordea 16,6 1,2 2,0 22,2 10,3 3,8 8,9 Swedbank 24,1 0,8 14,1 31,7 13,1 18,8 14,7 Staten 36,3 26,5 3,4 Övriga 22,5 3,0 3,3 18,5 12,3 27,3 12,1 Sparbarometern andra kvartalet

18 Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar (100331) Staten 3,4 (3,4)% Övriga 12,1 (12,5) % SEB 12,6 (12,4)% Alecta 9,8 (9,7) % Swedbank 14,7 (14,7)% Folksam 5,0 (4,9)% LF 4,7 (4,7)% AMF 7,7 (7,7)% SPP 3,4 (3,3)% Handelsbanken 8,4 (8,1)% Skandia 9,5 (9,5)% Nordea 8,9 (8,8)% Sparbarometern andra kvartalet

19 Sparstockens utveckling 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern andra kvartalet

20 Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 12,1% (9,3) Staten 3,1% (3,3) Folksam 5,0% (4,3) Alecta 9,8% (11,2) AMF 7,7% (7,7) Länsförsäkringar 4,7% (4,9) Storebrand 3,4% (-) Handelsbanken 8,4% (11,2) Nordea 8,9% (9,2) Skandia 9,5% (11,5) Swedbank 14,7% (14,0) SEB 12,6% (13,3) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern andra kvartalet

21 Bankinlåning, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga banker 22,5% (20,6) Swedbank 24,1% (25,3) Nordea 16,6% (18,9) Handelsbanken 18,8% (15,7) Länsförsäkringar 3,5% (2,9) Skandia 2,8% (3,9) SEB 11,6% (12,6) Sparbarometern andra kvartalet

22 Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga, inkl Swedbank 3,8% (1,5) AMF 17,0% (16,3) Nordea 1,2% (1,3) Alecta 25,8% (25,6) Storebrand 5,7% (-) Handelsbanken 1,3% (7,7) Folksam 10,8 (7,0) Länsförsäkringar 6,8% (7,1) Skandia 17,3% (20,3) SEB 10,4% (13,0) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern andra kvartalet

23 Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 3,3% (2,1) AMF 3,6% (2,6) Swedbank 14,1% (17,2) Storebrand 6,3% (-) Handelsbanken 8,8% (13,7) Nordea 2,0% (2,9) Folksam 7,6% (5,5) Länsförsäkringar 9,0% (9,3) Skandia 19,2% (22,3) SEB 26,1% (24,4) Sparbarometern andra kvartalet

24 Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 27,3% (17,5) Staten 26,5% (33,1) Swedbank 18,8% (12,9) Nordea 3,8% (2,5) Storebrand 6,4% (-) Handelsbanken 2,3% (11,3) AMF 8,9% (8,4) Folksam - (6,1) Länsförsäkringar 2,9% (4,2) Skandia 1,1% (1,9) SEB 1,9% (2,2) Sparbarometern andra kvartalet

25 Fonder, marknadsandelar Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 19,3% (16,6) Swedbank 31,7% (31,5) Nordea 22,2% (20,8) Handelsbanken 11,1% (12,6) Folksam - (2,3) Länsförsäkringar 0,9% (1,8) SEB 14,7% (14,1) Sparbarometern andra kvartalet

26 Obligationer m m Siffror ( ) 100% 80% 60% 40% 20% Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen Övriga 12,3% (12,6) Staten 36,3% (52,8) Swedbank 13,1% (10,4) Nordea 10,3% (5,9) Handelsbanken 19,5% (14,8) SEB 8,5% (3,3) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern andra kvartalet

27 MSEK Sparstock per bolag 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern andra kvartalet

28 Sparstock per sparform 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II MSEK Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern andra kvartalet

29 Förändring av sparstock Kvartal II 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder MSEK Sparbarometern andra kvartalet

30 Förändring av sparstock Kvartal II 2010 Övriga Staten Alecta Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia MSEK SPP SHB AMF SEB Sparbarometern andra kvartalet

31 Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparande i PPM Nysparande Stockförändring IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II Sparbarometern andra kvartalet

32 Hushållens tillgångar och skulder Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern andra kvartalet

33 Lån MSEK Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 Sparbarometern andra kvartalet

34 Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II Sparbarometern andra kvartalet

35 MSEK Sparstock per bolag 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I Ej uppdaterad sida SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta Sparbarometern andra kvartalet

36 Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I MSEK Ej uppdaterad sida Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm Sparbarometern andra kvartalet

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Ny rekordförmögenhet tack vare börs och bostäder

Ny rekordförmögenhet tack vare börs och bostäder Sammanfattning Ny rekordförmögenhet tack vare börs och bostäder Brutto- och nettoförmögenheten når nya rekordnivåer, 16 respektive 13 biljoner Stigande aktie- och bostadsvärden är de viktigaste förklaringarna

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10)

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10) 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T Sparbarometern - tredje kvartalet 2006 Sparbarometern visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004 Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 24 Innehållsförteckning sida: 1. Inledning... 1 2. Marknadsförutsättningar... 1 3. Instituten på den svenska bolånemarknaden... 4 4. Utlåningsförändringar...

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer