Optimismen fortsatt god men krymper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optimismen fortsatt god men krymper"

Transkript

1

2 Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare I huvudsak goda förutsättningar Hälften ser förutsättningarna att bedriva företag i Sverige som goda, 5% är negativa Företag med svaga resultat, mindre företag och yngre företagare är mest negativa Kritiken handlar främst om regler, skatter, begränsad förståelse och krångel Företagarna i huvudsak nöjda - Fem av sex företagare är nöjda med sin verksamhet - Bland de som inte är nöjda är förklaringen oftast svagt resultat trots mycket arbete

3 Snabb förändring, digitalisering en möjlighet Oro handlar primärt om ekonomi och personal - Företagares oro är starkt kopplad till ekonomi och personal - I större företag är största oron svårigheten att hitta personal med rätt kompetens, inom mindre handlar oron mer om skatter och avgifter - Oron för omvärldsförändringar, som förändrade kundpreferenser och teknisk utveckling är mer måttlig Digitalisering mer möjlighet än hot - Förändringstakten i branschen uppfattas som hög av sex av tio företagare, mest inom industri och servicetjänster, minst inom bygg och installation - Knappt hälften tror att digitaliseringen kommer förändra verksamheten - Flertalet ser förändringen primärt som en möjlighet - Digitaliseringens möjligheter uppfattas som störst i de större företagen

4 I huvudsak goda förutsättningar Hälften anser att förutsättningarna att bedriva företag i Sverige är goda Till övervägande del uppfattar man förutsättningarna att bedriva företag i Sverige som goda, men 5 procent är negativa. Här finns en mycket stark koppling till företagens vinstnivå, och även till företagsstorlek, de mindre företagen är mer negativa. Branschmässigt är skillnaderna mindre, skepsisen är störst inom bygg och installation och inom handeln. Regler och kostnader är det som belastar företagarna mest.

5 Hälften är nöjda med förutsättningarna i Sverige Generellt sett, hur bedömer du förutsättningarna för att driva företag i Sverige? Medel Samtliga,5 Man 8 5, Kvinna 6 5 5,9 8-5 år 8 6 8, 6-55 år 9 8 8, år,5 Bygg och installation 8 5 8,6 Handel 8, Industri/tillverkning ,5 Servicetjänster 5 9,5 Annan tjänsteverksamhet 5,8 Annat 9,6 % % % 6% 8% % 5 Mycket goda Mycket dåliga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer 5

6 Bäst förutsättningar för de större företagen Generellt sett, hur bedömer du förutsättningarna för att driva företag i Sverige? Medel Samtliga,5,-5 miljoner 9, 5-5 miljoner,8 5 miljoner till miljard 5 9,6-5 miljarder 6,6 Äger %, Äger 5-99%,5 Äger -9% 6 9, Under procent 5,9 -% vinst , -% vinst 5,6 Mer än procent 9 8,6 % % % 6% 8% % 5 Mycket goda Mycket dåliga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer 6

7 Stark tro på tillväxt, men mindre än tidigare Ökning snarare än minskning av personalen En av fyra tror att personalstyrkan kommer att öka under det närmaste halvåret, några få, 6%, tror på en minskning. Förväntningarna på ökad personalstyrka är störst inom bygg och installation. Nästan hälften tror på en ökad omsättning och av på ökad vinst. Det är en fortsatt stark tro på ekonomisk tillväxt. % tror att deras omsättning kommer att öka. Nya kunder blir ett viktigt inslag i detta. Vinstnivån förväntas också öka för många (9%). Det är dock en mindre positiv syn jämfört med i de tidigare mätningarna. Det är framförallt de större företagen som har en positiv tillväxtsyn.

8 Stark tro på tillväxt och positiv ekonomisk utdelning Hur tror du att företagets kommer att utvecklas det närmaste halvåret? Omsättning Antal kunder 6 9 Vinstnivå 9 8 % % % 6% 8% % Positivt Ingen skillnad Negativt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer 8

9 Mindre positiv syn på omsättning och vinst Hur tror du att företagets kommer att utvecklas det närmaste halvåret? % 8 Balansmått = andel som tror på en positiv utveckling minus andel som tror på en negativ utveckling Omsättning Antal kunder Vinstnivå Mars 5 December 5 Augusti 6 Bas: Samtliga, 5 intervjuer 9

10 Mest positivt om tillväxt bland medelstora, stora Hur tror du att företagets kommer att utvecklas det närmaste halvåret? Samtliga,-5 miljoner 5-5 miljoner 5 miljoner till miljard -5 miljarder Man Kvinna 8-5 år 6-55 år 56- år Balansmått = andel som tror på en positiv utveckling minus andel som tror på en negativ utveckling Omsättning Antal kunder Vinstnivå Bas: Samtliga, 5 intervjuer 6 8 %

11 Knapp majoritet återinvesterar i huvudsak Hur brukar vinsten i bolaget användas? % 8% 6% % % Vet ej/ej svar Helt till aktieutdelning Mest till aktieutdelning men också som återinvestering i bolaget Lika mycket till utdelning som till återinvestering Mest till återinvestering i bolaget men även till utdelning Helt till återinvestering % Mars 5 December 5 Augusti 6 Bas: Gjort vinst, aug 6: 8 intervjuer; dec 5: intervjuer; mars 5: 68 intervjuer

12 Stark tro på tillväxt och positiv ekonomisk utdelning Hur tror du att företagets kommer att utvecklas det närmaste halvåret? Omsättning Antal kunder 6 9 Vinstnivå 9 8 % % % 6% 8% % Positivt Ingen skillnad Negativt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer

13 av ser en ökning av personal närmaste tiden Hur tror du att företagets personalstyrka kommer utvecklas det närmaste halvåret? Samtliga Man Kvinna år år år 5 6 Bygg och installation Handel 59 Industri/tillverkning 9 6 Servicetjänster 59 Annan tjänsteverksamhet 9 Annat % % % 6% 8% % Kommer öka Kommer vara oförändrad Kommer minska Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer

14 Personalökning starkast i mellanstora, stora företag Hur tror du att företagets personalstyrka kommer utvecklas det närmaste halvåret? Samtliga ,-5 miljoner miljoner miljoner till miljard miljarder 8 8 Äger % 5 Äger 5-99% 5 Äger -9% 55 Under procent % vinst % vinst 6 66 Mer än procent % % % 6% 8% % Kommer öka Kommer vara oförändrad Kommer minska Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer

15 Fortsatt nöjdhet med verksamheten Liksom tidigare är 8 av totalt sett nöjda med sin verksamhet - Färre är mycket nöjda, från 9% i mars 5 till % nu. - Nöjdheten har ett mycket tydligt samband med vinstmarginalen. - Tydligt missnöje finns bara inom företag som går med förlust. - Nöjdheten är ändå i stort god i alla branscher och åldrar. Dock en tendens att man är mindre nöjd inom handeln. Utvecklingen viktig för nöjdheten - Bland många nöjda är utvecklingen av verksamheten en viktig faktor. - Andra aspekter som nämns är lönsamhet och personal. 5

16 Fortsatt nöjdhet, men färre mycket nöjda Hur nöjd är du totalt sett med ditt företag och den verksamhet ni bedriver? % 8% 6% % 6 5 Vet ej/ej svar Mycket missnöjd 5 Mycket nöjd % 9 % Mars 5 December 5 Augusti 6 Bas: Samtliga, 5 intervjuer 6

17 Mindre nöjda inom handeln Hur nöjd är du totalt sett med ditt företag och den verksamhet ni bedriver? Medel Samtliga, Man 9 6,9 Kvinna 5 5 5, 8-5 år 5 6, 6-55 år 9, 56- år, Bygg och installation 5 6,5 Handel 9 9 9,9 Industri/tillverkning,6 Servicetjänster,8 Annan tjänsteverksamhet 9 6 9,5 Annat, % % % 6% 8% % 5 Mycket nöjd Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer

18 Nöjdheten tydligt relaterad till vinstmarginalen Hur nöjd är du totalt sett med ditt företag och den verksamhet ni bedriver? Medel Samtliga,,-5 miljoner 6 5,9 5-5 miljoner 8, 5 miljoner till miljard 5 5, -5 miljarder 6 5,5 Äger % 9 6,8 Äger 5-99% 8, Äger -9%, Under procent 8 8,9 -% vinst 56 5, -% vinst 9 8, Mer än procent ,5 % % % 6% 8% % 5 Mycket nöjd Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer 8

19 Pengarna, personalen och framtidsutvecklingen är särskilt viktigt för nöjdheten Är det något särskilt du är nöjd med? (De som svarat betyg -5 ) Bra affärsmodell och bra personal. Utvecklingen går väldigt starkt. Vi har en ständig ström av nöjda kunder. Personalen och deras kompetens. Stämningen, omsättningen, vinsten. Kulturen i företaget, marknadspositionen.

20 Något mindre stress Många tankar på arbetet under ledig tid En av fem uppger att de alltid tänker på arbetet under ledig tid, drygt 8 av tio tänker ganska ofta på arbetet under ledighet. Här finns, trots tendensen till minskad arbetstid, inga skillnader mot tidigare. Frekventa tankar på arbetet är vanligast i företag med svaga resultat. Yngre företagare är mer benägna än äldre att tänka mycket på arbetet under ledig tid. av oroar sig för något specifikt De främst nämnda orsakerna till oro är ekonomiskt relaterade. Oron ökar tydligt i samband med en sämre vinstmarginal. Personalen är den andra tydliga spontana källan till oro.

21 Jobbtankarna är kvar för drygt 8 av, trots ökad ledighet Hur ofta tänker du, under din lediga tid, på ditt företag? % 9 8% 6% 5 Aldrig Sällan Ganska sällan Ganska ofta % 5 Ofta Alltid % % 5 9 Mars 5 December 5 Augusti 6 Bas: Samtliga, 5 intervjuer

22 Tankarna på jobbet är vanligast bland de yngre Hur ofta tänker du, under din lediga tid, på ditt företag? Samtliga 9 5 Man Kvinna år år år Bygg och installation Handel 6 6 Industri/tillverkning 9 Servicetjänster 5 5 Annan tjänsteverksamhet Annat 8 5 % % % 6% 8% % Alltid Ofta Ganska ofta Ganska sällan Sällan Aldrig Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer

23 Om företaget går dåligt blir tankarna fler Hur ofta tänker du, under din lediga tid, på ditt företag? Samtliga 9 5,-5 miljoner miljoner miljoner till miljard miljarder 5 Äger % Äger 5-99% 5 8 Äger -9% Under procent 9 -% vinst 5 -% vinst 6 Mer än procent % % % 6% 8% % Alltid Ofta Ganska ofta Ganska sällan Sällan Aldrig Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer

24 av har något särskilt som de oroar sig för Finns det något särskilt som du oroar dig över när det gäller ditt företag? Samtliga Man Kvinna 8 Ja 8-5 år år år 8 Bygg och installation 8 Handel Industri/tillverkning 5 Servicetjänster Annan tjänsteverksamhet Annat 6 8 % Bas: Samtliga, 5 intervjuer

25 Vinsten en tydlig orosfaktor Finns det något särskilt som du oroar dig över när det gäller ditt företag? Samtliga,-5 miljoner 5-5 miljoner Ja 5 miljoner till miljard 8-5 miljarder Äger % Äger 5-99% Äger -9% Under procent 55 -% vinst 6 -% vinst 8 Mer än procent 6 8 % Bas: Samtliga, 5 intervjuer 5

26 Ekonomin och personalen genererar störst oro Finns det något särskilt som du oroar dig över när det gäller ditt företag? (De som svarar Ja ) Att tappa omsättning och att personalen missköter sig. Hur vi ska öka lönsamheten och hitta nya kunder. Ojämnheten i orderingången, särskilt sommartid. Arbetskamraters arbetsinsats, bristen på nya uppdrag. Affärsmodellens överlevnad på marknaden.

27 Rätt kompetens största oron i stora företag Skatter och avgifter oroar i mindre verksamheter Det som oroar flest är skatter och avgifter, till och med mer än framtida intäkter. Mindre företag oroas mer av skatter och avgifter än större. Här kan det handla om hantering och administration, lika mycket som utgifter. Kompetensförsörjning den största oron i större verksamheter Den tydligt största källan till oro i större företag är möjligheterna att hitta personal med rätt kompetens. Här har oron ökat markant sedan tidigare. Omvärldsförändringar oroar måttligt och mest i mindre verksamheter Förändrade kundpreferenser oroar en av fyra och teknikutveckling en av fem. Här är man klart mer oroad i mindre än i större verksamheter.

28 Oron är främst kopplad till skatter/avgifter och nya lagar, samt den egna hälsan I vilken utsträckning oroar du dig för vart och ett av följande avseende ditt företag? Skatter och avgifter Att bibehålla hälsan och orka jobba så mycket som krävs Möjligheter att hitta personal med rätt kompetens ventuella nya lagar och regler som påverkar verksamheten Framtida intäkter 6 Befintliga lagar och regler Förändrade kundpreferenser Möjligheter att klara företagets åtaganden 5 5 Teknikutveckling Generationsskifte % % % 6% 8% % Mycket (5) Ganska mycket Varken eller Ganska lite Inte alls () Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer 8 8

29 Krångliga regler, höga skatter, liten förståelse Vad är det som gör att du tycker att förutsättningarna är dåliga? (De som svarat i ganska/mycket dåliga ) Framförallt de mindre företagen tycker att att det är för dyrt och krångligt För höga skatter och för mycket avgifter till allt som ensamföretagare. Höga skatter och komplicerad byråkrati. För stora krav och för krångliga regler för små företag. Anställningsvillkor, skatter och lagar. Moms och arbetsgivaravgifter äter upp allt. Man känner ingen uppskattning för att man har anställda och driver företag. Skatter, avgifter kompetensbrist, inställning hos politiker och myndigheter. Framförallt attityden från regering. Vad kommer i morgon för förslag? Oförutsägbara regeländringar, politiker. Tokhög beskattning jämfört med många andra länder. Vi blir omsprungna av de låglönade länderna. 9

30 Ökad oro för att hitta rätt kompetens I vilken utsträckning oroar du dig för vart och ett av följande avseende ditt företag? % 6 Mycket /Ganska mycket Mars 5 December 5 Augusti 6 5 Skatter och avgifter 6 Att bibehålla hälsan och orka jobba så mycket som krävs 9 Möjligheter att hitta personal med rätt kompetens Eventuella nya lagar och regler som påverkar verksamheten Framtida intäkter 6 Befintliga lagar och regler Möjligheter att klara företagets åtaganden 8 9 Förändrade kundpreferenser Teknikutveckling Generationsskifte Bas: Samtliga, 5 intervjuer

31 Männen mer oroliga för lagar och regler I vilken utsträckning oroar du dig för vart och ett av följande avseende ditt företag? % 6 5 Mycket /Ganska mycket Samtliga Man Kvinna Skatter och avgifter Att bibehålla hälsan och orka jobba så mycket som krävs Möjligheter att hitta personal med rätt kompetens Eventuella nya lagar och regler som påverkar verksamheten Framtida intäkter Befintliga lagar och regler Möjligheter att klara företagets åtaganden Förändrade kundpreferenser Teknikutveckling Generationsskifte Bas: Samtliga, 5 intervjuer

32 Yngre oroar sig mer I vilken utsträckning oroar du dig för vart och ett av följande avseende ditt företag? % 6 Mycket /Ganska mycket Samtliga 8-5 år år 56- år Skatter och avgifter Att bibehålla hälsan och orka jobba så mycket som krävs Möjligheter att hitta personal med rätt kompetens Eventuella nya lagar och regler som påverkar verksamheten Framtida intäkter Befintliga lagar och regler Möjligheter att klara företagets åtaganden Förändrade kundpreferenser Teknikutveckling Generationsskifte Bas: Samtliga, 5 intervjuer

33 Att hitta rätt kompetens svårast inom bygg/installation, industri/tillverkning, samt servicetjänster I vilken utsträckning oroar du dig för vart och ett av följande avseende ditt företag? % 6 5 Mycket /Ganska mycket Samtliga Bygg och installation Handel Industri/tillverkning Servicetjänster Annan tjänsteverksamhet Annat Skatter och avgifter Att bibehålla hälsan och orka jobba så mycket som krävs Möjligheter att hitta personal med rätt kompetens Eventuella nya lagar och regler som påverkar verksamheten Framtida intäkter Befintliga lagar och regler Möjligheter att klara företagets åtaganden Förändrade kundpreferenser Teknikutveckling Generationsskifte Bas: Samtliga, 5 intervjuer

34 De större företagen har svårare att hitta rätt kompetens. De mindre mer oroliga för den egna hälsan I vilken utsträckning oroar du dig för vart och ett av följande avseende ditt företag? % Mycket /Ganska mycket Samtliga,-5 miljoner miljoner 5 5 miljoner till miljard -5 miljarder Skatter och avgifter Att bibehålla hälsan och orka jobba så mycket som krävs Möjligheter att hitta personal med rätt kompetens Eventuella nya lagar och regler som påverkar verksamheten Framtida intäkter Befintliga lagar och regler Möjligheter att klara företagets åtaganden Förändrade kundpreferenser Teknikutveckling Generationsskifte Bas: Samtliga, 5 intervjuer

35 Sämre vinst och framtida intäkter är också kopplat till möjligheter att hitta rätt kompetens I vilken utsträckning oroar du dig för vart och ett av följande avseende ditt företag? % 6 Mycket /Ganska mycket Samtliga Under procent -% vinst 5 -% vinst Mer än procent Skatter och avgifter Att bibehålla hälsan och orka jobba så mycket som krävs Möjligheter att hitta personal med rätt kompetens Eventuella nya lagar och regler som påverkar verksamheten Framtida intäkter Befintliga lagar och regler Möjligheter att klara företagets åtaganden Förändrade kundpreferenser Teknikutveckling Generationsskifte Bas: Samtliga, 5 intervjuer 5

36 Snabb förändringstakt, digitala möjligheter 6 av upplever att förändringstakten i deras bransch är snabb Särskilt snabb upplevs förändringen inom industri/tillverkning, servicetjänster. Digitaliseringen upplevs vara mest påtaglig inom industri och handel, där man ser möjligheter att utveckla och erbjuda nya tjänster och produkter. Det är också tydligt att det är det största företagen som upplever störst påverkan av digitaliseringen. Hälften av dem ser digitaliseringen som en möjlighet. Väldigt få överlag ser digitaliseringen som ett hot. 6

37 Snabbast förändring inom servicetjänster, industri/tillverkning Hur uppfattar du förändringstakten i din bransch? Samtliga 5 5 Man 5 5 Kvinna år år år Bygg och installation 5 9 Handel 9 Industri/tillverkning Servicetjänster 9 59 Annan tjänsteverksamhet 9 Annat 8 % % % 6% 8% % Mycket snabb Ganska snabb Ganska långsam Mycket långsam Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 5 intervjuer

38 Digitaliseringen störst påverkan inom industri/tillverkning och handel I vilken utsträckning uppfattar du att digitalisering och en ökad grad av automatisering kommer förändra verksamheten? Samtliga 5 Man 5 8 Kvinna år år år 9 6 Bygg och installation 8 5 Handel 8 5 Industri/tillverkning 9 8 Servicetjänster 8 55 Annan tjänsteverksamhet 5 Annat 6 9 Bas: Samtliga, 5 intervjuer % I mycket stor % % I ganska stor 6% I ganska liten 8% Inte alls % Vet ej/ utsträckning utsträckning utsträckning ej svar 8

39 Verksamheter med stor omsättning påverkas mest I vilken utsträckning uppfattar du att digitalisering och en ökad grad av automatisering kommer förändra verksamheten? Samtliga 5,-5 miljoner miljoner miljoner till miljard miljarder 8 8 Äger % 9 5 Äger 5-99% 5 Äger -9% Under procent % vinst 9 8 -% vinst Mer än procent Bas: Samtliga, 5 intervjuer % I mycket stor % % I ganska stor 6% I ganska liten 8% Inte alls % Vet ej/ utsträckning utsträckning utsträckning ej svar 9

40 Få ser digitaliseringen som ett hot av ser möjligheter Samtliga Uppfattar du digitalisering i första hand som ett hot eller en möjlighet för er verksamhet? 8 55 Man 5 Kvinna år år år 56 Bygg och installation 6 6 Handel 8 8 Industri/tillverkning 9 5 Servicetjänster 6 58 Annan tjänsteverksamhet Annat Bas: Samtliga, 5 intervjuer % % I första hand % Varken 6% 8% I första hand % en möjlighet eller ett hot

41 Omställning i processer, annan typ av kompetens, större internationellt utbyte På vilket sätt tror du att digitalisering och ökad automatisering kommer att förändra er verksamhet? (De som svarat i ganska/mycket stor utsträckning ) Andra krav på kompetensen Det kommer att förändra sättet vi jobbar på och våra produkter. Det kommer att kräva kompetent personal. Det kommer att ställa andra krav på kompetens på medarbetarna. Det kommer att påverka hur vi förhåller oss till våra kunder. En stor del av dagens arbetsuppgifter kommer att automatiseras. Gigantisk påverkan vad gäller kundrelationer och marknadsföring. Större rörlighet över landsgränser. Vi kommer att få en konkurrens utifrån som är billigare. Nya arbetsområden. Större företag får övertag över mindre företag, samtidigt som medelinkomstfamiljer minskar och behovet av billigare varor ökar. Utslagning av mindre bolag.

42 Digitaliseringen ger nya tjänster och produkter Digitaliseringen ger möjligheter Den tydligaste förändringen i egna verksamheten antas vara att man kommer erbjuda nya produkter och tjänster till följd av digitaliseringen. Hälften tror det blir aktuellt. En av tre tror på rekrytering av personal som idag inte finns i verksamheten, en av fyra tror att man kommer etablera sig på marknader där man i dag inte finns och lika många tror på ökande marginaler. Mycket tydliga skillnader mellan stora och små företag Alla typer av effekter och konsekvenser av digitaliseringen uppfattas som mer sannolika i större företag än i mindre. Skillnaderna är särskilt tydliga när det gäller förändringar av kunderbjudandet, där de största företagen i mycket stor utsträckning tror på nya tjänster och produkter och att andra tjänster och produkter kommer att försvinna.

43 Större företag ser större digitala möjligheter Uppfattar du digitalisering i första hand som ett hot eller en möjlighet för er verksamhet? Samtliga 8 55,-5 miljoner miljoner 8 5 miljoner till miljard miljarder 5 8 Äger % 6 58 Äger 5-99% 56 Äger -9% 6 8 Under procent % vinst 5 -% vinst 6 5 Mer än procent 8 Bas: Samtliga, 5 intervjuer % % I första hand % Varken 6% 8% I första hand % en möjlighet eller ett hot

44 Digitaliseringen skapar nya tjänster/produkter Större företag ser större digitala möjligheter % 8 6 Vad av följande tror du kommer bli aktuellt för din verksamhet inom de närmaste två åren som en följd av den digitala utvecklingen? Samtliga Bygg och installation Handel Industri/tillverkning Servicetjänster Annan tjänsteverksamhet Annat Att erbjuda nya tjänster och produkter Att öka Att gå marginalerna samman med annat företag Att sänka priserna Att säga upp personal Annat, nämligen Ingen Bas: Samtliga, 5 intervjuer

45 Svårare för mindre företag dra nytta av digitaliseringen % 8 6 Vad av följande tror du kommer bli aktuellt för din verksamhet inom de närmaste två åren som en följd av den digitala utvecklingen? Samtliga,-5 miljoner 5-5 miljoner 5 miljoner till miljard -5 miljarder Att erbjuda nya tjänster och produkter Att öka Att gå marginalerna samman med annat företag Att sänka priserna Att säga upp personal Annat, nämligen Ingen Bas: Samtliga, 5 intervjuer 5

46 Om undersökningen Syfte Metod Målgrupp Antal intervjuer Att förstå företagarnas personliga perspektiv och förutsättningar. Telefonintervjuer VD för svenska aktiebolag, kvoterat på omsättning 5 intervjuer fördelat enligt 8 intervjuer, omsättning,-5 miljoner kr 6 intervjuer, omsättning 5-5 miljoner kr intervjuer, omsättning 5 miljoner- miljard kr 6 intervjuer, omsättning -5 miljarder kr Fältperiod 5 augusti 9 september 6 Vägning För att resultatet på bästa sätt ska motsvara målgruppen har vägning gjorts avseende företagets omsättning. Kontakter Stefan Stignäs, chef Företagsmarknad SEB, 8-655, -6, Laurence Westerlund, pressansvarig SEB, 8-686, -686 Anders Lindholm, VD Demoskop,

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Rapport. Fastighetsföretagarklimatet. Fastighetsägarna MittNord

Rapport. Fastighetsföretagarklimatet. Fastighetsägarna MittNord Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna MittNord Bakgrund och syfte Organisationen Fastighetsägarna driver frågor i fastighetsägares intresse. Fastighetsägarna är indelade i åtta regioner,

Läs mer

Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden

Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden -- Om undersökningen Målgrupp: Undersökningens målgrupp var allmänheten från år. Antal intervjuer: Totalt genomfördes intervjuer Metod: Genomfördes

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2015 Framtidstron fortsätter att dala Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men

Läs mer

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare.

Läs mer

INDUSTRY TREND MONITOR. Analys våren 2019 Teknik och trender

INDUSTRY TREND MONITOR. Analys våren 2019 Teknik och trender INDUSTRY TREND MONITOR Analys våren 2019 Teknik och trender 1. Inledning 2. Analys av AutomaTHINK 3. Resultatrapport Industry Trend Monitor 4 Bakgrundsfakta Sida 1 av 5 Industry Trend Monitor är framtaget

Läs mer

Arbete, arbetsmiljö och pension Resultat ur DemoskopPanelen 2019

Arbete, arbetsmiljö och pension Resultat ur DemoskopPanelen 2019 Arbete, arbetsmiljö och pension Resultat ur DemoskopPanelen 9 Om undersökningen Syfte Undersökning kring arbete, arbetsmiljö och pension. Period 6 februari 9 Metod Sedan gör Demoskop kontinuerliga mätningar

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Föräldraledighet, ekonomi och pension

Föräldraledighet, ekonomi och pension Föräldraledighet, ekonomi och pension En undersökning genomförd inom ramen för DemoskopPanelen AMF 2--3 Om DemoskopPanelen 2 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar,

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Rapport Kunskap, oro, attityder Barsebäcksverket

Rapport Kunskap, oro, attityder Barsebäcksverket Rapport Kunskap, oro, attityder Barsebäcksverket 17-12-13 Bakgrund och syfte På uppdrag av Barsebäck har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Barsebäcksverket. Undersökningen

Läs mer

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Vård i privat regi Om undersökningen Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Målgrupp Den svenska allmänheten,- år Metod Telefonintervjuer inom ramen för Demoskops

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Stark svensk export trots konjunkturavmattning

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Stark svensk export trots konjunkturavmattning AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december 2018 Stark svensk export trots konjunkturavmattning SEK:s Exportkreditbarometer December 2018 SEK:s tolfte Exportkreditbarometer med resultat från

Läs mer

FASTIGHETSÄGARINDEX UPPLANDS VÄSBY SUNDBYBERG SOLLENTUNA SÖDERTÄLJE STOCKHOLM HUDDINGE HANINGE JÄRFÄLLA SIGTUNA GOTLAND LIDINGÖ NACKA SOLNA TÄBY

FASTIGHETSÄGARINDEX UPPLANDS VÄSBY SUNDBYBERG SOLLENTUNA SÖDERTÄLJE STOCKHOLM HUDDINGE HANINGE JÄRFÄLLA SIGTUNA GOTLAND LIDINGÖ NACKA SOLNA TÄBY FASTIGHETSÄGARINDEX 1 STOCKHOLM SUNDBYBERG SOLNA TÄBY HUDDINGE HANINGE SOLLENTUNA SÖDERTÄLJE NACKA LIDINGÖ GOTLAND JÄRFÄLLA SIGTUNA UPPLANDS VÄSBY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och sammanfattning....

Läs mer

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2018

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2018 Företagsklimatet i kommun 2018 De privata företagen i sysselsätter 5925 personer. Det ger varje år skatteintäkter på 1,5 miljarder. Det motsvarar 10769 förskoleplatser eller 64977 förlossningar. www.foretagensvalfardsavtryck.se

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2014 Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson 2014-10-15 Färre anställda trots ökad

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2018

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2018 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2018 Framtidsindikatorn April Det är glädjande att den nedåtgående trenden vände upp i april Karin Johansson

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2015 Svag framtidstro i handeln Försäljningsutvecklingen har varit stark sedan fjolårets julhandel och

Läs mer

Family 1 Family Business Survey Värdegrunden. Nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning

Family 1 Family Business Survey Värdegrunden. Nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning Family 1 2018 Värdegrunden Nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning 2 Den globala studien bygger på 2 953 svar från ledande befattningshavare i familjeföretag i 53 länder,

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen

Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen STYRELSEKARTLÄGGNINGEN MARS 2019 INNEHÅLL 03 FÖRORD Dags att öka takten 12 KVALITATIV UNDERSÖKNING Intervjuer med 400 företagare 04 STYRELSEKARTLÄGGNINGEN

Läs mer

Presentation Seniorpanelen 2017 AMF

Presentation Seniorpanelen 2017 AMF resentation Seniorpanelen 27 AMF Om Senioranelen 27 Metod Målgrupp Antal intervjuer Demoskops Onlineanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten över år 3 intervjuer, varav 3 9

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Mars 2018

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Mars 2018 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2018 Framtidsindikatorn Mars Vi har nått en brytpunkt där all tillväxt inom sällanköpshandeln sker på

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2016 Framtidsindikatorn fortsatt på låg nivå Framtidsindikatorn för juni månad ligger på -21, vilket

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Februari 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Februari 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2017 Framtidsindikatorn Februari 97,5 3,6% månadsindex månadsutveckling 102,1 Försäljning 94,0 Antal

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2015 Oförändrad försäljning Handlarna tror i genomsnitt på en oförändrad försäljning under kommande

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag November 2017 Framtidsindikatorn November 97,5-4,4 månadsindex månadsutveckling Svaga förväntningar i november

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Företagsklimatet i Besöksnäring 2019

Företagsklimatet i Besöksnäring 2019 Företagsklimatet i 2019 Om undersökningen i Deltagande företag Antal anställda Inga 6 1-5 6-25 36 41 26-50 11 51-100 Fler än 100 2 4 0 20 40 60 80 % 3 Deltagande företagare Kön Ålder Män 65 Upp till 34

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2015 2015-01-16 Handlarnas framtidstro repar sig Handlarnas framtidstro steg i mars månad men Framtidsindikatorn,

Läs mer

Svenskt Näringsliv: Undersökning kring allmänhetens förtroende för näringslivet. Februari 2004

Svenskt Näringsliv: Undersökning kring allmänhetens förtroende för näringslivet. Februari 2004 Svenskt Näringsliv: Undersökning kring allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 Om undersökningen 4 Syfte 4 Att undersöka allmänhetens förtroende för näringslivet och vad som krävs för att

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012 Danske Bank Kreditbarometer Våren 12 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning.

Läs mer

Rapport Exitskatten

Rapport Exitskatten Rapport Exitskatten 218-2-27 Om undersökningen Bakgrund: Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om beskattning av orealiserade vinster på kapitaltillgångar för personer som lämnar Sverige, en så

Läs mer

Företagsklimatet i Information, inklusive IT 2019

Företagsklimatet i Information, inklusive IT 2019 Företagsklimatet i 2019 Om undersökningen i Deltagande företag Antal anställda Inga 13 1-5 48 6-25 23 26-50 8 51-100 Fler än 100 3 5 0 20 40 60 80 % 3 Deltagande företagare Kön Ålder Män 85 Upp till 34

Läs mer

Företagsklimatet i Fastigheter 2019

Företagsklimatet i Fastigheter 2019 Företagsklimatet i 2019 Om undersökningen i Deltagande företag Antal anställda Inga 13 1-5 48 6-25 29 26-50 51-100 Fler än 100 1 3 5 0 20 40 60 80 % 3 Deltagande företagare Kön Ålder Män 75 Upp till 34

Läs mer

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Rapport Fastighetsägarindex Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Innehåll Sid 4 Om undersökningen 4 4 Sammanfattning och slutsatser 6 4 Sammanfattning 7 4 Slutsatser 12 4 Fastighetsbeståndet 15 4 Planerade

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Kraftig inbromsning i handeln

Kraftig inbromsning i handeln 2012-12-17 Kraftig inbromsning i handeln Jämfört med i november månad har handlarnas framtidstro minskat kraftigt denna månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2016 Avtagande försäljningsutveckling Framtidsindikatorn minskar med 3 enheter sedan förra månaden

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2016 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160711 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Undersökning bland medlemmar inom kriminalvården. Martin Ahlqvist Malin Grundqvist Johan Orbe 12 december 2017

Undersökning bland medlemmar inom kriminalvården. Martin Ahlqvist Malin Grundqvist Johan Orbe 12 december 2017 Undersökning bland medlemmar inom kriminalvården Martin Ahlqvist Malin Grundqvist Johan Orbe december 07 Info om undersökningen På uppdrag av Seko har Kantar Sifo undersökt hur medlemmar som arbetar inom

Läs mer

Tvåundantaget. Svenskt Näringsliv

Tvåundantaget. Svenskt Näringsliv Tvåundantaget Svenskt Näringsliv -11-1 Genomförande Syfte: Att undersöka företagens inställning till tvåundantaget Metod: Telefonintervjuer Antal intervjuer: 6 Tid för genomförande: 8 oktober Tvåundantaget

Läs mer

Rapport Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar

Rapport Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar Rapport Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar 1--4 Om undersökningen Om undersökningen Syfte Att mäta synen på Facebook ibland Sveriges Annonsörers medlemmar mot bakgrund av Cambridge

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Rapport Synen på lönen Officersförbundet

Rapport Synen på lönen Officersförbundet Rapport Synen på lönen Officersförbundet 2-3-12 Om undersökningen Syfte Officersförbundet har skapat en medlemspanel Förbundspanelen. Panelen har skapats i syfte att enkelt kunna inhämta medlemmarnas syn

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagsklimatet i Industri 2019

Företagsklimatet i Industri 2019 Företagsklimatet i 2019 Om undersökningen i Deltagande företag Antal anställda Inga 4 1-5 23 6-25 36 26-50 17 51-100 Fler än 100 10 10 0 20 40 60 80 % 3 Deltagande företagare Kön Ålder Män 87 Upp till

Läs mer

Borås-Göteborg. Allmänhet. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Allmänhet. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Allmänhet Avtalsnummer: TRV 1/5 Datum: 1-1- Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat något sedan 1. Sju av tio känner idag till projektet. Kännedomen är högst i Härryda (8%) och

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2016 Branschen tror på en stabil och till viss del ökad försäljning Framtidsindikatorn landar i april

Läs mer

Vägvisaren FKG oktober Yasemin Heper Mårtensson

Vägvisaren FKG oktober Yasemin Heper Mårtensson Vägvisaren FKG oktober 2016 Yasemin Heper Mårtensson 2016-10-08 1 Slutsatser - Vägvisaren oktober 2016 Baserat på halvårsresultaten bedömer hälften av leverantörerna att deras försäljning ökar innevarande

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Rapport Uppföljning av broschyren - Om krisen eller kriget kommer MSB

Rapport Uppföljning av broschyren - Om krisen eller kriget kommer MSB Rapport Uppföljning av broschyren - Om krisen eller kriget kommer MSB 2018-06-29 2 Om undersökningen Om undersökningen Syfte Metod Målgrupp Antal intervjuer Vägning Uppföljning av broschyren Om krisen

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2017 Framtidsindikatorn Maj 103,3 månadsindex Positivare tongångar i handeln +3,5% månadsutveckling 107,3

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2016 Framtidsindikatorn fortsätter att minska Framtidsindikatorn fortsätter att minska (- 23) och

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018 Låneindikatorn Genomförd av Origo Group December 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid.

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. September 2018

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. September 2018 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag September 2018 Framtidsindikatorn September 2018 Handlarna kan se fram emot en starkare försäljningsperiod

Läs mer

Fastighetsklimatet. En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna Stockholm, 2007

Fastighetsklimatet. En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna Stockholm, 2007 Fastighetsklimatet En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna, 7 Antalet intervjuer per kommun 4 361 3 99 98 83 58 56 52 51 5 5 46 Totalt 4 intervjuer 2 Fastighetsbeståndet 11 5 fastigheter

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016 Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September Samarbetspartners Försäkringsförmedlare, sida 1 Försäkringsförmedlarna uppger främst att de samarbetar med och. Vilka av följande bolag samarbetar

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer