Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot"

Transkript

1 Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014

2 Fakta om undersökningen Metod: kvantitativ undersökning genomförd med hjälp av webbpanel samt datainsamling via webbenkäter Undersökningsmålgrupp: Svenska löntagare i åldern år. D v s personer som är anställda, får lön och har ett lönekonto i en bank. Antal svarande: personer Genomförandeperiod: 8-14 september 2014 Huvudansvar för projektet: Fredrik Erfelt, Argument AB, Datainsamling/webbpanel: M3 Research AB 1

3 Bakgrundsfakta om de svarande 2

4 Kön Kön? 50% 50% Kvinnor Män 3

5 Ålder Ålder? Genomsnittlig ålder: 44,8 år 21% 25% 24% 15% 15% år år år år år 4

6 Utbildningsnivå Vilken är den högsta utbildning som du genomgått? 43% 32% 7% 8% 9% Grundskola (årskurs 1-9) Gymnasium (2-4 år) Högskola/ universitet (1-5 år) Högre utbildning vid högskola/ universitet, t ex doktorsexamen Annan eftergymnasial utbildning, t ex yrkeshögskola 5

7 Sysselsättning/anställning 57% Sysselsättning/anställning? Observera att de som har annan sysselsättning än anställning (t ex studerande, pensionärer, egenföretagare m fl) inte deltog i denna undersökning och därför inte heller finns med i diagrammet nedan 22% 13% 8% Anställd i privat företag Statligt anställd Anställd av region/landsting Anställd av kommun 6

8 Personlig inkomst Vilken är din personliga årliga bruttoinkomst före skatt? Upp till kr 1% kr 5% kr 22% kr 35% kr 14% kr 6% kr kr eller mer 2% 4% Snittinkomst: kr Vill inte svara 11% 7

9 Geografisk del av Sverige (region) Geografi/region? 37% 20% 19% 10% 14% Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Sverige 8

10 Ortsstorlek/H-region Ortsstorlek (H-region)? 37% 40% 13% 5% 5% Storstäder Större städer Mellanbygden Tätbygden Glesbygden 9

11 Intresse och engagemang i den egna privatekonomin Hur intresserad/engagerad skulle du säga att du är i din privatekonomi (sparande, pensionssparande, lån, försäkringar, aktier, fonder etc)? Medelvärde: 3,62 32% 33% Män, välutbildade samt personer med hög inkomst är mer intresserade & engagerade i sin egen privatekonomi än övriga. 23% 9% 4% Helt ointresserad (1) Mycket intresserad (5) 10

12 Hantering av bankärenden via dator eller mobiltelefon/surfplatta? 11

13 Bankärenden via dator respektive mobiltelefon/surfplatta bild 1 Använder du idag dator respektive mobiltelefon/surfplatta för att göra olika bankärenden? 74% 52% 3% 23% 34% 13% Dator Mobiltelefon/surfplatta Nej Ja, ibland Ja, alltid 12

14 Bankärenden via dator respektive mobiltelefon/surfplatta bild 2 Vad använder du oftast när du gör bankärenden: dator eller mobiltelefon/surfplatta? Frågan besvarades endast av dem som använder både dator och mobiltelefon/surfplatta för bankärenden. 61% 31% 8% Oftast dator Oftast mobiltelefon/ surfplatta Lika ofta 13

15 Bankärenden via dator respektive mobiltelefon/surfplatta skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar Vad använder du oftast när du gör olika bankärenden: dator eller mobiltelefon/surfplatta? Män 7% 23% 70% Kvinnor 9% 38% 53% Oftast dator år år 10% 5% 47% 43% 40% 55% Oftast mobiltelefon/ surfplatta Lika ofta år 8% 26% 66% år 10% 18% 72% år 6% 22% 72% 14

16 Typ av bank storbank eller nischbank? 15

17 Typ av bank lönekonto Vilken typ av bank har du idag för ditt lönekonto, det vill säga det konto som din lön betalas in på? En storbank (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea eller Danske Bank) 90% Någon övrig bank/nischbank (Resurs Bank, ICA Banken, Avanza, Ikano Bank, Ålandsbanken, Marginalen Bank, Nordnet, Länsförsäkringar Bank, SBAB m fl) 10% Har inget lönekonto/ingen bank för detta 0% 16

18 Typ av bank huvudbank Den bank som du idag ser som din huvudbank, vilken typ av bank är det? En storbank (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea eller Danske Bank) 89% Någon övrig bank/nischbank (Resurs Bank, ICA Banken, Avanza, Ikano Bank, Ålandsbanken, Marginalen Bank, Nordnet, Länsförsäkringar Bank, SBAB m fl) 11% Kan inte säga att jag har någon huvudbank 0% 17

19 Typ av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Det är något vanligare att de unga har en nischbank både för sitt lönekonto och som huvudbank. Äldre personer har i något större utsträckning sitt lönekonto hos en storbank och ser även storbanken som sin huvudbank. Det är ovanligare med nischbank bland de som bor i glesbygden. Ju mer intresserad och engagerad man är i sin privatekonomi, desto större sannolikhet att man också har en nischbank för sitt lönekonto och även som huvudbank. 18

20 Synen på den nuvarande huvudbanken Hur nöjd eller missnöjd är du, totalt sett, med din nuvarande bank? Om du har flera banker, svara för den som du ser som din huvudbank. 43% Medelvärde: 3,90 23% 28% 2% 5% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 19

21 Synen på den nuvarande huvudbanken skillnader mellan ortstorlekar/h-regioner och mellan typ av bank som man har som huvudbank Hur nöjd eller missnöjd är du, totalt sett, med din nuvarande bank? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket missnöjd" och 5 = "mycket nöjd" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Bor i storstäder Bor i större städer Bor i mellanbygden Bor i tätbygden Bor i glesbygden 3,85 3,85 4,02 4,13 4,17 Har en storbank som huvudbank Har en nischbank som huvudbank 3,87 4,18 20

22 Räntan på lönekontot 21

23 Kunskap om den aktuella räntan på lönekontot Vet du vad den aktuella räntan är på ditt lönekonto? 32% 45% Män, välutbildade samt personer med hög inkomst har bättre kunskap om räntan på sitt lönekonto. Och ju högre ålder, desto mer exakt vet man vad lönekontoräntan ligger på. 23% Nej Ja, ungefär Ja, exakt 22

24 Synen på den aktuella räntan på lönekontot Hur nöjd eller missnöjd är du idag med räntan på ditt lönekonto? OBS! Frågan besvarades endast av de 68% som i den förra frågan svarade att de vet ungefär eller exakt vad den aktuella räntan är på det egna lönekontot 58% Ju högre upp i ålder man kommer, desto mer missnöjda är löntagarna med räntan på lönekontot. De som har sitt lönekonto hos en nischbank är klart mindre missnöjda (medelvärde 2,01) än vad de är som har lönekontot hos en storbank (medelvärde 1,73). 20% 14% Medelvärde: 1,76 5% 3% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 23

25 Viktiga aspekter vid val av bank 24

26 Viktiga aspekter vid val av bank Hur viktiga eller oviktiga upplever du att följande aspekter är om du skulle välja bank idag? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "helt oviktigt" och 5 = "mycket viktigt" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Internetbankens kvalitet och funktionalitet Hur säker och trygg banken upplevs Räntan på bolån & andra lån Avgifterna på olika produkter och tjänster Kvaliteten på kundservice Räntan på sparkontot Snabb hantering och besked (t ex krediter/lån) Fullservicebank (brett utbud produkter & tjänster) Tillgänglighet (geografiskt läge, öppet-/telefontider etc) Mobilbankens/mobilappens kvalitet och funktionalitet Din personliga kontaktperson på banken Räntan på lönekontot Bankens varumärke (hur känd den är, anseende etc) Hållbart agerande (miljö/klimat, socialt, ekonomiskt) 4,54 4,40 4,35 4,31 4,30 4,23 4,08 4,01 3,95 3,86 3,79 3,67 3,59 3,47 25

27 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 1 Det finns inga nämnvärda skillnader mellan olika undergrupper av löntagare vad gäller hur stor vikt man lägger vid Internetbankens kvalitet och funktionalitet alla upplever att detta är en mycket viktig aspekt vid val av bank. Mobilbankens/mobilappens kvalitet och funktionalitet prioriteras däremot betydligt högre bland unga än bland äldre. Denna aspekt anses också vara viktigare på mindre orter/glesbygden än i storstäderna. Kvinnorna lägger större vikt än männen vid den ränta man får på lönekontot. Man ser också att det främst är låg- och medelinkomsttagare som tycker att denna ränta är viktig att ta hänsyn till för höginkomsttagare spelar den inte lika stor roll. Synen på sparkontoräntan är lite annorlunda. Den betyder extra mycket för äldre löntagare och för de som är mycket intresserade av sin privatekonomi. Även denna ränta anses viktigare bland kvinnor än bland män. Och det visar sig också att de som idag har en storbank som huvudbank lägger större vikt vid denna räntenivå än vad de som är kunder hos nischbanker gör. Kanske en potential att locka kunder från sparbanker till nischbanker? 26

28 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 2 Räntan på bolån och andra lån är en aspekt som betonas extra mycket av de som bor på mindre orter/glesbygden, bland de äldre löntagarna, bland de som är storbankskunder samt bland de som har ett stort intresse i sin egen privatekonomi. Däremot är det en aspekt som inte anses lika viktig bland låginkomsttagare. Ju högre upp i ålder man kommer, desto viktigare anses bankernas avgifter vara, d v s de avgifter som bankerna tar ut för sina tjänster och produkter. Avgifterna spelar också en större roll för de som är mycket intresserade och engagerade i sin privatekonomi. Att ha en personlig kontakt på sin bank upplevs som extra viktigt för höginkomsttagarna, för storbankskunderna samt för de som har ett stort intresse i sin egen privatekonomi. Kvinnorna i undersökningen betonar något mer än männen hur viktigt det är att banken känns trygg och säker. Tryggheten/säkerheten ökar också i betydelse ju mer intresserad och engagerad en person är i sin egen ekonomi. 27

29 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 3 Att en bank har en hög kvalitet på sin kundservice är något som många lägger stor vikt vid. Extra viktig anses denna aspekt vara bland kvinnor och bland äldre löntagare. Hur snabbt banken hanterar och ger besked i olika ärenden, t ex lån och krediter, anses också som en viktig aspekt för landets löntagare. Dock ser man inga direkta skillnader mellan olika undergrupper av svarande, utan alla betonar denna aspekt ungefär lika mycket. Bankens tillgänglighet, d v s dess geografiska läge, öppettider/telefontider etc nämns som en extra viktig aspekt bland kvinnor samt på mindre orter/ glesbygden (d v s där tillgängligheten sannolikt är sämre). De som bor på mindre orter och i glesbygden lägger också större vikt vid att banken har ett brett utbud av produkter och tjänster, d v s är en fullservicebank. Denna aspekt betonas också mer av storbankskunderna än av nischbankskunderna. 28

30 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 4 En aspekt som kvinnorna bedömer som mycket viktigare än vad männen gör är bankens hållbarhetsarbete, d v s att man agerar hållbart utifrån miljö/klimat-, sociala och ekonomiska perspektiv. Hållbarhetsaspekten minskar däremot i betydelse ju högre upp i inkomstnivå man kommer bland löntagarna. Bankens varumärke, d v s hur känd banken är och vilket anseende den har, spelar extra stor roll bland kvinnor och bland yngre löntagare (upp till 30 års ålder). 29

31 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 1 Det vanligaste svaret på denna öppna fråga gäller bankernas kontanthantering. Många är missnöjda med att vissa banker slutat med att ta emot och lämna ut kontanter. De menar att detta i princip är bankernas kärnverksamhet och att den borde vara helt avgiftsfri. En bank som hanterar kontanter vore väl inte för mycket begärt? Om det exempelvis finns möjlighet att sätta in kontanter, via automat eller i banken. Att de kan hantera växelmynt. Inga kontanter i en bank är som om en bensinstation inte skulle sälja bensin. Eller posten inte skulle sälja frimärken men just det det gör de ju inte heller Det näst vanligaste svaret handlade om bankens hantering av sina kunder. Många saknar personlig service på telefon och i direkta möten. De efterfrågar ett trevligt, personligt bemötande från bankpersonalens sida. Personlig och smidig service. Snabb kundservice via telefon är viktigt. Hur man blir tilltalad när man sitter öga mot öga och pratar. Att de inte nedvärderar en 30

32 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 2 En del pekar på hur viktigt det är att bankerna är extra måna om sina trogna/lojala kunder samt de kunder som har valt att samla alla sina bankärenden hos en och samma bank. Lojalitet mot kunder som varit trogna banken länge. Studentrabatter och förmånsrabatter ifall man varit trogen kund. Hur banken hanterar lojala, gamla kunder. Vissa beskriver mer ingående hur de vill att banken ska hantera dem som kunder. De vill att bankerna agerar ärligt, långsiktigt och inte bara säljer på dem en massa produkter och tjänster. Ärlighet! Idag arbetar banken enbart i egenintresse. Det gäller alla banker. Jag skulle aldrig gå tillbaka till en bank som jag upplever har lurat mig. Jag ställer mig alltid frågan; är jag bara en i mängden idag, eller blir jag behandlad som om jag vore en viktig kund? 31

33 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 3 Några pekar på hur viktigt det är med bankens tillgänglighet och öppettider både vad gäller kontoren och Internetbanken. De pekar på hur viktigt det är att banken i alla fall på Internet har öppet på lite obekväma tider som kvällar och helger. Öppettiderna är viktiga när man arbetar hela dagar. Gärna lördagsöppet. Öppettiderna på Internetbanken. Vissa banker stänger vissa delar av banken på kvällarna. Internettjänsten tillgänglig dygnet runt. Tillgängligheten i kundservice, utan krångliga gör-det-själv-menyer och ändlösa köer i telefon. En annan sida av tillgängligheten handlar om kontorsnätet, d v s att banken har fysiska kontor och lokal förankring. Gott om bankkontor, där man vid behov kan träffa en riktig människa. Inte bara telefonoch datortjänster. Kontor på orten. 32

34 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 4 Att banken har rimliga avgiftsnivåer samt ett acceptabelt räntegap (mellan in- och utlåning) upplevs också som viktigt för en del svarande. Att kunna förhandla räntan och, i vissa fall, över huvud taget accepteras som låntagare spelar också, enligt en del svarande, roll för vilken bank man väljer. Jag är allergisk mot avgifter. Räntan på sparkonton är ju usel. Hur lätt det är att få lån. Om man vill låna pengar, t ex till en bostad, så skiljer det jättemycket mellan bankerna om man får låna eller inte. De räknar väldigt olika! Som vi redan sett så tycker många av de svarande att Internetbankens funktioner och utformning spelar stor roll vid val av bank. Även i denna öppna fråga lyfts detta fram som en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av bank. Avgörande för mitt val av bank är att jag trivs med hur Internetbanken fungerar vad gäller upplägg, inloggningssystem m m. 33

35 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 5 Några av de svarande lyfter fram en mer grundläggande egenskap, nämligen att banken har en hög säkerhet. T ex att de omfattas av den statliga insättningsgarantin samt att de har en hög säkerhet på nätet ingen obehörig ska kunna komma åt deras konton. Säkerhet. Skydd mot bedragare som tar sig in på kontona. Kan banken gå i konkurs? Vad händer då med mina pengar? Att banken omfattas av statlig bankgaranti. Att internetbankens säkerhet går att lita på till 100% Enstaka personer nämner rådgivningen som en central fråga för vilken bank de skulle välja. Även här poängterar de att de vill ha hjälp och råd inte en känsla av att banken försöker sälja på dem något. Möjlighet till personlig kontakt och rådgivning. Juridisk rådgivning. Det ska finnas egen rådgivare. Det är viktigt. 34

36 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 6 Andra pekar på hur viktigt det är att banken agerar måttfullt när det gäller VD-löner, bonusar etc. Några ogillar bankernas stora vinster. Ägare. Vem får pengarna i plånboken? VD:s höga löner. Inga bonusar! Alla banker är ockrare! En del svarande dock oväntat få nämner olika produkter & tjänster som viktiga aspekter vid val av bank. Kanske utgår man från att bankerna har likvärdiga kunderbjudanden? Men vissa svarande ser det som viktigt att banken erbjuder handel med aktier och fonder, att de är anslutna till Swish, att de har bankfack samt att de har bra lösningar för ungdomar/studenter. Kunna hantera aktier i mobilen. Brett utbud av fonder och värdepapper. Att banken är ansluten till Swish. Allmänna tjänsteutbudet att man får den hjälp man behöver i alla ekonomiska frågor. 35

37 Byte av bank och/eller skaffa sig ytterligare en bank 36

38 Byte av bank eller ytterligare en bank? skillnader mellan olika undergrupper av svarande Att byta bank är betydligt vanligare bland unga personer. Ju högre upp i ålder man kommer, desto mindre vanligt att man bytt bank under de tre senaste åren. Personer som har låg utbildningsnivå (endast grundskola), är låginkomsttagare och/eller bor i norra Sverige har i betydligt mindre utsträckning än övriga bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank under de senaste tre åren. De som har riktigt hög inkomst har i större utsträckning än övriga skaffat sig ytterligare en bank under de senaste tre åren. Däremot har de inte bytt bank mer än övriga. Man ser också att det främst är storstadsbor som skaffar sig ytterligare en bank. 37

39 Nöjda eller missnöjda med att de bytte bank? Hur nöjd eller missnöjd är du, så här i efterhand, med att du bytte bank? Medelvärde: 4,39 60% De äldre är över lag något mer nöjda med sina bankbyten än vad de unga är. 23% 15% 1% 1% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 38

40 Enkelt eller krångligt att byta bank? Hur enkelt eller krångligt upplever du att det var att byta bank? 39% Medelvärde: 3,96 29% 20% 10% 1% Mycket krångligt (1) Mycket enkelt (5) 39

41 Enkelt eller krångligt att byta bank? skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar Hur enkelt eller krångligt upplever du att det var att byta bank? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket krångligt" och 5 = "mycket enkelt" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Män Kvinnor 3,89 4, år år år år 4,08 4,03 4,00 3, år 3,29 40

42 Öppen fråga: Vad var det som var krångligt med att byta bank? Det fåtal svarande som dels hade bytt bank under de senaste tre åren, dels upplevt att detta bankbyte var krångligt fick svara på en öppen fråga om vad de upplevde som krångligt. Det var framför allt två problem som lyftes fram: antingen att det tog lång tid med bankbytet och/eller att den bank som kunden lämnade satte käppar i hjulet. Det tog lång tid innan allt var klart. Dålig behandling ointresse från banken jag slutade med. Det tar tid och är mycket som ska ändras. Banken jag skulle lämna satte käppar i hjulet. 41

43 Nöjda eller missnöjda med att de skaffade sig ytterligare en bank? Hur nöjd eller missnöjd är du, så här i efterhand, med att du skaffade dig ytterligare en bank? Medelvärde: 4,26 52% De som är mest intresserade/engagerade i sin privatekonomi är också de som är mest nöjda med att ha skaffat sig ytterligare en bank. 26% 18% 1% 3% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 42

44 Enkelt eller krångligt att skaffa sig ytterligare en bank? Hur enkelt eller krångligt upplever du att det var att skaffa sig ytterligare en bank? Medelvärde: 4,34 58% Ju större intresse och engagemang i den egna privatekonomin, desto enklare upplevde man att det var att skaffa sig ytterligare en bank. 16% 22% 1% 3% Mycket krångligt (1) Mycket enkelt (5) 43

45 Öppen fråga: Vad var det som var krångligt med att skaffa sig ytterligare en bank? Det fåtal svarande som dels hade skaffat sig ytterligare en bank under de senaste tre åren, dels upplevt att detta var krångligt fick svara på en öppen fråga om vad de upplevde som krångligt. Det som upplevdes som krångligt var allt pappersarbete. Och en person svarade att han/hon hade upplevt det svårt att hitta en bank som man kunde lita på. Det var en massa papper som skulle laddas ner, skrivas ut, fyllas i och sedan kompletteras. Sånt gör att jag tröttnar. Allt pappersarbete! Allt var krångligt. Jobbigt att hitta någon att lita på alla vill bara luras och sälja en massa. 44

46 Viljan att byta bank eller skaffa sig ytterligare en bank Skulle du egentligen vilja byta bank? Eller skulle du vilja skaffa dig ytterligare en bank? 93% av dem som idag har en nischbank som huvudbank vill varken byta bank eller skaffa sig ytterligare en bank. Bland dem som har en storbank som huvudbank är denna andel betydligt lägre (76%). 77% 11% 12% Ja, byta bank Ja, skaffa mig ytterligare en bank Nej, varken byta bank eller skaffa mig ytterligare en bank 45

47 Bilden av hur krångligt det är med bankbyte Hur enkelt eller krångligt tror du att det är att byta bank? 37% Medelvärde: 3,16 22% 11% 15% 15% Mycket krångligt (1) Mycket enkelt (5) 46

48 Bilden av hur krångligt det är med bankbyte skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar Hur enkelt eller krångligt tror du att det är att att byta bank? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket krångligt" och 5 = "mycket enkelt" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Män Kvinnor 3,08 3, år år år år år 2,90 3,13 3,18 3,23 3,24 47

49 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 1 De som varken hade bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank under de tre senaste åren och dessutom trodde att det skulle vara krångligt eller mycket krångligt att byta bank fick besvara en öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Det fanns inget enskilt dominerande svar bland de öppna kommentarerna, utan istället lyftes en mängd olika saker fram. En del trodde att det skulle vara svårt att ändra alla rutiner kring autogiro och e-fakturor. Ändra autogiro etc. Komma igång med nätbanken. Få hem säkerhetsdosa. Mycket att tänka på med autogiro, bolån, förinlagda överföringar o s v. Autogiro, registrera nytt kontonummer m m. Alla autogiron och e-fakturor som man har. 48

50 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 2 Vissa svarande trodde att processen i sin helhet med alla överföringar och allt pappersarbete skulle vara krånglig. Särskilt de som har omfattande bankkontakter (en mängd olika produkter och tjänster) avskräcktes av hur krångligt de trodde att det skulle vara. Pappersexercisen! Överföring av bankuppgifter till ny bank, möten med banken, nya lösenord, nya regler etc. Alla papper som troligen är skrivna på ett obegripligt sätt, som måste fyllas i rätt och sändas tillbaka. Att allt inte kan lösas på en dag. Man har så mycket kopplat till sin bank. Företag som man har autogiro på måste meddelas, Skatteverket måste meddelas för utbetalning av skatt att få tillbaka etc. 49

51 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 3 Andra trodde att det skulle vara svårt och/eller dyrt att flytta över sina lån till en annan bank särskilt om det är mitt i löptiden och/eller om man måste förhandla om lånevillkoren. Vore man utan banklån för hus så vore det säkert enklare. Har man däremot flera bolån med olika löpräntor så är det nästan omöjligt att byta bank. Krångligt med bundna lån. Att lösa dem är dyrt. Har lån som är husbundna i den gamla banken. Flytta lån och förhandla om räntor. En person jämförde med processen för att byta elleverantör, och han/hon hade inte alls några positiva minnen av det. Har bytt elbolag några gånger. Sicken röra det blev av det! Det enklaste var att gå tillbaka till ruta ett. Jag vet hur krångligt det är. Funderade på det i vintras men ångrade mig på grund av allt krångel. 50

52 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 4 Många menar att det inte är själva processen för bankbyte som avskräcker dem, utan snarare det faktum att de måste vänja sig vid allt nytt när de väl blir kunder hos en ny bank. Det kan t ex handla om att lära sig hur den nya Internetbanken fungerar, nya regler och rutiner, nya kontonummer samt nya lösenord och dosor. Vissa pekade också på att man måste bygga upp nya personliga relationer när man väl genomfört bankbytet. Man måste lära sig nya kontonummer, clearingnummer, IBAN, BIC etc. Att lära sig nya handhavanderutiner. Bygga upp en relation. Allt som ska flyttas och allt man ska lära om. Man måste byta allt som man är van vid. 51

53 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 5 Avslutningsvis finns det en grupp svarande som tror att den bank som de ska lämna inte alls kommer att vara samarbetsvillig. Att nuvarande bank drar ut på att släppa lån, sparande etc. Besvärligt. De kommer att försöka hålla kvar mig som kund med olika medel. Att bankerna fördröjer nya kort och nya kontonummer. Därför att bankerna inte gör det de sagt att de ska göra. Krångel med överföringar, autogiro, kort m m. 52

54 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 6 Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Öppen fråga som kategoriserats i efterhand Processen i sin helhet (överföringar, pappersarbete/administration etc) 36% Lån/bolån svåra att lösa/flytta över 23% Vänja sig vid allt nytt när man väl är kund på den nya banken Autogiro, e-faktura etc svårt att flytta över Att den bank man lämnar inte kommer att vara samarbetsvillig 9% 14% 13% Det tar lång tid 3% Svårt att välja ny bank 2% 53

55 Sammanfattning 54

56 Sammanfattning bild 1 61% av löntagarna använder oftast datorn för att göra bankärenden. 31% använder oftast mobiltelefonen/surfplattan och 8% svarar lika ofta. Kvinnor och unga löntagare använder mobiltelefonen/surfplattan i betydligt större utsträckning än män och äldre personer. De som har en nischbank som huvudbank är klart mer nöjda med sin bank än vad de är som har en storbank som huvudbank. 82% av nischbankskunderna är nöjda eller mycket nöjda. Bland storbankskunderna är denna andel endast 69%. Var tredje löntagare vet inte vad räntan är på det egna lönekontot. Generellt gäller att löntagarna är mycket besvikna på lönekontoräntan; fyra av fem svarar att de är missnöjda eller mycket missnöjda med denna ränta. De som har sitt lönekonto hos en nischbank är klart mindre missnöjda. 55

57 Sammanfattning bild 2 Internetbankens kvalitet och funktionalitet anses vara den viktigaste aspekten att ta hänsyn till om man skulle välja bank idag. Bolåneräntan, bankens avgifter, kundservicen, kontanthanteringen samt att banken känns trygg och säker anses också vara viktiga aspekter. Var tionde löntagare har bytt bank under de senaste tre åren. Var fjärde har skaffat sig ytterligare en bank under samma tidsperiod. Det är främst yngre löntagare som bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank. Nästan alla som har bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank är glada att de gjorde det. Endast 11% tyckte att det var krångligt att byta bank och ännu färre (4%) upplevde det krångligt att skaffa sig ytterligare en bank. Bland dem som varken hade bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank är det 23% som verkligen skulle vilja byta bank. Det är främst storbankskunderna som lockas av att byta bank. Man tror dock att det är mycket mer krångligt än vad de som verkligen gjort det säger att det är. 56

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2015 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2015 1 ANALYS & PROGNOS 11 JUNI 2015 Bo & Låna Bra service lika viktigt som bra boräntor Amorteringskulturen har

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Bankbluffen Så blir du blåst på dina pengar av Joel Dahlberg (Ordfront, 2011)

Bankbluffen Så blir du blåst på dina pengar av Joel Dahlberg (Ordfront, 2011) 1 Jag har läst Bankbluffen Så blir du blåst på dina pengar av Joel Dahlberg (Ordfront, 2011) Pia Hellertz januari 2013 Joel Dahlberg är ekonomijournalist. Enligt Ordfronts hemsida har han över tjugo års

Läs mer

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank UNGAS SYN PÅ BANKER Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank FÖRORD OM LANDSHYPOTEK BANK Aldrig tidigare har det varit så enkelt att ta del av banktjänster. Ärenden till banken, någon gång då och då, har

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer