Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot"

Transkript

1 Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014

2 Fakta om undersökningen Metod: kvantitativ undersökning genomförd med hjälp av webbpanel samt datainsamling via webbenkäter Undersökningsmålgrupp: Svenska löntagare i åldern år. D v s personer som är anställda, får lön och har ett lönekonto i en bank. Antal svarande: personer Genomförandeperiod: 8-14 september 2014 Huvudansvar för projektet: Fredrik Erfelt, Argument AB, Datainsamling/webbpanel: M3 Research AB 1

3 Bakgrundsfakta om de svarande 2

4 Kön Kön? 50% 50% Kvinnor Män 3

5 Ålder Ålder? Genomsnittlig ålder: 44,8 år 21% 25% 24% 15% 15% år år år år år 4

6 Utbildningsnivå Vilken är den högsta utbildning som du genomgått? 43% 32% 7% 8% 9% Grundskola (årskurs 1-9) Gymnasium (2-4 år) Högskola/ universitet (1-5 år) Högre utbildning vid högskola/ universitet, t ex doktorsexamen Annan eftergymnasial utbildning, t ex yrkeshögskola 5

7 Sysselsättning/anställning 57% Sysselsättning/anställning? Observera att de som har annan sysselsättning än anställning (t ex studerande, pensionärer, egenföretagare m fl) inte deltog i denna undersökning och därför inte heller finns med i diagrammet nedan 22% 13% 8% Anställd i privat företag Statligt anställd Anställd av region/landsting Anställd av kommun 6

8 Personlig inkomst Vilken är din personliga årliga bruttoinkomst före skatt? Upp till kr 1% kr 5% kr 22% kr 35% kr 14% kr 6% kr kr eller mer 2% 4% Snittinkomst: kr Vill inte svara 11% 7

9 Geografisk del av Sverige (region) Geografi/region? 37% 20% 19% 10% 14% Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Sverige 8

10 Ortsstorlek/H-region Ortsstorlek (H-region)? 37% 40% 13% 5% 5% Storstäder Större städer Mellanbygden Tätbygden Glesbygden 9

11 Intresse och engagemang i den egna privatekonomin Hur intresserad/engagerad skulle du säga att du är i din privatekonomi (sparande, pensionssparande, lån, försäkringar, aktier, fonder etc)? Medelvärde: 3,62 32% 33% Män, välutbildade samt personer med hög inkomst är mer intresserade & engagerade i sin egen privatekonomi än övriga. 23% 9% 4% Helt ointresserad (1) Mycket intresserad (5) 10

12 Hantering av bankärenden via dator eller mobiltelefon/surfplatta? 11

13 Bankärenden via dator respektive mobiltelefon/surfplatta bild 1 Använder du idag dator respektive mobiltelefon/surfplatta för att göra olika bankärenden? 74% 52% 3% 23% 34% 13% Dator Mobiltelefon/surfplatta Nej Ja, ibland Ja, alltid 12

14 Bankärenden via dator respektive mobiltelefon/surfplatta bild 2 Vad använder du oftast när du gör bankärenden: dator eller mobiltelefon/surfplatta? Frågan besvarades endast av dem som använder både dator och mobiltelefon/surfplatta för bankärenden. 61% 31% 8% Oftast dator Oftast mobiltelefon/ surfplatta Lika ofta 13

15 Bankärenden via dator respektive mobiltelefon/surfplatta skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar Vad använder du oftast när du gör olika bankärenden: dator eller mobiltelefon/surfplatta? Män 7% 23% 70% Kvinnor 9% 38% 53% Oftast dator år år 10% 5% 47% 43% 40% 55% Oftast mobiltelefon/ surfplatta Lika ofta år 8% 26% 66% år 10% 18% 72% år 6% 22% 72% 14

16 Typ av bank storbank eller nischbank? 15

17 Typ av bank lönekonto Vilken typ av bank har du idag för ditt lönekonto, det vill säga det konto som din lön betalas in på? En storbank (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea eller Danske Bank) 90% Någon övrig bank/nischbank (Resurs Bank, ICA Banken, Avanza, Ikano Bank, Ålandsbanken, Marginalen Bank, Nordnet, Länsförsäkringar Bank, SBAB m fl) 10% Har inget lönekonto/ingen bank för detta 0% 16

18 Typ av bank huvudbank Den bank som du idag ser som din huvudbank, vilken typ av bank är det? En storbank (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea eller Danske Bank) 89% Någon övrig bank/nischbank (Resurs Bank, ICA Banken, Avanza, Ikano Bank, Ålandsbanken, Marginalen Bank, Nordnet, Länsförsäkringar Bank, SBAB m fl) 11% Kan inte säga att jag har någon huvudbank 0% 17

19 Typ av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Det är något vanligare att de unga har en nischbank både för sitt lönekonto och som huvudbank. Äldre personer har i något större utsträckning sitt lönekonto hos en storbank och ser även storbanken som sin huvudbank. Det är ovanligare med nischbank bland de som bor i glesbygden. Ju mer intresserad och engagerad man är i sin privatekonomi, desto större sannolikhet att man också har en nischbank för sitt lönekonto och även som huvudbank. 18

20 Synen på den nuvarande huvudbanken Hur nöjd eller missnöjd är du, totalt sett, med din nuvarande bank? Om du har flera banker, svara för den som du ser som din huvudbank. 43% Medelvärde: 3,90 23% 28% 2% 5% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 19

21 Synen på den nuvarande huvudbanken skillnader mellan ortstorlekar/h-regioner och mellan typ av bank som man har som huvudbank Hur nöjd eller missnöjd är du, totalt sett, med din nuvarande bank? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket missnöjd" och 5 = "mycket nöjd" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Bor i storstäder Bor i större städer Bor i mellanbygden Bor i tätbygden Bor i glesbygden 3,85 3,85 4,02 4,13 4,17 Har en storbank som huvudbank Har en nischbank som huvudbank 3,87 4,18 20

22 Räntan på lönekontot 21

23 Kunskap om den aktuella räntan på lönekontot Vet du vad den aktuella räntan är på ditt lönekonto? 32% 45% Män, välutbildade samt personer med hög inkomst har bättre kunskap om räntan på sitt lönekonto. Och ju högre ålder, desto mer exakt vet man vad lönekontoräntan ligger på. 23% Nej Ja, ungefär Ja, exakt 22

24 Synen på den aktuella räntan på lönekontot Hur nöjd eller missnöjd är du idag med räntan på ditt lönekonto? OBS! Frågan besvarades endast av de 68% som i den förra frågan svarade att de vet ungefär eller exakt vad den aktuella räntan är på det egna lönekontot 58% Ju högre upp i ålder man kommer, desto mer missnöjda är löntagarna med räntan på lönekontot. De som har sitt lönekonto hos en nischbank är klart mindre missnöjda (medelvärde 2,01) än vad de är som har lönekontot hos en storbank (medelvärde 1,73). 20% 14% Medelvärde: 1,76 5% 3% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 23

25 Viktiga aspekter vid val av bank 24

26 Viktiga aspekter vid val av bank Hur viktiga eller oviktiga upplever du att följande aspekter är om du skulle välja bank idag? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "helt oviktigt" och 5 = "mycket viktigt" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Internetbankens kvalitet och funktionalitet Hur säker och trygg banken upplevs Räntan på bolån & andra lån Avgifterna på olika produkter och tjänster Kvaliteten på kundservice Räntan på sparkontot Snabb hantering och besked (t ex krediter/lån) Fullservicebank (brett utbud produkter & tjänster) Tillgänglighet (geografiskt läge, öppet-/telefontider etc) Mobilbankens/mobilappens kvalitet och funktionalitet Din personliga kontaktperson på banken Räntan på lönekontot Bankens varumärke (hur känd den är, anseende etc) Hållbart agerande (miljö/klimat, socialt, ekonomiskt) 4,54 4,40 4,35 4,31 4,30 4,23 4,08 4,01 3,95 3,86 3,79 3,67 3,59 3,47 25

27 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 1 Det finns inga nämnvärda skillnader mellan olika undergrupper av löntagare vad gäller hur stor vikt man lägger vid Internetbankens kvalitet och funktionalitet alla upplever att detta är en mycket viktig aspekt vid val av bank. Mobilbankens/mobilappens kvalitet och funktionalitet prioriteras däremot betydligt högre bland unga än bland äldre. Denna aspekt anses också vara viktigare på mindre orter/glesbygden än i storstäderna. Kvinnorna lägger större vikt än männen vid den ränta man får på lönekontot. Man ser också att det främst är låg- och medelinkomsttagare som tycker att denna ränta är viktig att ta hänsyn till för höginkomsttagare spelar den inte lika stor roll. Synen på sparkontoräntan är lite annorlunda. Den betyder extra mycket för äldre löntagare och för de som är mycket intresserade av sin privatekonomi. Även denna ränta anses viktigare bland kvinnor än bland män. Och det visar sig också att de som idag har en storbank som huvudbank lägger större vikt vid denna räntenivå än vad de som är kunder hos nischbanker gör. Kanske en potential att locka kunder från sparbanker till nischbanker? 26

28 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 2 Räntan på bolån och andra lån är en aspekt som betonas extra mycket av de som bor på mindre orter/glesbygden, bland de äldre löntagarna, bland de som är storbankskunder samt bland de som har ett stort intresse i sin egen privatekonomi. Däremot är det en aspekt som inte anses lika viktig bland låginkomsttagare. Ju högre upp i ålder man kommer, desto viktigare anses bankernas avgifter vara, d v s de avgifter som bankerna tar ut för sina tjänster och produkter. Avgifterna spelar också en större roll för de som är mycket intresserade och engagerade i sin privatekonomi. Att ha en personlig kontakt på sin bank upplevs som extra viktigt för höginkomsttagarna, för storbankskunderna samt för de som har ett stort intresse i sin egen privatekonomi. Kvinnorna i undersökningen betonar något mer än männen hur viktigt det är att banken känns trygg och säker. Tryggheten/säkerheten ökar också i betydelse ju mer intresserad och engagerad en person är i sin egen ekonomi. 27

29 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 3 Att en bank har en hög kvalitet på sin kundservice är något som många lägger stor vikt vid. Extra viktig anses denna aspekt vara bland kvinnor och bland äldre löntagare. Hur snabbt banken hanterar och ger besked i olika ärenden, t ex lån och krediter, anses också som en viktig aspekt för landets löntagare. Dock ser man inga direkta skillnader mellan olika undergrupper av svarande, utan alla betonar denna aspekt ungefär lika mycket. Bankens tillgänglighet, d v s dess geografiska läge, öppettider/telefontider etc nämns som en extra viktig aspekt bland kvinnor samt på mindre orter/ glesbygden (d v s där tillgängligheten sannolikt är sämre). De som bor på mindre orter och i glesbygden lägger också större vikt vid att banken har ett brett utbud av produkter och tjänster, d v s är en fullservicebank. Denna aspekt betonas också mer av storbankskunderna än av nischbankskunderna. 28

30 Viktiga aspekter vid val av bank skillnader mellan olika undergrupper av svarande Bild 4 En aspekt som kvinnorna bedömer som mycket viktigare än vad männen gör är bankens hållbarhetsarbete, d v s att man agerar hållbart utifrån miljö/klimat-, sociala och ekonomiska perspektiv. Hållbarhetsaspekten minskar däremot i betydelse ju högre upp i inkomstnivå man kommer bland löntagarna. Bankens varumärke, d v s hur känd banken är och vilket anseende den har, spelar extra stor roll bland kvinnor och bland yngre löntagare (upp till 30 års ålder). 29

31 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 1 Det vanligaste svaret på denna öppna fråga gäller bankernas kontanthantering. Många är missnöjda med att vissa banker slutat med att ta emot och lämna ut kontanter. De menar att detta i princip är bankernas kärnverksamhet och att den borde vara helt avgiftsfri. En bank som hanterar kontanter vore väl inte för mycket begärt? Om det exempelvis finns möjlighet att sätta in kontanter, via automat eller i banken. Att de kan hantera växelmynt. Inga kontanter i en bank är som om en bensinstation inte skulle sälja bensin. Eller posten inte skulle sälja frimärken men just det det gör de ju inte heller Det näst vanligaste svaret handlade om bankens hantering av sina kunder. Många saknar personlig service på telefon och i direkta möten. De efterfrågar ett trevligt, personligt bemötande från bankpersonalens sida. Personlig och smidig service. Snabb kundservice via telefon är viktigt. Hur man blir tilltalad när man sitter öga mot öga och pratar. Att de inte nedvärderar en 30

32 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 2 En del pekar på hur viktigt det är att bankerna är extra måna om sina trogna/lojala kunder samt de kunder som har valt att samla alla sina bankärenden hos en och samma bank. Lojalitet mot kunder som varit trogna banken länge. Studentrabatter och förmånsrabatter ifall man varit trogen kund. Hur banken hanterar lojala, gamla kunder. Vissa beskriver mer ingående hur de vill att banken ska hantera dem som kunder. De vill att bankerna agerar ärligt, långsiktigt och inte bara säljer på dem en massa produkter och tjänster. Ärlighet! Idag arbetar banken enbart i egenintresse. Det gäller alla banker. Jag skulle aldrig gå tillbaka till en bank som jag upplever har lurat mig. Jag ställer mig alltid frågan; är jag bara en i mängden idag, eller blir jag behandlad som om jag vore en viktig kund? 31

33 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 3 Några pekar på hur viktigt det är med bankens tillgänglighet och öppettider både vad gäller kontoren och Internetbanken. De pekar på hur viktigt det är att banken i alla fall på Internet har öppet på lite obekväma tider som kvällar och helger. Öppettiderna är viktiga när man arbetar hela dagar. Gärna lördagsöppet. Öppettiderna på Internetbanken. Vissa banker stänger vissa delar av banken på kvällarna. Internettjänsten tillgänglig dygnet runt. Tillgängligheten i kundservice, utan krångliga gör-det-själv-menyer och ändlösa köer i telefon. En annan sida av tillgängligheten handlar om kontorsnätet, d v s att banken har fysiska kontor och lokal förankring. Gott om bankkontor, där man vid behov kan träffa en riktig människa. Inte bara telefonoch datortjänster. Kontor på orten. 32

34 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 4 Att banken har rimliga avgiftsnivåer samt ett acceptabelt räntegap (mellan in- och utlåning) upplevs också som viktigt för en del svarande. Att kunna förhandla räntan och, i vissa fall, över huvud taget accepteras som låntagare spelar också, enligt en del svarande, roll för vilken bank man väljer. Jag är allergisk mot avgifter. Räntan på sparkonton är ju usel. Hur lätt det är att få lån. Om man vill låna pengar, t ex till en bostad, så skiljer det jättemycket mellan bankerna om man får låna eller inte. De räknar väldigt olika! Som vi redan sett så tycker många av de svarande att Internetbankens funktioner och utformning spelar stor roll vid val av bank. Även i denna öppna fråga lyfts detta fram som en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av bank. Avgörande för mitt val av bank är att jag trivs med hur Internetbanken fungerar vad gäller upplägg, inloggningssystem m m. 33

35 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 5 Några av de svarande lyfter fram en mer grundläggande egenskap, nämligen att banken har en hög säkerhet. T ex att de omfattas av den statliga insättningsgarantin samt att de har en hög säkerhet på nätet ingen obehörig ska kunna komma åt deras konton. Säkerhet. Skydd mot bedragare som tar sig in på kontona. Kan banken gå i konkurs? Vad händer då med mina pengar? Att banken omfattas av statlig bankgaranti. Att internetbankens säkerhet går att lita på till 100% Enstaka personer nämner rådgivningen som en central fråga för vilken bank de skulle välja. Även här poängterar de att de vill ha hjälp och råd inte en känsla av att banken försöker sälja på dem något. Möjlighet till personlig kontakt och rådgivning. Juridisk rådgivning. Det ska finnas egen rådgivare. Det är viktigt. 34

36 Öppen fråga: Finns det några andra viktiga aspekter om du skulle välja bank idag? Bild 6 Andra pekar på hur viktigt det är att banken agerar måttfullt när det gäller VD-löner, bonusar etc. Några ogillar bankernas stora vinster. Ägare. Vem får pengarna i plånboken? VD:s höga löner. Inga bonusar! Alla banker är ockrare! En del svarande dock oväntat få nämner olika produkter & tjänster som viktiga aspekter vid val av bank. Kanske utgår man från att bankerna har likvärdiga kunderbjudanden? Men vissa svarande ser det som viktigt att banken erbjuder handel med aktier och fonder, att de är anslutna till Swish, att de har bankfack samt att de har bra lösningar för ungdomar/studenter. Kunna hantera aktier i mobilen. Brett utbud av fonder och värdepapper. Att banken är ansluten till Swish. Allmänna tjänsteutbudet att man får den hjälp man behöver i alla ekonomiska frågor. 35

37 Byte av bank och/eller skaffa sig ytterligare en bank 36

38 Byte av bank eller ytterligare en bank? skillnader mellan olika undergrupper av svarande Att byta bank är betydligt vanligare bland unga personer. Ju högre upp i ålder man kommer, desto mindre vanligt att man bytt bank under de tre senaste åren. Personer som har låg utbildningsnivå (endast grundskola), är låginkomsttagare och/eller bor i norra Sverige har i betydligt mindre utsträckning än övriga bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank under de senaste tre åren. De som har riktigt hög inkomst har i större utsträckning än övriga skaffat sig ytterligare en bank under de senaste tre åren. Däremot har de inte bytt bank mer än övriga. Man ser också att det främst är storstadsbor som skaffar sig ytterligare en bank. 37

39 Nöjda eller missnöjda med att de bytte bank? Hur nöjd eller missnöjd är du, så här i efterhand, med att du bytte bank? Medelvärde: 4,39 60% De äldre är över lag något mer nöjda med sina bankbyten än vad de unga är. 23% 15% 1% 1% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 38

40 Enkelt eller krångligt att byta bank? Hur enkelt eller krångligt upplever du att det var att byta bank? 39% Medelvärde: 3,96 29% 20% 10% 1% Mycket krångligt (1) Mycket enkelt (5) 39

41 Enkelt eller krångligt att byta bank? skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar Hur enkelt eller krångligt upplever du att det var att byta bank? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket krångligt" och 5 = "mycket enkelt" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Män Kvinnor 3,89 4, år år år år 4,08 4,03 4,00 3, år 3,29 40

42 Öppen fråga: Vad var det som var krångligt med att byta bank? Det fåtal svarande som dels hade bytt bank under de senaste tre åren, dels upplevt att detta bankbyte var krångligt fick svara på en öppen fråga om vad de upplevde som krångligt. Det var framför allt två problem som lyftes fram: antingen att det tog lång tid med bankbytet och/eller att den bank som kunden lämnade satte käppar i hjulet. Det tog lång tid innan allt var klart. Dålig behandling ointresse från banken jag slutade med. Det tar tid och är mycket som ska ändras. Banken jag skulle lämna satte käppar i hjulet. 41

43 Nöjda eller missnöjda med att de skaffade sig ytterligare en bank? Hur nöjd eller missnöjd är du, så här i efterhand, med att du skaffade dig ytterligare en bank? Medelvärde: 4,26 52% De som är mest intresserade/engagerade i sin privatekonomi är också de som är mest nöjda med att ha skaffat sig ytterligare en bank. 26% 18% 1% 3% Mycket missnöjd (1) Mycket nöjd (5) 42

44 Enkelt eller krångligt att skaffa sig ytterligare en bank? Hur enkelt eller krångligt upplever du att det var att skaffa sig ytterligare en bank? Medelvärde: 4,34 58% Ju större intresse och engagemang i den egna privatekonomin, desto enklare upplevde man att det var att skaffa sig ytterligare en bank. 16% 22% 1% 3% Mycket krångligt (1) Mycket enkelt (5) 43

45 Öppen fråga: Vad var det som var krångligt med att skaffa sig ytterligare en bank? Det fåtal svarande som dels hade skaffat sig ytterligare en bank under de senaste tre åren, dels upplevt att detta var krångligt fick svara på en öppen fråga om vad de upplevde som krångligt. Det som upplevdes som krångligt var allt pappersarbete. Och en person svarade att han/hon hade upplevt det svårt att hitta en bank som man kunde lita på. Det var en massa papper som skulle laddas ner, skrivas ut, fyllas i och sedan kompletteras. Sånt gör att jag tröttnar. Allt pappersarbete! Allt var krångligt. Jobbigt att hitta någon att lita på alla vill bara luras och sälja en massa. 44

46 Viljan att byta bank eller skaffa sig ytterligare en bank Skulle du egentligen vilja byta bank? Eller skulle du vilja skaffa dig ytterligare en bank? 93% av dem som idag har en nischbank som huvudbank vill varken byta bank eller skaffa sig ytterligare en bank. Bland dem som har en storbank som huvudbank är denna andel betydligt lägre (76%). 77% 11% 12% Ja, byta bank Ja, skaffa mig ytterligare en bank Nej, varken byta bank eller skaffa mig ytterligare en bank 45

47 Bilden av hur krångligt det är med bankbyte Hur enkelt eller krångligt tror du att det är att byta bank? 37% Medelvärde: 3,16 22% 11% 15% 15% Mycket krångligt (1) Mycket enkelt (5) 46

48 Bilden av hur krångligt det är med bankbyte skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar Hur enkelt eller krångligt tror du att det är att att byta bank? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket krångligt" och 5 = "mycket enkelt" 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00$ 4,50$ 5,00$ Män Kvinnor 3,08 3, år år år år år 2,90 3,13 3,18 3,23 3,24 47

49 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 1 De som varken hade bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank under de tre senaste åren och dessutom trodde att det skulle vara krångligt eller mycket krångligt att byta bank fick besvara en öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Det fanns inget enskilt dominerande svar bland de öppna kommentarerna, utan istället lyftes en mängd olika saker fram. En del trodde att det skulle vara svårt att ändra alla rutiner kring autogiro och e-fakturor. Ändra autogiro etc. Komma igång med nätbanken. Få hem säkerhetsdosa. Mycket att tänka på med autogiro, bolån, förinlagda överföringar o s v. Autogiro, registrera nytt kontonummer m m. Alla autogiron och e-fakturor som man har. 48

50 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 2 Vissa svarande trodde att processen i sin helhet med alla överföringar och allt pappersarbete skulle vara krånglig. Särskilt de som har omfattande bankkontakter (en mängd olika produkter och tjänster) avskräcktes av hur krångligt de trodde att det skulle vara. Pappersexercisen! Överföring av bankuppgifter till ny bank, möten med banken, nya lösenord, nya regler etc. Alla papper som troligen är skrivna på ett obegripligt sätt, som måste fyllas i rätt och sändas tillbaka. Att allt inte kan lösas på en dag. Man har så mycket kopplat till sin bank. Företag som man har autogiro på måste meddelas, Skatteverket måste meddelas för utbetalning av skatt att få tillbaka etc. 49

51 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 3 Andra trodde att det skulle vara svårt och/eller dyrt att flytta över sina lån till en annan bank särskilt om det är mitt i löptiden och/eller om man måste förhandla om lånevillkoren. Vore man utan banklån för hus så vore det säkert enklare. Har man däremot flera bolån med olika löpräntor så är det nästan omöjligt att byta bank. Krångligt med bundna lån. Att lösa dem är dyrt. Har lån som är husbundna i den gamla banken. Flytta lån och förhandla om räntor. En person jämförde med processen för att byta elleverantör, och han/hon hade inte alls några positiva minnen av det. Har bytt elbolag några gånger. Sicken röra det blev av det! Det enklaste var att gå tillbaka till ruta ett. Jag vet hur krångligt det är. Funderade på det i vintras men ångrade mig på grund av allt krångel. 50

52 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 4 Många menar att det inte är själva processen för bankbyte som avskräcker dem, utan snarare det faktum att de måste vänja sig vid allt nytt när de väl blir kunder hos en ny bank. Det kan t ex handla om att lära sig hur den nya Internetbanken fungerar, nya regler och rutiner, nya kontonummer samt nya lösenord och dosor. Vissa pekade också på att man måste bygga upp nya personliga relationer när man väl genomfört bankbytet. Man måste lära sig nya kontonummer, clearingnummer, IBAN, BIC etc. Att lära sig nya handhavanderutiner. Bygga upp en relation. Allt som ska flyttas och allt man ska lära om. Man måste byta allt som man är van vid. 51

53 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 5 Avslutningsvis finns det en grupp svarande som tror att den bank som de ska lämna inte alls kommer att vara samarbetsvillig. Att nuvarande bank drar ut på att släppa lån, sparande etc. Besvärligt. De kommer att försöka hålla kvar mig som kund med olika medel. Att bankerna fördröjer nya kort och nya kontonummer. Därför att bankerna inte gör det de sagt att de ska göra. Krångel med överföringar, autogiro, kort m m. 52

54 Öppen fråga: Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Bild 6 Vad är det som du tror är krångligt med att byta bank? Öppen fråga som kategoriserats i efterhand Processen i sin helhet (överföringar, pappersarbete/administration etc) 36% Lån/bolån svåra att lösa/flytta över 23% Vänja sig vid allt nytt när man väl är kund på den nya banken Autogiro, e-faktura etc svårt att flytta över Att den bank man lämnar inte kommer att vara samarbetsvillig 9% 14% 13% Det tar lång tid 3% Svårt att välja ny bank 2% 53

55 Sammanfattning 54

56 Sammanfattning bild 1 61% av löntagarna använder oftast datorn för att göra bankärenden. 31% använder oftast mobiltelefonen/surfplattan och 8% svarar lika ofta. Kvinnor och unga löntagare använder mobiltelefonen/surfplattan i betydligt större utsträckning än män och äldre personer. De som har en nischbank som huvudbank är klart mer nöjda med sin bank än vad de är som har en storbank som huvudbank. 82% av nischbankskunderna är nöjda eller mycket nöjda. Bland storbankskunderna är denna andel endast 69%. Var tredje löntagare vet inte vad räntan är på det egna lönekontot. Generellt gäller att löntagarna är mycket besvikna på lönekontoräntan; fyra av fem svarar att de är missnöjda eller mycket missnöjda med denna ränta. De som har sitt lönekonto hos en nischbank är klart mindre missnöjda. 55

57 Sammanfattning bild 2 Internetbankens kvalitet och funktionalitet anses vara den viktigaste aspekten att ta hänsyn till om man skulle välja bank idag. Bolåneräntan, bankens avgifter, kundservicen, kontanthanteringen samt att banken känns trygg och säker anses också vara viktiga aspekter. Var tionde löntagare har bytt bank under de senaste tre åren. Var fjärde har skaffat sig ytterligare en bank under samma tidsperiod. Det är främst yngre löntagare som bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank. Nästan alla som har bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank är glada att de gjorde det. Endast 11% tyckte att det var krångligt att byta bank och ännu färre (4%) upplevde det krångligt att skaffa sig ytterligare en bank. Bland dem som varken hade bytt bank eller skaffat sig ytterligare en bank är det 23% som verkligen skulle vilja byta bank. Det är främst storbankskunderna som lockas av att byta bank. Man tror dock att det är mycket mer krångligt än vad de som verkligen gjort det säger att det är. 56

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Bilaga 1 - Undersökningsdata

Bilaga 1 - Undersökningsdata Bilaga 1 - Undersökningsdata Är du man eller kvinna? Valid Kvinna 8 25,8 25,8 25,8 Man 23 74,2 74,2 100,0 Var bor du? Valid Göteborg 1 3,2 3,2 3,2 Huddinge 1 3,2 3,2 6,5 Linköping 24 77,4 77,4 83,9 Skogås

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin Pressmeddelande, 2015-05-11 Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin De allra flesta skåningarna har en stark tilltro till den egna privatekonomin och många tror att de kommer att ha mer pengar

Läs mer

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank.

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. SBAB BANK BO OCH LÅNA 1 NUMMER 1 16 MAJ 2012 Bo & Låna Bo & Låna är en privatekonomisk

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos anser att de har lättare att låna och börja pensionsspara jämfört med storbankernas kunder Kunder hos känner

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q4 2014 Christina har arbetat på Compricer sedan februari 2012 och hjälper Compricers kunder att spara pengar genom att sprida kunskap om privatekonomi. Christina har en

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Mars2014

Privatekonomiskbarometer Mars2014 Privatekonomiskbarometer Mars2014 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Mars 2014 Mars månad bjöd på något lägre boräntor. Snitträntan

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos känner sig i högre grad igenkända när de besöker sitt bankkontor och upplever i högre grad att deras besöks

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Januari2014

Privatekonomiskbarometer Januari2014 Privatekonomiskbarometer Januari2014 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Januari 2014 Räntan gick ned (i snitt) för 3 månaders

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april.

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april. Bolån Sammanfattning för Maj 2014 Bolåneräntan sjönk under maj månad för både rörligt bolån och bolån med bindningstid. Snitträntan för rörliga bolån sjönk med 0,02 procentenheter, räntan på bolån med

Läs mer

Bankbytare Stockholm, 15 december Ipsos Ipsos.

Bankbytare Stockholm, 15 december Ipsos Ipsos. Bankbytare Stockholm, 15 december 2016 Ipsos 1 2015 Ipsos. 1 av 10 har bytt bank helt under de senaste tre åren Har du bytt bank under de senaste tre åren? Ja, bytt helt (flyttat alla mina engagemang till

Läs mer

Lån och Sparande 2015

Lån och Sparande 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5.

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5. Bolån Sammanfattning för Juni 2013 Räntan på bolånen har, i snitt, ökat på samtliga bindningstider under juni, med större ökning ju längre bindningstid man väljer. De rörliga (3-mån) bolånen har i snitt

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån.

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån. Privatekonomisk barometer Juli 2013 Bolån Sammanfattning för Juli 2013 Räntan har, i snitt, minskat för bolån med rörlig, 1 års och 2 års ränta under juli (0,03, 0,03 respektive 0,01 procentenheter). För

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Privatekonomiskbarometer April2013

Privatekonomiskbarometer April2013 Privatekonomiskbarometer April2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för April 2013 Räntan på bolånen har, i snitt, under april

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

Erbjudande till dig som bor i Riksbyggen Bostadsrättsförening Grandalia. danskebank.se

Erbjudande till dig som bor i Riksbyggen Bostadsrättsförening Grandalia. danskebank.se Erbjudande till dig som bor i Riksbyggen Bostadsrättsförening Grandalia danskebank.se Dra nytta av dina förmåner i Danske Bank Tillsammans med din arbetsgivare erbjuder Danske Bank dig som anställd en

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Februari2014

Privatekonomiskbarometer Februari2014 Privatekonomiskbarometer Februari2014 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Februari 2014 Stiltje på bolånemarknaden under februari.

Läs mer

Depåförande banker som är möjligt att skifta till: Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordnet, SEB, Skandiabanken och Swedbank.

Depåförande banker som är möjligt att skifta till: Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordnet, SEB, Skandiabanken och Swedbank. FAQ Utskiftningen Vad är en vinstandel? Det är en bonus du som anställd får när Volvo gjort vinstresultat. Året efter att Volvo genererat ett vinstresultat bildas en vinstandelsfond. Pengarna i fonden

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q1 2015. 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är okej om bankerna börjar ta ut en minusränta på sparkontot.

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q1 2015. 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är okej om bankerna börjar ta ut en minusränta på sparkontot. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q1 2015 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är okej om bankerna börjar ta ut en minusränta på sparkontot. Undersökning om svenskarnas åsikter om avgifter på sparkontot.

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2014 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning Sedan föregående mätning 2010 har det skett en tydlig förskjutning från gemensam ekonomi till olika former

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Depåförande banker som är möjligt att skifta till: Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordnet, SEB, Skandiabanken och Swedbank.

Depåförande banker som är möjligt att skifta till: Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordnet, SEB, Skandiabanken och Swedbank. Utskiftningen Vad är en vinstandel? Det är en bonus du som anställd får när Volvo gjort vinstresultat. Året efter att Volvo genererat ett vinstresultat bildas en vinstandelsfond. Pengarna i fonden förvaltas

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran!

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Ränteutbetalning varje månad och trevligare hyresavi på köpet. Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Spara smart med Hemsparkonto Öppna dörren till ett nytt sätt att spara! Öppna dörren till ett

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Augusti2013

Privatekonomiskbarometer Augusti2013 Privatekonomiskbarometer Augusti2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Augusti 2013 Räntan har under augusti, i snitt, minskat

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Privatekonomiskbarometer December2013

Privatekonomiskbarometer December2013 Privatekonomiskbarometer December2013 (samtmars-december2013) CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för December 2013 Räntan gick ned

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Erbjudande till boende i Brf Lutan

Erbjudande till boende i Brf Lutan Erbjudande till boende i Brf Lutan Rådgivning Rådgivning Tillsammans med rådgivaren går ni igenom just er finansiering av ert boende. Ni går även igenom sparande, juridiska frågor och framtida planer.

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Bolån. Den 31/10 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,67 procentenheter vilket är 0,01 procentenhet lägre än 30/9.

Bolån. Den 31/10 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,67 procentenheter vilket är 0,01 procentenhet lägre än 30/9. Bolån Sammanfattning för Oktober 2013 Räntan gick ned (i snitt) för alla bindningstider under oktober månad efter att ha gått upp i september. 1-årsräntan gick ned med 0,01 procentenheter, 2-årsräntan

Läs mer

Frågor och svar för anställda i Orkla

Frågor och svar för anställda i Orkla Frågor och svar för anställda i Orkla Övergripande frågor Vilket konto ska jag öppna? För att delta i Orklas aktiesparprogram ska du öppna en vanlig aktie- och fonddepå hos Nordnet. Gå in på nordnet.se

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 BAS: HAFT KONTAKT OVÄGT 5542 5000 96 232 200 5000 528 Fr1a. Kön Man 51 51c 26 44c 64bcd 51 49 Kvinna 49 49e 74bde 56e 36 49 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 3 5

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 49c 27 42c 59bcd 49 45 Kvinna 51 51e 73bde 58e 41 51 55 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11cd 3 4 9cd 11g 6 25-34 år 18 18c 10 16 15 18g 14 35-44 år 19

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation Se Konsumenternas Bank- och finansbyrå för mer information och jämförelse av bolagens IPS-produkt. Källa: Konsumenterna Bank- och finansbyrå senast uppdaterat

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Maj2013

Privatekonomiskbarometer Maj2013 Privatekonomiskbarometer Maj2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för maj 2013 Räntan på bolånenfortsätter att sjunka. De rörliga

Läs mer

Privatekonomiskbarometer November2013

Privatekonomiskbarometer November2013 Privatekonomiskbarometer November2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för November 2013 Räntan gick ned (i snitt) för alla bindningstider

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg Att skaffa PayEx Mobil steg för steg När du ska skaffa PayEx Mobil se till att du har tillgång till din mobiltelefon, en dator med tillgång till internet och din e-post samt din bankdosa. För att kunna

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer