Anställda i staten synen på pension och information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställda i staten synen på pension och information"

Transkript

1 Anställda i staten synen på pension och information

2

3 FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin. I samhällsdebatten är det tydliga budskapet att vi måste arbeta längre om vi ska kunna behålla levnadsstandarden. Regeringen har aviserat att man avser att utreda pensionsåldern. Även om många oroar sig för den framtida pensionen är man tämligen passiv när det gäller olika val som kan påverka pensionen. En förklaring är att man tycker att det är svårt med pensioner. En annan kan vara att man inte får den information man behöver. Statens tjänstepensionsverk (SPV) har höga ambitioner att göra det enklare och mer stimulerande att planera för sin pensionering även om den ligger långt framåt i tiden. För att få bättre kunskap om vilken syn man i staten har på sin pension och vilken information man behöver för att kunna göra medvetna val har SPV låtit Sifo göra en undersökning. Den genomfördes i januari 2011 bland 1000 statsanställda. Undersökningen visar att 75 procent av de anställda i staten tror att de kommer att sluta arbeta vid 65 år eller tidigare. Andelen som vill gå före respektive efter 65 år är ungefär lika stor. Också den statistik som SPV årligen tar fram bekräftar detta resultat. Vi ser också att pensionen individualiseras genom att allt fler går både före och efter 65 år. På frågan om vilken information de tillfrågade anser som viktigast för att kunna fatta beslut som rör pensionen svarar 70 procent att det är prognosen om hur mycket de beräknas få i pension. Prognosen är högst upp på listan för alla åldergrupper och blir viktigare och viktigare ju närmare pension man kommer. Trots att pensionspararna översköljs med information får de idag inte det de efterfrågar mest. Detta är en utmaning för hela pensionsbranschen. Ann-Christin Nykvist Generaldirektör

4 FRÅGA 1 Vid vilken ålder tror du att du kommer att sluta arbeta för att gå i pension? 7 av de statsanställda tror att de kommer sluta arbeta vid 65 år eller före 65 års ålder. Andelen som vill gå före respektive efter 65 år är ungefär lika stor. Fler kvinnor än män vill gå i pension vid 65 års ålder, 57 % av kvinnorna respektive 47 % av männen. 17 % tror att de kommer att sluta mellan år och 16% vid 66 år eller senare. Före 55 år år 61 år-64 år 17 % 65 år 5 66 år- 69 år 1 70 år eller senare Vet ej

5 FRÅGA 2 Ungefär hur stor del av din totala pension tror du kommer att utgöras av din tjänstepension? Nästan hälften 4 av statsanställda vet inte eller är tveksamma om hur stor andel av deras totala pension som kommer att utgöras av deras tjänstepension. Tveksam, vet ej 4 Tre fjärdedelar till allt Hälften till tre fjärdedelar 1 Mellan en fjärdedel och hälften Upp till en fjärdedel 18 % 21 %

6 FRÅGA 3 Har du eller har du inte ett privat pensionssparande? Två tredje delar av statsanställda har ett privat pensionssparande. Det finns en signifikant skillnad mellan yngre statsanställda år (3) och äldre år (7) när det gäller vilka som har privat pensionssparande. Majoriteten (6) av statsanställda i åldersgruppen år har inget privat pensionssparande. 1 % 33 % Ja har privat pensionssparande Nej har inte privat pensionssparande 6 Tveksam, vet ej år år år 1 % år 37 % 63 %

7 FRÅGA 4 Vilken av följande information om din tjänstepension i pensionsbeskedet tycker du är viktigaste för att kunna fatta beslut om din framtida pension? För en stor majoritet (7) av de statsanställda är prognosen om hur mycket de beräknas få i pension den viktigaste information för att kunna fatta beslut om sin framtida pension Information om avgifter och risknivå är minst viktig. För kvinnor är prognosen mer viktig än för män, 7 av kvinnorna respektive 6 av männen tycker prognosen är viktigast. Avgifter Ingen info i pensionsbeskedet är viktig för mig Risknivå Tveksam eller Vet ej Villkoren för din pension Avkastning Hur mycket du hittills tjänat i pension Hur mycket du beräknas få i pension (prognos) 3 % 7 % 7

8 För alla åldersgrupper är hur mycket man beräknas få i pension (prognos) viktigast Ju äldre den statsanställde är desto viktigare blir prognosen för att kunna fatta beslut om sin framtida pension. För åldersgruppen år är avkastning och risknivå viktiga jämfört med andra åldersgrupper. 1 anger att avkastning är viktigast och 11 % att risknivå är viktigast år år år 65- år 11 % 7 % 9 % 1 3 % 3 % 9 % 1 % 4 % 7 % 7 % 7 % 51 % 6 77 % 8 Avgifter Villkoren för din pension Ingen info i pensionsbeskedet är viktigt för mig / inget av detta Risknivå Tveksam eller Vet ej Avkastning Hur mycket du hittills tjänat i pension Hur mycket du beräknas få i pension (prognos)

9 FRÅGA 5 Vet du vart du ska vända dig för att få information om din statliga tjänstepension? Totalt 4 av de statsanställda är tveksamma eller vet ej var de ska få information om deras statliga tjänstepension. Därtill är yngre år (6) samt år (53 %) mer osäkra om var de ska få information om statliga tjänstepension jämfört med statsanställda i åldersgrupperna år (38 %) och 65 år och äldre (2). Många äldre vänder sig till SPV för att få information sin statliga tjänstepension, 23 % i åldersgruppen år samt 37% för gruppen 65 år och äldre. Av yngre är det endast i åldersgruppen år samt 1 för gruppen år vänder sig till SPV. 18 % Ja till Statens tjänstepensionsverk, SPV 4 Ja, Min Pension Ja, annan 31 % Nej, tveksam, vet ej år 28 % år % år 23 % 33 % 38 % 65- år 11 % 28 % 2 37 %

10 FRÅGA 6 Hur vill du HELST ha kontakt med din pensionsadministratör om du vill ha mer information om din statliga tjänstepension? Största andelen 31 % statsanställda vill helst ha kontakt med sin pensionsadministratör via telefon. Fler män 19 % vill ha kontakt via webben jämfört med kvinnor 13 %. Ju yngre den statsanställda personen är desto hellre vill personen bli kontaktad via internet. Äldre personer vill helst vill bli kontaktade via telefon Vill ej ha kontakt, har ej pensionsadministratör Annat Tveksam, vet ej Personligt möte 11 % Utskick (post, brev etc.) Via webben, Internet E-post, mail % Telefon 31 % år år 65- år år Vill ej ha kontakt, har ej 1 pensionsadministratör 23 % 21 % 1 % 7 % 17 % 19 % 2 1 % 17 % 13 % % 7 % 11 % 9 % 3 27 % 3 5 Annat Tveksam, vet ej Personligt möte Utskick (post, brev etc.) Via webben, Internet E-post, mail Telefon

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hur sparsam är svensken? Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 18-24 augusti 2011.

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer