Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum"

Transkript

1 Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt ut i mitten av juni Projektet innebär att vi byter webbpubliceringsverktyg, utvecklar befintlig design för att ta tillvara verktygets möjligheter utifrån behov och i viss mån utvecklar nya funktioner. Befintligt innehåll flyttas över till den nya webbplatsen. Som underlag för offerten finns Svensk Scenkonsts webbstrategi samt det som presenteras i detta underlag. Vi vill ha in förslag på lösningar samt kostnadsförslag på projektets olika delar. Den första delen, en förstudie, ska lämnas i fast offert. Förstudie En förstudie ska inleda samarbetet. Förstudien ska leda fram till en fast offert för resterande arbete fram till att ny webbplats publiceras. Tillgängligt material för förstudie: Statistik för trafik på befintlig webbplats (Google analytics) Webbstrategin Underlag från genomförd intern workshop avseende målgrupper och behov samt en swotanalys Information från tidigare medlemsundersökningar Förstudien ska kompletteras med en enklare analys av externa målgruppers beteende och behov då detta inte gjorts lika grundligt som hos medlemmarna. Det kan göras genom en webbfråga på nuvarande webbplats eller en enkätundersökning. Svensk Scenkonst har tillgång till enkätverktyg och adresser till respondenter. Förstudien kan omfatta möten eller workshops med kund. Förstudien ska leda fram till: En checklista vi enas kring som kravspecifikation för leverans. Utifrån den ska vi kunna avgöra om leveransen är korrekt och enligt tidplan. Samtidigt ska den vara flexibel nog att tillåta justeringar under projektets gång. En tydlig prisbild av resterande arbete. Webbplatsens struktur och funktioner Publiceringsverktyg för- och nackdelar, utbildning, support samt kostnader Vilka tekniska lösningar som ingår Hur samarbete med andra leverantörer för tekniska lösningar (motsv. Meltwater News, Apsis, My Newsdesk med flera) ska gå till. Det ska klargöras vem som ska ta kostnader som uppstår med anledning av detta. Vilka dessa partners är ska tydliggöras under förstudien. Koppling till andra webbplatser, såsom Facebook, socialt forum, blogg, Twitter m.m. ska klargöras. Det ska framgå vem som ska ta kostnader som uppstår med anledning av

2 kopplingarna. Vilka dessa webbplatser är ska tydliggöras under förstudien samt hur support ska ske, kostnader för detta. Det sociala forumet ska fastställas; omfattning, teknisk plattform, kostnader, tidplan. Det ska framgå om ytterligare särskilda tekniska verktyg behöver utvecklas för att lösa våra behov Leveransvillkor när, hur, i vilket skick Projektgrupp Arbetsprocess Hur fortsatt support av webbplatsen ska hanteras samt kostnader för det Lösning för webbhotell och kostnader Förutsättningar för löpandeteknisk support inkl. inom vilken tid support garanteras Kostnader för support efter att webbplatsen färdigställts, eventuella olika timarvoden och förslag på avtalsform för support Timpris för hjälp med publiceringar, bildredigeringar och liknande arbete (webbredaktörsarbete) Beskrivning av utbildning för webbredaktör och ytterligare 2 personer. När ska utbildning ske och hur? Vad ska den omfatta? Några ytterligare aspekter avseende underlag i förstudien (ej heltäckande): Svensk Scenkonst ansvarar för textproduktion. Vi ska inte låsa oss vid ett särskilt bildmanér eller skapa en design som innebär att vi måste köpa in bildrättigheter till mer än 5-10 bilder. Fotografering av medarbetare och styrelse kan bli aktuellt och sker i samråd med konsult. Rekommendation för statistikoptimering ska ingå Möjlighet att köpa kvartalsrapporter analys/statistik Rekommendation för lösning för mobil ska diskuteras RSS-stöd rekommendation Taggar rekommendation för upplägg Möjlighet att i framtiden skapa en app för delar av webbplatsen. Rekommendation integrerat bildarkiv/videospelare (flickr, vimeo, youtube, etc) el ska det byggas på webbplatsen som unik funktion. Enkel redigering går före flexibilitet Tekniska aspekter Vid val av publiceringsverktyg är det viktigt att vi väljer ett generellt open source-verktyg med bred användarbas som utvecklas samt är enkelt att administrera av en oerfaren webbredaktör. Vi söker en lösning som inte låser fast oss till en enskild konsult; all information vi publicerar, all design och alla funktioner som byggs för Svensk Scenkonst ska vi kunna använda oss fritt av. Vi ska ha rätt att vända oss till annan konsult för att vidareutveckla eller få support för webbplatsen. Vi vill ha ett verktyg som med sina generella funktioner täcker in så stor del av våra behov som är möjligt, så att vi i minsta möjliga mån behöver utveckla särskilt anpassade funktioner för Svensk Scenkonst. Publiceringsverktyget ska kunna kopplas ihop med andra moderna verktyg, t.ex., Apsis nyhetsbrev, Lime crm-system (Lundalogik), Meltwater news nyhetsbevakning, Mynewsdesk, Facebook, Twitter, någon bloggportal, Youtube, Flickr,.ning. Sidan ska tillgänglighetsanpassas. Avvikelser ska tas upp till diskussion. Sidan ska använda WAI-standard. Avvikelser ska tas upp till diskussion. Sidan ska valideras enligt w3 valideringsverktyg. Sidan ska kunna hantera andra tekniska lösningar som ska integreras och kopplas till webbplatsen. Vilka dessa är specificeras i förstudien (apsis, mynewsdesk etc.)

3 Webbplatsen ska ha en teknisk struktur som i det dagliga arbetet för en webbredaktör kan hanteras utan kunskap i html, css och java script eller andra specialkompetenser. Webbredaktören ska kunna arbeta med sidan oavsett uppkoppling eller webbläsare. Det ska finnas en plats där man kan arkivera filer, bilder med mera då de är tillgängliga på webbplatsen men även som ett bakomliggande arkiv för bilder och filer som används ibland. Storleken på arkivet och ev. kostnad ska framgå i förstudien. Hur information (texter), bilder och filer ska kunna flyttas från befintlig webbplats till ny webbplats ska framgå, vem som ska göra det och kostnader för detta Användarvänliga url önskvärt Kontaktuppgifter ska kunna hämtas från crm-system (Lime), inklusive medlemsförteckning Förhandsgranskning för alla sidor Övriga tekniska förutsättningar framgår i webbstrategin samt ska framkomma under förstudien. Krav på innehåll Struktur och innehåll definieras under förstudien och ska bygga på webbstrategin. Här beslutas om webbplatsen ska innehålla ett extranät eller inte och om koppling då ska finnas till vårt crmverktyg Lime (Lundalogik) för lösenord och verifiering. En viktig aspekt för innehållet är besökarens möjlighet att enkelt se var på webbplatsen den befinner sig och enkelt kunna navigera till annan plats. Design och interaktion I första hand ska webbstrategin ligga till underlag för design och interaktion. Vi vill bygga en webbplats som relaterar till nuvarande design avseende känsla och färger men utöver detta ta avstamp i målgruppernas behov och webbstrategin samt eventuella synpunkter som uppkommer under förstudien. Designen och funktion ska tillgänglighetsanpassas. I vilken omfattning ska diskuteras under förstudien, där olika parametrar vägs in, såsom gränsdragning mellan design och standard, kostnader och funktionsduglighet för andra grupper. Webbplatsen ska ha viss flexibilitet genom mallar för olika sidor med olika syften, där en webbredaktör ska kunna välja en mall för att skapa en ny sida. Det ska vara möjligt att ladda upp bilder, filmer m.m. i vissa mallar samt att relatera länkar, filer och sidor till all information som laddas upp. Detta ska kunna presenteras på ett överskådligt och pedagogiskt sätt. Information på sidor och i filer ska vara utskriftsbar på ett enkelt och tydligt sätt. Man ska kunna dela med sig av information i olika sociala medier och då ska möjlighet att välja en passande bild till finnas. Vi vill i förstudien diskutera om all information ska vara publik eller om viss information ska finnas i ett extranät. Det gäller framförallt information som rör det arbetsgivarpolitiska området (arbetsgivarservice), såsom blanketter, mallar för anställning med mera. Det finns då också ett önskemål att information som skickats ut till medlemmar och som inte publicerats på webbplatsen även finns tillgänglig här. Som lista på gamla mail (kan hämtas från crm-system) I ett extranät kan vi även publicera kontaktuppgifter till våra medlemmar. I framtiden till vi ha möjlighet att koppla extranät till webbplatsen som är direkt kopplat till vårt crm-verktyg, så att

4 medlemmar själva kan logga in och administrera sina kontaktuppgifter. Ett extranät får inte innebära ett hinder för en medlem att ta del av information som vi vill att den ska ta del av. Det innebär att logg-in måste fungera smidigt. Genomförande I förstudien ska en tydlig beskrivning av genomförandeprocessen finnas med som vi enas kring. Beskrivning av användartester och vem som ansvarar för dessa samt när de ska ske, tekniska tester (när, vem, hur), avstämningsmöten, beslutandefaser med mera ska framgå. En stor mängd information på nuvarande webbplats ska föras över till ny webbplats. Hur detta ska ske, när och vem som ska göra det ska tydligt framgå i beskrivning av genomförande. Det ska även framgå vem som ansvarar för att fylla den nya webbplatsen med nytt material utöver det som hämtas från befintlig webbplats. Det ska framgå hur fortsatt arbete när webbplatsen lanserats ska gå till. Det innefattar support, uppdateringar, utveckling och utbildning. Leveransvillkor En detaljerad beskrivning av leveransvillkor ska innefattas i förstudien. Webbplatsen ska vid leverans vara i sådant skick att den kan skötas av webbredaktör för löpande, dagliga uppdateringar. Webbplatsen ska efter leverans vara i sådant skick att annan konsult med kunskap i webbkodning kan utveckla webbplatsen. Webbplatsen ska finnas tillgänglig för annan konsult efter leverans. Webbplatsen ska tidigast när den finns på överenskommet webbhotell och har lanserats (inklusive en period med utökad support) anses levererad. Offertkrav Offerten för förstudien ska innefatta en detaljerad beskrivning av innehåll i förstudie samt tidplan för förstudien. Det ska tydligt framgå hur resultatet av förstudien kommer att presenteras och när. Förstudien ska kunna genomföras under februari till mitten av mars. Offerten ska även innefatta en beskrivning av hur det fortsatta arbetet efter förstudien uppfattas utifrån webbstrategin. Denna ska vara så detaljerad som möjligt och innefatta resonemang om teknik och publiceringsverktyg, process, tidplan, samt så många parametrar som möjligt utifrån denna förfrågan och webbstrategi. Detta är med reservation för förstudiens resultat. Detta resonemang är beslutsgrundande och en förutsättning för om vi kommer att anse det rimligt att genomföra förstudien. Beslut om fortsatt uppdrag med genomförandefas tas efter att förstudien genomförts och offert för fortsatt arbete presenterats. Betalningsvillkor Förstudien betalas efter genomförande. Betalningsplan för genomförandefasen bestäms i de villkor som tas fram i och med genomförd förstudie.

5 Tidplan v. 50 Svensk Scenkonst presenterar offertförfrågan Kompletteringar av uppgifter från Svensk Scenkonst på förfrågan v.51 samt v.2-3 v. 3 el 4 - möte och presentation av förslag till upplägg för samarbete med offert förstudie och kostnadsuppskattning därefter. v. 5 beslut Ambitionen är att den nya webbplatsen ska kunna ersätta den nuvarande senast 25 juni. Helena Faxgård

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer