Projektplan: Internwebben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan: Internwebben"

Transkript

1 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet, varken strukturellt och tekniskt påbörjades ett projekt inom universitetsadministrationen för att göra en översyn av MittSLU. Efter att en testversion av en ny internwebb tagits fram i Infoglue våren 2007 (finns på bytte projektledaren tjänst och en ny projektledare anställdes till hösten. Kring årsskiftet 2007/08 beslutades att Infoglue inte skulle användas eftersom det upplevdes kräva för lång introduktion för att kunna hantera. Samtidigt hade man gjort sig konsultberoende eftersom tekniken enbart hanterats av externa konsulter. Under 2008 koncentrerades arbetet till utveckling av externwebben (www.slu.se) och våren 2009 gjordes en nystart i internwebbs. Tekniken som redan var beslutad som ersättare till Infoglue, Sharepoint, visade sig inte heller hålla måttet och nu övergår internwebben till att använda samma teknik som externwebben, d v s EPiServer, i kombination med Sharepoint. Syfte - nytta med Effekten av förväntas vara att intranätet i framtiden ska upplevas som en enkel och naturlig informationsväg för anställda på SLU. Minimal arbetstid/frustration ska läggas på att hitta intern information och interna verktyg och funktioner. Intranätet ska också ge ledningen möjlighet att styra och effektivisera processer och arbetsflöden. Mål - resultat av Projektet ska leverera ett funktionellt intranät som förmedlar processer och system till verksamheten i form av en verktygslåda. Vid s slut ska det finnas en plattform i EPiServer utifrån beslutad struktur, design och innehåll ska beslutade funktioner vara användbara i plattformen (dock ej nödvändigtvis integrerade) och innehållet vara överfört/uppdaterat ska det finnas en beslutad lista över vilka funktioner som successivt ska fullt integreras (bl a byte av gränssnitt), inklusive prioriteringsordning. ska en förvaltningsplan vara upprättad Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet Delar av integreringen av system/funktioner kommer att ligga utanför. En lista med vad som ska integreras med internwebben (inkl prioriteringsordning) ska tas fram i. De högst prioriterade kommer antagligen att integreras under projekttiden. Ämnesansvariga (respektive avdelning/enhet) ansvarar för uppdatering och överföring av innehållet från nuvarande sidor till den nya plattformen.

2 2 (5) Kritiska faktorer Förutsättningen för en bra och fungerande internwebb är att strukturen blir enkel och lättnavigerad. En viktig faktor är också ha en engagerad styrgrupp som kommer med input och fattar beslut. Teknik Projektet har under våren och början av hösten 2009 byggt upp en plattform i Microsoft Sharepoint. Plattform och publiceringsverktyg för externwebben har tidigare beslutats vara EpiServer. EpiServer är mer anpassat för informationspublicering, men klarar inte att infoga samtliga system/funktioner på samma sätt som Sharepoint. När plattformen delvis byggts upp i sharepoint fattades den 18 september ett beslut att använda EpisServer som huvudplattform även på internwebben. Sharepoint kommer fortfarande att användas till de delar den är bättre på. Anledningarna till bytet var främst: Behovet uppdagades under s gång att samma information ska visas på både internwebb och externwebb i en relativt stor omfattning och det bedöms då vara en tydlig vinst att ha samma plattform Beslutet att internwebben ska vara inloggningsskyddad ändrades under s gång. Stora delar av internwebben kommer att vara öppna för externa användare, vilket ställer högre krav på t ex utseendet. Sharepoint har av styr- och projektgrupperna upplevts fyrkantigt både vad gäller design och funktionalitet. EpiServer är mer flexibel vad gäller utseende och design. EpiServer är mer användarvänligt för skribenter och redaktörer. Sharepoint är bättre på t ex samarbetsfunktioner och viss integration av funktioner och bör därför användas till det. Uppdragsgivarens nuvarande krav på internwebben: Internwebben och externwebb ska ha två skilda strukturer som är anpassade efter respektive målgrupp Stora delar internwebben ska vara åtkomlig för icke inloggade Mycket information ska gå att visa på både intern- och externwebben Det ska kunna visas olika information beroende på t ex vilken fakultet eller ort du tillhör (d v s rikta information) i den mån det går (fungerar inte om du inte är ADinloggad) Plattformen ska möjliggöra kommunikation och dialog Webben ska gå att koppla till andra tekniker och kommunikationskanaler, t ex sms

3 3 (5) Genomförande Innehåll och plattform Under våren och sommaren diskuterades och beslutades vilket innehåll och vilken struktur den nya internwebben ska ha. Konsulter programmerade mallar i sharepoint och den tekniska miljön sattes upp av IT-enheten i Umeå. Efter teknikbytet av plattformen kommer arbetet att knytas hårdare till det pågående externwebbs. I det har man under våren/sommaren tagit fram bilder på hur olika typsidor ska se ut tillsammans med reklambyrån Stendahls. Dessa typsidor kommer nu att användas i internwebben (med en del justeringar), så en gemensam konsult kommer att programmera mallar för både intern- och externwebben under november-december. Under november och december byggs den nya grundplattformen med programmerade mallar och beslutad struktur, främst av en inhyrd konsult. Grundplattformen godkänns av i januari Utbildning: Utbildning av skribenter och redaktörer genomförs av konsult i januari Det är redaktörerna på respektive enhet som ansvarar för att innehållet gås igenom och är korrekt när det läggs ut i den nya plattformen. Överföring av material: Tidigt i identifierades funktioner och information som behövde ses över grundligt alternativt helt göras om. Detta arbete ska redan vara påbörjat. Överföring av material kan dock inte påbörjas förrän grundplattformen finns på plats. När leveransen av plattformen är godkänd av och utbildning av skribenter och redaktörer är genomförd kan överföringsarbetet påbörjas. Till det finns fyra månader avsatt och överföringen bör alltså vara klar i slutet av maj. Redaktören meddelar projektledaren när arbetet är slutfört, alternativt signeras detta direkt i systemet; på så sätt går uppdateringsarbetet att följa. Tidsplan Projektstart Projektslut Beslutspunkter (efter teknikbytet): v 44 beslut projektplan, budget, tidsplan, design v 45 uppdragsbeskrivning/ kostnadsförslag IT-enheten v 47 beslut ansvarslista för olika sidor v 2 godkänna grundplattformen, förvaltningsplan, funktioner för vidare integrering Se även tidsplan (GANTT-schema) i bilaga

4 4 (5) Projektorganisation I samband med teknikbytet görs projektorganisationen delvis om för att få en snabbare beslutsgång och underlätta diskussion. Styrgruppen blir mindre, men den tidigare fungerar som förankrings- och referensgrupp. Arbetsgruppen blir också mindre eftersom den tidigare större projektgruppen var viktigast i arbetet med strukturen i början av. Eftersom nu knyts hårdare till externwebbs kommer arbetsgruppen att ha ett nära samarbete med dess arbetsgrupp, Lotta Hansson och Mia Gröndahl. Uppdragsgivare: Styrgrupp Referens- och förankringsgrupp: Arbetsgrupp: Systemägare: Ulf Heyman, universitetsdirektör Ulf Heyman, universitetsdirektör Stefan Edholm, IT-chef Tina Zeathreus, informationschef Roger Pettersson, avdelningschef SUS Anders Hammarstedt, chef systemkontoret Yvonne Andersson/ Håkan Mo, fakultetsdirektör Administrativa chefsgruppen Maria Hart, projektledare Linda Lundberg, tekniskt stöd och beställare Caroline Sjöberg, vice universitetsdirektör Resurser och budget Budgeten är gemensam för extern- och internwebbsprojekten. Teknikutveckling, IT-enheten (1000 tim x 600 kr) SEK Konsulter - grundplattform SEK - utbildning SEK Överföringsstöd (en person 20 v halvtid) SEK Resor SEK Övrigt (utrustning, utbildning etc) SEK Total projektbudget (extern- och internwebben), exkl drift SEK Drift: Licenser - EpiServer engångskostnad SEK - Årligen / år

5 5 (5) Servrar: EpiServer och Sharepoint / år Arbetstid: Maria Hart Linda Lundberg: 50 procent 25 procent Kommunikation/ förankring under och efter En arbetsplats finns i Sharepoint där styr- och projektgrupp kommer att ha tillgång till dokument och beslut, se https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/processkontoret/projektsidor/webben/ Godkännande av projektplanen Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepteras av uppdragsgivaren och projektledaren. Ulf Heyman Uppdragsgivare Ort och datum Maria Hart Projektledare Ort och datum

6 Tidplan: Internwebben UTKAST Projektnamn: Internwebben = beslut Projektledare: Maria Hart Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: november december januari februari mars april Aktivitet Ansvarig v 43 v 44 v 45 v 46 v 47 v 48 v 49 v 50 v 51 v 52 v 53 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 Projektstart Analys av innehåll Struktur se över strukturen, bl a utifrån inloggning/riktning av info besluta strukturen Omstart vid tillägg av EPiServer Revidera projektplan, budget, tidsplan Godkänna projektplan, budget, tidsplan Design framtagning av design/mallar beslut design uppdragsgivaren Stendahls/ info/ styrgrupp Teknik ta fram uppdragsbeskrivning/ kravspec till utveckling av IT i Episerv ta fram kostnadsförslag på IT-delen IT godkänna uppdragsbeskrivning/kostnadsförslag från IT ta fram kravspec på mallarna funktioner (integrering/sso) IT programmera mallar/ bygga grundplattform konsult/ IT fortsatt byggande av plattformen IT/ konsult dokumentera IT/ mallkonsult löpande ta fram förvaltningsplan besluta om förvaltningsplan besluta vilka funktioner/vilken ordning som ska integreras fullt ut genomföra acceptanstest på grundplattformen godkänna grundplattformen Utbildning/ planering färdig framtidsplanering (1-2 år framåt) färdig ansvarslista (per sida) beslut ansvarslista ge förslag om redaktörer på resp avdelning utbilda skribenter (½ dag) utbilda redaktörer (1 dag) Överföring material se över/uppdatera särskilt beslutad information ta fram metodstöd och stödpersoner lägga över material översättning engelska resp avd konsult konsult resp avd resp avd Projektslut Version 1,0 lanseras

7 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22 v maj 11-jun

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1

Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1 1(15) Kommunikationsavdelningen SLUTRAPPORT 2012-09-19 Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1 Projektansvarig: Tina Zethraeus, kommunikationschef Projektledare: Maria Widén, Art Director Uppdragsgivare:

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Projektplan: Nilex-projektet

Projektplan: Nilex-projektet 1 (7) Projektplan: Nilex-projektet Projektledare: Björn Pettersson Uppdragsgivare: Stefan Lindkvist Datum: 28-1-25 1. Bakgrund och motiv IT-enheten har under en längre tid brottats med problem att få processer

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Informationsenheten Umeå universitet 2012-08-31 Dnr 102-22-96-11 Informationsenheten Intranät - förstudie Slutrapport 2012-08-31 Dnr 102-2296-11 Sid 1 (79)

Läs mer

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 1 (20) En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 2 (20) DEL 1: INLEDNING OCH BAKGRUND 4 DEL 2: SAMMANFATTNING 5 DEL 3: ANALYSEN 6 1. Beslutsunderlag, förankringsprocess och kvalitativa aspekter på det förbundsmötesbeslut

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Ny webb Projektdirektiv

Ny webb Projektdirektiv Ny webb Projektdirektiv Sida 1(12) Innehåll Innehåll... 2 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt, bakgrund och projektidé... 3 1.1.1. Viktigaste problemområdena... 3 2. Mål och syfte... 5 3. Kontrakt... 7 3.1.

Läs mer

Projekt Skolportal. En sammanställning av Helsingborgs projektarbete

Projekt Skolportal. En sammanställning av Helsingborgs projektarbete Projekt Skolportal En sammanställning av Helsingborgs projektarbete 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Basfakta... 4 2.1 Projektet... 4 2.2 Bakgrund... 4 2.3 Sammanfattning... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Projekt Författare Version Dnr Karin Hvass 1.0 KS 220/2013-02 Förvaltning/avdelning

Läs mer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer HÖGSKOLAN I BORÅS Verksamhetsstöd/HR Sara Svensson SLUTRAPPORT 2014-10-02 Dnr 049-14 1 (3) Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer Bakgrund Under perioden januari september

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors Projektdirektiv Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Ny webb 2016 1.1 2014-12- 06 Beställare Institution / Avdelning Förberett av Institution / Avdelning Ingrid Persson Kommunikationsavdelningen

Läs mer

Förstudierapport Kommungemensam kundservice

Förstudierapport Kommungemensam kundservice Planerat startdatum: 2014-05-14 Planerat slutdatum: 2014-11-18 Beställare: Annbritt Ulfgren Sundberg, Kommundirektör Förstudieledare: Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare, serviceförvaltningen Förstudierapport

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer