PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004"

Transkript

1 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars Beslutat av styrgruppen Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen: Einar Lauritzen Tel Tel:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 BAKGRUND...3 SYFTE OCH PROJEKTMÅL...3 BUDGET...3 FASER...3 INFORMATION & FÖRANKRING...4 PROJEKTORGANISATION...4 PROJEKTETS FASER...5 FAS I: Inventering och Användarkrav 1 november mars Fas II: Detaljerad kravspecifikation 1 mars 1 augusti FAS III: Programutveckling 1 augusti februari FAS IV: Slutfas Tester (användartest, systemtest, driftstest) 1 mars 30 juni FAS V :Utvärdering 1 augusti 30 september & teknik...6 2

3 BAKGRUND Våren 2001 kom Universitetsbiblioteket in med en ansökan om medel för en databas för kurslitteratur. Efter en rad olika utredningar beslöt rektor, , att uppdra åt chefen för Studerandebyrån att som beställare, med Enheten för informationstekniskt stöd som utförande utvecklingsorganisation, genomföra ett projekt att upprätta en universitetsgemensam databas för kursplaner, kurslitteratur och utbildningsinformation. SYFTE OCH PROJEKTMÅL Målet med projektet är att färdigställa en databas där: Kursplaner lagras (icke-fastställda, fastställda, reviderade samt arkiverade) Utbildningsplaner kan lagras (icke-fastställda, fastställda, reviderade samt arkiverade) Kurslitteratur finns med Poänggivande uppdragsutbildning ska finnas med Kursplaner kopplas samman med utbildningsplan Kurskod och anmälningskod ska distribueras via systemet från Uppdok All utbildningsinformation som idag finns i utbildningsdatabasen finns med bland annat kursbeskrivningar, intervjuer, information om undervisning etc Produktion av trycksaker såsom utbildningskatalogen, programblad, Programmes and Courses, studiehandböcker och kursplaner sker via systemet All information ska vara på både svenska och engelska BUDGET Projektet har en kostnadsram om varav: anvisas i september 2003 för icke avskrivningsbara kostnader samt sammanlagt för avskrivningsbara kostnader fördelat enligt följande: Hösten kronor kronor kronor kronor kronor kronor FASER Projektet är uppdelat i fem faser. Under hela projektet kommer det finnas representanter från både verksamhets-och tekniksidan. representeras av Studerandebyrån och den tekniska sidan av ITstöd. Tidplanen för de olika insatserna ser ut enligt följande: FAS I : Inventering och Användarkrav 1 november mars 2004 FAS II: Detaljerad kravspecifikation 1 mars juli 2004 FAS III: Programutveckling & användarkontakter/utbildning 1 augusti februari 2005 FAS IV: Slutfas Tester (användartest, systemtest, sluttestdriftstest) samt utbildning för användare 1 mars juni maj 2005 FAS V: Utvärdering 1 augusti- 30 september

4 INFORMATION & FÖRANKRING Detta är ett nytt projekt som kommer beröra många människor inom olika kategorier på universitetet, således är information och kommunikation kring projektet viktigt. En förankringsprocess rörande projektet och dess mål bör komma igång så snart som möjligt efter projektstart. Detta kan till exempel ske via användarkontakter, via e-brev, via webbplats, via personaltidning och direktkontakter med programråd etc. PROJEKTORGANISATION Projektet har en styrgrupp, en referensgrupp, projektledning finns för både verksamhetssidan och tekniksidan. Projektets styrgrupp består av Einar Lauritzen(Studerandebyrån, ordförande), Björn Gembert (TekNat), Anna Malmberg (Informationsavdelningen), Agneta Ljunggren (Biblioteket). Övriga som sitter med i styrgruppen är Per Wallentinson(IT-stöd, adjungerad), Elisabeth Lundberg(Studerandebyrån, projektledare). Projektledning och administration sköts kontinuerligt av verksamhets- respektive tekniksidan. Detta på 25 % under 2 år(hälften verksamhet, hälften teknik). S T Y R G R U P P P R O J E K T L E D N I N G R E F E R E N S G R U P P PROJEKTET 4

5 PROJEKTETS FASER FAS I: Inventering och Användarkrav 1 november mars 2004 I första skedet bör information inhämtas om vilka kursplanedatabaser och andra kursinformationssystem som finns inom universitetet idag. I andra skedet, genom ett antal intervjuer med intressenter fastställa användarkrav som finns på ett framtida system. Intressenter är: Uppdok, Antagningsenheten, Examensenheten, Fakulteter, Institutioner (lärare, studierektorer), Internationella kansliet, Studentportalen, Studenter, Allmänhet, Biblioteket. En funktion som ska undersökas och beskrivas är programadministration dvs att varje för varje program ska en lista med kurser visas. I FAS I ingår även att se över befintliga system vid universitetet och kontrollera om det finns något som går att använda som grund till en större kursdatabas. En övergripande undersökning om det finns system på andra universitet/högskolor ska också genomföras. Under tiden 1 november till 1 mars kommer IT-stöd att delvis medverka i inventerings och användarkraven, de ska också påbörja ett arbete för att ta fram en grundläggande systemuppbyggnad och välja programmeringsstandard. Fas II: Detaljerad kravspecifikation 1 mars 1 augusti 2004 Fas II innebär en tydligare definiering samt utformning av användarkrav som uppkommit i FAS I. I FAS II ska byggstenarna komma på plats för att programutvecklingen ska kunna påbörjas. Den detaljerade kravspecifikation ska ange för IT-stöd på vilket sätt databasen bör arbeta. Gränssnitt gentemot alla intressenter ska utarbetas(ex mot Uppdok), konverteringar ska ske av de databaser som idag finns. Användargränssnitt gentemot lärare, uppdok, studierektorer/motsvarande, fakultetsadministratör, antagningsenheten, systemadministratör, redaktör för utbildningskatalogen, studenter samt allmänhet ska specificeras. Vidare ska processen kring framställande av diverse trycksaker ses över och beskrivas t ex. Utbildningskatalogen och studiehandböcker. Beskrivningen av vad systemet ska göra ska beskrivas i en s.k. Verksamhetsprocess, där processerna i systemet beskrivs, samt i Användarfall, där enskilda användarrollers gränssnitt och möjligheter beskrivs. En hjälpfunktion av systemet ska även beskrivas. Utformning av detaljerad kravspecifikation för fortsätter till 1 november. Under Fas II ska programmeringsstandard och grundläggande systembyggnad vara klart. Databasdesign fortsätter. Val av plattform och databashanterare samt uppsättning av utvecklingsmiljö leder fram till programutvecklingen kan påbörjas under slutet av juni och (med semester emellan) augusti. Programutvecklingen tar fart ordentligt under hösten 2004, dvs i FAS III. 5

6 FAS III: Programutveckling 1 augusti februari 2005 Verksamhetssidan fortsätter med detaljerad kravspecifikation, detta fortsätter till 1 november(se under FAS II/). Under FAS III ska användarkontakter utvecklas och utbildning av användare påbörjas. Detta inkluderar framtagning av utbildningsmaterial, detta ska även teknik sidan vara med på. Under FAS III fortsätter programutvecklingen av kursdatabasen och ett konverteringsarbete påbörjas där de databaser som idag finns ska konverteras till kursdatabasens format och information som idag finns lagrade ska överföras till det nya systemet. FAS IV: Slutfas Tester (användartest, systemtest, driftstest) 1 mars 30 juni 2005 Under Slutfasen fortsätter användarkontakter och utbildning av användare så systemet kan användas. Behörigheter delas ut så systemet kan börja testas i skarpt läge. Konverteringsarbete fortsätter med upprättning och kvalitetssäkring av konverterat material. IT-stöd sätter upp driftsmiljö, enhetstestar och systemtestar. Systemet måste dokumenteras i slutfasen. FAS V :Utvärdering 1 augusti 30 september 2005 Den nya kursdatabasen är i bruk. & teknik Under augusti och september ska en utvärdering med rapportering ske. 6

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet Slutrapport för projektet Dnr. 19-1152/11 SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet 30 november 2011 1 1. Sammanfattning Positiva effekter av projektet: Projektet har skapat uppmärksamhet kring skolmåltiden

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom Personlig Assistans. Utvecklingsstrategi och nuläge Juni 2009

BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom Personlig Assistans. Utvecklingsstrategi och nuläge Juni 2009 BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom Personlig Assistans Utvecklingsstrategi och nuläge Juni 2009 Detta är ett internt arbetsdokument för BITA-projektet. Dokumentet kommer att uppdateras löpande och spridas

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Datum Version nr Kommentar Reviderad av

Datum Version nr Kommentar Reviderad av PROJEKTPLAN En huvudbok Agresso Beställare: Ingrid Palmér Projektledare: Mottagare: Cecilia Modig Dnr: nr: Revisionshistorik Datum nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning 1 Beslut från förvaltningsdirektören

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

Receptexpeditionssystem i Sverige

Receptexpeditionssystem i Sverige Slutrapport Receptexpeditionssystem i Sverige ehälsoinstitutet Tora Hammar Göran Petersson 2012-12-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1 RES före

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer