Högskolans webbutveckling Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006."

Transkript

1 Högskolans webbutveckling Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari

2 Högskolans webbutveckling lanserades HTU:s webbplats. Den startade som ett studentprojekt med IT-samordnare som handledare och projektledare. Studenterna som deltog i projektet var Annette Johansson samt Monica Mellgren.

3 Högskolans webbutveckling 1995 Så här såg den första webbplatsen ut.

4 Högskolans webbutveckling tog Informationsavdelningen över ansvaret för webbplatsen Informationen publicerades genom textverktyget PageMill och genom html-kodning fram till En person arbetade ensam med all publicering. Inga databaser fanns som stöd.

5 Högskolans webbutveckling 1999 Informationsavdelningens webbredaktör utarbetade en webborganisation/webbpolicy som fastställdes av rektor i april Informationsavdelningen byggde om webbplatsen i GoLive (grafiskt webbverktyg). Institutionerna fick egna webbplatser byggda i samma verktyg. Utbildningsdatabasen KUBIK byggdes och publicerades på webbplatsen inför vårens antagning 2000.

6 Högskolans webbutveckling 1999 Utbildningsdatabasen KUBIK KUBIK är en utbildningsdatabas som förser bland annat följande system med utbildningsinformation: Högskolans webbplats Högskolans utbildningskatalog (trycksak) Studera.nu Nätuniversitetet Ladok NyA DisCo Neverlost

7 Högskolans webbutveckling gick Högskoleverkets utbildningsdatabas ASKEN i graven och ersattes av studera.nu KUBIKens innehåll anpassades för att kunna visas i studera.nu Upphandling av webbpubliceringsverktyg för att publicera ett intranät startade som ett EU-projekt. Projektet resulterade i att webbpubliceringssystemet DynaMaster upphandlades. IT-avdelningen ansvarade för upphandlingen med Informationsavdelningen som beställare. Informationsavdelningen anställde en intranätredaktör omfattande 25%.

8 Högskolans webbutveckling gjordes en översyn av interninformationen på webbplatsen. Internwebben strukturerades om och bytte namn till Intranätet. DynaMaster infördes som publiceringsverktyg för Intranätet.

9 Högskolans webbutveckling Webbpubliceringsverktyget DynaMaster DynaMaster är ett databasbaserat webbpubliceringsverktyg som förenklar publicering av webbsidor. DynaMaster är utvecklat av företaget Infogate AB. (Infogate AB köptes under 2008 upp av SYSteam AB i Halmstad.) Vid upphandlingen valde projektgruppen verktyget DynaMaster främst på grund av dess pedagogiska gränssnitt.

10 Högskolans webbutveckling 2002 I januari lanserades ett nytt intranät byggt i DynaMaster. Webbskribenter utbildades. Informationsavdelningen köpte in en light-version av DynaMaster ContentCompact för att snabbt och lätt kunna producera så kallade Specialwebbar för institutioner, avdelningar, ämnen, program, projekt m.m. Studentportalprojektet inleddes med en förstudie.

11 Högskolans webbutveckling 2003 I januari lanserades vår nya målgruppsanpassade webbplats byggd i DynaMaster. En ny logotyp och ett nytt grafiskt webbgränssnitt togs fram. IT-avdelningen och Informationsavdelningen arbetar webbstrategiskt gemensamt i en webbgrupp. Specialwebbar* började publiceras och fler webbskribenter utbildades. Arbetet med att bygga Studentportalen i verktyget Novell Portal Services startade i början av året och lanserades i augusti. Projektet Personlig portal för personal startade med en förstudie från september till november. *Specialwebbar hette tidigare fördjupade webbplatser och används för att ge djupare information om en institution, en avdelning, ett ämne, ett projekt eller en konferens.

12 Högskolans webbutveckling 2003 Så här såg reklambyrån TreArts skisser för den nya webbplatsen 2003 ut: Extern Intern

13 Högskolans webbutveckling lades projektet Personlig portal för personal på is tillsvidare. Detta på grund av avsaknad av ekonomiska och personella resurser. Informationsavdelningens IT-stöd skars ned och omfattade nu endast drift. Webbgruppen upphörde. Fler specialwebbar publicerades och fler webbskribenter utbildades. HTU arrangerade SUNIWEB-konferens (Svenska universitetens webbforum).

14 Högskolans webbutveckling började informationsavdelningen förbereda högskolans namnbyte samt framtagande av ny grafisk profil. Arbetet med att uppgradera DynaMaster från version 2.6 till 3.3 inleddes i maj och slutfördes under april DynaMaster 3.3 ersatte även ContentCompact-verktyget. Undersökningar gjordes för att bygga en ny struktur och ett nytt gränssnitt. Nya funktioner som t.ex. forskningsdatabas byggdes och webben funktionshinderanpassades. Sökfunktionen förbättrades. Webteam bildades tillsammans med biblioteket.

15 Högskolans webbutveckling 2006 Den nya webbplatsen lanserades 2 januari Grafiskt formgiven av reklambyrån Spenat. Startsida:

16 Högskolans webbutveckling 2006 Målgruppsingång: Jag vill studera

17 Högskolans webbutveckling 2006 Målgruppsingång: Studentportalen

18 Högskolans webbutveckling 2006 Målgruppsingång: Personalportalen

19 Högskolans webbutveckling 2007 Våren 2007 omorganiserades högskolans förvaltning. Informationsavdelningen, studentrekryterare och samverkansfunktioner slogs samman till en ny avdelning med namnet Samhälle och marknad (som under 2009 bytte namn till Kommunikationsavdelningen). I samband med omorganisationen fick avdelningen Samhälle och marknad ett nytt webbuppdrag från Högskolan Västs ledning.

20 Högskolans webbutveckling 2007 Ledningen gav avdelningen i uppdrag att anpassa webbplatsens innehåll och struktur för i första hand presumtiv student. Webbens målgrupper i prioritetsordning 1.Presumtiv student 2. Presumtiva samarbetspartners 3. Media 4. Befintliga studenter och personal

21 Högskolans webbutveckling 2008 Lansering av omarbetat webbplats 15 februari I projektet genomfördes följande förändringar Lansering 15 februari 2008 Webbplatsen fick ett tydligare fokus på presumtiv student. Ny grafik och en mer levande startsida. Inne i verktyget tog vi bort målgruppsmärkningen och delade upp information på ett mer tydligt sätt. Vi gick från en databas till tre:

22 Högskolans webbutveckling 2008 Projektskiss, huvudstartsida

23 Högskolans webbutveckling 2008 Projektskiss, studentportal

24 Högskolans webbutveckling 2008 Projektskiss, anställd

25 Högskolans webbutveckling 2009 Exempel på projekt & releaser: Extern och intern information på engelska. Forskningsinformation Sökmotoroptimering uppstart. Ny bibliotekswebb. Bildkoncept. Studentportal/Min sida. Institutionspresentationer. Utökning och mer frekvent uppdatering av startsidan. Upprättande av Webbredaktionsråd

26 Högskolans webbutveckling 2009 Högskolebibliotekets webbplats Skärmdump från 2011

27 Högskolans webbutveckling 2010 Exempel på projekt & releaser: Specialwebbar ny grafik, ny funktionalitet Ny startsida för Studentportalen En dokumentwebb byggdes och integrerades med Anställd/Staff Rörlig bild integrerades i utbildningspresentationerna Anställd fick nytt utseende och ny struktur Högskolan fyllde 20 år vilket syntes på webben Sökmotoroptimering fortsättning.

28 Högskolans webbutveckling 2010 Exempel på specialwebb Skärmdump från 2010

29 Högskolans webbutveckling 2010 Anställd/Staff Skärmdump från 2011

30 Högskolans webbutveckling årslogotypen

31 Högskolans webbutveckling 2011 En omstrukturerada Anställd/Staff lanserades 10 januari Kvalitetsförbättringar på hv.se En ny skribentorganisation togs fram tillsammans med alla enheter och avdelningar. Webteamet startade upp webbstugor för utökat stöd till skribenter. Riktlinjer för webbpublicering uppdaterades och utökades med riktlinjer för sociala medier. Projektet DynaMaster 5 som under 2010 inleddes med en förstudie där verktyg på marknaden utvärderades i förhållande till nuvarande verktyg beslutades av styrgruppen för projektet. Projektet DM5 del 1 inleddes med en ombyggnad av biblioteksdelen av hv.se och en lansering sker i april 2012.

32 Högskolans webbutveckling 2011 Exempel på kvalitetsförbättringar på hv.se Anställd/Staff: - Ny struktur utifrån processer - Drop down menyer infördes på Anställd/ Staff och på Studentportalen

33 Högskolans webbutveckling 2012 Projektet DM5 del 1 genomfördes med en ombyggnad av biblioteksdelen av hv.se och lanserades 23 april Projektet DM5 del 2 som innebär en ombyggnad av resterande hv.se inleddes och lansering är planerad till första kvartalet Grafiska justeringar på hv.se med bland annat ny toppgrafik. Kontinuerliga enkäter till nyanställa om hur de uppfattar hv.se. Vidareutveckling av institutionernas webbsidor i samarbete med institutionsskribenterna. Instruktioner togs fram. Uppföljning av Studentportal/Min sida genom webbaserad enkät.

34 Högskolans webbutveckling 2012 Ex på grafiska förändringar på hv.se: - Ny toppgrafik - Grå bakgrund runt webbplatsen

35 Högskolans webbutveckling 2012 På Studentportalen gjordes några mindre grafiska och strukturella förändringar som t.ex. nedfällbara menyer och nya knappar.

36 Högskolans webbutveckling 2012 Bibliotekswebben lanserades 23 april juli lanserades den nya söktjänsten Primo.

37 Högskolans webbutveckling 2013 Högskolans webbplats lanseras 29 april byggd i nya DynaMaster 5.

38 Högskolans webbutveckling Namnen bakom de titlar och grupper som nämns i presentationen: Projektgrupp som lanserade första webbplatsen: IT-samordnare Lotta Ungerth (anställdes senare på VHS* som IT-chef) som handledare och projektledare. Studenterna Annette Johansson (anställdes senare som IT-samordnare på HTU) samt Monica Mellgren (anställdes efter projektet på Länsstyrelsen i Vänersborg). Projektgrupp för upphandling av webbpubliceringsverktyg: IT-samordnare Annette Johansson (projektledare) Webbredaktör Gunilla Thålig-Karlsson Webbtekniker Mikael Persson Ledningsgrupp och prefektgrupp samt ett antal lärare ingick i referensgrupp.

39 Högskolans webbutveckling Namnen bakom de titlar och grupper som nämns i presentationen (forts.): Webbredaktör Gunilla Thålig-Karlsson (nu anställd som Webbsamordnare) Intranätredaktör Marie Hed (nu anställd som Webbsystemkoordinator) Webbgrupp : Gunilla Thålig-Karlsson, Informationsavdelningen*, Marie Hed, Informationsavdelningen*, Mikael Persson, IT-avdelningen, Anders Wallman, IT-avdelningen Webteam ** Gunilla Thålig-Karlsson, Informationsavdelningen*, Marie Hed, Informationsavdelningen* Monica Ljung, Högskolebiblioteket, Malin Håkansson, Högskolebiblioteket Webteam Gunilla Thålig-Karlsson, Marie Lystell Hed, Robert Svensson, Andreas Johansson (Samhälle och marknad*/kommunikationsavdelningen) Webteam Kommunikationsavdelningen och Biblioteket 2010 Gunilla Thålig-Karlsson, Marie Lystell Hed, Robert Svensson, Andreas Johansson (Kommunikationsavdelningen) Monica Ljung, Hanna Gadd (Högskolebiblioteket) *Nu Kommunikationsavdelningen ** Webteamet finns nu inom Kommunikationsavd. och samarbetar med hela organisationen kring webbutveckling.

40 Högskolans webbutveckling Organisation och namn (forts.): Webteamet 2011 Kommunikationsavdelningen, Biblioteket och IT-avdelningen Gunilla Thålig-Karlsson, Marie Lystell Hed, Robert Svensson, (Kommunikationsavdelningen) Monica Ljung, Hanna Gadd (Högskolebiblioteket) Annette Johansson (IT-avdelningen Webteamet 2012 Kommunikationsavdelningen, Biblioteket och IT-avdelningen Webbsamordnare Gunilla Thålig Karlsson har sedan juli 2011 varit tillförordnad chef. Webmaster Marie Lystell Hed samordnar teamet. Webteamet har en webbredaktör på 90%, Robert Svensson. Anna-Karin Häggström,(fd Zetterström) ingår ca 50% i webteamet Projektledare Elin Behrns ingick i webteamet fr.o.m december 2011, men är sedan april 2012 föräldraledig. Webteamet samarbetar med Högskolebiblioteket (Monica Ljung och Hanna Gadd) och IT-avdelningen (Annette Johansson) kring utvecklingsfrågor samt i vissa projekt.

41 Högskolans webbutveckling Organisation och namn (forts.): Webbgrupp 2013 Kommunikationsavdelningen, Biblioteket och IT-avdelningen Webmaster Marie Lystell Hed samordnar teamet. Webbredaktör Robert Svensson. Anna-Karin Häggström,(fd Zetterström) ingår ca 50% i webteamet Projektledare Elin Behrns. Webteamet samarbetar med Högskolebiblioteket (Monica Ljung och Hanna Gadd) och IT-avdelningen (Annette Johansson) kring utvecklingsfrågor samt i vissa projekt.

42 Högskolans webbutveckling Presentationen av högskolans webbhistoria sammanställd av: Gunilla Thålig-Karlsson

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (11) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson 2013-01-14 Jonas Rimbäck Förvaltningschef Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer