Verksamhetsplan Linje 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Linje 14"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Linje 14

2 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare efter gymnasiet. Målgruppen är främst ungdomar i årskurs 7-9 och som växer upp i studieovana miljöer. Samarbetsskolorna ligger i dag i bostadsområden som präglas av låg måluppfyllelse, låg utbildningsnivå hos föräldrar och där många är nyanlända i Sverige. Vivallaskolan är den skola som deltagit i samarbetet under längst tid, därefter tillkom Västra Engelbrekt- och Mellringeskolan. Linje 14 är organisatoriskt placerat under avdelningen för Externa relationer vid Örebro universitet och programnämnd Barn och utbildning i Örebro kommun. Linje 14 har en styrgrupp och en referensgrupp, vilka har regelbundna träffas under året. En verksamhetsansvarig och en aktivitetssamordnare ansvarar för studentambassadörerna och att samarbetet kring aktiviteterna på skolorna fungerar. Linje 14s verksamhet regleras genom ett samarbetsavtal mellan Örebro kommun och Örebro universitet och varje år genomförs en redovisning inför Universitetsstadsrådet samt programnämnd Barn och utbildning. Studentambassadörer Studentambassadörerna är nyckeln till Linje 14s framgångsrika arbete då studenterna erbjuder identifikation med ungdomarna genom sin bakgrund eller sitt studieval. Alla som studerar på Örebro universitet har möjlighet att söka uppdraget som studentambassadör för Linje 14 och urvalet i rekryteringen sker via intervjuer. De som erbjuds uppdraget genomgår en utbildning, där rollen som studentambassadör, syftet med Linje 14 samt skolans styrdokument och arbetssätt diskuteras. Intresset för uppdraget är stort och våra studentambassadörer täcker upp de flesta utbildningsvalen på Örebro universitet samt en majoritet av de språk som talas i Örebro kommun. Under 2015 planerar verksamheten att öka antalet ambassadörer för att tillgodose behovet, då en utökning av skolor och aktiviteter planeras. Aktiviteter 2015 Linje 14 erbjuder under året ett brett utbud av olika aktiviteter för elever i årskurs 7-9 på samarbetsskolorna i Örebro kommun. Aktiviteterna är utformade enligt en trappmodell, där eleverna tar del av aktiviteter som anpassas utifrån elevernas behov. Inledningsvis handlar det om identifikation med studentambassadörerna på ett personligt plan för att i årskurs nio utvecklas till prova-på-lektioner på lärosätet. Upplägget är utformat och beprövat av pedagoger och utvärderas varje år av eleverna i årskurs nio. Ambitionen är att antalet aktiviteter ska öka under 2015 och att fler skolor ska få möjlighet att ta del av dessa.

3 Läxhjälp Linje 14 har erbjuder läxhjälp två dagar i veckan för elever i årskurs 7-9 på samarbetsskolorna. Läxhjälpen är frivillig och sker i samarbete med skolan genom att lärare lämnar sina pedagogiska planeringar till Linje 14. Utifrån dessa planeringar schemaläggs studentambassadörerna och handleder eleverna i deras skolarbete. Läxhjälpen arrangeras efter skoltid och ersätter aldrig den hjälp elever i behov av särskilt stöd har rätt att få från skolan. Workshops I nuläget finns tre workshops utarbetade och samtliga genomförs under skoltid, där studentambassadörer håller i lektionen och syftet med dessa workshops är att inspirera, motivera och engagera eleverna. Kunde jag kan du I årskurs sju träffar varje klass studentambassadörer som delar med sig av sina personliga berättelser om utbildning i syfte att motivera eleverna att engagera sig i sin framtid. Eleverna uppmuntras att delta i Linje 14s läxhjälp. Konsten att bli smart I årskurs åtta fördjupar sig eleverna i studieteknik och tränar på hur man bäst lär in, vilka förutsättningar som krävs för att kunna lära in, att strukturera upp sina arbetsuppgifter, konsten att sätta mål och delmål för sig själv samt att vara nöjd med det man presterar. Framtid, utbildning och möjligheter I samband med gymnasievalet får eleverna diskutera och resonera kring hur man vet vad man är bra på, hur de ser sig själva om tio år och var de vill befinna sig i livet och i sin karriär. Utgångspunkten är att alla har möjlighet att studera vidare och förverkliga det man vill åstadkomma. Studiebesök på Örebro universitet Under vårterminen arrangeras studiebesök för elever i årkurs nio på Örebro universitet. I samarbete med lärare och forskare på universitetet deltar eleverna i lektioner som anpassats gentemot målgruppen. Eleverna genomför tillsammans med studentambassadörer en rundvandring på campus-området och besöker en studentlägenhet. Under dagen får eleverna uppleva miljön på universitetet och hur en vanlig dag som student kan se ut, de får möjlighet att ställa frågor om högre studier.

4 Träffar med föräldrar Linje 14 medverkar på föräldramöten som arrangeras av skolorna för att upprätthålla god kontakt med föräldrar till de ungdomar som involveras i verksamheten samt för att besvara frågor om högre utbildning. Stipendier Vid varje terminsavslutning delas motivationsstipendier ut till elever som arbetat målmedvetet under Linje 14s läxhjälpstillfällen och därmed utvecklats kunskapsmässigt. Det är Linje 14s studentambassadörer som nominerar eleverna och utses i samråd med respektive skolas ledningsgrupp. Stipendiet ställer inga motkrav på eleven. Föreläsningar och studiebesök Det finns ett stort intresse för Linje 14s verksamhet och vi erbjuder studiebesök för intresserade. Under 2014 medverkade Linje 14 under Almedalsveckan, vid Universitets- och högskolerådets konferens kring breddad rekrytering samt under Örebro kommuns kvalitetskonferens. Tidigare har Linje 14 föreläst på Skolverket, Linköpings universitet, Mittuniversitet, Högskolan i Kristianstad, Örebro universitet samt Lärarfortbildningar i Stockholm. Vid uppstart av liknande projekt runt om i Sverige har Linje 14 även agerat samtalspartner och konsult. Utvärdering Varje år genomförs en utvärdering av Linje 14s aktiviteter, där målgruppen är elever som slutar årskurs nio och genomfört hela Linje 14s program. Ambitionen är att resultatet ska analyseras mer på djupet för en fortsatt god utveckling. Våren 2014 presenterade Anders Trumberg och Daniel Lindberg en statistisk kartläggning av Linje Resultatet visar att verksamheten har en positiv påverkan på elevers benägenhet att söka sig till utbildningar på universitet och högskolan och att den långsiktiga satsningen begränsar de negativa effekterna av att växa upp i en socioekonomisk resurssvag miljö. 1 A. Trumberg & D. Lindberg (2014) Övergång till högre utbildning- en statistisk kartläggning av Linje 14. Örebro universitet

5 Referensgrupp Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning, Örebro kommun (ordförande) Anna Ragén, avdelningschef Externa relationer, Örebro universitet Krister Persson, universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet Pia Ridderby, verksamhetsansvarig Linje 14, Örebro universitet (sekreterare) Kenan Keljalic, aktivitetssamordnare Linje 14, Örebro universitet (adjungerad) Carl-Mikael Bergström, studentlivskoordinator, Kommunikationsavdelningen, Örebro universitet Maria Aversjö, rektor Vivallaskolan, Örebro kommun Mats Olsson, rektor Västra Engelbrektsskolan, Örebro kommun Anna Stålhök, rektor Västra Engelbrektsskolan, Örebro kommun Jan Almgren, rektor Mellringeskolan, Örebro kommun Läs mer om Linje 14 Kontaktuppgifter Pia Ridderby Verksamhetsansvarig Linje 14 Telefon: Kenan Keljalic Aktivitetssamordnare Linje 14 Telefon:

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

att få uppleva sin egen succe.

att få uppleva sin egen succe. att få uppleva sin egen succe. En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete Inledning 1 blev hösten 2006 kontaktade av rektorn för Racklöfska skolan. Han var intresserad av en utvärdering av Fjällbete

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer