Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0"

Transkript

1 Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Namn: Sydostbiblioteken, Biblioteken i Sydost? Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden 1. Webbredaktör 2. Leverantörskontakt 3. Implementering av systemet tillsammans med leverantör. 4. Ta fram en stuktur för hur webben ska vara organiserad. 5. Ta fram ett förslag på hur klar webb/katalog ska vara fram till sjösättning i driftsläge. 6. Lägger ett förslag till grundutförande av de gemensamma sidorna som ett antal webbutvecklare tittar och lämnar synpunkter på. Efter eventuella ändringarna granskar styrgruppen förslaget och ger bifall eller förslag på ändringar. 7. Arbetar med att ta fram förslag till den mera detaljerade utformningen av de gemensama sidorna. Ser till så att leverantören, inom ramen för det avtal man skrivit, utformar sidorna efter önskemål. Här kan man också tänka sig en temporär arbetsgrupp på 2-3 st webbutvecklare som kommer med åsikter och råd om sidornas mera detaljerade utformning. 8. Hålla kontakt mot någon Book-It ansvarig på varje enskilt bibliotek vid installation. Alternativt se till så att kontakten fungerar mellan den personen och Axiell. 9. Utarbeta och ansvara för riktlinjer för ett tillgängligt och webbmässigt språk, alttexter etc. 10. Ansvara för utformningen av webb/katalog 2.0 vad det gäller funktion, struktur, layout och innehåll. 11. I samarbete med alla webbutvecklare bygga upp gemensam loggor, thumbnails och bildbank.

2 Projektgruppens sammansättning 1 person permanent från Växjö 1 person permanent från Karlskrona Arbetsuppgifter och ansvarsområden I samarbete med projektledare arbeta med struktur för söksida och träfflista. I samarbete med projektledare, arbeta med implementering av de gemensamma sidorna. I samarbete med projektledare, producera text och bild till webbsidorna. Kontrollera texter som kommer in från övriga webbutvecklare och personal utifrån de språkliga riktlinjer vi bestämmer. Arbeta med de lokala sidorna som de har i sin egen hemkommun. Biblioteksgruppens uppgifter (webbutvecklare) Arbeta med olika uppdrag som utvecklar den gemensamma sidan, t ex samla in olika sökningar som underlättar för användarna, publicera på de gemensamma sidorna, bilder, text etc. Arbeta med de lokala sidorna. Arbetsgrupp (fler områden kan bli aktuella) 1. Barn 2. Ungdom All personal 1. Tips 2. Idéer 3. Redaktionellt material Book-It ansvarig från varje enskild kommun 1. Det behöver ställas in några få saker i Book-It vid installationen av Arena. Styrgruppens uppgifter Om oenighet uppstår om olika alternativ kan styrgruppen avgöra om de direkt kan ta ett beslut eller om de behöver ta upp det till chefsmöte. De avgör på så sätt antingen direkt eller via chefsmötet vilket alternativ man ska följa om oenighet uppstår. De får också på samma sätt som ovan behandla större frågor om utformningen av webb/opac 2.0 speciellt om det har en påverkan på den totala mängden arbetstid som behöver läggas på webb 2.0-arbetet eller frågor vad det gäller de ekonomiska ramarna (teknikutveckling etc).

3 Granska olika förslag från projektledaren t ex sökfunktionens och träfflistans utformning. Arbetsåtgång Projektledare Sydost Arbetsåtgång första året eller hur lång tid det tar en 100% tjänst Projektgruppen Arbetsåtgång första året eller hur lång tid det tar ca en 1 tjänst total Biblioteksgrupp Svårt att uppskatta Arbetsgrupp Svårt att uppskatta. All personal Hälften av bibliotekarierna gör varsitt boktips på en ny bok eller annat media, den andra hälften kan jobba i grupp om 3 med annat redaktionellt material t ex. jul, påsk, vad behövs för att komma igång med en studio hemifrån? Släktforskning, mm. Personalen behöver inte alltid skriva nytt material utan kan samla in från de gamla kommunala bibliotekswebbarna modifiera det och återanvända det bästa av det som redan finns.

4 Samverkan

5 Webbarbetets framtida struktur (förslag) Gemensamma sidor: Tips av olika slag: genrer, teman (t ex påsk, sport etc) Barn Ung Släktforskning Studie/vuxnas lärande Beskrivning av vilken utrustning biblioteken har; hårdvara, program, vilka som erbjuder trådlöst internet etc. Sökinstruktioner/film och text Hjälpanvisningar/film och text Externa källor, länkning till dessa E-tjänster mm Lokala sidor: Program Utställningar Arrangemang Information om biblioteket Kontaktinfo mm Vissa sidor kan naturligtvis både vara gemensamma och lokala. Boktips, filmtips mm ska in på den gemensamma webben inte ligga på separata bloggar. Dra ned på bloggandet använda det i minsta möjliga mån. Facebook/twitter en gemensam och inga egna på varje kommun eller en gemensam och vi stänger de kommunala för att spara arbete. Vi kan också bestämma att inte ha en gemensam facebooksida för Sydost. Istället använder vi facebook för att lyfta lokala arrangemang, ha närmare kontakt med de egna låntagarna, i den egna kommunen. Webbarbetet en process Arbetet med den gemensamma sidan bör vara en process där alla kan bidra och tillföra sina idéer. Vad det gäller redaktionellt material så kan utvecklingsledarna på varje bibliotek ta ett ansvar för att textmängden är webbmässig (texten ska vara kort och tilltalande), att tilltalet är unisont på ett sett som vi har kommit överens om. Projektgruppen, utvecklingsledare webb och projektledaren

6 kan publicera det. Projektledaren ska, efter förslag från projektgruppen eller själv, kunna delegera arbete till webbutvecklarna samt kunna ta emot förslag från utvecklingsledarna i varje kommun (övrig personal får naturligtvis också komma med förslag). Vad det gäller utveckling av systemet/tekniken så kan gången vara densamma, men att projektledaren har ansvaret samt kollar med tekniken och leverantörerna, bedömer tillgänglighetsaspekten innan man börjar programmera/utveckla. Grundtanken är att alla idéer är välkomna och att alla kan bidra efter förmåga. Vad det gäller teknikutveckling kan man också tänka sig att det kommer idéer på saker vi behöver utveckla med extern hjälp (vilket oftast kostar pengar), då kan ett sådant ärende lämnas vidare till en styrgrupp bestående av chefer som tittar på det och om de tycker det verkar bra, drar det på ett chefsmöte för beslut om finansiering eller ej.