Äldreguiden. Nätverksträff 24-timmarswebben Västerås, 2 juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreguiden. Nätverksträff 24-timmarswebben Västerås, 2 juni 2008"

Transkript

1 Äldreguiden Öppen jämfj mförelse av äldrevårdenrden Nätverksträff 24-timmarswebben Västerås, 2 juni 2008

2 Björn Svensson IT-enheten

3 Bakgrund

4 Regeringsuppdrag Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett system för öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre. I uppdraget ingår att redovisa uppgifter om kvalitet, kostnader och effektivitet samt att beakta olika intressenters behov av information. Uppdraget ska slutredovisas vid utgången av 2009 och genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

5 Mål l och målgrupperm Primär målgrupp: Brukare och närstående Primärt mål: Utbilda brukarna att bli bättre på att välja vård. Sekundär målgrupp: Politiker, ledning och personal samt journalister. Sekundärt mål: Genom att göra kvaliteten inom vården synlig och jämförbar, trigga till ökad kvalitet.

6 Utvecklingsprocessen

7 Uppstart Uppdraget gick till vår Äldreenhet. Började med att arbeta fram kvalitetsmått. Första hand befintlig registerdata men måste kompletteras med enkätundersökning. 11 kvalitetsområden innehållande ett eller fler delområden.

8 Två projektgrupper Insamling och bearbetning av data. Webbpresentation av data. Två externa konsulter Systemutveckling Layout och funktionalitet Fördelar: Korsbefruktning och parallell utveckling Nackdelar: Samordningssvårigheter

9 Webbpresentation Analys Öppna jämförelser Data Enkätsvar Data Registerdata

10 Import Tool Master Database Calculated Value Editor Integration Services Slave Database Web Application

11 Förutsättningar ttningar webbprojektet Primär målgrupp Brukare och närstående Data som skulle presenteras 11 kvalitetsområden Del av webbplatsen Teknikplattform

12 Utveckling webbapplikation Webbyrå arbetade med pappersprototyper. Iterativt arbetssätt. Först efter version 4 kodades sidmallar. Två användartester under prototypstadiet. (Tredje användartest vid sluttest)

13 Metod användartester ndartester 5 användare från målgruppen. Testerna gjordes på pappersprototyper. Försökspersonerna fick utföra totalt 16 uppgifter. Före och efter testet utfördes kortare intervju.

14 Startsida Version 1

15 Startsida Version 4

16 Struktur Version 1 Version 4

17 Struktur Version 4

18 Förseningar Svårare än väntat att få in enkätsvar från huvudmännen. Önskemål om utökad funktionalitet Kartsökning PDF:er Grafer Interna diskussioner om betygssättning Ändrad tidplan

19 Tillgänglighetsanpassning Krav på tillgänglighetsanpassning enligt Vervas riktlinjer redan vid upphandling. Extern hjälp för utvärdering att kraven uppfyllts, Funkanu Teknisk revision Pedagogisk översyn Funkanu s slutsats: Gränssnittet håller en lovande tillgänglighetsnivå. Visserligen är några punkter underkända i granskningen men det handlar nästan alltid om enstaka avvikelser som behöver korrigeras, och som inte bör vara några problem att komma till rätta med. När åtgärder vidtagits på de nu underkända punkterna håller gränssnittet en bra teknisk tillgänglighetsnivå och uppfyller de krav som WAI och Verva ställer på webbaserade gränssnitt ur detta perspektiv.

20 Innan lansering Namntävling på intranätet Seniorkompassen, Äldreguiden & Äldreinfo Hårdvarukomplikationer Falsk marknadsföring

21

22 Lansering Artikel på DN Debatt lördagen 29 mars Presskonferens och lansering 30 mars

23 Mottagande/utvärdering Stort genomslag i media. Alla stora medier rapporterade. 125 unika artiklar. Stort genomslag hos huvudmännen. Genomslag hos primära målgruppen? Okänt. Ingen utvärdering gjord ännu. Måttlig användning av tjänsten. Snitt på runt 300 besök/dag.

24 Demo

25 Effekter Det primära målet att lära brukarna att göra kundval har inte utvärderats ännu. För tidigt att göra det. Det sekundär målet, att genom jämförelser få kommunerna att öka kvaliteten är inte heller utvärderat, men mycket tyder på att det händer mycket på den fronten. Äldreguiden har förändrad synen på hur vi kan presentera statistik. Ett trendbrott på Socialstyrelsen.

26 Vad händer h sen?

27 Fortsättning ttning Äldreguiden Uppdatering av registerdata samt utökning med korttidsboende, 1 september Brukarundersökning genomföras under hösten brukare ska svara på en enkätundersökning. Resultatet ska redovisas på Äldreguiden. Lansering årsskiftet 08/09 Uppdatering av registerdata samt utökning med hemtjänst och dagvård, 1 september 2009

28 Öppna jämfj mförelser Öppna jämförelser på alla områden inom vården och omsorgen. Arbete med redovisning av Vårdcentraler och Missbrukarvård närmast på tur.

29 Bilagor

30 Kvalitetsområden kommunnivå Tillgänglighet möjligheterna att vid behov få vård- och omsorgstjänster. Delaktighet* brukarnas möjlighet att påverka hjälpen. Personaltäthet* hur mycket personal som finns att tillgå i förhållande till antalet brukare. Kompetens* personalens yrkeskompetens. Kontinuitet* möjligheterna för brukare att få hjälp från ett begränsat antal personer. Självständighet* möjligheterna att leva och bo självständigt. Mat* nattfastans längd och möjligheter att välja maträtt. Stöd till närstående omfattningen av avlösningen av närstående. Läkarmedverkan omfattningen av läkarnas medverkan i kommunernas vård och omsorg. Ledning och uppföljning* förutsättningarna för att leda verksamheten och uppföljningen av ärenden. Information förekomst av uppsökande verksamhet samt information på Internet om vården och omsorgen. De sju kvalitetsområden som markerats med * redovisas även för äldreboenden.

31 Import Tool Master Database SQL Server 2005, Analysis Services, Integration Services, SQLCLR Calculated Value Editor Integration Services Slave Database SQL Server 2005, SQLCLR Caching Database Logging Database ASP.NET 2.0 Master Pages User Controls HttpHandlers Core (BLL) Class Library ABCPdf Dundas Chart, Map Web Application DAL SubSonic generated classes EntLib 3.1 Data Access Caching Logging Exception Handling

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport Stimulansbidrag LOV Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Eventuella frågor om rapporten kan ställas till Eva Westerling 08-452

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

2010-07-09 1.0 1 (63) Användningen av den nationella databasen för annonsering av valfrihetssystem Bilaga 1 Dnr 24.1-5248-10 2010-07-09 1.0 2 (63) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV RESULTAT...4

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer