Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten"

Transkript

1 Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING UPPDRAGET SYFTE MÅL TIDPLAN PROJEKTSTRUKTUR ADMINISTRATION Övergripande organisation Styrgrupp Referensgrupp Projektledning Nätverk DET PRAKTISKA ARBETEN KOMMUNIKATION INTERNET HEMSIDA GRUPPTRÄFFAR MÖTEN UTBILDNING SYFTE MÅLGRUPPER BUDGET UTVÄRDERING/REVISION /7

3 1. Inledning Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Lundabygdens Naturvårdsförening. Projektet har vuxit fram i samtal mellan Lundafastigheter, Naturskolan, Lundabygdens Naturvårdsförening och Miljöstrategiska enheten. Projektet börjades 1:a februari 2001 med anställning av en projektledare som under de första tre månader har gjort en inventering av projektets olika delar. Inventeringen innebär en översiktig kartläggning av skolor, deras energiförbrukning, kunskap och potential för deltagandet i projektet. Information samlade under denna tiden ligger till grund till denna projektplan. Det finns idag en kort projektbeskrivning som beskriver tre huvud områden som skall ingå. 1. Kontroll (inventering och analys) 2. Energieffektiviseringsplan 3. Kunskapsspridning Vid den initiala projektinventeringen visade det sig att det mest kosteffektiva området ligger i första hand inom området ordning och reda (beteende). I andra hand är det ersättning av gammal teknik med ny (styr- och regleringsteknik). 2/7

4 2. Uppdraget Kommunstyrelsens miljöutskott beslutade att godkänna projektet Energismarta skolor - ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Lundabygdens Naturvårdsförening. Projektet är tidsmässigt begränsat till två år och omfattar ungefär åtta skolor. Projektanställningen omfattar 40% av en heltids tjänst. 3. Syfte Identifiera möjligheter till förändringar som leder till både kort- och långsiktig minskning av energiförbrukning via inventering och dokumentering av ett antal utvalda skolor och deras verksamheter. 4. Mål Att minska energianvändningen i Lunds skolor samt höja medvetenheten om energiproblematiken bland personal och elever. Målet ska nås via: stöd till befintliga miljögrupper och deras aktiviteter samordning av skolans ledningen, lärare och utbildningsprogram med inriktning inom energibesparingar inom skolans verksamhet. utbildning för nykelpersoner samanställningar och distribution av information med ett informationsnätverk mellan de skolor som ingår i projektet Energismarta skolor. införande av en struktur som kan bedrivas vidare efter det att projektet är avslutat. framtagning av energieffektiviseringsplaner på fem skolor. 3/7

5 5. Tidplan Under en två års period kommer ett antal olika aktiviteter att utföras, många av dessa aktiviteter sker samtidigt. Kartläggning, inventering, mätningar och analysering, som följs av sammanfattning och rekommendationer i form av en rapport. Arbetet ske kontinuerligt i samarbete med bl.a. miljöledning och ungdomsforum. År 1 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN Orientering Inventeringsfas Dialog med nykelpersoner Delta i miljögrupper mm. Bygga upp kontakter (nätverk) Projektplan Utbildning (Inkl. förberedelse) Mätning/kartläggning Definiering av delprojekt Energieffektiviseringsplaner År 2 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN Energieffektiviseringsplaner Delta i miljögrupper mm. Utbildning Sammanfattning Projekt rapport 6. Projektstruktur 6.1 Administration Övergripande organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens miljöutskott Referensgrupp Projektledning Miljöstrategiske enheten Lundafastigheter Skola 4/7 Skola Skola Skola

6 6.1.2 Styrgrupp Styrgruppen för detta projekt är Kommunstyrelsens miljöutskott i enlighet med Kommunstyrelsens beslut Referensgrupp Representanter från ledningsgrupper, Miljöutskottet, Lundafastigheter och Lundabygdens Naturvårdsförening. Projektledaren skall sammankalla representanter till två sammankomster per termin Projektledning Projektledaren kommer att ha sin anställning hos kommunstyrelsens Miljöstrategiska enhet och placering hos Lundafastigheter. I arbetet kommer projektledaren Rowan Wright och som hans handledare Matz Hagberg, Miljöstrategiska enheten, Håkan Segerholm och Johan Hallbergson från Lundafastigheter vara engagerade Nätverk Ett nätverk ska skapas där projektets alla deltagare ingår i utbyte av kunskap och erfarenhet och distribution av information. Detta innebär gruppträffar, en projekthemsida på Internet och regelbundna möten mellan alla deltagare. 6.2 Det praktiska arbeten Projektledaren kommer att utföra arbete på två olika nivån. Med inriktning mot skolans pedagogiska verksamhet (elever och lärare) Med inriktning mot fastigheten (byggnaden, värme och ventilationsanläggningar, styr och regler utrustning mm.) ELEV Skolans Lärare utbildningsprogram Matematik Naturvetenskapliga ämnen Samhällsorienterade ämnen Tekniska ämnen Vaktmästare Omgående stöd till lokala projekt utförda av eleverna Projektledare (samordnaren) Elevgrupp Lundafastigheter Energieffektiviseringsplaner Samordnings- och samarbetsförmåga och hög socialkompetens är viktig i miljö oarbete Som ger att ge åtgärder att 5/7 Miljögrupp Ledningsgrupp Rekommendationer Åtgärd

7 7. Kommunikation 7.1 Internet hemsida. En Internet hemsida skall skapas. Alla deltagare skall ha tillgång till hemsidan som innerhåller; projektbeskrivning, tipps och hjälpmedel. Beskrivningar och resultat av individuella skolprojekt skall kunna läggas ut på hemsidan. 7.2 Gruppträffar Gruppträffar för vaktmästare skall ordnas för att ge stöd via regelbundna möten där problem, idéer och lösningar kan bollas inom deras kunskapsområde. 7.3 Möten Information skall också spridas av projektledaren via deltagandet inom miljöledningsgrupper, miljögruppsmöten och övriga tillfällen inom den kommunala verksamheten. Ansvar för samordning av hemsida och gruppträffar ligger hos projektledaren. 8. Utbildning Innebär en combination av rådgivning och grundutbildning till lärare och elevgrupper samt seminarier och specifik utbildning för nyckelpersoner. 8.1 Syfte Syftet med utbildning är att inom skolans verksamhet öka energieffektiviseringskunskap och sträva efter att skapa en effektiv struktur och rutiner som ge en långvariga resultat. Att också stimulera kunskapsutbytet mellan hyresgästerna och fastighetsägare. 8.2 Målgrupper Tre målgrupper finns; 1. Vaktmästare 2. Användare (skolledning, elever och lärare) 3. Fastighetsägare (Lundafastigheter) Utbildning för vaktmästare kommer att ske externt och med inriktning på energieffektivisering i samband med deras arbetsrutiner. Utbildning för användare kommer att ske huvudsakligen inom skolans pedagogiska verksamhet. Detta görs med samordning av befintliga resurser samt extern rådgivning/utbildning från projektledningen. Dvs. utbildningen skall vara integrerad med skolans utbildningsundervisning. 6/7

8 Vissa områden som kommer att ingå är miljöaspektsidentifiering och Systemtänkande inklusive studiebesök. Skräddarsydda seminarier är planerade för nyckelpersoner. Föreläsningar görs av energiexperter Preliminär utbildningsplan År 1 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN Rådgivning, utb. elevprojekt Energieffectivisering, Vaktmästare Seminarier År 2 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN Rådgivning, utb. Elevprojekt Seminarier 9. Budget Finansieringsplanen visar ett total kostnad av SEK som täcks av Miljöutskottet ( :-), Lundafastigheter ( :-) och Utbildningsnämnden (20 000:-). Projektets finanser är uppdelade på följande sätt. Uppdelning År 1 År 2 Lön till projektledning Energikonsulter Utbildning Övrigt Summa Total Utvärdering/revision Redovisning av projektets utveckling rapporteras löpande till miljöstrateg Matz Hagberg tillhörande Miljöstrategiska enheten, kontaktpersonen på Lundafastigheter och Kommunstyrelsens miljöutskott. Vid projektets slut skall en projektrapport tas fram och överlämnas till Kommunstyrelsens miljöutskott. Projektrapportens skall innerhålla: Projektutveckling Projektutvärdering och resultat Rekommendationer 7/7

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Installationsteknik

Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Installationsteknik Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Programbeskrivning Info EFFEKTIV 00-02-28.doc SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut Energiteknik Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Renhållningsordning Bilaga 1 Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Beskrivning av den deltagande process som bedrevs år 2012-2013 för att ta fram det nya förslaget på renhållningsordning

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer