TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIKCOLLEGE Skaraborg"

Transkript

1 Skaraborg

2 Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation Lokal kvalitetssäkring Årlig cykelplan Kriterier för självutvärdering 27 Volvogymnasiet

3 10 Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv Teknikcollege har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Kommuner i ett närområde samverkargenom avtal. 2. Infrastruktur för utbildningen Vid ett Teknikcollege genomförs kvalificerad tekniskt inriktad utbildning för industrins behov på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Teknikcollege erbjuder gymnasieelever teknikprogrammet i kombination med ytterligare ett eller flera tekniskt inriktade yrkesprogram. Samverkan sker dessutom mellan olika utbildningsformer, olika aktörer, samt mellan vuxna och ungdomar. 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten har en tydlig profil och är kopplad till de regionala tekniskt inriktade företagens profil. 4. Samverkan med arbetslivet I Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv och det finns en regional och lokala styrgrupper kompetensråd med företagen i majoritet. 5. Kvalitetssäkring Den regionala styrgruppen är ansvarig att samtliga kriterier uppfylls och säkerställer utbildningens kvalité och utveckling vid Teknikcollege

4 10 Kriterier för Teknikcollege 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö Vid ett Teknikcollege finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang och som attraherar såväl tjejer och killar som manliga som kvinnliga studerande. 7. Maskiner och utrustning Maskiner och utrustning har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik. 8. Sammanhållna arbetsdagar Utbildningen vid Teknikcollege kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar och en verksamhetsanpassad bemanning. 9. Lagarbete och ämnesintegration På Teknikcollege arbetar lärarna i team och tar ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Stor vikt läggs vid de studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i team. En sammanhållen och genomtänkt pedagogik som grundar sig på ett aktivt arbetssätt, ska finnas. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. 10. Lärande i arbete Företagen erbjuder de studerande ett arbetsplatsförlagt lärande som under god handledning lägger grunden till ett gediget yrkeskunnande. Eleven kan dessutom få projektarbeten, praktik och sommarjobb

5 Teknikcollege Skaraborg Regional styrgrupp Styrgruppens arbetsgrupp Lokal styrgrupp Utbildningsråd Utb.anordnare Näringsliv Programråd Ämnesansvariga

6 Processbeskrivning Syfte: Tillhandahålla en beskrivning av vad som skall göras och av vem. Säkerställa att koppling finns mellan Teknikcollege olika intressenter

7 Beskrivning av kärnprocessen

8 Beskrivning av kärnprocessen Regional styrgrupp Analyserar information från lokal styrgrupp Bearbetar Föreslår Remitterar till lokal styrgrupp Rekommenderar lokal styrgrupp

9 Beskrivning av kärnprocessen Lokal styrgrupp Inventerar industrins behov av kompetens Sammanställer, återkopplar till regional styrgrupp Bearbetar remiss/förslag från regional styrgrupp Återkopplar till utbildningsanordnare

10 Beskrivning av kärnprocessen Företag Rekryterar utbildad personal Utvärderar rekryteringen Mäter/analyserar anställning Föreslår förbättringar Återkopplar till lokal styrgrupp

11 Beskrivning av kärnprocessen Utbildningsanordnare Rekommendation från lokal styrgrupp Planerar genomför utbildning Utvärderar utbildningen internt Förbättrar Rapporterar till lokal styrgrupp

12 Beskrivning av kärnprocessen Studerande Attraktiv utbildning Motiverade elever Anställningsbar efter en kvalitativ utbildning Motiverad till högre studier efter kvalitativ utbildning

13 Syfte: Organisation/ vem gör vad? Tydliggöra vem som gör vad i organisationen. Beskriva styrgruppernas roll

14 Teknikcollege Skaraborg Regional styrgrupp Styrgruppens arbetsgrupp Lokal styrgrupp Utbildningsråd Utb.anordnare Näringsliv Programråd Ämnesansvariga

15 Vem gör vad? Processledare: Driver processen teknikcollege och implementerar den i Skaraborg. Regional styrgrupp: Leds av ordföranden för regional styrgrupp. Arbetar efter årlig cykelplan Arbetar med övergripande strategier och framtidsfokus rörande Teknikcollege Skaraborg. Sammanställer och bearbetar material från de lokala styrgrupperna enlig processbeskrivning. Har en arbetsgrupp som förbereder och bearbetar information inför de regionala styrgruppsmötena. Har ett utbildningsråd som sammanställer det som rör kunskap, kompetens samt maskiner och utrustning och samordning av dessa. Dialog med politiker och media

16 Vem gör vad? Regionala styrgruppens arbetsgrupp: Leds av processledaren Deltagare: 1 representant från vardera lokal styrgrupp. Arbetar fram övergripande strategier för teknikcollege Skaraborg. Förbereder frågor och ärenden och presenterar dessa på den regionala styrgruppens möten. Sammanställer och bearbetar information från utbildningsrådet

17 Vem gör vad? Lokal styrgupp: Leds av ordföranden i lokal styrgrupp Består av ett representativt urval av näringslivets företrädare från berörda kommuner samt fackliga representanter. Marknadsför Teknikcollege mot näringslivet lokalt genom t.ex. företagarorganisationer. Arbetar efter egen cykelplan som är synkroniserad med den regionala cykelplanen. Tillser att ansvarig skolledare och organisation finns på lokala Teknikcollege inför varje termin. Inventerar det lokala näringslivets kompetensbehov och rapporterar till regional styrgrupp. Återkopplar information/resultat/beslut till lokal utbildningsanordnare. Följer upp utbildningens kvalité mot företag analyserar och rapporterar till regional styrgrupp. Kvalitetssäkrar lokala Teknikcollege. Utför självutvärdering tillsammans med respektive lokalt Teknikcollege enligt cykelplan. Dialog med politiker och media på lokal nivå. Dialog med programråd

18 Vem gör vad? Utbildningsråd: Leds av processledaren. Deltagare:????????????????? Sammanställer och bearbetar det som rör kunskap, kompetens samt maskiner och utrustning och samordning av dessa. Ämnesintegration och sammanhållen arbetsdag. Återkopplar till den regionala styrgruppens arbetsgrupp. Ämnesansvariga: Ansvariga för ämnesområden inom TC Skaraborg, utses inom t.ex. handledarutbildning, design, automation, matte/engelska. Samlar information om t.ex. utbildningsmaterial inom Teknikcollege Skaraborg, sammanställer och rapporterar till utbildningsråd. Svara för kurs/ämnesområdets utveckling inom TC i samråd med näringslivets branscher. Komma med förslag om relevant kompetensutveckling för lärare inom kurs/ämnesområdet och ev. samordna denna. Sammanställa och kvalitetssäkra gemensamt utbildningsmaterial i sharepoint eller lärplattform

19 Vem gör vad Ämnesansvariga Sharepoint/ Lärplattform Näringsliv GY Komvux KY/YH

20 Vem gör vad? Näringsliv: Säkerställer att studerande erbjuds platser för lärande i arbete, sommarjobb samt projektarbete. Personal till handledarutbildning. Utvärderar anställningar och lärande i arbete och rapporterar till lokal styrgrupp

21 Vem gör vad? Utbildningsanordnare: Leds av skolledare eller av skolledare utsedd ansvarig. Arbetar efter egen cykelplan som är synkroniserad med den lokal- och regional styrgrupps cykelplan. Ansvarar för att mäta lokala mål och styrparametrar. Dialog med lokal styrgrupp. Skriver avtal rörande APU

22 lokal kvalitetssäkring Mål som används för styrning av verksamheten = styrparametrar. Interna styrparametrar med uppföljning och utvärdering ställt mot dessa. Externa styrparametrar med uppföljning och utvärdering ställt till dessa

23 Skola/utbildningsanordnares interna kvalitetssäkring Grundskolan: (R)Attitydundersökningar genomförs på grundskolan för att undersöka hur attraktiv teknisk utbildning är, sker via regionala styrgruppen. Mått och mätetal lokalt Teknikcollege: (U)Antal elever som inom 3 månader efter avslutad utbildning fått arbete. (U)Antal elever som inom 1 år efter avslutad utbildning fått arbete. (U)Antal elever med slutbetyg. (U)Antal elever som efter genomförd anställningsintervju bedöms anställningsbara. (U)Antal elever som läst utökade kurser 2600p, 2700 och 2800 och mer. (R)Antal elever som söker utbildningen i förhållande till antal utb. platser. (R)Andel tjejer/kvinnor som söker/genomför utbildningen (R)Antagningspoäng för respektive utb

24 Skola/utbildningsanordnares interna kvalitetssäkring Utbildningsanordnare utvärderar enligt lokal cykelplan I åk1 intervjuas elever om sitt val av program. Årlig trivsel enkät. Årlig summering av det gångna året, vad har varit bra respektive dåligt. Varje period av lärande i arbete utvärderas, och följs upp vad har varit bra respektive dåligt. Personalansvariga på samverkansföretagen genomför autentiska anställningsintervjuer

25 Årlig cykel plan Syfte: Skapa möjlighet till planering för alla involverade. Säkerställa synkronisering mellan lokala och regionala aktiviteter. Tydliggöra vad och när uppgifter skall utföras och därigenom underlätta uppföljning

26 Årlig cykel plan Samarbetsavtal Teknikcollege Bilda regionalt arbetsutskott Bilda utb.råd med "ämnes" ansvariga bilda arbetsgrupp maskiner o ch utr. Regional lika behandlingsplan Strategi för sharepoint/plattform för delning av utb.matrial Lokala likabehandlingsplaner jun 2010 jul aug sep okt nov dec jan 2011 feb mar apr maj jun jul aug 30:e aug sept nov nov 1:a Dec nov 30:e mar inventering av maskiner/utr/kompetens 30:e nov hösten 11 Provkörning och värdering av kvalitetssystem 30:e maj Utarbeta Lokala mål och styrparametrar Gemensamt självutvärderingsverktyg Lagarbete + ämnesintegration 1:a dec 15:e dec inför ht-11 Inventering av ytterligare utb. av relevans för tc 30:e nov Möten Regional styrgrupp Lokal styrgrupp Falköping/Tidaholm Lokal styrgrupp Mariestad/Gullspång/Töreboda Lokal styrgrupp Lidköping/Skara/Götene Lokal styrgrupp Skövde/Karlsborg/Tibro/Hjo Lokal styrgrupp Vara/Essunga/Grästorp självutvärdering lokalt test test regionalt årlig revidering av regionala/lokala kvalitetsdokument test test test Kartläggning/inventering av behov Lokal inventering test test test test test Regional sammanställning test Lokaldialog kring förslag test test test Regional rekommendation Lokalt beslut test test

27 Kriterier för självutvärdering Skall vara klara 1/

28 VOLVOGYMNASIET Volvogymnasiet har idag ett väl fungerande internt kvalitetssäkringssystem, ett arbete kommer att starta för att undersöka hur detta skall implementeras i Teknikcollege Skaraborgskvalitetssystem.

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Teknisk kompetens i samverkan (TKS)

Teknisk kompetens i samverkan (TKS) Teknisk kompetens i samverkan (TKS) Slutrapport om hur tekniskt inriktade utbildningar kan utvecklas och profi leras i regionen för att uppfylla företagens behov av kompetensförsörjning i ett kort samt

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

Teknikcollege. TIO KRITERIER Så fungerar arbetet med Teknikcollege, Industrikommitténs kvalitetsstämpel.

Teknikcollege. TIO KRITERIER Så fungerar arbetet med Teknikcollege, Industrikommitténs kvalitetsstämpel. ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING teknikcollege.se 10 TIO KRITERIER Så fungerar arbetet med Teknikcollege, Industrikommitténs

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015 Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare.

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Projektansvarig och Kontaktperson Elisabet Perttu Box 73 984 22 Pajala Tel. 0978-121 48 Fax 0978-121 75 Projektorganisation

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer