Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus."

Transkript

1 Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen handlingsplan utifrån två frågeställningar utifrån teknikcollege 10 kriterier. Kriteriet 4: Samverkan med näringslivet Inom Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv. Det finns en regional styrgrupp och lokala styrgrupper med företagen i majoritet. Nuläge Önskatläget Hinder Resurser Aktiviteter/tidsplan Nuläge: Vi upplever ett glapp mellan skola och näringslivet. Skolan upplever att förbättringarna inte finns att skapa de kontakter. Lyfta nivå på specialistlärare Relationsberoende/personberoende (se exempel Scheider &Wäärtsilä) Bristande kunskap med kompetens Bra samarbete med de största företagen Kunskap om kompetensförsörjning saknas Otydliga förväntningar på företagsrepresentanter. Svårt att få företagen att bli bra beställare Regionalt svårt att få företagsrepresentanter att engagera sig i TCGR Otydlig struktur, vad förväntas av företagen på respektive nivå: TCGR och lokalt TC råd. Önskatläge: Kunna erbjuda relevant APL till alla elever Flera praktikplatser även från kommunerna Högre status för yrkesutbildningarna (se Finland) Bredare krets av företag som inkluderar fler mindre företag Mer långsiktighet Ökad kompetensförsörjningskompetens hos företagen Båda parter måste vinna på ett samarbete. Företagen måste kunna påverka på utbildningen så eleverna blir anställningsbara och motsvarar företagens kravprofil.

2 Skolorna ska kunna öppna dörrarna för företagen. Exempel kan vara att skolorna arenor fortbildning för personal från företagen i skolans lokaler. Ha handledarutbildning både i skolans lokaler och ute på företagen. Kan samordnas med APL-läraren vid besöken. När läraren genomför sin APL-uppföljningen kan i samband med detta samtal med företagen ske om utbildningens utveckling och kvalitet. I de möten där företagen deltar fokuseras enbart på de frågor som berör dem. Samordningsfunktion behövs så att näringslivet vet vem som kan kontaktas Lokal utbildning på företag och support/utbildning av ny utbildad elev första halvåret på lokalt företag efter anställning av elev. Ovanstående ger automatisk fortbildning av lärare -Företag och skola måste integreras mer, mindre "vi-dom" Företagen är bra och tydliga beställare. Företagen förstår what s in it for me. Skolan kommunicerar vad de behöver Behovet måste definieras i samverkan. Lista med kvinnliga förebilder och kontakter: näringsliv, högskola, tekniklärare Mer TILLSAMMANS inom TCGR: vad innebär det egentligen? Idag många parallella spår, utveckling och aktiviteter à la ensam är stark lokalt men begränsad samverkan regionalt. Teknikcampen är ett bra exempel på vad vi kan skapa tillsammans för att möta gemensamma behov och utmaningar. Skolledarskap inom/för TC om utmaningar, vinster och möjligheter. De behöver träffas för att lyssna på och inspireras av varandra men också utmanas och benchmarka. Utbildningsinsats för arbetslag om examensmålen ur ett avnämarperspektiv på gy i synnerhet för kärnämnes- och karaktärsämneslärare på resp program inom TCGR. Lärarna verkar inte förstå vad examensmålen står för och vad som krävs för nästa steg för ungdomarna. Väckt intresse för teknik i tidig ålder. Fler samarbeten/aktiviteter för förskola/grundskola med näringslivet resp utbildningarna inom TC. Ex. 30 min om mitt yrke. Insatser för tekniklärare kontakter med företag, uppdatering om teknik samt inspiration till samverkan. Gemensam marknadsföring och kommunikation aktiva insatser fr företagen och skolorna mot förskola/grundskola. Koncept är bra! Forum för samverkan med grundskolan Hinder: Bristande intresse från elever/lågt söktryck på tekniska utbildningar Attityder (yrkesförberedande program är för B-klassen, de skoltrötta) Tidsbrist och resursbrist (Göteborgs gymnasieskola har landets lägsta ersättning/per elev)

3 "Morot" saknas för företagen. Resurser, tid/pengar Logistik, samordning Alla prioriterar, har mycket att göra. Otydliga förväntningar Brist på företagsengagemang Näringslivsenheten på kommunen bryr sig inte om frågan och håller på sina företagskontakter Kommunen en bromskloss Rektorer som inte vill och inte förstår Lärare som är negativa och inte vill göra ngt Brist på brett intresse och förståelse på skolan blir en sak för ngr få Små företag har svårt att medverka pga bristande resurser Bara prat och ingen verkstad Inga pengar Resurser: Staten borde reglera antalet utbildningsplatser tydligare Morot finns för företagen. Resurser, mötesplatserna och strukturen kring TC Logistik, samordning finns TCGRs nätverk EUs olika program för finansiering Aktiviteterna: Starta pilot case, under våren inom skärande bearbetning hos utvald kund Ge studie och yrkesvägledare ett annat uppdrag som gagnar eleverna + ge dom en uppgraderad bild av yrkesvägar inom teknik Jobba redan med de unga barnen i grundskolan 10år för att öka teknikintresset TV/serier dokusåpor a la Sveriges mästerkock/sjöräddarna Motivera och skapa positiva bilder av industrin Tydligt utsedda företagsrepresentanter och vad som förväntas av dem. Mer resurser tex större processledartjänst. Vilka företag skall vara med på TCGR? Hur ser listan ut? Vad förväntas av företag, skola och fack/organisationer på möten? Kriteriet 5: Kvalitetssäkring Den regionala styrgruppen är ansvarig för att samtliga kriterier uppfylls samt säkerställer arbetsprocesser, utbildningens kvalitet och utveckling inom Teknikcollege.

4 Nuläge Önskatläget Hinder Resurser Aktiviteter/tidsplan Nuläge: Bristande intresse från eleverna att gå på TC-info - de vill ha lektid istället Otydlig bland eleverna vad man får ut av att gå på TC Ingen kontinuerlig utvärdering Ingen kontinuerlig uppdatering av progressionsplan Ingen synliggörande av kvalitetsarbete i det dagliga arbetet. Ser olika ut på olika skolor Önskatäge: Tydliga och gemensamma mål kopplade till kriterierna. Gemensamma mål inom GR som är mätbara. Olika mål på olika nivåer. Kolla förväntningar från Högskolor och slutkund, med skolplanen och överträffa dessa med återkoppling. Sätt och uppdatera mål och förväntningar löpande allt eftersom utveckling för respektive bransch utvecklas med trender, metoder mm. 100% nöjda elever. Att alla parter (skolan, elever, företag) tydligare förstår/ser vad man får ut av TC Tydlig process hur man jobbar med kvalitetssäkring, tex hur man jobbar med praktikprocessen. Utvärdering & justering: vad händer med målen, hur följs de upp och vad blir egentligen resultaten samt vilka justeringar sker? Bättre med få skarpa mål. Några få prioriterade och gemensamma mål på regional nivå som alla jobbar mot: ex. tjejer och teknik; Handledarutbildning; Ökat söktryck på yrkesutbildning; Teknik för barn Årlig enkät om TC till elever, företag resp lärare för att mäta TC-temperaturen (jmf TC Halland!) Målen i Progressionsplanen måste vara kopplade till kriterierna och mätbara Ökad kunskap om kvalitetsarbete och måluppföljning (eller ansvarstagande) Progressionsplanen: ett aktivt dokument med ngr FÅ mål som följs upp vid de regionala träffarna och utvärderas Omvänt perspektiv fokus i Progressionsplanen - vilka är behoven i regionen (näringslivet blir mer aktivt), inte vilken skola vill bli bäst eller få flest elever! Arbeta med indikatorer som i EU-ansökningar

5 Resurser: Befintliga progressionsplan Hinder: Bristande intresse från eleverna att gå på TC-info - de vill ha lektid istället Otydlig bland eleverna, skolorna, företagen vad man får ut av att gå på TC Ingen kontinuerlig utvärdering Ingen kontinuerlig uppdatering av progressionsplan Ingen synliggörande av kvalitetsarbete i det dagliga arbetet. Aktiviteter: Regional mall för utvärdering för elever/företag/lärare och skolan fråga för respektive kriterier. Kontinuerlig utvärdering från alla parter borde göras på regional nivå Benchmarkera mot andra skolor som inte gått med i TC; tex Hulebäckgymnasiet hur tänker dom? Var mer självkritisk som utbildningsanordnare vad får vi ut egentligen av TC? Handledarutbildning som koordineras centralt/baserat på Skolverkets godkända webbaserade handledarutbildning. Gemensamma regionala mål för mätbara mål tex höja statusen för yrkesutbildningarna, alla företag skall gå handledarutbildningarna, Hur skall vi mätas och vad skall mätas yrkeslärare kompetens, utrustning via en regional pool Konkreta mätbara av våra mål Gemensamt tydligare TC språk som både skolan och företagen förstår Uppföljning av eleverna anställningsbarheten - kartläggning regionalt Gemensam handledarutbildning på regional nivå Bryt ner kriterierna i mätvärden. Konkretisera i mål. Lär från företagen hur man jobbar med kvalitetssäkring Förslag v44 aktivitet om hur företag jobbar med kvalitetssäkring.

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Hotell Höga Kusten 2011-01-25 Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Positiva erfarenheter

Positiva erfarenheter Runt 180 personer deltog på REHSAM-konferensen den 29/1 2014 på Münchenbryggeriet. Under en workshop bildade dessa personer 22 stycken olika grupper. Här nedan följer en sammanställning av de anteckningar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer